Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. november 2., hétfő

3.784 - Cserhátiné Horn Ilona: Mi Magyarok nem akarunk mást, mint a hazánkat megtartani és igazságot szolgáltatni a kifosztott, kisemmizett, megrontott Magyarságnak!!

Von: csillag
Gesendet: vasárnap, 2009. november 1. 2009 19:43
An: Kutasi József
Betreff: Nyílt levél orbánviktornak!!

 

Kedves Kutasi Úr!!

 

Kérem hogy az alábbi -Orbán Viktornak címzett- nyílt levelemet szíveskedjen az oldalára kitenni!!

 

Köszönöm szépen.

 

Igaz szeretettel üdvözlöm,

 

Ilona

(Csillag)

 

NYÍLT  LEVÉL  ORBÁN  VIKTORNAK!!

Orbán Viktor!!

 

Ebben a levélben  1 Magyar Állampolgár és hazáját féltő 1szerű Magyar Ember üzen neked és társaidnak, ezért ne várj tőlem semmilyen "szakmai" hozzáértést, táblázatokat, statisztikákat, bonyolultságukban  nehezen érthető, gazdasági és politikai fül szakértők által írt hangzatos mondatokat, a te és hasonszőrű társaid égbekiáltóan súlyos bűneinek felemlegetését, hosszadalmas felsorolását!! Mindez nem szükséges, mert mára már széles  tömegek tudják és 1re többen és többen fogják ezeket megtudni, tudomásul venni!! Minden még meglévő híved és szavazód hátat fog neked fordítani, el fog téged hagyni, Orbán Viktor!!

 

Orbán Viktor!!

 

Elárultad a Magyar Népet és Hazát és jelenleg is ezt teszed!! Ne számíts arra soha többé, hogy itt Magyarorországon a  miniszterelnöki székbe még1szer beleülhetsz!! Erre az eseményre  a sorsodban már 1szer lehetőséget kaptál, amivel szégyenteljes módon visszaéltél, szintúgy mint a Magyarok nagy részének feltétlen  bizalmával!! Nincs több lehetőséged Orbán Viktor!! Magyarország nem a tiéd és nem a hozzád hasonló nemzetrontóké!!

 

A MAGYAR HAZA SZENT ÉS SÉRTHETETLEN!! Megértetted Orbán Viktor??

 

Ezt a tényt,  ti nem vettétek tudomásul, csaltátok, raboltátok, szétziláltátok, erkölcseitől, tartásától módszeresen és következetesen, lassú és előre megtervezett módon  megfosztottátok a Magyar Népet és Nemzetet, alapjaiban megsértve  ezzel minden írott és íratlan törvényt, ezért meg fogjátok kapni kiérdemelt büntetéseiteket!!

 

Ezért most én végre kimondom ezt a két szót: ELÉG VOLT!!

 

Ezek a szavak nem csak rád vonatkoznak: vonatkoznak mindazokra az aljas, gonosz és sötét erőkre, akik valaha is ártottak, most is ártanak Magyarországnak, Magyar Népünknek és Nemzetünknek, akik a mi Hazánkra törtek és törnek szakadatlan, akik kiraboltak, rabolnak és tolvajolnak minket Magyarokat, akik Magyarországot és Népét elviselhetetlen mértékig szándékosan és tervszerűen eladósították, feneketlen mély szakadék felé terelték  mind ez ideig ezer évektől fogva, akik a Magyarok Isten által- nekik juttatott közös föld feletti és alatti értékeire, kincseire rátették, vagy rá akarják tenni mocskos kezeiket, akik az Igaz Magyar történelmünket, múltunkat meghazudták, letagadták és sárba tiporták, eltitkolták előlünk és a világ elől, Magyar jövőnket megsemmisíteni szándékoznak minden erejükkel, aljasságukkal és gonoszságukkal!!

 

Vonatkoznak mindazokra, akik a sötét erők képviselőinek bármely itt felsorolt vádpontban -bár milyen mértékben- segédkeztek és segédkeznek, vonatkoznak mindazokra is, akik a Magyarok, vagy bármely más országok népeinek szabadságát korlátozták, vagy elvették, más népekre ok nélkül rátámadtak, leigázták, megalázták  azokat és jelenleg is ezt teszik, népük szabadságáért küzdő és harcoló hős fiaikat börtönbe vetették, megkínozták, vagy meggyilkolták!!

 

Vonatkoznak mindazokra, akik anyagi javak megszerzéséért kirobbantották a tömeggyilkos világháborúkat,  akik a népek becsületes forradalmát, saját szabadságuk kikényszerítésére indított felkelését túlerővel leverték, vérbe fojtották és megtorolták, akik más népek belügyeibe igazi és valós ok híján beavatkoztak bármilyen mértékben!!

 

Vonatkoznak mindazokra, akik még most is szedik hazugságaik által és koholt vádjaik alapján a Magyaroktól és más népektől jogtalanul kikényszerített, megkövetelt, hamis és hazudott jogcímen alapuló és anyagi javakban mért –kár térítésként emlegetett- járandóságot önmaguk számára, ami nem más, mint hosszú évtizedek óta tartó megsarcolása, kirablása, kifosztása, meglopása, tolvajlása népeknek!!

 

Vonatkoznak mindazokra, akik egymástól -etnikumukban, faji hovatartozásukban, kultúrájukban, vallásukban, temperamentumaikban,- különböző népek, népcsoportok közt szándékosan és előre megtervezett módon feszültséget, gyűlöletet keltve, azokat egymás ellen a tettlegességig uszítani igyekeznek, azok háborúskodásaiból erkölcstelen és bűnös -bármilyen mértékű és minőségű- hasznot húzni szándékoznak!!

 

Vonatkoznak mindazokra, akik a bolygó népeinek verejtékéből, véréből, munkájából gyarapították vagyonaikat, mindenféle javaikat bűnös és teljesen indokolhatatlan mértékig hatalmasra, akik az emberiséget rabszolgájukként fel és kihasználva világuralomra törnek!!

 

Vonatkoznak végül mindazokra, akik őrült elméjük fogságában az Egy Isten akaratával, törvényeivel mit sem törődve, azok örök létezéséről tudomást nem véve, az Egy Isten fölé helyezték önmagukat beteg elméjükben megszületett hatalomvágyuktól vezérelve!!

 

A bolygó ártói, az aljas és  sötét erők, a bűnösök, az Egy Isten által elrendelt büntetésükben önmagukra nézve biztosak legyenek, csak úgy mint abban, hogy a rájuk kiszabott büntetést az Egy Isten a Magyarok kezét fogva és irányítva szándékozik rájuk mérni!!

 

Ha valami idetartozót  kihagytam fentiekből, a Magyarok majd hozzáteszik, ha eljön a rendcsinálás ideje.

 

Végezetül Orbán Viktor!!

 

Emlékeztetlek még1szer arra a tényre, -ha netán elfelejtettétek volna,- hogy mi Magyarok, nem vagyunk egyedül!! Ezt ti jóval előbb tudtátok nálam, mégsem kalkuláltátok be a terveitekbe, pedig időtök volt rá  bőven.

Az eszelős tevékenységeitek során -melyet csak és kizárólag a magatok és családjaitok meggazdagításáért  végeztetek, és végeztek mind a mai napig,-  hogyan képzelhettétek azt, hogy elkerülhetitek az igazságszolgáltatást?? Mi Magyarok már érezzük és tudjuk, hogy ez az időpont már igen közeli és mi magunk fogunk igazságot és rendet tenni már végre a saját Hazánkban.

 

Ezért hiába akartok majd  -abban a rátok nézve vészterhes  időkben- elmenekülni a jogos felelősségre vonásotok és az azt követő büntetéseitek elől, mert nincs a világnak olyan eldugott szeglete és sarka, ahol biztonságban meghúzhatnátok magatokat a tőlünk, Magyaroktól rabolt és az országból már rég kimenekített vagyonotokkal, Magyarország kiárusításából nyert mocskos pénzetekkel!!

 

Szándékaim szerint ennyit akartam üzenni neked és nemzetáruló társaidnak Orbán Viktor!!

 

Mi Magyarok nem akarunk mást, mint a hazánkat megtartani és igazságot  szolgáltatni a kifosztott, kisemmizett, megrontott Magyarságnak!!

 

ÍGY  LEGYEN!!

csillag41813

(Cserhátiné Horn Ilona)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------