Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. január 8., péntek

4.240 - Dobogókő Pilis Hotel (volt BM üdülő) - Dobogókőn helyzet van....


Von: Deli Árpád
Gesendet: péntek, 2010. január 8. 14:45
An: Kutasi József
Betreff: FW: Dobogókő Pilis Hotel (volt BM üdülő) - Dobogókőn helyzet van!
Wichtigkeit: Hoch

 

Tisztelt címzettek, kedves küzdőtársak!

Tisztelettel kérlek benneteket, hogy a csatolt hírt és levelet a lehető legszélesebb körben terjesszétek, mert éles ügyről van szó; mai napi egészen friss esemény.

Érdeklődni lehet (kontakt): CDSZE titkár Hantos Bea 06-30-505-7425 vagy Deli Árpád 06-30-2311-331


From: del-sole [mailto:del-sole@vipmail.hu]
Sent: Friday, January 08, 2010 2:22 PM
To: deli@hbm.hu
Subject: Dobogókő Pilis Hotel (volt BM üdülő) - Dobogókőn helyzet van!!!!!!!!!!!

Értesítés és sajtóhír:

2010.01.08. 10 órakor sajtótájékoztatót tartott a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára, Dr. Bárdos Judit (06-1-237-43-47; bardos.judit@brdsz.hu).

A sajtótájékoztató egyik témája a rendvédelmi dolgozók béren kívüli juttatásainak 2010.évi megnyirbálása volt, a másik téma pedig a "Miért nem kaphatta meg a Rendőrség a balatonlellei és dobogókői üdülő üzemeltését?", avagy a balatonlellei és dobogókői üdülő sorsa.

A BM megszűnését követően a MeH alatt működő KSZF (Központi Szolgáltatási Főigazgatóság) kapta meg a volt BM üdülőit, a KSZF kiadta a kezelést a Humán Jövő (HJ) 2000 Kht-nak (ma közhasznú kft). Az a harc, hogy az IRM kezelje tovább a BM üdülőit, nem járt sikerrel; a BM megszűnése után azonnal a MeH/KSZF-hez került ez a vagyon.

A KSZF be akarta záratni az üdülőket és a HJ-t meg akarta szüntetni, és magánhasznosításra/vállalkozásba adásra tervezte kiadni az üdülőket; ez a terv az ellenállás miatt nem ment át, és ezt a privatizációt sikerült blokkolni. Most azonban az IRM vezetése teljes egészében elzárkózott és elzárkózik a Rendőrség 2009.évi kérésétől (a Rendőrség üzemeltetésbe, sőt kezelésbe kérte a lellei és dobogókői üdülőt, hogy eleget tehessen a rekreációs törvényi kötelezettségének). Az IRM és a KSZF szerint Dobogókő üzemeltetése 300-350mFt-ba kerül az államnak, az állam ezt nem finanszírozhatja tovább. Ezzel szemben a rendőrségi szakértők 2009-es helyszíni vizsgálata azt mutatta, hogy Dobogókőn az állami támogatás 140mFt volt, a bérköltség 116mFt, az üdülő saját bevétele pedig 240mFt; azaz mindössze 16mFt állami támogatást emésztett fel az üdülő. A KSZF és az IRM üzemeltetési adatai tehát ellentmondásban vannak a rendőrségi vizsgálat és az üdülő tényleges adataival. A rendőrség szerint az üdülőt 100mFt-ból lehetne üzemeltetni évente, ezt a Rendőrség bevállalná. Érdekesség még, hogy nem a dobogókői üdülőben keletkezett költséget számláztak oda, növelve ezzel az üdülő látszólagos veszteségét. Tehát a KSZF és az IRM részéről mindenképpen be akarták zárni az üdülőt.

Megjegyzendő, hogy miközben az IRM nem akarja Dobogókőt  megszerezni sem az IRM-nek sem a Rendőrségnek, aközben a HM a gödi üdülőt saját üzemeltetésbe vette, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig a milliárdos értékű Noszvajt kapta meg. Vagyis a minisztériumok számára sem mérik egyformán az üdülőmegszerzési jogosítványt.

Dobogókőn 84 dolgozó került hirtelen utcára. Az érintettek a felmentésközlési határozatot 2009.december 31-én vették kézhez; ezután lebonyolították az évvégi kormányzati ünneplés kiszolgálását, majd 2010. január másodikán fogadták a vendégeket. Ezt követően január 4-én ki kellett tenniük a "Szálloda bezárt" táblát, és a vendégeket el kellett küldeniük. 2010. első félévére 70mFt-os opciója volt az üdülőnek. 2010.január 15-től a vizet is leengedik a tározókból, a szállodát azonban nem ürítik ki, mivel a hírek szerint megvan a leendő vállalkozó/vevő/üzemeltető, és 2009-ben már nézték "vállalkozók" a területet, azonban nem nyilatkozik senki hivatalosan ezekről a helyszíni tárgyalásokról, és nincs hivatalos információ a leendő vállalkozó kilétéről sem.

A fenti sajtóhír nyomán az "El a kezekkel Dobogókőtől!" jelszóval tiltakozásra hívjuk fel a civil társadalmat és civil szervezeteket.

Kérjük, hogy a MeH-nek, a KSZF-nek, az IRM-nek és az MNV-nek küldjék el elekronikusan, tértivevényesen a csatolt információkérő levelet (értelemszerűen saját aláírással és címmel ellátva, aktuális dátummal), és fejezzék ki tiltakozásukat az esetleg bekövetkező és vélhetőleg küszöbön álló fű alatti privatizáció ellen. Ne feledjék: a BM üdülőt 1950-53 között vérrel és verejtékkel építették a Dömösről gyalog felvezényelt márianosztrai politikai foglyok, minden egyes kövéhez ez a történelem hozzátapad. Sem ez, sem pedig Dobogókő paratlan természeti értéke és szakralitása nem engedi meg a közvagyon magánkézbe juttatását és Dobogókő privatizálását.

Civil Dobogó Szív Egyesület


4240.png
42402.png