Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. március 19., péntek

5.001 - Független Újságírók Szövetsége > 2010. március 15: Kitüntetések a sajtószabadság napján

2010. március 15: Kitüntetések a sajtószabadság napján
2010-03-16 A FÚSZ kitüntetettjei »

A Független Újságírók Szövetségének elnöke 2009. januárban kitüntetést hozott létre, mely minden évben két alkalommal - március 15-én, az egyik legszebb nemzeti ünnepen, a sajtószabadság napján, és október 23-án – kerül átadásra.
A „Nemzeti újságírásért” elnevezésű, ősi magyar motívumot ábrázoló arany, ezüst és bronz fokozatú kitüntetést olyan, a média különböző területein dolgozó, tevékenykedő személyek kaphatják meg, akik kimagasló, önzetlen, lelkiismeretes munkájukkal hosszú ideje segítik a nemzeti újságírást, valamint a Független Újságírók Szövetségének munkáját

Az Újságíró szövetség elnökasszonyának - L.Gyöngyösi Zsuzsannának - szavaival élve: „az arany kitüntetés egy életút munkájának köszönete és elismerése.”. A Hazatérés Templomában megtartott ünnepségen két arany, három ezüst és négy bronz kitüntetés talált ismét „gazdára”. 

src=/uploadpic/Lovas_Istvan.jpg2010. március 15-én a "Nemzeti Újságírásért" arany
fokozatú kitüntetését kapta  LOVAS ISTVÁN
,  a Magyar Nemzet brüsszeli tudósítója, aki Amerikában és a francia Sorbone-on szerzett diplomát és a Szabad Európa Rádió egyik legsikeresebb magyar újságírója volt.  Híres objektív felfogásáról, gyors reagáló képességéről, és rendkívül gazdag nemzetközi ismereteiről. 
Nem mindennapi az igazságérzete, mindenkor kiáll a hatalom arroganciája által elnyomott újságíró kollégái mellett.

src=/uploadpic/DSC_4851_resize(1).jpg
A  "Nemzeti Újságírásért" ARANY fokozatú kitünteté-sét kapta   SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER.  Mint költő, már a rendszerváltás előtt is ismert volt igazságosságáról, problémaérzékenysé-géről. Újságíróként véleményével, állásfoglalásával meghatározó egyéniséget adott a sajtószakmának.  Emberi tisztessége, becsületessége, rendkívüli szerénysége példakép minden nemzeti érzelmű újságíró szemében.    
                                                                             
src=/uploadpic/ViragIldiko(4)(1).jpg"Nemzeti Újságírásért" Ezüst fokozatú kitüntetést vehetett át  Dr.VIRÁG ILDIKÓ,  a Független Újságírók Szövetségének elnökségi tagja, aki fiatal kora ellenére az egyik legkiemelkedőbb tagja a szövetségnek. Elnökségi tagként, valamint  a FÚSZ honlap egészségügyi rovatának szerkesztőjeként  lelkiismeretes, precíz munkájával, emberi tisztaságával hamar kiérdemelte az elnökség, és az újságíró szövetség tagjainak szeretetét, megbecsülését és tiszteletét.

src=/uploadpic/Csaba.jpg
"Nemzeti Újságírásért"  ezüst fokozatú kitüntetést  kapott   KENESSEY  CSABA,
 a FÚSZ svájci tudósítója, aki  kemény őszinte, nyílt és bátor hangvételű írásaival hosszú évek, évtizedek óta tájékoztatja a külföldön élő magyarságot az itthoni politikai eseményekről.  Nemzeti elkötelezettsége példaértékű.

src=/uploadpic/DSC_4815_resize.JPG"Nemzeti Újságírásért" ezüst fokozatú kitüntetést vehetett át  KÓSA  ELLA,  az újságíró szövetség egyik legaktívabb tagja, aki önzetlen munkájával nagyban hozzájárult a szövetség honlapjainak precíz, pontos működteté-séhez. A FÚSZ honlap kulturális rovatának szerkesz-tőjeként, áldozatos,  kimagasló munkájával méltán érdemelte meg e szép kitüntetést. 
src=/uploadpic/torkosmatild-d0000B73932ca6a654e89.jpg
"Nemzeti Újságírásért" bronz fokozatú kitüntetést  kapott TORKOS MATILD,   a nemzeti újságírás egyik kérlelhetetlen, egyenes és rendkívül kritikus tollú újságírója. Tényfeltáró újságíróként közzétett megalapozott, bizonyított témájú írásaira, mint első osztályú publiciszta véleményére érdemes oda figyelni. 

src=/uploadpic/DSC_4810_resize1.jpg"Nemzeti Újságírásért"  bronz fokozatú kitünte-tést vehetett át
KŐSZEGI  M. LÁSZLÓ,
a Hungária televízió tulajdonosa, főszerkesztője, aki a 90-es évek elején, elsőként, saját kockázatára indította el az első internetes televíziót. Az Erzsébet hídi tüntetés óta minden fontos eseményen jelen volt, és van, s a Hungária TV műsoraiban tudósít ezekről az eseményekről. 

src=/uploadpic/porzse.jpg"Nemzeti Újságírásért" bronz fokozatú kitüntetést kapott az ország egyik  legnépszerűbb legközkedveltebb újságírója,    PÖRZSE  SÁNDOR,  aki az a fajta televíziós riporter, akit a világ más tájain front újságírónak neveznek. Televíziós műsorvezetői szerepében soha nem volt megalkuvó, nemzeti érzelmei olyan tiszták, becsületesek, amely példaértékű. Tiszta, becsületes, egyenes jellemét még  munkája elvesztésének  kockáztatásával is meg tudta őrizni. A Barikád c újság főszerkesztőjeként megtalálta igazi munkáját és feladatát. 

src=/uploadpic/DSC_4815_resizel.jpg"Nemzeti Újságírásért" bronz fokozatú kitünte-tést kapott VARGA DOMOKOS GYÖRGY.    Újságírói munkája mellett tucatnyi könyv szerzője. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy írásai között találhatók a politikai írásoktól kezdve a publicisztikákon keresztül a meséig – minden.  Jelenleg a Szilaj Csikó c. újság főszerkesztője.

src=/uploadpic/DSC_4789_resize.JPG


Az ünnepség színvonalát emel-te  Dr.Drábik János  ünnepi beszéde, valamint az a katharzisztikus élmény, amelyet a meghívott vendég,


src=/uploadpic/DSC_4843_resize.JPGSINKOVITS-VITAY ANDRÁS
színművész csodálatos előadása nyújtott. A jelen lévő vendégek szinte lélegzet visszafojtva hallgat-ták az édesapja méltó örököseként szavaló szín-éművészt.

src=/uploadpic/DSC_4814_resize.JPG
Kósa Ella, Kőszegi M.László és Varga Domokos György

src=/uploadpic/DSC_4817_resize.JPG
Dr.Virág Ildikó, Varga Domokos György és L.Gyöngyösi Zsuzsanna

src=/uploadpic/DSC_4818_resize.JPG
Dr.Virág Ildikó és Varga Domokos György

src=/uploadpic/DSC_4848_resize.JPG
Szentmihályi Szabó Péter átveszi az "arany" kitüntetést

src=/uploadpic/DSC_4860_resize.JPG
Szentmihályi Szabó Péter, Sinkovits-Vitay András, és L.Gyöngyösi Zsuzsanna

A fotókat  
JUHÁSZ  RÓBERT
a Független Újságírók Szövetségének fotósa  készítette

 
 
"Nemzeti Újságírásért" kitüntetés, 2009. október 24.
KUTASI  JÓZSEF   Úrnak,  
Münchenből nyújtott hazafias tevékenységéért

src=/uploadpic/Kutasijozsef.jpg