Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. április 4., vasárnap

5.276 - Prof. Dr. Bokor Imre: > Dr. Kende György elfogult (hibákkal tűzdelt) magyarságellenes véleménye és annak kritikája.

From: dr Bokor Imre
Date: 2010. április 04.
Subject: Dr. Kende György elfogult (hibákkal tűzdelt) magyarságellenes véleménye és annak kritikája.
To: Kutasi József

Kedves Barataim,
Sajnos, a magyar antiszemitizmus pohara tul van toltve. Nincs biro es  nincs buntetes.  GK Holokauszt és a Magyar Parlament.
A Magyar Parlament  fóruma elutasította azon törvényjavaslatot, mely szerint a Holokauszt tagadása törvényileg büntethető kihágás lehetett volna.
A törvénymódosításhoz az " Alkotmány" megváltoztatása  szükséges, vagyis a szavazatok több mint kétharmada. Számszerűleg, 189 ( 52.6% ) mellette
szavazott, míg 165 ellene és 5 tartózkodott. Ezt a két csoportot én egykalap alá veszem, mivel gyakorlatilag semmi különbség köztük, vagyis ( 47.4%). Az     Alkotmány módosításhoz 240 szavazat kellett volna. Az Alkotmány egy elég fura dolog, ugyanis nem is olyan régen, pontosan 2006 Október 23.-án, egy magát jogait követelő békésen sétáló demokratikus gyülekezet (másnévenjobboldali csőcselék ), miután felgyujtotta a televiziót, követelte az Alkotmány megváltoztatását. Ezen utóbbi békés polgárok hivatalos képviselői, ezuttal parlamentáris úton, gátolták meg a holokauszt törvény életbelépését. Ezen politikusok, számszerint 170, a demokratikus Magyarország szégyenei és becsület erkölcsön kívűl, nem hiányzik nekik semmi. Mivel nagyrészük a FIDESZ politikusai, szavazásukért egyedűl apártvezérük, Orbán Viktor úr felelős. Lehet, hogy Orbán, ki a magyakormányfői szék esélyes várományosa,  úgy látszik tanúlva a múltból, nemérzi esélyeit elég biztosnak, ezért engedélyezte pártja tagjainak negatív szavazását, nem akarván elveszíteni a magát hazafiaknak nevező, jobboldalcsőcselék szavazatait. Ez azonban nem menti fel a pártvezért, legyen személyi nézete bármilyen, a történelmi felelőség alól. Amellett Orbán téved. Bizonyára jól emlészik, hogy a jobb
 "eminenciái"
Vona és Morvai a FIDESZ-ben kezdték politikai karrierjeiket, deigen hamar önállósították magukat. Orbán azon képviselői, kik  leszavaszták a
>Holokauszt törvényt a Parlamentben, olyanok, mint a prédára váró dögkeselyűk és az első adandó alkalommal cserben fogják hagyni. Elég ha Orbá visszaemlékszik a máig is idol és túlajnározott Horthyra, akit a hazafias jobb, 1945 Október 15.-én, galádúl elárúlt és az állítólag hőn zeretettrszágot eladta, kiszolgáltatta a németeknek, és rekord idő alatt kirabolta(???), és lerombolta és lakosságát megtizedelte(???). Amellett egy jó magyar közmondásra is emlékeztertem a prospektív  (???) miniszterelnököt  urat: "Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók". A Holokauszt tagadás, mint  büntető jogi kihágás, mint ismeretes,
létezik Németországban és Ausztriában és teljesen mellékes, hogy hol nem létezik. Magyarország, mely akarva vagy akaratlan, aktív segítséget adott,
kb. 600.000 honpolgárának legyilkolására, azon abszolút és abszurdjogtalanságra alapozva, hogy zsidók. Nem kell elfelejteni azt sem, hogy Magyarország volt a náci fasizmus egyetlen szövetségese, mely kitartott az utólsó percig esztelen szövetségese mellett. Noha nem vádolható a bűnökkel minden egyes magyar polgár, nem beszélve azokról akik a népírtás után születtek, de végeredményben semmi másról nincs szó, mint erkölcsi felelősségről és megbékélésről. De nemhogy erre megvolna a szándék és a jóakarat, legnagyobb sajnálatomra, a mai Magyarországon egyesek, talán kissé túl sokan, visszaélve ú. n. demokratikus jogaikkal és a
szólásszabadsággal, nemcsak, hogy a múlt beteges ösvényén haladnak, de féktelen antiszemitizmusukba belekeverik a világ zsidóságát és Izraelt is. Mit zavarja Izrael egy magyar neonyilast? Az igazságérzete az arabok iránt? Ne legyünk naívak. Alant közlök egy versecskét, ha ezt a szennyirodalmat poétikának lehet nevezni, melyet a Divizion88 ( alias patológikus divizió SS ) a mai demokratikus Magyarországon, a szólásszabadság égisze alatt, hivatalosanműködik és terjeszti féktelen, zagyva gyűlöletét. Téves volna azt állítani, hogy csak egyetlen elmebetegről lenne szó. Nem az  1944-1945-es években vagyunk és nem az akkori évek gyilkosai működtetik e szennycsatornát, hanem egy demokratikus ország zavartagyú, megtévesztett fiatalsága 2009-ben, mely
még nem fedezte fel mikor él és tagadni próbálja a szomorú multat. Ezen fiatalok és idősebbek, nem kizárólag antiszemitizmussal foglalkoznak, hanem a gyűlölet minden vállfajával, különböző irányokban. Ezen alakok valójában nem mások, mint  Európa szemetei. A valódi Magyarország, a jóérzésű polgárok, leginkább némák (???). Ime  a moslékirodalom, nem egészében, csak egy apró részlet, de hűentükrözi a egyébb, nem leírt részeket, négy oldalon keresztűl.
Égnek a kazánok, füstölnek a kémények,
>                        Hullanak a zsidók, nők és gyerekek.
>                        Szögesdrót és aknamező, megszökni innen nem lehet,
>                        A szabadság felé az út csak kéményen átvezet.
>                        Égig ér a hullahegy, zsidót élve nem látsz már,
>                        Égig ér a hullahegy, üzemel a halálgyár.
>                        Égig ér a hullahegy, zsidó állam nincs többé.
>                        Vesszen minden maradéka, jöjjön a cyklon-b.
>                        Elszenesednek gyermekek, és megkínzott zsidó kurvák,
>                        A látvány gyönyörű, szívem melegség járja át.
>                        Hiába sírsz zsidó fattyú, úgyis megdöglesz,
>                        A krematórium emészti mocskos testedet.
>                        Égig ér a hullahegy, zsidót élve nem látsz már
>                        Égig ér a hullahegy, üzemel a halálgyár.
>                        Égig ér a hullahegy, zsidó állam nincs többé,
>                        Vesszen minden maradéka, jöjjön a cyklon-b.
>
Hát igen, semmi kétség, hogy ez egy coprophil, beteg agyú szüleménye, de egynéhány tény következtethető. A fércmunka rendszeresen sugározva lett egy magyar portálon, természetesen a demokrácia és a Magyarországon annyira féltve őrzött szólásszabadság jelszava alatt. Ilyen firkászoknak nembörtönben a helye, hanem Lipótmezőn ( a "Lipótmezőt" már megszüntette a figyelmes MSZP-s  és SZDSZ-es kormány. Megjegyzés: B. I.). A sorokat olvasva semmi kétsége nem
lehet a legnagyobb (???) idiótának sem, hogy a Holokauszt sajnos létezett, sőt a degenerált grafomániás és elvbarátai, egy újabb Holokausztról álmodnak. Avers olvasása után van még valaki, aki kétségbevonja a
Holokausztot?
Kétségtelen, hogy az ominózus 170 magyar parlamenter  nem olvasta e szennyirodalmat, vagy olvasta, de nem érti az irottat és nem ártaná, ha kötelező olvasmány legyen számára és megfelelő magyarázatot kapnának az esetleges gyengeelméjűek. A szólásszabadság és a demokrácia nem egyenértelműek szabad gyűlölettel és bárkinek a legyilkolásával. Mit szólna a betegállományba illő szerző és leszavazó parlamenterek, ha egy ilyen patólógikus tartalmú fércmunkát írna valaki az édesanyukájukról, feleségeikről, szeretőikről, szeretett gyermekeikről, stb. Vajjon természetesnek vennék? Leszavaznák a Parlamentben?
Noha, mint említettem,  nem világos előttem mit zavarja és mi köze ajobboldali csozéknak a tőlük háromezer kilóméterre fekvő Izraelhez, de eszempontból keserű és fájdalmas  csalódást kell okoznom a vérszomjas nyilas sakáloknak, a jobbnak és elvbarátainak:  Izrael meg fogja és meg tudjavédeni magát, bármilyen szeméthorda ellen.

                              
                                                                                                     Dr. Kende György                                                                                               >>
> Prof. Dr. Bokor Imre:
Mélyen Tisztelt  Vándor Klára!
       Köszönettel  fogadtam, hogy felhívta a figyelmemet dr. Kende György (fenti) írására, amelynek minden egyes állítása  rosszindulatú, elfogult, valótlan, csúsztatásokkal terhelt és arra utal, hogy  történelmi ismeretei nem haladják meg egy elsőosztályos - kisegítő iskolában tanuló -, diák ismereteit.
         Dr. Kende IQ-ja a  karalábéét sem éri el,  és  azt sem érzékeli, hogy az ilyen  "kiagyalt" állításokkal  szítja az ellentétet  a különböző fajú vagy  vallású magyar állampolgárok között.
        Nem elképzelhetetlen, hogy  Kende úr, ingyen vagy  ismeretszerzés nélkül kapta a dr. címet, mert nincsen egyetlenegy   valós tétele, elemzése vagy következtetése sem. Azokhoz a típusokhoz  tartozik, akik  évezredek óta felelősek azért, hogy a "megvezethető",  szorgalmas, jól képzett, tehetséges,  értelmes és értékes munkát végző zsidók tömegeit a világ bármely államában  és  történelmi időszakában (Egyiptomtól kezdve, Oroszországon át Németországig bezárólag) nem kifejezetten kedvelték,  és kineveltek olyan   "eszement" embereket, akik ezt a  helyzetet "meglovagolva" az élére álltak a  zsidóüldözésnek, mert a meglévő gazdasági vagy erkölcsi feszültséget ezzel lehetett legjobban levezetni. 
      Megismételném, hogy erre a "muníciót"   a Kende-féle "ideológusok", az önmaguknak különleges kiváltságot  követelő,  harácsolásra hajlamos, uralkodásra vágyó, és az adott (befogadó) állam társadalmába beilleszkedni képtelen hordószónokok adták és adják ma is!
       Kár lenne  időt és energiát  pazarolnom  Kende  tézisei sokaságának cáfolatára,  csupán  egyet említek meg, amely  széles körben elterjedt a II. világháború befejezését követően, mindennemű   - kapcsolódó - elemzés és értékelés nélkül,  besározva (bemocskolva)  Magyarországot.
       Kende állítása szerint: "Magyarország volt a náci fasizmus egyetlen szövetségese, mely kitartott az utolsó percig esztelen szövetségese mellett".
       Vita tárgyát nem képezheti, hogy:
                      -1/ náci fasizmus nem létezett, hanem volt fasizmus (Olaszországban) és "nácizmus" (Németországban);
                      -2/ a hitleri Németország  első szövetségese Szlovákia volt (már Lengyelország lerohanásában is részt vett), vagyis az utolsó szövetséges  emlegetése mellett, helyes lenne az első szövetséges említésének prioritást adni;
                      -3/ az első szövetséges  tette önkéntes volt,  Horthyiék  utolsó(!)  szövetségesként  csatlakoztak a Szovjetunió megtámadásához, eleinte megszálló (hátország biztosító csapatokkal), miközben a szlovákok, a románok,  az olaszok és a   finnek  "vidáman" törtettek előre a Moszkva és Leningrád felé;
                     -4/ Horthy nem tartott ki esztelen szövetségese mellett, de ügyesen késleltette a  német megszállás bekövetkeztét 1944-ig, , mert ha előbb lép a németek ellen, akkor  a megszállásunk évekkel hamarabb bekövetkezett volna, és  ma már annyi zsidó lenne hazánkban, mint a lengyeleknél, a szlovákoknál, az osztrákoknál, a cseheknél  vagy más  (a németek által  lerohant európai) államoknál;
                     -5/ a németek  valós utolsó szövetségese Szálasi Ferenc volt (megfogyatkozott katonai erővel), bár   a németek által megszállt országként,  hazánknak a  megszállóval  való szövetsége jogilag annyit ér mint, döglött lovon a patkó,  gyakorlatilag még annyit sem, mert  a szovjet frontcsoportokkal szemben álló  Szálasi-féle erők egy operett sereg értékét  sem közelítették meg;
                     -6/ végezetül  nem hagyható figyelmen kívül, hogy földrajzi helyzetünkből kifolyólag sem lehettünk (Szálasi sem) az első "kiugrók", ennek megértéséhez elegendő rátekinteni  Európa akkori térképére. Vagyis: az utolsó csatlósság  (vád) emlegetése  egy  üres,  logikátlan hordószónoki  kijelentéssel egyenértékű. 
                    Dr. Kende úr  ne vegye sértésnek, de  jobban figyelhetne  a helyesírására, mert  a  helyesírási hibák sokasága   hiteltelenné  teszi az anyag íróját,  és   helyenként a mondatszerkesztése is olyan, hogy félreérthető a mondanivalója, illetve  (a tartalmát tekintve) semmiben sem különbözik az általa citált  versrészlettől, amely egy agyalágyult  anonim szerző műve (Kende úr ugyanis  nem  jelölte meg a "költő" nevét),  és amelyet ezer  megkérdezett személy közül  talán egy sem olvasott!  Hasonló,  vagy még sokkal ocsmányabb szavakkal fűszerezett "kontra"  versecskét  (szerzőjével egyetemben) én  is   idézhetnék, de semmi értelme a "hülyék"  (elnézést a  durva  szóhasználatért)  népszerűsítésének, amúgy is leperegne róluk  minden  kritikai észrevétel.
                    Talán még annyit  érdemes megjegyeznem, hogy  dr. Kende úrral ellentétben "a békésen sétáló demokratikus  gyülekezetet"  helytelen "másnéven" (Sic! helyesen: más néven) jobboldali csőcseléknek  nevezni, mert nem fedi a valóságot, és ezek az emberek azért mentek az utcára, mert a  baloldali csürhe hazudott,  lopott,   csalt,  másfél-két évig (saját bevallásuk szerint) semmit sem  "csinált" kivéve az adóssághalmazt, az adók és a munkanélküliek növelését. Aki pedig egy  rövid feljegyzésben 88 (!) hibát ejt, az ne fogjon tollat a kezébe vagy ne nyomogassa (ütögesse) a klaviatúra billentyűjét!
                                                                                                                                     Tisztelettel :
                                                                                                                                                            Bokor Imre.