Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2010. május 4., kedd

5.734 - Fáber Károly: Május 14-én lesz az országgyűlés alakuló ülése

Von: Nemzeti Hirhalo [mailto:hirhalo@fw.hu]
Gesendet: kedd, 2010. május 04. 11:24
An: Kutasi József
Betreff:
Május 14-én még eldőlhet, milyen útra lépnek a képviselők.

 

Eskü

. Ezen az ülésen többek közt sor kerül a megválasztott képviselők eskütételére, amely a következő szöveget tartalmazza:
"Én, (az országgyűlési képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat a Magyar Köztársaság fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott közjogi tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!"

Mint látjuk az esküben két súlyos probléma található. Az első, az Alkotmány és a jogszabályok kérdése. Tudjuk, hogy Magyarország jelenleg egy olyan "Alkotmány"-nak nevezett valamivel rendelkezik, amelyet idegen hatalom, azaz a hajdani Szovjetunió oktrojált ránk a saját hatalmi érdekei érvényesítése szempontjából. Furcsa mód, az eredeti 49/XX törvény mégis tartalmazott olyan elemeket, amelyek a demokrácia illúziójával kecsegtettek. Ilyen volt például az azóta törölt IX. Fejezet, 62§ (2),(3) pontja, amely kimondta, hogy: "A megválasztott képviselők kötelesek választóiknak működésükről beszámolni" és "A választópolgárok a megválasztott országgyűlési képviselőket visszahívhatják." Természetesen az azóta bekövetkezett módosítások egy társadalmi manipuláción és globális kizsákmányoláson alapuló köz szűkebb értelemben vett társaságának, valamint azok hűbéreseinek számára ideális feltételeket biztosítanak, de alapvetően az ország függetlenségének korlátozását, megszűntetését, a népszuverenitást állítólag gyakorló nép jogainak beszűkítését, az állami alapszolgáltatások minimalizálását, lehetőség szerinti kivonását részesítik előnyben.

Május 14-én lesz az országgyűlés alakuló ülése
Mindezek mellett külön említést érdemel egy jogalkotási hiba, amely számos olyan jogi kiskaput, határozatlanságot nyit a törvények alapját képezni hivatott "Alkotmányban", ami a jogrendben utána következő rendelkezésekre utal, és megalkotásához, módosításához nem szükséges pl.: a kétharmados többség sem. Egy ilyen "Alkotmány" után elképzelhetjük, és tapasztalhatjuk is, milyen törvénykezés, jogszabályalkotás borul az áldott és "szuverén" nép nyakába!
A kérdés tehát, hogy egy magát nemzetinek nevező, és annak tartó képviselő tehet-e olyan esküt, ami ezt az ördögi joglaboratóriumok lombikjaiban kifundált Nemzet és Haza ellenes kreatúrát fogadja el, mint leendő munkája jogilag meghatározó alappillérét? Nyilvánvaló a válasz, vagyis hogy NEM.

Az esküvel azonban más baj is adódik, nevezetesen, hogy a képviselőnek a tudomására jutott titkot is meg kell őriznie. Itt akár már komoly összeesküvés elméleteket is szülhetnénk, de nincs rá szükség, mert a valóság sokkal kézenfekvőbb. Sajnos számtalanszor előfordult kis Hazánk életében, hogy neki és népének ártó titkokról nem lehetett beszélni, így az aljas és ártó történések, és személyek mindörökre megbújhattak sok-sok évre titkosítva, és majd valamikor a távoli jövőben, amikor már ők sem lesznek, és az idő elmossa tettük vagy a történtek súlyát egyszer előkerülnek. Akkor azonban már csak egy fejcsóválás, vagy egy szemöldökráncolás lehet a büntetés, és esetleg egy-két kisebb cikk után minden folyhat a maga fertőzött sodrában, rombolva a közmorált, és lehetőségeket felvillantva a közzel szemben bűnöket elkövetni kívánók lelketlenségében.

Nem lehet tehát válogatás, és morális mérlegelés nélkül bármilyen közt érintő titkot megőrizni. A Nemzet és az Állam ügyeivel kapcsolatosan stratégiailag létfontosságú titkok megőrzése persze alapvető, de az egyéb titkolózás az etika, a közéleti erkölcsiség, és a nemzet ellen elkövetett bűncselekmény. Az esküben így meghatározott rész semmi mást nem biztosít, csak a cinkosságba bevontak hallgatását.

Mindezek után nézzük a megoldást! Alapvető az új esküszöveg létrehozása, amely lehetne akár a következő is:
"Én, (az országgyűlési képviselő neve) esküszöm, hogy Nemzetemhez, és Hazámhoz Magyarországhoz minden körülmények között hű leszek, minden tudásommal, képességemmel, munkámmal szolgálom; az alkotmányosságot a történeti alkotmányosság alapján megalkotandó Nemzeti Alkotmánnyal, és annak Nemzetgyűlésen való elfogadásával megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott állami és nemzeti érdekeket szolgáló titkokat megőrzöm; (a tisztség megnevezése) tisztségemből eredő feladataimat Magyarország és az egyetemes Magyar Nemzet fejlődése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Esküm megszegése, vagy vállalt közszolgálatom nem teljesítése esetén megbízatásom megszűnését magam kezdeményezem, mentelmi jogomról lemondok, választóim kétharmados többséggel az országgyűlésből visszahívhatnak.
(A megválasztott közjogi tisztségviselő meggyőződése szerint)

Isten engem úgy segéljen!"

Május 14-én még eldőlhet, milyen útra lépnek a képviselők. Bármelyikük, és mindegyikük tehet azért, hogy hiteles maradjon, és ne Hazánk ellen, hanem annak szolgálatában kezdje és gyakorolja feladatait, tevékenységét.

Az eskü kötelez!

Fáber Károly

Faber.eoldal.hu
Budapest, 2010. május 4.
A médiának és a parlamenti pártoknak szétküldve