Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 25., hétfő

22.477 - ​Tájékoztatás a 2017. 09. 27. (szerda) kilakoltatás elleni tiltakozáshoz!


Feladó:
​​
Rozália Mácsai
Dátum: 2017. szeptember 25. 13:35
Tárgy: Mácsai Rozáliától rövid tájékoztató sajtónak médiának a 2017 09 27 végrehajtáshoz kilakoltatáshoz
Címzett:
:

​​
Tájékoztatás

 

A 2017. 09. 27. (szerda) kilakoltatás elleni tiltakozáshoz!

 

A kilakoltatás elleni tiltakozás (demonstráció) szervezője: Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet

A kilakoltatás helyszíne: Budapest,  X., kerület, Körösi Csoma Sándor utca 35-37.

A kilakoltatás időpontja, a végrehajtó által meghatározott időpont: 14 óra

A tiltakozás (demonstráció) a helyszínre való gyülekezés kezdete: 11 órától, az esemény végének várható időpontja 19 óra

Röviden összefoglalva az idáig vezető utat:

Egy házaspár két kisgyermekkel, fent jelzett lakosok, mint érintett pénzügyi fogyasztók sérelmére elkövetett és megvalósult a bűncselekmény. A házaspár a havi törlesztés emelkedése, valamint munkahely elvesztése miatt, fizetésképtelenné vált.

A Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet, feljelentést tett Dr. Polt Péter legfőbb ügyésznél, a Raiffeisen Bank Zrt. (refinanszírozó bank), képviseletében eljáró Ügyvédi Iroda, valamint az Argenta Lízing Zrt (hitelező) képviseletében eljáró Ügyvédi iroda ellen. Az érintett pénzügyi fogyasztók számára jelentős anyagi hátrány (kár) keletkezett. A hitelező és a refinanszírozó bank elkülönült követeléseinek a végrehajtási eljárásban való érvényesítése, ily módon az Adósoknak „kétszeres" lett a teljesítése.

Előadtuk a Legfőbb ügyésznek, mivel az Adósok a Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet tagjai, mint meghatalmazott a végrehajtási eljárással szembeni jogorvoslati eljárásban, mely a végrehajtási záradék törlésére irányult, hogy …ügyszámon közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló közokirat nem tartalmazza közérthetően és egyértelműen az Adósok kötelezettségvállalását, valamint annak mértékét és kockázatát.

A végrehajtási záradék törlése iránti kérelmünket ….közjegyző, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság …..számú végzésével elutasította.

Megjegyezzük, hogy a Fővárosi Törvényszék végzése minden alapot nélkülöző jogi vélelem, mert az elkülönült végrehajtásokban a hitelező és a refinanszírozó bank, mint zálogjogosult ugyan külön-külön követeléseket, azonban egyszerre érvényesítenek a végrehajtásban, így a követelések összeadódnak és kétszeres teljesítés történik.

A bűncselekményeket a hitelező és a refinanszírozásban szerepet vállaló pénzügyi intézmények tisztségviselői és jogi képviselőik akkor követték és követik el, amikor az adósok hiányos jogi és pénzügyi ismereteit kihasználják és nyomatékkal kiemelve, hogy itt nem ravaszság vagy üzleti fogás nyújtotta lehetőségek kiaknázásáról, hanem az alacsonyabb színvonalon állók csalárd kizsákmányolásáról és kifosztásáról van szó.

A közokirat alapján az Argenta Lízing Zrt sem az önálló zálogjognak, sem a hitelezői követelésnek nem jogosultja, erre tekintettel a végrehajtási eljárás kezdeményezésével az elkövetőek csalást követtek el, valamint a Raiffeisen Bank Zrt eljáró képviselői a kialakított jogellenes helyzetbe és az Adósoknak okozott súlyos károkozásba belenyugodtak, azon cselekményükkel, mellyel a végrehajtási eljárásba bekapcsolódtak a csalásban aktívan közreműködtek.

A jogellenesen elkülönült két követelés miatt a végrehajtási költségek is kétszeresen terhelik az Adósokat és az 5 millió kölcsönből, 30 millió Ft feletti követelések lettek.

A hitelező és a refinanszírozó magatartása alapján megállapítható, hogy cselekményük az ügyféllel szemben érvényesíteni kívánt követelés kétszeres teljesítésének a kikényszerítésére irányult, csalárd magatartásukkal az ügyfeleiket tévedésbe ejtették és tévedésben tartották, az eljáró hatóságot és bíróságot a vagyoni joggal (önálló zálogjog) kapcsolatban félrevezették, követeléseiket elkülönítették, kétszeresen érvényesítették. 

Felhívtuk a Legfőbb Ügyész figyelmét, hogy a 2017. szeptember 27. napjára kitűzött kilakoltatás és a további végrehajtási cselekmények az Adósok és családjuk lakhatását és megélhetését fenyegeti, ezért az előadott végrehajtási ügyekben, a további károkozást akadályozza meg és a végrehajtás eljárást felfüggesztése iránt hivatalból intézkedjen.

Kijelentettük, hogy az előadottak a valóságnak megfelelnek, bizonyításuk érdekében, a hivatkozott okiratokat csatoltuk, melyeket a végrehajtási ügy iratai is alátámasztják.

A hitelező és a refinanszírozó bank sajátságos eljárása az önálló zálogjog értelmezésével és érvényesítésével kapcsolatban, pénzügyi fogyasztók széles rétegét érinti.

Kértük az Ügyészséget, hogy az elkövetőkkel szemben a szükséges nyomozati eljárásokat rövid határidővel megindítani szíveskedjenek.

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet a helyzetre való tekintettel visszajelzést még nem kapott, így vélhetően a kilakoltatást végrehajtásra kerül!

 

Kérem a Média munkatársait, segítsenek abban, hogy e súlyos jogsérelmek a nyilvánosságra kerüljenek!

Megjelenésükre számítunk Önökre!

Üdvözlettel:

Mácsai Rozália

Bankcsapda Érdekvédelmi Civil Szervezet elnökségi tag,

Média kapcsolatokért felelős vezetője

Elérhetőségem: macsai2010@gmail.com

Telefon: + 36 30 535 93 7322,476 - Petőfiért! - 6/7. - Szabadszálláson felavatták a Szibériába szánt székelykaput > ​2017. szeptember 23-án


Feladó:
​​
MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2017. szeptember 25. 19:35
Tárgy: Petőfiért! - 6/7. - Szabadszálláson felavatták a Szibériába szánt székelykaput
Címzett:

Az 1848-ban, Párizsból indított polgári forradalomnak nemzeti szabadságharccá való kisiklatásáért Petőfi Sándor Szibériát, a magyar nemzet pedig Trianont kapta – mondta

​​
2017. szeptember 23-án Szabadszálláson, kapuavató beszédében Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke. A szibériai Burjátországba, Petőfi Sándor tényleges halála helyére szánt székelykaput  Szabadszálláson, a nemzet nagy költőjének tényleges szülőhelyén állították fel ideiglenesen. A Székelyföldön, a háromszéki Gelencén a Both fivérek által faragott monumentális székelykaput, amelyet Égerházy László négy domborműve ékesít, Szabadszállás főterén, a református templom előtti Kálvin téren, ünnepélyes keretek között avatták fel.

Azzal, hogy Magyarországon immár egy köztéri alkotás hirdeti Petőfi Sándor igazságát – Szibériába történt elhurcoltatásának és ottani halálának tényét –, elkezdődött a nemzeti kegyelet megadása, amely akkor fejeződik be, amikor Budapesten, a Hősök terén, az ismeretlen honvéd szimbolikus sírjában, a nemzet főhajtása mellett elhelyezik Petőfi Sándor Szibériában feltárt hamvait – mondta a szónok.

A Szibériába szánt székelykaput az MVSZ Fuksz Sándor vezette Petőfi Sándor Bizottságának kezdeményezésére állították fel Szabadszálláson, a Képviselőtestület és a kapuavatáson is résztvevő, dr. Báldy Zoltán polgármester nyílt támogatásával.  A felavatott székelykaput Szabó Zsolt  református lelkész áldotta meg. Az avatáson jelent volt az MVSZ Elnökségének három tagja: Horváth István (Kanada), Kádár Dániel (Egyesült Államok) és Zombory István (Magyarország).

Korábban írtuk:

Petőfiért! - 1/7. - A Szibériába tartó székelykapu felállítása Szabadszálláson

Petőfiért! - 2/7. - Petőfi-dombormű a szabadszállási székelykapun

Petőfiért! - 3/7. - Atilla-dombormű a szabadszállási székelykapun

Petőfiért! - 4/7. - Csatajelenet a szabadszállási székelykapun

Petőfiért! - 5/7. - A barguzini titkos fogoly a szabadszállási székelykapun

 

MVSZ Sajtószolgálat

9337/17092522.475 - Országgyűlés Budapest: ​hétfőre tervezett pár(t)beszéd témái. > 2017. szeptember 24.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. szeptember 25. 0:53
Tárgy: Csupa szín, csupa legenda!
Címzett:  
A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni.
2017. szeptember 24. 22:59

Különös pillanatok kísérik a Tisztelt Házban a „mezítlábas kérdések" óráját. Üresek a széksorok, a képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végzik, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeznek a  kormány jeleseihez.

Hangzatos üzenetek váltják egymást. A mentelmi jog birtokában szabad keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad hazudni, sértegetni, vádaskodni.

Az ellenzék kérdései majd mindig költőiek, már a címűkben hordozták az  elmarasztalást. Nem mulasztják el hangoztatni: „'ki nem lázad az Orbán-kormány  ellen, az elkerülhetetlenül a részévé válik!" Boksz-nyelven szólva: egy ütés ide, egy ütés oda, s vége a menetnek  Mégis, fontos szereplésnek számított. Minden párt hálásan megtapsolta a szószóját.
A KDNP általában nem vesz részt e küzdelemben, mondván, ha valamire kíváncsiak, azt a közös frakcióülésen megkérdezik a kormány tagjaitól, s nem kiabál, nem hújjog az ellenzék, így a választ is hallják. A Fideszben is régi szabály, hogy ha bajuk, panaszuk vagy kívánságuk van, azt zárt ajtók mögött, a frakcióban kell elmondaniuk, így a T. Házban csupán „pozitív kételyüknek" adnak hangot. Senkit sem lep meg, hogy még a kérdésre válaszoló miniszter vagy államtitkár sem tudta jobban dicsérni náluknál a kormányt.

​​
Íme a
​​
hétfőre tervezett  pár(t)beszéd témái.

KÉRDEZŐ

TÉMA

CÍMZETT

VARGA LÁSZLÓ

MSZP

A diósgyőri egészségügy jövőjéről

emberi erőforrások minisztere

SZÁVAY ISTVÁN

Jobbik

Ha Hernádi Zsolt és a Mol ügye miatt megvétózzuk Horvátország OECD-tagságát, akkor vajon a székely zászlót és a magyar feliratokat üldöző, valamint a helyi magyarság vezetőit fenyegető Romániával, a magyar tannyelvű oktatást ellehetetlenítő Ukrajnával, a magyar nyelvű felsőoktatási felvételit betiltó Szerbiával vagy a kettős állampolgárságot büntető Szlovákiával szemben mi lehetne az arányos válaszunk?

külgazdasági és külügyminiszter

SCHMUCK ERZSÉBET

LMP

A rokkantnyugdíjasok munkáját is semmibe veszik?

nemzetgazdasági miniszter

ÁGH PÉTER

Fidesz

Milyen időbeli, tervezési és pénzügyi ütemezés várható a Szombathely-Kőszeg közötti közúti kapcsolat fejlesztése érdekében?

nemzeti fejlesztési miniszter

KUNHALMI ÁGNES

MSZP

Mikor kívánják folytatni a Havanna lakótelepen a panellakások felújítását?

nemzeti fejlesztési miniszter

PINTÉR TAMÁS

Jobbik

Az Ügyészség vajon fedezi a dunaújvárosi korrupciót is?

legfőbb ügyész

SCHMUCK ERZSÉBET

LMP

Fürdővízzel a gyereket?

nemzetgazdasági miniszter

BÁNYAI GÁBOR

Fidesz

350 új munkahelyet hoz létre a tizenhárommilliárdos mélykúti beruházás?

külgazdasági és külügyminiszter

BURÁNY SÁNDOR

MSZP

Mit kerestek a jegybank munkatársai Jamaicában?

Magyar Nemzeti Bank elnöke

ANDER BALÁZS

Jobbik

Százmilliárdok veszélyben? Mikor lesz végre ismét európai szintű vasút Magyarországon?

nemzeti fejlesztési miniszter

IKOTITY ISTVÁN

LMP

Az ígérgetésen kívül, mit tett a helyettes államtitkárság?

emberi erőforrások minisztere

HORVÁTH IMRE

MSZP

Várható-e, hogy Újpesten újra lesz aktív kórházi ellátás?

emberi erőforrások minisztere

FARKAS GERGELY

Jobbik

Miért nem hajlandóak felgyorsítani az anyakönyvi kivonattal kapcsolatos ügyintézést a külföldön élő magyarok számára?

külgazdasági és külügyminiszter

IKOTITY ISTVÁN

LMP

Ha valóban cél a fiatalok továbbtanulása előtt álló anyagi akadályok elhárítása, akkor miért nem törlik el a tandíjat, emelik az ösztöndíjat és adnak családi pótlékot és adókedvezményt a felsőoktatásban tanulóknak is?

emberi erőforrások minisztere

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN

MSZP

Mikor lesz tanuszoda Siófokon?

nemzeti fejlesztési miniszter

LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

Jobbik

Lesz-e börtön egyáltalán Kunmadarason?

belügyminiszter

DEMETER MÁRTA

LMP

Miért bízzák kontárokra Paks kibervédelmét?

Paksi Atomerőmű két új blokkja, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ

MSZP

Hány szeptembert kell még várni ahhoz, hogy a gyermekek normális körülmények között tornázhassanak?

emberi erőforrások minisztere

EGYED ZSOLT

Jobbik

Mi lesz veled 26-os?

nemzeti fejlesztési miniszter

DEMETER MÁRTA

LMP

Akkora a baj, hogy minden "titkos"?

honvédelmi miniszter

VÁGÓ SEBESTYÉN

Jobbik

Ajánlásaik alapján segítik-e a mozgáskorlátozott embereket önrendelkező életet élni?

emberi erőforrások minisztere

KULCSÁR GERGELY

Jobbik

Börtönkórház Berettyóújfaluban?

belügyminiszter


Bartha Szabó József


22.474 - Pénzcentrum: Jönnek a nyugdíjas kasszások, árufeltöltők, takarítók a magyar boltokban

Jönnek a nyugdíjas kasszások, árufeltöltők, takarítók a magyar boltokban
Veres Dóra > 2017. szeptember 25. hétfő 05:35
Lujza 60 éves, egy éve él nyugdíjasként. Nagyon szeretne elhelyezkedni valamelyik nyugdíjas szövetkezeten keresztül, de úgy látja, hiába jó az elképzelés, a rendszernek még vannak gyerekbetegségei: pocsékabbnál pocsékabb munkalehetőségek közül lehet csak választani, és úgy érzi, ha ő maga nem lép azért, hogy mielőbb munkát találjon, a szövetkezet, ahová regisztrált, nem fog rajta segíteni.
Ha én nem keresek magamnak munkát, ez a szövetkezet nem fog rajtam segíteni. Ez nulla
- mondta a Pénzcentrumnak telefonon a 60 éves Lujza, akinek nevét
kérésére a cikkben megváltoztattuk. A Miskolcon élő nő kicsivel több, mint egy éve ment nyugdíjba. Akkoriban azt gondolta, az életben többé nem szeretne dolgozni. Viszont amikor idén nyáron tudomást szerzett róla, hogy augusztustól elérhetővé válnak a nyugdíjas-szövetkezetek nyújtotta álláskínálatok, úgy gondolta, ez jó lehetőség és egy részmunkaidős állás nem is lenne rossz. Úgy fogalmaz, kijön ugyan a nettó 150 ezres nyugdíjából havonta, viszont bántja, hogy esélye sincs félretenni a nyugdíjából, nincs megtakarítása, hiába szeretné, arra sincs pénze, hogy a lakást kicsit felújítsa. Ráadásul jelzáloghitele is van, ami szintén jelentős anyagi terhet ró a magyar nőre. Épp ezért amint lehetett, regisztrált a miskolci Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetnél.

Egész életében irodai munkát végzett, ezért valamilyen adminisztrációs állást szeretne, de tulajdonképpen elvállalna adatrögzítést is, és a kereskedelemben is kipróbálná magát.

Amikor regisztráltam a weboldalon, tényleg szinte mindent beixeltem, vagyis bármilyen munkalehetőségnek örültem volna. Két dolgot viszont nem vállalok: takarítást és nehéz fizikai munkát

- mondta. Szeptemberben aztán a honlapon megjelentek az első álláshirdetések, de Lujza csalódottan tapasztalta, hogy alig van olyan munkalehetőség, ami számára megfelelő lenne. Egy cég például a budapesti és miskolci telephelyükre takarító munkatársat és varrónőket keres, nagy a kereslet a légtechnika szerelőkre, valamint víz- és központi fűtésszerelőkre is. Miskolc környékén van egy bolti eladói állás is, és konyhai kisegítőt is felvennének nyugdíjas szövetkezeten keresztül.

Szerencsésnek tartja magát, mert már a '90-es évek közepe óta használ számítógépet - a munkájához elengedhetetlen volt, hogy megtanulja kezelni azt, így az internetes ügyintézés sem jelent számára gondot.

Múcsonyban például keresnek embert egy Kft.-hez. Csak épp szerintem sok olyan idős ember él azon a településen, aki nem is tud erről a lehetőségről, mert nincs számítógépe vagy internete

- jegyezte meg Lujza. Kiemelte, hiába regisztrált a honlapon, fizette be a 100 forintos tagdíjat,
a nyugdíjas szövetkezet nem úgy működik, mint a nagyobb állásportálok: nem érkeznek nap, mint nap e-mailben állásajánlatok, ha befut egy Lujza számára megfelelő lehetőség, senki sem hívja fel, hogy erről informálja őt. Úgy van esélye megtalálni a számára legjobb munkát, ha ő rászánja az időt és minden nap átnézi a nyugdíjas szövetkezet Facebook-oldalát és/vagy honlapját.

Ezért éri meg nyugdíjas szövetkezeten keresztül dolgozni
A szövetkezeten keresztül végzett munka után csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni, így a cégeknél a munkavégzés költségére nem rakódnak rá a közterhek. Ráadásul a mindenkori - az idén 127 500 forintos - minimálbérig étkezési utalványt is adhatnak a nyugdíjas szövetkezetek dolgozóinak, akár szja-mentesen is.
A nyugdíjas szövetkezeti tagok nyugdíját pedig semmilyen szinten nem érinti a foglalkoztatás: vagyis a munkájukért kapott fizetés mellett a nyugdíjukat is megkapják minden hónapban.

Gyerekcipőben járnak még a szövetkezetek
Kósa Lajos szeptember első hetében, még a Fidesz frakcióvezetőjeként azt nyilatkozta, eddig 19 nyugdíjasszövetkezetet jegyeztek be, de legalább ugyanennyi van cégbírósági bejegyzés alatt.
Hiába viszont a rengeteg szövetkezet, az állásajánlatokat böngészve kijelenthetjük: egyelőre gyér a kínálat. Az országos lefedettségű Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas-szövetkezet honlapján például mindössze hat állásajánlatot találtunk Pest megyében, négyet Veszprém megyében és egyetlen egyet Győr-Moson-Sopron megyében. A honlap alapján a legtöbb megyében egyáltalán nincs munkalehetőség.
A honlap nem naprakész. Mivel ez a korosztály nem az interneten éli az életét, ezért náluk sokkal nagyobb élőmunka befektetésre van szükség a toborzás során, így jelenleg az aktív toborzási módszerekhez fordulunk elsődlegesen, de természetesen az a cél, hogy minden lehetőség felkerüljön a honlapunkra is, erre azonban még a nagyszámú érdeklődő miatt várni kell

- válaszolta megkeresésünkre Kováts Balázs, a Szomszédok Nonprofit Kft. ügyvezetője. Minden megyeszékhelyen és néhány kisebb településeken is folyamatosan nyitnak ügyfélszolgálatokat, hogy minél több nyugdíjast elérjenek.
Náluk egyébként a kiskereskedelmi pozíciókból van a legnagyobb választék. Arra a kérdésre, eddig hány nyugdíjas regisztrált hozzájuk, azt felelte: jelenleg kb. 100 fő dolgozik az ország területén nyugdíjasként szövetkezeti rendszerben.
Ha az interneten elérhető álláshirdetéseket megnézzük, látszik, hogy sokan nem részmunkaidőben foglalkoztatnának nyugdíjasokat. Veszprémben például heti 4-5 napban, két műszakban (reggel 6-tól délután 2-ig és délután 2-től este 10-ig) keresnek embert. A kézi összeszerelő, csomagoló munkáért óránként 840 forintot, a gépi varrásért 926-980 forintot fizetnek.
Szegeden konyhai kisegítő munkáért bruttó 733 forintot fizetnek, hetente 2-3 napot kell vállalni, a munkaidő reggel 6 órától 14.20-ig tart. Bábolnán csomagolói munkára várnak jelentkezőket, csakhogy ez sem részmunkaidős állás: három műszakban (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00) keresnek nyugdíjasokat, a délelőtti munkavégzésért nettó 900 forintos órabért, a délutániért és éjszakaiért nettó 1035 forintot fizetnek.

A nagyobb áruházláncok tárt karokkal várják a nyugdíjasokat

Megkérdeztük a nagyobb boltláncokat, tervezik-e, hogy foglalkoztatnak majd munkavállalókat nyugdíjas szövetkezeten keresztül. Az Auchannál jelenleg is 130 nyugdíjas dolgozik, ez az aktív állományuk 2 százalékát jelenti. Jelenleg egyébként nem dolgoznak együtt nyugdíjas szövetkezetekkel, de megkeresésünkre azt írták, nyitottak erre a lehetőségre is. Arra a kérdésre, hogy milyen munkakörben alkalmaznak idősebb korosztályú munkavállalókat, azt válaszolták, tulajdonképpen bármely nyitott pozíciójukra jelentkezhetnek, így például pénztáros, biztonsági munkatárs, eladó, áruátvevő, dekoratőr vagy kereskedelmi vezető munkakörökben is várják jelentkezésüket.
Spar és Interspar üzletekben is jó ideje dolgoznak nyugdíjasok, és a cég a jövőben szeretne nyugdíjas szövetkezettel is együttműködni. Arra a kérdésre, miben más nyugdíjast foglalkoztatni, mint például egy diákot, illetve egy aktív korút, a következőt felelték a Pénzcentrumnak: ez a korosztály sokkal lojálisabb, koruk ellenére példaértékű a tenni akarásuk, a munkához való hozzáállásuk.
Lidl Magyarország megkeresésünkre annyit írt, jó kezdeményezésnek tartják a szóban forgó foglalkoztatási formát, "hiszen ezzel lehetőség nyílik a munkaerőpiacon dolgozók számának bővítésére". A Tescótól pedig a következő választ kaptuk: "a Tesco vizsgálja a nyugdíjas szövetkezetekkel való együttműködés lehetőségét, ám a pontos részletek további egyeztetést igényelnek". Az Aldi kérdésünkre közölte,  jelenleg nem foglalkoztatnak munkavállalót nyugdíjas szövetkezeten keresztül.

22.473 - Aktuális német választási eredmény. > 2017. szeptember 24., 23:30

Aktuális német választási eredmény. AfD a legerősebb ellenzéki párt, de csak akkor ha az Unio és az SPD nagykoalícióval alakítanak kormányt. Ha az AfD az ellenzéki frakciót vezeti, akkor az számukra különleges plusz jogokkal jár. Velük senki nem akar koalícióba lépni.


Kérem a képre kattintani!

Gonda László fényképe.
Gonda László fényképe.
Gonda László fényképe.
Gonda László fényképe.

2017. szeptember 24., vasárnap

22.472 - ​​​MI TÖRTÉNT az ARANYKINCSEINKKEL, az ARANYVONATTAL!


Feladó:
​​
Béla Szalontai
 
Dátum: 2017. szeptember 23. 16:03
Tárgy:
A magyar Aranyvonat nyomában
Címzett:
​​

MI  TÖRTÉNT az ARANYKINCSEINKKEL, az ARANYVONATTAL!

​​
A magyar Aranyvonat nyomában
Patrubány
​ 
Miklós, Dr. Drábik János, Jakab István


22.470 - ​Herceg Ferenc: ​Nagyon érdekes írás jutott el hozzám.


Feladó:
​​
Herceg Ferenc

Dátum: 2017. szeptember 23. 22:04
Tárgy: tesla hagyatéka pomázon
Címzett:


Szkíták! Hunok! Magyarok! 
Kedves Barátaim! 
​​

Nagyon érdekes írás jutott el hozzám. Biztos sokan voltatok már velem Pilis-úton, amit Sashegyi Sándor sírjának felkeresése után a Klissza-dombon  folytattam. 
Azt tudtam, hogy a Klissza, amely az Akil-isza török szóból maradt ránk, Fehér Templomot jelent. Ott a '40-es években még 6 méter magas falak álltak, alább a képet is küldöm. Ezt mára már a földdel tették egyenlővé (jó szokások szerint), mert itt egy "magyar" romemlékről van szó. Sashegyi Sándor folytatott itt ásatásokat, melyet leállíttattak. Sok leletet talált,többek között egy képet is csatolok erről. 

Azt viszont hibásan tudtam, hogy a Luppa-mauzóleumnak nevezett építmény, mely szintén a Klisszán található, a Luppa család kriptája. 
Bár maga az építmény számomra is gyanús volt, mert ilyen kriptát nem nagyon szoktak építeni. Jellemző a hamisításoknak köszönhetően, mindent másnak próbálnak feltüntetni mint annak valóban eredeti célja.  
Azt viszont tudtam, hogy a föld energia kisugárzása nagyon magas  97 %-os a mauzóleumnak nevezett építménynél. Ezért sokan akik velem voltak, oda is álltak, hogy gyógyuljanak. 

Az írást olvasva most már nem lepődőm meg azon, hogy a régi öregek, akik Sashegyit ismerték, engem azért noszogattak, hogy a Klissza-domb feltárásával foglalkozzak, mert az nagyon fontos hely. 
A Luppa mauzóleumnak, vagy kriptának hazudott építmény valójában egy energia központ lejárata, melyet a Pomázon itt lakó Nikola Tesla  -  aki a 0 pont energiát találta fel  -  fedezte fel ezt az óriási energia központot, és ő építette ezt az építményt több évtizeden keresztül a barátjával. A bejárat alatt  (amit lebetonoztak)    kazamaták találhatóak. 
Az írást feltétlen olvassátok el, amit a barátja, akivel együtt dolgozott, írt. 

Ha bármi kérdésetek volna ez ügyben, úgy telefonon keressetek, mert interneten nem akarok válaszolgatni  (biztos lesz sok kérdésetek). 

baráti üdvözlettel
Herceg Ferenc 
06 20 530 0933

22.469 - ​ Szíria területének 85 százaléka felszabadult az Iszlám Állam és az An-Nuszra terrorszervezet megszállása alól


Feladó:
​​
Békekör Magyar

Dátum: 2017. szeptember 24. 7:31
Tárgy: Szíria rövidesen felszabadul a terrorista megszállás alól
Címzett:Szíria rövidesen felszabadul a terrorista megszállás alól

Budapest, 2017. szeptember 24. vasárnap (MSZF)

   

​​
 Szíria területének 85 százaléka felszabadult az Iszlám Állam és az An-Nuszra terrorszervezet megszállása alól, és rövid időn belül kisöprik őket az ország egész területéről – tudatta Dr. Makt Mazen, a Magyarországi Arab Közösség Egyesület tájékoztatási alelnöke szombaton a Magyar Békekörben tartott budapesti előadásán.

    A fegyvertény a szír-orosz katonai összefogásnak, Aszad elnök hazafias kiállásának, a szír nemzeti hadsereg példás állhatatosságának és a szír nép hősiességének köszönhető – mondta. A magyar népnek is megköszönte, hogy kiállt Szíria mellett a terroristákkal szemben.

    Most az a legfontosabb, hogy szavatolják Szíria területi egységét, és megakadályozzák felosztását idegen befolyású területekre. Megemlítette, hogy Amerika és szövetségesei Észak-Kelet Szíriát igyekeznek kiszakítani velük szövetséges, illetve őket követő kormányozással, Törökország Aleppót szeretné, Izrael a Golán további részét, az Öböl-menti országok pedig Dél-Nyugat Szíriára vetettek szemet. Ennek legfőbb biztosítéka a további szoros együttműködés Oroszországgal, és a szír nép kiállása az ország egysége mellett.

   Makt óva intette a Szíriában élő kurdokat attól, hogy Amerikára bízzák jövőjüket, és Szíria területi egységének rovására akarják megvalósítani önrendelkezésüket. „A kurd kérdést jelenleg nem lehet megoldani anélkül, hogy szét ne szednék a Közel-Keletet, és ne ártanának a felszabadulási folyamatnak nemzeti, faji és vallási alapon kiváltott újabb feszültségekkel. Szíria minden ott élő nép tulajdona, a kurdoké is" – mondta.

    Arra a kérdésre, hogy várható-e az orosz haderő visszavonása Szíria teljes felszabadulása után, azzal válaszolt, hogy biztos benne, hiszen „Putyin nem megszálló, mint az USA", de a szír kormány egyelőre ragaszkodik az orosz katonai jelenléthez, mert láthatólag még mindig „meg kell védeni az országot a külső támadásoktól". „Oroszország szavahihető, megbízható szövetségesünk, ellentétben egykori gyarmatosítóinkkal és későbbi megszállóinkkal, akiknek egyetlen céljuk az olajkincs megszerzése volt, továbbá az, hogy Szíria elfoglalásával éket verjenek Irán és Libanon közé" – fűzte hozzá.

    Az újjáépítés feladata a szír népre hárul. Belső erőforrásuk az olaj és a földgáz. Új szír útlevelet adnak mindazoknak a szíreknek, akik külföldre menekültek a háború elől, de haza akarnak térni, hogy cselekvően bekapcsolódjanak Szíria újjáépítésébe. Nem sietik el azoknak a „menekülteknek" a visszafogadását, akik úri kényelemből mentek külföldre, vagy azért, hogy mentsék az irhájukat a megszállókkal való kollaborálásuk miatt. Az ország újjáépítésében elsősorban azok az országok fognak szerepet játszani, amelyek segítettek Damaszkusznak a sötét erők leküzdésében. Kiemelte Oroszországot, Kínát és Iránt.

     A Nyugat elvesztette Szíriát, bármilyen nehéz is beismernie – mondta a magyar-szír kettős állampolgárságú előadó, aki mérnökként, hosszabb ideje él hazánkban, mint Szíriában. Most azt kell eldöntenie, mit tegyen az Iszlám Állam harcosaival és vezetőivel, akiknek fegyvert adott Aszad ellen. Leghűségesebb cimboráikat kimentik Szíriából, másokat átcsoportosítanak más térségekbe, ahol ugyanazt akarják elérni velük, mint amit Szíriában szerettek volna, de kudarcot vallottak. A harcosok más részét pedig a sorsukra hagyják, hadd morzsolja fel őket a szír hadsereg.

     Felszabadításra vár Rakka, az Iszlám Állam fellegvára, és az Eufrátesztől keletre fekvő országrész, valamint Idlib térsége az An-Nuszra alól – tájékoztatta hallgatóságát a Magyar Békekörben Dr. Makt Mazen.+++

https://www.facebook.com/bekekor/photos/a.1506590226299893.1073741828.1488213324804250/1786515951640651/?type=3&theater

Kiadta: MSZF SZK

+36 30 5927371

www.mszfszk.hu


2017. szeptember 23., szombat

22.468 - Weinlesefest > Szüreti felvonulás! Magyarország > Piliscsaba > 2017. szeptember 30., szombat 15:00 órától hajnalig!


Feladó: István Bakk
Dátum: 2017. szeptember 22. 10:40
Tárgy: Bakk István székely primor teljes előadása, Szent-kúti Öko Ünnep stációi, 2017.
Címzett: József Kutasi <


Bakk István székely primor teljes előadása, Szent-kúti Öko Ünnep stációi, 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=D74zjvKNQws
< Ide kattintani!
 


Bakk István székely primor, az egyik legrégibb magyar főnemesi család mai sarja Őfőméltósága, a Szentkorona és Bakonybél, s a magyar történelem viszonyát, sokrétű összefonódását elemezte, megtelt a tóparti légkör a magyar történelmi múlt szereplőivel, valóságos eseménykavalkád vágtázott el lelkünk előtt.


Kutasi József Antal írja: 
Bakk István Úr és kedves felesége Bakk Erzsébet - az egyetlen barátaim akik a világon vannak - ,valamint én (Kutasi József Antal) szeszélyesen 
részt veszünk, az 
​itt​
 alul megnyitható 
​és olvasható ​
rendezvényen. 


Bakk István               PhS a TELEVÍZIÓ BUDAÖRSÉRT ALAPÍTVÁNY ELNÖKE, és felesége
Bakk Erzsébet          PhS a  BUDAÖRSI VÁROSI TELEVÍZIÓ ügyvezető igazgatója, valamint
​Kutasi József Antal a KUTASI JÓZSEF ANTAL - POLITIKAI HÍRFUTÁR szerkesztője, 2007 óta!​

Hármunk részére 
as
ztalfoglalá
​s​
t kérek!
Köszönöm szépen!

A szüreti Bál ideje alatt, - az érdeklődőknek és minden más személyeknek -, lehetőségük van, vendégekkel a
 kapcsolatot felvenni, egy kis ismeretséget, beszélgetést, és nem utolsó sorban "eszmecserét" folytatni.
​​​
Küldi: Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:   0036  70  589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
 Erre a címre> <
jozsef@kutasi.eu> kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
http://kutasi.blogspot.com Ide kattintani!
Google keresés < Ide kattintani!
 
Facebook < Ide kattintani!
 

Ha a jövőben nem kíván tőlem több tájékoztató levelet kapni, kérem, 
írja meg a címemre, a törvény értelmében törlöm a levelező listámról!