Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. november 23., csütörtök

22.602 - ​ Dr. Békefy Lajos: KORMÁNYUNK, VALAMINT AZ EU, ÉS SOROS ÚR FIGYELMÉBE: EGY KIS MAGYAR NEMZETI SZÁMTAN!


Feladó:
​​
Claudia Röhrig-Bekefy

Dátum: 2017. november 22. 17:36
Tárgy: KORMÁNYUNK, VALAMINT AZ EU, ÉS SOROS ÚR FIGYELMÉBE: EGY KIS MAGYAR NEMZETI SZÁMTAN! - ez a szerző 731. cikke az agnusradio.ro blogján
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>,

Kedves Jóska Bátyám,

tisztelettel kérlek, hogy gratisnews.hu információs szolgálatomnak ezt a legutóbbi anyagát szíveskedjél minél több helyre eljuttatni. Úgy gondolom, a benne foglaltak hír-, és érvértéke meglehetősen magas. Ezt az anyagot már közzétettem kolozsvári blogomon, ahol ez a 731. anyag, facebookomon (lajos békefy; ludvicus spectaculus), meglehetősen nagyszámú reagálás követte ezt. Közlés előtt van Felvidéken és Királyhágó-melléken, illetve Erdélyben, ott egyházi lapokban. De a kérdés sokkal dimenzionáltabb, hogy egyházi médiák kereteiben álljon meg.  
Biztos vagyok abban, hogy minden  különösebb érvelés nélkül Te  is érzed ezeknek az infóknak a Sitz im Leben-jét. Örülnék, ha ennek megfelelő súllyal bánnál vele. 

Maradok nagyrabecsülő üdvözlettel,

Dr. Békefy Lajos Ph.D.
ref. szociáletikus, közíró
felelős szerkesztő
világvallás-kutató
   
Sajnos a képeket törölnöm kellett, mert élesbe úgy, az egész anyagot nem tudom megjeleníteni!
Több mástól érkezett anyagoknál, néha sikerül.

KORMÁNYUNK, VALAMINT AZ EU, ÉS SOROS ÚR FIGYELMÉBE: EGY KIS MAGYAR NEMZETI SZÁMTAN!


AMIBEN VILÁGELSŐK VAGYUNK, SOK MINDENT ÉRTHETŐVÉ TESZ


REFORMÁCIÓI MOZAIKKOCKÁK - AZ IGAZSÁG TÖREDÉKEI


A CATHEDRA REFORMATA HUNGARICA 44. KOCKÁJA


Írja

​​
Dr. Békefy Lajos


A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE UTÁN JUTOTT ESZEMBE, HOGY GYORSAN KÖZZÉTESZEM A VILÁGHÍRŰ AMERIKAI KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ INTÉZET, A PEW RESEARCH CENTER EGYIK TAVALYI FELMÉRÉSÉNEK NÉHÁNY NAGYON IDEVÁGÓ, ELGONDOLKODTATÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁT MINDEN KOMMENTÁLÁS NÉLKÜL. NEM NEHÉZ OLVASNI A SZÁMOKBÓL! EZ EGY KIS MAGYAR MATEMATIKA, AMIHEZ CSAK JÓZAN PARASZTI ÉSZ KELL!


AZ AMERIKAI INTÉZET EGYÉRTELMŰEN KIMUTATTA, HOGY HAZÁNK VILÁGELSŐ KÉT DOLOGBAN, ÉS A VILÁGELSŐK KÖZÖTT VAN A HARMADIK KÉRDÉSBEN:


1) VILÁGELSŐK VAGYUNK ABBAN, HOGY A MAGYAR NEMZETI IDENTITÁSBAN NÁLUNK DÖNTŐ SZEREPET JÁTSZIK A KULTÚRA, A NÉPI ÉS A KERESZTYÉN KULTÚRA IS. A MEGKÉRDEZETT MAGYAROKNAK 68%-A VÉLEKEDETT ÍGY. MEGELŐZTÜK EZZEL A SZOROSAN UTÁNUNK KÖVETKEZŐ GÖRÖGORSZÁGOT (66%), LENGYELORSZÁGOT (56%), AZ ELŐBBIT AZ EURÓPAI KULTÚRA EGYIK ŐSFORRÁSAKÉNT TARTJA NYILVÁN A VILÁGTÖRTÉNELEM, A NEMZETI KULTÚRA MÁSIK BÁSTYÁJA AZ OROSZ ÉS ORTODOX, ILLETVE GERMÁN ÉS PROTESTÁNS NYOMÁSNAK ELLENÁLLÓ LENGYELSÉG. ROPPANT ELGONDOLKODTATÓ, HOGY A MIGRÁNS BETELEPÜLÉST SZORGALMAZÓ ORSZÁGOK EBBEN A TEKINTETBEN – TALÁN NEM VÉLETLENÜL – A SEREGHAJTÓK.


NÉMETORSZÁGBAN 29%, SVÉDORSZÁGBAN 26% NYILATKOZTA A MEGKÉRDEZETTEK KÖZÜL, HOGY A NÉMET ÉS A KERESZTYÉN KULTÚRÁNAK CSAK ILYEN MINIMÁLIS MÉRTÉKBEN VAN FONTOSSÁGA A NEMZETI IDENTITÁSBAN. ŐRIZZÜK MEG VEZETŐ HELYÜNKET EBBEN A TEKINTETBEN IS, ERRE IS NAGYSZERŰ FIGYELMEZTETÉS KÖZVETVE A NEMZETI KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍV! MERJÜK KIMONDANI AZ OLY' SOKÁIG MÉLTATLANUL FÉLRETETT PÓSA LAJOS EGYSZERŰ VALLOMÁSÁVAL: „MAGYAR NÓTÁT DALOLT A DAJKA FELETTEM, MAGYARUL TANÍTOTT IMÁDKOZNI ANYÁM,

ÉS SZERETNI TÉGED, GYÖNYÖRŰ SZÉP HAZÁM!".


2) A NEMZETI NYELV SZEREPE A NEMZETI ÖNAZONOSSÁG SZEMPONTJÁBÓL NAGYON FONTOS. A NYELV NEMZETI KARAKTERT ADÓ ÉS ŐRIZŐ SZEREPÉT TEKINTVE CSAK A HOLLANDOK ELŐZNEK MEG MINKET (84%), MAGYARORSZÁG A VILÁGLISTÁN A MÁSODIK (81%) HELYEN TALÁLHATÓ. UTÁNUNK A BRITEK KÖVETKEZNEK SZINTÉN 81%-KAL! MAJD A NÉMETEK (79%/), FRANCIÁK (77%), GÖRÖGORSZÁG (76%) ÉS JAPÁN (70%).


A SORT ÉRDEKES MÓDON OLASZORSZÁG ZÁRJA, AHOL A NEMZETI NYELV FONTOSSÁGÁT A NEMZETI IDENTITÁS SZEMPONTJÁBÓL 59%-RA ÉRTÉKELTÉK. KAZINCZY FERENC IGAZSÁGA ÍME VILÁGMÉRETEKBEN IGAZOLÓDIK BE ÉS VISSZA: „NYELVÉBEN ÉL A NEMZET".


3) A NEMZETI IDENTITÁS ÉS A SZÜLETÉSI HELY MÉLY ÖSSZEFÜGGÉSÉT TEKINTVE SZINTÉN ELSŐK VAGYUNK (52%). ANYAORSZÁG, SZÜLŐFÖLD ÉLŐ VALÓSÁG SOK MAGYARNÁL, UTÁNUNK A GÖRÖGÖK KÖVETKEZNEK (50%). SZEMBETŰNŐ, ÉS ALIGHA VÉLETLEN, HOGY A JAPÁNOKNÁL IS IGEN MAGAS EZ AZ ARÁNY (50%). MAJD AZ OLASZOK (42%), LENGYELEK (42%), SPANYOLOK (34%), BRITEK (32%). LEGKEVÉSBÉ FONTOS A SZÜLETÉSI HELY A NEMZETI IDENTITÁS SZEMPONTJÁBÓL A SVÉDEKNÉL (8%), ÉS A NÉMETEKNÉL (13%)!


MERJÜK IDE IDÉZNI RADNÓTI MIKLÓST: „NEKEM SZÜLŐHAZÁM ITT E LÁNGOKTÓL ÖLELT

KIS ORSZÁG, MESSZE RINGÓ GYEREKKOROM VILÁGA.

BELŐLE NŐTTEM ÉN, MINT FATÖRZSBŐL GYÖNGE ÁGA

S REMÉLEM, TESTEM IS MAJD E FÖLDBE SÜPPED EL".


VAN MIRE BÜSZKÉNEK LENNÜNK, VAN MIÉRT HÁLÁT ADNUNK, S JÓ, HOGY ÍGY IS LÁTNAK MINKET A NAGYVILÁGBAN! EZ IS AMERIKA, AHONNAN NAGYON MÁS HANGOK IS JÖNNEK RÓLUNK, FELÉNK AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN!2017. november 22., szerda

22.601 - ​Gyászol Hódmezővásárhely: elhunyt Almási István polgármester

GYÁSZVÁSÁRHELY


​​
Gyászol Hódmezővásárhely: elhunyt Almási István polgármester

A város az alábbi közleményt adta ki:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata mély megrendüléssel tudatja, hogy Almási István polgármester életének 73. évében elhunyt.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata őszinte részvétet nyilvánít és vigasztalódást kíván szeretett feleségének és gyermekeinek, valamint közeli és távoli hozzátartozóinak.
Almási Istvánt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkedünk.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. november 21-én 8.00 órakor rendkívüli közgyűlést tart.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ALMÁSI ISTVÁN
Almási István Eleken született 1944. július 12-én.

Középiskolába Békéscsabán a Rózsa Ferenc Gimnáziumba járt. 1968-ban szerzett diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-ének-zene általános iskolai tanár szakon, majd 1979-ben népművelő szakon. 1994-ben az Országos Széchenyi Könyvtárban könyvtári rendszerszervező képesítést szerzett.
1967-ben vette feleségül Sáfár Enikőt. Három gyermekük született: Enikő 1969-ben, Attila 1972-ben és Zoltán 1978-ban.
Almási István 1963-ban Eleken az Általános Iskolában kezdett dolgozni nevelőtanárként. 1968 és 1975 között a hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolában tanított. 1975-től a Petőfi Művelődési Központban népművelő, majd 1976-tól 1983-ig igazgató. 1983-tól 2000-ig a Németh László Városi Könyvtár igazgatója.
A Molnár Dixieland Zenekarnak tagja, a Promenad Dixieland Zenekarnak alapítója és vezetője volt.
1979-től az Előadóművészek Országos Szövetségének, 1983-tól a Magyar Könyvtárosok Országos Egyesületének tagja. Alapítója a Németh László Társaságnak. A Kereszténydemokrata Néppárt tagja, 2003-tól 2016-ig a hódmezővásárhelyi szervezet elnöke.
1994-től Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának települési képviselője, a Kulturális, Vallási és Kisebbségi Bizottság elnöke, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság, valamint a Közoktatási Bizottság tagja. 2000-től Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának alpolgármestere, 2012-től polgármestere.
1979-ben Kiváló Munkáért kitüntetést, 1987-ben a Közművelődésben végzett Kiváló Munkáért kitüntetést, 1990-ben Eredményes Munkáért kitüntetést kapott. A Promenad Dixieland Zenekarral 1992-ben Kiváló Együttes díjat vehetett át. 1995-ben Pro Urbe Hódmezővásárhelyért díjat kapott. 2010-ben a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Almási Istvánnak.

22.600 - ​Almási Istvánra emlékezik Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője.

GYÁSZVÁSÁRHELY


Lázár: egy kulturált, derűs és szorgalmas alföldi keresztény polgár távozott a magyar közéletből

​​
Almási Istvánra emlékezik Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője.

In memoriam Almási István címmel írt nekrológot Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, Hódmezővásárhely országgyűlési képviselője a város elhunyt polgármesteréről.

(A szöveget változtatás nélkül közöljük.)

In memoriam Almási István

Almási István személyében egy úriember távozott a magyar közéletből. Egy kulturált, derűs és szorgalmas alföldi keresztény polgár, mindenek felett pedig: egy jó ember.

István, akiben én barátomat is tisztelhettem, egész életében a várost, a közösséget szolgálta, nemcsak helyi politikusként és városvezetőként, hanem pedagógusként, könyvtárosként, sőt szenvedélyes muzsikusként is.

Ő a világ minden más városánál, helyénél többre tartotta ezt a várost, és ez a város is őszintén szerette őt. Köztiszteletnek örvendett civilként és politikusként is, a kiérdemelt közbizalommal pedig felelősséggel gazdálkodott: nem felélte azt, hanem gyarapította, erre pedig csak a legalázatosabb politikusok képesek. Almási István ezért is a példaképe lehet sokunknak, akik a köz szolgálatára esküdtünk fel.

István barátunk megbecsülte az életet. A számára szűk marokkal mért időt nem tékozolta el: hasznos akart és tudott lenni a szolgálata minden napján. Életútja így – a tragikus félbeszakítottság ellenére is – teljes lehetett. Hódmezővásárhely első embereként több eredményt ért el egyetlen ciklus alatt, mint más településvezetők hosszú évek, évtizedek alatt. Sok mindent végzett el, és még többet tervezett elvégezni a közösségért, amelyet úgy szeretett. Az általa megkezdett munka folytatása most már ránk marad.

Istvánt nem egyszer láttam és hallottam muzsikálni. Mint az itt élők tudják, dixieland és jazz zenét játszott, hol szaxofonnal, hol klarinéttal állt a színpadon. Családjával, barátaival és muzsikustársaival mindig olyan szenvedéllyel zenéltek, hogy az általuk sugárzott életöröm idővel az egész közönségre átragadt, és az embernek órákkal vagy napokkal később is egy-egy általuk játszott dallam járt a fejében.

Talán éppen az, amit István játszott.

Amióta Almási István halálhíréről értesültem, gyakran jut eszembe ez a kép. Nagy szükségünk van ugyanis arra, hogy az a derűs és tiszta dallam, amit az egyre zajosabb hétköznapokban Almási István lénye közvetített nekünk, a halála után is a fülünkben maradjon, és sose szűnjünk meg azt dúdolni a jövőben sem.

Őszinte nagyrabecsüléssel hajtok fejet a politikus, és fájó szívvel a jó barát, a politikai harcostárs és a hűséges szövetséges emléke előtt! Osztozom a család gyászában, és együttérzésemet fejezem ki Enikő asszonynak, Enikőnek, Attilának és Zoltánnak.

Mély megrendüléssel,

Lázár János és családja

22.599 - ​​Hatvanhat éves korában meghalt Stadler József – írja az Index. > ​2017. 11. 21. 15:15

​​
Meghalt Stadler József

D. Kovács Ildikó
D. Kovács Ildikó

​​
2017. 11. 21. 15:15

A kilencvenes évek legendás vállalkozója 66 éves volt, nemrég agyvérzés miatt került kórházba
​ ​
​​
Hatvanhat éves korában meghalt 
Stadler József – írja 
az Index. 
A hírt a vállalkozó ügyvédje megerősítette.Stadler József, az egykori juhász, majd vállalkozó a rendszerváltás utáni Magyarország ikonikus figurája volt, szülőfalujában, Akasztón stadiont épített, és elhíresült az Utolsó vacsora című kép megvásárlásáról is. Persze nem Leonardo da Vinci eredetijét vette meg (nagyjából húsz másik képpel együtt egymilliárd forintért), de amikor az alkotások után visszaigényelte az áfát, az ugyancsak felkeltette az adónyomozók érdeklődését. Stadler ellen számos ügyben évekig vizsgálódtak adó- és áfacsalás miatt, végül 2003 tavaszán elítélték, négyéves büntetéséből azonban már 2005 januárjában, jó magaviselet miatt szabadult. Ezután ruhakereskedelmi cégbirodalmat épített, de újra csalás miatt indultak ellene vizsgálatok.
2011-ben folytatólagosan elkövetett csalás kísérlete és más bűncselekmények miatt ismét börtönbe került, 2013-ban pedig csődbüntett miatt újabb – két év tíz hónapos – börtönbüntetést kapott. Nem sokkal szabadulása előtt, 2015-ben interjút készítettünk vele, amelyben többek között arról beszélt:

Olyan is volt. Elraboltak. Váltságdíjért. Kilencvennégyben. A tippadó egy magyar pali, korábban üzleteltem vele. Az ő feladata volt elcsalni otthonról. Kecskemétre hívott, de nem értem rá, épp két vagy három orosz partnerrel tárgyaltam nagymennyiségű árura. De este kilenc órakor, hogy besötétedett, megint telefonált, azt mondta, itt van Akasztón. A kocsmába csalt, és onnan rögtön elraboltak.

Stadler József: Csak a sok pénzt hordták el a politikusok
Van egy történetem a kilencvenes évek közepéről. Igen? Tétmeccs dúl az akasztói stadionban, győzni kell a hazaiaknak, döntetlen az állás,

Egy évvel később az akasztói Öreg Bika kocsmában tartott szabadulóbuliján is ott voltunk, az erről készült videót itt nézhetik meg.
Augusztusban még azt tervezte, hogy új bizniszbe kezd: főleg külföldre szállított volna befőttet és savanyúságot. Vissza akarta vásárolni a stadionját is, de mivel 50 millió forint hiányzott az árához, könyvek árulása mellett új üzletre lett volna szüksége.
Stadler nemrég kórházba került, amikor könyve dedikálásán agyvérzést kapott. Néhány nappal ezelőtt a Lokál arról írt, hogy a dunaújvárosi kórház intenzív osztályán kezelték és az utolsó kenetet is feladták rá.

Kiemelt kép: MTI/Ujvári Sándor

​Kutasi József Antal írja: 
Meglepö a hír, ami nagyon felzavarta a lelki állapotomat, ezért nem is tudok 
hosszabb sorokat itt és most írni. 
Hosszu évekkel ezelött, sokszor voltam Akasztón látogatóba, és családját, rokonságát és a többieket nagyon jól ismertem. 
Gyorsan annyit, hogy öszinte részvétemet küldöm! Isten nyugosztalja!