Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. július 22., szombat

22.370 - ​Prof. Dr. Bokor Imre: Történelmi adatok Orbán Viktor úrnak, a ​ Magyar Köztársaság miniszterelnökének!


Feladó: Attila Árpád Péteri 
Dátum: 2017. július 20. 21:21
Tárgy: MJB - Történelmi adatok, Orbán Viktornak!
Címzett: 

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

TÖRTÉNELMI  ADATOK   ORBÁN VIKTORNAK!

Mint  önérzetében  és becsületében megsértett  magyar állampolgár, szükségesnek tartom, hogy  a

​​
Magyar  Köztársaság miniszterelnökét  - Orbán Viktor urat -tájékoztassam   néhány olyan  valós (többszörösen igazolt) történelmi tényekről, amelyek cáfolják azt a  kijelentését, hogy  Magyarország  bűnös, mert a második világháborúban nem védelmezte meg zsidó honfitársainkat a Német Birodalomba történő kihurcolástól. 

         TÉNYEK  

               1/ Magyarország kormányzója  (Horthy Miklós) volt  az egyedüli államfő   Európában, aki többször  is szembe szállt  Hitlerrel, és nemet mondott egyes követeléseire;

                2/ Magyarország fogadott be lengyel, román, osztrák, csehszlovák és ukrán (szovjet) menekülteket -köztük jelentős számú zsidókat-  akik  nálunk kerestek (és kaptak ) menedéket a  náci németek terrorja elől, tehát nem csak a magyarországi zsidókat, hanem a külföldről idemenekülteket is védelmezte.

               3/ A túlerőben lévő németek ellen  Európa egyes népei   sem voltak képesek (eredményesen)  szembe szállni, így   teljesen  ésszerű volt Horthy  tevékenysége,  hogy  halogató taktikával késleltette  hazánk megszállását, ami bekövetkezhetett volna   akár 1941-ben is, ha  fokozta volna a németekkel való szembenállást.

                4/ Még a   Londonban tanácskozó Zsidó Világszövetség  elnöke is nyilatkozott arról, hogy  nem lenne helyes Horthy  kiugrási szándékának a  megvalósítása, mert   a zsidók addig vannak védelem alatt, amíg Horthy  a helyén van.

                 5/ A  németek által megszállt európai országokból viszont tömegesen hurcolták ki a zsidókat, cigányokat,  oroszokat és számtalan ellenségeiknek vélt személyeket,   hazánkból csak Horthy  félreállítása után  történt a zsidók kiszállítása.

                 6/ Meg kell jegyezni, hogy a zsidók nem tiltakoztak a kiszállítások ellen,  lényegében egyetlenegy olyan eset sem ismert, hogy  ellenálltak  volna a kiszállításnak,  szökések is elenyésző számban fordultak elő, kivételt képeztek azok, akiket a magyarok bújtattak vagy egyes  követségektől kaptak menlevelet.

                  7/ A zsidók  többsége szinte örömmel ment Németországba, mert azt hangoztatták, hogy ott munkát  kapnak és a fejadagok is magasabbak, mint a nálunk   jegyre kapható  élelmiszereké.  Az iskolai   zsidó tanulótársam is azt  hangoztatták, jobb dolguk lesz  Németországban, mint itthon.  A nagyszámú  kiköltöztetés ellenére, zsidó honfitársaink meg sem próbálkoztak szavakban vagy tettekben  szembe szállni  a németekkel, mint például a lengyel zsidók Varsóban, akik  jóval kevesebben voltak, mint a mieink, és   hónapokon át,  több német  állig felfegyverzett hadosztállyal álltak szemben.  Azt  már csak  a  bűnök emlegetése miatt kell megemlíteni, hogy a szovjetek   „premier plánban" nézték a varsói zsidók hősies harcát és vergődésüket, de a  nyugati államok sem  tettek semmilyen hatékony  eljárást a   megsegítésükre.  A vitathatatlan  nyugati haderő légi fölénye ellenére, még azt sem tették meg,  hogy  ejtőernyőkkel  juttattak  volna a  harcolóknak   fegyvereket és a lőszert.

                  8/ Az sem vitatható, hogy a magyarországi zsidók védelme sokkal hatékonyabb lehetett volna a vasútvonalak bombázásával, mint az esetleges  (egyesek által hiányolt) fegyvertelen polgári lakosság  fellépése a németek ellen.  Miniszterelnökünk  kijelentése   „burkoltan" azt sugallja, hogy  a magyarok féltek fellépni a zsidók védelmére, ami  elfogadhatatlan, mert   védelmet nem kértek tőlünk,  és  például  Kispesten, csendben és békés módon folyt a távozásuk.

                 9/ A fronton lévő munkaszolgálatos zsidók helyzetéről is csupán annyi ismereteink  voltak, amennyit   Király Béla egykori vezérkari tiszttől tudtunk meg, hogy a frontra történt "kilátogatása" során intézkedett a  munkaszolgálatos zsidó katonák ruházatának, sapkarózsáinak ellátásáról és a barakkjuk kitört ablakainak beüvegezéséről, de  a futóárkokban vagy a lövészgödrökben kuporgó harcosainkról egy árva szót sem ejtett. A munkaszolgálatosok megsegítéséért viszont megkapta a Yad Vashem  díjat…

                 10/ Emlékezetem szerint, ezt az Orbán Viktor által hangoztatott nyilatkozatot - évekkel ezelőtt,  Lázár János is  (szó szerint) hangoztatta, de történelemből alighanem  ő is „leverné a lécet" egy  szakmai  vizsga-bizottság előtt…

                  11/  Ami az antiszemitizmust  jellemzi, hazánkban soha nem voltak pogromok  (mint például a cári Oroszországban,  az USA—ban, Spanyolországban vagy Németországban), és  a Horthy éra alatt hozott, zsidókat is érintő törvényeket  szinte minden állam alkalmazta, a beözönlő idegenek elleni védelem céljából, mert  különféle kiváltságokat kérve vagy követelve, problémássá tették   az oktatási intézetek  létszámkeretének igazságos   felhasználását.  Reális gondot okozott sokak számára az is, hogy  a hazánkba bejutott külföldiek  (különös tekintettel a zsidó személyek)  igyekeztek kisajátítani  maguknak  egyes foglalkozási ágakat (ügyvédi, orvosi,  bírósági, ügyészségi, stb.,), és ez a törekvésük  más  államokban való tevékenységüket is jellemezte.

                  12/  Nem felejthető el, hogy  a  „vörös terrort"  is   a zömében zsidókból álló kormány  vezette be, majd elfelejtkezve erről, csupán a  „parád-riposztként"  lezajlott „fehérterrort" emlegették évtizedeken át.

                  13/ Az  sem tagadható, hogy az  „antimagyarizmus" legjelesebb képviselőjét - Kun Bélát -  nem a magyarok, hanem a szovjetek végezték ki, és Rákosi Mátyást  (bandájával egyetemben) Horthy engedte ki a Szovjetunióba, majd a  hazánkba visszatért  Rákosi  szögesdróttal, aknazárral és lőfegyverekkel  akadályozta,  a  rendszerét nem kedvelő és külföldre távozni  akaró személyek disszidálását.

                  14/ Meg kell említeni, hogy  hazánkban még 1944-ben is jelentettek meg újságot zsidó szervezetek!   Sztalin már 1928-ban (!)  egy autonóm  területet jelölt ki a zsidók számára a távol-keleti Birobidzsánban, ahol egy vasútvonalon  és egy fafeldolgozó üzemen kívül csak homok és pusztaság volt,  majd az 1950-es évek  elején   zsidó vezető személyeket végeztette ki,  megszüntette a zsidó iskolákat, tiltotta a  zsidó kiadványokat és  a halála előtti időszakban  személyesen intézkedett  zsidó orvosok  likvidálására, kínzásúra  és bebörtönzésükre.

                 15/ Az sem vitatható, hogy hazánkban (főként  Budapesten) sokkal több zsinagóga van, mint Európa bármely  államában! Itt bonyolítják le a legnagyobb zsidó ünnepeket  és különféle rendezvényeket (Budapest legfrekventáltabb pontjain), még a Hősök-terét   is „kibérelték"  ünneplésük céljára.

                  16/ Összességében úgy tűnik, hogy az antiszemitázás hangoztatásával  egyes államok a saját bűneiket  takargatva  Magyarországra terelik a figyelmet, sopánkodva  és  vádaskodva, hogy  mi történt itt a második világháború alatt és mi történik napjainkban is. Sajnálatos, hogy ezt az álnok és hazug állításaikat  magyar  vezető beosztású  személyek is támogatják.

                   17/ A Miniszterelnök Úr  „zéró toleranciájával"  messzemenően egyet kellene érteni, ha ez nem  csak az antiszemitizmusra vonatkozna, hanem az antimagyarizmusra is! Nem lehet elhallgatni azt sem, hogy  akár a régmúltban, akár a közelmúltban is, számos hazánkban és külföldön is elismert zsidó személyek  köpönyeget forgatva  (durván) sértegették a magyar népet.  Az sem hallgatható el, hogy a MAZSIHISZ  teljesen figyelmen kívül hagyja a zsidókat mentő  (támogató) magyarok  második világháborúban végzett tevékenységét, és példaként megemlítem, Fehér Lajos   (Pacal) tettét,  aki hónapokon át  segítette a gettóba zárt  szidókat  élelemmel (kenyérrel, lóhússal), az életét kockáztatva, és még csak válaszra sem méltatták azt  a jegyzőkönyvet, amelyben  rabbik,  olimpiai bajnokok, szakemberek és a sütöde vezetője is igazolta Fehér   Lajos  bátor és önzetlen segítő készségét. De  országos hír lett abból, hogy  az utcán  (állítólag) valaki gúnyos megjegyzést tett egy  zsidó emberre  és ezért még a  köztársasági elnök, valamint a miniszterelnök is  személyesen elnézést kért  a sértett  féltől.   Döbbenetes   az események megítélési  módja (formája és mértéke), ezért kiabálják az  antiszemitizmust azok (is), akik  ezzel akarják lemosni  magukról a  burkolt vagy nyílt antiszemitizmust,  áttérve az antimagyarizmusukra, hiszen azt nem tiltja törvény…   

No comment!        

Lejegyezte: (​Prof. Dr. Bokor Imre) MJB elnök2017. július 21., péntek

22.369 - Frigyesy Ágnes: Hamis szerző! > ​Lehet, hogy Paulin ír továbbította, de nem ő a szerző! > 2015. szeptember 24. 8:56

Ismétlés!

2015. SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK

20.436 - ​Frigyesy Ágnes: Hamis szerző! > ​Lehet, hogy Paulin ír továbbította, de nem ő a szerző!

Feladó: 
​​
Frigyesy Ágnes

Dátum: 2015. szeptember 24. 8:56
Tárgy: Hamis szerző!
Címzett: szabad.riport@gmail.com
Másolatot kap: József Kutasi <jozsef@kutasi.eu>

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG, AZ ALÁBBI CIKK NEM DR. PAULIN FERENC CIKKE, HANEM A KÉRDÉSEKIG FRIGYESY ÁGNES ÚJSÁGÍRÓÉ, VAGYIS AZ ENYÉM, A KÉRDÉSEKET PEDIG ITT A FB-N EGY HÖLGY TETTE FEL. KÉREM, HOGY JAVÍTSÁK! 
​​
LEHET, HOGY PAULIN ÍR TOVÁBBÍTOTTA, DE NEM Ő A SZERZŐ! KÖSZÖNETTEL:

Frigyesy Ágnes, 

Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter

Posted on 2015/09/24 Szerző: 

Dr. Paulin Ferenc (MTA doktora) levele a magyarokhoz, a migráns-válság ügyében:

"Kedves Barátaim!

Pattanásig feszült a helyzet! Amerika fegyvereket küld Romániába és Lengyelországba, Putyin már beígérte, ha ez megtörténik, erre a két országra támad." – (Ezen országok saját magukat teszik célponttá. Putyin tehát nem támad, hanem inkább megvédi országát az innen kiindulható agressziótól – a szerk. megjegyzése, SzRTI.)

"S közben tömegesen jönnek a menekültnek álcázott néger stb. katonák Európába.

Természetesen vegyítve buta áldozatokkal, akik az egészből semmit nem látnak… Európa, az európai kultúra, a kétezer éves civilizációnk, a kereszténység nagy veszélyben van!

Ébredjenek! Per pillanat nem kapukat kell nyitni, hanem védekezni kell! Háborús helyzet van! Migránsoknak álcázott katonák támadták meg Európát! Csak idő kérdése és ez kiderül! Ahogy Nógrádi György szakértő mondja, ez csak a kezdet!

EMBEREK, HONFITÁRSAK, MAGYAROK! KÉREM GONDOLKOZZATOK!

1. KÉRDEZNÉM, KIK EZEK A ZÖMÉBEN 16, 18-40 ÉV KÖZÖTTI, 90%-BAN FÉRFIAK, AKIK "VÉGIGGYALOGOLTÁK, ÉHEN SZOMJAN" A FÉL VILÁGOT ÉS ITT VANNAK? HOL A CSALÁDJUK? HOL VANNAK A FELESÉGEIK, HOL VANNAK A GYERMEKEIK, HOL VAN AZ ÉDES-ANYJUK, AZ ÉDESAPJUK, HOL VAN A ROKONSÁGUK? HA OTT HÁBORÚ VAN, AKKOR AZOKAT GOND NÉLKÜL OTTHAGYTÁK? MIÉRT, HOGYAN?

2. MIBŐL VAN PÉNZÜK IDÁIG ELJÖNNI? MEGSPÓROLTÁK? ERRE GYŰJTÖTTEK ÉVEK ÓTA OTT, AHOL ENNI SINCS MIT, ÁLLÍTÓLAG?

3. HA HÁBORÚ VAN, AKKOR EZEK AZ "ÉLETERŐS" FÉRFIAK MIÉRT NEM HARCOLNAK? ELVILEG VAN KI ELLEN, MERT MENEKÜLNEK VALAKIK ELŐL? NEMDE? EZ A HAZA-SZERETET, EZ A FELELŐSSÉG?

4. HAZAFIAK EZEK? NEM ÉRDEKEL, HOGY POLGÁRHÁBORÚ VAGY TÖRZSI KONFLIKTUS VAN A HAZÁJÁBAN, MENJEN HAZA ÉS HARCOLJON A CSALÁDJÁÉRT, A BECSÜLETÉÉRT… AZÉRT AZ NEM SZÉGYEN VAGY IGEN?

5. HOL A "HAZA BECSÜLETE…" VAGY "DRÁGÁBB A RONGY ÉLETE", HOGY A NEMZETI DAL TÖBBI RÉSZLETÉT NE IS IDÉZZEM!

6. NE ITT LENGESSÉK A ZÁSZLÓT, A TRANSZPARENSEIKET, NE ITT HADONÁSSZANAK A KÉSEKKEL, BOTOKKAL, MACHETÉKKEL, NE ITT DOBÁLJÁK KŐVEL A RENDŐRÖKET, A KIRAKATOKAT, HANEM OTT, AHOL AZ IGAZI ELLENSÉG VAN!!

7. NEM ÉN VAGYOK AZ ELLENSÉG, NEM TE, MAGYAR HONFITÁRSAM – NEM ÉRDEKEL, HOGY MI A PÁRTÁLLÁSOD -, HANEM MINDENKI KÜZDJÖN MEG AZ IGAZÁÉRT, DE JÓ HELYEN, AHOL ELSZENVEDTE A SÉRELMEKET. NEM ÉN, VAGY TE GYÚJTOTTAM FEL A HÁZÁT!

8. ÉS NE NYÚLJANAK AZ ÉN ORSZÁGOMHOZ, AZ ÉN CSALÁDOMHOZ, AZ ÉN JAVAIMHOZ. MINT AHOGY EZ MÁR SOK HELYEN MEGTÖRTÉNT! EZEK NEMSOKÁRA SZERVEZKEDNI FOGNAK, SZEREZNEK FEGYVERT ÉS…

9. KEDVES EURÓPA, KEDVES EU., KEDVES MAGYARORSZÁG, KEDVES HONFITÁRSAK … ÉBRESZTŐ! ITT NAGY BAJ LESZ!

EZT MOST DRASZTIKUSAN MEG KELL ÁLLÍTANI. DRASZTIKUSAN, AZTÁN LEHET GONDOLKODNI, HOGY HOGYAN TOVÁBB, DE MOST DRASZTIKUS, AZONNALI LÉPÉSEK KELLENEK, MÍG VÉR NEM FOLYIK ITTHON…

Dr. Paulin Ferenc professzor emeritus
a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Közreadta: Hírfutár – kutasi.blogspot.hu

SzRTI

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: karacsonyi.gyorgy7
Dátum: 2017. július 21. 8:09
Tárgy: Re: 22.368 - ​Dr. Paulin Ferenc Professzor: ​Kedves Európa, EU., Magyarország, Honfitársak.... ÉBRESZTŐ!
Címzett: 

Hogy van ez, Kutasi úr?
Korábban már közölte a helyreigazítást:

http://kutasi.blogspot.hu/2015/09/20436-frigyesy-agnes-hamis-szerzo-lehet.html?m=1
K. Gy.

2017. júl. 21. 1:15 ezt írta (József Kutasi <kutasi2017@gmail.com>):

2017. JÚLIUS 20., CSÜTÖRTÖK

22.368 - ​Dr. Paulin Ferenc Professzor: ​Kedves Európa, EU., Magyarország, Honfitársak.... ÉBRESZTŐ!

Feladó: Rózsa Szigeti 
Dátum: 2017. július 20. 13:48
Tárgy: Dr.Paulin Gy. Prof.emeritus: EMBEREK, HONFITÁRSAK, MAGYAROK! KÉREM GONDOLKOZZATOK!
Címzett: 

SZIGETI RÓZSA: ​
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA EGYIK DOKTORA ÍRTA
​:
EMBEREK, HONFITÁRSAK, MAGYAROK! KÉREM GONDOLKOZZATOK!

1. KÉRDEZNÉM, KIK EZEK A ZÖMÉBEN 16, 18-40 ÉV KÖZÖTTI,
90%-BAN FÉRFIAK, AKIK "VÉGIG GYALOGOLTÁK, ÉHEN SZOMJAN" A FÉL
VILÁGOT ÉS ITT VANNAK? HOL A CSALÁDJUK? HOL VANNAK A FELESÉGEIK,
HOL VANNAK A GYERMEKEIK, HOL VAN AZ ÉDES-ANYJUK, AZ ÉDESAPJUK, HOL
VAN A ROKONSÁGUK? HA OTT HÁBORÚ VAN, AKKOR AZOKAT GOND NÉLKÜL
OTTHAGYTÁK? MIÉRT, HOGYAN?

2. MIBŐL VAN PÉNZÜK IDÁIG ELJÖNNI? MEGSPÓROLTÁK? ERRE
GYŰJTÖTTEK ÉVEK ÓTA OTT, AHOL ENNI SINCS MIT, ÁLLÍTÓLAG?


3. HA HÁBORÚ VAN, AKKOR EZEK AZ "ÉLETERŐS" FÉRFIAK MIÉRT NEM
HARCOLNAK? ELVILEG VAN KI ELLEN, MERT MENEKÜLNEK VALAKIK ELŐL?
NEMDE? EZ A HAZA-SZERETET, EZ A FELELŐSSÉG?

4. HAZAFIAK EZEK? NEM ÉRDEKEL, HOGY POLGÁRHÁBORÚ VAGY TÖRZSI
KONFLIKTUS VAN A HAZÁJÁBAN, MENJEN HAZA ÉS HARCOLJON A
CSALÁDJÁÉRT, A BECSÜLETÉÉRT... AZÉRT NEM SZÉGYEN VAGY IGEN?


5. HOL A "HAZA BECSÜLETE..." VAGY "DRÁGÁBB A RONGY ÉLETE", HOGY
A NEMZETI DAL TÖBBI RÉSZLETÉT NE IS IDÉZZEM!

6. NE ITT LENGESSÉK A ZÁSZLÓT, A TRANSZPARENSEIKET, NE ITT
HADONÁSSZANAK A KÉSEKKEL, BOTOKKAL, MACHETEKKEL, NE ITT DOBÁLJÁK
KŐVEL A RENDŐRÖKET, A KIRAKATOKAT, HANEM OTT, AHOL AZ IGAZI
ELLENSÉG VAN!!


7. NEM ÉN VAGYOK AZ ELLENSÉG, NEM TE, MAGYAR HONFITÁRSAM - NEM
ÉRDEKEL, HOGY MI A PÁRTÁLLÁSOD -, HANEM MINDENKI KÜZDJÖN MEG
AZ IGAZÁÉRT, DE JÓ HELYEN, AHOL ELSZENVEDTE A SÉRELMEKET. NEM
ÉN, VAGY TE GYÚJTOTTAM FEL A HÁZÁT!

8. ÉS NE NYÚLJANAK AZ ÉN ORSZÁGOMHOZ, AZ ÉN CSALÁDOMHOZ, AZ
ÉN JAVAIMHOZ. MINT AHOGY EZ MÁR SOK HELYEN MEGTÖRTÉNT!! EZEK
NEMSOKÁRA SZERVEZKEDNI FOGNAK, SZEREZNEK FEGYVERT ÉS.


9. 
​​
​​
KEDVES EURÓPA, KEDVES EU., KEDVES MAGYARORSZÁG, KEDVES
HONFITÁRSAK ... ÉBRESZTŐ!

ITT NAGY BAJ LESZ!


EZT MOST DRASZTIKUSAN MEG KELL ÁLLÍTANI. DRASZTIKUSAN, AZTÁN
LEHET TÖKÖLNI, HOGY HOGYAN TOVÁBB, DE MOST DRASZTIKUS, AZONNALI
LÉPÉSEK KELLENEK, MÍG VÉR NEM FOLYIK ITTHON...
​​

Dr. Paulin Ferenc
Professzor emeritus

A Magyar Tudományos Akadémia doktora

2017. július 20., csütörtök

22.368 - ​Dr. Paulin Ferenc Professzor: ​Kedves Európa, EU., Magyarország, Honfitársak.... ÉBRESZTŐ!


Feladó: Rózsa Szigeti
Dátum: 2017. július 20. 13:48
Tárgy: Dr.Paulin Gy. Prof.emeritus: EMBEREK, HONFITÁRSAK, MAGYAROK! KÉREM GONDOLKOZZATOK!
Címzett:

Szigeti Rózsa: ​
A Magyar Tudományos Akadémia egyik doktora írta
​:

EMBEREK, HONFITÁRSAK, MAGYAROK! KÉREM GONDOLKOZZATOK!

1. KÉRDEZNÉM, KIK EZEK A ZÖMÉBEN 16, 18-40 ÉV KÖZÖTTI,
90%-BAN FÉRFIAK, AKIK "VÉGIG GYALOGOLTÁK, ÉHEN SZOMJAN" A FÉL
VILÁGOT ÉS ITT VANNAK? HOL A CSALÁDJUK? HOL VANNAK A FELESÉGEIK,
HOL VANNAK A GYERMEKEIK, HOL VAN AZ ÉDES-ANYJUK, AZ ÉDESAPJUK, HOL
VAN A ROKONSÁGUK? HA OTT HÁBORÚ VAN, AKKOR AZOKAT GOND NÉLKÜL
OTTHAGYTÁK? MIÉRT, HOGYAN?

2. MIBŐL VAN PÉNZÜK IDÁIG ELJÖNNI? MEGSPÓROLTÁK? ERRE
GYŰJTÖTTEK ÉVEK ÓTA OTT, AHOL ENNI SINCS MIT, ÁLLÍTÓLAG?


3. HA HÁBORÚ VAN, AKKOR EZEK AZ "ÉLETERŐS" FÉRFIAK MIÉRT NEM
HARCOLNAK? ELVILEG VAN KI ELLEN, MERT MENEKÜLNEK VALAKIK ELŐL?
NEMDE? EZ A HAZA-SZERETET, EZ A FELELŐSSÉG?

4. HAZAFIAK EZEK? NEM ÉRDEKEL, HOGY POLGÁRHÁBORÚ VAGY TÖRZSI
KONFLIKTUS VAN A HAZÁJÁBAN, MENJEN HAZA ÉS HARCOLJON A
CSALÁDJÁÉRT, A BECSÜLETÉÉRT... AZÉRT NEM SZÉGYEN VAGY IGEN?


5. HOL A "HAZA BECSÜLETE..." VAGY "DRÁGÁBB A RONGY ÉLETE", HOGY
A NEMZETI DAL TÖBBI RÉSZLETÉT NE IS IDÉZZEM!

6. NE ITT LENGESSÉK A ZÁSZLÓT, A TRANSZPARENSEIKET, NE ITT
HADONÁSSZANAK A KÉSEKKEL, BOTOKKAL, MACHETEKKEL, NE ITT DOBÁLJÁK
KŐVEL A RENDŐRÖKET, A KIRAKATOKAT, HANEM OTT, AHOL AZ IGAZI
ELLENSÉG VAN!!


7. NEM ÉN VAGYOK AZ ELLENSÉG, NEM TE, MAGYAR HONFITÁRSAM - NEM
ÉRDEKEL, HOGY MI A PÁRTÁLLÁSOD -, HANEM MINDENKI KÜZDJÖN MEG
AZ IGAZÁÉRT, DE JÓ HELYEN, AHOL ELSZENVEDTE A SÉRELMEKET. NEM
ÉN, VAGY TE GYÚJTOTTAM FEL A HÁZÁT!

8. ÉS NE NYÚLJANAK AZ ÉN ORSZÁGOMHOZ, AZ ÉN CSALÁDOMHOZ, AZ
ÉN JAVAIMHOZ. MINT AHOGY EZ MÁR SOK HELYEN MEGTÖRTÉNT!! EZEK
NEMSOKÁRA SZERVEZKEDNI FOGNAK, SZEREZNEK FEGYVERT ÉS.


9.
​​
​​
KEDVES EURÓPA, KEDVES EU., KEDVES MAGYARORSZÁG, KEDVES

HONFITÁRSAK ... ÉBRESZTŐ!

ITT NAGY BAJ LESZ!


EZT MOST DRASZTIKUSAN MEG KELL ÁLLÍTANI. DRASZTIKUSAN, AZTÁN
LEHET TÖKÖLNI, HOGY HOGYAN TOVÁBB, DE MOST DRASZTIKUS, AZONNALI
LÉPÉSEK KELLENEK, MÍG VÉR NEM FOLYIK ITTHON...
​​

Dr. Paulin Ferenc
Professzor emeritus

A Magyar Tudományos Akadémia doktora

2017. július 19., szerda

22.367 - A magyar kormány ellen uszítja a vizes VB külföldi újságíróit a Momentum > ​2017. július 18. 12:03


Feladó: Nemzeti Hirhalo
Dátum:
​​
2017. július 18. 12:03
Tárgy: [Lapszemle] A magyar kormány ellen uszítja a vizes VB külföldi újságíróit a Momentum
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>SZDSZ-es tempó: A magyar kormány ellen uszítja a vizes VB külföldi újságíróit a Momentum

2017-07-15 pestisracok.hu

Egy pillanatra sem képes megnyugodni a Momentum, a budapesti olimpia megtorpedózása után most a magyar vizes VB-t használják fel arra, hogy a világ előtt lejárassák az országot, a magyar kormányt és a magyar embereket. Hajnal Miklós, a Momentum (SZDSZ 2.0) politikusa az ATV-ben jelentette be, hogy akciózni fognak a VB alatt és külföldi újságírókat és sportolókat tájékoztatják, hogy szerintük milyen horrorisztikus állapotok uralkodnak az országban, és hogy Orbán Viktorék Soros György ellen kampányolnak.
Ismét a nemzet és a nemzeti vagyon védőszentjeként tetszeleg a Momentum, akik jó liberálisokra jellemző módon külföldi segítséget szeretnének kérni, hogy lejárassák a hazájukat. A budapesti olimpiát is megtorpedózó párt most éppen a vizes VB nyújtotta lehetőségeket használja ki, hogy az ország rossz hírét keltse. Hajnal Miklós az ATV Egyenes Beszéd című adásában fejtette ki a témával kapcsolatos durva gondolatait.
Jobbnak ítéltük volna, hogy ha most már inkább befejezzük, minthogy félbeszakítjuk. Az olimpia kapcsán is pont azt láttuk, hogy mi azt gyakorlatilag megakadályoztuk. - mondta zavarosan Hajnal Miklós az ATV-n azzal kapcsolatban, hogy miért nem próbálták megakadályozni a FINA vb-t még a rendezvény előtt. A főállású aktivista kifejtette, hogy a bajnokság körüli pénzköltések az olimpiával kapcsolatos félelmeit igazolják, ezért a vb-t követően szeretnék, ha nyilvánosságra hoznák az összes szerződést, és egy vizsgálóbizottság megnézné, hogy mire, mikor és hogyan ment el a pénz. Előtte persze még külföldi újságírókat és sportolókat szeretnének körbevinni a városon, hogy együtt megkeressék a Soros-plakátokat. Amennyiben nem találják meg őket, akkor "előveszik a telefonjukat és megmutatják, hogy ez volt kint korábban", mondta el Hajnal, és az arckifejezéséből ítélve egy kicsit sem viccelt.
E komoly gondolatok szóvivője egyébként ugyanaz a Hajnal Miklós, aki az Origo korábbi cikke szerint Oxfordban tanul évi 7,6-9,6 millió forintért, Soroshoz erősen köthető intézeteknél dolgozott, illetve egy diákok online felületen történő tanulását segítő honlapra. (LiteUp.org) 40 000 dollár - közel 12 millió forint - támogatást kapott. A honlap persze azóta eltűnt az éterben.
Ez olyan, mintha valaki 1000 Ft-ért venne egy gombóc fagylaltot. - érvelt Hajnal a kormány ellen, amiből csak az jön le, hogy a fiatalember nincs tisztában a fagylaltárakkal (sem), ahogy például Fekete-Győr sem tudja, hogy mennyibe kerül egy liter tej, emiatt pedig elég nehéz komolyan venni a csapatot, amikor vb költségekről és milliárdokról beszélnek. Valószínűleg egyébként ők voltak azok is, akik a tavalyi foci EB alatt is a magyar csapat ellen szurkoltak, csak azért, hogy elmondhassák, hogy nem érnek semmit Orbán Viktor stadionjai.
Az elszámolással és a költések ellenőrzésével egyébként alapvetően semmi gond nincs, ezt azonban nem a világ szeme előtt, hanem a bajnokság után illik csinálni, még akkor is, ha néhány fiatal nem tud örülni annak, hogy a hazájukban rendeznek meg egy ekkora jelentőségű sporteseményt, amire mindannyian csak büszkék lehetünk.
A videót ITT megnézheti.
Kapcsolódó:
Orbán felcsúti haverja építheti az új paksi stadiontOrbán felcsúti haverja építheti az új paksi stadiont (sztarklikk.hu)
Kétmilliárd forintos közbeszerzést nyert Végh Gábor cége, a Pharos 95 Kft. - derül ki a hétfőn megjelent közbeszerzési értesítőből. A Magyar Nemzet cikke szerint a stadionépítésben verhetetlennek mondható Pharos a Nemzeti Stadionépítési Program keretében lebontja Paks régi stadionját, és egy 4500 férőhelyes, UEFA III. kategóriájú fociarénát épít helyette - erre összesen 180 napjuk van, a munkaterület átadásától számítva.
Adózókra gépfegyverrel? - Hatszázezer lőszert vesz a NAVAdózókra gépfegyverrel? - Hatszázezer lőszert vesz a NAV (zarojel.hu)
Nagy-bevásárlásra készül a NAV, úgy vélik, szükségük lesz az elkövetkező évben több, mint 600.000 darab különböző típusú lőszerre. Az adózóra gépfegyverrel "lőni" készülő felügyelet remélhetőleg nem a kisvadak ellen készül a "kilövéssel". Forró őszt ígért a miniszterelnök - kell a lőszer? Pénteken tette közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV -azt a közbeszerzési felhívását, amiben egy évre elegendő lőszer beszerzését akarja biztosítani a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók részére.A kiírás szerint a 611 200 pisztolyba és gépkarabélyba való töltény mellett 3200 sörétes lövedéket és ezer vaktöltényt is vennének, biztos, ami biztos. Ezt a mennyiséget egy évre szánják.
Mindennapi hazaárulásokMindennapi hazaárulások (888.hu)
Aki nem hisz a mindennapi hazaárulók létében, iparkodjon végiggondolni az alábbiakat. Hogy a liberálisnak se Istene, se hazája, közhely. Fontos persze, hogy ki állítja ezt: ha ő, akkor büszke rá, ha én, akkor letagadja. Imádom ezt a kettősséget bennük. Az is mókás, amikor ártatlan szemekkel elmondják, hogy Magyarország végül is csak egy hely, ahol szörnyű az élet, de ideje lelépni innen, lehetőleg végleg. Aztán amikor elhúznak, és külföldön magyarnak nézik őket, azonnal büszkén elsorolják, hogy mit köszönhet a világ a magyaroknak. Párásodik a szem, elbicsaklik a hang.
Orbán: jobb, ha a magyarok tudják, mi Soros György terveOrbán: jobb, ha a magyarok tudják, mi Soros György terve (888.hu)
Soros György bevándorlási tervét hajtják végre Brüsszelben, és helyes, ha a magyarok tudnak erről - jelentette ki Orbán Viktor. Soros György tervének egyik pontja az, hogy évente egymillió migránst hozzanak be Európába, a milliárdos tervének második pontja pedig a tervezett európai menekültügyi hatóság, amely - mint a kormányfő fogalmazott - elvenné a hatáskört a tagállami hatóságoktól. Orbán Viktor szerint az új menekültügyi ügynökség felállítása is csak egy újabb meghívólevél lehet a gazdasági bevándorlóknak. "Nem mi döntenénk el, kit fogadunk be", ahogy a migránsok szétosztásáról sem.
George Soros hálója, 4. részGeorge Soros hálója, 4. rész (demokrata.hu)
Nem teljesen tisztázott, hogy az ügyvédi kamarák pontosan milyen szakmai szempontrendszer alapján választották ki a Helsinki Bizottságot, vagy annak valamelyik társszervezetét erre a szerepre. A Helsinki Bizottság által tartott képzések rendszeresnek mondhatók. Például 2017. március 9-10-én az őrizetben lévő gyanúsítottak büntetőeljárási jogainak érvényesítéséről, az azt szolgáló ügyvédi eszközökről tarthattak a "helsinkisek" kétnapos képzést Budapesten ügyvédeknek. A gyűlölet-bűncselekmények büntetőjogi üldözéséről rendezett két budapesti képzésen 2016. január 22-én és március 4-én vehettek részt az érdeklődő ügyvédek.
Az Alkotmánybíróság lépett közbe a bírói önkény ellenAz Alkotmánybíróság lépett közbe a bírói önkény ellen (index.hu)
Az Alkotmánybíróság (AB) csütörtökön kimondta: a bírói függetlenségnek nem korlátja, hanem biztosítéka a törvényeknek való alávetettség, a bírónak a határozatait a jogszabályok alapján kell meghoznia. Ugye milyen fura? Mintha azt mondanák az alkotmánybírák, hogy a bíróságok olykor a törvényben leírtakkal ellentétben hozhatnának ítéletet. És ez egyszer bizonyíthatóan valóban meg is történt, ezért fordult egy károsul az AB-hoz. A jogszabályokat figyelmen kívül hagyó bíróság visszaél saját függetlenségével, amely a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét okozhatja.
Róna: Orbánt és sleppjét elsöprikRóna: Orbánt és sleppjét elsöprik (24.hu)
A közgazdász szerint az országnak már nincs szüksége Orbán Viktorra. Róna Péter a Hír Tv-nek azt mondta, a jelenlegi kormánynak már egyáltalán nincs olyan mondanivalója, ami értelmezhető, használható lenne. A kormány nem érti a világot. Azt, hogy 2017-ben Oxford már egyáltalán nincs messze, nincsenek távolról jövő emberek, együtt élünk egy világhálózat tagjaiként. Szerinte olyan összefüggések vannak, amelyek ezt a szerencsétlen társaságot, Orbánt és sleppjét - inkább előbb, mint utóbb - egyszerűen elsöprik.
Orbán figyelmeztette a Nyugatot: ne merjék őt leváltani, mert baj leszOrbán figyelmeztette a Nyugatot: ne merjék őt leváltani, mert baj lesz (b1.blog)
Az obligát migráncsozás, bevándorlózás, Sorosozás mellett két fontos dolgot is kimondott ma az állami rádióban. Orbán figyelmeztette a Nyugatot: ne merjék őt leváltani, mert baj lesz 2017. július 07. - nickgrabowszki Az obligát migráncsozás, bevándorlózás, sorosozás mellett két fontos dolgot is kimondott ma az állami rádióban. Egyfelől most már nemcsak a szervilis kliensei azonosítják Orbánt Magyarországgal (lásd még: a külföld vagy az ellenzék nem az Orbán-kormányt, hanem magát Magyarországot és a magyar országlakosokat támadja), hanem ő is saját magát az állammal és Magyarországgal.
Orbán levelet írt a kettős állampolgároknak, hogy 2018-ban mindenképp menjenek el szavazniOrbán levelet írt a kettős állampolgároknak, hogy 2018-ban mindenképp menjenek el szavazni (nyugatifeny.hu)
Nincs határa a Fidesz gátlástalanságának és cinizmusának. Ebben a miniszterelnök emlékezteti őket arra, hogy a Fidesz-kormánynak köszönhetően "létrejött az, amire majd száz évig vártunk." Vagyis hogy Orbánék megadták a kettős állampolgárságot a határon túliak számára. Ezután Orbán emlékezteti a címzetteket, hogy 2018-ban országgyűlési választások lesznek, amire a részvétel a kettős állampolgárok számára regisztrációhoz kötött.
A SPEKULÁNS IZRAELBENA spekuláns Izraelben (magyaridok.hu)
Alig vagyunk túl a szörnyű érzésen, hogy zavar keletkezett az erőben, és Izrael budapesti nagykövete kénytelen volt felköpni a levegőbe és ügyesen aláállni, máris itt az új hír: Izrael minden eddiginél szigorúbb törvényt készül elfogadni, méghozzá Soros ellen. Az izraeli állam szerint Soros aláássa Izrael tekintélyét, veszélyezteti Izrael érdekeit, veszélyezteti Izrael nemzetbiztonságát, folyamatosan harcol az izraeli kormány ellen, sőt még Izrael önvédelemhez való jogát is megkérdőjelezi.
Egy CEU-s hallgató szerint Netanjahu elárulta a magyar zsidókatEgy CEU-s hallgató szerint Netanjahu elárulta a magyar zsidókat (hu.budapestbeacon.com)
Nyílt levelet írt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek Fabriczki Eszter, a CEU hallgatója, aki szerint Izrael Állam felelőssége, hogy védelmet nyújtson minden zsidó számára, ám a magyar zsidóságot szerinte Netanjahu nemcsak hogy nem védte meg, de még ütőkártyát is adott az Orbán-kormány kezébe, ellenük. "Hogy hagyhatta, hogy Magyarország zsidó polgárai áldozatul essenek a saját politikai taktikájának?" - írja egyebek mellett Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek címzett a Facebookon.

Putyin szerint az amerikai elnökök csupán bábok, és "sötét öltönyös emberek" irányítják Washingtont
7/17/2017 ujvilagtudat.blog
Egy interjúban, amely soha nem fog megjelenni az amerikai főáramú hírekben, Vlagyimir Putyin nevén nevezte a háttérhatalmat és megjegyezte, hogy minden amerikai elnök egy báb.

A Le Figaro francia újságnak adott interjúban Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta a figyelmet az Egyesült Államok külpolitikáját ellenőrző mély állami bürokráciára rámutatva, hogy az amerikai elnökök csak az uralkodó oligarchiát szolgáló bábok.
"A közvélemény egy bizonyos személyt megválaszthat az érdemei és eszméi alapján - de ez a személy ritkán képes formálni a politikát," - magyarázta Putyin.
Majd megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban a "bürkorácia" biztonsági szervezete, amely jellemzően a Mély Állam néven ismert nagyon erős, és mint ilyen, nem teszi lehetővé a politikai irányítás bármilyen értelmes változását.
"Az elnökök jönnek és mennek, de a politika ugyanaz marad," - mondta Putyin.
Valójában az egyéneket, akiknek valódi ötleteik lehetnek az Egyesült Államok politikájának reformjáról, csak azért választják meg a Fehér Házba, hogy kielégítsék a szabad és tisztességes demokratikus folyamat illúzióját, ami valójában a valóság elkendőzése.
Putyin megjegyezte, hogy a "sötét öltönyös emberek" azok, akik névtelenek maradnak az amerikai szavazóközönség számára, továbbra is az Egyesült Államok uralkodó elitjének jól bevált érdekeit tartják szem előtt minden újonnan megválasztott adminisztrációval.
"Tudja, kommunikáltam egy amerikai elnökkel, és egy másodikkal majd egy harmadik elnökkel, akik jöttek és mentek, de a politika ugyanaz maradt," - mondta az orosz elnök.
"Tudja, miért van ez?" - kérdezte Putyin, mielőtt kifejtette volna az amerikai kormányzati rendszer tényleges működését.
"Tehát megválasztanak egy személyt - aki jön az ötletekkel," - magyarázta Putyin. "Aztán aktatáskás emberek látogatják meg, jól öltözöttek, sötét ruhákban - olyan, mint az enyém. Kivéve, hogy a piros nyakkendő helyett feketét vagy sötétkéket viselnek."
Putyin világosan érti, hogyan működik a Mély Állam színjátéka, és az, hogy nyilvánosan beszél ezekről a műveletekről, valamint az a tény, hogy ismeri azokat az embereket, akik a kormányt valójában irányítják, közvetlen támadást jelent a titkos műveleteik számára.
Az orosz vezető elmondta, hogy amikor ezek a "fekete ruhás emberek" megjelennek, valójában utasítják az elnököt, hogy mit tegyen, ezért lehet gyakran látni a hirtelen eltérő politikát ahhoz képest, mint amellyel jelöltként megválasztották.
"Ez történik egyik adminisztrációról a másikra," - mondta.
Hogy megértsük ennek a befolyásnak a számtalan bizonyítékát, nem kell messzebbre mennnünk Donald Trump-nál. Trump Szaúd-Arábiát tette felelőssé az egyre szaporodó terrorért és 9/11-ben játszott szerepéért. Azonban, amikor irányítói elmondták neki, hogy mit kell tennie, 180 fokos fordulatot tett és milliárdokat adott nekik, meghajolva előttük.
De ez csak a kezdet volt. Trump nemrég terrorista államként hivatkozott Katarra és megjegyezte, hogy a terrorizmus finanszírozói az egész világon. Pár nappal később engedélyezte, hogy egy 12 milliárd dolláros fegyverkereskedelmi megállapodást kössenek a katari terrorista állammal.
Az egész interjú elég figyelemre méltó. Valóban elkeserítő, hogy Oroszországhoz kell fordulnunk azért, hogy pontosabb képet kapjunk arról, mi folyik az Egyesült Államokban, mivel az amerikai vállalati média egy propaganda szervezetként működik a Mély Állam programjában, információs kapuőrként funkcionálva.


Kapcsolódó:
Putyin szerint is a CIA ölhette meg Kennedy elnököt?Putyin szerint is a CIA ölhette meg Kennedy elnököt? (avilagtitkai.com)
John F. Kennedy halálával kapcsolatban rengeteg különféle elmélet létezik ma is, mivel biztosra nem lehet tudni, ki ölhette meg az amerikai elnököt. Létezik ugyan egy hivatalos, sokak szerint ezer sebből és logikai bakitól vérző verzió, de a teljes igazságot senki sem tudja. Sőt, azok szerint, akik szerint ténylegesen Lee Harvey Oswald ölte meg, a férfi szintén csak egy báb volt melyet dróton mozgattak a háttérhatalmak emberei, és egyéb ismeretlen szereplők.
Ismét vallott egy CIA-s: 9/11 és mesterséges robbantás!Ismét vallott egy CIA-s: 9/11 és mesterséges robbantás! (hirarena.com)
Aki Malcom Howard CIA-s és robbanóanyag-szakértő beszámolójának csak pár szavas összefoglalójával találkozik, és dolgozott titkosszolgálatnak, rögtön levágja, hogy Malcom nem a filmekből tanulta sem a titkosszolgálatok működését, sem az ügynökök gondolkodásmódját. A hír a napokban jelent meg, és a közvélemény azon része, akik hangot adtak véleményüknek, szinte kizárólag mindannyian Malcomnak adtak hitelt.
Sarkozy és Obama mikrofonja bekapcsolva maradtSarkozy és Obama mikrofonja bekapcsolva maradt (sokkaljobb.hu)
Az alábbi történet 2011. november 8-án játszódott le a G20-ak találkozóján. A Reuters egyik újságírója a hét elején megerősítette, a francia miniszterelnök, Nicolas Sarkozy valóban hazugnak nevezte izraeli kollégáját a G20-ak múlt csütörtöki találkozóján. A Sarkozy és Obama elnök közötti személyes egyeztetésen néhány újságíró is részt vett, akiknek a vezetők közötti bizalmas szóváltást nem kellett volna hallaniuk, ám egy hangosítási hiba miatt mégis fültanúi voltak a francia elnök kifakadásának.


Ferenc pápa megdöbbentő kijelentése: "A Jézussal való kapcsolat veszélyes és ártalmas"
2017. július 18. avilagtitkai.com

Ferenc pápa a kamerák előtt mondta el a bizarr mondatokat. Sokak szerint az illuminátusok embere, és a legfőbb titkos feladata a keresztény "nyáj" elterelése Jézus felől...
Lehet, hogy Ferenc pápa nem az, akinek hisszük? Mi van, ha maga az Antikrisztus?
Egyre többen gondolják úgy, hogy lehet ebben az egészben valami. Hosszú idők óta mindig is Európai kötődésű pápája volt az egyháznak, a Vatikánnak. Aztán Benedek pápa lemondása után, nem sokkal a migráns válság közepette érdekes módon megválasztanak egy nem európai kötődésű pápát.
Egy pápát, aki azt mondja, hogy a bevándorlók a testvéreink és nővéreink, és szolidaritást kell vállalnia Európának.
Nem csoda, hogy sokak szerint a pápa nem más, mint az illuminátusok embere. Az illuminátusok pedig azt szeretnék, ha Európa végleg meggyengülne, és szép lassan maga alá gyűrné az iszlám ideológia. Mivel az egyháznak komoly befolyása és hatama van, talán az sem véletlen, hogy szócsövévé válik az európai uniós vezetőknek.
A végső előkészítés megkezdődött. A nyáj elterelése Krisztus felől elindult. A pápa egyre meglepőbb kijelentéseket tesz, miközben a Vatikán szellemileg megsemmisül a különféle megalapozott pedofilvádak, sikkasztási ügyek között.
Ferenc pápa nemrégiben újabb kijelentéssel sokkolta a közönségét. kamerák előtt, legalább 33.000 keresztény hívő előtt mondta el, hogy a Jézussal való közeli, "személyes" kapcsolatot kerülni kell, mert az nem csak veszélyes, de ártalmas is.
Persze sokan úgy vannak vele, hogy ez csak egy a szövegkörnyezetből kiragadott mondat, és valójában a pápa ezzel egészen mást akart mondani.
Tény, hogy elég félreérthető, azonban az már kevésbé, hogy a Vatikán egyik szóvivője is mondott korábban érdekes dolgokat.
Többek között azt, hogy jó lenne, ha a világ létrehozna egy egységes jogi tanácsot, egy olyan intézményt, mely a világon mindenhol felsőbbrendű jogkörrel rendelkezne. Ez pedig sokak szerint az Új világrend előkészítését vetíti előre.

Ferenc pápa is megkezdte a nyájának elhajtását Jézus felől.
A próféciák, a Bibliában leírtak egyértelműen elmesélik, hogy a jövőben az Antikrisztus egy próféta képében fog megjelenni, akinek minden szavát szinte isszák az emberek.
Talán maga Ferenc pápára tettek utalást több ezer évvel ezelőtt?
Egy sötét agenda veheti ezzel kezdetét, melynek törekvései végül egy Új, kontrollált világrendben fognak kicsúcsosodni. Ferenc pápának megvan a hatalmas és ereje hozzá, hogy terelje a népet.
Amikor a hívek észreveszik a valóságot, akkor pedig már késő lesz, és az Új világrend már nem csak születőben lesz, hanem azon kapjuk magunkat, hogy már rég benne élünk modern rabszolgákként.
Kapcsolódó:
Az Evangélikus Missziói Központ állásfoglalása a homoszexuális életformával kapcsolatbanAz Evangélikus Missziói Központ állásfoglalása a homoszexuális életformával kapcsolatban (evangelikus.hu)
Elismerjük, hogy keresztyénként és egyházakként sok esetben mi sem megfelelően viszonyulunk a homoszexuálisok felé. Életvitelük miatt sokszor a homoszexuális embereket is elutasítjuk, segítség és a szeretetteljes melléjük állás helyett tabuként kezeljük, megjegyzéseinkkel akár akaratunkon kívül is megbélyegezzük, kirekesztjük őket. Sokan - tudatlanságból - figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy a homoszexuálisok többsége részben körülményeinek áldozataként (szocializáció) vált ilyen hajlamúvá.
Jezsuita uralom a VatikánbanJezsuita uralom a Vatikánban (vilaglato.info)
A Vatikán a hétvégén szűkszavú közleményben jelentette be: nem hosszabbítják meg a hit kongregációjának élén Gerhard Ludwig Müller német bíborost, akit még a korábbi német pápa nevezett ki ebbe a tisztségbe. XVI. Benedek jóval konzervatívabb volt, mint utóda, az első jezsuita pápa, az argentin Ferenc. 13 konzervatív bíboros levelet intézett a pápához, melyben kifejtették: nem helyeslik azokat a reformokat, melyeket Ferenc tervez a katolikus családpolitikában. Konkrétan arról van szó, hogy a pápa szeretné, ha az elvált katolikusok is részesülhetnének a szentségekben és a válás miatt nem számítanának kiközösítettnek az 1,2 milliárd főnyi katolikus egyházban. A levelet kiszivárogtatták és ország-világ előtt kiderült: ebben a fontos kérdésben vita van a pápa és 13 bíboros között.
Spanyol jezsuitát nevezett ki a leváltott bíboros helyére Ferenc pápaSpanyol jezsuitát nevezett ki a leváltott bíboros helyére Ferenc pápa (kereszteny.mandiner.hu)
Egy teológiailag konzervatívnak tartott spanyol jezsuita érseket, Luis Ladariát nevezte ki július elsejével a Hittani Kongregáció élére Ferenc pápa, aki nem hosszabbította meg a kongregáció eddigi vezetőjének, Gerhard Müller bíborosnak a lejárt, öt éves mandátumát. Luis Ladara eddig a kongregáció titkára volt, még XVI. Benedek nevezte ki. Luis Francisco Ladaria Ferrer spanyol érseket, jezsuita szerzetest, a Hittani Kongregáció eddigi titkárát nevezte ki július elsején, szombaton a kongregáció élére Ferenc pápa, aki nem hosszabbította meg Gerhard Ludwig Müller bíboros lejárt öt éves mandátumát - írja a CNA. Ezzel Luis Ladaria lett az egyház második embere.
Jezsuita Ferenc Pápa a Nagy Robbanás, Földönkívüliek?és?GyermekáldozatJezsuita Ferenc Pápa a Nagy Robbanás, Földönkívüliek - és - Gyermekáldozat (nagybarnabas.com)
Ferenc pápát sátáni gyermekáldozatok elkövetőjeként ítélték el argentínai papsága és püspöksége alatt is amiről Vatikáni titkos dokumentumok is bizonykodnak. A második okirat szerint (1967-12-25) amit Hivatali Előjognak neveznek arról árulkodik hogy minden új pápa köteles a Kilencedik Kör Sátáni Gyermek Áldozat Szekta tevékenységeiben részt venni, ami újszülött csecsemők áldozatát és a vérüknek megivását is tartalmazza. Ezek a dokumentumok a Nemzetközi Bíróságra lettek terjesztve egy előkelő Vatikáni hivatalnok által aki egyben volt Vatikáni egyházkerületi alkalmazott is.
Ferenc Pápa a hamis prófétaFerenc Pápa a hamis próféta (ujvilagtudat.blog)
"Ki fogja megmenteni az Egyházat? Nem a püspökeink, a papjaink és szerzeteseink. Ez rajtatok múlik, embereken. Megvan hozzá az elmétek, a szemetek, a fületek, hogy megmentsétek az Egyházat. A küldetésetek, hogy lássátok, a papjaitok úgy viselkednek mint a papok, a püspökök úgy tesznek mint a püspökök, és a vallásotok úgy működik, mint egy vallás." - Fulton Sheen érsek. A Ferenc Pápához való hozzáállás széles körben változó. Előbb vizsgáljuk meg a tényeket, hogy miért hirdeti olyan sok megfigyelő, hogy ez a pápa a Jelenések hamis prófétája?

2017. július 18., kedd

22.366 - ​A Tisztelt Házban ​a legagresszívabb „ítéletekre”, közbekiabálásokra időnként bizony a miniszterelnöknek is elakadt a hangja.


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. július 18. 15:51
Tárgy: Azonnal, de azonnal..! 1.
Címzett: 

 
Az azonnali kérdések órája a T. Házban párbajhoz hasonlatos: csupa szín, csupa legenda! 
A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni.
2017. július 18. 15:31


Megtörtént! A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és  szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítettek a másikon.

A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját!

Összeállításunk sokat sejtető erénye a felszólalások nyomon követhetősége: címeik félreérthetetlenül jelzik,  miről is szónokoltak, - rákattintva a dátumot fémjelző Országgyűlési napló számaira pedig eredetiben olvashatók  az emlékezésre vagy feledésre méltó azonnali kérdések és válaszok.

MEGSZÓLÍTÓK 

Azonnali kérdezők

Azonnali kérdések száma

Fidesz

21

29

KDNP

7

14

 

MSZP

15

45

Jobbik

16

38

LMP

5

35

ÖSSZESEN

64 

161

 

MEGSZÓLÍTOTTAK 

Miniszterelnökség

ORBÁN VIKTOR

Miniszterelnök

21

 

 

 

 

 

 

65

 

Dr. SEMJÉN ZSOLT

Miniszterelnök-helyettes

1

DÖMÖTÖR CSABA

Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára

2

TUZSON BENCE

Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára

1

Miniszterelnökséget vezető miniszter

35

CSEPREGHY NÁNDOR

Miniszterelnökség államtitkára

3

KIS MIKLÓS ZSOLT

Miniszterelnökség  államtitkára

1

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

1

Emberi Erőforrások Minisztériuma

BALOG ZOLTÁN

Miniszter

2

 

21

Dr. RÉTVÁRI BENCE

Államtitkár

18

VERESNÉ NOVÁK KATALIN

Államtitkár

1

Belügyminisztérium

POGÁCSÁS TIBOR

 államtitkár

10

18

KONTRÁT KÁROLY

Államtitkár

8

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 

Dr. FÓNAGY JÁNOS

Államtitkár

7

14

Dr. SESZTÁK MIKLÓS

államtitkár

3

SZABÓ ZSOLT

államtitkár

2

KARA ÁKOS

államtitkár

1

TASÓ LÁSZLÓ

államtitkár 

1

Nemzetgazdasági Minisztérium

VARGA MIHÁLY

Miniszter

4

 

 

13

CSERESNYÉS PÉTER

Államtitkár

4

TÁLLAI ANDRÁS

Államtitkár

5

Igazságügyi Minisztérium

 

Dr. VÖLNER PÁL

államtitkár

8

8

Földművelésügyi Minisztérium

 

Dr. FAZEKAS SÁNDOR

Miniszter

1

 

 

6

Dr. NAGY ISTVÁN

Államtitkár

3

ZSIGÓ RÓBERT

Államtitkár

2

Külgazdasági és Külügyminisztérium

 

Dr. MIKOLA ISTVÁN

Államtitkár

3

  

3

Honvédelmi Minisztérium

 

Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN

miniszter

2

 

3

 

 

VARGA TAMÁS

Államtitkár

1

MNB

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

6

7

NAGY MÁRTON ISTVÁN

Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1

ÜGYÉSZSÉG

Dr. POLT PÉTER

Legfőbb ügyész

2

3

Dr. BELOVICS ERVIN

Legfőbb ügyész helyettese

1

ÖSSZESEN:

161

 

Miniszterelnök a ringben  

Különös pillanatok kísérték a

​​
Tisztelt Házban az azonnali kérdések műfaját.  Az elnök csengetett, hosszasan csengetett, a büféből és a folyosóról is beszólítva a képviselőket. Mindig így kezdődik. Kiváltképp, amikor a miniszterelnököt lép a szorítóba. Időről időre, személyesen kell választ adnia a hozzá címzett kérdésekre. Garantált a telt ház.  

Az ellenzék 12 képviselője 21 alkalommal szólította „talpra", az esztendő első felében, -  cseppet sem barátságosan.  Hitték, hogy híresek lesznek ha „rendre" utasítják, legalább egy hétig híresek lesznek, ha bátran szapulják.

​​
A legagresszívabb „ítéletekre", közbekiabálásokra időnként bizony a miniszterelnöknek is elakadt a hangja. Ha egy sarki kocsmában vádolnának sértegetnének hasonlóan bárkit, pillanatok alatt lendülne ökölbe szorítva a kéz.  Ám  a pártja padsorából voltak akik mérsékletre intették: „a  sas ne kapkodjon legyek után…",  elvégre  a T. Ház nem kocsma, csupán a hangulata bukik időnként alább.

MSZP    

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ

Kinek a haszna?

231. szám

2017.06.06.

Veszélyben van-e az ország szuverenitása?

212. szám

2017.04.10.

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ

Tündérmese vagy bűncselekmény?

221. szám

2017.05.08.

Tudja-e miniszterelnök úr, mi 1958 üzenete?

212. szám

2017.04.10.

GÚR NÁNDOR

Miért szolgálja a Fidesz az idegen hatalmat?

221. szám

2017.05.08.

DR. BÁRÁNDY GERGELY

Nemzeti konzultáció?

212. szám

2017.04.10.

Jobbik 

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

VONA GÁBOR

Ne háborúzz, cselekedj!

231. szám

2017.06.06.

Nem lehet a miniszterelnök nemzetbiztonsági kockázat!

221. szám

2017.05.08.

Nem lehet a kormányfő nemzetbiztonsági kockázat!

212. szám

2017.04.10.

Lehet-e más a rendszerváltozás?

206. szám

2017.03.13.

GYÖNGYÖSI MÁRTON

A hibrid háborúja és sok pótcselekvés után vállal-e valós, nemzetérdekű szabadságharcot Brüsszellel?

221. szám

2017.05.08.

Várható-e paradigmaváltás?

212. szám

2017.04.10.

Hol áll?

206. szám

2017.03.13.

Dr. APÁTI ISTVÁN

Ezt talán már Ön sem hiszi el...

231. szám

2017.06.06.

LMP 

KÉRDEZÖ

TÉMA

OGY. NAPLÓ

Dr. HADHÁZY ÁKOS

Miért jó a gödörben?

231. szám

2017.06.06.

Mi a magyarázat?

212. szám

2017.04.10.

Dr. SZÉL BERNADETT

Mit talál még ki a kormány népszavazás helyett?

221. szám

2017.05.08.

Miért fél a kormány a népszavazástól a bővítéssel kapcsolatban?

212. szám

2017.04.10.

IKOTITY ISTVÁN

Pénz nélkül lehet-e kormányozni?

231. szám

2017.06.06.

SCHMUCK ERZSÉBET

Mikor kezd el a kormány végre a valósággal foglalkozni?

221. szám

2017.05.08.

SALLAI R. BENEDEK

Ez már a polgári Magyarország?

206. szám

2017.03.13.

 

Megkülönböztetett figyelem és zaj kísérte  a Magyar Nemzeti Bank elnökét és a legfőbb ügyészt megszólító azonnali kérdéseket is. Dárdaként  szegezték a  mellüknek, ám a pajzs, a pajzs sem működött csendesebben!

MNB 

MESTERHÁZY ATTILA

(MSZP)

Új kihívás?

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

231. szám

2017.06.06.

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ

(MSZP)

Polt hátán Polt!

NAGY MÁRTON ISTVÁN

Magyar Nemzeti Bank alelnöke

228. szám

2017.05.29.

SCHMUCK ERZSÉBET

(LMP)

Családbarát intézmény az MNB?

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

217. szám

2017.05.02.

Dr. BÁRÁNDY GERGELY

(MSZP)

Rokonok, haverok és mások!

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

217. szám

2017.05.02.

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ

(MSZP)

Mit gondolt Elnök Úr 2.?

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

210. szám

2017.04.03.

Dr. BÁRÁNDY GERGELY

(MSZP)

Hogy gondolta ezt Elnök Úr?!

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

206. szám

2017.03.13.

Dr. SZAKÁCS LÁSZLÓ

(MSZP)

Mit gondolt Elnök Úr 1.?

Dr. MATOLCSY GYÖRGY

Magyar Nemzeti Bank elnöke

206. szám

2017.03.13.

 

ÜGYÉSZSÉG

HERINGES ANITA

(MSZP)

Fideszes politikus a törvények felett áll?

Dr. POLT PÉTER

Legfőbb ügyész

202. szám

2017.02.27.

 

Dr. HARANGOZÓ TAMÁS

(MSZP)

Lehallgatási botrányból, újabb ügyészségi botrány?

Dr. BELOVICS ERVIN

Legfőbb ügyész helyettese

199. szám

2017.02.20.

 

Dr. BÁRÁNDY GERGELY

(MSZP)

Megint részrehajló az Ügyészség?

Dr. POLT PÉTER

Legfőbb ügyész

227. szám

2017.05.22.


Bartha Szabó József