Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. november 1., szombat

19.555 - Geönczeöl Gyula: ​Az alábbi cikket azért fordítottam le, mert napokkal az amerikai időközi (nov. 4.) választások előtt jelent meg és rámutat az USA-beli állapotokra

Feladó: Geönczeöl Gyula
Dátum: 2014. november 1. 1:01
Tárgy: Re: 19.517 - Magyarok Világszövetsége: Valóságos szellemi fertő uralkodott el a magyar közéletben. > ​Körömi Teréz 234 Kossuth téri áldozatot azonosított
Címzett: Kutasi Jozsef Antal <jozsef@kutasi.e
u>

Az alábbi cikket azért fordítottam le, mert napokkal az amerikai időközi (nov. 4.) választások előtt jelent meg és rámutat az USA-beli állapotokra. Nem kis meglepetés a hangja és főleg ezekben a liberális lapokban. Talán a cikk segit abban, hogy Magyarországon ne kövessünk rossz amerikai (és uniós) kormányzati gyakorlatokat, kövessünk magyar utat, illetve, hogy lássuk, mekkora bukás előtt áll az a politika, amely letért a józan értelem útján álló Reagani útról. Arról nem is szólva, hogy rámutat számunkra: Egy arrogáns kormányzattal állunk szemben, amely megtámadott bennünket, mert kiállunk Kárpátalja (na és az összmagyarság) mellett. 
Geönczeöl Gyula, Felvidék, USA
-----------------------------------------------
The Plain Dealer /Cleveland.com, Szerda, 2014. Október 29.
Irta Craig Shirle és Laura Ingraham
(Shirley közügyekben tanácsadó és commentator, két könyv szerzője Ronald Reganról Ingraham szerző és rádió műsor házigazda. A cikk a Los Angeles Times számára készült).
--------------------
Ronald Reagan elnök konzervativizmusa ma fontosabb, életbevágóbb, mint életében volt.
Reagan szavai meghatározó beszédében ma is élnek, 50 évvel későbbi értelemmel.
Hétfőn volt 50 éves évfordulója Ronald Reagan polgár beszédének, amelyet Barry Goldwater elnökjelölt érdekében mondott el, 1964-ben. Reagan kijelentései értelmet adtak egy kampánynak, amiről a kormányzat azt állitotta, hogy a bolondok tévedése volt és válaszadás volt azok számára, akik azt állitották, hogy a konzervativizmus kormányzó erőnek fejletlen és alkalmalan volt.
A tények mást bizonyitottak be, és ez a beszéd Reagant a vezető konzervativvá tette Amerikában. Évekkel azután hogy meghalt, ma is ezt a cimet viseli. Ki nevezi magát Nixon republikánusnak, vagy Bush republikánusnak? Többségükben Reagan republikánusnak nevezik magukat, még akkor is, ha nem is ismerik a Reaganizmus valódi jelentését.
Sok demokrata, köztük még Barack Obama és Bill Clinton is megpróbálják seitségül hivni, megidézni (vagy újra feltalálni) a Reagnizmust. Annak ellenére, hogy a nagy kormányzatot pártoló republikanizmus és a Demokrata Párt kollektivizmusa a közelmúltban megbukott, olyan személyek is, mint Jeb Bush, azt mondják, hogy a GOP (Grand Old Party, vagyis a Republikánus Párt) túl kell tegye magát a nosztalgián a Reaganizmus aranykorát illetően. Az egyik vezető republikánus tanácsadó, Ford O'Connell a közelmúltban azt irta: "Ronald Reagan halott. Fogadjátok el. A Reaganhoz ragaszkodás béklyó a jövőn". Tehát mi az, amit a Bush republikánusok nem értnek? Reagan elnök Új Federalizmusa a 20. Század legsikeresebb kormányzati filozófiája volt, és ebbe bele kell érteni a New Deal-t (az 1932-es új gazdaságpolitikát), ami sohasem oldotta meg a Depresszió problémáját. Azt csask a Lend-Lease (kölcsönbérlet) és és a II. Világháborúba való belépésünk oldotta meg. Az Új Federalizmus mindenképpen sikeresebb volt, mint a Great Society (Johnson elnök  Nagy Társadalma programja).
A Reaganizmus nem Reaganról szól, aki gyakran mondta: "Ne nekem higgyetek, higgyetek Magatoknak". Ő ugyanis az egyénben hitt az állammal szemben/felett.
Reagan beszéde Goldwater mellett ma is megmutatja a kormányra vonatkozó forradalmi, populista megközelitésének folyamatosan, ma is fenálló életbevágóságát/fontosságát.
Azt mondta: "Életem javarészét Demokrataként töltöttem el. Mostanában láttam alkalmasnak azt, hogy más irányt vegyek fel/kövessek. Úgy gondolom hogy a vitatott kérdések, amelyekkel szemben állunk a pártvonalakon átlépnek".
Reagan azért hagyta el a pártját, mert véleménye élesen eltért a vezetésétől, de azért is, mert úgy hitte, olyan megoldások találhatók, amelyek kielégithetik mindkét párt tömeges tagságát (rank and file).
"Ami a békét illeti, amit mi fenn szeretnénk tartani, érdekelne, ki lenne az közülünk, aki azzal közelitene meg egy feleséget, vagy édesanyát, akinek a férje, vagy fia Dél Vietnamban halt meg és megkérdeznék tőlük, hogy vajjon ez –e az  béke, amit a végtelenségig fenn kel tartanunk?"
Reagan egy véget nem érő háború ellen érvelt, és ami meggazdagitotta a kormányzatot fenntartó rendszert. Ki az, aki vitathatja azt, hogy Amerika erősebb, miután 25 éve háborúzik a Közel-Keleten?
Reagan kijelentette: "Fel kell tegyük magunknak azt a kérdést, hogy értjük- e azokat a szabadságjogokat, amelyeket az Alapitó Atyák kivántak biztositani számunkra".
A kérdés lehet, most fontosabb, mint 1964-ben volt. A George W. Bush és az Obam kormányzat ideje alatt a Bill of Rights-t darabokra tépték. (
Freedom of religion, speech, press, assembly, and petition.
Right to keep and bear arms in order to maintain a well regulated militia.
No quartering of soldiers.
Freedom from unreasonable searches and seizures.
Right to due process of law, freedom from self-incrimination, double jeopardy.
Rights of accused persons, e.g., right to a speedy and public trial.
Right of trial by jury in civil cases.
Freedom from excessive bail, cruel and unusual punishments.
Other rights of the people. 
Powers reserved to the states.
).
Az amerikaiak nincsenek biztonságban az irataikkal, és otthonaikban, mint azt a 4. Pont (Amendment, kiegészités az Alkotmányhoz) kimondja. Az amerikaiakat börtönbe lehet vetni törvényes eljárás nélkül (due process) a patriot Act (Hazafiassági törvény) alapján, és az 1. Pont , Kiegészitésben foglalt jogok: Gyülekezési jogok, Petició irás a kormányhoz, ostrom alatt áll.
Egy pimasz, arrogáns és előjogokkal rendelkző, Privilegizált  politikai osztály nőtte ki magát Wasingtonban mindkét pártból. Reagan meg lenne döbbenve. Ahogyan ő mondta: "A kormány a népnek a lekötelezettje, mivel hatalmának semmi egyéb hatalmi forrása nincs, mint a szuverén nép".
Az Obamacare – újra Reagan szavai alkalmazhatók: "Ha a kormány tervezgetése és jóléti politikája ismerné a választ, nem várnánk-e el jogosan a kormánytól, hogy idünként az eredményekkel elszámoljon? Nem azt kellene elmondaniuk, hogy mnden évben csökken a segitségre szorulók száma? Csakhogy ennek a forditottja igaz. A szükségletek minden évben növekednek és a program mindig nagyobbra növekdik". 
Nagyszerű! Szégyen a Republikánus Pártra, hogy nem veti fel ezeket az érveket! A kormány mélységesen megbukott. A szegénység rosszabb méreteket öltött, a közoktatás roszabb eredményeket hozott, a korrupció is romlott. Az amerikai emberek veszitenek és a bürokrácia győzelmesen halad előre.
Reagan sikeresen változtatta át/adta át a betegesen kialakult hatalmat a Potomac folyó partján lévő városban az egyének, úgy ahogy azt a az alkotmány megalkotói elképzelték. De az elmúlt 14 esztendőben veszedelmes viszafelé fordulást láthattunk.
Reagan azt mondta: "Ha a szabadságnak ezt az útját elveszitjük, a történelem nagy elképedéssel jegyzi majd fel, hogy azok, akik a legtöbbet vesztettek el, voltak azok, akik a legkevesebet tettek az ellen, hogy megelőzzék azt, hogy az megtörténjen". Nem lenne nehéz, ha becsuknátok a szemeteket és elképzelnétek, hogy Reagan 2014-ben Wahingtonról beszél és nem a Szovjetúnióról.
Reagan megjegyzéseit a következőképpen zárta: "Neked és Nekem találkozásunk van a Sorssal. Ha ezt tartjuk meg a gyerekeink számára, mint az Ember utolsó legjobb reményét a Földön, akkor gyerekeinket a következő ezer évi sötétségbe való utolsó lépésre itéljük".
Tekintettel a sötétségre, ami a Világ akkora részét takarja, és tekintettel a pesszimizmusra, amit annyi amerikai érez a jövőt illetően, csak annyit mondhatunk, hogy a Reaganizmus több mint időszerű napjainkban.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------