Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. november 2., vasárnap

19.556 - Horthy Miklós Kormányzó Úr ezt mondta, amikor bevonult Budapestre: "Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost:....

KESERŰ GONDOLATOK A HALOTTAK NAPJA ELŐESTÉJÉN

Bizalmam az ősi erényben!

Horthy Miklós Kormányzó Úr ezt mondta, amikor bevonult Budapestre:
"Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost: ez a város megtagadta ezeréves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Ez a város börtönre vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait és egy év alatt elprédálta összes javainkat."

Sajnos most is így érezni, a főváros elveszni látszik a nemzet számára. Fiataljaink külföldre távoznak és sajnos sokan közülük vissza sem akarnak jönni. Alig hallani magyar szót, az utcán a kirakatokban megannyi idegen áru, a magyar népművészet remekeit csak a külföldiek vásárolják souvenirként. Nekem nem tetszik, hogy Budapest is a " multikulti" egyik fellegvára lett. Egykor büszkék voltunk a sajátosságainkra, most a Hungarikumokat menteni kell! Úgy érzem, hogy már szinte csak Székelyföldön és a magyar vidéken él az az ősi hitből táplálkozó magyar hagyomány, ami a megmaradásunk záloga.
A "rendszerváltás" alatt akaratlagosan (!) a legfontosabbról feledkeztek meg a hatalmat átmentők: a hazafias nevelésről. Arról, hogy legyünk büszkék az ezerévesnél is régebbi dicső múltunkra. Úgy látom, hogy jobbára már csak vidéken és a határainkon túl vannak meg azok a szigetek, amelyek reményt adhatnak. Ott ahol zúg az a négy folyó.... Vajon visszaszáll a Turulmadár még hozzánk? Lesz-e még egységes a nemzetem? Megannyi kérdés válaszra vár! 
Egy hete volt egy csodálatos délelőtt, amikor a barátaimmal ott álltam a Szent István Bazilikában és II. Rákóczi Ferenc újratemetésére emlékeztünk. Köszönöm László Ferencnek, hogy évek óta fáradhatatlanul szervezi a Rákóczi Emlékmeneteket a fővárosban és meghirdette: a jövő évben Csíksomlyóra megyünk. Bízom benne, hogy Székelyföldön még többen leszünk és ott, akkor egy nemzetként megyünk előre. Remélem előbb-utóbb elérjük, hogy nemzeti ünnep legyen a magyar történelem leghosszabb szabadságharca!

Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér
Egy ezredévről mond mesét a szél.
Búg a kűrt az ősi vár fokán
Honvéd áll a Hargitán,
Erdély szent bércére zúgva száll,
Visszaszáll, a magyar Turulmadár.

László Ferenc ezt írta ma este egy posztban:
"Szabad nép voltunk, senkitől sem függő, nagy, erős nemzet. Talán többet nem leszünk azok soha. De úgy végeztük, ahogy illik, ahogy kell: csatával végeztük, szép csatával." / Wass Albert /

II. Rákóczi Ferenc: Ima a hazáért nehéz időben

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gőgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.
Rászolgálunk, Uram, hogy nemzetünk dicsősége elenyésszék, s gyermekeink idegen nép járma alatt görnyedjenek. Méltók vagyunk, hogy magvunk szakadván, eredetünk emlékezete és nemzetünk neve feledésbe merüljön, mivel elhajoltunk tőled, Istenünktől és Urunktól.
Mindazáltal, Uram, tekintsd a nyomorúság ez örvényébe hullott népednek sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek és árvák Hozzád felsíró jajkiáltását. Tekintsd a bűnhődésre kész ártatlanoknak kiontott vérét, s ne feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgaságban sínylő választott népedet. És ha lelkünkben lángra lobbantanád felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, erősítsd meg karunkat, élesítsd fegyvereinket, hogy egyesült erővel szolgálhassunk kegyes akaratodnak.
Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül rendeltél, hivatásukban bölcsességet, balsorsban bátorságot, a szerencsében mérsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak.
Te jelöld ki, Uram, táboraink határát, vedd körül irgalmasságod köntösével, óvd meg az ellenségnek cseleitől, s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készületlenül találtassunk. A Te angyalod legyen őrünk és vezetőnk a csatában, aki szétszórja a fegyverek golyóit, s amint Izraelt szárazon vitte át a tengeren, vezessen át bennünket is sértetlenül ellenségeink tömegén.
Add, végül, Urunk, legkedvesebb Atyánk, hogy felvétetvén néped kebelébe, rendelésed útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, utunk nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, ki végtelen kegyelmednél fogva azt akartad, hogy kiszabaduljunk a szolgaságból és megváltassunk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki a Szentháromságban veled él és uralkodik, mindörökkön-örökké.

Ámen.

Cserép Anikó fényképe.
Cserép Anikó fényképe.
Cserép Anikó fényképe.
Cserép Anikó fényképe.
Cserép Anikó fényképe.