Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. szeptember 19., szombat

20.384 - ​ A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA (2015 Szeptember 19) > ​ Javítaná jó hírünket a világban, ha a bevándorlással kapcsolatos vitákban kisebb hangsúlyt kapnának a vallási, faji vagy világnézeti különbségek.


Feladó: Liptakbela via Hungarian-Lobby
​ 
<hungarian-lobby@googlegroups.com>
Dátum: 2015. szeptember 19. 20:53
Tárgy: (Hungarian-Lobby,299) A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA (2015 Szeptember 19)
Címzett:
​ Kutasi József Antal​

 

A MAGYAR LOBBI AKCIÓ FELHÍVÁSA

(2015 Szeptember 19)

 

Minta  Levelek:

(Az alábbi akció-levelek természetesen csak az én véleményemet tükrözik és kérem, hogy azokat az elküldésük előtt, mindenki úgy változtassa meg ahogyan jónak látja. Akció leveleik másolatait küldjék a Hunglobby@aol.com  címre. Ha tanácsukat vagy véleményüket kívánják kifejteni, levelüket küldjék az HL honlapjára, NE NEKEM, hogy így azt az HL minden résztvevője elolvashassa.)

 

Nyugat Európaiaknak:

Dátum

Az Ön által olvasott

ujság/magazin címe


To the Editor,

 

The present migration was trigered not only by the criminals and dictators of the region, but also by Germany's and Sweden's „open arms" announcements. These were not selfless gestures, because due to their low birtrates and aging populations they do need educated emigrants to fill their jobs. Therefore, these governments should stop blaming the Central European nations for the present situation.

 

Instead they should organize airlifts to bring the migrants directly to their countries. This would stop forcing these unfortunate migrants to take the exhausting and humiliating land routes through countries where they are not welcome and would eliminate the resulting chaos in Central Europe. It should also be noted that Germany and Sweden have no basis for lecturing others on generosity when they themselves have done nothing to stabize the lands, where this mass migration is coming from.


A szerkesztő,

 

A jelenlegi migrációs volt trigered nem csak a bűnözők és diktátorok a régió, hanem a német és a svéd "tárt karokkal" bejelentések. Ezek nem önzetlen gesztus, mert miatt alacsony birtrates és a népesség elöregedése mégis szükség van képzett kivándorlók töltse el állásukat. Ezért ezek a kormányok abba hibáztatja a közép-európai nemzetek számára a jelenlegi helyzet.

 

Ehelyett meg kell szervezni airlifts, hogy a migránsok közvetlenül a saját országukban. Ez megszűnne kényszeríti ezeket a szerencsétlen migránsok számára, hogy a fárasztó és megalázó szárazföldi útvonalakat országokban, ahol nem megengedett, és megszüntetné a kapott káosz Közép-Európában. Azt is meg kell jegyezni, hogy Németország és Svédország, nincs alapja az előadást mások nagylelkűsége, amikor ők maguk tettek semmit, hogy stabize a földeket, ahol ez a tömeges migráció jön.

Az Ön neve, címe

​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​
 

Amerikában élőknek:

Dátum

Az Ön által olvasott

ujság/magazin címe

 

RE: Migration Crisis

 

To the Editor,

 

We should face the fact that this mass migration was not only triggered by the atrocities of the criminals and dictators of the region, or by the news of Germany's and Sweden's "open door" policy. No, it was also caused by the power vacuum created by our invasion of Iraq. Therefore we should not treat this mass invasion as a solely European problem, or believe that admitting some of the emigrants is enough. No, we should do more:

 

·        Together with the Germans and Swedes, we should assist in organizing a direct airlift of the migrants to Northern Europe and the Gulf States.

·        We should double our contributions to the UN's humanitarian aid programs to help the population that has not left the areas of civil war and to the migrants who are staying in refugee camps in the neighboring countries or in Greece, Itay, Turkey and Hungary.

·        We should put pressure on the Gulf States to accept migrants.

·        Through the UN, we should try to establish a no fly zone for all military planes in the area.

·        We should support the plan to split Iraq and Syria along religious lines and to establish the new borders on the basis of self determination through UN supervised free elections by the local populations.

A szerkesztő,

 

Meg kell szembenézni a ténnyel, hogy ez a tömeges migráció nemcsak váltja atrocitások a bűnözők és diktátorok a régió, illetve a hírNémetországnak és Svédország "s" nyitott kapuk "politikáját. Nem, azt is okozta a hatalmi vákuumot teremtett a mi invázió Irak . Ezért nem szabad kezelni ezt a tömeget invázió, mint egy pusztán európai probléma, vagy úgy vélik, hogy bevallja néhány emigránsok elég. Nem, többet kell tennünk:

 

·         Együtt a németek és a svédek, meg kell segíteni szervező közvetlen légihíd a migránsok számára, hogy Észak-Európában és a Öböl-országok .

·         Meg kell duplázni a hozzájárulás az ENSZ humanitárius segélyprogramok, hogy segítse a lakosságot, hogy nem hagyta el a területeket polgárháború és a bevándorlók, akik tartózkodnak a menekülttáborokban a szomszédos országokban, illetve Görögországban, Itay, Törökország és Magyarország.

·         Meg kell nyomást gyakorolni a Öböl-országok hogy elfogadja a bevándorlók.

·         ENSZ-en keresztül, meg kell próbálnunk, hogy létrehoz egy repüléstilalmi övezet minden katonai repülőgépek a környéken.

·         Támogatnunk kell a terv, hogy szét Irak és Szíria valamint vallási alapon, és hozza létre az új határok alapján önrendelkezés útján ENSZ által felügyelt szabad választásokat a helyi lakosság.


Az Ön neve, címe

​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​

Otthon Élőknek

Dátum

Az Ön által olvasott

ujság/magazin címe

 

T. Szerkesztőség

Javítaná jó hírünket a világban, ha a bevándorlással kapcsolatos vitákban kisebb hangsúlyt kapnának a vallási, faji vagy világnézeti különbségek. Ugyanígy az is javítaná jó hírünket és csökkentené a menekülők tortúráját is és a mi anyagi terheinket is, ha a déli határunkra érkezőket, udvarias és barátságos légkörben, - de azonnal és regisztráció nélkül-, átszállítanánk nyugati határunkra.

 

Ezzel egy időben persze javasolnunk kellene Brüsszelben a Shengeni egyezmény felfüggesztését. E mellett kérnünk kellene Németországot, Svédországot, az Egyesült Államokat és a gazdag arab államokat, hogy biztosítsanak légi járatokat a hozzájuk bevándorolni kívánóknak.

 

Tisztelettel,

Az Ön neve, címe

​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​