Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. szeptember 17., csütörtök

20.371 - ​Dr.Nagy László ny. budapesti ügyvéd GYAKORLÓ ÜGYVÉDI LÁBJEGYZETEK VALKI PROFESSZOR ÚR NEMZETKÖZI JOGI ÁLLÁSFOGLALÁSÁHOZ


Feladó: Attila Árpád Péteri 

Dátum: 2015. szeptember 17. 19:27
Tárgy:
​ ​
Nagy dr.: LÁBJEGYZETEK A RÖSZKEI JOGESET HELYTÁLLÓ ÉRTÉKELÉSÉHEZ!
Címzett: 
​Kutasi József Antal​


§

Dr.Nagy László
ny. budapesti ügyvéd

GYAKORLÓ ÜGYVÉDI  LÁBJEGYZETEK
VALKI PROFESSZOR ÚR NEMZETKÖZI  JOGI ÁLLÁSFOGLALÁSÁHOZ  

Professzor Úr!
Az Ön minden körültekintést nélkülöző minapi – egysíkú - jognyilatkozata rámutatott arra, hogy a  gyakorlati jogeseteket (Pl. Röszke ) feldolgozó szakmai válaszokat Magyarországon nem az elméleti ismeretek birtokosai, hanem a tűzvonalban kiérlelt gyakorló ügyvédi-bírói  jogászi  munkában jártas , összefüggő és gyakorlatias gondolkodással rendelkező szakemberek képesek csak megadni  úgy, hogy azok az ország, és a  társadalmunk számára is hasznossá és követhetővé is válhassanak!  Csak a gyakorló jogászi munka képes a jog építő jellegét kitermelni, semmi más!

Az Ön jogi állásfoglalása  a  szerbiai migránsok  fizikai támadásával kapcsolatban – az előbbiektől eltérően -  ténybelileg  és jogi értelemben sem állja meg a helyét a következő okokból:
1./
Magyarország felségterületét  Röszkénél, döntően szerb felségterületről – ami 1 métertől 40- 50 méteres mélység terjedt- n felfegyverkezve elkövetett súlyos terrortámadás érte! Ennek eredményeként számos magyar hatósági személy szenvedett  magyar felségterületen testi sérülést Ez tehát nem lehet vita tárgya. Videó felvételek igazolják e ténybeli adatokat.
2./
A szerb területről is  indított és végre is hajtott  fizikai támadások  azonnali elhárítása Szerbia nemzetközi jogi kötelessége lett volna. E kötelezettségének Szerbia  azonban szándékosan  nem tett eleget, amit a miniszterelnökük látványosan be is ismert. ( Idézem:  Miért bántanánk őket, hiszen ők nem bántanak minket-  mondotta a szerb politikai „zseni" a TV képernyője előtt )
3./
Szerbia tehát tevőleges bűnpártolást /!!!/  követett el ,amikor a területét a Magyarország elleni súlyos kihatású terrortámadások végrehajtásához a támadók részére biztosította. Ez Szerbia teljes körű polgári jogi és nemzetközi felelősségének a megállapítását  vonja maga után. Úgy kell ezt minősíteni, mintha bújtatott szerb  hatósági ügynökök támadtak volna Magyarországra. A bűnpártolás elkövetésének a megállapíthatósága szempontjából  azonban a támadok nemzetisége közömbös tényező!   
​4​
./
Szerbia területéről érkezett  jogellenes támadások elhárításához - a jogos védelem szabályai szerint   -  a magyar határőrizeti szerveket  a támadások elhárításához szükséges eszközök bevetése illette meg, mégpedig 1 métertől  50 méter mélységig, vagyis a támadók  legtávolabbi cselekvési pontjáig.
Ez az arányos  és szükséges önvédelmi és elhárító válasz történhetett vízágyúval és  könnygáz  gránátok felhasználásával is. Ez mind messze belül van az arányosság és a jogos védelem követelményén.
Nyugodtan  élhetett volna a magyar rendőrség és katonaság egyéb, keményebb válaszcsapásokkal is ,  a szerb hatóságok  szemforgató árulása  és jellemtelensége miatt . ( Pl. 2006-os  Gyurcsányi csonttörő gumilövedékek bevetésével stb. vagy életveszély esetén éles lőfegyverek használatával   is stb.)  
Nem zárható ki az sem,  hogy a szerb hatósági szervek éppen ezt  a „ magyar keménységet „ szerették volna kiprovokálni  bűnpártoló magatartásukkal.
A magyar rendvédelmi szervek erre  okosan előre felkészültek.
Igenis ki kell mondanunk, hogy Szerbia csúfosan megbukott partneri becsületből és európai mentalitásból is. Nincs ezért helyük Európa népeinek  egyetlen közösségében sem. Maradjanak csak ott, ahol vannak. Aki erre  a bűnpártoló magatartásra  vetemedett, az  az ország katonai konfliktusok idején a hátbatámadások sorozatára  is képesé válik!
Egy szolid megjegyzés: az amerikai határőrizeti szervek egy ilyen brutális terrortámadás során a támadókat szitává lőttek volna minden lehetséges fegyver  és eszköz bevetésével.
​5​
./
De ki kell végre mondanunk azt is , hogy ne oktassák a jövő magyar jogász nemzedékeit azok, akik minden jogos önvédelmi lépésünket Magyarország karakterének  a lejáratására használják fel. Bárkik is legyenek azok, Távozniuk kell !  Valki professzor úr is jobban tette volna ,ha most hallgatott volna.
A mi egykori –nemzetközi jogot oktató egyetemi professzorunk mondotta a kommunizmus alatt egykor:
Fiuk! Én egy olyan jogterületet oktatok a számotokra ,amely csak a nevében jog. Jegyezzétek meg, hogy a nemzetközi jog alapja:
„Az erősebb kutya…"

Budapest 2015. 09.17.
Tisztelettel:
Dr.Nagy László sk.
ny. budapesti ügyvéd