Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. február 2., csütörtök

21.848 - A SZABADSÁG, FELELŐSSÉG ÉS IGAZSÁGOSSÁG PROGRAMJA > LATTMANN TAMÁS·2017. FEBRUÁR 1.

A SZABADSÁG, FELELŐSSÉG ÉS IGAZSÁGOSSÁG PROGRAMJA
A mai kormányzat a vesztes XIX-XX. századi magyar történelem hozadéka. Az Orbán-kormányzat pontosan tudja, hogy Magyarország több emberöltő óta hozzászokott a veszteséghez, sőt ebben szocializálódott. Hazánkban évtizedek óta a mindennapi élet természetes velejárója a gazdasági, jogi bizonytalanság. A rendszerváltás után eltelt időszak sokak számára csalódást jelentett, és nem csak a kommunista rendszer léthazugságainak lebontása miatti veszteségek okán, hanem azért is, mert az új közhatalmi rend a történelmi igazságtétel kudarca mellett sajnos nem volt képes megvédeni az embereket az új kor csalóitól sem. Ezekre a negatív érzelmekre épít a Fidesz kormányzása, tisztában van azzal, hogy a magyar társadalom rákényszerült arra, hogy hozzászokjon a hatalom kiszolgálásához akkor, ha elviselhető elnyomásban élhet. Cinikus és hideg logika mentén, a negatív érzelmeket kihasználva alkut kínál a mai magyar társadalomnak, hogy amennyiben valaki együttműködik vele, kedvezményezettje vagy akár tagja is lehet az új hatalmi elitnek. E rendszer vesztesei előtt két út maradt. Magyarország elhagyása és külföldön való egzisztenciakeresés, vagy hónapról hónapra éppen megélve sodródni, és bízni abban, hogy egyszer majd kedvező változás áll be életükben. Az előbbi azt eredményezi, hogy a magyar fiatalok tömegével hagyják el az országot, és eszük ágában sincs hazatérni. Az utóbbi pedig természetesen önbecsapás, hiszen a totális kilátástalanságban élők az évek során egyre inkább versenyképtelenné, és a kormányzati média manipulálása miatt alulinformáltakká válnak. Ez a hatalmi gondolkodásmód az elmúlt 200 év veszteségének utolsó, mindent elpusztító nemzetrontó fejezete. Az udvaroncok jól élnek, és kívülről úgy tűnhet, mintha a gazdasági mutatók is rendben lennének. Azonban a gazdasági verseny megszűnése, az élősködők folyamatos helyzetbe hozása, az oktatás és egészségügy lerombolása néhány éven belül bukáshoz vezet. Ennek megakadályozására most, ma kell lépnünk. Nem fogadhatjuk el, hogy élősködők csoportja nyerjen folyamatosan és a magyar társadalom többi része vesztes maradjon. Nem harcolhatunk vég nélkül értelmetlen nacionalista gondolatok mentén Európa ellen. Az Európai Uniónak vannak hibái, de a jövőnk oda köt minket, nem Moszkva mellé. Nem fogadhatjuk el, hogy Magyarországnak nincsenek gazdasági és humán erőforrás tartalékai, azért, mert a legvállalkozóbb, tettre készebb polgáraink elvándorolnak külföldre. Nem fogadhatjuk el a kormányzati média által fejekbe töltött alternatív valóságot, amelyben a valódi értékekért küzdő változást akaró embereket automatikusan hazaárulóként és bűnbakként állítják be. Véget kell vetnünk annak, hogy a magyar társadalom szellemi energiáit folyamatosan ellenségkeresésre, gyűlöletkeltésre és megosztásra használják fel a Fidesz vezetői. A változást akaró többség célja nem lehet más, mint leváltani ezt a hatalmat. Ez az ellenzéki pártok nélkül nem megy! Mint ahogy az ellenzéki politika sem tud civil, szakértői támogatás nélkül politikai alternatívát nyújtani. Egy, a változásban érdekelt ellenzéki pártok politikai konszenzusa mellett működő, szakpolitikai alapú kormányzás biztosítani tudja azt, hogy Magyarországnak legyen jövője, és a térség sereghajtó pozíciójából ismét az élre juthasson. A változást akarók támogatásával működő kormányzat legfontosabb feladata, hogy véget vessen a mostani áldemokrata-autokrata rendszer működésének, és a jogállam újraépítésével megteremtse a siker lehetőségét Magyarországon. Ennek érdekében a következő fő programpontok végrehajtására van szükség:
 1. A jó kormányzás alapvető elveinek alkalmazása a kormányzati működés területén. Száműzni kell a politikai beavatkozást a kormányzati munka szakmai szintjeiről. Biztosítani kell az állami szervek, különösen a polgárok jogait és kötelezettségeit közvetlenül meghatározni képes intézmények (pl. Nemzeti Adó és Vámhivatal, rendőrség stb.) politikától független működését. A kormányzati struktúrát át kell alakítani, a jelenlegi vízfej-rendszer helyett önálló minisztériumok irányítása mellett kell rendezni az egészségügy és az oktatás problémáit.
 2. Biztosítani kell, hogy valódi esélyegyenlőséget nyújtó választási rendszer épüljön. A mostani, a Fidesz érdekében kialakított választási rendszert arányos, kétfordulós rendszerre kell alakítani, hogy az ne csak egy politikai párt érdekeit szolgálja.
 3. Az igazságszolgáltatási rendszer működésében erősíteni kell a bíróságok függetlenségét, miközben fel kell számolni az ügyészség működésével kapcsolatos képmutató gyakorlatot, amelynek lényege a hatalom parlamenti többségével megválasztott legfőbb ügyész látszólagos függetlensége.
 4. Erősíteni kell a civil szervezetek szabadságait, és támogatni működésüket, valamint biztosítani bevonásukat a kormányzati döntés-előkészítő munkába. Külön intézkedésekkel biztosítani kell a kormányzati és a hatósági munka ellenőrzésével foglalkozó szervezetek kiemelt jogszabályi védelmét.
 5. A szabadság, egyenlőség eszméjében törvények előtti valódi egyenlőséget kell biztosítani, a szakpolitikai kormányzás és az állam világnézeti és ideológiai semlegességének jegyében.
 6. Biztosítani kell a politikától független, pártatlan tömegtájékoztatást.
 7. Biztosítani kell a kormányzati, illetve a politikai korrupció ellehetetlenítését, illetve kiemelt üldözésének lehetőségét. Létre kell hozni egy független, korrupció ellenes ügyészséget, amely megszűnteti a hatalmi elit korrupciós csatornáit és elszámoltatja a 2010-2018 közötti uniós és állami költések felhasználását. Emellett az uniós támogatások ellopásának megakadályozása érdekében támogatni kell az Európai Unió ügyészi hivatalának felállítását.
 8. A gazdaságban kiszámíthatóságra, jogbiztonságra és valódi versenyre van szükség csökkentve az állam szerepét. Meg kell állítani azt a gyakorlatot, amikor politikához közel álló kedvezményezettek kérésére jogalkotással néhány nap alatt gazdasági ágazatokat lehet megszűntetni, tönkretenni, vagy szerkezetét átalakítani. Ennek részeként változtatni kell az adórendszeren, igazságos teherviselést, és zéró toleranciát kell bevezetni az adócsalók ellen. Véget kell vetni a kormányzati pazarlásnak, valódi, a teljes társadalomra kiterjedő bér-reformra van szükség.
 9. Meg kell szüntetni azt a tudatos politikai manipulációs gyakorlatot, amelyben folyamatosan több felé szakítják a magyar társadalmat, és a kormányzatnak valódi felzárkóztatási, támogatási programokat kell alkotnia szociális, gazdaság-, adó-, oktatási és ifjúságpolitikai intézkedések alkalmazásával, különös tekintettel a fiatal pályakezdők és a munkaerőpiacra visszautat keresők tömegeire.
 10. Szükséges a hadsereg és a rendészet területén a XXI. századi kihívásokra választ adó technikai és szervezeti fejlesztési reform. Ennek része a polgárok önkéntességén alapuló tartalékos rendszer, belső oktatási és bérreform. A rendészet és biztonság területén az irányítás alapja a megyék helyett regionálissá kell, hogy váljon.
 11. Vissza kell állítani az önkormányzatiság erejét Magyarországon. A helyi közösségek önrendelkezését erősíteni kell, megteremtve ennek garanciáit, beleértve ebbe egy önálló önkormányzati ügyekkel foglalkozó minisztérium létrehozását. Az itthon a helyi közösségek számára biztosított autonómia szolgálhat a határon túli magyarok autonómiatörekvéseinek mintájául.
 12. Egyértelműsíteni kell, hogy Magyarország az Európai Unióban képzeli el jövőjét, és az értelmetlen „szabadságharcok" helyett aktívan részt venni a szervezet működésében és átalakításában.
Magyarországnak csak akkor van jövője, ha a széles, változást akaró tömegek szakembereken keresztül, az abban érdekelt politikai pártokkal együttműködve végrehajtják a fentiekben felsorolt programpontokat.