Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. február 3., péntek

21.854 - Eltemették Borbély Imrét - Patrubány Miklós búcsúbeszéde > 2017. február 2. 18:18


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2017. február 2. 18:18
Tárgy: Eltemették Borbély Imrét - Patrubány Miklós búcsúbeszéde
Címzett: jozsef@kutasi.eu


Február 1-jén Temesváron, a Lippai úti temetőben, római katolikus szertartás szerint örök nyugalomra helyezték Borbély Imrét, az MVSZ volt régióelnökét, Stratégiai Bizottságának elnökét, akit a Magyarok Világszövetsége saját halottjának tekint. Búcsúbeszédet mondott Tőkés László, európai parlamenti képviselő és Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.
Alább közzétesszük Patrubány Miklós búcsúbeszédének szövegét.
Gyászoló Család!
Végtisztességtevő Magyar Nemzet!
„Őr a lélek, de a test megszakad" – tanítja nekünk Weöres Sándor.

Innen, a temesvári Lippai úti temetőben felállított ravatal mellől üzenjük a világ magyarságának:
Magyarok! Fájdalommal tudatjuk, hogy meghalt a magyar nemzet legnagyobb stratégiai gondolkodója, meghalt BORBÉLY IMRE!
Gyászolja Őt nem csupán Családja!
Gyászolja Őt az egyetemes magyar nemzet!

Imre Testvérem! Tested halott, de lelked él, és itt van velünk, hallgatja gyászoló szavunk-énekünk. Üzenetem, Imre, tehát Hozzád is szól.
Végezzük el közösen, Testvérek, Borbély Imre alkotó erejének teljében kettétört életének számadását.
Milyen ember is volt Ő?
Borbély Imre szuverén gondolkodó volt,
Borbély Imre katona ember volt,
Borbély Imre hűséges ember volt.
És mindent egybefoglalva, Borbély Imre nagy magyar hazafi volt!

Vegyük sorra, Testvérek, Imre imént felsorolt erényeit.
Szuverén gondolkodó volt, akinek volt képessége éles elmével és bátor lélekkel végiggondolni a lehetséges döntéseket és levonni a következtetéseket.
Gondolkodásának szuverenitása rokon volt Bolyai Jánoséval. Borbély Imre is mert és tudott „a semmiből egy új világot" teremteni. Elvégre annak a városnak fia volt Ő, amelyben Bolyai János megalkotta a nem-euklideszi geometriát.
Gondolkodása határtalanul kreatív volt, ha arra összpontosult, hogy miként lehetne az erdélyi magyarság, az elcsatolt területek magyarsága, avagy a Trianon sújtotta egyetemes magyar nemzet életét jobbá, jövőt szavatolóbbá tenni.
Ki más alkothatta volna meg ezeket a fogalmakat:
társnemzet, külhoni magyar állampolgárság, szubszidiáris nemzetstruktúra?
Ki más hirdethette volna meg ezeket a politikai döntéseket-programokat:
Horvátország függetlenségének az RMDSZ általi elismerését, az Amerikai Egyesült Államok évkönyvébe is bekerült, az erdélyi magyar nemzeti közösség belső önrendelkezését kimondó Kolozsvári Nyilatkozatot, avagy az Új Magyar Paradigmát, azaz a tudásközpontú nemzetépítést?

Kortársai és sorstársai közül senki, Testvérek! Ezért volt Borbély Imre a II. világháború utáni magyar nemzet legnagyobb nemzetstratégája!!! 
De Borbély Imre nem csak gondolkodó volt!
Imre katona ember is volt.
Édesapja nyomdokain járva szigorú és határozott ember volt, aki a halál közeledtét emelt fővel, méltósággal viselte!

És nem csak gondolkodó, nem csak katona, Imre hűséges ember is volt.
Különösen nagy érték ez a mai megbomlott erkölcsű, árulásokkal teli világban.
Imre hűséges volt családjához, nemzetéhez, barátaihoz és harcostársaihoz.
Különösen fényesen tündököl harcostársi hűsége a Magyarok Világszövetsége másfél évtizede tartó vesszőfutásának szemszögéből nézve!
Ó, be sokan voltak harcostársak, barátok és példaképek, akik elfordultak, elhagytak vagy elárultak minket! Ki gyengeségből, ki gyávaságból, ki önös érdekből…
Imre mindvégig hű maradt hozzánk. Pedig lehetett volna oka és alkalma is, hogy más „lóra nyergeljen" vagy éppenséggel békésebb „vizekre evezzen."

Imre hűsége a Magyarok Világszövetsége iránt haláláig kitartott. Köszönet illessen érte, Imre! Haló porodban is! 
Szuverén és kreatív gondolkodás, katonai fegyelem és szigor a tervek valóra váltásakor valamint hűség az utolsó leheletig – mindez a magyar nemzet szolgálatába állítva.
Íme, Testvérek, ezekért döntött a Magyarok Világszövetsége úgy, hogy holtában odaítéli BORBÉLY IMRE számára legnagyobb kitüntetését, melyet csak életútjuk lezártával, posztumusz kaphatnak meg a legnagyobbak,
A MAGYAR NEMZETÉRT ÉRDEMÉREM ARANY FOKOZATÁT!
Az ezzel járó, nevét viselő emlékfa ott fogja őrizni és évtizedeken át hirdetni nevét az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ott, ahol Árpád Nagyfejedelem megtartotta a magyar Hazát máig tartóan újraalapító szert.
Imre Testvérem! Emlékfád ott fog állni a Tieddel azonos kitüntetéssel illetett Rácz Sándor, Hegedűs Loránt püspök, Magyar Adorján és Baráth Tibor emlékfája mellett. Lelked pedig együtt az Övékével – ott fenn a mennyben, hogy onnan is segíthesd nemzetünket a győzelem felé, a végső győzelem felé!
És Imre, ne feledd – hisz ezt is költő mondta: „Aki ott fönn van, messze lát." (Tóth Krisztina)


MVSZ Sajtószolgálat
9107/170202