Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. február 3., péntek

21.855 - Reiner Péter: Értékrend és kormányváltás-vihar egy pohár vízben > 2017 február 2. Reiner Péter


Feladó: péter Reiner
Tárgy: Értékrend és kormányváltás-vihar egy pohár vízben
Címzett: jozsef@kutasi.eu

Nagyon röviden ,emlékeztetőül, megkínlódott értékrendem hűséges őrzőjeként jómagam is szeretném erőm szerint önzetlenül szolgálni Nemzetünk érdekeit.

Nem véletlenül alakult,hogy életem első egyben utolsó pártjából az MDF-ből többed magammal  2005 tavaszán kiebrudalva azonnal az egyetemi történész  professzor barátom korábbi javaslatára tanítványai felé fordult a figyelmem,akikre már az ezredforduló táján felfigyeltem, amikor néhányan megalapították a Jobbik Mozgalmát.

Számos tüntetésükön részt vettem már a legelején,két különösen fontosra emlékezem a Köztársaság téren az MSZMP akkori székháza előttire és a Hősök Terén az elhíresült teherautós tüntetésre

Azután jött 2006-os tavaszi  majd őszi önkormányzati választás eleve hibás döntéseivel,az akkor már vergődő MIÉP-pel történt összefogással és az elért "eredményekkel",ez utóbbin jómagam is indultam a Jobbik felkérésére.

Csak "hab a tortán " a 2006 őszén az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50.évfordulója idején és az előtte szeptemberben történtek,mely események akkor is most is újra integrálták a hazában,nemzetben felelősen gondolkodók sorait,így a Jobbikos tagságot és szimpatizáns kőrét.

Külön fejezete volt a Jobbik és támogatói körében a Magyar Gárda felelős megalakítása 2007.-ben,ugyancsak újraintegrálta a Jobbik és politikai ellenfelei sorait is tettenérhetően akkor is ,jelenleg is.

Akkor az ellenséges média túlordítása szándékos félelem keltése ma pedig a parancsra és öncenzúrára ,illetve megfelelés kényszeres ,sajnos hatalmi ággá önmagát újra fogalmazó megélhetési média teljes csendje ellenére is élő és létező,a valóban Szebb Jövőre váró nemzetét önzetlenül szolgáló,a bírósági eltiltások ellenére bűntelen , élő  Új Magyar Gárda.

Nem véletlen,hogy már alakulásakor beléptem és mindmáig tagságomat az idő igazolta lépésem politikai ,erkölcsi helyességét számomra ma is.

A 2010-es és a négy évvel későbbi választások eredményei közismertek a maguk általános érvényű és egyénileg levonható politikai tanulságaival.

Fölösleges ismételgetni a Jobbik elért eddigi helyi és országos eredményeit, csupán arra emlékeztetek,hogy a politikai partnerek,sajnos rendszeresen a választók amnéziájára építettek sikeresen,az értékelések,pedig ki-ki értékrendjétől és szocializációjától függően meg is lettek vonva .

Tény,hogy a magamfajták számára ma valódi  információhoz jutás gyakorlatilag mind a lenini alapokon szerveződő letaroló többségű kormánypárti,mind pedig az egyre gusztustalanabb ellenzéki nézhetetlen médiából lehetetlen,ezért a felelősen nemzetben gondolkodók számára marad a bölcs együtt gondolkodás és az egyre tágulóbb  és egyre felelőtlenebb internetes világból történő szemlézés.

A legfontosabb talán az ottlét az események helyén és időpontjában.,ha valaki ezt magánemberként ,senki által nem befolyásolhatóan megengedheti magának.

Kötelező parancs,hogy nem szabad félni,de lehet nem félni,akinek családja van ,munkahelye van,aki a létbiztonságát is kockáztathatja,ha megszólal?

A profi módon kialakított és működtetett látszat demokrácia keretei valóban kevés embernek adja meg a felelős megszólalás lehetőségét én ilyen szerencsés vagyok,mert múltam minden történéseivel el tudok számolni,mert sajnos nincs családom és nyugdíjasként emberhez méltó anyagiakkal,nem vagyok zsarolható és megfélemlíthető,bár származásom meg nem tagadása miatt a negyven évig agymosott generációktól  elhazudott történelmünk hamis birtokában elképzelhetetlen támadásokat kapok.

Számomra is a mindenkori baráti körömmel folyamatosan egyeztetve egyszerűvé vált a követhető értékrend választás és ebből levonható politikai lépések,különösen azért,mert életem meghatározó része az antikommunizmus és a drámai trianoni ország vesztés következtében alakult és alakítottam megélt élményeim alapján.

Közös Hazánk felemelkedését sem a korábban megbízott,sem pedig a jelenlegi politikai erő számomra bizonyítottan nem szolgálja,ezért utolsó reményemként csakis a Jobbikban látom ennek lehetséges .garanciáit,már egy évtizede.

Világosan,de nem kritikátlanul értem és látom a mozgalom vezetőjének korábbi és jelenlegi politikai lépéseit,mely nem önös célokat és nem "háttérhatalmi" érdekeket ,hanem Hazánk és Nemzetünk jól felfogott érdekeit szolgálja .

Vona Gábor megszámolta,a jobbik deklarált értékrendjét támogatók számát már két országgyűlési választáson és valamennyiünk érdekében nem szeretné tartani a Jobbik biztosnak látszó második helyét.

Mivel a többi politikai erőben joggal nem bízó felelős / vagy sajnos időnként felelőtlen/ választó polgár számára sincs játéktér,nincs más számukra,mint a választók elé eddig tisztán ,kormányzati felelősséggel és bűnök nélkül komoly programmal és komoly támogató  értelmiséggel a háta mögött oda álló Jobbik Magyarország Mozgalom támogatása.

Ezt értette meg Vona Gábor,és abban is igaza van ,hogy ma már értelmezhetetlen a jelenlegi politikai játéktéren jobb és baloldalt sulykoló résztvevők fogalmi rendszere.

Sürgős feladat az új politikai felelős gondolkodásmód tömegesítése,mely szerint a már említett oldalak helyett a jelenlegi kihívásokra válaszul a XXI. századi nemzetpártiság és nemzet ellenesség a valódi szakító pont ,és trianoni megkerülhetetlen probléma minél szélesebb körben történő közérthetővé tétele,hogy egy valóban megalakítandó valódi nemzeti kormány a világhatalmi politikai inga visszalendülését értő módon felkészülten és megfelelő tömeg értéssel és támogatással tudja majd fogadni új és helyes,főként elérendő nemzetpolitikai célok kijelölésével.

Az új nemzeti kormány végre betöltheti az egyre többek által várt valódi rendszerváltást a bűnösök törvényes elkapásával ,az igazságtétellel és valódi kárpótlással Hazánk végleges helyét megtalálva a Nemzetek közösségében a mindenkori igazságosság és szabadság és függetlenség jegyében oly sok magyar generáció álmaként.

Nekünk a Jobbik tagjainak ,szimpatizánsainak pedig nincs és nem is lehet más célunk és egyetlen reményünk,hogy bízva választottjaink tisztességében értékrendünk megőrzésében kormányra segítsük a választások megnyerésével küldötteinket, hogy mindezeket az álmainkat felelősen megvalósíthassák tömegesen elhitetve lehetséges és meglévő választóinkkal ,hogy nem létezik legyőzhetetlen politikai erő.

A győzelemhez vezető módszer mindenhol más a választásokra felkért képviselőinket minél szélesebb kőrből választva,ahol valóban a felkészültség és elkötelezettség főként a Hazánkhoz ,Nemzetünkhöz feltétlen hűség lehet az egyetlen irányadó  mérce.

Az Isten segítse magyar  Hazánkat Nemzetünket és valódi Szebb Jövőt!

Budapest 2017 február 2.

Reiner Péter