Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. április 10., hétfő

22.006 -​Bakk István és Erzsébet: ​​Húsvét köszöntő: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! ”


Feladó: Palos Passio
Dátum: 2017. április 9. 13:54
Tárgy:
Húsvét köszöntő: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! "
Címzett:  jozsef@kutasi.eu

​​
Bakk István:
​​
Húsvét köszöntő: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! "
„A világot még mindig vad viszonyok marcangolják és a gyűlölet tüze
égeti, mint saját gonoszságának áldozatát."

Egykor az úttalan pusztáknak útjain járva
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink
S barlangok rejtették őket el a világtól.
Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap, emelte
Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort,
Jöttek is ide hozzá a Testvérek seregestől
S elhagyva a magányt kezdtek közös életet élni.
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke.
Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadoznak.      Deserti quondam
lustrantes invia Patres
Hinc humiles scopulis casas fixere sub altis
Et latebras sparsim statuunt in rupe cavata.
Vir sacer hanc heremita Eusebius atque sacerdos
Sub titulo tandem sanctae Crucis extruit aulam
Mox ad eum fratres specubus fluxere relictis
Caeperuntque simul claustratem ducere vitam.
Hinc heremitarum Pauli succrevit in orbe
Religio: morum probitate nitens et amictu.
Maximus exiguo fluvius sic fonte redundat.
________________________________________
A fent olvasható vers idézet forrása Gyéressy Ágoston, 1938-ban
kiadott Boldog Özséb című könyve. A szerző a következőket írja az
idézetről:
" Fr. Warsányi István, pálos, szép hexameteres sírfelirata a monostor
kápolnájának bejáratánál ékesen hirdette Pilisszentkereszt dicsőségét,
míg a török Magyarországgal együtt el nem pusztította."
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00035/pdf/EPA02387_osi_gyoker_2015_1-2_011-015.pdf
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00008/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2010_1-2_050-054.pdf
Részlet a fenti cikkből:
Csanádi Adalbert mintáját és forrását adta Hadnagy Bálint munkájához a
jelek szerint ez a témakör nem állt messze, sőt ellenkezőleg, ezt is
bátran megverselhette latin nyelven is.

„Távol állnak tiéid, vigaszul nem szóltak,
Azok álltak körülötted, kik kínzóid voltak,
Alattomos szolgák rád gyalázatot szórtak,
S ami kínnál rosszabb volt: kereszten gúnyoltak.

Ó, te gőgös szív, tanulj szelíd lenni,
Jézusnak a példakép, ne szégyelld követni,
Háborodj fel, ha rosszul merik őt illetni,
Kiérdemelte tőlünk: örökre tisztelni."

Hadnagy Bálint munkáját, vagyis az „Egy jámbor lélek verse Krisztus
Urunk életútjáról:
„Édességes Jézusom, ura égieknek,
Mindenható királya világegyetemnek!
Csodáljuk-e eléggé sorsát tetteidnek,
Üdvünkért nagy tengerét szenvedéseidnek?"

ÚJVILÁG PASSIÓ

2012-2013-2014-2015-2016-2017-
KECSKEMÉTI ARBORÉTUM (6000 Kecskemét, Nyíri út 48.)
„Színházunk hagyományteremtő szándékkal hozta létre a produkciót
2012-ben. Reményeink szerint minden évben, június első hétvégéjén
megmutathatjuk nézőinknek a kecskeméti Újvilág Passiót, idén, június
5-e és 8-a között láthatja a nagy közönség a festői szépségű
Arborétumban. Jézus Krisztus, a Megváltó szenvedéstörténete az egyik
legismertebb témakör az irodalomtörténetben. A Kecskeméti Katona
József Színház most arra vállalkozott, hogy az ismert eseményeket
szabadtéren, a hagyományokhoz ragaszkodva, ám mégis azoktól kissé
eltérő módon mutatja be. Az egyetlen magyar alapítású férfi
szerzetesrend, a pálosok. Történetünk szerint a rend százhuszonhat
tagja elkísérte Kolumbuszt híres felfedezőútján.

Kecskeméti Passió 2012.
A papokat Izabella spanyol királyné kérte a magyar rendfőnöktől, azzal
a feladattal, hogy tartsák a bátor hajósokban a lelket; valamint hogy
később terjesszék a hitet a távoli földrészen, az Új Világban. A
magyar pálosok (a „fehérbarátok") ekként meghatározó szereplői voltak
Amerika történetének, úgy is, mint az európai kultúra és műveltség
terjesztői. A kecskeméti előadás sajátossága, hogy a pálosok
szemszögéből mutatja be az ottani eseményeket, a térítés kezdeti
stádiumait. Passiónk így egyszerre jellegzetesen magyar, ugyanakkor a
világ felé kinyíló ablak. Nem utolsósorban azzal, hogy annak a Hadnagy
Bálintnak 1511-ből származó (eredetileg pálos rovásírással
magyarított) passiószövegét használja alapanyagként, amelynek mai
magyar nyelvű változata alig néhány éve vált ismertté, Árva Vince
pálos szerzetes atya munkássága nyomán."

P. Árva Vince OSP (a titkos klandesztin pálosok rendfőnöke: 1961-1989) ...
Befejezésként nem véletlen, hogy mottóként †Márton Áron (1896-1980)
püspök történelmi értékű szavait választottam: „Egyedül Mária anyai
Szívének a végtelen jósága által remélhetjük, hogy kegyelmet, alkalmas
segítséget és oltalmat nyerünk mostani bajainkban. A világot még
mindig vad viszonyok marcangolják és a gyűlölet tüze égeti, mint saját
gonoszságának áldozatát. Kihez fordulhatnánk máshoz oltalomért? A
Szűzanya nemcsak mennyei fényben tündöklő Boldogasszony, hanem nagy
pártfogónk is, aki ezer éven át csodálatosan oltalmazta népünket."

Kegyeletteljes Húsvéti Ünnepeket!
​Bakk István és Erzsébet​