Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. augusztus 2., szombat

19.096 - Bóna Mária Ilona: Helyzetelemzés 2007-2014 > 2014. augusztus 1., 11:26

Helyzetelemzés 2007-2014

2014. augusztus 1., 11:26

Rövid HELYZETELEMZÉS arról hogyan kellett volna rendszert változtatni

A jó HELYZETELEMZÉSRE azért van szükség, mert az olyan, mint egy betegről alkotott helyes DIAGNÓZIS.

 

Írtam arról korábban, hogy Andorka Rudolf EGYHARMAD-KÉTHARMAD társadalomról írt szociológiai írásaiban.

Nálunk: MAGYARORSZÁGON 

- a kontraszelekció révén,

- a pártdiktatúra miatt és

- a társadalom elöregedése, valamint

- a testi-lelki megbetegedések révén

kialakult az a helyzet - (amit a rendszerváltás csak súlyosbított) hogy EGYHARMAD "ELTARTÓNAK" kellene gondoskodni KÉTHARMAD "ELTARTOTTRÓL".

Ez egy súlyos probléma, amit többféleképpen lehetne, vagy lehetett volna kezelni.

A polgári demokráciát hirdető politika lényege az volt, hogy

1.) megteremtse - minél szélesebb körben, ha nem is - a teljes-körű foglalkoztatottságot...

- A nyugdíjasokat igyekezett minél tovább aktivizálni, munkában tartani és

- a vállalkozásokat támogatandó intézkedéseivel Széchenyi hitel... stb. munkahelyeket teremteni. És ezt tervezte tovább folytatni...

- Vagyis, adókedvezményekkel támogatni a munkahely-teremtési programot...

2.) Ugyanakkor, felmérést készített az elnéptelenedő települések lakatlan házairól és tervezte a lakásra hiába áhítozó fiatalokat - ezen lakások elfoglalásával, és kiutalásával - VIDÉKRE TELEPÍTENI őket, és ezzel fellendíteni a helyi vállalkozásokat.

- Persze, az a jó, ha egy településen van mindenféle iparos, aki megjavítja az elektromos készülékeket, beszereli a felújított lakásba a villanyt, megjavítja a cipőt, ruhát szab és varr, fodrászol - na és van iskola, posta, és a történelmi egyházak is ott állnak az új közösségek összekovácsolása mellett támogatásukkal...

3.) A mezőgazdasági munkát végzőket, a gazdálkodókat meg kellett volna tanítani az uniós pénzek igénylésének módjaira. Mert hogyan pályázzon egy gazda az interneten, akinek nincs még vezetékes telefonja sem, nemhogy internetje???

- Gazdatársulásokkal is megkönnyíthették volna és gazdaságosabbá tehették volna gazdálkodásukat a gazdák.

Minden esetre, a helyi szolgáltató-hálózat helyben történő kiépítésével, működtetésével, az önkormányzatoknál maradó adóból lehetett volna infrastruktúrát fejleszteni...

Így (is) válhatott volna ÖNELLÁTÓ- VIRULÓ TELEPÜLÉSEK ORSZÁGÁVÁ A VIDÉK MAGYARORSZÁGA.

4.) Természetesen, az egésznek az lett volna az alapja - a FELNŐTTKÉPZÉS keretén belül - MEGTANÍTANI az embereket (a mindenféle szakmák képviselőit) a VÁLLALKOZNI TUDÁSRA.

5.) A családi adózás bevezetésével egyidejűleg már megtanulhatták volna az emberek az ÖNÁLLÓSÁG FELELŐSSÉGÉT...

6.) Az ily' módon helyzetbe hozott széles népréteg már nem kényszerült volna az esetleges állami SEGÉLYRE, meg mindenféle KOMPENZÁCIÓRA, REZSICSÖKKENTÉSRE!

- Mert, míg egy SZAKMUNKÁS a műhelyében a SAJÁT MUNKÁJA MEGSZERVEZÉSÉN- és ELVÉGZÉSÉN DOLGOZIK - a jól megérdemelt HASZON reményében - nem kényszerül arra a rohadék, megalázó degradáló SEGÉLYRE, KOMPENZÁCIÓRA, REZSICSÖKKENTÉSRE!!!!

- A szocializmus nevezetű rendszerben ezt utáltam a legjobban, mert nem hagyta, hogy az ember maga szervezze meg a saját életét. Örökösen belekényszerített a segélyek kérvényezésébe... Miközben ellehetetlenítette pl a női szabó-varró szakmai munka végzését. A kínai árudömping, pedig főleg az egész textil-iparunkat. Mert, mint minden szakmának ennek is megvannak a munkaeszköz feltételei...

7.) Nos itt még szólni kellene a KÖZOKTATÁS részévé tett SZAKMAI KÉPZÉSEKRŐL  és ÁTKÉPZÉSEKRŐL... Nem hagyhatók ki ebből a KAMARÁK és a különböző SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETEK sem! 

- A közoktatás részévé tett felnőttképzés keretén belül ki kellett volna építeni a távoktatás rendszerét!!!

Ebben több évtizedes elmaradásunk van. És ebben a fidesz is nagyot mulasztott!!! ELKÉSZÜLT ugyan 1998-ban MAGYARORSZÁG FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE után egy ATLASZ, amit teljes egészében LENYÚLT a Német Népfőiskolai Szövetség - Koltai Dénes, Heribert Hinczen, Bauer Béla vezetésével.

 

Áttérve az EGYHARMAD-KÉTHARMAD ,,ELTARTOTTSÁGI" ARÁNY megszüntetésének másik módszerére, arra: amikor - MEGVONVA AZ ÉLETBEN-MARADÁS- az ÖNELLÁTÁS LEHETŐSÉGÉT az ELTARTOTTAK körébe tartozóktól - NAGYMÉRTÉKŰ ELHALÁLOZÁS várható. (Ez már megtörtént, vagyis folyamatosan történik.) Erre ad a LUGANOI TANULMÁNY - amit Susan Georg az EU számára készített - ötleteket... (a túlnépesedő országokban élőkre vonatkozóan) Ez is elgondolkodtató, hogy Európában egyedül Magyarországon - ahol köztudott a ,,természetes"- nagyarányú népességcsökkenés - szereztek ennek érvényt!

- Ha a fiataloknak felajánlják a meddővé tétel "lehetőségét" már 18 éves kortól, valamint népszerűsítik a szingli életformát, a szocializmusba és a rendszerváltozásba belerokkantaktól megvont rokkant nyugdíj, valamint a nyugdíjak manipulálása - adósrabszolgaságra- hajléktalanságra- munkanélküliségre- kényszerülés - mind-mind nagymértékű LEPUSZTULTSÁGHOZ VEZETHET és ma már tudjuk hogy VEZETETT!!!l

 

- Az ,,ELTARTÓK" számát esetleg még lehetne (kínai) BEVÁNDORLÓKKAL is megnövelni. A ,,kínai azért jobb" a magyarnál, mert a kínai NEM VOLT SZEMTANÚJA a különböző diktatúrát megvalósítók szemében!!!

MERT EZ A LAGNAGYOBB "BŰNE" A MAGYARNAK, HOGY "MERT KICSI LENNI" ÉS AZ MOSTMÁR NEM TRENDI!!! 

Valamint az, hogy a TÖBB-ÉVTIZEDES DIKTATÚRA MEGVALÓSÍTÓIT ESETLEG MÉG ESZÉBE JUTHAT ELSZÁMOLTATNI.

EZÉRT KELL LEPUSZTÍTANI A MAGYART, HOGY EZ BE NE KÖVETKEZZEN!!! MERT AKINEK ELVESZIK MÉG AZ ÉLETBENMARADÁS ESÉLYÉT IS, AZ NEM TUD MAJD ELSZÁMOLTATNI!!!

EGYETLEN CÉLJA VAN A magát baloldalinak propagálóknak: (Gyurcsány Ferenc mellett 2006-ban hűségesküt tevőknek) és a velük PAKTUMOT KÖTŐKNEK: MEGÚSZNI, MEGÚSZNI, MEGÚSZNI...

HÁT, EZÉRT SEM LEHET VELÜK KIBÉKÜLNI ÉS KOALÍCIÓRA LÉPNI, MINT AHOGY AZ MEGTÖRTÉNT A NÉMETEKNÉL...AHOL AZZAL KEZDTÉK, HOGY ELSZÁMOLTATTÁK (a Stázit elsősorban) A DIKTATÚRÁÉRT FELELŐSÖKET. MERT NEM LEHET DIKTATÓRIKUS MÓDSZEREKKEL DEMOKRÁCIÁT CSINÁLNI!!! (Für Lajos szerint lehetett volna.)

Márpedig nálunk ez történt és hogy belesulykolják a népbe, hogy mindez "REFORM", iszonyatos reklámhadjáratot folytattak még iszonyatosabb költséggel!!! Honnan volt minderre pénz, amikor semmi másra nem volt???

Nem volt pénz a vasútra, a kórházakra, az iskolákra...

 

A kampányokra viszont tellett és telik!!! Hogyan is van ez???

És ki hallott még olyant, hogy éveken keresztül kampányoljon maga mellett az országot már 1990 előtt teljesen eladósító (MSZMP és utódpártjai) a magukat baloldalinak hazudók és a velük PAKTUMOT kötők??? Akikről kiderült, hogy ŐK LETTEK 1990 UTÁN a legvadabb KAPITALISTÁK!!!

Ez egyedülálló Európában...

És, ez az, ami miatt szégyellem magamat - a hiszékenyek helyett is.

Bóna Mária Ilona 

B.B, aki segített a Német Népfőiskolai Szövetségnek "lenyúlni" Magyarország Felnőttképzési Atlaszát 1998-ban.B.B, aki segített a Német Népfőiskolai Szövetségnek "lenyúlni" Magyarország Felnőttképzési Atlaszát 1998-ban.

Eleinte beEleinte bevettek a nagyszabású oktatási projektbe, amiből kipoenderítettek, miután elolvasták a szakdolgozatomat.vettek a nagyszabású oktatási projektbe, amiből kipoenderítettek, miután elolvasták a szakdolgozatomat.