Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. augusztus 4., hétfő

19.105 - ​ Tejfalussy András: ​Segítsünk egymásnak a Nemzeti Tanácsadók keresésében / kiválasztásában​


Feladó: András Tejfalussy
Dátum: 2014. augusztus 1. 8:27
Tárgy: 

​​
Segítsünk egymásnak a Nemzeti Tanácsadók keresésében / kiválasztásában
Címzett: Kutasi Jozsef Antal <jozsef@kutasi.eu>

MEHNAM-info / APLA-CE                                                                              Kód: aplacrosssoftware140729a
​​
Segítsünk egymásnak a Nemzeti Tanácsadók keresésében / kiválasztásában

Kedves Magyar Hölgyek, Urak, Ifjak és Gyerekek!

Az APLA: Automatizált Pszicho-Logikai Analízis. Működési elveit lásd a www.tejfalussy.com honlapon. A döntés optimalizáló *APLA-CE software-t a hamis és vagy hiányos ismeretek és túlzott elfogultságok miatti  pontatlan, megbízhatatlan döntések zavarszűrő-keresztkikérdezéssel kiküszöböléséhez találtam fel 1981-ben.

Szeretném, ha tudnátok: a tíznél több döntési szemponttól függő ügyekben csak a zavarszűrő kereszt-kikérdezéses *APLA Cross Examination (APLA-CE) software használatával iktathatók ki az egyéni és csoportos döntésekből azok a hibás, hamis célkitűzések, elvárások, kötelezettségek, s az ezekkel kapcsolatos körülmények, lehetőségek, ígéretek, hírek stb. is, amelyek nem valósághűek és vagy megalapozatlanok. Ez a döntési probléma a legfőbb eltitkolt főoka, hogy a politikusok hamis ígéreteivel is hitegető média nagyszámú ál- és rémhírrel és egyéb döntés befolyásoló hamis szemponttal folyamatosan túlterheli a lakosok elméjét,  lehetetlenítve, hogy a tényeket helyesen mérlegelve zavarmentesen döntsenek az egyéni és közös ügyekben.

Az APLA-EC nagyon könnyen alkalmazható, bármilyen bonyolult feladat megoldására. Mindössze fel kell sorolni a feladattal kapcsolatos valamennyi célkitűzést, elvárást, kötelezettséget (a vektor-1 elemeit), és fel kell sorolni a feladat megoldásához vélhetően felhasználható valamennyi adottságot, lehetőséget, ígéretet, hírt (a vektor-2 elemeit) is. Utána mérlegelni „pontozni" kell a vektor-2 minden egyes eleme kapcsolatát a vektor-1 minden egyes elemével. Ezután következik a „keresztkikérdezés", amikor a vektor-1 minden egyes elemének a vektor 2 minden egyes elemével kapcsolatát pontozunk. Véleményem szerint mindenkinek csak ezzel a módszerrel szabadna dönteni a tíznél többmindentől függő egyéni és csoport ügyeiben, belátva, hogy a „fejben való döntés" teljesen alkalmatlan a megalapozatlanságok és elfogultságok biztonságos kizárására. Az APLA-CE-vel döntés sokkal nagyobb sikerességét számos referencia alkalmazás is bizonyítja!

Egy idő óta (valakik) világszerte elterjesztettek az interneten Expert Coice (szakértői döntés) elnevezéssel egy programot, ami hasonlít a keresztkikérdezéses APLA software-emhez. „Alkalmazási ötletbörzeként" biztosan használható. Gyakorlásként sem árt kipróbálni,  még akkor is, ha kevésbé megbízható döntést tesz lehetővé, mint a tudományosan jóval megalapozottabb APLA CROSS EXAMINATION SOFTWARE.

Ezúton személyes segítséget ajánlok fel és kérek ahhoz, hogy minden egyes magyar településen legyen egy vagy több öntevékeny Nemzeti Tanácsadó Szakember, aki megtanulta és begyakorolta, jól tudja alkalmazni az APLA-CE software-t. A következő kérdés sorozatot Nemzeti Tanácsadó kereséshez, kiválasztáshoz mellékelem. Ezt a rövid program leírást bármelyik családi vagy egyéb társas összejöveteleken is ismertetni lehet, hogy a segítségével együtt fedezzük fel a Nemzeti Tanácsadó  munkára legalkalmasabb magyarokat. Csak olyan ember alkalmas Nemzeti Tanácsadónak, aki erősíteni tudja a magyarok egymás iránti személyes bizalmát és segíteni akarását. Velem konzultálni a névjegyemen szereplő elérhetőségeimen lehet.

NEMZETI TANÁCSADÓ KERESÉS / KIVÁLASZTÁS

MEHNAM-info / APLA-alkalmazás                                                                           Kód: ntk-projekt-150722

APLA-CE PROGRAMMAL PONTOSÍTHATÓK A MAGYAROK EGYÉNI ÉS KÖZÖS DÖNTÉSEI

Mi kell hozzá, hogy mindegyik magyar településen lehessen egy vagy több Nemzeti Tanácsadó, aki az APLA (expert choice) programmal elősegíti a magyarok körültekintő, megalapozott, pontos döntéseit?

- Rokonoktól, barátoktól, ismerősöktől megkérdezni, hogy észrevették-e, hogy a lehetséges megoldásokról a tíznél is több körülménytől, feltételtől függő ügyekben nehéz, szinte lehetetlen minden körülmény minden lehetséges változása és ezek minden következménye szembesítésével „csak fejben" jól dönteni.  Mindenkitől
meg kell kérdezni, hogy emiatt neki, vagy vele kapcsolatban lévőknek volt-e személyes és vagy közösségi döntési problémája, hibája.

- Megkérdezni, tudja-e, hogy ha új információk előbbi információkkal kapcsolatos fontosságáról, megbízhatóságáról fejben dönt, az új információkat az addigi elvei és tapasztalatai és vagy ellenőrizhetetlen hírek, reklámok, előítéletek, jóslatok, ajánlások, előírások, parancsok stb. alapján fogadja el vagy utasítja el.

- Megkérdezni, tudja-e, hogy agyunk az ember fejlődése során a kb. tízféle „testi fő érzékelés" (látás, hallás, szaglás, íz, nyomás, hő, fájdalom, jelforrás-helyek, testhelyzet és mozgás érzékelők) jeleit fogadásra, tárolásra és kiértékelésre „szakosodott". Az agy az új információk értékeléséhez a tízféle korábbi információból kiválaszt egyet vagy többet, de legfeljebb tízet értékelő szempontként, s ezekhez viszonyítva értékeli, rangsorolja fontosság és biztosság szerint az új információkat, hogy majd a lehető legjobban vezérelhesse a kiértékelés eredményeire alapozva a válasz tevékenységeket, pl. a mozgásokat. „Fejben" a szöveges új információkat is csak tíz vagy kevesebb (pl. a bibliai tízparancsolatból választott) szöveges szempont szerint értékeljük ki. Ha több egymástól független személy együtt dönt, akkor egymást is szempontként kezelik, ami csökkenti a szakmai döntésnél érvényesíthető nem tárgyi szempontok számát. Ha az együtt döntők hétnél is többen vannak, már csak konkrét eszközökre vonatkozóan tudnak megalapozottan dönteni, más kérdésekben, stratégiai stb. ügyekben nem. (Ez a vonatkozó Parkinson-törvény pszichikai oka!) 

- Megkérdezni, ismeri-e a japán „Shiba-féle" minőség biztosítási rendszerrel Magyarországra is bekerült  „mátrix-pontozásos" döntési módszert. Az a lényege, hogy – bonyolultabb ügyeknél - „pontozó mátrixokat" készítenek, amelyeknél X tengely mentén felsorolják a „valamiket" (például a következmény történéseket), Y tengely mentén pedig a „másvalamiket" (pl. a következmények létrejöttével esetleg kapcsolatos okokat). A mátrix celláiba beírják a valamik és másvalamik kapcsolatai vélelmezéssel számszerűsített mértékeit, majd összegezik az oszlopokat és sorokat, s összegnagyságaik szerint rangsorolják a valamiket és a másvalamiket.

- Megkérdezni, ismeri-e az elfogultságokat és megalapozatlanságokat a japán pontozási eljárásnál is kiszűrni tudó zavarszűrő Automatizált Pszicho-Logikai Analízis (APLA) software-emet, amit a nemzetközi méréstani szabadalmaim szerinti méréseket kiegészítő kiértékelési „zavarszűrési eljárásként" az Országos Találmányi Hivatalnál is regisztráltattam (1986-ban), s ezután pl. környezetvédelmi és mezőgazdasági minisztériumi pályázatok szakértői értékelésénél is sikeresen alkalmaztuk (1990-92-ben). 1992-ben egy APLA software dokumentációm eltűnt az általunk foglalkoztatott programozók kezén, és utána „Expert Choice" elnevezéssel az egész világon elterjedt, mint „szakértői döntés segítő software". Az USA állami intézményei, világcégek és magánszemélyek is ezzel döntenek a fontosabb, bonyolultabb ügyeikben. Lásd internet: „expert choice" és www.tejfalussy.com (amelyen belül az APLA software-t ismertető, korábbi tudományos honlap is működik).

- Megkérdezni, van-e rokona, ismerőse, barátja, akit érdekelhet az APLA kipróbálása, s az, hogy valamelyik településen „Nemzeti Tanácsadóként" közreműködhessen vele a többiek helyesebb döntései elősegítésében.

Verőce, 2014 július 22.                    

Tejfalussy András, NTK PJT (Nemzeti Tanácsadó Központ PJT) alapító