Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. augusztus 4., hétfő

19.111 - SZÁZ ÉVE ! 1914. július 28. Elkezdődött a NAGY HÁBORÚ !


Feladó: Ungarisch-Österreichisch-Bayerische Gesellschaft
Dátum: 2014. július 28. 0:44
Tárgy: SZÁZ ÉVE ! 1914. július 28. Elkezdődött a NAGY HÁBORÚ !
Címzett: 

​Kutasi József Antal​
A NAGY HÁBRÚ HŐS RÉSZTVEVŐI ÁLTAL KÉSZÍTETT DOKUMENTUMOK

Szerb front  KULISTE - RIGÓMEZŐ

Szent István királyunk ünnepén, augusztus 20-ikán, csütörtöki napon volt ezredünk első támadása, amelybe elég elcsigázott állapotban kerültünk bele, minthogy előzőleg nehéz terepen, sietve végrehajtott menetelés után, pihenő nélkül dobták az ezredet ütközetbe.
Az I. zászlóalj Artuer alezredes parancsnoksága alatta Kuka patáikkal párhuzamosan nyomult előre Ulahovice község irányába, mint az Ehmann ezredes, a 29. honvéd gyalogezred parancsnoka alá rendelt csoport déli oszlopa, a III.zászlóalj pedig Raics őrnagy parancsnoksága alatt az északi oszlop főcsapata volt.A támadást végrehajtó Ehmann-csoportot ezredünk I. és III. zászlóalja, valamint a 29. ezred másfél zászlóalja alkotta s az elérendő cél Gostilje-Brdo fennsíkja volt. A harcba induló két zászlóalj a támadást végrehajtó Ehmann-csoport kötelékébe tartozott.
Ehmann ezredessel kezdtük a háborút Szerbiában. Akkor eleinte mindig az ő csoportjának kötelékébe tartoztunk. a híres kulistei ütközetek alatt is. Ezekért ő a magyar nemességet is megkapta »kuliste« i előnévvel.
Ehmann József a harcok során tanúsított dicsőséges küzdelméért, előbb vezérőrnagy majd altábornagy rangot kapott.

Rigómező a történelemben ismét gyászos helye lett Szerbiának. Rigómezőnél a magyar és osztrák haderő tönkreverte a szerb hadsereget.
Orosz front  GORLICE – LIMANOVA


A magyar honvéd páratlan teljesítőképessége, a magyar katona vitéz hősiessége megtörte és végleg visszaverte az oroszok óriási tömegét.
A győzelem itt is a magyar hősöké lett. A sok vérrel megszentelt helyen, ahol a z orosz gőzhenger robajos útját végkép megállították, nagyszerű emlékmű készült a honvédek dicső harcainak, kiváló fiainak soha el nem homályosulható emlékére.
Felirata:» A HONVÉDEK MINT MEGDÖNTHETETLEN ÉRCFAL ÁLLOTTAK KEMÉNYEN HARCOLTAK DICSŐSÉGESEN MEGHALTAK HŐSIESEN A KIRÁLYÉRT ÉS HAZÁÉRT!

Román front  FOCSANI - BUKAREST
Románia diadalmas csapataink lába előtt porban hevert. A román király a kormánnyal együtt elhagyta Bukarestet és Jászvásárba menekült.  A román kormány képviselői Focşani-ban fegyverszünetet kötöttek a Központi Hatalmakkal, majd megkötötték a bukaresti békeszerződést.

Olasz front  DOBERDO' - ISONZÓ - ASIAGO – PIAVE - CAPORETTO
A caporettói áttörés hadműveletre (más néven XII. isonzói csatára) 1917. október 24. és november 19. között került sor a szövetséges Osztrák–Magyar Monarchia és Német Birodalom, valamint Olaszország erői között. Az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország csapatai Caporettónál áttörték az olasz frontvonalat és megindultak Olaszország belseje felé. Az I. piavei csatára 1917. november 12. és december 2. között került sor.
Az olaszok minden erőfeszítése kudarcba fullad. Ahol magyar katona küzd, ott ellenségeink nem tudnak jelentős eredményt elérni.
Nem törtünk meg. Nem is fogunk soha. A magyar honvéd lelkiereje, vitéz kitartása elpusztíthatatlan. Ellenségeink mindig kudarcot fognak vallani ellenünk.
Csak az otthoniaktól félünk. Újabban sok riasztó hír érkezik. Ezt nem értjük. Azok nem zúgolódnak, akik a harctéren vannak. Csak azok, akik a »Hinterlandban dekkolnak.« 
Hiába volt tehát a tengernyi áldozat, az emberfeletti erőfeszítés, a világot bámulatba ejtő hősi vitézség és a legnagyobb harcos erények sok-sok legragyogóbbika. A fegyverrel kivívott nagyszerű eredményeket tönkretette a lélekmérgezéssel elbódított hátországban fellángolt esztelen téboly:

Dőltömre Tökmag Jankók lesnek:.. Milyen hig fejűek a törpék:…
De nyelvelnek, zsibongnak: űznek… Sok senki, gnóm, nyavalyás, talmi  
(Ady Endre)