Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. december 6., kedd

21.614 - Tejfalussy András: Kérem az Alkotmánybíróságot, nyilvánítsa alkotmányellenesnek a fajirtásra felbiztató mózesi és talmudi törvények...


Feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy
Dátum: 2016. december 5. 23:21
Tárgy: Kérem az Alkotmánybíróságot, nyilvánítsa alkotmányellenesnek a fajirtásra felbiztató mózesi és talmudi törvények hazánkban érvényben tartását és az ezeken alapuló vallási és világi szervezeteket.
Címzett: Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>
Másolatot kap: Elnok@kuria.birosag.hu, "Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>, Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>, orfktitkarsag@orfk.police.hu, panasz <panasz@ajbh.hu> Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu


Iratjel: mazsihiszper-alkbir-161205

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1015 Budapest, Donáti u. 30-35.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Kérem az Alkotmánybíróságot, nyilvánítsa alkotmányellenesnek a fajirtásra felbiztató mózesi és talmudi törvények hazánkban érvényben tartását és az ezeken alapuló vallási és világi szervezeteket.

Kérem az Alkotmánybíróságot, haladéktalanul helyeztesse hatályon kívül azokat az izraelita vallási törvényeket, amelyek sértik a nem izraeliták emberi jogait és addig is függesszék fel az ilyen, részben vagy teljesen vallási szervezetek magyarországi működési engedélyeit. Például patkányméreg kálisót (BONSALT-ot) is árusítottak „kóser tanúsítvánnyal" étkezési célra, stb.

Kérem az Alkotmánybíróságot, függesztesse fel a MAZSIHISZ-szel szemben általam (ezek miatt is) indított 33.P.23.800/2016/3. sz. pert., mert jogellenes szervezettel szemben jogellenes lenne polgári pert folytatnom, ill. pl. polgári peri fellebbezést benyújtanom is jogellenes lenne.
Mellékelem a 2015. 12. 29-én benyújtott közérdekű bejelentésemet, amelyre Önök mindeddig még nem méltóztattak válaszolni:
Melléklet-1: TERRORISTÁK A FAJIRTÁS SEGÍTŐ KERESZTÉNY PAPOK ÉS ORVOSOK IS! Iratjel: terroristapapokesorvosok151219 
Mellékelek egy interneten talált idegen keresetet is, amelyben a MAZSIHISZ ma is Tóra és Talmud alapján működését bizonyítják:
Melléklet-2: Egy kereset, amelyben tételesen bizonyítják, hogy a MAZSIHISZ ma is a Tóra és a Talmud alapján működik. Forrás: Kuruc infó (internet), Témacím: TALMUD PER A MAZSIHISZ ELLEN. Iratjel: talmudperamazsihiszellen-kurucinfo".

A MAZSIHISZ elleni per felfüggesztése végett, jelen iratot megküldtem a Kúria elnökének is.
Budapest, 2016. december 5.

A jogos védelemként (Btk.) leírtakért személyes felelősséget vállalva, a www.tejfalussy.com és az azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett hatásmérési bizonyítékok alapján, mint volt parlamenti szakértő közérdekű megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel keretében (Ptk.) benyújtja:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó, kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (tejfalussy.andras42@gmail.com)
Cc.: Kúria Legfelsőbb Bíróság, Dr. Darák Péter elnök úr részére