Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. december 13., szerda

22.668 - Kutasi József Antal házassági élete, gyermekei és unokái!

Nyílt levél!

Kutasi József Antal házassági élete, gyermekei és unokái!

Az összes gyermekeim és unokáim Németországban születtek.
Háromszor házasodtam (kétszer német hölggyel Németországban és egyszer magyar hölgyel Magyarországon) és háromszor elváltam!

Gyermekeim száma: 8 (nyolc) fiú és 1 (egy) lány!

A harmadik feleségemnek - akivel 27 (huszonhét) évig Münchenben házas voltam,- Piliscsabai volt -, de elváltam, az első házasságából 1 (egy) fia és 2 (kettő) lánya van, és az egy fia és lánya családjukkal, az utolsó évekbe elhagyták Magyarországot és véglegesen Németországba költöztek.

Az akkori házasságnál, egyik 8 éves lányát magamhoz fogadtam és egy háztartásba, velünk élt és lakott Münchenben.

Közös fiunk Daniel 1991-ben született, aki a harmadik feleségem gyermekeinek a fél testvére, Münchenből Daniel fiammal sincs kapcsolat.

Miért nincs? Nem tudom! Pedig nagyon szeretem.

Unokák: 4 (négy) fiú és 5 (öt) lány > amit tudok!

Gyermekeimhez és unokáimhoz - már hosszú évek óta -, nincs kapcsolatom!
Miért nincs? Nem tudom! 
Hiszen az egész életembe mindenkihez jó voltam! Alkohol és dohányzás mentes, szolid egyszerű életet egyedül élek,

család, gyermekeim, unokáim, rokonaim, barátok, ismerősök, kevés szomszédok nélkül!

Nagyon nehéz, így Piliscsaba - Klotildligeten magányosan lenni, ami a lelki fájdalmaimat nehezíti.

Miért választottam ezt az élet utat? 
Mert Budapesten születtem és Piliscsabán kívánom temetésemet a temetőbe!

Az ittenieknek Magyarországon 60 év után idegen lettem! 

Kedves Piliscsabaiak, és magyarországi Honfitársak, kérem vegyenek fel körükbe, és küldjenek megivókat a rendezvényekre, vegyék fel velem az ismeretségi kapcsolatot,vagy látogassanak meg.

Én nem az őserdőből vagy a távoli országokból menekült személy vagyok.

Velem szebben jobban és kedvesen lehet beszélgetni és írogatni, nem haragosan, erős hanggal és megsértően.

Nekem van egy büszke nevem, és személyem az életben sokat elért. 

Itt most az a baj, hogy vissza jöttem hazámba Magyarországra élni, mert Budapesten születtem, és Piliscsabán a temetőbe nyugodalmat találni. Édesanyám és Jenő öcsém is itt vannak eltemetve. 

Németországba már senkit nem érdekelte a létezésem, mert minden hozzátartozóim, évtizedeken keresztül 

elérték és megkapták a családi, rokoni, ismerősi eltartást, így egy idősebb személy - mind én -, fölösleges és éljen úgy ahogy tud, minden szeretet nélkül. 

Ez a pont amiért mindenkivel megszakadt a kapcsolatom, - tisztelet a kivételnek -, mert szerették volna, úgy mind idáig 60 évig Németországban, továbbra is eltartom és pénzelem őket.

Hogy Magyarországon 60 évig az összes ismerősöket és rokonokat támogattam és mindig nagy értékű ajándékokat kaptak, az már feledésbe ment, és itt a hazámba már nem is köszönnek.

Azért nincs senkim, mert a támogatásokat Magyarországon, Leányváron, és így itt Piliscsabán és Klotildligeten is  megszüntettem, és ezáltal elidegenedtek tőlem.

Megjegyzem, hogy a Magyar Népköztársaság 13 évig nem engedte meg, hogy szülőhazámat, családomat, rokonaimat, barátaimat, meg a többieket, viszont lássam, de más utakon nagyon sok ajándékokat küldtem részükre. 1968 óta legalább 400 (négyszázszor) jötten családi, rokoni, baráti, ismerősi, szomszédi látogatóba, és azt az egész Magyarországon. Üres kézzel nem jöttem, de az is már mind feledésbe ment.

Nekem itt Piliscsaba-Klotildigeten megvan mindenem, csak az egyedüli életforma, a kitaszítás, látogatás, beszélgetés, vagy egy köszönés hiányzik.

22.531 (huszonkettöezerötszázharmincegy) E-mail és 5.000 (ötezer) Facebook levelező ismerőseim vannak a világ minden részén, de annak a kapcsolat tartásnak a jellege egész más.


 KUTASI JÓZSEF ANTAL oldal feladata és célja: Minél előbb egy új, szebb, jobb, és szabad Magyarországot alkotni.
Magyarországon és a világon élő Nemzet testvéreimnek, valamint más nemzetiségűeknek továbbítom az igaz tájékoztatót arról, 
ami az Anyaországban történik!  
Nagyon sok anyagi kérés érkezik. Nem tudok segíteni! A kérő leveleket sem hozom nyilvánosságra, mert akkor még több érkezne. 
Senki sem kért meg arra, hogy ezt a fáradságos, idegfeszítő munkát végezzem, de csinálom a Honfitársaim javára, hogy legyen remény és érezzék a boldogabb, jobb élet jövetelét.
Nem vagyok politikus, költő, könyv vagy újságíró. Önök sokkal jobban tudják gondolataikat papírra írni mint én. 
Kérném, írják meg a Magyarországon és a világon élő 15.000.000 (tizenötmillió) Honfitársaim - egy részének - életét, sorsát, gazdaságát, jólétét, szegénységét, és így tovább, de csak az igazat! 
Háttérben dolgozok! Szabad magyar és német állampolgár vagyok, nyílt életet élek! Mindig igaz, becsületes, független, semleges és önálló voltam,  és maradok. Engem senki nem támogat és nem ad egy darab "vasat" sem. Azt a kis pénzt abból a kevés nyugdíjból veszem el, ami erre a feladatra szükséges. 
Kormányi, állami, politikai, egyházi, önkormányzati, alapítványi, társulati, vagy civil szervezeteknek tagja nem vagyok és nem is szimpatizálok velük. Nem tartozok a médiához, internet figyelőkhöz, rendőrséghez, ügynökökhöz, titkos szolgálatokhoz, kémekhez, besúgókhoz, fizetett vagy fizetetlen spiclikhez.
Ami a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenik, azt csak én – Kutasi József Antal – választom ki és hozom nyilvánosságra.
Nem felelek a KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalán megjelenő írások, képek, valamint linkelt oldalak tartalmáért, ami nem az én álláspontomat tükrözi. Azért csak a szerzők vállalják a felelősséget!
A bejegyzések kattintással, illetve okos telefon vagy tablót használata esetén, megérintéssel megnyithatók, és a forrás megadásával szabadon terjeszthetők.
Kutasi József Antal az egyedüli tulajdonos - minden támogatás nélkül -, mind tiszteletbeli alkalmazott!
Sajnos a munkám elismerése és a köszönet, vagy egy-egy ajándék könyv olyan kevés, ami szóra sem érdemes! 
Ez így jó, mert ezáltal senkihez sem kötöm magam, de tiszteletben elfogadom.
Szerkesztő: Kutasi József Antal (Piliscsaba-Klotildliget/Magyarország)
"Nemzeti újságírásért" kitüntetés, bronz fokozat
Független Újságírók Szövetsége, Budapest 2009

Inline-Bild 2

 

Megjelent:
Piliscsabai Polgár 2016. szeptember 01. PILISCSABA VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA
9 - dik oldal HELYTÖRTÉNET

Felelős kiadó: Piliscsaba Város Önkormányzata XXVI. évfolyam, 9. szám  
Főszerkesztő: Sólyom Ágnes 
Munkatársak: Palkovics Mária, Szűcs Emese 
Elérhetőségeink: piliscsabai.polgar@gmail.com 

Forrás: kutasi.blogspot.hu 

Talán sokan nem is tudják, hogy egy kis piliscsabai utcában milyen különleges életútú lakos éli nyugdíjas napjait. 
Kutasi József Antal '56-ban kényszerült elhagyni Magyarországot, Németországba került, onnan költözött Piliscsabára, ahol a számos mozgalmas év után lelkesen szerkeszti hírblogját. 

Kutasi József Antal 1936. július 26-án látta meg a napvilágot, idén ünnepelte 80. születésnapját. Fiatalkorában úttörő volt, majd a Dolgozó Ifjúsági Szövetség tagja és titkára lett, ezután pedig a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetéhez került. Részt vett a munkásmozgalomban is, fontosnak tartotta a kommunista propaganda továbbítását az emberek felé. 

1956 januárjában a Magyar Dolgozók Pártjának tagjelöltje lett a pilisjászfalusi Kiscsévi Állami Gazdaságban, ahol agronómusként dolgozott. 
A szabadságharc idején fordított hátat a kommunista ideológiának, és lett kommunistaellenes forradalmár. „A forradalom ideje alatt tudtam meg az igazságot, hogy a kommunisták és azok hatalma minket csak hazugsággal és becsapással neveltek az ő módjuk szerint arra az életre, amit ők jónak láttak és vezettek" – írja. Katona nem volt, mivel az októberi forradalomban való részvétele miatt november 20-án elhagyni kényszerült Magyarországot. 

Pilisjászfaluról Leányváron, Dorogon és Győrön keresztül Ausztriába menekült, majd Németországban – némettudás hiányában – vasmunkásnak állt. 1960-tól 65-ig eladóként dolgozott, és szupermarket-vezető lett. Nagyon fontosnak tartja az ebben az időszakban végzett németországi emigráns politikai tevé- kenységeit. Európa több országában járt, hogy felkeresse emigrációban élő magyar honfitársait, és több európai emigráns újságnál jelentek meg írásai. 1987-től önálló áruforgalmazó volt, majd 2001-ben, 65 éves korában vonult nyugdíjba. 

A magyar kommunista vezetés megbüntette azzal, hogy csak 13 év után mehetett látogatóba Magyarországra hozzátartozóihoz. Utána az összes politikai tevékenységét be kellett fejeznie Münchenben, ez volt a kikötése a hazai kormánynak. '65-től élt a német városban, de az utasításnak megfelelve, minden magyar tevékenységétől visszavonult, bár a foglalkozása által találkozott magyar vásárlókkal, akikkel beszélgethetett. 

A kommunista kormány 1957 után felfüggesztette magyar állampolgárságát, melyet 1993-ban adott vissza az új magyar, demokrata kormány. 

Hazatérte után költözött Piliscsabára, ahol több rokona és barátja is el van temetve, így Leányvár és München mellett idevalósinak is tartja magát. 

2009. október 23-án a Független Újságírók Szövetsége nemzetépítő tevékenységéért a „Nemzeti Újságírás bronz" fokozatú kitüntetését adományozta Kutasi Józsefnek. 

Magát politikai hírfutárnak aposztrofálja, és a mai napig nagy aktivitással szerkeszti az oldalát, melynek saját maga által megfogalmazott célja: „Minél előbb egy új, szebb, jobb és szabad Magyarországot alkotni." 
A Magyarországon és a nagyvilágban élő magyaroknak és más nemzetiségűeknek nyújt tájékoztatást arról, ami az Anyaországban történik. 

Véleménye szerint a magyaroknak csak saját erejükből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni. 

Szűcs Emese
______________________________________________________________________

Kutasi József Antal, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából kitüntetésben részesült

Itt a negyedik oldalon olvasható:

Kutasi József Antal kitüntetésben részesült 

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége kilencedik alkalommal szervezte meg 2016. november 16-án a hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák napját. 
A rendezvényen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes köszöntötte a megjelenteket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós laktanyájának dísztermében.
Kutasi József Antal, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából kitüntetésben részesült.


Itt alul jobban megismerhetik az életem útját!

Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget, Munkácsy Mihály köz 3,​ Magyarország
​​
Vezetékes telefon: 0036  26  63 17 66  > Üzenet rögzítő > Név megadás!
Mobil telefon:   0036  70  589 98 83 > SMS küldés > Név 
 
megadás
 
​​
 
Erre a címre> 
<
jozsef@kutasi.eu> kérem az anyagokat,üzeneteket,megivókat,tájékoztatókat,és a személyes leveleket!
Google keresés <Ide kattintani!  Facebook <Ide kattintani!
 
http://kutasi.blogspot.com < Ide kattintani!
 

Ha a jövőben nem kíván tőlem több tájékoztató levelet kapni, kérem, 
írja meg a címemre, a törvény értelmében törlöm a levelező listámról!

Ha egy másik küldeménycsomagban  ugyan ezt az E-mail levelet már kapta, 
akkor a hibám miatt bocsánatot kérek!​