Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. december 30., szombat

22.712 - GOOD NEWS: Lelki útravaló 2018-ra „az magyar népnek” szó-szennyzuhatagok idejére - EZ A SZERZŐ 762. CIKKE A KOLOZSVÁRI AGNUSRADIO.RO BLOGOLDALÁN


Feladó: Békefy Lajos
Dátum: 2017. december 29. 15:30
Tárgy:
​ ​
GOOD NEWS: Lelki útravaló 2018-ra „az magyar népnek" szó-szennyzuhatagok idejére 
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


Ezzel az összeállítással kívánok 

minden Felelős Vezetőnek,

egyházinak és kormányzatinak,

testvérnek és munkatársnak,

nőknek és férfiaknak,

fiataloknak és időseknek,

barátnak és ismerősnek,

ANYAORSZÁGBAN

ÉS KÁRPÁT-MEDENCÉBEN,

 A NAGYVILÁGBAN

S MINDENHOL,

AHOL AZ IGE

ANYÁNK NYELVÉN SZÓL

BÚÉK 2018-AT!

Bízzad

Újra

Életed

Krisztusra!


Jézus Krisztusban

magyar református testvéretek,

Dr. Békefy Lajos Ph.D.

Lelki útravaló 2018-ra „az magyar népnek"

szó-szennyzuhatagok idejére


Sylvester János üzenete nyomán szilveszteri szent puzzle, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt

Úgy gondolom, alig lehet stílusosabb nevet találni a magyar reformátorok között szilveszteri köszöntőnkhöz a reformáció 500-ra következő újesztendőhöz, mint éppen Sylvester János (1504-1552) tudós magyar református reformátorét. 1541-ben megjelent Új Testámentom fordításának elején közölte intelmeit magyar népünkhöz. Tudós lelkészi és lelki üzenet volt. Ma is nagyon aktuális. Nem politikai szónoklat, de minden politikai beszéd tengelye lehetne. Nem utcai vagy pártközponti indulatbeszéd, hanem szelíd, bölcs, eligazító szó. Tengely-szavakat mondott, amikor egy egész ország tengelytörésben szenvedett. A törökdúlás, pártoskodás, testvérharc és a vallási, lelki bálványozás idején. Idézzük most a nehéz idők magyarság-tanítóját: „Itt ez Írásban /Új Testámentomban/ szól most is néked /Isten/, Ez által hitre hív…Az, ki zsidóul és görögül és végre diákul Szól vala régen, szól néked az itt magyarul…Lelki kenyér vagyon itt…". Budai Gergely református teológiai professzor pedig 1967-ben megjelent, választékosan szép magyar nyelvre átültetett Új Testámentomában visszautalva Sylvester fordítására, hozzáteszi: „Éppen ezért (Sylvester) irányadó intelmei élnek, minden magyar embernek szólnak ma is, mindig is. Jézus személye és az Ige minden idők hitvalló magyar nemzedékeit és a világ bármely helyén élő hívő embereket létérdeküknek megfelelően egybefűzik". A mai magyar nemzedékek létérdekeiről is szól az örök evangélium. Amit milliónyian még csak meg sem gondolnak. Nem kenyérérdekekről, egyéni és kiscsoport érdekekről, hanem létérdekről szólt Budai professzor. Így, egyes számban. Mert igazából egyetlen létérdekünk van: Isten, az örök létező, Aki Jézus Krisztusban az első karácsonykor szívközelbe jött hozzánk, és az Ő megismerése. Aztán minden más megadatik...Azaz a teljes, egészséges életről, aminek "része" a lelki élet, az üdvösség. 2018-ban az lesz boldog ember, aki a modern, posztmodern idők nyelvi tornádói, szó-szennyzuhatagai közepette meghallja és szívébe fogadja azt, amit a Lélek üzen. Áldott időket, pillanatokat, órákat, napokat kap az ilyen ember az átkokat szóró tisztátalan lelke tolongásában, indulati lökdösődése, politikai szöveg-örvényei  közben is 2018-ban. Legyen így édes hazánk többre érdemes magyar népében! Ehhez aprócska segítségnyújtás az alábbi pár értékes gondolat-puzzle. Töprengjünk el rajtuk kicsit!


Írta, válogatta, részben fordította: Dr. Békefy Lajos