Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. január 4., szerda

21.741 - Patrubány Miklós István Ádám: Világkongresszust követő újévi üzenet


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2017. január 3. 9:19
Tárgy: Világkongresszust követő újévi üzenet
Címzett: jozsef@kutasi.eu

Adjon az Isten minden tisztességes magyar embernek, és minden jóravaló embernek egy boldogabb új esztendőt. Adja az Úr, hogy felfedezhessük és megismerhessük Istent a magunk életében és a világmindenségben. Adjon az Isten valamennyiünknek jó kedélyt az új esztendőben, hogy fakadjon e jó kedélyből kinek-kinek és mindenkinek jó egészség és minden egyéb jó is.

Segítsen bennünket az Úr abban, hogy felismerhessük hibáinkat, és a jóra való restség nélkül küzdjünk azok ellen. Vétkeinket pedig jóvá tehessük. Mulasztásainkat ne büntesse jobban, mint szerető szülő teszi azt gondatlan gyermekével.

Ám az újévi jókívánságokon túl, legyen érkezésünk magunkba is tekinteni. Petőfi Sándor  születésének 194. évfordulóján ne feledjük, hogy országunk máig tartóan megtagadta Tőle a nemzeti kegyeletet. Eszméljünk tehát, és adjunk számot arról, hogy miként jutott nemzetünk ismét a szédítő mélységbe.

Száz éve sincs annak, hogy Trianonban ítéletet mondtak hazánk és nemzetünk fölött. Megbüntettek minket máig hatóan, mert elfordultunk Istentől, mert mit sem törődtünk azzal, hogy Kárpát-hazánkban magyar népünk rovására elszaporodtak az itt élő nemzeti kisebbségek, valamint azért, mert tétlenül néztük, hogy miként festenek az ördögnél is sötétebb képet Európa és a világ népei előtt magyar nemzetünkről. Arról a nemzetről, amely az általa megteremtett Szent Korona Országában egyedüliként valósította meg azt az államot, amelyben minden itt élő nép azonos méltósággal bírt. És most, amikor csak három évnyire vagyunk attól, hogy a trianoni átok megfordíthatatlanul végzetté váljék, most e három bűnét kell magyar nemzetünknek jóvá tennie.

Kezdjük azzal, ami csak tőlünk, magyaroktól függ: megváltoztatni a rólunk kialakított valótlan és hátrányos képet. Ezt a feladatot leginkább magyar anyanyelvünk ősiségének, egyediségének és tökélyének széles körű ismertetésével és elismertetésével végezhetjük el. Vegyük tehát az erre legalkalmasabb művet, és kezdjük el terjeszteni Európa népei között, a legszámosabbtól kezdve a legkisebbekig, és legközelebbi barátainktól kiindulva a legádázabb ellenségeinkig. Váljék minden egyes magyar ember az új esztendőben ennek a mozgalomnak tagjává, és váljunk együtt a magyar nemzetet megmentő, újjászületését elősegítő üdvhadsereggé!

De legyen érkezésünk a megcsonkított, trianoni Magyarország népesedési állapotára is figyelni. Nap mind nap hallhatunk híreket arról, hogy szinte megállíthatatlanul fogy Magyarország népessége. De arról sem hír, sem adat nincs, hogy miként alakul az ország nemzetiségi összetétele. Vannak népesedési számítások – és ezekre építő láthatatlan politikai tervek –, amelyek szerint Trianon századik évfordulójára mai megcsonkított, kis magyar hazánkban is kisebbségbe kerül a magyar nép! Figyeljünk hát!

És vigyázzunk, magyar testvérek a Habsburgokra! Mert nem jelentéktelen erők azok, amelyek visszajövetelükön másfél évtizede álságosan mesterkednek. Az érdemtelen, királyi esküjéhez hűtlen IV. Károlyt boldoggá avattatták ahhoz, hogy Szent István királlyal egy lapon említhessék. Hisz szentek voltak mindketten, nemdebár? Idén már szobrot is avattak számára Budapesten, és szilveszteri magyarságképünket is általa alakíttatták a nagyvilágban: december 30-án azért tündökölt magyar nemzeti színekben Jézus Urunk riói áldást osztó szobra, mert századik évfordulója volt IV. Károly Magyarország Szent Koronájával történt megkoronázásának!? Mindezen pedig Magyarország közel kétharmados kormánytöbbsége „iparkodik"...

Boldog új évet kívánok minden magyar embernek! És azt, hogy egy percig se feledjük a világkongresszusi intelmet:  a Szent Korona országának történeti alkotmányán kívül nincs és nem is lehet életképes magyar nemzet. Jogfolytonosságának helyreállításánál nincs tehát jelentősebb nemzetpolitikai feladat. Ebben segítse az új esztendőben nemzetünket Pátrónája, a Magyarok Nagyasszonya!

Budapest-Kolozsvár, 2017. január 1-jén

                                                                                              Patrubány Miklós István Ádám,

                                                                                         a Magyarok Világszövetségének elnöke

MVSZ Sajtószolgálat

9092b/170101