Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. október 9., csütörtök

19.469 - ​ Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke válasza ​ > ​ Vona Gábor, a Jobbik elnöke részére > Szerda, 2014. október 08. 18:15


---------- Továbbított levél ----------

Feladó: MVSZ Sajtószolgálat <sajtoszolgalat@mvsz.hu>
Dátum: 2014. október 8. 18:15
Tárgy: Patrubány Miklós válasza Vona Gábornak - Nyílt levél
Címzett:  Kutasi József Antal


Nyílt levél

Vona Gábor, a Jobbik elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Hozzám intézett levelére – melyet ugyan nem jelzett nyílt levélként, de amelyet az Önök körei kiszivárogtattak – nyílt levéllel válaszolok.

Mindenekelőtt méltányolom levelének tisztelettudó hangnemét, és azt, hogy elismerően szól a Magyarok Világszövetsége 76 éves történetének legjelentősebb nemzetpolitikai cselekedetéről, a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásához elvezető 2004. december 5-i népszavazásról.

Sajnálattal kell megállapítanom viszont, hogy hozzám intézett levele teljességgel válasz nélkül hagyja és egyoldalúan, vita nélkül le is zárná azokat a súlyos, egyre égetőbb kérdéseket, amelyekre hosszú hónapok óta hiába próbáltuk az Ön és vezetőtársai figyelmét felhívni. Ön elegánsan elsiklik a lényeg fölött.

Ha Elnök úr vette volna a fáradságot arra, hogy az MVSZ Elnökségének Murányi Levente Jobbik-alelnök révén hivatalosan eljuttatott intelmével foglalkozzék, akkor lehet, hogy nem jutunk ide. Ha illendőnek tartotta volna, hogy a Magyarok Világszövetsége négy magas rangú vezetőjének Önhöz intézett levelét elolvassa, rá kellett volna jönnie, hogy az egy sikoly, amely arra figyelmeztetett, hogy betelt a pohár! Ha megtalálta volna a módját, hogy a Magyarok Világszövetségének elnökét – saját személyi titkárának ígérete és több képviselőtársának közbenjárása után – visszahívja, lehet, hogy az MVSZ Elnökségének 23 igennel, és mindössze két tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadott határozata, amely választás elé állítja együttes MVSZ- és Jobbik-tagsággal bíró tagjait – nos, lehet, hogy ez nem született volna meg.

De az Ön vezetésével a Jobbik más utat választott.

Önök Sípos Lászlót választották!? Önök tudatosan vállalják, sőt még magyar emberek európai parlamenti képviseletére is alkalmasnak tartják azt a Sípos Lászlót, aki a Jobbikban Szegedi Csanád „örökségét ápolja", és aki nemzeti kulturális örökségünk talán legbecsesebb része, a székely-magyar rovásírás elleni legnagyobb – szerencsére meghiúsított – merénylet levezénylője volt!? Az Ön viszonyulása szerint, ha Sípos László nem jobbikos mezben, hanem szabadidejében égeti köztereken a magyar zászlót, az rendben van?!
Véleményünk szerint ez nincs rendben. Még egy nyíltan magyarellenes erő sem engedhetné meg ezt következmények nélkül magának.

Ön megtűrte, hogy a Jobbik nemhivatalos lapjában, a Barikádban „románozzák" és „szlovákozzák" a Magyarok Világszövetségének elnökét és elnökhelyettesét. Ön és a Jobbik ekkor is választott: inkább letagadta a Jobbiknak erre a lapra bíró befolyását, és tiltakozásunk ellenére következmények nélkül hagyta a gyalázatot.

Az Ön vezetésével a Jobbik Kvacskay Károlyt választotta!? Tette ezt annak tudatában, hogy ezzel a választással egyidejűleg eltaszítja magától, maga ellen fordítja a Magyarok Világszövetségét. Emlékeztetem, hogy Ön, ezzel szemben elutasította Rácz Sándort!? Levelem mellékleteként nyilvánosságra hozom négy évvel ezelőtt Önhöz írt levelemet, amelyet teljesen figyelmen kívül hagyott, és amelyre csak két és fél év múltán,  többszöri tiltakozásom eredményeként, egy, a mostanihoz hasonlóan lényeg-megkerülő levélkével válaszolt.

Ön és a Jobbik azt K.K-t választotta, akinek a neve alatt négy éve olvasható pártjuk legnagyobb támogatójának, a kuruc.info-nak honlapján a Magyarok Világszövetsége elnökét elképesztő rágalmakkal illető iromány. K. K. röhögve tagadta le nevét a ma is olvasható iromány alól, mert a bíróságnak  ismert okok miatt nem sikerült bizonyítania, hogy a kuruc.info-n megjelent rágalmakat ő írta. De attól, hogy ez a bizonyítás nem sikerült, attól még az a személy, aki négy éven keresztül szó nélkül tűri, hogy az ő nevében gyalázzanak egy másik magyar embert – az a személy közképviseletre alkalmatlan! Fájdalommal állapítjuk meg ismételten, hogy Önöknek kell ez a személy, miközben nem kell Rácz Sándor!?

Tisztelt Elnök Úr!
Kérem, ne panaszkodjék az időzítésre, és ne vádoljon minket támadással. E konfliktust Önök robbantották ki, sokszori figyelmeztetés ellenére. Tudatosan tették, és az időpontot is Önök időzítették a választási kampány idejére.

Persze lehet, hogy Önök mindezen képtelenségekre majd megfelelő indoklást adnak a pártérdek mindenek-fölöttiségének jegyében.
De ez az a világ, ahová a Magyarok Világszövetsége nem óhajtja Önöket követni. Mi sohasem léphetünk be abba a világba, ahol a pártérdek fölülírja a tisztességet, az igazságot és a méltányosságot!

Ezért állította az MVSZ Elnöksége választás elé azon tagjait, akik intézményesen kötődnek a torzuló értékrendű Jobbikhoz, hogy ezek a torzulások ne szüremkedhessenek be a Szövetség életébe. Hiszen ahogyan sokan mondták: ez már nem az a Jobbik, amelybe beléptek.Vagy lehet, hogy mégis ugyanaz lenne? Ez is lehetséges, de ez egyben azt is jelenti, hogy a Magyarok Világszövetsége és vele együtt közel egymillió magyar szavazópolgár is tévedett a Jobbik megítélésében.

Maradva a magyar nemzet önös érdekektől mentes szolgálatában, köszöntöm Önt.

Budapest, 2014. október 8-án                                 
Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

Mellékletek:
  1. Négy magas rangú MVSZ-vezető levele Vona Gáborhoz
  2. Rácz Sándor ajánlása, amelyet a Jobbik elnöke figyelmen kívül hagyott és válaszra sem méltatott
MVSZ Sajtószolgálat
8399/141008
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.