Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. június 8., péntek

23.076 - Köszönetnyilvánítás a fehérvári Országzászló tér és névadó emlékművének avatása után


Feladó: Fejér Szövetség
Dátum: 2018. június 7. 17:30
Tárgy: Köszönetnyilvánítás a fehérvári Országzászló tér és névadó emlékművének avatása után
Címzett: 

Köszönetnyilvánítás

2018. június 4-én 15:30-tól adta át 
ünnepélyesen a szélesebb közösségnek Székesfehérvár a kiemelt beruházásaként felújított
Országzászló terét
és avatta fel újra a 70 éves "száműzetésből" visszatért
Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékművét

A helyreállítás érdekében szervezett társadalmi összefogást kezdeményező Fejér Szövetség nevében köszönetünket fejezzük ki
 • Székesfehérvár MJV Önkormányzatának, különösen Dr. Cser-Palkovics András polgármesternek a térkialakítás és az emlékműről folyó társadalmi együttműködésben kifejtett példaértékű szerepéért és a közművelődési titkárságnak az avatási szertartás szervezésében nyújtott odaadó támogatásáért.
 • az Országzászló Védnöki Testület tagjainak a társadalmi összefogásért hozott áldozatos szerepvállalásukért, a társadalmi összefogás Nemzeti Lobogója és - a mintegy "nemzeti emlékhellyé" emelkedett - fehérvári Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű feletti védnöki szerep felvállalásáért
 • az Országzászló tér tervezését végző KörTeKert Táj- és Kertépítész Stúdió munkatársainak, Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea táj- és kertépítészeknek a múlt, jelen és jövő, a méltóság, az emelkedettség és a közösség teremtő könnyed játékosság harmonikus egységének megteremtéséért Székesfehérvár megújult Országzászló terének térkialakításában
 • az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű megalkotásában közreműködő és összhangot teremtő
  • Máthé Krisztián kőfaragó, szobrászmesternek az emlékmű, az oltár és zárókő, a kőpárna, a kőkorona megalkotásáért,
  • Láposi Gabriella és Bíró Csapa bronzöntő mestereknek az aranyozott bronz kettős kereszt, az 1688 mm-es bronz országpallos, az ereklyés bronztábla elkészítéséért,
  • Újcz Ágnes kerámia művesnek az országalmát formázó kerámia ereklyetartóért,
  • az Otti Manufactura munkatársainak a vármegye címerek egyedi kialakításáért,
  • a Lénárd Zászlókészítő Kft. munkatársainak a társadalmi összefogás nemzeti lobogója az egyedileg hímzett beltéri mintapéldánya és a kültéri Országzászlók készítéséért,
  • és nem utolsó sorban az emlékmű részletes tervezését és a kivitelezőkkel a folyamatos egyeztetést vállaló Boór Bernadett építésznek odaadó munkájáért
 • Vidermann Csaba rendkapitánynak és a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje tagjainak az emlékmű földereklyéért, a történelmi Magyarország vármegyéiből származó földereklyék összegyűjtéséért és
 • Nyárai-Horváth István plébánosnak a Szentlélek kiáradásának napján, Pünkösdhétfőn zajlott földereklye szentelő szertartás keretében nyújtott áldásáért,
 • vitéz Harsányi Jenő hadnagynak, a Vitézek Történelmi Rendje és a Szent György Lovagrend tagjának Eger városa és egyházközössége nevében tett felajánlásért, a budapesti Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű földereklyéjének és tanúsítványainak ezen alkalomból történt átadásáért Székesfehérvár városának megőrzésre arra az időre, míg helyre nem állítják Magyarország fővárosának Szabadság terén a nemzeti összetartozás elleni vétekként Trianonban meghozott országromboló diktátum emlékművét,
 • az avató ünnepség közreműködőinek, Bartal Dóra felvidéki tanulónak, Dévai-Nagy Kamilla és Láposi Gabriella énekeseknek megható dalaikért, vitéz Vesztergám Miklós tárogató művésznek, Király Dávid dudásnak, a VOX Mirabilis Kamarakórusnak és a Székesfehérvári Helyőrségi Fúvós Zenekar hangszeres közreműködésért, a Ciszterci Szent István Gimnázium cserkészeinek, tanulóinak és pedagógusainak a szertartásban vállalt szerepükért és az 1936-ban, az emlékmű és a tér 82 évvel korábbi avatásakor is jelen volt, ezáltal az újraavatás hitelességét megerősítő gimnáziumi zászlóval tisztelgésért,
 • az emlékmű avatáson megjelent evangélikus, református és katolikus keresztény egyházak és egyházközösségek képviseletében megjelent áldásosztó tisztelendőknek és tiszteleteseknek,
 • s utoljára, de a legkevésbé sem utolsó sorban a társadalmi összefogás résztvevőinek és egyben a történelmi vármegyéket jelképesen örökbefogadóknak,
  •  a 63+1 magyarországi és 8 horvátországi történelmi vármegyéből az avatás során és azóta már 60-at jelképesen örökbefogadó magánszemélyeknek és társadalmi szervezeteknek,
  • Székesfehérvár, szűkebb és tágabb - kárpát-medencei - hazánk együttérző polgárainak, különösen is a helyreállítást majd' egy évtizede kezdeményező Nemes Gyulának, Vízkeleti Lászlónak és fehérvári polgártársaiknak,
  • az Alba Regia Civitas Rendnek,
  • a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesületnek,
  • a Fejér Baranta Egyesületnek,
  • a Fejér MAG Egyesületnek,
  • a Fejér Szövetség Mozgalomnak,
  • a Magyarok Világszövetségéből
   • egy éve alaptalanul kizárt hajdani pásztói alapszervezeti tagoknak és tisztviselőknek, a Pásztói Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye Baráti Körnek és az
   • ez év áprilisban alaptalanul kizárt Fejér megyei MVSZ tagoknak, tisztviselőknek, az elnökségi határozattal azóta ellehetetlenített Fejér megyei szervezetnek,
  • a Magyar Királyi Kardforgató Rendjének,
  • a Nemzetegyesítő Mozgalomnak,
  • a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak,
  • a Horthy Miklós Társaságnak,
  • az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesületnek,
  • az 56-os Felkelők Kárpát-medencei Szövetségének,
  • a Rákóczi Szövetség Fejér megyei szervezetének,
  • a Szent György Lovagrend Fejér megyei priorátusának,
  • a Történelmi Vitézi Lovagrendnek,
  • a Trianon Társaság Fejér megyei szervezetének,
  • a Válasz Egyesületnek,
  • a Vitézi Rendnek,
  • a Vitézek Történelmi Rendjének,
 • az avatáson megjelent és tiszteletét kifejező minden - itt, fenn nem nevesített - honpolgárunknak, nemzettársunknak és társadalmi szervezeti képviselőnek és az avatásról tudósító sajtó képviselőinek
Nekik és minden  együttérző sorstársunknak ajánljuk az avatásról megjelent alábbi tudósításokat (mellékelve a "Köszönet a közreműködőknek és résztvevőknek Székesfehérvárról" honlap bejegyzésünkben

Bizalommal az ősi erényben:

Dr. Boór Ferenc társelnök                                                      Sajó Victor elnök
Fejér Szövetség
az Országzászló Védnöki Testület nevében