Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. június 20., szerda

23.085 - ​ Békefy Lajos: ​MOST ÉRKEZTÜNK EL AZ EGYHÁZ HARMADIK KORSZAKÁHOZ, VAGY A HARMADIK EGYHÁZ IDŐSZAKÁHOZ. > ​2018. június 19.


Feladó:
​​
Békefy Lajos
Dátum:
​​
2018. június 19. 18:48
Tárgy: SAJÁT FACEBOOKOMON LETILTOTT CIKKEM: AZ EGYHÁZ, A KERESZTYÉNSÉG BABILÓNIAI FOGSÁGÁRÓL A 21. SZÁZAD ELEJÉN - EZ A SZERZŐ 842. CIKKE A KOLOZSVÁRI BLOGFELÜLETEN
Címzett:


AZ EGYHÁZ, A KERESZTYÉNSÉG BABILÓNIAI FOGSÁGÁRÓL A 21. SZÁZAD ELEJÉN


GONDOLATTÖREDÉKEK A FILOZÓFIA ÉS TEOLÓGIA HATÁRVIDÉKÉN


Válasz egy lelkésztestvéremnek, jó ötven éve budapesti református teológiai tanulótársamnak, eredetileg facebookomon, AHONNAN LETILTOTTAK. EHHEZ MIT SZÓLTOK?!


R E P L I C A   P U B L I C A /N Y Í L T   V I T A 

n é h á n y  g o n d o l a t b a n(KORKÉP: MOST KAPTAM EGY FIGYELMEZTETÉST FACEBOOKOMRA, ÍRÁS KÖZBEN HOGY LASSÍTSAM A TEMPÓT, MERT KÜLÖNBEN LETILTHATNAK... A SAJÁT FACEBOOKOMRÓL! ÉS LE IS TILTOTTAK! EZT HOGYAN HÍVJÁK ÖNÖK FELÉ?)

MINDAZONÁLTAL:

IDEOLÓGIAI, HATALMI CÉLOKRA INSTRUMENTALIZÁLHATÓ VOLT ÉS MARADT A KERESZTYÉNSÉG, AZ EGYHÁZ. EBBEN REJLIK LEGNAGYOBB KÍSÉRTÉSE! EZ A LUTHERI ÉS A WELKERI (EVANGÉLIKUS ÉS REFORMÁTUS) FOGALOMMAL ÉLVE AZ "EGYHÁZ BABILONI FOGSÁGA", ÉS ÁLLANDÓ TÖRTÉNELMI KÍSÉRTÉSE. ENNEK FORMÁJA LEHET METAFIZIKAI-FILOZÓFIAI, PERSZONALISTA-ÉRZELMI, DE LEHET NAGYON REÁLIS, OLYKOR VULGÁRISAN MATERIÁLIS ÉS FÖLDI HATALOM, BEFOLYÁS, PÉNZ UTÁNI SÓVÁRGÁS ALACSONY ÉRDEKEITŐL VEZÉRELT. ILLETVE ENNEK MEGSZERZÉSE VEZÉRELHETI OLYKOR VEZETŐIT - BÁRMELY MÓDON. 

HA VISZONT A SZENTLÉLEK ÁLDOTT FOGSÁGÁBA ESIK OLYKOR AZ EGYHÁZ, ILLETVE ANNAK VALAMELYIK LÁTHATÓ FELEKEZETE, AZ CSAK JAVÁRA SZOLGÁL, TISZTULÁSÁT, MEGÚJULÁSÁT, ÉBREDÉSÉT, KÖZHASZNÚVÁ, KÖZÁLDÁSSÁ VÁLÁSÁT SEGÍTI. MIKOR LÁTTUK EZT? FÉLVE MONDOM: TALÁN, TALÁN AZ UTÓBBI ÉVEKBEN. HISZEN TÚL RÖVID A TÁVLAT A HELYTÁLLÓ ÉRTÉKELÉSHEZ. 

​​
MOST ÉRKEZTÜNK EL AZ EGYHÁZ HARMADIK KORSZAKÁHOZ, VAGY A HARMADIK EGYHÁZ (THIRD CHURCH - TEOLÓGIAI ÉS VALLÁSSZOCIOLÓGIAI FOGALOMMAL) IDŐSZAKÁHOZ. A PNEUMATIKUS, SZENTLÉLEK KORSZAKHOZ, AMIKOR A REFORMÁCIÓ KORA ÓTA TALÁN LEGINKÁBB MOST ÉLEZŐDNEK KI AZ ELLENTÉTEK A HAMIS ÉS AZ IGAZ EGYHÁZ KÖZÖTT. EZ NAPJAINK HATALMAS KIHÍVÁSA ÉS TÉTJE! 

Kedves Tiszteletes Uram, Lajoskám, az egyházról nem érdemes filozofálni, csak teologizálni, jól teszed, hogy Te sem bocsátkozol ebbe, mert ez a filozofálás meddő irány. Az egyháziakról filozofálni még inkább az. Ha van közöttük filozófus, az más! De hol van ilyen?

Én megmaradnék a klasszikus és mélységesen igaz distinkciónál: az igaz egyház, a láthatatlan (ecclesia invisibilis), a Krisztus teste nem foglya a látható egyháznak (ecclesia visibilis), sem püspöki, pápai vagy egyéb papi potentátnak, potestásnak (hatalomnak). Ezért ecclesia semper reformari debet. 

Az igazi reformálás pedig az, amikor a látható egyházat valaki meri, tudja a láthatatlan egyház értékrendje, szentsége, jellegzetességei, valósága felé elmozdítani - mindenfajta árulás, olcsó alku nélkül. Sajnos az elmúlt 60 évben, amióta az eszemet eszem a látható egyház miatt, az történik, hogy a keresztyénséget sokszor ideológiává ("keresztyén Európa" - "keresztyén Magyarország") szublimálják, majd ezt a szubsztrátumot a mindenkori hatalom instrumentalizálja, eszközévé teszi. Ez hatalmas csapda, amibe az egyház vezetői vagy tagjai - tisztelet a kivételes pillanatoknak - anyagi és egyéb előnyök miatt, olykor jószándékú egyházpozicionálási elképzelésekkel, illúziókkal belesétálnak. Most itt befejezem, mivel nem szeretném, ha letiltanának - magamról...HOL ÉLÜNK?! (Folytatás k