Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. június 21., csütörtök

23.087 - Lakatos Pál: ​Nagy Imre beszéde 1956. október 25-én 15 óra 18 perckor a rádióban!

Egyes dokumentumok szerint részt vett az orosz cári család kivégzésében, az '56-os forradalom első hat napján meg ellenforradalmároknak nevezte a forradalmárokat, akiket, ha nem teszik le a fegyvert, azonnali kivégzéssel fenyegetett. Ő volt Nagy Imre, 1956 „mártírja".

1956. október 24-én, reggel 8 óra 45 perckor közlemény hangzott el a Magyar Rádióban, a Kossuthon: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a rögtönítélő bíráskodást a népköztársaság megdöntésére irányuló cselekmények- lázadás, lázadásra való felbujtás, lázadás és szövetkezés, gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, robbanószerek tartása vagy ezek felhasználásával elkövetett bűncselekmény, a közveszélyességi bűncselekmények, hatóság elleni erőszak, magánosok elleni erőszak, s az engedély nélküli fegyvertartás- bűntette tekintetében az ország egész területére elrendeli a rögtönítélő bíráskodás hatálya alá eső bűncselekményeket halállal kell büntetni.

E rendelet nyomban hatályba lép. Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke.
A rádió 10 óra 40 perckor jelentette be: „Rövidesen közvetítjük Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökének rádiószózatát." A beszéd végül csak 12 óra 10 perckor hangzott el a következő szöveggel: „Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében beszüntetik a harcolt és leteszik fegyvereiket, mentesülnek a statáriális eljárás alól."
A rádió a statárium felfüggesztésére vonatkozó szózatot 13 óra 2 perckor, 13 óra 6 perckor, 13 óra 15 perckor, 13 óra 50 perckor és 14 órakor megismételte „Aki két óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóink tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, s akkor nem kerülnek statárium elé."
Az utcán harcolókat a nap folyamán nevezték fasisztáknak, ellenforradalmároknak és megtévesztetteknek.
Tizennégy óra után ismét megszólalt a rádió. Figyelem, figyelem, fontos, rendkívüli hírt közlünk: A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, a statáriumot elengedik, módosította: az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!"
Három negyed hattól a rádió szinte percenként ismételte: „Még néhány perc!"
Hat óra elmúlt. Letelt a második hosszabbítás ideje is. Ezután már csak egyszer, műsorzáráskor hangzott el a következő: „A kormány a legszigorúbban figyelmezteti a fegyveres támadókat, hogy ellenállásukat szüntessék meg. Adják meg magukat vagy dobják el fegyvereiket!"

Nagy Imre beszéde 1956. október 25-én 15 óra 18 perckor a rádióban

„Magyarország dolgozó népe! 
Az elmúlt napok során hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellenforradalmár felbujtók népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozóinak egy része az ország helyzete felett érzett elkeseredése következtében támogatott. Ezt az elkeseredést fokozták a múlt súlyos politikai és gazdasági hibái, amelyek helyrehozását az ország helyzete és a nép általános óhaja feltétlenül megkövetelte.
A párt új vezetősége és az új vezetés alatt álló kormány el van szánva arra, hogy a tragikus események tanulságait a legmesszebbmenően levonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az Országgyűlés.…
…Mint a Minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján.

A fordulat napja október 28-a. „Délben a Nagy Imre-kormány az ország felé hivatalossá tette a lezajlott politikai fordulatot: kihirdette a tűzszünetet és a felkelés követeléseinek elfogadását. A Parlamentben megalakult és ülést tartott az új kormány."
Október 28-ig tehát a az utcán harcolók voltak fasiszták, ellenforradalmárok csak forradalmárok nem, akiket a Nagy Imre vezette kormány utasításának megfelelően, ha fegyverrel a kézben találtak rájuk, azonnal ki lehetett végezni.

Mindezek után, csupán egy pillanatkép a mából. 2018. június 16-án a köztársaság nélküli köztársasági elnök, Áder János virágot tett Nagy Imre 

sírjára.​ ​

A forradalmárok sírjára nem került „állami" virág.