Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. június 26., kedd

:23.098 - ​​Nemzeti Hírhaló > Fe​​lelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz!


Feladó:
​​
Nemzeti Hírhaló

Dátum: 2018. június 24. 10:13
Tárgy: [Lapszemle] Miért tiltották le a ''Tarih-i Üngürüsz rejtély 2.''-t? - Ellopott magyar emlékmű - Érdeklődés Kinából - Chris Pratt Istenről az MTV díjátadón
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


2018 június 24.
Kényelmetlen igazság vagy megnyugtató hazugság?
Jelen: 99Húszmillió! Locations of visitors to this page Teljes hírlevél kérés Hírlevelek Üzenet Feliratkozás

Miért tiltották le a "Tarih-i Üngürüszrejtély 2."-t?

Valakiknek sérelmes lehetett, mert már nem olvasható az eredeti címen csak a google által elmentett változatban. Talán a kettős honfoglalás miatt? Egyesek kézzel-lábbal tiltakoznak az ellen, hogy itt a Kárpát-medencében 895 előtt magyar nyelvűek lehettek. (körlevélből)
Íme a mentett változat:

A Tarih-i Üngürüsz rejtély 2.
Szalay Károly 2018. 06. 15. Demokrata

Már nyomdában volt a két kézirat, amikor megtudtam: Hazai György akadémikus, berlini vendégprofesszor ismertetést hirdetett meg a félkész fordításról. Kiderült, már évekkel azelőtt szerződött a mű lefordítására. S amíg dolgozik rajta, havi tízezer forint üti a markát. Érdekében állt tehát, hogy minél tovább tartson a munkája. Az itthoni török fordítók ezért nem merték vállalni a föladatot, nem akartak ütközni Hazaival. És a zárolás is ezért volt. Szóltam Kardosnak a beharangozott ismertetésről, ezért az igazgató megsürgette a gyomai nyomdában a munkálatokat, és mire a "bemutató" ideje elérkezett, a kötet már a könyvesboltokban volt. Kész helyzet elé állítottuk az érintettet. Vagyis Hazai elkésett, iparkodása okafogyottá vált.
De mi tette olyan izgalmassá ezt a két török történelemkönyvet a magyarokról, és miért nem tudnak még ma sem mit kezdeni az eredetileg török adatokkal? És (kínjukban) miért hazudoznak és fontoskodnak róla? Megjegyzendő, hogy túlnyomórészt a Tarih-i Üngürüszt emlegetik, és a Madzsar Tarih-it mellőzik. Holott e mű legalább olyan fontos, mint a másik, sőt a kettő kiegészíti és fölerősíti egymást.

A Magvető-kiadáshoz a szöveggondozó és szakellenőrző írt bevezetőt. A fordító Blaskovics József pedig utószót. Mind a két írás rendkívül tanulságos és értékes. Vass Előd megrajzolja a török történetírás vázlatát, és ebbe helyezi be az érintett munkákat. Terdzsümant nevezi meg a Tarih-i Üngürüsz írójának, aki talált egy latin nyelvű magyar történelmet. Az előszóból kiderül, hogy a szultáni udvarban jobbára fiatalon elrabolt magyar eredetű rabszolgák tevékenykedtek tolmácsként vagy tudósként, tudtak magyarul, latinul és törökül is nyilván.
Blaskovics a második műről, a Madzsar Tarih-iről értekezik. A török kutatók csak 1975-ben adtak hírt erről a munkáról, és a Magvető már 1982-ben meg is jelentette, hála Blaskovics Józsefnek.

Kiemelem a kéziratból azt az állítást, hogy a magyar honfoglalás két ütemben zajlott le, még pedig 371-ben és 744-ben! Azaz sokkal korábban, mint azt a hivatalos történetírás állítja! Eszerint Árpád tényleg találhatott itt magyarokat a nyolcszázas években. A kettős honfoglalást Szilágyitól László Gyuláig több tudós is állította, és ezzel a maiak nem tudnak mit kezdeni.
Több történész arra következtetett, hogy ennek a második műnek az írója Ibrahim Müteferrika kolozsvári születésű ifjú, aki 18 éves korában került hadifogságba. Törökországban Rákóczinak is tolmácskodott. Müteferrika alapította meg az első török nyelvű nyomdát. (Mellesleg jegyzem meg, hogy Szinte Gábor hihető föltételezése szerint Leonardo da Vinci anyja is magyar származású elrabolt nő lehetett, akit apja a firenzei rabszolgapiacon vásárolt meg a törököktől.) A későbbi kutatások azonban kétségbe vonták Müteferrika szerzőségét.

A másik fontos, megemlítendő állítása a Madzsar Tarih-inek, hogy rokonságunk tatár eredetű, kipcsak, kun, besenyő, kazáni tatár, az "Arany Horda" népéhez tartozott.
Vagyis ez a két könyv teljességgel fölborítja a magyar őskorról vallott állításokat, hiszen még hun és magyar rokonságról sem tud. Vagyis minden származáselméletnek ellentmond.
Blaskovics föltárja a nyilvánvaló tévedéseket is. A török művek azt állítják, hogy a szászok már Attila előtt Erdélyben laktak. És pontatlanok némely Árpád-házi királyok adatai is. Aminek nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. De a föntebbieknek igen, és a művek abból a szempontból is érdekesek, miként látták a törökök a magyarokat a XVIII. században, kiveretésük után.

A svédek dalba foglalták: Újra a Turul népe vezeti Európát
2018. 06. 21. HungaryFirst

Magyarország és a magyarok ősi legendás népe egyre jobban foglalkoztatja világszerte a közvéleményt. Olyannyira, hogy Svédorszgban megszületett egy dal is, ami arról szól, hogy: Újra a Turul népe vezeti Európát!

Az, hogy az európai baloldali politikusok körében Magyarország neméppen örvend pozitív megítélésnek mit sem számít, mikor az európai népesség egyre inkább a bűvkörébe kerül. Számos Facebbok, Twitter és más közösségi oldalon fellelhető bejegyzés és komment bizonyítja, hogy a ballibsi média által kovácsolt "magyar ellenes" hírek az európai népesség igen piciny százalékának ad hangot - írja a Libsifigyelő.hu.
A környező országok mind csodájára járnak a magyar politikának, a magyar kultúrának, a magyar történelemnek...A magyarság bátorságának és legősibb szellemének köszönhető, még élő európai létezésnek...
Üzentek nekünk Belgiumból, ahol mozgalmat hoztak létre belgák a magyarokért. Egyesületet a magyar kultúra belgiumi megőrzéséért. Üzentek az olaszok, hogy hősök vagyunk és felsorakoznak mögénk egytől egyig. Üzentek a németek, hogy áldja meg az Isten e népet, mely oly sokszor rendíthetetlen bástyaként védte Európát! És most üzentek a svédek is!
Egy svéd zenekar kereste fel a Mindenszó szerkesztőségét, hogy egy dallal hajoljanak meg a magyarok előtt! Dalban mondják el azt, amit mi igaz magyarok a szívünkben is tudunk,
"Turul madár vezeti újra Európát a helyes útra"
Alább a svéd zenekar weboldala, melyen keresztül nekünk üzennek Free Woman címmel!

A 150 évről rózsás képek alakultak ki mára! Ismerjük meg mi is az igazság!
Az iskolákban nem tanítják. Budáról ellopott iratokat az isztambuli múzeumban magyar kutató nem kutathatja! Az anyagokat nem adják át a mai percig.

Kiegészítés:
- A török uralom alatt Magyarország népessége kb. 4 millióról 1,5 millió főre csökkent.
- A 8. pont miatti szemlélet eredménye, hogy a török katonák kisajtoltak a meghódítottakból annyi jövedelmet, amennyit csak tudtak.
- A török hadsereg téli ruhával nem rendelkezett, ezért felénk csak jó időben tudott hadat viselni. A fel- és visszavonulási sebességet ismerve, észak felé nem tudott már lényegesen messzebb hódítani, mert a közeledő őszi rossz idő miatt vissza kellett vonulniuk délre, csak a rendfenntartó embereik maradtak itt. A szultán minden évben más felé hódított. A Habsburgok ellenfelei (Velenceiek, franciák stb) is befolyásolták a szultánt, hogy mikor indítson háborút ellenünk.

Tíz tény, amit talán nem tudott Szulejmán szultánról
Az atv.hu már korábban írt arról a tervről, mely szerint Szigetváron, a török ostrom 450. évfordulóján nem a hős várvédő Zrínyi Miklósnak, hanem elsősorban a hódítóként érkező Szulejmán szultánnak kívánnak - több sajtóhír szerint török és magyar kormányzati támogatással - emléket állítani. Újra felépítenék többek között az úgynevezett csonka minaretet, és zarándokhelyet hoznának létre az ostrom közben elhunyt török uralkodó tiszteletére. Szulejmánra a török történelem - beleértve a mai török vezetést - az Oszmán Birodalom legnagyobb hódítójaként tekint. Ennek az árát azonban elsősorban Magyarország fizette meg: a szultán nemzetünk egyik legkönyörtelenebb pusztítója volt, akinek gyilkos terrorja évszázadokkal megelőzte az Iszlám Állam és más terrorosztagok véres hódításait. A Hetek cikke.

Tíz tény, amit talán nem tudott Szulejmán szultánról 

1. Nevéhez fűződik az önálló magyar államiság megdöntése, amely a magyar történelmet évszázadokra kényszerpályára szorította. Miután az általa irányított mohácsi csatában megsemmisítette a magyar haderőt, és II. Lajos király életét vesztette, majd 1541-ben elfoglalta a fővárost, Budát, ennek következtében megszűnt a királyi udvar, így Magyarország irányítása hosszú időre külföldre, Bécsbe helyeződött, ami számos súlyos következménnyel járt
 
2. A tények alapján ő tekinthető Magyarország egyik legnagyobb pusztítójának az ország 1100 éves történelme során. Uralkodása a szakadatlan háború és rombolás negyvenöt esztendejét jelentette az országnak. Ilyen hosszú időn át tartó hatalmas mértékű pusztítást az ország egyetlen ellensége sem okozott. A Batu kán vezette tatárjárás egy bő éven át tartott 1241-42-ben. A náci német megszállás, a nyilas rémuralom és a szovjet felszabadítás pusztításai is egy borzalmas esztendőn át tartottak 1944 tavaszától 1945 tavaszáig. Szulejmán első hadjáratát 1521-ben azonnal Magyarország ellen indította. Élete utolsó hadjáratát is ez ellen a föld ellen vezette már súlyos betegen 1566-ban, és Szigetvár ostroma során fejezte be földi pályafutását 72 éves korában. Egyik legfőbb életcéljának Magyarország leigázását tekintette: 1521 és 1566 között hét hatalmas hadjáratot indított Magyarország újabb és újabb területeinek bekebelezéséért. Hadműveletei során falvak százait gyújtatta fel, városo k hosszú sorát lövette rommá, égettette fel. Ez történt Szigetvárral is, amelynek első módszeres szétlövetője, felégetője, lerombolója éppen Szulejmán volt. Ezért megdöbbentő, ha az ő tiszteletére akarnak napjainkban dzsámit és minaretet emelni Szigetváron.
Szulejmán seregének pusztításairól egybehangzó leírásokat adnak a korabeli török és magyar beszámolók. A szultán győzelmi jelentése az 1526-os hadjárattal kapcsolatban a következőket mondja: "A hit harcosai elszéledvén az országnak minden része és tájéka felé, bárhol találták az alávaló gyaurokat, akár mezőn, akár hegyekben, közülük a férfiakat a kardok és nyilak áldozataivá tették, a nőket és gyermekeket pedig fogságba hurcolták, lakóhelyeiket feldúlták és felégették, s ők maguk megrakodtak töménytelen zsákmánnyal és mindenféle javakkal."
1532-ben Brodarics István, a mohácsi csatát is megjárt királyi kancellár, akit Szapolyai János király a Bécs elleni hadjáratából visszavonuló Szulejmánhoz küldött tárgyalni, a látottak alapján a következőket jelentette a szultáni sereg pusztításairól: "Szörnyen romboltak, égettek és öldököltek, az embereket korra és nemre tekintet nélkül elhurcolták."

3. A szultán emberéletben is hatalmas veszteségeket okozott Magyarországnak. Uralkodásának négy és fél évtizede alatt a nem szűnő háború és pusztítás során magyarok tízezreit ölték meg, és százezres nagyságrendben hurcolták el őket rabszolgaságba az országból. 1530 őszén Oláh Miklós, Mária királynénak, II. Lajos özvegyének titkára a következőképpen számolt be Erasmusnak, a híres humanistának Mehmed bég, nándorfehérvári kapitány Magyarországra betört tízezres seregének pusztításairól: ". a teherbíróbb, életerősebb férfiakat és ifjakat, tizenötezernél többet fogolyként Törökországba indított. Amikor Thurzó a török eltakarodása után kiment, hogy szemügyre vegye, milyen kegyetlenségeket követtek el, több mint ötszáz, részben karddal lemészárolt, részben földhöz csapdosott kisgyereket talált ott holtan. Talált közöttük ötvenet, akik még úgy-ahogy lélegeztek, ezeket - mélyen megrendülve a félholt apróságok iránti szánalomtól és a törökök bestialitása miatt - kocsin várába, Semp tére vit ette."

4. A szultáni iratokban rendszeresen megvető, becsmérlő hangnemben beszélt Magyarország lakosairól. A Mohács utáni győzelmi jelentésében például a magyarokat a következő szavakkal minősítette: "szemtelen és becstelen magyarság", "alávaló átkozottak","feslett életű gonoszok", "tévhitben élő gazok", a magyar katonákat pedig "ördöggel cimboráló dögök"-nek nevezte.

5. Látványos külsőségek között mészároltatta le magyar hadifoglyok ezreit. A magyar hadifoglyok tömeges lenyakazására a mohácsi csatát követő napon került sor, Szulejmán győzelmi ünnepének keretében. A szultán arannyal bevont trónusán ülve fogadta főtisztjeinek kézcsókjait és osztogatta számukra a kitüntetéseket, majd a vörös szultáni sátor körül felsorakozó oszmán vezérkar tagjai elé odavezették a mintegy kétezer láncra vert magyar hadifoglyot és valamennyiüknek fejét vették. Meg kell jegyezni, hogy Szulejmánnak ez a brutális tette messze felülmúlja napjaink Iszlám Államának eddigi legkegyetlenebb tömeges kivégzését, amelynek során mintegy kétszázötven foglyot nyakaztak le.

6. Az ország lakossága ellen tudatosan alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. Ezt nemcsak katonai megfontolásból tette, hanem ezt diktálta számára vallása is. A Korán 8. szúrájának (fejezetének) 60. verse ugyanis arra szólítja fel az iszlám követőit a nem muszlim emberekre vonatkozóan, hogy "keltsetek félelmet bennük!" Seregének szerves részét alkották a könnyűlovas martalóc csapatok, az akindzsik, akiknek a neve is azt jelenti: "égető, dúló". E "hitharcosok" borzalmas pusztításai, brutális kegyetlenkedései nem csupán a zsákmányszerzést szolgálták, hanem azt is, hogy az újabb és újabb területek megszerzését félelemkeltéssel is előkészítsék. Várak, városok feladását is kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek siettetni.
A már elfoglalt területek lakosságát is félelemben kívánták tartani. Az adók serény beszolgáltatása érdekében nem egyszer "nyársba vonással", azaz karóba húzással fenyegették meg a késlekedő falvakat, elrettentésül hivatkozva olyan falvakra, ahol már beváltották fenyegetésüket.

7. Az uralma alá került hatalmas területen példátlan és szisztematikus rablás zajlott, amelyhez foghatót se előtte, se utána egyetlen hódító hatalom sem hajtott végre az országban. Minden nemesember, városi polgár és a keresztény egyház is elvesztette a föld tulajdonjogát. Az összes föld egyedüli birtokosa a szultán lett. Az elfoglalt országrész mintegy 80 százalékát katonai szolgálat fejében török lovaskatonák kapták meg, ezek főleg a falvak területei voltak. A meghódított területek legértékesebb része, mintegy 20 százaléka a török kincstár kezelésébe került. Ide elsősorban a különböző városok tartoztak. Mindez többnyire a települések hanyatlását eredményezte. Mivel a török kormányzat számára a jól karbantartott, gondozott város képe nem jelentett értéket, a városok hamar nagyon elhanyagolt, lepusztult állapotba kerültek.
Jól mutatja ezt az egykori királyi főváros, majd az egész hódoltság központjává tett Buda állapotát bemutató leírás 1555-ből.
A Fugger bankház megbízottja Hans Dernschwam a következőket írta az egykori polgárházak, paloták látványáról: "A házak sorban, egymás után beomlanak. Építkezésnek nyoma sincs, legfeljebb annyi, hogy a lakó meghúzhassa magát az eső és a hó elől. A nagy, tágas termeket, szobákat istállószerűen kőből-agyagból-fából összeeszkábált cellák tömegére darabolták fel. Pincékre nincs szükségük. Ezeket szeméttel töltötték meg. Saját házának senki sem ura és gazdája. A házak egytől egyig disznóólakká váltak. Annyira körülépítették őket, hogy az ember jószerivel rá sem ismer a kapukra és a nagy hintóbejárókra. Ugyanis a házak elé - mi több, a házakhoz tapasztva - ereszalját, zsibárus bódékat építettek, melyekben a kézművesek török módi szerint a nyílt utcán ülnek és dolgoznak. A Fugger urak házában most a török kincstartó lakik. A ház előtt fából épített lóistálló, amely egészen a városházáig elnyúlik."

8. Az általa elfoglalt területeken a megmaradt lakosság súlyos és tartós elszegényítését eredményező gazdasági berendezkedést honosított meg. Egyrészt ő vezette be a szpáhi rendszert. A magyar tulajdonosoktól elvett földek döntő részét katonai szolgálat fejében használó szpáhik egyike sem tudhatta, hogy mikor helyezik át másik birtokra, ezért nem fektetett be a gazdaságába, nem fejlesztette birtokát, hanem abban volt érdekelt, hogy amíg ő használja az adott birtoktestet, addig is minél nagyobb hasznot tudjon belőle húzni. Ez kíméletlen rablógazdálkodáshoz vezetett szerte a hódoltság területén. A szpáhi földesurak a jobbágyoktól nemcsak pénzjáradékot és különféle terményjáradékot szedtek, hanem a legkülönbözőbb egyéb címeken is igyekeztek pénzt kisajtolni tőlük. Így például házasságkötéskor fizetni kellett a menyasszonyért stb. A török földesurak mellett nagy nyomorgatója volt az itt élő lakosságnak Szulejmán török államapparátusa is.
Jól mutatja ezt, hogy az állami adó török nevéből a "haradzs"-ból új magyar kifejezés született, a "harácsolni".

9. Tudatos megtévesztéssel, barátságot színlelve, tárgyalás ürügyén hívatta magához 1541-ben a csecsemő János Zsigmond magyar király egyik gyámját, Török Bálintot, hogy ott elfogja és az isztambuli hírhedt Héttoronyba zárassa élete végéig. Kínálkozik a történelmi párhuzam, hogy az 1956-os forradalom idején a szovjetek szintén tárgyalás ürügyén hívatták főhadiszállásukra Maléter Pál honvédelmi minisztert, hogy aztán a tárgyalások megkezdése után Szerov tábornok, a KGB elnöke berontva a terembe fogságba vitesse a magyar vezetőt.

10. Ellensége, pusztítója és elnyomója volt a kereszténységnek. A keresztény templomok egy részét már a hódító hadjáratok során elpusztíttatta. A megmaradottak jelentős részét mecsetekké, illetve dzsámikká alakíttatta, de voltak olyanok is, amelyeket istállóvá tettek. A keresztények kezén hagyott templomok használatáért tetemes összegeket kellett fizetni a török hatóságoknak. A harangok használatát mindenütt megtiltották. Új templom építését, a régiek kijavítását csak hitványabb anyagokból engedték és torony nélkül.

Kulcsár Árpád / (A szerző történész)

Kapcsolódó:
Mónus József, a Hódítók Kupája versenyenMónus Törökországból hazahozta a Hódítók Kupáját (hungaryfirst.hu)
Bizánc bevételének 565. évfordulója alkalmából rendezték Isztambulban az idei év első jelentős harci- és távlövő íjász nemzetközi versenyét, a Hódítók Kupáját, 50 ország 500 íjászának részvételével. Törökországban ennek a megmérettetésnek nagy hagyománya van, egykor az uralkodók is kedvelték és gyakorolták a távlövést. A bajnokok tiszteletére emlékoszlopokat emeltek, amelyek ma is fellelhetők a város különböző pontjain. A távlövő íjászok 50 fontos húzóerőre korlátozott kategóriáját ezúttal is jelentős fölénnyel nyerte Mónus József, mégpedig egy általa készített, 1500 éves szkíta íj erre a versenyre újjáépített íját használva.


Ellopott magyar emlékmű

1992. június 22-én Dél-Erdélyben, a Hunyad megyei Vaskapu-hágóban románok munkagéppel ledöntik Hunyadi János 1442. szeptember 6-án kivívott zajkányi győzelmének utolsó, 1896-ban állított emlékművét. A négyméteres öntöttvas buzogányt 1993-ban az osztrói tóban megtalálják, és a várhelyi múzeumba mentik. Innen 1994-ben ellopják. Hunyad vármegyében, a Déli Kárpátok hágóiban ugyanebben az időben ezenkívül még öt hasonló emlékművet emeltek. Az első világháborút követő román megszállás után valamennyit elpusztították. Az utolsó előttit, a Zsilyvajdejvulkán város fölötti hágóban, a hatvanas évek közepén rombolták le.

1992. június 22-én "ismeretlen" tettesek nehéz erőgépek igénybevételével az utolsó Hunyadi-emlékművet, a zajkányit is ledöntötték, buzogányát eltüntették. Egy évre rá az osztrói tóból kihalászták a vasbuzogányt, és a várhelyi (Sarmizegetusa) múzeumba vitték, amely helyi rendőrség szomszédságában van. Innen 1994 novemberében a vasbuzogány végleg eltűnt.

2002-ben az RMDSZ és a RSZDP pártok megállapodást kötöttek az emlékmű maradványainak megóvásáról és a felújítás előkészületeiről. 2003 áprilisában azonban ledöntött zajkányi emlékműnek a helyszínen, a Vaskapu-hágóban megmaradt darabjai is eltűntek, az emlékmű talapzatát elbontották, ledózerolták. Felelős nincs, nyomozás nem indult. (Facebook)

Lakatos Pál: Mártír volt-e a mártír?

Egyes dokumentumok szerint Nagy Imre részt vett az orosz cári család kivégzésében, az '56-os forradalom első hat napján meg ellenforradalmároknak nevezte a forradalmárokat, akiket, ha nem teszik le a fegyvert, azonnali kivégzéssel fenyegetett. Ő volt Nagy Imre, 1956 "mártírja".

1956. október 24-én, reggel 8 óra 45 perckor közlemény hangzott el a Magyar Rádióban, a Kossuthon: A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a rögtönítélő bíráskodást a népköztársaság megdöntésére irányuló cselekmények- lázadás, lázadásra való felbujtás, lázadás és szövetkezés, gyilkosság, emberölés, gyújtogatás, robbanószerek tartása vagy ezek felhasználásával elkövetett bűncselekmény, a közveszélyességi bűncselekmények, hatóság elleni erőszak, magánosok elleni erőszak, s az engedély nélküli fegyvertartás- bűntette tekintetében az ország egész területére elrendeli a rögtönítélő bíráskodás hatálya alá eső bűncselekményeket halállal kell büntetni.

E rendelet nyomban hatályba lép. Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke.
A rádió 10 óra 40 perckor jelentette be: "Rövidesen közvetítjük Nagy Imre elvtársnak, a Minisztertanács elnökének rádiószózatát." A beszéd végül csak 12 óra 10 perckor hangzott el a következő szöveggel: "Budapest népe! Közlöm, hogy mindazok, akik a további vérontás megszüntetése érdekében beszüntetik a harcolt és leteszik fegyvereiket, mentesülnek a statáriális eljárás alól."
A rádió a statárium felfüggesztésére vonatkozó szózatot 13 óra 2 perckor, 13 óra 6 perckor, 13 óra 15 perckor, 13 óra 50 perckor és 14 órakor megismételte "Aki két óráig leteszi a fegyvert, nem kerül statárium elé. Figyelem, figyelem! Hallgatóink tegyék ki az ablakokba rádiókészülékeiket. Az ellenforradalmárokkal, a megtévesztettekkel közölni kell, hogy azonnal tegyék le a fegyvert, s akkor nem kerülnek statárium elé."

Az utcán harcolókat a nap folyamán nevezték fasisztáknak, ellenforradalmároknak és megtévesztetteknek.
Tizennégy óra után ismét megszólalt a rádió. Figyelem, figyelem, fontos, rendkívüli hírt közlünk: A kormány korábbi intézkedését, hogy azok számára, akik 14 óráig, délután 2 óráig leteszik a fegyvert, a statáriumot elengedik, módosította: az utolsó határidő 18 óra, délután 6 óra. Tegyék le a fegyvert!"

Három negyed hattól a rádió szinte percenként ismételte: "Még néhány perc!"
Hat óra elmúlt. Letelt a második hosszabbítás ideje is. Ezután már csak egyszer, műsorzáráskor hangzott el a következő: "A kormány a legszigorúbban figyelmezteti a fegyveres támadókat, hogy ellenállásukat szüntessék meg. Adják meg magukat vagy dobják el fegyvereiket!"
Nagy Imre beszéde 1956. október 25-én 15 óra 18 perckor a rádióban

"Magyarország dolgozó népe!
Az elmúlt napok során hazánk tragikus eseményeket élt át. Kisszámú ellenforradalmár felbujtók népköztársaságunk rendje ellen fegyveres támadást indított, amelyet Budapest dolgozóinak egy része az ország helyzete felett érzett elkeseredése következtében támogatott. Ezt az elkeseredést fokozták a múlt súlyos politikai és gazdasági hibái, amelyek helyrehozását az ország helyzete és a nép általános óhaja feltétlenül megkövetelte.
A párt új vezetősége és az új vezetés alatt álló kormány el van szánva arra, hogy a tragikus események tanulságait a legmesszebbmenően levonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az Országgyűlés....
...Mint a Minisztertanács elnöke bejelentem, hogy a magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomásozó szovjet haderők visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pártok és a szocialista országok közötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alapján...."


A fordulat napja október 28-a. "Délben a Nagy Imre-kormány az ország felé hivatalossá tette a lezajlott politikai fordulatot: kihirdette a tűzszünetet és a felkelés követeléseinek elfogadását. A Parlamentben megalakult és ülést tartott az új kormány."
Október 28-ig tehát a az utcán harcolók voltak fasiszták, ellenforradalmárok csak forradalmárok nem, akiket a Nagy Imre vezette kormány utasításának megfelelően, ha fegyverrel a kézben találtak rájuk, azonnal ki lehetett végezni.
Mindezek után, csupán egy pillanatkép a mából. 2018. június 16-án a köztársaság nélküli köztársasági elnök, Áder János virágot tett Nagy Imre sírjára. A forradalmárok sírjára nem került "állami" virág.
(Facebook)

"Makuch Bertalan: Nagy Imre vagy ahogy a papíron van Imre Nagy azonos azzal aki másokat tönkre tett és Berijának jelentett. Amikor hadifogságba esett később Jekatyerinburgba kerül. És ő is benne van abba bűnöző társaságban amelyik Lenin parancsára megszavazta és aláírta a cári család kivégzését.1990 óta jelentek meg erről a csirkefogóról életrajzok. Csak elő kell szedni. A moszkvai levéltárban fellelhető a dokumentum. Nincs tévedés. Még az RTR Planeta orosz tv csatorna is bemutatta a dokumentumot, én is 2000 után láttam a filmet a cári családról. Hangosan mondta az illető Imre Nagy nevét. És a többiekét is. Berijának meg folyamatosan jelentett 1953-ig. Míg Beriját ki nem végzik. Nagy Imre, mások tönkre tevője, nem 56-os mártír!" (Molnár Gizike facebook oldaláról átvéve.)

Kapcsolódó:
Nagy Imre és mártírtársai kivégzésére és újratemetésére emlékeznek maNagy Imre és mártírtársai kivégzésére és újratemetésére emlékeznek ma (pestisracok.hu)
Nagy Imre néhai miniszterelnökre és mártírtársaira emlékezik ma az ország kivégzésük 60. és újratemetésük 29. évfordulóján. A központi állami rendezvényen a fővárosi Vértanúk terén tartanak koszorúzást Nagy Imre szobránál. Az MSZP és a Párbeszéd képviselői szintén a Nagy Imre szobornál helyezik el az emlékezés virágait. Vidéken is tartanak megemlékezést. Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökét és mártírtársait - Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót - a forradalom leverése után koncepciós perben halálra ítélték. 1958. június 16-án hajnalban kivégezték őket, később titokban eltemették őket a rákoskeresztúri Új köztemetőben.
Orbán: Az újratemetés a nagyfiúk feladata voltOrbán: Az újratemetés a nagyfiúk feladata volt (index.hu)
Összességében nem vagyok vele elégedetlen - mondta 1989. június 16-án a Hősök terén elmondott beszédéről Orbán Viktor a Duna TV hétfő esti, Szabadság tér '89 című műsorában. A miniszterelnök katartikusnak minősítette Nagy Imre újratemetésének napját, mivel szerinte a rendszerváltással kapcsolatban és azután is ez volt az egyetlen olyan esemény, amelynek kapcsán mindenki ugyanazt élte meg. "Akkor nem tudtuk, milyen fontos nap ez, érezni éreztük, de az csak később derült ki, hogy nem lesz több ilyen nap" - mondta Orbán, hozzátéve: a rendszerváltás szerinte az első szabad parlamenti választással következett be.
Kovács János közleménye: Az elcsalt rendszerváltás óta hazaáruló posztkommunisták vezetik az országot - félreKovács János közleménye: Az elcsalt rendszerváltás ó ta hazaá ruló posztkommunisták vezetik az országot - félre (mvsz.hu)
Élükön Orbán Viktorral (itt), aki a legnagyobb áruló, hiszen nemzeti színekben, nemzeti érzelműekkel vértezi magát. A többi ex-kormányfő kismiska hozzá képest. Így Antall, Horn, Medgyessy, Gyurcsány(i), Bajnai. Orbán mindenről tudott és tud, benne van a keze minden népellenes aljasságban, de a pártszócsöveivel az ellenkezőjét hangoztatja. Tudott, mert benne volt a rendszerváltók paktumában, tudott az újabb titkosítások tartalmáról, a titkosszolgálatokról, ezeknek újbóli titkosításával 2019-ig, tudott és segédkezett a módszeres kirablásunkban privatizáció, bankhiteles ellehetetlenítésről, kormányzása alatt dolgozták ki a devizacsapdát, tudott és segédkezett a 2006-os rendőri vérengzésről, vele az őszödi beszéd forgatókönyvéről, hazánk elárulásról és nemzetünk felszámolási tervéről! Asszisztál, amióta a "ruszkik haza" szöveggel bemutatkozott és azóta benne vakon hívő hasznos-idiótáknak. Segédkezik az ország további felszámolásában, felosztásában, cionista zsidó megszállásáb an!
1918. július 16.- II. Miklós cárt és családját kivégzik a bolsevikok1918. július 16.- II. Miklós cárt és családját kivégzik a bolsevikok (magyartudat.com) A most következő írásomban a tragikus sorsú II. Miklós (t eljes ne vén: Nyikolaj Alekszandrovics Romanov) orosz cárra és családjára emlékezem. Egy korábbi írásomban több forrásból is utaltam arra, hogy a magyar származású Nagy Imre miniszterelnök részt vett a cári család kivégzésében 1918-ban. A cári Oroszország sorsa már jóval az I. világháború és az azt követő bolsevik-forradalom előtt megpecsételődött. Az elmaradott, szegény ország, a nehézipar, a vasút hiánya, a bürokratikus, korrupt és despotikus államigazgatás, és a gyengekezű uralkodó mind-mind a monarchia ellenségeinek a malmára hajtotta a vizet.
Bolsevik szesztilalom: Kun Béláék statáriális bíróság elé állíttattak egy sör elfogyasztásáértBolsevik szesztilalom: Kun Béláék statáriális bíróság elé állíttattak egy sör elfogyasztásáért (harcunk.info)
Gondoljunk bele, milyen hatása lenne például napjainkban az alkoholfogyasztás teljes állami betiltásának. Ha szesztilalomról van szó, valószínűleg legtöbbünknek az USA és az egyedi hangulatú, illegális szeszügyletekkel fémjelzett 1920-as évek jut az eszébe. De ez a berögződés igencsak hiányos: hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Magyarországon is volt szesztilalom, az amerikainál szigorúbb szabályozással. Ám a magyar alkoholtilalom történetéhez hozzátartozik, hogy egy eleve zűrzavaros, háborúval és forradalmakkal tűzdelt időszakban, a Tanácsköztársaság idején került bevezetésre.
Így próbálják lejáratni az oroszokot, akik alig várják a 3. világháborút. És kik lehetnek ezek? A nagytőke, akik milliók halálával, rombolással még több pénzt sepernek be.


Érdeklődés Kinából
(Hungarian-Lobby,714)
'Bela Liptak' via Hungarian-Lobby

Kedves Tanár úr!

A National Fuel Cell and Hydrogen konferencián hallottam a TV előadását az RFC-ről és tudni szeretném, hogy indiai előadáskörútjának milyen visszhangja volt, illetve érkezett-e megkeresés Kinából?
Persze az is érdekelne, hogy a magyar kormány megkereste-e, meg az is, hogy mekkora tetőfelületet kellene befedni ahhoz, hogy annak áramtermelése egyenlő legyen Paks2-ével, mibe kerülne és meddig tartana felállitani a rendszert?

Tisztelettel, Feldman Zoltán

Kedves Zoltán,

Kérdéseidre válaszolva, Indiában 7 városban tartottam előadást és az érdeklődésre jellemző, hogy az ország legnagyobb lapja a fedőlapján foglalkozott az RFC-mel (melléklet). Őket főleg a szükséges kataizátor kifejlesztése érdekli, ami az RFC nappali (elktrolizis fázis) működéséhez szükséges. A Kinából jött megkeresést alább olvashatod.

A magyar érdeklődést illetően egy előadást tartottam a Műegyetemen amin jelen volt egy személy valami állami hivataltól és több, a tieidéhez hasonló kérdést tett fel, de ezt követően semmit nem hallottam tőlük. Ezért úgy sejtem, hogy a magyar energia-függetlenségért való munka még váratni fog magára, mert a jelenlegi kormány az orosz atomlobbi befolyára alatt van.

Kérdéseidet illetően:

Villanytermelés saját forrásból: Paks2 villany termelésének pótlását, -mint már sokszor leitam -, több modern tehnológiával elérhetjük. Igy példáúl az amúgy is lecserélendő, rákokozó azbeszt-pala tetőknek nap-tetőkkel való lecserélésével is. Szerintem e mellett kivánatos lenne a Tesla, Qilu és Colas vállalatokkal való kooperáció is, mert igy egyben a napenergia raktározását és a nap-utak (melléklet) kifejlesztésében is részt vehetne az ország.

Költség: Az árat illetően tudnunk kell, hogy a magyar GDP 114 milliárd Euró és az orosz kölcsön 10 milliárd Euró plusz a titkositott kamat (4 - 4.7%, ami fantasztikusan jó befektetés az oroszoknak, elvégre a nemzetközi piacon ugyanez 3.18%) és egyben megszerzik a magyar energia piaciot (földgáz 85%, uránium 100%). Ezzel szemben az RFC energia forrása ingyenes, a rákokozó azbesz-pala tetők lecserélése mindenképpen szükséges és a nap-tetők nem kerülnek többe, mint a konvencionálisak, viszont rengeteg munkaalkalmat teremt úgy a beszerelésük, mint a kifejlesztésük is, ami olyan feladat lenne, ami talán otthon tartaná tanult fiataljainkat.

Paks2 és a nap-tetők beinditásának időtartama: A naptetők kifejlesztésének és beszerelésének időtartama nem haladná meg az 5-6 évet (Paks2 már ma 2 évnyi késésben van és még csak engedélye sincs a főépületre Az oroszról nem beszélve, még a modern atomerőművek épitési idejének világátlaga is 14 év.

Kedves Zoltán, szokásomtól eltérően hosszabban irtam, mert lvélváltásunkat feltszem a lobbira is.

Lipták Béla 

Felfoghatatlanul értékes kincsen ül az észak-koreai latorállamFelfoghatatlanul értékes kincsen ül az észak-koreai latorállam (origo.hu)
A nemrég lezajlott, történelmi jelentőségűnek tekintett USA-Észak-Korea csúcstalálkozó eredményeit, következményeit, a világpolitikai színtérre, valamint az Egyesült Államok és a latorállam kapcsolatára gyakorolt hatását, azóta számos elemzés próbálta felmérni. Az Asia Times most arról ír, érdemes lehet figyelembe venni még egy okot, ami befolyásolhatja a globális politikai és gazdasági játszmákat, melyek középpontjában ott áll az elzárkózó, lesajnált, rejtélyes Észak-Korea. Ez az ok pedig nem más, mint az ország felfoghatatlanul értékes ritkaföldfém-készlete.
Géczy Gábor LONDON 2018 Magyarság múltja, jelene, jövőjeGéczy Gábor LONDON 2018 Magyarság múltja, jelene, jövője (youtube.com)
A felvétel időpontja: 2018. Május.
Rendet kell vágni az AkadémiánRendet kell vágni az Akadémián (demokrata.hu)
Felhorgadt a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége, miután a kormány az intézmény kutatási-fejlesztési forrásainak felügyeletét az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe szándékozik utalni. Az egykor gróf Széchenyi István felajánlása nyomán létrejött tudós testületet ma irányító Lovász László és vezetőségi társai a törvénymódosítási tervezet visszavonását követelik, mondván, az csökkenti az Akadémia függetlenségét.


Chris Pratt Istenről az MTV díjátadón
THEA 2018.06.22. idokjelei.hu

"A KEGYELEM AJÁNDÉK ÉS A SZABADSÁGHOZ HASONLÓAN, AMIT EBBEN AZ ORSZÁGBAN ÉLVEZÜNK, EZÉRT IS VALAKI MÁS FIZETETT A VÉRE ÁLTAL. EZT NE FELEJTSÉTEK EL!"

Chris Pratt, a Jurassic World és a Bosszúállók egyik főszereplője, sokadik alkalommal tett bizonyságot hitéről nagy nyilvánosság előtt, olyan példát állítva ezzel fiatal rajongói elé, amit a nevével fémjelzett filmekről már kevésbé lehet elmondani.
A keresztény hitét nyíltan felvállaló fiatal apuka az MTV Generációs Díjának átvételekor nemcsak földi, de mennyei szeretteinek is hálát adott sikereiért.
megköszönte családja támogatását és mesélt születésétől fogva betegséggel küzdő kisfiáról, Jackről, a színész megosztott néhányat saját szabályaiból a boldog élet titkára vonatkozóan.
"Isten valóságos. Isten szeret téged és a javadat akarja. Hidd el! Én hiszem."
Chris arról is beszélt, hogy a tehetségünk kihasználásához bölcsességre van szükség és a képességeinket soha ne használjuk a gyengék ellen.
"Ha erős vagy, legyél mások védelmezője. Ha okos vagy, legyél alázatos. Ne használd az erődet mások ellen."
"Az embernek lelke van. Vigyázz rá!"

Beszélt az imáról is: "Tanulj meg imádkozni. Nem nehéz és jót tesz a lelkednek."

Végül pedig:
"Senki sem tökéletes. Lesznek, akik azt mondják majd neked, hogy tökéletes vagy úgy ahogy vagy, de ez nem igaz. Nem vagy tökéletes és nem is leszel az. Egy hatalmas erő teremtett így. Ha ezt el tudod fogadni, tiéd a kegyelem, a kegyelem pedig ajándék és a szabadsághoz hasonlóan, amit ebben az országban élvezünk, ezért is valaki más fizetett a vére által. Ezt ne felejtsétek el és ne vegyétek készpénznek!"

A fenti sorokhoz nem is tennék hozzá egyebet, mint egy rövid emlékeztetőt, hogy abba a röpke néhány percbe, amit Chris sok kollégája többnyire különböző politikai és zavaros filozófiai vagy társadalmi üzenetek népszerűsítésére használ, nem könnyű belesűríteni azt a csodát, amit ki megváltásnak, ki örök életnek, ki pedig Isten kegyelmének nevez, illetve, hogy mindehhez nem kell híres színésznek, de még prédikátornak sem lennünk vagy tökéletes teológiai rálátással érvelnünk. Elég, ha kinyitjuk a szánkat és nem szégyelljük azt, Aki minket sem szégyell majd Isten és az angyalok előtt.

Márk 8:36-38 Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért? Mert ha valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal."

​​
Fe
​​
lelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz!


   "Felelős vagy az életedért és felelős vagy azért, ahogyan élsz. Bizony ezek ma nem szeretem mondatok és sokan rögtön húzzák a szájukat. Sokan azt mondják, hogy következmények nélküli világban élünk. Én nem így gondolom. Sokszor a média által értesülünk eseményekről és nagyon gyorsan megszületik Bennünk a vélemény, az ítélet. A folyamatra nincs rálátásunk csak epizódokon akadunk fenn.

    Munkám során gyakran tapasztalom, hogy vannak következmények, csak erről már nem beszél senki. Mindenkit utolér a végzete nyugodjunk meg. A karma törvénye működik, sőt azt látom, hogy gyakran egész gyorsan csak meg kellene állnunk egy pillanatra és szemlélődnünk kellene és máris megláthatnánk az összefüggéseket, amelyek bizony vannak és nagyon szemléletesek, csak sokan nem figyelnek rájuk vagy éppen nem is akarnak velük szembenézni.

    Okos ember más kárán tanul- mondja a közmondás, a balga a sajátjából sem. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy felismerje a hamis célokat.

   Bizony felelősségünk van abban, hogy elválasszuk az ocsút a búzától, a valódit az álságostól. Gyümölcseiről ismeritek meg őket - mondja Jézus a hamis prófétákról. Régen legalább azt lehetett tudni, hogy ki állít valamit, kinek a véleményét hallottuk. Ma álhírek terjednek, szerzőik ismeretlenek és némelyek sportot űznek abból, hogy lehet a legjobban az információkat, dezinformációra felcserélni. A legszomorúbb az, hogy az emberek nagy része nem gondolkodik el semmin, hanem az a lényeg, hogy az érzéseit alátámasztja egy információ és akkor, ha igen, akkor igaznak véli, ha nem akkor rögtön ellenséges vele, mármint az informátorral, szemben.

    Nagyon könnyű eldönteni, hogy mit érdemes gondolni egy hírrel kapcsolatban: Miről szól a híradás? Mi volt a célja a hír továbbítójának, hogy ezt megosztotta? Nekem, mint olvasónak előrébb viszi az életemet, tanít valamire vagy sem? Ma rengeteg élelmiszernek nevezett valami csak egy vegyi gezemice. Nem mindegy, hogy mivel táplálod Magad, a hírek szintjén sem mindegy."

Kaló Jenő - vntv hírlevél

Kapcsolódó:
Tényleg csak buta emberek hisznek Istenben?Tényleg csak buta emberek hisznek Istenben? (idokjelei.hu)
A kérdés statisztikai aspektusával kapcsolatban ma már elég sok tanulmány áll rendelkezésre és ezek kivétel nélkül azt mutatják, hogy a műveltség vagy éppen maga a tudomány, nemcsak nem áll ellenséges viszonyban a hittel, de bizonyos országokban még a tudósok között is nagyobb arányban találunk hívőket, mint ateistákat. Az egyik globális felmérésben részt vevő 9 422 tudós, arra a kérdésre, hogy szerintük a tudomány harcban áll-e a hittel, a válaszadók elenyésző százaléka felelt igennel. Nem beszélve arról, hogy a modern tudomány megalapozói is igen kevés kivétellel hívő emberek voltak.