Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2018. június 19., kedd

23.083 - ​Zetényi-Csukás Ferenc: ​Horthy Miklós 150. születésnapja!


Feladó: 
​​
Társaság Horthy Miklós
 
Dátum: 2018. június 19. 8:39
Tárgy: HÍVEKKEL ÉS TISZTELŐKKEL TELI TEMPLOM AZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETEN
Címzett: 

HÍVEKKEL ÉS TISZTELŐKKEL TELI TEMPLOM AZ ÜNNEPI ISTENTISZTELETEN
-
Horthy Miklós 150. születésnapján-

A Hazatérés temploma adott otthont a történelmi megemlékezésnek, ahová számlálatlanul tódultak az emberek. A telt-házas istentisztelet röviddel 10h-i kezdés előtt, már bizonyossá vált.

A Horthy Miklós Társaság és a Magyar Tengerészek Egyesületének zászlaja után léptek be a presbitérium jeles tagjai, élükön nagytiszteletű Hegedűs Loránt vezető lelkésszel, majd sorban mind a kiválóak közül is a legkiválóbbak. Szelíd áhítattal néztem szét a padsorok között, s láttam a szép magyar arcukon, hogy nem csupán ruháikban, de lélekben is, valamennyiük ünneplőbe öltözött.Régen látott barátok, barátnők ölelték meg egymást, 56-osok, vitézek, nemzetőrök és mindazok, akiknek a legnagyobb kitüntetésük az, hogy magyarok.

Ott Horthy Éva asszony mosolyát viszonozta a 2. világháború legeredményesebb vadászpilótájának fia, Szentgyörgyi Dezső, amott dr. v. Bucsy László nemzetes úr fogott kezet Hajdú László országos alelnökkel.

​ ​
Knírs Imre és Publik Antal disputált előttem, míg hátul Somogyi Imre, Féderer Zénó és Jaross Tamás Pest-megye elnökének sziluettje tűnt fel, de ott volt mögöttem a származását soha meg nem tagadó Reiner Péter és a roma-magyar Kovács István „Vayk".
​ ​
Barátságom és minden tiszteletem az övék!

Sorolhatnám a végtelenségig a neveket, de bizonyosan valakit kihagynék, az pedig nem lenne szép! Itt most nincs rang vagy név, ami bárkit is előrevisz, itt a templom falai között mindenki egyenlő:

​ ​
Vitéz nagybányai Horthy Miklós felé való tiszteletre gyűlt össze a sokaság.

Önkéntes hölgyek vitéz Vécsey Frigyes: Hazánk újjáépítője című hasonmás kiadványát osztogatják, amit „valami elnök" minden résztvevőnek ingyenesen felkínált. Egyszeriben szinte tapintható a csend, ahogyan Hegedűs lelkész úr a szószékre lép.
Igehirdetése példaadó, elkötelezettsége útmutató. Minden egyes szava megfontolandó.

Az ünnepi program a Kodály Zoltán Férfikar csodálatos zenei betétjével folytatódott, majd Erdei József versmondása, Hajdú Lajos úr és Jobbágy Éva közreműködése és „apa és fia" hegedű szava tette teljessé a magasztos eseményt.
A Himnusz és a Székely Himnusz közös eléneklése után a lelkes sokaság megkoszorúzta az egykori kormányzó szobrát, majd a közösség elismeréseként nagytiszteletű Hegedűs Loránt a Horthy Miklós Társaság ez alkalomra készíttetett jubileumi emlékérmét vehette át.

Az istentiszteletet Klebelsberg Kuno emléktáblájának leleplezése követte, majd a „Horthy-kor Pantheonja" c. kiállítás megnyitója, amely Horváth Zoltán „Zontal" gyönyörűen megfestett, értékes festményeit mutatta be.

A Hazatérés temploma és közössége méltóan és elismerést érdemlően emlékezett meg Horthy Miklós születésének 150. évfordulójáról.
Köszönettel feléd és alázattal az ügyünk iránt:

​​
Zetényi-Csukás Ferenc
Horthy Miklós Társaság
elnök