Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. október 3., péntek

19.440 - A ​Magyarok Világszövetsége Elnökségi határozata: Az MVSZ-tagság összeegyeztethetetlen a Jobbik-tagsággal!

Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2014. október 3. 17:03
Tárgy: MVSZ Elnökségi határozat: Az MVSZ-tagság összeegyeztethetetlen a Jobbik-tagsággal!
Címzett: 
Kutasi József Antal


Sarkalatos határozatot hozott a Magyarok Világszövetségének Elnöksége, amelyben kimondta, hogy a továbbiakban összeegyeztethetetlennek tartja az MVSZ-beni tagságot az egyidejű Jobbik-tagsággal. A határozatot ellenszavazat nélkül, 23 igennel és 2 tartózkodással fogadta el a testület. Az MVSZ Elnöksége felhívja az MVSZ azon tagjait, akik egyúttal a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pártnak is tagjai, hogy válasszanak: a két tagság közül melyiket kívánják megtartani, a másikról pedig mondjanak le.

Az ügy előzményeiről tudni kell, hogy az elmúlt hónapokban egyre feszültebbé vált a Magyarok Világszövetsége és a Jobbik viszonya. Az első komoly ellentét akkor rajzolódott ki, amikor kiderült, hogy a Jobbik európai parlamenti választási listájának előkelő, 5. helyén az a Sípos László szerepel, aki annak az alattomos kísérletnek a vezetője volt, amellyel az elmúlt években megpróbálták elorozni és "idegen kézre játszani" kulturális örökségünk egyik legértékesebb részét, a székely-magyar rovásírást. A kazárosítási kísérletről lásd Gyetvay György Gergely, az MVSZ rovásírás-ügyi megbízottjának nyílt levelét Vona Gáborhoz, a Jobbik elnökéhez. Az MVSZ Elnöksége ez ügyben idén tavasszal konzultációt kezdeményezett a Jobbikkal. A testület ülésén részt vevő Murányi Levente Jobbik-alelnök döbbenten hallgatta a Sípos László áldatlan szerepéről szóló beszámolót, és megígérte, hogy minderről tájékoztatja a Jobbik elnökét, elnökségét. Ezt követően az MVSZ hiába várta a Jobbik válaszát. Sem válasz, sem intézkedés nem történt.

Következett egy súlyos incidens júliusban, amikor a Jobbik nemhivatalos lapjában, a Barikád-ban Petőfi Sándor 25. évvel korábban Szibériában feltárt hamvainak joggal elvárt újratemetése kapcsán egy olyan írás jelent meg, amely nemtelenül támadta a Magyarok Világszövetségét, "románozta" és "szlovákozta" az MVSZ elnökét, illetve elnökhelyettesét. Bővebbet erről itt olvashatnak.

A pohár akkor csordult ki, amikor egy héttel ezelőtt kiderült, hogy az október 12-én esedékes önkormányzati választásokon a Jobbik Ferencvárosban indítja azt a személyt, aki rendkívül sokat ártott az MVSZ-nek, és akin keresztül a 76 éves Magyarok Világszövetsége történetének legsúlyosabb támadássorozata zajlik a Szövetség ellen. Kvacskay Károly indításának hírére, az MVSZ négy vezető tisztségviselője – Fuksz Sándor elnökhelyettes, Oláh István térségi elnök, Borsos Géza térségi alelnök, Bottyán Zoltán térségi alelnök – levelet írt Vona Gábornak, amelyben rendkívül súlyos következményeket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha a Jobbik október 1-ig nem vonja vissza Kvacskay Károly indítását. K.K.-ról itt, itt, és itt olvashatnak.

A levél írói közölték, hogy indítványozni fogják az együttes MVSZ- és Jobbik-tagság összeférhetetlenségének kimondását. Ezt követően kilenc elnökségi tag rendkívüli szavazást kért ez ügyben. Ilyen esetben az elnök köteles elrendelni a szavazást. Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, a szavazás elrendelése előtt telefonon kereste Vona Gábort, a Jobbik elnökét. Meg kívánt győződni arról, hogy az MVSZ-vezetők levele célba ért, és közvetlenül az elnöktől akarta megtudakolni, hogy milyen álláspontra helyezkedik e kérdésben. Az egész délelőtt zajló telefonálás nem vezetett eredményre, jóllehet az MVSZ titkárságának több vezető jobbikos politikus is megígérte a közvetítést. Vona Gábor személyi titkára azt is megígérte, hogy a Jobbik elnöke még aznap visszahívja az MVSZ elnökét. Sem aznap, és azóta sem történt Vona Gábor részéről visszajelzés.

Több olyan MVSZ-tisztségviselő, aki egyben a Jobbiknak is tagja, kijelentette, hogy a történtek után az MVSZ Elnökségének határozata nélkül is kiléptek volna a Jobbikból, mert ez a Jobbik már nem az a Jobbik, amelybe ők beléptek.

MVSZ Sajtószolgálat
8396/141003


„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni minden magát magyarnak valló ember számára, bárhol éljen a világon. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.