Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. június 18., szerda

1.002 - NJA: Rendőri jogsértés miatt a BRFK-t ismét kártérítésre kötelezte a bíróság Kocsis Imre javára

---------- Forwarded message ----------
From: njsz <njsz@nemzetijogvedo.hu>
Date: 2008/6/18
Subject: NJA
To: Kutasi Dániel

Rendőri jogsértés miatt a BRFK-t ismét kártérítésre kötelezte a bíróság Kocsis Imre javára PDF Nyomtatás E-mail
2008. június 02.

NJA hír, 2008. május 30.

 A Nemzeti Jogvédő Alapítvány és Kocsis Imre, a Lelkiismeret '88 Csoport elnöke újból sikert ért el Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) ellen, ezúttal a 2004. december 10-én a Margit hídon történt jogtalan előállítás és azt követő fogva tartás miatti kártérítési perben kötelezték a rendőri szervet kártérítésre.

 A Fővárosi Bíróság 2007. november 29-én hozott - fellebbezések hiányában jogerőre emelkedett - elsőfokú ítéletével hatszázezer forint és kamatai összegű nem vagyoni kártérítés, százezer forint perköltség megfizetésére, továbbá elégtételt adó közlemények költségeinek viselésére kötelezte BRFK-t közel háromnapos jogellenes fogva tartásért a meghurcolt és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvezetője, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd által képviselt Kocsis Imre felperes javára. A BRFK a napokban fizette meg az ítélet szerinti kártérítést és perköltséget.

A bíróság alkotmányos alapelvekre és nemzetközi egyezményekre is hivatkozva megállapította: a BRFK megsértette Kocsis Imre emberi méltóságát és személyes szabadságát azzal, hogy 2004. december 10-én a budapesti Margit hídon rendzavarás szabálysértés „gyanújával" elfogta, előállította majd szabálysértési őrizetbe vette, akit azonban ezt követően a szabálysértési bíróság jogerősen felmentett. Gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértése miatt is eljárás indult Kocsis Imrével szemben, amelyet azonban a rendőrség utóbb megszüntetett.

 Amint emlékezetes, ezen a napon a Lelkiismeret '88 Csoport öt tiltakozó tüntetést jelentett be a magyar állampolgárság kiterjesztéséért kezdeményezett népszavazási kampányban a Gyurcsány-kormány által tanúsított hazug, manipulációs és nemzetellenes tevékenység miatt. Ennek keretében a szervezet a Miniszterelnöki Hivatal előtt, az Országház előtt illetve a Képviselőház előtti helyszínekre jelentett be tiltakozó gyűléseket, illetve Gyurcsány Ferenc háza elé kívántak elvonulni, illetve ott tüntetést tartani.

 A rendőrség a Margit hídon át történő vonulást, illetve a Gyurcsány-ház előtti tüntetést megtiltotta, a tiltó határozatokat a helyszínen közölte. Kocsis Imre a tüntetések szervezője az utolsó tüntetési helyszínen bejelentette a tiltás tényét, befejezettnek nyilvánította a tüntetést és kérte a jelenlevőket, hogy két-három fős csoportokban hagyják el a helyszínt, nehogy a rendőrség fellépjen velük szemben. Ő maga azonban a bejelentett és megtiltott tüntetés helyszínére indult, hogy az ott esetlegesen megjelenteket a tiltás tényéről értesítse, eleget téve ezáltal a gyülekezési törvény által előírt szervezői kötelezettségének.

 A Margit hídon történő gyalogosan történő áthaladása során azonban a rendőrök feltartóztatták és szabálysértés abbahagyására való felszólítás nélkül elfogták, megbilincselték és rabszállító autóban rendőrségi fogdába szállították. 72 órás szabálysértési őrizetet követően tartott gyorsított eljárásban első fokon Kocsis Imrét figyelmeztetésben részesítette a bíróság szabálysértés rendzavarása miatt, fellebbezése nyomán azonban a Fővárosi Bíróság jogerősen felmentette. Ekkor többek között kimondta: Kocsis Imre előállítására és őrizetére valótlan adatot tartalmazó, koholt bizonyítékok alapján került sor. Kocsis semmilyen szabálysértést nem valósított meg, senki nem szólította föl szabálysértés abbahagyására, ezért a vele szemben alkalmazott kényszerintézkedés törvénysértő és indokolatlan volt.

 Az ügy jogi és történeti előzményei:

Közlemény: A Nemzeti Jogvédő Alapítvány újabb győzelmet aratott a BRFK ellen (http://nja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=77)

Újabb jogi csatát nyert a Lelkiismeret'88 és a Nemzeti Jogvédő Alapítvány a BRFK-val szemben (http://nja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=266&Itemid=55)

 Ilyen előzmények után 2006 szeptemberben nyújtotta be keresetét Kocsis Imre közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt, és két tárgyalást követően született meg a Fővárosi Bíróság BRFK-t marasztaló ítélete. Az ítélet bizonyos mértékű közrehatást állapított meg Kocsis Imre terhére, erre tekintettel az előterjesztett egymillió forint összegű kárigényt csökkentette. Bár vitatható, hogy a felperest bármilyen közrehatás terhelte volna a vele szembeni rendőri intézkedés során - hiszen a hídon azért haladt át a közrendet semmilyen módon nem sértve, hogy a szervezői kötelezettségének megfelelően a Gyurcsány-villa elé tervezett demonstráció megtiltásának tényéről az oda gyülekezőket értesítse, és ebben a tevékenységében akadályozta meg őt a rendőrség – Kocsis nem élt fellebbezéssel az eljárás további elhúzódásának elkerülése érdekében.

 Amint emlékezetes, a Legfelsőbb Bíróság hasonló tényállású ügyekben (Erzsébet téri ügy és Kvassay hídi ügy) tavaly már két olyan felülvizsgálati ítéletet is hozott, amelyben az ilyen típusú ügyek jogkérdéseit joggyakorlatra kiható erővel rendezte, ezért ezen ítélet ebbe a sorba illeszkedik. Ennek lényege: a szabálysértés „gyanújával" elfogott, előállított és/vagy őrizetbe vett, de utóbb „felmentett" (ténylegesen eljárás megszüntetésre kerül sor a szabálysértési eljárásban a felelősség megállapíthatósága hiánya esetén), tehát így törvénytelenül fogva tartott áldozat részére kártérítés jár.

 Ez a döntés is egy újabb lényeges jelzésértékű bizonyíték arra, hogy az állam, és ezen belül is a rendvédelmi szervek kötelesek tiszteletben tartani az alapvető emberi jogokat, és akikkel szemben jogsértő módon járnak el, azok joggal számíthatnak arra, hogy a jog eszközeinek igénybevételével jóvátételben részesülhetnek az elszenvedett jogsértések miatt.

 Ez már a harmadik olyan per, amelynek eredményeként BRFK kártérítés megfizetésére kényszerült Kocsis Imre javára. Tavaly hasonló tárgyú döntés született a 2004. május 23-i Erzsébet téri rendőri intézkedések miatti kártérítési perben, akkor háromnapos fogva tartásért hétszázezer forint kártérítést ítéltek meg a meghurcolt aktivista számára, majd pedig a jogellenesen feloszlatott 2003. december 1-ejei gesztenyéskerti tüntetésen előállított Kocsis Imre és 31 társa részére fizetett fejenként perbeli egyezség alapján hatszázezer forint kártérítést a BRFK.

(Az Erzsébet téri ügyről részletek a Nemzeti Jogvédő Alapítvány honlapján az alábbi helyen olvashatók: http://nja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=287&Itemid=55, a gesztenyéskerti ügy háttere: http://nja.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=331&Itemid=55)

 Kocsis Imre és a BRFK között még egy hasonló tényállású ügyben van folyamatban kártérítési per: a 2003. április 10-i EU népszavazás kampányában a „Nem" pártiak záró rendezvényén állították elő - szintén utóbb szabálysértési bíróság által megállapítottan jogellenesen - Kocsis Imrét a tüntetésről. Ebben a perben azonban a Fővárosi Bíróság első fokon elutasította Kocsis Imre keresetét, azonban az ügy felperesi fellebbezés miatt a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik.

 Ezek alapján a 2006 őszi rendőri jogsértések áldozatainak ügyeiben a jogállami elvek érvényesülése érdekében a mielőbbi jóvátétel már végképp elengedhetetlen: elfogadhatatlan, hogy az érintett rendőri szervek mai napig nem adtak még kártérítést egyetlen meghurcolt, megalázott, megvert, megsebesített embernek sem, dacára annak, hogy a jogalap – sok esetben megállapított rendőri bűncselekmény - legtöbb esetben egyértelmű és az ENSZ Kínzás Elleni Bizottságának ezirányú ajánlása, a vonatkozó jogszabályok, illetve bírói gyakorlat egyértelmű útmutatást adnak a kártérítések kérdésében. Eddig már a Nemzeti Jogvédő Alapítvány által működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat által képviselt négy 2006 őszén károsult nyert első fokon kártérítési pert rendőri szervekkel szemben, a benyújtott kárigények peren kívül egyezséggel történő rendezése elől a felelős szervek eddig elzárkóztak a jogállami elvek követelményei ellenére.

 

Nemzeti Jogvédő Alapítvány, www.nja.hu