Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2016. szeptember 27., kedd

21.417 - Kutasi József Antal: 1956 januárjában a Magyar Dolgozók Pártjának tagjelöltje lett a pilisjászfalusi Kiscsévi Állami Gazdaságban,....

From: 1946 kutasi <kutasi1956@gmail.com>
Date: 2016-09-27 7:36 GMT+02:00
Subject: Piliscsaba Polgár > Kutasi József Antal
To: jozsef.kutasi.eu

"Talán sokan nem is tudják, hogy egy kis piliscsabai utcában milyen különleges életútú lakos éli nyugdíjas napjait."


Megjelent:
Piliscsabai Polgár 2016. szeptember 01. PILISCSABA VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA
9 - dik oldal HELYTÖRTÉNET

Felelős kiadó: Piliscsaba Város Önkormányzata XXVI. évfolyam, 9. szám  
Főszerkesztő: Sólyom Ágnes 
Munkatársak: Palkovics Mária, Szűcs Emese 
Elérhetőségeink: piliscsabai.polgar@gmail.com 

Forrás: kutasi.blogspot.hu 

Talán sokan nem is tudják, hogy egy kis piliscsabai utcában milyen különleges életútú lakos éli nyugdíjas napjait. 
Kutasi József Antal '56-ban kényszerült elhagyni Magyarországot, Németországba került, onnan költözött Piliscsabára, ahol a számos mozgalmas év után lelkesen szerkeszti hírblogját. 

Kutasi József Antal 1936. július 26-án látta meg a napvilágot, idén ünnepelte 80. születésnapját. Fiatalkorában úttörő volt, majd a Dolgozó Ifjúsági Szövetség tagja és titkára lett, ezután pedig a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetéhez került. Részt vett a munkásmozgalomban is, fontosnak tartotta a kommunista propaganda továbbítását az emberek felé. 

1956 januárjában a Magyar Dolgozók Pártjának tagjelöltje lett a pilisjászfalusi Kiscsévi Állami Gazdaságban, ahol agronómusként dolgozott. 
A szabadságharc idején fordított hátat a kommunista ideológiának, és lett kommunistaellenes forradalmár. „A forradalom ideje alatt tudtam meg az igazságot, hogy a kommunisták és azok hatalma minket csak hazugsággal és becsapással neveltek az ő módjuk szerint arra az életre, amit ők jónak láttak és vezettek" – írja. Katona nem volt, mivel az októberi forradalomban való részvétele miatt november 20-án elhagyni kényszerült Magyarországot. 

Pilisjászfaluról Leányváron, Dorogon és Győrön keresztül Ausztriába menekült, majd Németországban – némettudás hiányában – vasmunkásnak állt. 1960-tól 65-ig eladóként dolgozott, és szupermarket-vezető lett. Nagyon fontosnak tartja az ebben az időszakban végzett németországi emigráns politikai tevé- kenységeit. Európa több országában járt, hogy felkeresse emigrációban élő magyar honfitársait, és több európai emigráns újságnál jelentek meg írásai. 1987-től önálló áruforgalmazó volt, majd 2001-ben, 65 éves korában vonult nyugdíjba. 

A magyar kommunista vezetés megbüntette azzal, hogy csak 13 év után mehetett látogatóba Magyarországra hozzátartozóihoz. Utána az összes politikai tevékenységét be kellett fejeznie Münchenben, ez volt a kikötése a hazai kormánynak. '65-től élt a német városban, de az utasításnak megfelelve, minden magyar tevékenységétől visszavonult, bár a foglalkozása által találkozott magyar vásárlókkal, akikkel beszélgethetett. 

A kommunista kormány 1957 után felfüggesztette magyar állampolgárságát, melyet 1993-ban adott vissza az új magyar, demokrata kormány. 

Hazatérte után költözött Piliscsabára, ahol több rokona és barátja is el van temetve, így Leányvár és München mellett idevalósinak is tartja magát. 

2009. október 23-án a Független Újságírók Szövetsége nemzetépítő tevékenységéért a „Nemzeti Újságírás bronz" fokozatú kitüntetését adományozta Kutasi Józsefnek. 

Magát politikai hírfutárnak aposztrofálja, és a mai napig nagy aktivitással szerkeszti az oldalát, melynek saját maga által megfogalmazott célja: „Minél előbb egy új, szebb, jobb és szabad Magyarországot alkotni." 
A Magyarországon és a nagyvilágban élő magyaroknak és más nemzetiségűeknek nyújt tájékoztatást arról, ami az Anyaországban történik. 

Véleménye szerint a magyaroknak csak saját erejükből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni. 

Szűcs Emese

_______________________________________________________________Ide kattintani > 1956 Hangjai - Török László összeállítása < Ide kattintani!
A 13 csomagot egyesítette: fiam Kutasi Daniel, München, 1-től 31-ig!

Közzététel: 2013. dec. 29.
___________________________________________________________

KORMÁNYHOZ INTÉZETT DEKLARÁCIÓ > Budapest, 1956. október 30.
Nyilatkozat > Budapest, 1956. október 30.

A Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem együttes tanácsülésének tagjai az ifjúság oldalán hitet tesznek a független, demokratikus és szocialista Magyarország felépítése mellett. 
A tanácsülés tagjai ünnepélyesen kijelentik, hogy a magyar nép szabadságharcával, annak megindulásától teljesen egyetértenek és ezért a felelősséget az egyetemi ifjúsággal együtt ország-világ előtt vállalják. Ebből az ünnepélyes deklarációból kiindulva az egyetemi tanácsülés Nagy Imre miniszterelnökhöz a következő egyetértésben és közösen hozott határozatait és javaslatait terjeszti elő. Kívánságai felsorolása előtt nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ennek a nyilatkozatnak a pontjai a magyar nép döntő és legsürgősebben megoldandó problémáit tartalmazzák: 

1. Követeljük a szovjet csapatoknak Budapest területéről támaszpontjaikra való azonnali és teljes visszavonását. 

2. Követeljük, hogy a szovjet csapatok Magyarország területét záros határidőn belül hagyják el. Minthogy a varsói szerződés szerint itt tartózkodó szovjet csapatokat a magyar nép ellen használták fel, felkérjük a kormányt a varsói szerződés egyoldalú felmondására, mely egyedül biztosítja a szovjet és a magyar nép további barátságát. 

3. A két Egyetem Tanácsa, számítva az egyetemi ifjúság teljes támogatására, a szovjet csapatok Budapestről történő teljes kivonása után minden szellemi, fizikai és anyagi erejét felajánlja az újjáépítésre, és felhívja az ifjúságot, hogy erre készüljön fel. 

4. A szabadságért hősi halált halt ifjúság, munkásság és honvédség hozzátartozóinak, továbbá a szabadságharcért súlyos sebeket szenvedett ifjúság, munkásság és honvédség hozzátartozóinak gyors megsegítésére a két Egyetem Tanácsa 200.000.- forintot ajánlott fel. A tanácsülés a további megsegítés kérdésében a már megindult országos mozgalomhoz való csatlakozást javasolja. 

5. A kormány helyezze a székhelyét a parlamentbe és helyezze magát a budapesti és vidéki ifjúság, munkásság, bányászság és honvédség együttes fegyveres alakulatainak védelme alá. Csak ilyen módon látjuk biztosítva azt, hogy programját külső és visszahúzó belső erők befolyásától mentesen a nép érdekeinek megfelelően tudja végrehajtani. 

6. A kormány sürgősen gondoskodjék arról, hogy az összes külképviseleteink – beleértve az ENSZ képviseletet is – mindenütt a világon a most vérrel kiharcolt eredményeket és kitűzött nemzeti célokat képviseljék. 

7. Kérjük a kormányt, hogy bátor kezdeményezéssel álljon az események élére, és ne kövesse azt a halogató, a követeléseket utólag teljesítő politikát, amely hazánkat ebbe a szörnyű állapotba hozta. Ne az események áradata sodorja a kormányt, hanem a kormány vezesse a magyar életet a kibontakozás felé. 

8. A nemzeti kormány készítse elő az általános titkos szavazást több párt részvételével. 

9. Kívánjuk az ifjúság felfegyverzésének és a felfegyverzett munkásalakulatokkal való egyesítésének halogatás nélküli gyors végrehajtását az ország rendjének biztosítása érdekében. 

10. Minthogy a munka megindulásához fent felsoroltakat alapfeltételeknek tekintjük, nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy az egyetemi munka, a romok eltakarítása, az oktatás megindulása csakis a szovjet csapatoknak Budapestről való teljes elvonulása után kezdődhetik meg. 

11. A fenti követelmények a legsürgősebb és legfontosabb lételemei egyfelől annak, hogy Nagy Imre bizalmat kapjon és ez a bizalom megszilárduljon, másfelől annak, hogy minden téren, tehát a mi egyetemi oktatási és tudományos munkánk terén is, az élet meginduljon. 

Éppen ezért nem kívánunk itt az egyetemi oktatás terén most részletkérdésekkel foglalkozni, mindez a későbbi konszolidált időszak munkája lesz, egyetlen kérdést azonban mégis fel kell vetnünk: követeljük az egyetemi autonómia teljes visszaállítását. 
Végül a tanácsülés tagjai ünnepélyesen felemelik óvószavukat, hogy ha akadna valaki, aki az egyetemi ifjúsággal szemben akár csoportos, akár egyénenkénti felelősségre vonást akarna megkísérelni a szabadságharcban történt bárminemű részvételért, akkor a két Tanács tagjai ünnepélyesen kijelentik, hogy ilyen felelősségrevonás esetén teljes közösséget vállalva a szabadságharcos ifjúsággal, a saját egyetemleges felelősségrevonásukat is követelik. 

Budapest, 1956. október 30. 

BUDAPEST IMŰSZAKI EGYETEM és az ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖZLEKEDÉSI MŰSZAKI EGYETEM TANÁCSAI 
Dr. Gillemot László sk.


2016. OKTÓBER 19., SZERDA


21.489 - A Fidesz azt kéri mindenkitől, hogy méltóságteljesen ünnepelje az 1956-os forradalom 60. évfordulójátA Fidesz méltóságteljes ünneplésre kér mindenkit

Tegnap, 12:43 > 2016. október 18.

A FIDESZ AZT KÉRI MINDENKITŐL, HOGY MÉLTÓSÁGTELJESEN ÜNNEPELJE AZ 1956-OS FORRADALOM 60. ÉVFORDULÓJÁT

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezető-helyettese és alelnöke kedden Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a huszadik század legnagyszerűbb magyar teljesítményének méltó megünneplése nemzeti ügy. Magyarországon 2010 óta teljes körűen érvényesülhetnek a szabadságjogok, ezért nem ismétlődhetnek meg a tíz éve a Gyurcsány-kormány hibájából történt elfogadhatatlan és tűrhetetlen erőszakos események - mondta.
Kifejtette: senkinek nem kell félnie a véleménynyilvánítás szabadságától vagy a gyülekezési jog gyakorlásától, ugyanakkor "úgy gondoljuk, hogy ennek megfelelő viselkedést kell elvárni a magyar politikai közösség egészétől". Megdöbbentőnek nevezte, hogy az elmúlt napokban "egyes ellenzéki politikusok odáig mentek, hogy nem csupán megzavarni akarják a nemzeti ünnepet, hanem a fizikai erőszak lehetőségét sem zárják ki".
A kormánypárti politikus ezt a lehetőséget kategorikusan elutasította, elfogadhatatlannak, antidemokratikusnak és 1956 örökségével össze nem egyeztethetőnek nevezte. "A nemzeti ügyek elé senki nem állíthatja saját pártpolitikai ambícióit" - mondta, majd hozzátette, remélik, ha már tíz éve Gyurcsány Ferenc és a szocialista kormány "tönkretette" 1956 ötvenedik évfordulójának megemlékezését, akkor senki nem készül most hasonlóra.
Gulyás Gergely az akkor történtekről szólva közölte, 2006-ban azért nem lehetett méltó módon ünnepelni, mert a Gyurcsány-kormány "erőszakot, rendőrterrort, gumilövedéket, gumibotot, könnygázt, vízágyút, lovas rendőröket és viperát vetett be, nem válogatva néhány száz erőszakos és több tízezer békés tüntető között".
A Fidesz politikusa egészen megdöbbentőnek nevezte azt is, hogy az MSZP, amelynek jogelődje "1956 vérbefojtásában fogant" a másik négy parlamenti frakció gesztusát nem értékelve elutasította annak a közös nyilatkozatnak az aláírását, amelyben közös emlékezésre kérik a világon élő összes magyart. A népszavazással kapcsolatban az elmúlt hetekben azzal lehetett találkozni, hogy mintha politikai igazság nem létezne, csak és kizárólag jogi igazságokkal szabad foglalkozni - mondta a fideszes képviselő, megjegyezve, "ha itt a jogi igazságot keressük, akkor elég egyértelmű: az MSZP a mai napig is az MSZMP jogutódja", és elődje volt az, amely 1956-ban elárulta, vérbe folytatta és megtorolta a forradalmat.
Gulyás Gergely emlékeztetett, a Fidesz vasárnap a fővárosi Kossuth térre vár mindenkit, ahol - mint mondta - büszkén és méltóságteljesen szeretnének ünnepelni a magyar miniszterelnök és a lengyel elnök beszédeivel.
A kormánypárti politikus kérdésre válaszolva helyesnek és egy régi adósság törlesztésének nevezte a kabinet azon döntését, amely munkaszüneti nappá tette nagypénteket, erről szerinte nincs szükség egyeztetni a munkavállalók érdekképviselőivel.

Forrás: MTI

21.416 - Nemzeti Hírháló: A Teréz körút után először azt kérdezték, hallottuk-e, hogy ''Allah akbar!''


---------- Továbbított levél ----------
Feladó: Nemzeti Hirhalo <hirhalo@nemzetihirhalo.hu>
Dátum: 2016. szeptember 26. 14:06
Nemzeti Hírháló hírlevél
2016 szeptember 26.
Nyugat - Európa 2016. A mecsetek épülnek és a templomok eltűnnek 

Nem kell ISIS ahhoz hogy a Nyugaton templomok dőljenek le. A képen az látható ahogy a rohamrendőrök vitték el a templomukból a lebontása ellen tüntető híveket. A papot misézés közben tartóztatták le, mint valami bűnözőt. 
Párizs Église sainte Rita, Katolikus templom 2016. augusztus 4. 
A templom helyére egy parkoló épül. 

MÖM hírszolgálat 
Ötmillió menekült sok? Pedig egymilliárd ember is jöhet
Ötmillió menekült sok? Pedig egymilliárd ember is jöhet


Negyed órán keresztül verték a magyar sofőrt a migránsok 
2016. szeptember 23. MTI, M', HIRADO.HU - Magyar Idők Online 

Mintegy negyed óráig ütlegelték emlékei szerint azt a magyar kamionsofőrt, akit bevándorlók vertek meg csütörtökön Franciaországban, a Calais felé tartó autópálya egyik parkolójában. Erről az M1 aktuális csatorna tudósítójának beszélt egy péntek este sugárzott interjúban. 
NEGYED ÓRÁN KERESZTÜL VERTÉK A MAGYAR SOFŐRT A MIGRÁNSOK

A kamionsofőr munkája során többször is megfordult a környéken, de most először fordult elő, hogy ott is kellett aludnia. A férfi hajnali négy körül arra kelt fel, hogy nagyon mozog az autója, majd egy-kékét alakot pillantott meg a visszapillantó tükörben. 

A férfiak előbb arra akarták kényszeríteni, hogy Angliába vigye őket, majd mint elmondta, megpróbált határozottabban fellépni a hívatlan vendégekkel szemben, de ez nem volt hatásos, sőt, ellene fordultak, miután kiszállt a járműből. Ekkor észlelte, hogy már több migráns vette őt körül, a háta mögött is voltak már. "Ekkor éreztem az első ütést, menekülés közben is ütöttek, az arcomat, a kezemet, a combomat" - idézte fel a szörnyű pillanatokat a férfi, aki az ütések hatására bemenekült a vezetőfülkébe. 

A brutálisan bántalmazott kamionsofőrrel készített exkluzív interjút a közmédia, melynek teljes változata ide kattintva érhető el

Nem csak ököllel ütötték, hanem azzal a kombinált fogóval is, amellyel a kamiont feltörték. A migránsok ekkor már vérszemet kaptak, és betörték a fülke ajtaját, majd ott is folytatták a verést, amelyhez vascsöveket is használtak - mint az első, akkor még telefonon adott interjújában elmondta, halálfélelme volt ekkor. Mintegy tizenöt percen keresztül ütötték-verték, ekkor valamit észlelhettek, vagy valamitől megriadtak, a támadók, akik ezután kereket oldottak. 

A sofőr az interjúban elmondta: hiába dudált, a mellette álló két-három másik sofőr nem ébredt fel, vagy nem akart belekeveredni az incidensbe. Elmondta, hogy már többször járt már a környéken, korábban nem szembesült hasonló problémával. Az áldozat úgy vélekedett, hogy nem elég Calais-nál betonfalat emelni, hiszen őt 60-70 kilométerre Calais-tól érte a támadás, akkor "egész Franciaországot le kéne betonozni." Közlése szerint a francia rendőrök nagyon korrekten viselkedtek vele, szállást kerestek neki és másban is segítették. A szállásán is jól bánnak vele. 

Bárándy Attila elmondta, a támadás óta nem tudott enni, mivel sebesülései olyan súlyosak voltak, a fogát is kiverték, így ásványvizet tudott csak gyakorlatilag fogyasztani. Bár a számára javasolt pépes ételeket az ottaniak nem tudták neki elkészíteni, a magyar férfi, mégis dicsérte francia környezetét, ahogy fogalmazott: ők is látják, mi történt és sajnálják az egészet. 

Elmondta, hogy Magyarországon további orvosi kezelések várnak rá: fogpótlás és varratszedés, sőt úgy véli, pszichológushoz is el kell mennie, mivel nem alszik jól és előtörnek a rossz emlékei. A sofőr nem tudja, mikor tud majd újra dolgozni, pénteken ugyanis remegett, amikor visszakísérték a kamionjához. Reméli, hogy sikerül leküzdenie a félelmeit - tette hozzá. A kamionos várhatóan vasárnap ér Magyarországra, egy kollégája fogja hazaszállítani. 

Kapcsolódó: 
Szívószállal iszik és alig tud beszélni - megszólalt a megvert kamionsofőr feleségeSzívószállal iszik és alig tud beszélni - megszólalt a megvert kamionsofőr felesége (hirado.hu)
A férfira csütörtök hajnalban négyen támadtak rá, hátulról fejbe vágták, a fejét, az arcát és a mellkasát ütötték egy vasszerszámmal. Migránsok vertek meg egy magyar kamionsofőrt Franciaországban. A sofőr felesége Török Mária péntek reggel a Kossuth Rádióban elmondta, hogy csak néhány szót tudott a férjével beszélni, annyit tud, hogy férje sérülései súlyosak, a beszéd nehezére esik és szívószállal iszik. A fogait kiverték a férfinak és egy kombináltfogó fejével verték a testét. 
SZOMBATON HOZZÁK HAZA A MIGRÁNSOK ÁLTAL MEGVERT MAGYAR KAMIONOSTSzombaton hozzák haza a migránsok által megvert magyar kamionost (alfahir.hu)
Még egy napot kell a megvert magyar sofőrnek Franciaországban töltenie, ám a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) folyamatosan tartja a kapcsolatot a férfival és annak családjával is - mondta el a pénteki sajtótájékoztatóján Menczer Tamás, a tárca sajtófőnöke. Menczer Tamás felidézte: a támadás csütörtökön, hajnali négy órakor történt az A25-ös autópályán, Lille közelében, Calais tól mintegy 100 kilométer távolságra. 
Pécs üresen álló ingatlanjaiba kerülhetnek a bevándorlók - See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/66932/Pecs_uresen_allo_ingatlanjaiba_kerulhetnek_a_bevandorlok#sthash.YHsUxdUM.dpufPécs üresen álló ingatlanjaiba kerülhetnek a bevándorlók (magyarhirlap.hu)
Nem kizárt, hogy évek óta üresen álló épületekben helyeznék el Pécsen is azokat a migránsokat, akiket az Európai Unió Magyarországra telepítene. Pécsen ilyen lehet a volt Tüdőszanatórium, az Áper laktanya, a Munkácsy utcai volt rendelőintézet, vagy éppen a pécsbányai kórház épülete. Néhány nappal ezelőtt derült ki a kormányzati sajtótájékoztatón, hogy a tervek szerint hazánkba 130 ezer menekültet is betelepíthetnek, belőlük jócskán juthat a nagyvárosokba is. 
Magyar kamionos vs. migránsok - ki a vétkes és ki az áldozat?Magyar kamionos vs. migránsok - ki a vétkes és ki az áldozat? (hvg.hu)
Nagy vihart kavart a magyar kamionos videója, amit Calais-nál készített és amin egyfajta háború bontakozik ki a menekültek és a sofőrök között. A Magyar Helsinki Bizottság szerint akár gyűlölet-bűncselekmény is lehet a magyar sofőr tette, ha azért akart elütni valakit, mert menekült. A fuvarozók szerint egy konkrét támadás elhárításához szükséges és arányos mértékben a gépkocsivezető akár erőszakot is alkalmazhat. 
Brit nagykövet: Tisztázzuk, nincsenek no-go zónák nálunk! - videóBrit nagykövet: Tisztázzuk, nincsenek no-go zónák nálunk! - videó (hvg.hu)
A brit nagykövet a hvg.hu kérdésére azt mondta, helytelen információkat tartalmaznak a magyar kormány szóróanyagai, az Egyesült Királyságban nincsenek no-go zónák és az érintett városok vezetői jogosan háborodtak fel a magyar kampánytermékeken. Egyáltalán nincsenek no-go zónák az Egyesült Királyságban, legalábbis ezt mondta a hvg.hu-nak Iain Lindsay brit nagykövet, a magyar kormány szóróanyagaiban feltüntetett veszélyes területekre. 
Svéd rendőrség: Elvesztettük az országot! a magyaroknak kéne ezt a terhet viselni!Svéd rendőrség: "Elvesztettük az országot! A magyaroknak kéne ezt a terhet viselni!" (legfrissebb.info)
A svéd rendőrség teljesen elvesztette az irányítást - írja a Krone.at svédországi sajtóforrásokra és rendőrségi jelentésekre hivatkozva. A portál szerint a skandináv országban a bevándorlási krízis óta látványosan megnőtt a bűnesetek száma, a rendőrség 55 olyan "no-go" zónát tart számon, ahol mindennaposak az atrocitások, a rendőröket pedig kövekkel dobálják meg. Mint kiderült, Svédország igyekszik összefogni a skandináv országokat, hogy az elutasított migránsokat a Dublini rendelet egy passzusára hivatkozva Magyarországra toloncolhassák. 
Depardieu már nem tartja magát franciának, de ennél durvábbat is mondott a hazájáraDepardieu már nem tartja magát franciának, de ennél durvábbat is mondott a hazájára (hvg.hu)
Franciaországot idióták lakják, az ország egy nagy Disneylanddé vált a külföldiek számára. Az embereket manipulálják, nincs többé szabadság - mondta Gerard Depardieu, aki viszont igen elégedett választott hazájával, Oroszországgal és annak elnökével, az "igaz ember" Putyinnal. Gérard Depardieu megerősítette, hogy többé nem tekinti magát franciának, és hogy szerinte hazája egy Disneylanddé vált a külföldiek számára. 
Az európaiak kevesen vannak, ezért a migránsoknak kell adni a földeket! Ez vár Magyarországra is!"Az európaiak kevesen vannak, ezért a migránsoknak kell adni a földeket! Ez vár Magyarországra is!" (legfrissebb.info)
A Világbank vezető közgazdász várományosa szerint Svédországban alacsony a népsűrűség, emiatt földet kellene adjanak a migránsoknak, ahová később újabb több millió migránst tudnának befogadni. A javaslat szerint egy Hongkong méretű területet kellene odaadjanak a menekülteknek, saját használatra. Ez vár Magyarországra is, ha fontosabb a karrier, mint a gyermekvállalás. 
A németek valódi véleménye a menekültekrőlA németek valódi véleménye a "menekültekről" (lovasistvan.hu)
Hazai balliberális politikusoktól és médiájuktól naponta megkapjuk, hogy a menekültek kérdésében is milyen felvilágosultak a németek és hogy mi milyen messzire járunk tőlük. Attól függetlenül, hogy 26 éve egyetlen egy alkalommal e politikusok és médiájuk nem hasonlított össze egyetlen népet sem - beleértve a nigériait (és ez nem vicc!) - a magyarokkal (majdnem azt írtam, "saját népükkel"), itt sem árt olykor a tények ellenőrzése, ami ma már sajnos nagyon kiment a divatból. 
Frölich Róbert: Magyarországon nem érezzük, hogy fenyegetve lennénkFrölich Róbert: Magyarországon nem érezzük, hogy fenyegetve lennénk
(magyaridok.hu)
Új arcot öltött az elmúlt évtizedben az antiszemitizmus: az Izrael-ellenességet - mondta Frölich Róbert főrabbi szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában. A főrabbi kifejtette, hogy aggódnak a franciaországi zsidóságért, akiknek sok támadást kellett elszenvedniük az utóbbi időszakban. Ezzel kapcsolatban hozzátette: a magyarországi zsidók nem éreznek fenyegetettséget. 
Csomagol a zsidóság - többé nem lehet leantiszemitázni MagyarországotCsomagol a zsidóság - többé nem lehet leantiszemitázni Magyarországot (valasz.hu)
Az antiszemitizmus elleni harcban sokan addig kiáltottak farkast, míg meg nem érkezett - de nem hazánkba, hanem Nyugat-Európába. Az iszlamista terror hatására rekordokat dönt a zsidók kivándorlása, mely folyamatot Izrael is támogatja, igaz, nem önérdek nélkül. Ahogy viszont a csütörtöki Heti Válasz címlapsztorijából kiderül, két György - Soros és Konrád - nem ért egyet, és új értelmet nyer a New York-Tel-Aviv-Budapest tengely. 
Váratlan fordulat az amerikai elnökválasztási kampánybanVáratlan fordulat az amerikai elnökválasztási kampányban (pestisracok.hu)
Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő vasárnap találkozik Donald Trump republikánus és Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölttel. Az izraeli miniszterelnök külön találkozik Trumppal és Clintonnal, mindkettőjükkel New York városában. Tegnap pedig Ted Cruz texasi szenátor bejelentése lepte meg a politikai elemzőket, amikor bejelentette, hogy támogatja pártja elnökjelöltjét, Donald Trumpot. Az információt több izraeli és amerikai sajtóforrásból megerősítették, s a Clinton-kampány munkatársa is igennel felelt, amikor újságírók erről faggatták. 
Obama inkább a muszlimokat védi, mint az amerikaiakatObama inkább a muszlimokat védi, mint az amerikaiakat (888.hu)
Az amerikai elnök megvétózta azt a törvényt, amely lehetővé tenné, hogy 9/11 áldozatainak hozzátartozói perelhessék a bűnrészességgel országokat. Barack Obama indoklásában közölte, hogy a törvény ártana az amerikai nemzetbiztonsági érdekeknek. Ugyanakkor a tervezett jogszabály ahhoz is vezethet, hogy amerikai tisztviselőket perelnek be olyan külföldi csoportok támogatásáért, melyek amerikai támogatást kaptak. 
Donald Trump, aki megtörte a jegetDonald Trump, aki megtörte a jeget (mno.hu)
A republikánus elnökjelölt jól érzékelhetően az amerikai kisemberekhez akar szólni. Az Egyesült Államokban a két világháború között megjelent az elszigetelődés, a más államok ügyeibe való be nem avatkozás pártján lévő közhangulat, amely mind a politikai életet, mind a választók körét igen erősen jellemezte. Ez az izolacionizmus egyértelműen az Európában lezajlott háborúba való amerikai katonai beavatkozás és kudarcos politikai közvetítés (wilsoni elvek) nyomán alakult ki 
Obama megvétózta, hogy a szeptember 11-i áldozatok családtagjai perelhessenekObama megvétózta, hogy a szeptember 11-i áldozatok családtagjai perelhessenek (origo.hu)
Obama megvétózta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné, hogy a szeptember 11-i terrortámadás áldozatainak családtagjai beperelhessék a bűnrészességgel gyanúsított országokat. Az elnök szerint a törvény megnehezítené a közös munkát a szövetségeseikkel, Szaúd-Arábia pedig bejelentette, hogy 750 milliárd dollárnyi befektetést vonnának ki az országból. Az elnöki vétót azonban a szenátus és a képviselőház felülbírálhatja, akkor pedig életbe lépne a szabályozás. 
Terrorista, aki csúnyákat ír a migránsokról, vagy leleplezi a politikusok disznóságaitFerenc pápa: "Terrorista, aki csúnyákat ír a migránsokról, vagy leleplezi a politikusok disznóságait" (legfrissebb.info)
A The Guardian cikke szerint Frenec pápa arról beszélt az olasz újságírószövetség vezetői konferenciáján Rómában, hogy a sokszor egész népcsoportokat megbélyegző, pletykákon és sztereotipizáláson alapuló újságírás akkora károkat okoz, hogy a terrorizmus egy formájának is tekinthető. A katolikus egyházfő szerint az újságíróknak messzebbre kell menniük az igazságért, nem vehetnek részt rosszindulatú, mások életét leromboló pletykák terjesztésében. A pápa emlékeztetett: az újságírók szavai sokakhoz elérnek, ez pedig erős fegyver. 
Dr. Drábik János - Migránsválság és a háttérhatalomDr. Drábik János - Migránsválság és a háttérhatalom (youtube.com
Böjte Csaba a kormány kampányárólBöjte Csaba a kormány kampányáról: "Szomorú vagyok" (mno.hu)
Az MNO-nak nyilatkozó közkedvelt székely ferences némileg árnyalta a képet arról, mennyire állt ki a kormányerők mellett a népszavazási kampányban. "Én, kit szintén befogadott és számon is tart a Magyar Köztársaság, nemmel szavazok minden erőszakra, a lakosság akarata elleni kényszerbetelepítésre! A kitaposott utat, a magyar parlament által elfogadott törvényes letelepedési modellt tartom egyetlen járható békés útnak!" - közölte a nyilvánossággal néhány nappal ezelőtt Böjte Csaba ferences szerzetes. 
Bosszú Deir-Ezzorért: 30 izraeli és nyugati hírszerző tisztet likvidáltak az oroszok AlappónálBosszú Deir-Ezzorért: 30 izraeli és nyugati hírszerző tisztet likvidáltak az oroszok Alappónál (napimigrans.com)
Szíriai partoknál állomásozó orosz hadihajók célba vettek és megsemmisítettek egy külföldi katonai műveleti szobát, közel három tucat izraeli és nyugati hírszerző tiszttel végezve. "Az orosz hadihajók három Caliber rakétát lőttek ki az idegen tisztek koordinációs műveleti szobájára, amely az Aleppó nyugati részén lévő Dar Ezza régió Sam'an hegyénél feküdt, megölve 30 izraeli és nyugati tisztet", számolt be szerdán az orosz Sputnik hírügynökség arab nyelvű médiája egy az aleppói csatatéren harcoló forrást idézve. 
Csókay: ez a népszavazás gyújtópontja lehet az unió változásánakCsókay: Ez a népszavazás gyújtópontja lehet az unió változásának (flagmagazin.hu)
Az Európai Uniót megváltoztató, példát mutató lehetséges "gyújtópontnak" nevezte az október 2-ai kvótareferendumot Csókay András idegsebész, agykutató Budapesten pénteken, a Fidesz népszavazási kitelepülésén, a Nyugati téren. Csókay András Máté evangéliumára utalva azt MTI-nek azt mondta: az az ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul. Úgy vélte, mint sok más bibliai mondatot, ezt a tézist is igazolta a tudomány. Sorsdöntő helyzetben vagyunk, és nem szabad hagyni, hogy a "kis gagyi vitáink" döntsék el, hogy elmegyünk-e egy ilyen fajsúlyos kérdésben voksolni. 
<br>Hazaárulók a kvótareferendum ellenHazaárulók a kvótareferendum ellen (magyartudat.com)
A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) elfogadhatatlannak tartja, hogy a jelenlegi kampányszabályozás nem enged teret a kormányéval ellentétes álláspontoknak, így a kabinet "ellenvélemény nélkül onthatja hazugságait" az októberi kvótareferendum előtt. Bősz Anett, az ellenzéki párt ügyvivője szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóját követően az MTI-nek telefonon elmondta, a Liberálisok nem kaptak lehetőséget arra, hogy ingyenesen megjelentessék "véleményüket" a televízióban, így kampányukat összesen 12 millió forintból kénytelenek lefolytatni, amelyből 10 millió forintot hitelfelvételből fedeznek. 
Elképesztő összegek mennek el a kvótanépszavazásra - már 15 milliárd felett az összköltségElképesztő összegek mennek el a kvótanépszavazásra - már 15 milliárd felett az összköltség (hvg.hu)
A kormány közlése és az MSZP számításai szerint a kampánnyal és a népszavazás lebonyolításával együtt összesen mintegy 16-17 milliárd forint megy el a kvótanépszavazásra. A kormány idén több mint 11,3 milliárd forintot fordít a népszavazási kampányra, ez majdnem négyszer több, mint amennyit 2014-ben a Fidesz országgyűlési választási kampányára költött.A Teréz körút után először azt kérdezték, hallottuk-e, hogy "Allah akbar!" 
2016. szeptember 26. NOL 

Koncertre indult szombat este Kleb Attila fotós a kedvesével. A Teréz körúton, a két járőr mögött sétáltak pár másodperccel a robbanás előtt. A rendőrség tanúként kihallgatta őket, de nem csak a kérdések voltak különösek a számukra. 
<br>A Teréz körút után először azt kérdezték, hallottuk-e, hogy Allah akbar!
A detonáció utáni pillanat Fotó: Kleb Attila

Krétával rajzolt fehér körök az aszfalton, mellettük egy-egy papírdarab, a bűnjel számával - így nézett ki vasárnap délután a Teréz körút azon szakasza, ahol a robbanás történt. A rendőrök szakaszosan zárták le az utat, oda csak az ott lakók mehettek be. Mindenkit kaputól kordonig kísértek, nézelődni, a járdán beszélgetni nem volt idő. 

A detonáció melletti házban lakik Kleb Attila fotós és kedvese, akiket tanúként hallgatott ki a rendőrség. A pár egy ismerősük koncertjére indult fél 11 körül. A fotós így utólag visszagondolva még mindig beleborzong, hogy mi lett volna, ha néhány másodperccel hamarabb indulnak útnak. A Teréz körúton vezetett az útjuk. 

"Két láthatósági mellényes alak haladt a járda közepén a Király utca felé. Azon a szakaszon a fák kitakarják a lámpák fényét, így nem tudtam, hogy közterület-felügyelők vagy rendőrök, csak a láthatósági mellény volt egyértelmű." 

Kleb elmondása szerint több különös dolog is volt aznap éjszaka azon a környéken. A robbanás helyszínén, az egyik ív alatt él már évek óta egy idős hajléktalan. "A hajléktalan mozgássérült, éjjel-nappal itt van, csak a leghidegebb téli napokon megy be a szállóra. De érdekes módon szombat este nem volt a helyén." 

A párnak ez már az előtt feltűnt, hogy detonáció rázta meg a környéket. Ők néhány méterrel lemaradva sétáltak a rendőrök mögött. Éppen a 2-4. és a 6-os számú házat elválasztó utcánál, a Dohnányi Ernőnél kanyarodtak be és csak két lépésnyire jutottak a saroktól, amikor a robbanás történt. 

"A Dohnányi Ernő utca sarkán voltunk. Takart minket az épület, amikor elképesztő robaj rázta meg a környéket. Először még vártunk egy kicsit, hátha lesz még egy robbanás, de nem volt. Aztán hívtam a 112-t." 

A férfi a füsttől és a törmelék porától azt hitte, hogy csak egy sérült fekszik a földön. Közelebb lépve vette észre a másik rendőrt, akinek a nyaki vénáját akkor már szorította egy civil ruhás férfi. 

"A robbanás és a telefonhívás között legfeljebb két perc telt el, de amikor tárcsáztam, ketten már ott voltak segíteni és a sérült rendőrök fölé hajoltak. Akkor még nem tudhattam, hogy ők civil ruhás nyomozók, csak amikor bevittek a rendőrségre kihallgatni minket, akkor vált ez egyértelművé. Magam sem értem, hogy kerültek oda ilyen gyorsan." 
<br>A Teréz körút után először azt kérdezték, hallottuk-e, hogy Allah akbar!
Kleb Attila szerint több különös mozzanata is volt a robbanás utáni eseményeknek
Fotó: Veres Viktor / Népszabadság

A rendőrségen kérdések sora következett. Részletesen el kellett mondaniuk, mit láttak, de a kérdések sorában az elsők között szerepelt, hogy hallottak-e a robbanás előtt "Allah Akbar!" kiáltást. A fényképész elmosolyodott - "ilyesmiről szó sincs, csendes volt a környék, senki nem kiabált semmit egészen a robbanásig." 

Kleb állítása szerint őt gyilkosság kísérlete gyanúja, a barátnőjét pedig mindössze néhány perccel később már gyilkosság gyanúja miatt hallgatták meg tanúként. És hiába kértek, a tanúvallomási jegyzőkönyvből nem kaptak példányt. 

A fotós még a mentők kiérkezése előtt készített néhány fényképet a helyszínről, amelyeken a két rendőr a kapualjtól néhány méterre fekszik és föléjük hajolnak a civil ruhás rendőrök. A felvételek alapján Kleb Attila azt mondja, hogy a robbanószerkezetet a kapualj jobb alsó sarkában helyezhették el. Erre utal szerinte, hogy a szétszóródott szögek és csavarok 180 fok helyett körülbelül csak 100 fokban repültek szerteszét a járdán és az úttesten. "Hihetetlen, a Király utcáig, sőt, még azon túl is tele lett minden szögekkel" - emlékeztet. 
<br>A Teréz körút után először azt kérdezték, hallottuk-e, hogy Allah akbar!
A szanaszét szóródó szögek még másnap is ott hevertek a körúton - Fotó: Kleb Attila

Szerinte abban, hogy nincs több sérült, nagy szerepe van annak is, hogy a kapualj előtt van egy köztéri illemhely, amelynek vasrácsa és az amögött lévő borítás sok szöget és törmeléket felfogott. 

Kapcsolódó: 
Furcsa dolgokat látott a robbantásnál a két rendőr mögött sétáló szemtanúFurcsa dolgokat látott a robbantásnál a két rendőr mögött sétáló szemtanú (index.hu)
Ingyenes családi programkavalkád és akár 90%-os kedvezmények a Premier Outlet születésnapi buliján október 8-9-én. SzépségPont, ugrálóvár, állatsimogató, Street Food Fesztivál és további meglepetések! Megszólalt a Népszabadságnak az a szemtanú, aki közvetlenül a két rendőr mögött sétált a Teréz körúton, amikor a szombat esti robbantás történt. Kleb Attila és párja egy ismerősük koncertjére indultak. A két rendőr mögött sétáltak a Teréz körúton, majd letértek a Dohnányi Ernő utcába. Ekkor következett be a robbanás. Vártak egy kicsit, hátha lesz még egy, aztán hívták a rendőröket. 
Budapesti robbantás: egy taxis is megsérültBudapesti robbantás: egy taxis is megsérült (24.hu)
A Bors információi szerint egy taxis is megsérült a Teréz körúti robbantásban. A taxis elmondta, vasárnap hajnalban még a rendőrségen volt kihallgatáson, ahol azt mondták neki, hogy a médiának nem nyilatkozhat. A lapnak azért annyit elmondott, hogy az autó ablaka betört, karosszériája megrongálódott. Az üvegszilánkok miatt ő is megsérült, igaz csak minimálisan. 
Terrorveszéllyel riogat a kormány, de a nagy Terv még mindig titokTerrorveszéllyel riogat a kormány, de a nagy Terv még mindig titok (hvg.hu)
A kormány tagjai már lehetséges magyarországi terrortámadásról beszélnek, csúcsra jár a kampánygépezet, arról viszont egyetlen szó sem esik, hogyan is kellene felkészülnie a lakosságnak, ha már ennyire komoly a fenyegetés. Pedig a nagy ijesztgetésnek legalább egyetlen kézzelfogható haszna lehetne. 
Matolcsy barátnőjének húga is pénzt kap a jegybanktólMatolcsy barátnőjének húga is pénzt kap a jegybanktól (444.hu)
Matolcsy György jógás barátnőjének, a jegybanknál és az ahhoz kapcsolódó alapítványoknál is dolgozó Vajda Zitának van egy testvére, Vajda Kitti. Róla eddig annyit lehetett tudni, hogy a trafikbizniszben utazik, Vajda Zita pedig azt mondta róla a Figyelőnek adott interjújában, hogy "A húgomról is annyit mondanék, hogy ő is egy kétdiplomás szakember, közgazdász." Most azonban kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Banknál is dolgozik egy Vajda Kitti, és ez a Vajda Kitti minden bizonnyal az a Vajda Kitti. 
Zsinagógát vehet a Pallasz Athéné Egyetem - hatalmas csőd a MTESZ-nélZsinagógát vehet a Pallasz Athéné Egyetem - hatalmas csőd a MTESZ-nél (napi.hu)
Több mint kétmilliárdos tartozást halmozott fel a felszámolás alatt lévő MTESZ, amelynek ingatlanait folyamatosan hirdeti meg az állami felszámoló. A MTESZ résztulajdonában lévő, volt kecskeméti zsinagóga épülete iránt a Pallasz Athéné Egyetem is érdeklődik 
Ennyiért gályáznak a nyírségi napszámosokEnnyiért gályáznak a nyírségi napszámosok (penzcentrum.hu)
Idén közel 70 ezer mezőgazdasági idénymunkás hiányzott a kertészetekből, és ez a nagyfokú munkaerőhiány az alma betakarítása során csúcsosodik ki. Hova lettek a napszámosok? Lesz, aki leszedi a gyümölcsöt, vagy több tonna marad a fán, miközben 500 forintos kilónkénti áron vesszük majd a külföldi almát a boltokban? A mezőgazdasági munkálatok néhány hét múlva véget érnek, de még mindig nagy fejtörést okoz a kertészeteknek, hogy ki fogja leszedni a fáról az almát. A mezőgazdasági betakarítások évente 120-150 ezer embernek adnak munkát szakaszosan, tavaly viszont 25-30 ezer, idén pedig már 50-70 ezer munkás hiányzott a földekről. 
Orbán Viktor: az emberiség most lép át egy új korszakbaOrbán Viktor: Az emberiség most lép át egy új korszakba (magyaridok.hu)
Egész Európa sorsfordító időszakot él át, az emberiség most lép át egy új korszakba, a korábbi kitörésszerű fordulópontok helyett azonban lassabb, nehezebb folyamatok útján - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kurír katolikus hírportálnak nyilatkozva.