Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. június 30., kedd

2.837 - Baranyai Kurultáj > 2009. július 10-11-12.

 

http://www.fw.hu/nemzetihirhalo/htmlkeret/MSZMeghivo20090710-12.jpg

 


2.836 - IGM ADORJÁN András, nemzetközi sakknagymester: Mivégre az egész?

                                    IGM ADORJÁN András:

                                    Mivégre az egész?

                                    Valami célja csak kell hogy legyen

Noha ez vesszőfutás énnekem

Értelemmel, de haszon nélkül

Hogy lelkem a belső fagytól kékül

 

A változás szele kell-e,

Hogy a századok porát felverje?

Sárba ragadt, nyűtt bocskorok

És jöhetnek új és újabb korok

 

Nehéz biz' az emelkedés

Pusztán a nemes szándék kevés

Alázatod gyöngeségnek,

Téged holdkórosnak néznek

 

Nincs értelme inni, falni

De komolyan nem akarsz halni

Lehetsz folyó, zúgó patak

A pofádba ásítanak

 

Benned mossa a szennyesét

Mégis utál, gyűlöl a nép

És inkább hajlong és szenved

Mint hogy a hintódba felvedd

 

Túl sebes az, vésszel teli

A por, a sár, az kell neki

Megkerít hát mindenfelől,

Elátkoz, és végül megöl.

 

Íródott pedig mindez 2009. június 28-án, valamivel reggel 9 után, a Luther Mártonról szóló film közben.

IGM ADORJÁN András, nemzetközi sakknagymester
3-time Hungarian Champion / 3-szoros magyar bajnok (1984,1992,1993)
World Ch. Candidate / VB-jelölt (1979), Olympic Ch. / olimpiai bajnok (Buenos Aires,1978)
 H-1053 BUDAPEST, Kálvin tér 2. II/4. HUNGARY
Tel./fax: (36-1) 318-6259, E-mail: aa_ok@interware.hu

-------------------------------------------------------------------------

2.835 - Dr. Bokor Imre> Király Béla kontra Bokor Imre!-Videó! http://krokotanarur.hu/2009/Bokor.wmv

Von: Dr. Bokor Imre
Gesendet: kedd, 2009. június 30. Juni 2009 07:09
An: Kutasi József

Betreff: Király Béla kontra Bokor Imre!-Videó! http://krokotanarur.hu/2009/Bokor.wmv 

 

FŐVÁROSI BÍRÓSÁG Dr. Pataki Árpád Tanácselnök Úrnak BUDAPEST Markó u. 27. Tisztelt Tanácselnök Úr!

  Dr. Király Béla ny. honvéd vezérezredes felperes képviseletében, dr. Wagner László ügyvéd úr által benyújtott 19.P.25.414/2008.3. sz. keresettel szemben, az alábbi észrevételeket terjesztem elő:

    1/ A felperes részéről sérelmezett (Nemzetőr c. lapban megjelent) „Bokor-csokor, Milyen ország az?” c. cikkem minden mondata és szava bizonyítható tényeken alapul. Király Béla gyakorlatilag végig ügyeskedte (mások rovására vagy vesztére) katonai szolgálati életének  jelentős részét. Gátlástalanul hazudott mindenkinek, és mindig oda állt, ahol előmenetelt, elismerést és anyagi hasznot remélt elérni.

    2/ Hazugságait már   Szálasi kiszolgálásával kapcsolatos történeteivel megkezdte, mert bizonyítható, hogy önként állt Szálasi szolgálatába,  és saját elmondása szerint is:  önként vállalkozott Kőszeg védelmére,   miközben számos helyen azt hangoztatta, hogy  nem Szálasit szolgálta ki, hanem ellene  dolgozott...

     1945. március 29-én, 09.00-kor eligazításra hívta a Kőszeget védő zászlóalj  tisztjeit. Az eligazításon megjelent tisztek előtt  kijelentette, hogy 09.30-kor vitéz Kubicza Kázmér vezérkari ezredes  tart  eligazítást, mert neki el kell menni szemrevételezésre (?).    Majd harcra buzdítva a zászlóaljat, eltulajdonította Paraj százados gépkocsiját (és a tulajdonosnak a gépkocsiban lévő  holmijait), harmadmagával (fehér zászlót kitűzve) átment a  várost támadó szovjet  alakulathoz,  magával vitte a zászlóalj okmányait, beleértve a védelmi körzet (Szilvási Lajos  műszaki hadnagy által készített) aknatelepítési tervét is.  Király Béla tehát dezertált(!) és elárulta saját  bajtársait!

    3/ Ezt a tettét  (később)  - több változatban, számos helyen  és fórumon -, úgy adta   elő, hogy ő volt a Kőszeget védő dandár parancsnoka, és 1500-2000 katonát, valamint 20 löveget vitt át a szovjetekhez, megóvta a várost a pusztulástól,  mert ott  egyetlenegy lövés sem dördült el.

    A valóság: Kőszegen nem volt dandár(!) (a Magyar Királyi Honvédség nem rendelkezett ilyen szervezettel), Kőszeget súlyos légi és tüzérségi csapások érték, a zászlóalj vesztesége pedig l73 fő volt(!), alig egyharmaduk tudott áttörni a szovjetek gyűrűjén és Ausztriába távozni. Ezek a hősi halottak (és a  polgári lakosság ismeretlen  nagyságrendű áldozatai) nagyrészt Király Béla  lelkiismereti "számláját" terhelik! 

    A Kanadába emigrált Detre Gyula (ma is élő) főhadnagy megírta Kőszeg védelmének és Király Béla eljárásának történetét (vitéz Detre Gyula  László : TÖRTÉNELEM KÖZELRŐL, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2007.),  Ebben a  műben, valamint az 1944-45-ben készült zászlóaljnaplóban,  hónapra, napra és óra/percre rögzítve vannak a Kőszeg védelmével kapcsolatos események ( a zászlóalnapló teljes anyaga fellelhető  a Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltárában. (1. sz. melléklet, kivonat a Kőszeget védő zászlóaljnaplóból).

    4/  Király Béla egyik nagy hazugságát képezte és képezi ma is, hogy a Nemzetőrség főparancsnokának nevezte  és  nevezi   magát, holott nem kapott kinevezést erre a posztra,   (2. sz. melléklet, kivonat  dr. Kiss István nyugállományú rendőr vezérőrnagy  feljegyzéséből  6., 7.,  15., 16., 18.,  20., oldalak). Király Bélát a Nemzetőrség tiszteletbeli elnökévé  választották meg  1956. október 29-én a Deák téri BM főosztály  forradalmi tanácsot választó gyűlésén, ahonnan  még aznap este egy bizottság tagjaként átment a parlamentbe és  Nagy Imrét, valamint Vass Zoltánt akarta meggyőzni arról, hogy hozzanak létre egy Nemzetőr Főparancsnokságot. Nagy Imre  elzárkózott   ilyen főparancsnokság létrehozától.  Két nappal később (október 31-én) a Minisztertanács kinevezte Király Bélát Budapest katonai parancsnokává,  aki ezt a  kinevezést elfogadta.  A  külső övezet parancsnokává pedig Márton András ezredes kapott kinevezést,  és ezzel a beosztásával Király Béla  alárendeltségébe került.  3. sz. melléklet, A Forradalom  Hangja c. kiadványból).   

      5/  Király 1956. november 4-én 45-50 fős nemzetőrrel   (mint Budapest  kinevezett (!) katonai parancsnoka dezertált a fővárosból (a Deák téri objektumból), és  a Szabadság hegyre, majd Nagykovácsin át Ausztriába távozott. Sem a budapesti, sem a vidéki nemzetőröket nem tájékoztatta szándékáról.

        Meg kell említeni, hogy Márton ezredes sem tudott Király távozásáról,   Vagyis: Budapest kinevezett katonai parancsnoka a katonáit is cserben hagyta!     (4. - 5. sz.  mellékletek,  Kenessey Csaba nemzetőr dandártábornok és Dömötör Zoltán  nemzetőr altábornagy  feljegyzései).

    Később (sajtóban, rádióban, tévében és különféle fórumokon adott nyilatkozataiban,- többek között az MTA Mindentudás Egyeteme c. rendezvényén) egymásnak ellentmondó, egymástól élesen eltérő kitaláció hangoztatásával kreált a dezertálásából hősi tettet  önmaga számára, (egyszer  négyszáz fővel és nyolc harckocsival törte át a szovjetek Budapest körüli gyűrűjét, egyszer egy biztosító zászlóaljat nevezett meg elvonuló erőnek, majd „megemelve a létszámot” nemzetőr ezred élén hagyta el a várost, végül pedig több ezer (!) nemzetőrrel menetelt Nagykovácsi és Ausztria felé.

        

1956. december 30-án,   Király Béla    az  USA-ba érkezésekor azt nyilatkozta a The Providence  Journalnak, hogy:

                       (a) halálos ítélettel   5 évig volt siralomházban(!);

                      (b) október 28-án a forradalmárok szabadították ki a  börtön-kórházból(!);

                       (c) felkérték, hogy vegye át a  felkelők és a katonai egységek katonai vezetését;

                      (d)  Nagy Imre kinevezte 30 ezer főnyi katonaság és 26 ezer főnyi szabadságharcos élére;

                       (e) november 4-én  400 emberrel és 8 harckocsival a Szabadság hegyre távozott;

                       (f) szétlőtték a Budapesten lévő szovjet  egységek megerősítésére érkezett  szovjet  alakulatot;

                       (f) Nagykovácsiban lévő kastélyba mentek,  amelyet a szovjet bombázók és harckocsik  egész nap támadtak. Éjszaka elvonultak az erdőbe   és nyugati irányba, Ausztria felé távoztak.  (6. sz. melléklet:  Király Béla  nyilatkozata a The Providence -ben,-  fénymásolat +  magyar fordítás)

MEGJEGYZÉS:  Király Béla  minden állítása valótlan (hazugság).  A halálos ítéletét  kb. két hét (!) elteltével életfogytiglanra változtatták (1952. január 15-i  Kb. I., 01./1952-33./) 01./ sz. halálos  ítéletet, két héttekl később, 1952. január 29-én a Katonai Felsőbíróság  (6II. 020/bKat.fbsáf.-1952-4) sz. ítéletével életfogytiglani börtönre változtatta). Szabadulástá követően,  1956. október 14-én,   Bata István honvédelmi miniszerhez küldött -  saját kézzel írt -,  levelében azt rögzítette, hogy büntetését "derűs optimizmusban töltötte,  történelmi ismereteit  bővítette, angol nyelvtudását  gyarapította és készen áll a szocializmus építésére". Röpke két hét elteltével már Nagy Imrénél „kopogtatott”, majd őt is faképnél hagyta, mint nemzetőreit (kb. 17-25 főt) Nagykovácsinál, akik a szovjetek fogságába estek és azt vallották, hogy Király Béla Ausztria felé távozott. Ez volt a harmadik dezertálása szolgálati ideje során.   

    Malasenko (Jevgenyij Ivanovics)  altábornagy, az egykori Magyarországon állomásozó  különleges  hadtest  hadműveleti csoportvezetőjének visszaemlkékezése szerint: "A budapesti felkelő erők  november 5-től kisebb csoportokba verődve visszavonultak  a Budától északnyugatra fekvő erdős-hegyes vidékre. A 97. gépesített etredet irányították az erdőkben lévő csoportok  felszámolására.  Nagykovácsi és telki  körzetében tíz felkelőt semmisítettek meg, tizenháromkj  személyt ejtettek fogságba. A fogságba esett nemzetőrök azt állították, hogy Király Béla az osztrák határ irányába távozott.   I.I. Szkripko ezredes, a különleges hadtest felderítő főnöke vezetésével egy speciális csoport indult útnak Király Béla felkutatására, az akció azonban nem vezetett eredményre".  

       Megjegyzés: Katonailag elképzelhetetlen, hogy  Király által, győztes  csatának(!) nevezett (gépesített ezred és  több száz vagy  több ezer  nemzetőr) közti  akcióban, 20 km-es  sávban (Nagykovácsi - Telki),  ilyen csekély legyen a veszteség, és Király Béla (több ezer emberrel) képes legyen elmenekülni  egy minden technikával  ellátott, speciális  felderítő csoport elől (a szovjeteknek helikopterük és repülőgépük is volt), hacsak egy kis csoport,  a  sötétség leple alatt  nem hagyta el  Nagykovácsi-Telki körzetét és nem távozott el a kb. 270-280 km-re lévő osztrák határ felé, amely gépjárművel, 40-50 km-es sebességgel számolva,  kb.  5,5 - 7 óra alatt elérhető. Novemberben már korán sötétedik és a szovjet felderítő csoport csak a hajnali órákban indulhatott útba. 

       Véleményem szerint, Király Béla  ismét dezertált, és gépkocsival távozott Nagykovácsi  környékéről Ausztria felé. Ha nem ez történt, akkor  a különféle járművekkel   felszerelt  szovjet felderítő csoport  elől nem menekülhetett volna el.  De ezt a feltételezést erősíti meg a 6. pontban  rögzített, Szeredás Jenő nyilatkozata is, aki ellen Király  Béla nem  élt kifogással. 

        Király Béla:  "Az elvetélt és valóságos háború" c. anyagában erről így írt; "November 9-én a főparancsnokság Nagykovácsiba tette át harcálláspontját, a községet pár ezer nemzetőrrel védelemre rendezte be, és továbbra is igyekezett a miniszterelnökkel kapcsolatba lépni. Ebben a helyzetben, november 11-én hajnalban indított támadást az állások ellen  a szovjet hadsereg(Sic!), vadászbombázó repülőkkel, harckocsival, tüzérséggel és lövészcsapatokkal. Kezdetét vette  a hagyományos fegyverekkel vívott reguláris küzdelem(Sic!), a "nagykovácsi csata". A támadás meghiúsult, de ez volt a forradalom utolsó, hagyományos eszközökkel  vívott (? Sic!), nagyobb összecsapása. Ez után, a Nemzetőrség Főparancsnoksága  a közvetlen alárendeltségében lévő párezer (Sic!)  nemzetőrrel a Bakony  hegységben folytatta a fegyveres harcot, kisebb  védekező összecsapások formájában".

     A hónap végén, Pápa városától délre, a főparancsnok kihírdette a törzs és a még felügyelete alatt álló  nemzetőr egységek feloszlatását.  Minden harcosnak a lelkiismeretére bízta saját elhatározását.  A főparancsnokság  ettől kezdve  már csak mint  fegyveres nemzetőrök laza együttese (Sic!) menetelt nyugat felé". (Sic!)

         Ritka  primitív  írás egy  katonatiszt részéről,  amely hemzseg a hibák sokaságától és a  szakmai kifejezések  helytelen alkalmazásától!

        6/  Szeredás Jenő, az '56-os Nemzeti Bizottmány  elnökségi tagja, 1991. január 31-én  Király Bélával kapcsolatosan ezt  nyilatkozta  a MAI NAP hasábjain: " Király Béla a harcok  kellős közepén menekült el  az országból '56-ban.  A saját szememmel láttam  a határon,  a kocsiján nemzeti színű zászló lobogott"

        Szeredás Jenő ugyanis ,-  november 3-án (tehát a második szovjet agresszió beindulása előtt)  Bécsbe  indult egy kisebb csoporttal, de Pápa és Veszprém irányából már  megkezdték a szovjetek   a határzár kialakítást, így "belebotlottak" a szovjet  harckocsikba és felvették velük a harcérintkezést, két harckocsi kilövését követően  lépték át az osztrák  határt.  November  negyedike után már nem  tudtak visszatérni,  de a határ közelében segítették a menekülök átjutását.  Így fedezte fel  Király Béla  gépkocsiját  is.  

    7/  Nagy Imre nem kérte fel  Királyt 30 ezer fős katonaság és 26 ezer fős forradalmár vezetésére,  hanem a Minisztertanács  nevezte ki  Budapest  katonai vezetőjévé 1956. október 31-én. Ezt hírt a Kossuth és Petőfi rádiók   sugározták november elsején, valamint a napilapokban is megjelentették. 

           A 7. sz. mellékletben lévő dátum  azt is igazolja, hogy Királyt  nem a forradalmárok szabadították ki 1956. október 28-án  a rabkórházból, hanem már több mint két hete szabadlábon volt,  így a "nem létező kiszabadítók" nem kérhették fel vezetőjüknek  Király Bélát.

         8/ Király Bélának egyetlenegy harckocsi sem  állt a rendelkezésére, amikor a Szabadság hegyre dezertált, a nemzetőrök csak szerény mennyiségű gépjárművekkel rendelkeztek.

          9/ Király Béla   és "csapata" elvonulása során nem lőtte szét a Budapest megerősítésére érkező szovjet alakulatot,  mert Budapest  felé  déli és délkeleti  irányból  érkeztek szovjet csapatok,  a Szabadság hegy  irányából  ilyen mozgás nem volt, de az egykori leírások szerint sem volt  tűzérségi (harckocsizó)  akció szovjet alakulatokkal szemben, kivéve Mecséri  János ezredesnek, az Esztergomi 7. gépesített hadosztály  egyik  csoportját, amely Pesterzsébetnél. a Juta-dombnál végrehajtott  - szovjetek elleni - tüzérségi tűzcsapását, de az  vitathatatlan, hogy a Juta-domb nem a Szabadság hegy irányában található.

        Érdemes  felfigyelni arra, hogy Király Béla  1956 decemberében még nem említette  a nagykovácsi-csata  atomfelhőjét, a szovjetek megfutamodását,  csupán az  éjszakai  elvonulásukra utalt,  és ez azért hitelesebb a később előadott  változatainál, mert  '56 decemberében az emlékei még nem mosódhattak el annyira, mint 1990-2004 között.

          Az 1990-es évek elején  ugyanis kiokoskodott egy győztes nagykovácsi csatát, sőt a ott diszlokált 85 mm-es,  csöves légvédelmi tüzér  löveget  hol ezrednek, hol pedig  osztálynak nevezte,  és a Bíróságnak is beadott egy vázlatot, amely - viszont - az én állításomat igazolja, miszerint Nagykovácsinál egy  légvédelmi tüzér üteg (!) diszlokált.

        Király keverte a löveget,  az ágyút, az üteget, az osztályt és az ezredet, valamint a főparancsnokságot a parancsnoksággal, és atomrobbanási jelenségként említett meg egy láda légvédelmi lőszer felrobbanását követő detonáció látványát.

                10/ Király azt állította és azt nyilatkozta, hogy ő volt a Honvéd Akadémia (a mai Nemzetvédelmi Egyetem) alapító parancsnoka, holott Sólyom László altábornagy volt az alapító parancsnok, akit Király „fasiszta csirkefogónak” nevezett, a Szovjetunió ellenségének titulált, és tevékenyen részt vett a tábornoki per hangulatának előkészítésében, ezért Farkas Mihály kineveztette vezérőrnaggyá, majd megkapta a Sólyom perben kivégzett Beleznay tábornok lakását és lakberendezési tárgyait, illetve ott maradt ingóságát. (8. sz. melléklet: Király nyilatkozata Farkas Mihály honvédelmi miniszterrel lefolytatott eszmecseréjéről.)

               11/ Király Béla bejárta a fél világot,  és szorgalmasan gyűjtögette az elismerések számtalan formáját.  Diszpolgárságok, kitüntetések, oklevelek és tanácsadói, valamint elnöki funkciók tömegét kapta meg  kreált  hazugságaival,  határozott fellépésével és  vétlen kollégáinak  lejáratásával.

            Mindezek alapján kérem a Tisztelt Bíróságot, hogy marasztalja el erkölcsi és anyagi értelemben Király Bélát, figyelmeztesse, hogy hazugság csomagokkal nem lehet tisztára mosni azt a sötét múltját, ami neki dicsőséget, elismerést és anyagi hasznot eredményezett,-  százaknak vagy ezreknek pedig szenvedést és halált hozott.

                                                                  Tisztelettel: (Prof. Dr. Bokor Imre.)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    

2.834 A Kárpáti Harsona napi rendszeres válogatása - 2009. július 1-én

Von: Kárpáti Harsona [mailto:szerkesztoseg@karpatiharsona.info]

Gesendet: kedd, 2009. június 30. 11:34
An: Kutasi József
Betreff: A Kárpáti Harsona napi rendszeres válogatása - 2009. július 1-én

Megjegyzés:

Napi egy összefoglalót készítünk. Természetesnek tartjuk, hogy rendkívüli hírek esetén azonnal reagáljunk. Kérjük, minden nap látogassa meg honlapunkat, a Kárpáti Harsonát: http://www.karpatiharsona.info/ ! ( továbbítva  61 000 aktív e-mail címre és legalább 20 000 magyar szerverre szerte a világban )  

1.     Megtisztul, gyarapszik és megerősödik az MKP Rimaszombat térségében + KAPCSOLÓDÓ

http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4895:megtisztul-gyarapszik-es-megersoedik-az-mkp-rimaszombat-tersegeben&catid=90:hazik-zoltan-a-karpati-harsona-alapitoja-fszerke&Itemid=72

2.     Orbán Viktor még soha nem volt ennyire gonosz

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4894:orban-viktor-meg-soha-nem-volt-ennyire-gonosz&catid=41:publikaciok&Itemid=65

3.     Újjáépítették Hitler lopakodóját

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4893:ujjaepitettek-hitler-lopakodojat&catid=45:kronika&Itemid=69

4.     Érdekességek az EP új összetételéről

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4892:erdekessegek-az-ep-uj-oesszetetelerl&catid=35:kuelfoeld&Itemid=59

5.     Nyíri János : A KOMUNISTÁK

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4891:nyiri-janos--a-komunistak-&cati d=41:publikaciok&Itemid=65     

6.     A barokk stílusú Platthy kastély

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4890:a-barokk-stilusu-platthy-kastely&catid=48:toertenelem&Itemid=81

7.     KÜLFÖLDI JELENTÉS - sf-drs svájci televízió

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4889:kuelfoeldi-jelentes-sf-drs-svajci-televizio&catid=117:kenessy-csaba-thalwil-svajc&Itemid=72

8.     Vajda Iván : Kinek kell az új politikai párt?

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4888:vajda-ivan--kinek-kell-az-uj-politikai-part&catid=41:publikaciok&Itemid=65

9.     Tovább érnek az egyházmegyei Trianon gyümölcsei

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4887:tovabb-ernek-az-egyhazmegyei-trianon-gyuemoelcsei&catid=34:belfoeld&Itemid=58

K I E G É S Z Í T É S – Kárpáti Mozi

1.            Dokumentumfilmek:  http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=99&Itemid=117

2.            Magyarok Világa: http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=61&Itemid=96

3.            Történelem: http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=98

4.            Politika: http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=71&Itemid=103

5.            Irodalom: http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=67&Itemid=101

6.            Zene:   http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=66&Itemid=100

7.            Humor: http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=category&id=74&Itemid=106

BIZONYÍTÉK SZERKESZTŐSÉGÜNK LEVELEZÉSÉNEK TITKOS ELLENŐRZÉSÉRE + KIEGÉSZÍTÉS

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4529:bizonyitek-szerkesztseguenk-levelezesenek-titkos-ellenrzesere-kiegeszites&catid=86:dr-kollar-lajos-budapest&Itemid=72

Összeállította és szerkesztette: Házik Zoltán alapító, laptulajdonos, főszerkesztő http://www.karpatiharsona.info

http://www.karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3065&catid=90&Itemid=72

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.833 - Magyarok Szövetsége: Kérdéseket, reklamációkat, hibajelentéseket és dicséreteket az msz.honlap@gmail.com email címre várunk.

Von: msz.honlap.mail@gmail.com

Im Auftrag von Magyarok Szövetsége
Gesendet: kedd, 2009. június 30. 11:38
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Hírlevél 06.29.

 

Elindult az új honlap! Kérdéseket, reklamációkat, hibajelentéseket és dicséreteket az msz.honlap@gmail.com email címre várunk.

 

Vukics Ferenc az Echo TV-ben

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/vukics-ferenc-az-echo-tv-ben

A Magyarok Szövetsége zalai közössége részt vett Zalaegerszegen a nagy szentivánéji gulyásfőző versenyen és az előkelő harmadik díjat hozta el.

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/dobogos-helyezes

Villányi lakossági fórum

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/villanyi-lakossagi-forum

A hétvégén mint a Dimenzió Borászat képviselői meghívásotok alapján részt vettünk a Kisgyőrben megrendezett találkozón.

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/kisgyori-szalan

Egerágon, 2009. július 10-12. között rendezzük meg a baranyai megyenapunkat, melynek a *III.Keleti Népek Fesztiválja valamint I. Baranyai Kurultaj és Magyarok Vására* nevet adtuk.

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/baranyai-kurultaj

Hogyan működhetne az Országgyűlés pártok nélkül? A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállítják egymással a választókat, azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke különbözne egymástól. A jól bevált régi trükköt, az „osztd meg és uralkodj" elvét alkalmazzák.

http://www.magyarokszovetsege.hu/content/hogyan-mukoedhetne-az-orszaggyules-partok-nelkuel

A Művelődési tagozat következő összejövetelei

http://www.magyarokszovetsege.hu/taxonomy/term/123/2009-07

------------------------------------------------------------------------------------

2.832 - Cserhátiné Horn Ilona > csillag41813: MÁSODIK NYÍLT LEVÉL A MINISZTERELNÖKNEK!!

Von: csillag [mailto:csillag41813@freemail.hu]
Gesendet: kedd,2009. június  30. 12:03
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Nyílt levél a miniszterelnöknek II. !!

 

csillag41813: MÁSODIK  NYÍLT  LEVÉL  A  MINISZTERELNÖKNEK!!

 

Miniszterelnök Úr!!

 

Én, Cserhátiné Horn Ilona (Budapest, 1106. Nemes u. 37.), MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, követelem, hogy haladéktalanul  és személyesen fogadjon az ORSZÁG HÁZÁBAN !! Abban a házban, amely a miénk Magyaroké, a mi Népünk tulajdona, köztük az enyém is!! Ön, mint a Hazám, Hazánk  ellensége, kit idegenek ültettek be -akaratunk ellenére- a Magyarok Országának Házába,  köteles Velem szóba állni, köteles engem meghallgatni, köteles követeléseimet teljesíteni, mert a Magyarság követelései ezek!! Ön  jelenlegi  BÁB hivatalát,  a-melyben manapság jeleskedik az ország árulásban,-  elvállalta szégyenszemre azért, hogy segédkezet nyújtson  Hazánk ellenségeinek a további kirablásunkra, a mi Hazánk területének, föld feletti és föld alatti kincseinek, értékeinek, vagyis a Magyarság közös kincsvagyonának idegen kezekre juttatására!!

 

Gondolom nem érdekli és nem is emlékszik arra,  a-mert csak szolgálóival, cselédeivel, netán portásaival olvastatta el előző Önnek címzett levelemet, mielőtt a szemétkosárba hajíttatta volna, de melyet szintén a

Magyar ingatlanok és a Magyar otthonok védelmében küldtem el Önnek,- hogy abban a levélben is követeltem az árverezések és kilakoltatások elleni azonnali védelmet!!

Ezennel  pedig azt követelem, hogy Ön fogadjon személyesen  Magyarország Házában, mely a miénk Magyaroké és melyben Ön, a mi felkérésünk, jóváhagyásunk nélkül, tehát jogtalanul, hívatlanul, kéretlenül bitorolja

hivatalát!!

Követelem, hogy haladéktalanul jelölje meg az időpontot, amikor Ön -állami tulajdonban lévő- gépkocsit küld értem a fent és lent  közölt pontos címemre azért, hogy elszállítson engem  az Országunk Házába, ahol

követeléseimmel, vagyis a Magyarok követeléseivel élőszóban akarom és fogom is Önt szembesíteni!! Nem fogok átnyújtani semmilyen nevetséges írásos és haszontalan petíciót, mert én magam leszek az!!

Engem  nem tud, nem fog a papírkosárba hajítani,  mert nincs rá lehetősége.

 

Követelem továbbá, küldjön értem állami autót a személyes találkozásunk Ön által meghatározott időpontja előtt az én odautaztatásomra, mert nekem nincs benzinre pénzem, nincs 1 fillérem  tömegközlekedési eszközök használatára sem, van viszont ezzel szemben 38-39 év igazolt, megszakítás nélküli munkaviszonyom, vagyis ennyi éven át robotoltam saját Hazámban azért, hogy végül 29.180.-,  azaz

huszonkilencezeregyszáznyolvan Ft. értékes hazai valutában mért nyugdíjam lehessen. (Megjegyzem 23.000.-  Ft-ról indult 2006. februárjában.)

Nem vagyok egyedül, rengeteg Magyar Embernek kell "szemlesütve" szembesülnie ezzel a nagyon sok embert érintő problémával, de ezt Ön jobban tudja nálam. Önöknek illene szemlesütve élniük köztünk!!

 

Aztán az sem mellékes szempontom, hogy szeretnék egyszer életemben én is jó autóban ülni, annál is inkább, mivel a Nép pénzéből vették azt is, tehát az enyém is, csakúgy mint a többi Magyaré, ezért jogomban áll azt

igénybe venni. Használni szeretném végre a gépkocsinkat, azt a Magyarok adóforintjaiból vásárolt  értékes jószágot!!

 

MIVEL  MINDEN  PERC  KÉSEDELEM  ÁRTALMÁRA  VAN  A  MAGYARSÁGNAK, KÖVETELEM,  HOGY  AZ  ÉN  FOGADÁSOMAT  NAPOKON  BELÜL  SZIVESKEDJÉK MEGEJTENI,  IDŐPONTJÁT  VELEM  HALADÉKTALANUL  KÖZÖLNI!!

 

Budapest, 2009. június 30. (11:32)

Cserhátiné Horn Ilona

Budapest, Nemes u.37.

1106.

-----------------------------------

2.831 - www.bnr.de: Die neonazistische "Ungarische Nationale Front" will im Juli ein weiteres paramilitärisches Lager durchführen.

Von: Google Alerts
Gesendet: Dienstag, 30. Juni 2009 15:18
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: http://www.bnr.de/content/ae-grundausbildung-fuer-den-buergerkrieg-ae

Dieser Google Alert wird Ihnen bei Veröffentlichung von Google zur Verfügung gestellt..

 „Grundausbildung für den Bürgerkrieg“

Die neonazistische „Ungarische Nationale Front“ will im Juli ein weiteres paramilitärisches Lager durchführen.

„Junge ungarische Nationalisten zwecks militärischer Grundausbildung gesucht!“. Mit diesen Zeilen bewirbt die militante „Ungarische Nationale Front“ ein paramilitärisches Ausbildungslager der Neonazi-Szene, das vom 10. bis 14. Juli stattfinden soll. Bereits Anfang Mai hatte die „Ungarische Nationale Front“ (Magyar Nemzeti Arcvonal; MNA) ein ähnliches Lager beworben. Die uniformierte und schwer bewaffnete Anhängerschaft der Gruppierung trainierten dort für den Ernstfall. Granatwerfen, Nahkampf sowie der Umgang mit Schusswaffen standen auf dem Programm, denn in dem öffentlich beworbenen Waffenlager sollten „praktische, militärische Grundkenntnisse“ vermittelt werden.

Aus ihrer politischen Zielsetzung macht die militante Organisation dabei kein Geheimnis. „Ungeeignet und unwürdig“ sei die ungarische Regierung, ein Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung stehe kurz bevor. Auf die Zeit des Umbruchs wolle man sich demnach vorbereiten. Die paramilitärische Veranstaltung im Mai wurde durch den „Wanderfalken“, einer Jugendorganisation der MNA, welche gleichzeitig als der „militärische Arm“ der Gruppierung in Erscheinung tritt, ausgerichtet. „Im militärischen Geiste“ wolle man die Jugendlichen erziehen, dafür stünde ein zentrales Ausbildungslager bereit. Auch ein spezielles Ausbildungsprogramm im Umgang mit Waffen für weibliche Unterstützer wurde angeboten. „Erfahrene Mitglieder“ der Gruppierung vermittelten im Verlauf der Zusammenkunft die „Grundlagen der Waffentechnik“, des Schießens mit scharfer Munition sowie der Überwindung von Hindernissen. Militärischer Drill gehörte ebenso zum Trainingsprogramm wie das Einüben von speziellen Wurftechniken für den Einsatz von Granaten und die Grundlagen von Nahkampfttechniken.

„Entschiedenes Vorgehen gegen Zigeuner und jüdische Lebensart“

Ziel des Ausbildungsprogramms ist die Aufstellung paramilitärischer Einheiten in dem EU-Mitgliedsland. Die MNA sieht sich dabei in Opposition zur derzeitigen Regierung unter Ministerpräsident Gordon Bajnai. Dieser hatte erst im April 2009 die Regierungsgeschäfte übernommen, nachdem sein Vorgänger Ferenc Gyurcsán auf dem bisherigen Höhepunkt der wirtschaftlichen Krise in Ungarn und anhaltender regierungsfeindlicher Demonstrationen in der Hauptstadt Budapest sein Amt niederlegte. Bei den heftigen Ausschreitungen im Verlauf der wochenlangen Proteste standen zahlreiche Mitglieder rechtsextremer und neonazistischer Gruppierungen in vorderster Front und lieferten sich Straßenschlachten mit Sicherheitskräften und der Polizei. Die „Ungarische Nationale Front“ ist allerdings nur eine von Dutzenden neonazistischen Splittergruppen, welche gemeinsam mit rechtsextremen Parteien die in ihren Augen „jüdische Interessenspolitik“ der „verweichlichten“ ungarischen Regierung bekämpfen und destabilisieren will.

Der Name „Ungarische Nationale Front“ steht dabei für eine der ältesten neonazistischen Gruppierungen Ungarns. Im Jahr 1989 offiziell gegründet, versteht sich die Gruppe als legitime Nachfolgeorganisation der „Hungarista Bewegung“. Diese nationalsozialistische Bewegung ist ihrerseits aus der 1935 gegründeten „Partei des nationalen Willens“ entstanden und wurde später unter der Bezeichnung „Pfeilkreuzer“ berühmt und berüchtigt. Nachdem Ungarn im Jahr 1944 durch NS-Deutschland besetzt wurde, kollaborierten die Pfeilkreuzer mit den Besatzern und übernahmen die Regierungsgeschäfte in dem osteuropäischen Land. Unter ihnen wurden Zehntausende jüdische Bürger ermordet, Hunderttausende in die KZs und Vernichtungslager deportiert.

Für die „Ungarische Nationale Front“ kein negativer Makel: „Entschiedenes Vorgehen gegen Zigeuner und jüdische Lebensart“, lautet eine der Voraussetzungen, welche die zahlreichen Anhänger der Organisation erfüllen müssen. In dem für Juli geplanten paramilitärischen Ausbildungslager werden „unter anderem … Themen wie Grundlagen des Gefechts, Nahkampf, Waffenkenntnisse, Stärkung der Ausdauer usw. theoretisch und praktisch behandelt.“, heißt es in der Bewerbung der Veranstaltung. „Homosexuelle, Zigeuner und Juden ist eine Teilnahme verwehrt“, erklärt die ungarische Neonaziorganisation auf ihrer Internetseite. Dort wirbt die Gruppe auch mit einem Werbefilm für das neuerliche Lager. In dem veröffentlichten Video stürmen bewaffnete paramilitärische Einheiten Gebäude und üben sich in nächtlichen Kommandoaktionen. Die Gefahr wächst, dass in Ungarn die anhaltenden, zum Teil gewaltsamen Aktionen auf der Straße in der Zukunft durch eine eventuelle Beteiligung militärischer Gruppierungen ergänzt werden könnten.

30. 06. 2009 - Andre Aden

--------------------------------------------------------------------------------------

2.830 - derStandard.at > Zur ungarischer Volksgruppe in der Slowakei gehören ungefähr 500.000 Menschen

Von: Google Alerts
Gesendet: Dienstag, 30. Juni 2009 12:04
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: http://derstandard.at/fs/1245820414864/Neue-Partei-der-Ungarischen-Koalition

Dieser Google Alert wird Ihnen bei Veröffentlichung von Google zur Verfügung gestellt..

 

Neue Partei der "Ungarischen Koalition" 30. Juni 2009, 11:10 Registrierung beantragt - Für Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Slowaken

Bratislava - "Die Tatsache, dass wir fähig waren, binnen elf Tagen 28.000 Unterschriften zu sammeln, beweist, dass die neue Partei Hid-Most (Brücke-Brücke) den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht", erklärte Bela Bugar, der Initiator der neuen slowakischen Partei und Ex-Vorsitzender der Partei der Ungarischen Koalition (SMK). Die neue Partei beantragte am Dienstag beim Innenministerium um Registrierung. Dafür waren mindestens 10.000 Unterschriften notwendig.

Die neue Partei sei Resultat der Turbulenzen in der Partei der Ungarischen Koalition, in der nach 2008 der nationalistische Flügel unter Federführung von Pal Csaky die Oberhand gewann. Bugar, der seit Gründung der SMK im Jahr 1998 an deren Spitze stand, gehört zu den Politikern in der Slowakei mit hohen Umfragewerten und genießt Ansehen quer durch das politische Spektrum. Die neue Partei Hid-Most soll die Betonung auf die Zusammenarbeit zwischen Slowaken und der ungarischen Minderheit legen. In diesem Sinne ist der ungarisch-slowakische Name Programm. Bugar erklärte, in der Führung der Partei sollten auch Slowaken vertreten sein.

SMK-Chef Csaky reagierte mit Erklärungen, Bugar und seine Parteigänger "hätten die SMK verraten". Meinungsumfragen bescheinigen der SMK eine sinkende Popularität. Ihre Umfragewerte SMK pflegten, sich um zehn Prozent zu bewegen. Derzeit oszillieren sie um sechs Prozent.

Bei der Parlamentswahl 2006 erreichte die SMK 11,68 Prozent der Stimmen. Sie war mit 20 Abgeordneten vertreten, fünf von ihnen haben die Partei aber inzwischen verlassen. Von 1998 bis 2006 war die SMK an der Mitte-Rechts-Regierungskoalition beteiligt. Bugar bekleidete damals die Position des Vizevorsitzenden des Parlaments, und Csaky war Vizepremier.

Zur ungarischer Volksgruppe in der Slowakei gehören ungefähr 500.000 Menschen (knapp zehn Prozent der Gesamtbevölkerung). Die SMK war bisher die einzige politische Vertreterin der ungarischen Volksgruppe. (APA)

----------------------------------------------------------------------

 

2009. június 29., hétfő

2.829 - Budapester Zeitung - Budapest,Hungary: Aus der am vergangenen Mittwoch bekannt gegebenen Nachricht, dass der pakistanische Geheimdienst noch....

Von: Google Alerts [mailto:googlealerts-noreply@google.com]
Gesendet: Montag, 29. Juni 2009 20:57
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: http://www.budapester.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=4510&Itemid=134

Dieser Google Alert wird Ihnen bei Veröffentlichung von Google zur Verfügung gestellt..

Budapester Zeitung - Budapest,Hungary

Ein Zeichen der Stärke

 

Von Gergely Kispál   

Montag, 29. Juni 2009

Aus der am vergangenen Mittwoch bekannt gegebenen Nachricht, dass der pakistanische Geheimdienst noch am 30. Mai Bombenanschläge gegen die Botschaften Ungarns, Dänemarks, Italiens, Norwegens, Schwedens, Tschechiens und Südafrikas in Islamabad vereiteln konnte, muss Ungarn vor allem eins lernen: Dass das Land nun auch auf der Landkarte der Terroristen aufgetaucht ist.

Denn es ist klar, warum die islamistischen Bombenleger diesmal die „B-Promis“ unter den in Afghanistan gegen die Taliban kämpfenden Ländern (mit Ausnahme Südafrikas, das keine Soldaten in der Region hat) ins Visier genommen hat: Durch die immensen Sicherheitsvorkehrungen der im „Krieg gegen den Terror“ federführenden Staaten – USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland – ist es relativ schwierig geworden, Anschläge gegen sie zu verüben, sei es gegen Auslandsvertretungen oder in den Staaten selbst. Die anderen in Afghanistan und anderswo militärisch engagierten Länder hingegen haben sich bislang nur allzu gern im Schatten der „Großen“ ausgeruht und gedacht, Osama bin Ladens Männer wüssten gar nicht, wo Stockholm, Prag oder Budapest liegen. Symptomatisch für diese Haltung ist ein Blick auf den Stadtplan von Islamabad: Die Botschaften, die angegriffen werden sollten, liegen allesamt außerhalb des streng bewachten Botschaftsviertels.

Keine Vorbereitung auf möglichen Anschlag

Auch in Ungarn konnten sich Politik und Bürger darüber freuen, was sonst als Manko empfunden wird, nämlich, dass Ungarn „klein und unbedeutend“ sei und deswegen als Zielpunkt für Terroristen gar nicht in Frage käme. Damit ist es seit den verhinderten Anschlägen in Islamabad definitiv vorbei. Al-Kaida und Co. ist es offenbar nicht nur bekannt, dass es ein europäisches Land namens Ungarn gibt, das eine Botschaft in Pakistan unterhält, sondern auch, dass dieses Land im Irak-Krieg gekämpft und derzeit über 300 Soldaten in Afghanistan stationiert hat. Womöglich weiß man in den Höhlen in den afghanischen und pakistanischen Bergen auch, dass es nach heutigem Stand relativ einfach wäre, in der Budapester U-Bahn, dem Flughafen oder sonstwo im Land einen Anschlag mit mehreren Hundert Toten zu verüben.

Erst vor einigen Wochen sagte der Leiter der Anti-Terror-Einheit der Nationalen Ermittlungsbehörde im Gespräch mit der Budapester Zeitung, dass seine Abteilung sich ausschließlich mit rechtsradikalem Terror befasse, da Ungarn derzeit nicht mit Islamismus konfrontiert sei.Mit einer Polizei, die bis heute nicht in der Lage ist, einen Maschinengewehrangriff auf ihr eigenes Hauptquartier im Jahr 2007 aufzuklären, sowie einem Geheimdienst, der von einem in NATO-Kreisen umstrittenen ehemaligen KGB-Akademiker und einem 29-jährigen Minister geleitet wird, der bislang sein großes fachpolitisches Talent vor allem in der Agrarpolitik unter Beweis gestellt hat, ist Ungarn also alles in allem schlecht auf eine mögliche Bedrohung vorbereitet, zumal die gut ausgebildeten islamistischen Terroristen in einer ganz anderen Liga spielen als die einheimischen Titelseitennazis vom Schlage eines György Budaházy. Hier müssen Gesetzgeber und Behörden rasch handeln, und zwar möglichst ohne eine weitere Einschränkung der Bürgerrechte, die im Rahmen des internationalen „Kampfes gegen den Terror“ ohnehin schon Einiges erleiden mussten.

Hindukusch ist kein Spielplatz

Auf der anderen Seite ist zu überlegen, ob der ISAF-Einsatz der ungarischen Streitkräfte in Afghanistan überhaupt noch sinnvoll und gerechtfertigt ist. Bislang sind sich die Parteien – mit Ausnahme von Jobbik, der Humanistischen Partei und der Kommunistischen Arbeiterpartei – einig, dass die ungarische Präsenz in Afghanistan wünschenswert ist. Wohlkalkulierte Anbiederung gegenüber den USA mischt sich hier mit einer merkwürdigen „Wir sind wieder wer“-Haltung. Dabei sollte sich Ungarn viel eher an die Worte von Außenminister Péter Balázs bei dessen Amtsantritt erinnern, wonach Ungarn das erste Mal seit langer Zeit von Verbündeten umgeben sei. Dies sollte Anlass zur Freude sein, anstatt nun die ungarischen Truppen mangels Alternativen in der Nachbarschaft in Afghanistan zu erproben. Der Sicherheit der ungarischen Bevölkerung wäre damit jedenfalls eher gedient als mit der vorgeblichen Verteidigung Ungarns am Hindukusch – mithilfe eines Krieges, den man ohnehin nicht gewinnen kann. Das wäre ein Zeichen wahrer Stärke.    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.828 - A HUNGÁRIA TV heti műsora Gesendet: hétfő, 2009. június 29. 22:05

Von: koszimlaszlo@gmail.com

Im Auftrag von Hungária TV
Gesendet: hétfő, 2009. június 29. 22:05
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Fwd: HUNGÁRIA TV HETI MŰSORA

A HUNGÁRIA TV heti műsora

A műsorok kezdési idejét közép-európai idő szerint adtuk meg!  A blokk 6 óránként ismétlődik.

1. HÍRADÓ hírszerkesztő: Varga Zoltán
19.50 - 01.50 - 07.50 - 13.5

2. HUSZÁRKONYHA
A Hagyományőr Világszövetség műsora 2. rész
20.05 - 02.05 - 08.05 - 14.05

3. MAGYAR IDŐ Vitaműsor 15. rész
Vukics Ferenc műsora

20.30 - 02.30 - 08.30 - 14.30

4. A LETAKART ARCÚ ÁLDOZAT
Tudósítás a nagybörzsönyi erdész temetéséről  (Víg Sándor filmje)

21.20 - 03.20 - 09.20 - 15.20

 

5. KŐSZEGI ARCHÍVUM

Kőszegi M. László műsora

 

A Blokád - Az ERZSÉBET HÍDI ÜTKÖZET

2004. JÚLIUS 4.

- Kossuth tér

-Kosuth tér- Waszlavik videoklip

 

-A TV-ből kitiltott sajtóklub a MOM-ban

22.05 - 04.05 - 10.05 - 16.05

 

6. NEMZETI KÁVÉZÓ
Gonda László műsora, vendég: Posta Imre

23.15 - 05.15 - 11.15 - 17.15

 

7. HAZÁM
A vak koldus éneke az aluljáróban

00.15 - 06.15 - 12.15 - 18.15

 

8. MAGYARNAK MARADNI
Mészáros Sándor műsora

 

Emlékezés MÁTYÁS KIRÁLYRA

00.20 - 06.20 - 12.20 - 18.20

 

9. A LIPICAI MÉNES
Barabás Csaba filmje

01.05 -07.05 - 13.05 - 19.05

 

10. ZENE
A No Comment zenekar játszik

01.30 - 07.30 - 13.30 - 19.30

 

Kőszegi M. László
www.hungariatv.hu
"Határon innen-tengeren túl"

2.827 - A Magyarok Szövetsége X. kerületi szervezete, - július 4-én szombaton 16 és 22 óra között jó hangulatú hagyományteremtő összejövetelt szervez a kőbányai Mély Tónál.

Von: SzRTI

Gesendet: hétfő, 2009. június 29. 22:47
An: Kutasi József

Betreff: Hírküldés

BEHARANGOZÓ

A Magyarok Szövetsége X. kerületi szervezete, - július 4-én szombaton 16 és 22 óra között jó hangulatú hagyományteremtő összejövetelt szervez a kőbányai Mély Tónál.

A Magyarok Szövetségének X. kerületi szervezete, egy aktívan dolgozó kis csoport. Ez az aktivitás magában foglalja Magyarok Szövetsége céljainak és szellemiségének megismertetését a szűkebb és tágabb környezetben egyaránt, valamint a lakókörzetben élők támogatását, segítését is. Feladatuknak tekintik az atomjaira hullott társadalom újra építését és egységbe kovácsolását. Ezért mottójuk a következő: kapcsold ki a TV-t és fordulj a családod a barátaid felé. Az MSZ mára már százezer feletti tag illetve támogatói létszámmal rendelkezik országszerte, s ez nem véletlen, hiszen céljuk, hogy megvalósítsák a pártoktól független, alulról megszerveződő képviseleti rendszert.Az önszerveződést és az egymáshoz közel lakók egymásra találását segíti elő egy mostanában indított honlap, a www.nesz.net , amely a kapcsolatteremtésen kívül, még azt is megmutatja, hogy az adott körzetben, megyében, az egész országban és a határokon túlról, hányan csatlakoztak ily módon a mozgalomhoz. A honlap számlálója bátorítást fog adni mindannyiunknak, hogy egyre többen és többen vagyunk, és hogy mi az egységben látjuk a megoldást. A Magyarok  Szövetsége, végső soron mi magunk vagyunk, mi az országhatáron innen és túl élő magyar emberek.

A Magyarok Szövetsége X. kerületi szervezete, - július 4-én szombaton 16 és 22 óra között jó hangulatú hagyományteremtő összejövetelt szervez a kőbányai Mély Tónál. A rendezvény célja, hogy megismerjük egymást és segítsük a baráti vagy szomszédi közösségek kialakulását. MIÉRT különleges ez a délután?

MERT mind a környéken és a távolabb lakókat is szeretettel várják.

MERT a test tápláléka a bográcsos babgulyás lesz, melyet magyar alapanyagokból főznek, s hozzávalókat a Magyarok Piacáról vásárolják. Az ételhez a Magyarok Sörét kínálják.

MERT ugyan a fő fogást a vendéglátók adják, de színesíteni, lehet a választékot, ha piknik szerűen mindenki hoz magával valami saját maga készített sós vagy édes süteményt.

MERT ha nem tud hozni semmit, a becsület kasszába még mindig beledobhat, hogy a következő hónapban is együtt tölthessünk egy kellemes délutánt.

MERT kellemes zenére és tartalmas beszélgetésekre számíthatnak

MERT megismertetik vendégeinkkel az új eszmét, mely meg fogja változtatni országunkat és világunkat. Bemutatják a hatalom trükkjeit, eszközeit és a kivezető utat is.

MERT itt megbeszélhetik a Magyarok Szövetségének céljait tartalmazó 21 pontját. Sötétedés után megnézhetik a 2008-as Kurultájon készített filmet.

Hol lesz ez a nagy érdeklődésre méltán számot tartó program? A X. kerületi Mély Tónál az Újhegyi ltp. mögött. S hogy hogyan lehet a helyszínre eljutni? 85-ös vagy 117-es busszal a Tavasz utcánál kell leszállni

Többet tudhatunk meg a szervezet felépítéséről, napi munkájáról, céljairól az alábbi honlapokon: www.magyarokszovetsege.hu Internetes televíziónk elérhetősége: www.hungariatv.hu

Várunk mindenkit szeretettel! Magyarok Szövetsége, Budapest X. kerületi szervezete

Szabad Riport Tudósító Iroda
editor

----------------------------------------------------------------------------------------------