Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. június 30., hétfő

19.000 - Az ’56-os Szervezetek Konföderációjának elnöksége és az Alkotmányos Jogfolytonosság Helyreállítását Előkészítő Nemzetgyűlés elnöksége tisztelettel meghívja a tagságát (és vendégeit) 2014. július 6-án (vasárnap) 9 órára....


Meghívó

Az '56-os Szervezetek Konföderációjának elnöksége

és az Alkotmányos Jogfolytonosság Helyreállítását Előkészítő Nemzetgyűlés elnöksége

tisztelettel meghívja a tagságát (és vendégeit)

2014. július 6-án (vasárnap) 9 órára

a Budapest, V. ker. Semmelweis u. 1-3. sz. alatt, a Magyarok Házában megtartandó közgyűlésére.

Amennyiben 9 órakor a '56-os Szervezetek Konföderációjának közgyűlése nem volna határozatképes, a közgyűlés új időpontját 10 órára tűzi ki, 
amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés a napirendet az előterjesztések alapján határozatban állapítja meg.

A közgyűlésre minden tagunkat tisztelettel meghívjuk, és kérjük, hogy azon jelenjenek meg, és igyekezzenek aktív részvételükkel azt eredményesíteni.

Budapest, 2014. június 21.

Az elnökség nevében és megbízásából: dr. Szöllősi József

Vendégeink számára tájékoztatásul:

Az Alkotmányos Jogfolytonosság Helyreállítását Előkészítő Nemzetgyűlést 2003-ban Romhányi László és Síklaky István kezdte megszervezni, és a szervezőmunkát az '56-os Szervezetek Konföderációjának rendelkezésére álló helyiségekben folytatták, eleinte a Kilián-laktanyában, ahonnan később átkerültek a Baross utca 61-be, - ahol azonban most mégsem sikerült megfelelő termet szerezni a közgyűléshez.

A „Nemzetgyűlés" (önkéntes) tagjainak a Szent Korona (másolata) előtt tett első esküjére 2004. március 15-én került sor, Szegeden, a dóm előtt.

A július 6-i, vasárnapi közgyűlésünk megtartásához ez alkalommal a Magyarok Világszövetsége bocsát termet a rendelkezésünkre.

Szívesen látunk vendégül mindenkit, akit a két együttműködő szervezet tevékenysége érdekel, és azt segíteni kívánják megjelenésükkel a közgyűlésen, és esetleg tevőlegesen is.

Megköszönjük, ha előre is jelzik részvételüket, számítunk a segítségükre.

Tisztelettel:

Kincsesné Salca Mária

06 70 333-6732

kincsesne@t-online.hu

18.999 - Cúth János: Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

Posted on 2014/02/02 by Nifadmin

A napokban értesültem Geönceöl Gyulától arról, amit az alábbiakban Cúth János fogalmazott össze, ill. először hozott nyilvánosságra hazánkban.

Mivel régi vesszőparipám a Szentkorona Országainak Uniója, így örömmel adom közre a cikket. Olvassuk el, s tanuljunk belőle! Tanuljuk meg, hogy a lehetőség mindig az igazság oldalán áll, még akkor is, ha ez nem könnyen észrevehető! 

Bene Gábor

nagy magyarorszag

LESZ TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG!

Visszaállítható a Szent Korona Országainak Uniója!

A minap kaptam kézhez nagyrabecsült barátom, Geönczeöl Gyula felkérését arra vonatkozóan, hogy ismételten megosszam ismerőseimmel és barátaimmal azt a páratlan és fölbecsülhetetlen értékű dokumentumot, amely a számunkra legfájóbb, lelkünket máig égető, húsunkba vágó kérdésről, Trianon kérdéséről intézkedett (volna) abszolút kielégítő módon. Mielőtt magát a dokumentumot ismertetném, szükséges azt történelmi keretbe helyezni, hogy érthető és világos legyen.

1990-et írtunk, amikor egyes nemzetek számára valóban történelmi változások történtek, természetesen kisebb-nagyobb áldozatok árán, de megtörténtek. A Szovjetunió széthullott. Az általa korábban bekebelezett országok önállósultak, Jugoszlávia elemeire bomlott, Csehszlovákia két részre oszlott, stb. Mindez természetesen nem ment végbe spontán módon, s mindebben egyező álláspontra kellett jutniuk az európai nagyhatalmaknak. Ez meg is történt annak érdekében, hogy az egyes, önállóságra törekvő országok igényei kapcsán nehogy politikai vagy gazdasági összeütközésekre kerüljön sor a nagyhatalmak között. Ilyen szempontból került terítékre Magyarország jóvátételi kérelmének megtárgyalása is. A két leginkább érintett nagyhatalom, a volt Szovjetunió akkori vezetői, Gorbacsovval az élen, Németország akkori kancellárja, Kohl és bizalmasai 1990 szeptemberében titkos tanácskozásra ültek össze Genfben, hogy egyezségre jussanak "Közép-Európa földrajzi-politikai kérdéseiben"…

Most tessék figyelni!: Ezek a nagyhatalmak teljesen tisztában voltak azzal, hogy a többi európai országhoz hasonlóan, Magyarország is benyújtja jogos követelését történelmi határainak visszaállítása érdekében, azaz a gyalázatos és becstelen trianoni országcsonkítás jóvátétele, az eredeti, történelmi-földrajzi állapotok visszarendezése érdekében. Ez egyáltalán nem volt kérdéses sem a német, sem az akkori szovjet vezetés számára. Annak érdekében tehát, hogy a magyar követelés benyújtása idején a két leginkább érintett nagyhatalom felkészülten és egyetértésben tudjon szembesülni a várható magyar követelésekkel, egy 12 pontból álló dokumentumot állítottak össze.

Az alábbi dokumentum szövegét elsőként a cseh Politika című, magánkézben lévő politikai és gazdasági hetilap közölte 1991. november 20.-án. A Szabad Újság, amely a mai napig legkitűnőbb képviselője a felvidéki magyarság érdekeinek, 1992. október elsején jutott hozzá a két nagyhatalom szakértői által összeállított dokumentumhoz, amelyet alább csaknem teljes terjedelmében adok közre, a bennünket nem, vagy kevéssé érintő passzusok kihagyásával:

1. A Német Szövetségi Köztársaság kompenzálást követel a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségétől az annektált Kelet-Poroszországért és az Odera-Neissetől keletre fekvő térségért;
2. …
3. A Szovjetunió nem fogja akadályozni Csehszlovákia felbomlását, mégpedig amiatt, hogy nincs elég garancia a közép-európai politikai egyensúlyra, illetve amiatt, hogy nincs elegendő feltétel Csehszlovákia nemzeteinek államalkotó tényezőként való elismeréséhez;
4. A Szovjetunió egyetért azzal, hogy a cseh-morva régió a jövőben , 12-15 éven belül bekerül az NSZK gazdasági érdekszférájába. Egyetért továbbá a régiónak Németországba történő politikai átirányításával;
5. …
6. Tekintettel arra, hogy amennyiben Magyarország hajlandó volna megőrizni a politikai és gazdasági stabilitást a Duna menti régióban, a SZOVJETUNIÓ ÉS AZ NSZK NEM FOGJA AKADÁLYOZNI A TRIANONI SZERZŐDÉSIG ÉRVÉNYES HATÁROK VISSZAÁLLÍTÁSÁT. Az NSZK növeli a Magyarországnak nyújtandó gazdasági segítséget, hogy a magyarországi életszínvonalat a szlovákiai fölé emelje, hogy azzal a Magyarországhoz történő csatlakozás a szlovákok számára is vonzó legyen
7. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései azzal szemben, hogy német egyetemeket és középiskolákat alapítsanak a cseh-morva régióban, s ezeket az oktatási intézményeket Németország finanszírozza;
8. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései Jugoszlávia feloszlásával szemben, egyetért Horvátországnak és Szlovéniának az NSZK gazdasági érdekszférájába történő átkerülésével;
9. …
10. Az NSZK nem kötelezi el magát Ukrajna, Litvánia, Lettország és Észtország kérdésében, s e térségeket nem tekinti az elviselhető mértéken felül gazdasági érdekszférájának;
11. A SZOVJETUNIÓ NEM FOGJA AKADÁLYOZNI KÁRPÁTALJA LESZAKADÁSÁT AZ UKRÁN NACIONALISTÁK DESTABILIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE ESETÉBEN, ÉS AZT SEM, HOGY KÁRPÁTALJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGHOZ CSATLAKOZZON;
12. A Szovjetuniónak nincsenek ellenvetései a cseh határvidék szovjetek és németek általi fokozatos kolonizálásával szemben.

Íme a nagyhatalmi szerződés, amely megalapozta a magyar nemzetet ért legnagyobb és legbecstelenebb csapás jóvátételét, a magyar lelkek gyógyulását, a történelmi Magyarország határainak visszaállítását! A nemzetidegen és áruló, anti-magyar kormány (Antallal az élen), azonban elárulta a nemzetet, és föl se vetette a jogos trianoni jóvátétel, a jogos határrevízió kérdését. Nemzetünk sok évezredes történelmében ilyen arányú árulásra nincs példa! Sajnos, mivel ez a dokumentum "titkos" volt, valóban csak kevesen szerezhettek róla tudomást, így nem válhatott mozgósító erejű üzenetté, amelynek hatására megfelelő lépésekre lehetett volna kényszeríteni a hatalmat bitorló kormányt. Maradt tehát az árulás, a csonka hon, az elszakított magyar milliók megaláztatása, kisemmizése, folyamatos beolvasztása és a lelkek nyomorgatása…
Ámde nem véglegesen! A Történelmi Magyarország – a Kárpát-medencei Szent Koronai Országai – továbbra is követelik a maguk jussát. Igaz, immár nem a fenti dokumentum alapján, mert annak időszerűsége felett elszállt az idő. Ennek ellenére ott tartunk, hogy bármely "magyar" kormány egyetlen nyikkanására, egyetlen beadványára elindulhat a lavina, amely maga után vonja a Történelmi Magyarország visszaállítását!

Ez hamarosan meg fog történni, s a területrablóknak még arra sem lesz idejük, hogy szájukra vegyék álnok és hamis szólamaikat. Nem lesz idejük krokodilkönnyeik szétmaszatolására, mert olyan hatalom fogja követelni a határrevíziót, amellyel szemben pillanatnyilag nem létezhet ellenvetés. Ez természetesen bennünket sem vigasztal. Arról a láthatatlan hatalomról beszélek, amely észrevétlenül hódít teret Magyarországon, észrevétlenül lopakodott a hatalomba, s szinte észrevétlenül érvényesíti akaratát. A betelepülésük folyamatos, s mint olyanok, semmivel sem elégednek meg. Amikor – bármelyik pillanatban – úgy döntenek, hogy az országon belüli hatalmuk elég erős és immár megdönthetetlen, nem elégednek meg tovább az ország jelenlegi területével, mert hatalom-és területéhségük is határtalan. Kihirdetik tehát a trianoni országcsonkítás jogtalanságát és annak tarthatatlanságát, aminek jóvátételéhez azonnal csatlakozik majd a világ összes állama, kivéve a területrablókat, s a régi, történelmi határok újrarajzolása immár csak a technikai megvalósítás idejét igényli… Mindenki eldöntheti magában, hogy ez mit jelent majd számunkra. Tény, hogy világraszóló ünneplésre nem lesz okunk. Sajnos ezt eredményezte folyamatos elárultatásunk és a magyar (?) diplomácia, valamint politika impotenciája. Mindezek ellenére, ezzel kapcsolatban azt üzenem a Magyarországot körülvevő területrablóknak, hogy lassan vége a pünkösdi királyságnak!.. Az a Magyarországon kiterebélyesedő hatalom, amely bennünket is nyomaszt, rájuk telepszik, s egyik napról a másikra beléjük fojtja a szuszt új, viharos sebességgel meghozott törvényekkel és rendeletekkel. Még azt sem dönthetik el végérvényesen, hogy mit is hazudtak maguknak: "nagymorva" státuszt vagy dák dicsőséget, arra ébrednek, hogy tehetetlen rabszolgákká váltak.

Velünk egységben felléphettek volna minden idők legkegyetlenebb és legádázabb rabszolgatartói ellen, de mivel se nem láttak, se nem hallottak a bennük mesterségesen felszított magyarellenesség szürkehályogán keresztül, eszük ágában sem volt velünk szövetkezni, hogy együttesen lesöpörjük magunkról a közös ellenséget, azt a pióca réteget, amely ránk telepedett és megfojtással fenyeget bennünket. Pedig együttesen megtehettük volna… Mi, magyarok voltunk számukra az "ellenség". Ehhez a magyarellenességhez és magyargyűlölethez gyűjtötték és halmozták magukban a kocsmabölcsességet és hazug szólamokat. Ennek most érik be a gyümölcse: Külön-külön lesznek bedarálva és a történelem süllyesztőjébe hányva, ahol a pokol, mély, fekete gyászdrapériája alatt elhal a "Madari za Dunaj" hőzöngés.

Cúth János


18.998 - Kutasi József Antal > Facebook > Ismerösök 2.500 > Hétfő, 2014. június 30. 16:17

Kutasi József Antal > Facebook > Ismerösök 2.500 

> Hétfő, 2014. június 30. 16:17


Köszönöm! Köszönöm! 

Kutasi József Antal
ERRE A CÍMRE: <jozsef@kutasi.eu> KÉREM A FELIRATKOZÁST, AZ ÜZENETEKET, ÉS AZ ANYAGOKAT A KUTASI JÓZSEF ANTAL oldalára! 

18.997 - Rogán: Ez még csak a kezdet > Nyomtatás 2014. június 30., hétfő 10:41, frissítve: hétfő 10:42, forrás: hirado.hu, szerző: VZ

Vezető hírek

Valós idejű tudósítás
Index - ‎18 perc ezelőtt‎
1992. október 23-án fel akarták robbantani a budapesti Szabadság téren álló szovjet emlékművet, az ehhez szükséges robbanóanyagot Pécsen szerezték be – többek között ez szerepel a most nyilvánosságra hozott egykori Nemzetbiztonsági Hivatal ...
mno.hu - ‎4 óra ezelőtt‎
„Pontosan és precízen" meghatározná az elévülés szabályait az a módosító indítvány, amelyet a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja nyújt be a kormány devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslatához – mondta el Rogán Antal, a párt ...
mno.hu - ‎7 perc ezelőtt‎
Elmarasztalta a Szegedi Törvényszék Szabó Bálintot az őszödi beszéd kiszivárgásával kapcsolatban tett nyilatkozatai miatt hétfőn első fokon, a bíróság megállapította, hogy a férfi kijelentésével megsértette a felperes Szili Katalin személyiségi jogait.
Híradó - ‎1 óra ezelőtt‎
Hat hét szünet és pszichiátriai megfigyelés után ma folytatódott a gyilkossággal vádolt Oscar Pistorius tárgyalása. Semmilyen mentális problémával vagy betegséggel nem küzdött Oscar Pistorius akkor, amikor tavaly februárban otthonában megölte barátnőjét ...
Origo - ‎2 óra ezelőtt‎
A június 11-én elfogadott reklámadótörvény módosítását kezdeményezi a fideszes L. Simon László többek között azzal a céllal, hogy korlátozza az adóalap csökkentésének lehetőségét az idén. A parlamentnek hétfőn benyújtott törvényjavaslat szerint erre ...
Origo - ‎1 óra ezelőtt‎
A nemhivatalos, kiütéses vb-t az első válogatott mérkőzéstől vezetik. Costa Rica fél évszázada egyszer már felült a trónra, és most is ő a világbajnok. El tudja-e venni Hollandia a címet? A vébé előtt már írtunk a nemhivatalos vb-címről (UFWC): elszánt ...
Origo - ‎5 órával ezelőtt‎
Gond volt a vízumukkal, és azzal is, hogy az egyikük szállodai szobájában egy Bibliát találtak. Államellenes tevékenységért bíróság elé állítanak két amerikai turistát Észak-Koreában - jelentette az ország hivatalos hírügynöksége, a KCNA. Jeffrey Fowle-t és ...
mno.hu - ‎17 órával ezelőtt‎
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökeinek jövő hétre tervezett egyeztetése után közvitára bocsátják a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó RMDSZ-es törvénytervezetet – mondta vasárnap az ...
mno.hu - ‎2 óra ezelőtt‎
A több mint 300 halálos áldozattal járó tavaszi dél-koreai kompbaleset előtt már ötször büntették meg a hajót üzemeltető vállalatot balesetek és azokban szerepet játszott mulasztások miatt – értesült hétfőn az AP amerikai hírügynökség. A 2006-os és 2007-es ...
mno.hu - ‎1 óra ezelőtt‎
A lázadók aknákkal, gránátokkal és gépfegyvertűzzel támadtak az ukrán katonákra, miközben azt állítják, hogy az ukránok éjszaka vegyi fegyverrel csaptak le rájuk. Hajnalban lelőttek egy orosz újságírót, amiért Moszkva az ügy objektív kivizsgálását és a ...
NOL.hu - ‎14 perc ezelőtt‎
Kórházba szállították a Képviselői Irodaházból Kunhalmi Ágnest. Az Index értesülései szerint a 32 éves szocialista képviselő rosszul lett, a kiérkező mentők pedig az egyik budapesti kórház sürgősségi osztályára szállították. Az Origo érdeklődésére az MSZP ...
444.hu - ‎6 órával ezelőtt‎
Az El Mundo számolt be a sikeres spanyol rendőri akcióról, aminek keretében elfogtak egy magyar bandavezér által irányított tolvajbandát. A társaság 170 luxusautót és motorokat lopott el Madrid és Murcia tartományban. Az azonosítókat meghamisították ...
MIX online - ‎1 óra ezelőtt‎
A külföldi nyaralás előtti felkészülés fontosságára hívta fel a figyelmet a külügyi szóvivő. Nagy Anna kiemelte: az utazás előtt gondoskodni kell a megfelelő úti okmányokról, utasbiztosításról, és tanácsos a magyar külképviseletek elérhetőségeiről is ...
NOL.hu - ‎4 óra ezelőtt‎
Papp Károly országos rendőrkapitány az ülésen emlékeztetett: Pintér Sándor belügyminiszter június 30-ai hatállyal mentette fel beosztásából Budapest rendőrfőkapitányát, Tóth Tamás rendőr dandártábornokot, és július 1-jei hatállyal Bucsek Gábort, ...
Híradó - ‎1 óra ezelőtt‎
Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült, amikor - eddig tisztázatlan körülmények között - összeütközött egy autó és egy tehergépkocsi Gátér és Kiskunfélegyháza között hétfő délelőtt - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság ...
NOL.hu - ‎25 perc ezelőtt‎
2014 májusában a belföldi- és az exportárváltozás eredőjeként az ipari termelői árakátlagosan 0,8 százalékkal csökkentek az előző hónaphoz képest. Az élelmiszeripart kivéve minden ágazatban mérséklődtek az árak, legnagyobb mértékben a ...
Origo - ‎2 óra ezelőtt‎
Márciusban alakult nyílt részvénytársasággá Schobert Norbert és Rubint Réka cége, a Norbi Update Lowcarb. A részvények tőzsdei bevezetését a Buda-Cash Zrt. bonyolítja majd. A tőzsdére készül cégével Schobert Norbi fitneszguru és felesége, Rubint ...
hvg.hu - ‎6 órával ezelőtt‎
A mezőgazdasági idénymunkások, illetve az átmeneti időre felvett vendéglátós és építőipari alkalmazottak munkavállalásának jogszerűségét is ellenőrzi az adóhivatal a nyári, őszi hónapokban; a hatósági adatok szerint több százezer ember teremti elő ...
Ma.hu - ‎1 óra ezelőtt‎
A tesztsugárzás alatt a finomhangolás zajlik, ezért rövid időszakokra lokálisan előfordulhat, hogy a tesztcsatornák zavartalan vétele nem lesz biztosított. 2014.06.30 12:55 MTI · nyomtatás Kinyomtatom · beszélj róla Fórumozok róla. + Nagyobb betűméret ...
Index - ‎42 perc ezelőtt‎
A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) döntését kéri az Európai Bizottság annak megállapítására, hogy jogszerűen tiltja-e Moszkva a sertéshús és élő állatok bevitelét Oroszországba - írja az MTI. Moszkva arra hivatkozva rendelt el teljes tilalmat januárban, ...
mno.hu - ‎4 óra ezelőtt‎
A rendőrség arra figyelmezteti az M5-ös autópályán közlekedőket, hogy a 48-as kilométerszelvénynél történt hajnali baleset környékén legyenek fokozottan óvatosak, járművük ablakait tartsák zárva, mert méhek szabadultak el. Hétfő hajnalban eddig ...
NOL.hu - ‎14 perc ezelőtt‎
Először tesztelte élesben a NASA azt a fura alakú űreszközt, amely a jövő Mars-expedícióiban kaphat fontos szerepet. Az LDSD (Low Density Supersonic Decelerator) nevű projekt keretében az amerikai űrhivatal szakemberei olyan új technológián ...
Portfolio - ‎1 óra ezelőtt‎
Elfogadta a városligeti építési szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés hétfői ülésén. A szabályzat egyik alapját képezte a Liget Budapest projekt, amely a képzőművészet, az építészet, a néprajz, a zene és a fotográfia múzeumainak elhelyezését tervezi a ...
444.hu - ‎1 óra ezelőtt‎
Öt új Renault alvázra épített kamionnal bővült a Büntetés-végrehajtási Szervezet járműparkja. Egyenként ötvenmillióba kerültek a 42 fős szállítókapacitású autók, amiben klímás vezetőfülke meg hűtőszekrény is helyet kapott. A fogvatartottak faüléseken ...
TopFoci.hu - ‎6 órával ezelőtt‎
Hollandia sokáig vesztésre állt Mexikó ellen a vb nyolcaddöntőjében, de a hajrában megfordította a hátrányt és végül 2-1-re megnyerte az összecsapást. A gól nélküli első félidő után a mexikóiak a 48. percben szereztek vezetést Giovani Dos Santos távoli ...
mno.hu - ‎3 óra ezelőtt‎
Úgy tűnik, nem csak az ellenfelek játéktudása és a saját szövetségével vívott harc okozta Kamerun totális bukását a foci-vb-n. A bundamaffia egyik fő alakja a horvát meccs előtt megjósolta a 4–0-s vereséget és az első félidei kiállítást – írja a Der Spiegel.
Magyar Hírlap - ‎31 perc ezelőtt‎
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. tájékoztatása szerint az M0-s autóútnak az 1. számú főúttól a 10. számú főútig tartó továbbépítése csak a 2020-2027. közötti uniós költségvetési ciklus első felében indulhat el.
Ma.hu - ‎7 órával ezelőtt‎
Az extévés szerint a balatoni kikötőkben nincs lehetőség arra, hogy a hajósok kiüríthessék a vécétartályt, ezért azt a tó közepén teszik meg - ez okozhatta a múlt heti tömeges fertőzéseket. 2014.06.30 07:29 ma.hu · nyomtatás Kinyomtatom · beszélj róla ...
mno.hu - ‎22 órával ezelőtt‎
Akár 15 Celsius-fokos lehűlést is okozhat hétfőre az ország felé közelítő hidegfront – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap. Az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésük szerint július első napjaiban többfelé várható zápor, zivatar, ...
Ma.hu - ‎2 óra ezelőtt‎
Az eredeti temetkezési helyhez a lehető legközelebb helyezték végső nyugalomra. Mintegy harminc amerikai indián törzsi képviselő vett részt a hétvégi szertartáson. 2014.06.30 11:59 MTI · nyomtatás Kinyomtatom · beszélj róla Fórumozok róla. + Nagyobb ...
Az ezen az oldalon megjelenő cikkeket egy számítógépes program választotta ki és helyezte el.
A megjelenített idő vagy dátum (a Cikkek időrendje funkcióban) azt mutatja, hogy egy adott cikket mikor vették fel a Google Hírek rendszerébe, illetve mikor frissítették.