Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2011. július 29., péntek

10.201 - Miskolci Bölcsész Egyesület XVI. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUMRA > 2011. augusztus 01-05. > Miskolc-Diósgy,r, Vár u. 9.

From: Palos Passio <palospassio@gmail.com>

Date: 2011. július 26.
Subject: XVI. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUMRA
To:  Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>,


Miskolci Bölcsész Egyesület
Akkreditálása:
FAT AL-1959

XVI. Magyar $skutatási Fórum
Miskolc, 2011. augusztus 01-05.
Miskolc-Diósgy,r, Vár u. 9.
II. Rákóczi Ferenc Nagy Fejedelem emlékének

PROGRAM

AUGUSZTUS 01. HÉTF$

08 00 – 09 30 REGISZTRÁLÁS az iskolában
09 30 – 10 30 Ü N N E P I M E G N Y I T Ó a diósgy%ri evangélikus templomban HIMNUSZ, énekli a közösség MOLNÁR JÓZSEF evangélikus lelkész: Ima, áldás, szentbeszéd Kuruc kori emlékek. HAMPÓ JÓZSEF parafrázisát trombitán el%adja N a g y Z o l t á n , zongorán kísér a szerz% A XVI. Fórumot köszönti PETRASKÓ TAMÁS Kisrozvágy polgármestere a Bodrogközi Régi Kultúráért Alapítvány kuratóriumának elnöke A XVI. Fórum kitüntetettje: ZÁHONYI ANDRÁS DR mérnök, tanár, magyarságkutató, akit az I g a z M a g y a r - s á g é r t kitüntetéssel és aranygyDrDvel tisztelünk meg írói munkásságáért és mezopotámiai kutatásaiért. Átadja Pálné Dr. Conty P. Magdolna – Gyárfás Ágnes – Érsekcsanádi István KÉKES ZSUZSA tanárn% és hallgatói mDsora: Lévay József: Mikes Kacsóh Pongrác: Rákóczi megtérése
10 30 – 11 15 IBRAHIM UZUN Rodostó korábbi polgármestere: Egy magyar h%s Rodostón; II. Rákóczi Ferenc. Kérésünkre nem angolul, hanem törökül fogja felolvasni. A vendégek megkapják a magyar fordítást és nyelvileg is végigkísérhetik az el%adást.
11 15 – 11 45 MISÓCZKI LAJOS: II. Rákóczi Ferenc és bujdosótárai újratemetésének 100. évfordulója Kassán.
11 45 – 12 45 SZLNYI MAGDA: A nyelv a lélek tükre
12 45 – 12 55 PITLU JÁNOS bemutatja Czuczor – Fogarasi: A magyar nyelv szótárja 6. kötetét.
12 55 – 14 00 E b é d a Talizmán panzióban

AUGUSZTUS 01. HÉTF$

Délután: Elnök: Dr. Misóczki Lajos f,isk. tanár MBE nagyterem
14 00 – 14 30 EISNER GÁBOR: Volt-e realitása Rákóczi akaratának
14 30 – 15 30 CZEGLÉDI KATALIN: A magyar-török nyelvviszony M a h m u d a l - K a g a r i alapján (1072)
15 30 – 15 45 V i t a
15 45 – 16 15 K á v é s z ü n e t
16 15 – 16 45 KOVÁCS ÁGOTA: A növényi ornamentika szakrális jelképei a rudabányai templomban
16 45 – 17 15 FAZAKAS TAVASZI ILONA: A magyar népviselet eredetér%l
17 15 – 17 45 KECSKÉS ANDRÁS: Az európai török zenér%l
17 45 – 19 00 Elsétálunk a diósgy%ri római katolikus templomhoz. Megtekintjük a közeli Pálos rendház romjai alól megmentett Boldogasszony szobrot a diósgy%ri „Három királyokkal”
19 00 – 20 00 V a c s o r a a Talizmán panzióban
20 00 – 21 00 KECSKÉS EGYÜTTES (A MBE tanári karának tagjai): Régi török zene Európából
(A Talizmánban hallgatjuk meg) Visszamegyünk az iskola nagytermébe
21 00 – 21 30 R o v á s í r á s r ó l . Vezeti SÓLYOM FERENC.

NAGY FERENC: A rovásírás egységesítése. Bölcsészek és mDszakiak szemlélete. Kassa - Rodostói-ház Rákóczi Ferenc szobrával

AUGUSZTUS 02. KEDD

XVI. Magyar Lskutatási Fórum
MBE. Miskolc, 2011. augusztus 01-05.
Délel,tt Elnök: Tóth Sándor PhS MBE nagyterem

08 30 – 09 30 A KECSKÉS EGYÜTTES zenés ébreszt%je: A kuruc kor zenéje. A végén KECSKÉS ANDRÁS ismertet%t mond. (Jó id% esetén az iskolaudvaron)
09 30 – 10 30 CAMELOTTIN ÖZDEMIR: A turáni %snépek egymásra találása a XXI. században.
10 30 – 11 00 K á v é s z ü n e t
11 00 – 11 30 PÉNZES GÉZÁNÉ: Kunok a magyar szabadságharcban
11 30 – 12 00 KOTSIS ÁRPÁD: Sorstalanság, sorsszerDség vagy sors
12 00 – 12 45 ZÁHONYI ANDRÁS: A MBE nagy tanáregyéniségei
12 45 – 13 45 E b é d a Talizmán panzióban

Délután Elnök: Pitlu János PhS MBE nagyterem

13 45 – 14 15 VÁRADINÉ OSVÁTH ILONA: Az igaz ügyet Isten szereti. Az el%adó a nagyteremben kis népmDvészeti kiállítás keretében mondja el beszédét.
14 15 – 15 00 FARKASINSZKY TIBOR: Lsi istenségünk jelképe a Tejút körüli néhány csillagképpel
15 00 – 15 50 SIPOS ERZSÉBET: Titkos társaságok
15 50 – 16 00 V i t a
16 00 – 16 30 K á v é s z ü n e t
16 30 – 17 15 TÓTH SÁNDOR: A magyarok eredete Szekér Joachim Alajos nyomán
17 15 – 18 30 GONDOS BÉLA: a Valle Camonica (Olaszország) sziklarajzai, természeti és épített csodái
18 30 – 19 00 FAZAKAS ÁRPÁD: A fehér arany (só) szerepe Kolozs megye történetében
19 00 – 20 00 V a c s o r a a Talizmán panzióban
20 00 – 20 30 Szóljon a dal! KÉKES ZSUZSA tanárn% és hallgatói népdal és régi nótaestje. (A Talizmánban)
20 35 – 21 35 REJTLZKÖDL VILÁG, filmvetítés. CSÁSZÁR TAMÁS filmje a Felvidék kincseir%l.

Megbeszélés. Vezeti: ZÁHONYI ANDRÁS

AUGUSZTUS 03. SZERDA

XVI. Magyar Lskutatási Fórum

MBE. Miskolc, 2011. augusztus 01-05.
KIRÁNDULÁS
Vezeti Gondos Béla

07 45 Gyülekezés az iskola melletti parkolóban elhelyezkedés az autóbuszban. Kérjük, hogy a férfiak segítsenek a vizes üvegek és az elemózsiás csomagok felpakolásában (Köszönjük, el%re is.)

08 00 Indulás Útirányunkat a Nagy Fejedelem emléke és birtokai szabják meg. A mi %seink valamennyien az L birtokai mentén éltek, ahogy nagyanyáink mondták kertszomszédságban éltek a Rákócziakkal. Ezért a csodálat, tisztelet és bizalom mellett bens%séges szeretet fDzi családjainkat a Rákóczi családhoz és tündökl% fiához a Nagyságos Fejedelemhez. Ezért elmegyünk Kassára, ahol hamvai nyugosznak, Borsiba, ahol született. Megnézzük a kassai Rodostó-házat, melynek eredetijében élete végét töltötte.

Hazafelé három %si templomrom meglátogatása a programunk. Pet%szinye: Árpádkori templom, a közelmúltban restaurált freskókkal Kassa: Rodostó-ház: Kiállítás a fejedelemr%l. Szent Erzsébet szárnyas oltár. Kripta a fejedelem és társai hamvaival. Koszorúzás Abaújszina: Árpádkori templom, különleges faragványokkal Perény-Hím: Gótikus templom

Van a tervben még egy pár látnivaló, ha az id% engedi Hazatérés V a c s o r a a Talizmán panzióban

21 00 Elkésett jelentkez k röviden el adhatják témájukat Pet%szinye restaurált freskó A Rákóczi-kripta a kassai Szent Erzsébet-dómban

AUGUSZTUS 04. CSÜTÖRTÖK

XVI. Magyar Lskutatási Fórum
MBE. Miskolc, 2011. augusztus 01-05.

Délel,tt Elnök: Záhonyi András MBE nagyterem
09 00 – 09 30 FISTER MÁRIA: Cigléd a Pálos szerzetesek régi otthona
09 30 – 10 15 ROSTÁS LÁSZLÓ: A magyar Pálosok etióp kapcsolatai
10 15 – 10 45 K á v é s z ü n e t
10 45 – 12 00 CSÁSZÁR TAMÁS: Az %si magyar rend nyomában
12 00 – 12 30 BAKK ISTVÁN – BAKK ERZSÉBER: A magyar Pálos rend
12 30 – 13 30 E b é d s z ü n e t

Délután Elnök: Farkasinszky Tibor

13 30 – 14 30 GONDOS BÉLA: Középkori freskókkal díszített templomok a Felvidéken Vetített képekkel.
14 30 – 15 00 SCHMIDT IRÉN: A Pálos rend megalakulásának körülményei
15 00 – 15 30 RÓZSA GYÖRGY: A szerves mDveltség mai kutatásának helyzete
15 30 – 16 00 K á v é s z ü n e t
16 00 – 16 40 TIBOLD SZABINA: A lelki tudattartalmak ismeretlen mez%i; a kiteljesed% energia szint
16 40 – 17 30 KÖNYVBEMUTATÓ: BAKK ISTVÁN – BAKK ERZSÉBET – GYÁRFÁS ÁGNES: Pálos Passió Bemutatja: Tircsné dr. Propper Valéria könyvtáros, irodalomtörténész
17 30 – 18 00 NAGY TAMÁS GÁBOR: A magyar nemzet sorsfordító pillanatai és az id%járás
18 00 – 18 40 HERVAY TAMÁS: Az égi er%-dimenzió avagy kapcsolat az agy, az évkör és a Magyar Szent Korona között
18 40 – 19 00 V i t a
19 00 – 20 00 V a c s o r a a Talizmán panzióban.
20 10 – 20 40 TIBOLD SZABINA kamara kiállítása a diósgy%ri evangélikus templomban, melyet MUZSIKA fejez be
20 40 – 21 30 Hagyományos búcsúpohár, beszélgetés

AUGUSZTUS 05. PÉNTEK

Délel,tt Elnök: Dr. Czeglédi Katalin

09 00 – 09 15 NAGY GÉZA karcsai pedagógus poszthumusz elismerése a MBE tiszteletbeli örökös tagjaként
09 20 – 10 10 KOVÁCS SÁNDOR: Régi istenn%k a folyamközben
10 10 – 10 35 BERÉNYI GÁBOR: Köristen Tatárlakán
10 35 – 11 00 K á v é s z ü n e t
11 00 – 11 40 MOLNÁR V. JÓZSEF: A magyar nép lélekképe
11 40 – 12 15 GYÁRFÁS ÁGNES: Sárkányok, kígyók, tollaskígyók a karcsai templom szimbólumai: mélytudati képrendszere. Zárszó

KOVÁCS IMRE ref. lelkipásztor áldása, imája

Szózat, Székely Himnusz, stb.

10.200 - Juharosné V. Molnár Piroska > Európa Történelmi térképei!

From: Juharosné V. Molnár Piroska

Date: 2011. július 28.
Subject: FW: Európa Történelmi térképei
To: Kutasi József

Elképesztően  érdekes!!!!
    Sokat  fogják tanulmányozni, olyan mint egy jó könyv, amit nem lehet letenni !!!    
    A jelenből visszaindulva  (kijelölve egy országot pl: Németország) is  nagyon érdekes a határok alakulása!
A megjelenő Európa térkép alatt megtalálhatók az egyes államok nevei.Valamelyikre rákattintva,azonnal egy piros vonal fogja körbe az adott államot. 
Bal oldalt az évszázadok vannak feltüntetve.Alulról felfelé haladhatunk a mai állapotig. 
Javaslom,hogy különösen a mai "nagypofájú" államok /pl.Románia,Szlovákia,stb,/ sorsát,alakulását kísérjük kiemelt figyelemmel,s a saját szemeinkkel győződhetünk meg róla,hogy semmi sem igaz Szlovákia, Nagy Morva Birodalomból "eredező" jogfolytonosságából,vagy abból,hogy a románok a dákok utódai,amire Dácia "jogutódjaként"" Románia hivatkozik!Mindkettő hosszú,hosszú évszázadokkal ezelőtt a mély homályba veszett,amikor még a szlovákok sem,meg a románok sem voltak a világon,s a szerbek ugyanúgy.
Ja,és még valami! A mellékelt térképet nem magyarok készítették!

10.199 - Egy szlovák-magyar kettős állampolgár közleménye - Oznámenie občana s dvojitým štátnym občianstvom - Statement of a Slovak-Hungarian Double Citizen

From: MVSZ Sajtószolgálat

Date: 2011. július 29.
Subject: Gubík László, felvidéki magyar fiatal példás cselekedete
To: Kutasi József


A mai napon Gubík László, az MKP Lévai Helyi Szervezetének elnöke, a felvidéki Via Nova Ifjúsági Csoport országos alelnöke háromnyelvű közleményt juttatott el a Magyarok Világszövetségéhez, amelyben öntudatosan, a legnemesebb magyar hagyományok jegyében eljárva, nyíltan felvállalja – az amúgy Szlovákiában törvénysértőnek nevezett – magyar állampolgárságának felvételét.
 A Magyarok Világszövetsége gratulál Gubík Lászlónak bátor és igaz magyar értékeken alapuló döntéséhez, és kérésének megfelelően sajtószolgálata révén közzéteszi nyilatkozatát.

 Egy szlovák-magyar kettős állampolgár közleménye

2011. július 19-én Soltvadkerten magyar állampolgársági esküt tettem, és kézhez vettem honosítási okiratomat. Ezáltal közjogi értelemben is a magyar nemzet tagjává váltam. Tisztában vagyok vele, hogy cselekedetemmel felvidéki magyarként a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai alapján törvényt sértettem. Szeretném a legszélesebb nyilvánosság előtt megindokolni döntésemet.

  1. A szlovák alkotmány alapvető rendelkezéseiben – 5. cikk (2) bekezdés – leszögezi, hogy saját akaratán kívül senki nem fosztható meg állampolgárságától, így véleményem szerint a szlovák állampolgársági törvény legutóbbi módosítása – 2010. évi CCL. tv. – alkotmányellenes.
  2. Joghallgatóként és törvénytisztelő állampolgárként nem kívánok rejtőzködni a hatóságok elől, ugyanis semmi olyat nem tettem, amivel sérteném Szlovákia érdekeit, épp ellenkezőleg, továbbra is szülőföldemen szeretnék élni és boldogulni, ezért nem kívánok megválni szlovák állampolgárságomtól.
  3. Szakdolgozatomat a Szent Korona-eszme mai relevanciájának kérdésköréből írom, mely közjogi rendszer évszázadokon át egységes kötelékbe és szerves alkotmányos keretbe fogta a Kárpát-medence népeit. A Magyar Országgyűlés által elfogadott 2010. évi XLIV. törvény épp ezen eszmerendszer egy jogintézményét hívja életre, amely lehetővé teszi, hogy a magyar nemzet ne csupán nyelvében és kultúrájában, de közjogi szempontból is eggyé váljon. Ezen gondolatnak én nem csupán erkölcsi, de jogi, illetve tudományos vetületével is mélységesen egyetértek.
  4. A Magyar Koalíció Pártja Lévai Helyi Szervezete elnökeként, valamint a Via Nova Ifjúsági Csoport országos alelnökeként felelősséggel tartozom mind a helyi magyar közösségért, mind a felvidéki magyar ifjúságért, ezért döntésemet nyilvánosan és büszkén vállalom. Nem kívánhatom, hogy kövessék példámat, vallom azonban, hogy a magyar nemzettel való azonosulás és egyesülés eme módja a követendő irány a felvidéki magyar közösség és a Kárpát-medence magyar közösségeinek jövője szempontjából.
  5. Felmenőim magyar állampolgárok voltak, akiket e köteléktől akaratuk ellenére fosztottak meg. Azzal, hogy magam is magyar állampolgár lettem, csak azt kaptam meg, ami a történelem szerencsésebb alakulása esetén jogosan és teljesen természetesen megilletett volna.
Azok iránti tiszteletemet, akik a vészterhes időkben is vállalták magyarságukat, akiket kényszermunkára hurcoltak, akiket minden vagyonuktól megfosztottak, akik a reszlovakizáció helyett a kitelepítéseket választották, csak úgy tudom méltó módon kifejezni, hogy a 21. században ezt a teljesen természetesnek számító, az ő sorsukhoz és vállalásukhoz mérten rendkívül csekély gesztust megteszem.  

Léva, 2011. július 29.
Gubík László s. k.
Szlovák-magyar kettős állampolgár
 

Gubík László - Állampolgársági eskü aláírása.jpg
             A 24 éves felvidéki fiatal, Gubík László aláírja az állampolgári esküt

Gubík László - Honosítási okirat átvétele.jpg
                                           A honosítási okirat átvétele


Angol nyelven:
Statement of a Slovak-Hungarian Double Citizen

On 19 July, 2011, I swore the oath for Hungarian citizenship in Soltvadkert and received the document certifying my Hungarian citizenship. Therewith, I became a member of the Hungarian nation also in the legal sense.  I, as an ethnic Hungarian from Slovakia, am fully aware of the fact that my act is contradictory to the current laws of the Slovak Republic. I would like to explain my motives to the greater public.

1.      In the general provisions of the Slovak Constitution – Article 5, Section (2) – it is clearly articulated that one may not be deprived of his or her citizenship against one’s will. Consequently, in my opinion the latest modification of the Slovak Citizenship Act – Act no. 250 of the year 2010 – is unconstitutional.
2.      As a student studying law and a law-abiding citizen I do not wish to hide from the authorities, as I did nothing that offends the interests of Slovakia. On the contrary, I would like to live and succeed in my homeland and accordingly I would not like to give up my Slovak citizenship.   
3.      I write my dissertation on the relevance of the Holy Crown Doctrine, a public law system that yielded a constitutional framework for each and every ethnicity in the Carpathian basin and united them for centuries.  The objective of Act no. 44 of the year 2010, accepted by the Hungarian Parliament, is to establish a legal provision of this doctrine that allows the Hungarian nation to be unified not only on the grounds of common culture and language, but also on legal basis. I deeply support this thought on moral, legal and academic grounds.
4.      As president of the local organization of Magyar Koalíció Pártja (Party of the Hungarian Coalition) in Léva (Levice) and territorial vice-president of the Via Nova Youth Organisation I feel responsible both for the local Hungarian community and for the Hungarian youth of Slovakia, thus I openly and proudly take responsibility for my decision. I cannot wish my example to be followed, however, I profess that this manner of integration with the Hungarian nation is the most favourable course to follow for the Hungarian community of Slovakia and for all Hungarian communities in the Carpathian basin to secure their future. 
5.      My ancestors were Hungarian citizens deprived of their citizenships against their will. By obtaining Hungarian citizenship I only received my rightful and natural heritage, which I would have gained automatically had Hungarian history taken a more fortunate course. 

I can only express my consideration for those, who suffered for being Hungarians in the dark times, who were hauled into labour camps, who were dispossessed of all of their belongings, who chose deportation instead of re-slovakisation, if I make this  gesture – considered completely natural in the 21st century – that barely compares to my ancestors’  fate and commitment.

29. 07. 2011, Léva
László Gubík SGD.
Slovakian-Hungarian double citizen

Szlovák nyelven:
                 Oznámenie občana s dvojitým štátnym občianstvom
 
Dňa 19. júla 2011 som v meste Soltvadkert zložil občiansku prísahu a prevzal som certifikát o získaní maďarského štátneho občianstva. Týmto aktom som sa stal aj v zmysle verejného práva členom maďarského národa. Som si vedomý toho, že týmto krokom som porušil platný zákon Slovenskej republiky, preto chcem zdôvodniť svoje rozhodnutie pred širokou verejnosťou.

  1. Ústava SR vo svojich základných ustanoveniach – čl.5. ods.2 – konštatuje, že „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“ Na základe tohto  ustanovenia podľa môjho názoru posledná úprava zákona o slovenskom štátnom občianstve je protiústavná. (Zákon č.250/2010 Zz.)
  2. Ako študent práva a občan vážiaci si zákony sa nechcem skrývať pred verejnými orgánmi, keďže ničím som sa neprevinil proti záujmom Slovenskej republiky, naopak, naďalej chcem žiť a pracovať na svojom rodisku, preto sa nemienim vzdať slovenského štátneho občianstva.
  3. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberám otázkou aktuálnej relevancie idey svätej koruny. Tento verejnoprávny systém celé stáročia držal v jednotnom  a organickom verejnoprávnom zväzku národy Karpatskej kotliny. Zákon č. XLIV./2010, prijatý Parlamentom MR umožňuje, aby sa v zmysle tejto idey maďarský národ zjednotil nielen na základe spoločného jazyka a kultúry, ale i verejnoprávne. Plne súhlasím s etickým, právnym i vedeckým priemetom tejto myšlienky.
  4. Ako predseda ZO MKP-SMK Levice aj ako podpredseda celoštátneho vedenia             Občianskeho združenia Via Nova  som zodpovedný tak za miestne spoločenstvo Maďarov, ako i za maďarskú mládež žijúcu na Slovensku, preto sa k svojmu rozhodnutiu verejne a hrdo hlásim. Nemôžem očakávať, aby  každý nasledoval môj príklad, ale som presvedčený, že tento spôsob zjednotenia sa s maďarským národom je správnym smerom pre maďarské spoločenstvo žijúce na Slovensku, ako i pre budúcnosť maďarských spoločenstiev Karpatskej kotliny.
  5. Moji predkovia boli maďarskými štátnymi občanmi,  ktorí toto občianstvo stratili proti svojej vôli. Tým, že som sa i ja stal maďarským štátnym občanom, som získal iba to, čo by mi zákonito a prirodzene patrilo, ak by sa historické udalosti odohrali inak.

Tým, ktorí ani v najhorších časoch nezapreli svoju príslušnosť k maďarskému národu, ktorých odvliekli na nútené práce, ktorým zhabali všetok majetok, ktorí si namiesto reslovakizácie radšej zvolili presídlenie, len tak môžem primerane vyjadriť svoju úctu, že učiním toto – v porovnaní s ich kalváriou – malé gesto, ktoré by malo byť v 21.storočí úplne prirodzené.

 Levice, 29. júla 2011

          László Gubík
slovensko-maďarský občan
Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat
7250/110729

10.198 - A KISGAZDA POLGÁRI EGYESÜLET 2011. július. 29. - ei CIKKAJÁNLÓJA !!! Kovács Endre ::

From: Kovács Endre
Date: 2011. július 29.
Subject: Fw: KPE cikkajánló
To: jozsef@kutasi.eu,

Biztos a bizonytalanságban: a gazdákat nem érheti kár

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166508

Indul a Tanyaprogram! 
Szeptember 1-től lehet pályázni

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166503


Kedvezményes garanciadíj az 
élelmiszeripari vállalkozásoknak

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166502


A magyar zöldségtermelők 
megkapták az 1,5 millió eurós kártérítést az
Uniótól

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166501


Tűzgyújtási tilalom feloldása


http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166499


2500 tonna dinnyét 
exportáltunk a keleti megyékből

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166497


Héten történt 29-30. hét


http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=166511

Valóban rontja az agrárágazat 

az uniós pénzek lehívásának arányát?

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165739


Megtéríti a GMO-
szennyezésében érintett gazdálkodók kárát a Kormány

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165737


Megnyílt a Zöld Forrás 
pályázat, milliókra pályázhatnak a civilek

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165736


Augusztus elején megkezdődnek 
a meghallgatások a cukorbizottságban

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165735


Határérték alatt: nem okozott 
kárt a Somlói borvidéken a katasztrófa

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165734


Az orvosok bérét is 
ösztöndíjjal egészítik ki

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165733


Kétmillió hitel már bedőlt


http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165732

A Kisgazdák megerősítik, 

újraszervezik a helyi csoportjaikat

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165687


Top-up helyett 
szerkezetátalakítási támogatás az állattenyésztőknek
2012-től

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165693


Nyolcmilliárd forintra lehet 
pályázni a Dél-Alföldön

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165692


Onkológiai centrum Veszprémben


http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165691


Nem fenyegeti semmi a védett 
kort

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165690


Még nem pörgött fel a 
kiskereskedelem, de vannak biztató jelek

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165689


Feljelentik a dinnyetermelők 
az Aldit és a CBA-t

http://www.kpe.hu/index.php?Cikk=165688


10.197 - Erste-CEO Treichl: 'Politik hat Ziel erreich...> Boerse-express.com

From: Google Alerts <googlealerts-noreply@google.com>

Date: 2011. július 29.
Subject: Google Alert - Ungarische Politik
To: kutasijozsef1956@gmail.com

News 1 neues Ergebnis für Ungarische Politik
 
Erste-CEO Treichl: 'Politik hat Ziel erreich...
Boerse-express.com
In Ungarn (27,4 Mio.) sowie erstmals auch in Österreich (68,2 Mio. Euro) wurde eine Bankensteuer entrichtet. Was die Rückzahlung des staatlichen PS-Kapitals anbelangt, so habe die Bank in den vergangenen Wochen "sehr gut" mit dem Finanzministerium ...
Alles zu diesem Thema ansehen »

10.196 - Születésnap: Kutasi József Antal, 2011. július 26, 75 éves

Születésnap: Kutasi József Antal, 2011. július 26, 75 éves

További gratulációk:

Annamaria Juhász
Norbertné Marika Ávár
Katalin Kutasiné Izsán
Ági Kutasi
Kutasi Laci
Steve Szabó
Erzsébet Faggyos
Rátiné Fehér Iboly
Antal Andrea
Bogád Antal
Antal Ernő
Csaba László
Fetzer János
Vándor Béla

Köszönöm szépen!

10.195 - Vándor Béla dr.: Isten éltessen sokáig!

From: Vándor Béla dr.

Date: 2011. július 26.
Subject: Isten éltessen sokáig!
To: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>


Kedves Jóska!
Nagyon sok szeretettel gondolunk Rád, és kívánunk minden jót és szépet születésnapodon. A Jó Isten éltessen sokáig jó egészségben, szeretetben! Reméljük, jössz még errefelé, és találkozunk! Várjuk!
Baráti szeretettel és öleléssel                 Adrienne és Béla
                                       

10.194 - Fetzer János > Születésnapra

Feladó: János Fetzer

Dátum: 2011. július 27. 20:06
Tárgy: Születésnapra
Címzett: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Kedves Jóska Bátyám!
Isten éltessen 75. születés napod alkalmából és köszönjük eddigi és ezutáni áldozatos munkádat.
Barátsággal: Fetzer János

10.193 - Születésnap: Kutasi József Antal, 2011. július 26, 75 éves

feladóLászló Csaba 
címzettKutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>
dátum2011. július 28. 9:15
tárgyRe: 10.186 - Születésnap: Kutasi József Antal, 2011. július 26, 75 éves
hitelesítőgmail.com
Ez az üzenet főként a beszélgetésben részt vevő személyek miatt fontos.

Kedves Jóska Bátyám!

Lám, az internet alkalmazásával nem lehet titokban tartani a jeles családi ünnepeket sem! Igaz viszont, hogy a háromnegyed százados földi lét egyáltalán nem takargatni való, mindezért a "Jubiláns" csak hálát adhat a Mindenhatónak.

Nos, ha megkésve is, bár 8 napon belül, szívem egész melegével köszöntelek. Adjon az Úr Neked erőt-egészséget, boldogságot; elsősorban Családod körében, de hosszúnak kívánt életedben továbbra is ilyen lelkesedéssel, kitartással munkálkodj a Nemzetért, a magyarságért!

Fogadd tőlem szeretettel a "Régi magyar áldás" pps-t, melynek gondolatait sokszor érdemes átélni, még ha ismered is.

Igaz barátsággal:
Laci


2011. július 28., csütörtök

10.192 - Tisztelt Duna Televízió, tisztelt Kívánságkosár szerkesztősége,/...

From: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>

Date: 2011. július 28.

Köszönöm szépen a hozzám érkezett küldeményt!
Fogadja szeretettel
Duna TV, Kívánságkosár 2007. július 16. - Köszönetmondás
Győry Szabó József: Kár valakit hazug szóval visszahívni
Oda kattintani > http://www.youtube.com/watch?v=IXMMqFtvep4 < Oda kattintani

Tisztelt Duna Televízió, tisztelt Kívánságkosár szerkesztősége,
a nevem Kutasi József, Münchenből jövök, német állampolgár vagyok. Július 4.-től július 10.-ig az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet VIII. Mozgásszervi sérültek Osztályán baleset miatt fekvő beteg voltam, és most Piliscsabán tartózkodok.
Hálás köszönetet mondok Dr. Magyari Zoltán, Osztályvezető főorvosnak, és az összes ápolónőknek a példás és erős feladatuk elvégzéséhez. Az egész csapat nagyon nagy nehézségek ellenére is 12-16 órát dolgozik a fekvő betegek egészségéért, figyelmen kívül hagyva a megszorításokat. Köszönet a látogatóim segítségért, a világ minden részéből Münchenbe érkezett E-mail jókívánságoknak, és a hozzám érkezett telefonos valamint SMS-es jókívánságoknak.
E szöveg kisugárzását kérem péntekre, a július 13.-i adásra, mert az Intézet és a barátaim a világ minden részéről értesítve vannak az adás időpontjáról.
Egy bizonyos dalt nem szeretnék kérni, de a következőket favorizálom:

7. Győri Szabó József: Kár valakit visszahívni hazug szóval

Mellékelten küldöm a 2007. július 7.-én írt közleményemet, tájékoztatásul.

Köszönettel,

Kutasi József
antal@jozsef-kutasi.de
_____________________________________

K Ö Z L E M É N Y

Tisztelt Cím!

Kutasi József, német állampolgár, született 1936. július 26., baleset miatt, 2007. június 3-án este 22 órakor, beszállításra
került az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetbe. (1081 Budapest, Fiumei út 17). A lábára sírkő esett. Fent említett időpont óta bent fekszik, és első kézből tapasztalja a magyarországi egészségügyi állapotok elképesztő voltát. Részletekbe nem kíván menni, de szeretné felhívni a hírközlő szervek, a hazai média és minden magyar figyelmét, az itt tapasztalható áldatlan állapotokra. Aki teheti, látogasson be ezen Egészségügyi Intézménybe, s győződjön meg saját maga a fennálló állapotokról.

A közlemény hiteléül, tisztelettel:

Kutasi József, Budapest
/A hírt továbbítja Kutasi Daniel, München/

Kutasi József Antal
Munkácsy Mihály köz 3  H-2081 PILISCSABA-Klotildliget
Mobil: (+36) 70 589 98 83
jozsef@kutasi.eu
http://www.jozsef-kutasi.de
http://kutasi.blogspot.com

10.191 - Magyar online újságok! Csütörtök, 2011. július 28., 17:39:21

Rendkívüli hírek, Vezető hírek, Nemzetközi, Magyarország, Üzleti élet, Tudomány/technológia, Sport, Szórakozás...

Az ezen az oldalon megjelenő cikkeket egy számítógépes program választotta ki és helyezte el.
A feltüntetett dátum és időpont azt jelzi, hogy az adott cikk mikor került a Google Hírek rendszerébe, vagy mikor frissítették abban.

Rendkívüli hírek

Vezető hírek

A Fideszt segítette az amerikai, akinek durván beszólt Deutsch Tamás

Origo - ‎3 óra ezelőtt‎
A rendszerváltás idején az új magyar pártokat, köztük a Fideszt segítette Thomas Melia, az amerikai külügyminisztériumnak az a tisztviselője, akinek a magyar kormányt bíráló nyilatkozatára trágárkodva reagált Deutsch Tamás fideszes politikus. ...

Bíróság ítélhetné el az adóssághalmozókat

TEOL - ‎3 óra ezelőtt‎
Jogi felelősségre vonást szeretne a Fidesz az államadósság növekedéséért, Szijjártó Péter szerint Medgyessy, Gyurcsány és Bajnai miatt vagyunk eladósodva. "Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel ...

A LIGA szerint az összeomlás szélén a magyar egészségügy

hvg.hu - ‎1 Óra ezelőtt‎
Az egészségügyi dolgozók bérének méltányos emelését, továbbá egy modern, színvonalas ellátás megteremtését várják az egészségügyi kormányzattól a LIGA Szakszervezetek. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményükben azt írták: a méltánytalanul ...

Amerikai békefenntartók járőröznek a koszovói határon

hvg.hu - ‎6 óra ezelőtt‎
Amerikai békefenntartók ellenőrzik csütörtök reggel óta a forgalmat azon a koszovói határátkelőn, amelyet előző este gyújtottak fel feltehetően koszovói szerbek, tiltakozva amiatt, hogy koszovói albán kommandósok próbálták elfoglalni a létesítményt. ...

Forma-1 - Nick Heidfeld

MTI - ‎55 perc ezelőtt‎
Budapest, 2011. július 28. Jenson Button, a McLaren-Mercedes brit pilótája megy a mogyoródi Hungaroringen, ahol 2011. július 31-én rendezik meg a Forma-1-es gyorsasági világbajnokság Magyar Nagydíjának futamát. MTI Fotó: Földi Imre.

Okostelefonokra is letölthetők a horvátországi idegenforgalmi ...

Promenad.hu - ‎3 óra ezelőtt‎
A legelterjedtebb okostelefonokkal is elérhető, sőt internetezés nélkül is használható a Horvát Idegenforgalmi Közösség honlapjának minden információja - tájékoztatta a turisztikai szervezet szerdán az MTI-t. Az újonnan kifejlesztett alkalmazás ...

A BBC tudósítója is meghalt az afgán öngyilkos merényletben

Index - ‎53 perc ezelőtt‎
Ahmad Omid Khpolwak, a BBC riportere is meghalt abban a merényletben, amelynek 22 halálos áldozata volt ma Tarin Kowt városban, Afganisztán Uruzgan tartományában. Három öngyilkos merénylő is robbantott a piactéren, ezután tűzharc is kialakult. ...

Harmincmilliós óvadék ellenében házi őrizetben a volt gazdasági ...

eduline.hu - ‎2 óra ezelőtt‎
A Pécsi Ítélőtábla harmincmillió forintos óvadék ellenében csütörtökön megszüntette a Pécsi Tudományegyetem (PTE) vesztegetési ügyben érintett volt gazdasági főigazgatójának előzetes letartóztatását, és házi őrizetét rendelte el. ...

Mogyoródig nem kell pótjegy a turistáknak

hvg.hu - ‎6 óra ezelőtt‎
Kiegészítő jegy nélkül lehet utazni a HÉV-en Mogyoródig, legalábbis a Forma-1 Magyar Nagydíj alkalmából. A 24 és 72 órás jegyek, illetve Budapest Kártyák tulajdonosai a Forma-1 Magyar Nagydíj idején kiegészítő jegy vásárlása nélkül utazhatnak a 8-as ...

Kriza nem érti az MSZP húzását

Magyar Nemzet - ‎1 Óra ezelőtt‎
A Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ (Misek Kft.) munkavállalói bérkompenzációjának elrendeléséről szólt az a napirendi javaslat, amelyet a szocialista frakció előterjesztésére csütörtökön rendkívüli ülésen tárgyalt volna a miskolci ...

Megvétózta a bolgár államfő a besúgó nagykövetekről szóló törvényt

hvg.hu - ‎1 Óra ezelőtt‎
Alkotmányellenesnek minősítette és megvétózta a bolgár államfő azt a törvényt, amelynek értelmében nem lehetne nagykövet az, aki a kommunista rendszer idején besúgóként tevékenykedett. A bolgár parlament két hete szavazta meg a jogszabályt. ...

Elkaszálta a magyar áfát az EB - a Jobbiknak tetszik

Ma.hu - ‎2 óra ezelőtt‎
A Jobbik üdvözli az Európai Bíróság csütörtöki döntését, miszerint nincs összhangban az európai uniós joggal a magyar áfa-szabályozásnak az a része, amely kizárja a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítést - derül Volner Jánosnak az ...

Az erős frank is a rontotta Credit Suisse profitját

Híradó - ‎6 óra ezelőtt‎
A svájci bankóriás Crédit Suisse nyeresége éves összehasonlításban csaknem felére esett vissza a második negyedévben, a költségek csökkentése érdekében létszámleépítést terveznek. A svájci bankóriás Crédit Suisse nyeresége éves összehasonlításban ...

Megvenné a Kunigunda utcai bázist az MTVA

FigyelőNet - ‎1 Óra ezelőtt‎
Az médialap szerint a 2007-ben hatályba lépett bérleti konstrukció nem volt előnyös a magyar állam és az adófizetők számára. Vételi jogot szerzett a Kunigunda úti gyártóbázis megvásárlására a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ...

Egyre kevesebb a munkanélküli

FigyelőNet - ‎9 óra ezelőtt‎
Az állástalanok száma a második negyedévben 461 ezerre csökkent - áll a KSH legfrissebb adataiban. 30 ezerrel többen dolgoztak, mint egy éve. 2011 második negyedévében 3 millió 809 ezer ember dolgozott a 15–74 éves korosztályból, 30 ezer fővel (0,8 ...

Google térképadatok az SAP-ban

Prím Online - ‎5 óra ezelőtt‎
Az SAP egy kaliforniai konferencián jelentette be, hogy szoftvereikbe integrálják a Google Maps szolgáltatásait. Az így megjelenített, helyzetfüggő információkkal kiegészített nagy mennyiségű vállalati adatokból a felhasználók hatékonyabban láthatják ...

Súlyos buszbaleset Bangladesben

Index - ‎1 Óra ezelőtt‎
Teherautóval ütközött szerdán egy busz Észak-Bangladesben, a balesetben legalább 17-en meghaltak, és 30-an megsérültek - közölte egy helyi rendőrparancsnok. Aniszur Rahman szerint frontális ütközés történt, és a busz 11 utasa a helyszínen életét ...

Főiskola: a korszerű mérnökképzésért

Dunaújváros Online - ‎5 óra ezelőtt‎
Külföldi felsőoktatási intézmények által használt, európai színvonalú tananyagok adaptációja valósult meg a Dunaújvárosi Főiskolán és a Pannon Egyetemen – a tavasszal kezdődött program aktuális állásáról tegnap tartottak tájékoztatót a dunaújvárosi ...

Köszönjön el a DVD-meghajtótól, a következő laptopjának nem lesz

hvg.hu - ‎7 óra ezelőtt‎
A legújabb gépekből egyre többször kimarad a CD/DVD meghajtó, hogy még vékonyabbak legyenek. Ezeket aztán gyakran nem javíttatják vagy bővítik - eldobják, ha kimennek a divatból, ami hosszú távon környezetvédelmi problémákat okozhat. ...

Cseh László bronzérmes 200 vegyesen

hvg.hu - ‎5 óra ezelőtt‎
A szám magyar olimpiai ezüstérmese gyengébb első száz után remek hajrával csapott célba harmadik helyen a két amerikai, a világcsúcsot úszó (1:54.00 p) Ryan Lochte és Michael Phelps (1:54.16 p) mögött. Cseh 1:57.69 perc alatt teljesítette a távot, ...

Eltemették Bicskei Bertalant

BEOL.hu - ‎14 perc ezelőtt‎
Több százan kísérték utolsó útjára a Farkasréti temetőben Bicskei Bertalan válogatott kapust, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitányát. "Tetszik" / "Like" gomb. Ezzel a gombbal a Facebookon fejezheted ki tetszésedet a cikkel ...

Hernandez megsérült

TopFoci.hu - ‎8 óra ezelőtt‎
A Manchester United csatárának, Javier "Chicharito" Hernandeznek vélhetően ki kell hagynia a Community Shield döntőjét a Manchester Cityvel szemben, mert enyhe agyrázkódást szenvedett. Sir Alex Ferguson jelentette be az MLS All Star elleni megnyert ...

Nemcsák Károly még nem beszélhet a terveiről

FigyelőNet - ‎3 óra ezelőtt‎
A József Attila Színház új igazgatója még nem ismeri a színház anyagi helyzetét, a szerződésekről és terveiről csak annak ismeretében dönt. Nemcsák Károly hétfői hivatalba lépése előtt azt nyilatkozta, hogy a színház pénzügyi átvilágítása legalább egy ...

Elhunyt Molnár Gál Péter

168 Óra - ‎10 óra ezelőtt‎
Hetvenöt éves korában elhunyt Molnár Gál Péter, kritikus, dramaturg, színháztörténész, több könyv szerzője, évtizedekig a Népszabadság munkatársa. A hatvanas évektől – egy kényszerű megszakítással – dolgozott a Népszabadságnál. ...

SP: Amy Winehouse-nak megváltás a halál

Velvet (Blog) - ‎2011.07.26.‎
Jáksó szerint képtelenség 27 év alatt annyira benyomni, hogy végzetes következményei legyenek, Bencsik Tamara mintha megérezte volna Amy Winehouse halálát. Dopeman úgy véli, jobb így az énekesnőnek, SP pedig furcsállja, hogy senki nem állt mellette. ...