Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2007. szeptember 21., péntek

18 - "Kisértet járja be újra európát, a bolsevik ószövetség régi kisértete"

Dr. Nagy László budapesti ügyvéd-politikus
helyzetelemző beszéde 5000 tüntető előtt
2007.szeptember 17-én este a Kossuth téren
Világos beszédet, akartok hallani vagy csak beszédet? -tette fel a szónoki kérdést a tömegnek Nagy dr. Világos beszédet akarunk - üvöltötte egy emberként a tömeg. Nos, akkor halljátok a szavam - mondta a szónok.

Kísértet járja be újra Európát, a demokrácia és a reform álruhájába bújtatott, idegen izmusokkal és idegen fegyverekkel megtámogatott Bolsevik Ószövetség régi kísértete! Ez a kísértet tört rá néhány éve ismét a felszabadulásukat alig megélt közép európai népek és nemzetek keresztény közösségi társadalmaira. Első dolguk az volt, hogy a nemzedékek munkájával megteremtett közvagyonunkat felszámolják. Nincs már iparunk! Nincs -az adottságainkkal élni képes - mezőgazdaságunk! Nincs nemzeti hadseregünk! Idegen országok által felállított magán-hadseregek garázdálkodnak már a Köztársasági Őrezredünk körül is! A magyar nemzet tönkretételét és ellenállásának a megtörését szolgáló uzsora hiteltartozások nyomják a vállunk. Eközben a felkapaszkodásunkra alkalmas új és hatalmas erőforrásaink feletti rendelkezési jogunkat is elvonták! Nyílt titok, hogy a 2500-3000 méter és nem 6000 méter mélységben levő és az 1930-as évek óta zárolt - a nemzetközi szakértő intézet által minimum 600 Milliárd ( ! ) Euró értékre becsült - Makó környéki hatalmas földgázmezőinket hamis indokok alapján kiszervezték a közvagyonból úgy, hogy a magyar államkincstárnak csak 12 %-os részesedést hagytak meg e hatalmas energia kincsünkből. Az a tény, hogy a mi magyar népünknek az ilyen brutális, szennyes és egoista hatalmi visszaélések megakadályozására sincs alkotmányos eszköze a két választás között, ez a magyar alkotmányosság teljes csődjét jelenti! Bizonyára ilyen megfontolásokból lapítanak a közvagyon védelmére felesküdött állami és bűnüldöző szervek irányítói is. Nincs tehát számon-kérhető jogvédelme a nemzeti közvagyonnak és a nemzedékek által lépésről lépésre felépített közjónak sem! Él és virul a korrupció! Nincs miniszteri felelőssége egy hibbant sátáni elmének! Gurul az ország a lejtőn, jelenünkkel, múltunkkal és a jövendőkkel együtt a szakadék felé!

Mélyen Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Tanult jogászként teszem fel Önnek is - számos kollégámmal együtt a kérdést: Hol van itt a magyar alkotmányosság? A nemzeti közvagyon biztonsága? A magyar nemzet anyagi javainak normatív eszközökkel való védelmezése? Netán a számonkérhetőség intézménye? Válaszunk az, hogy sehol! Ezért kevés már a puszta ellenállás és az utcai tiltakozás! Egyetemes és mindenre kiterjedő nemzeti ellenállásra és egy valós hatalomváltást eredményező össznépi cselekvésre van szükség! Ezért kellett a teljes kiszolgáltatottság és a magunkra hagyatottság ellensúlyozására, valamint a közjó szolgálatára felesküdött polgároknak a napi munkájukat meghaladva egy össznépi egyesületbe a Magyar Gárdába tömörülniük. Minden más indok és alantas szöveg ordítóan hamis!
Én, az amerikai kongresszusi képviselők által elismert és egykor az ő meghívásukra szakértőként kihallgatott jogvédő ügyvéd, óva intek mindenkit attól, hogy a Magyarországról manipulált, Brezsnyev korú amerikai kongresszusi képviselőnek Tom Lantosnak az elképesztően megalapozatlan nyilatkozatait, az amerikai politikai tényezők hivatalos álláspontjával azonosítsák. Ők jól ismerik a tényeket, az Egyesült Államok Nemzeti Gárdája tökéletesen érti a helyzetet! Süljön ki a szemük azoknak a hamis prófétáknak is, akik a magyarság további eszköztelenítése érdekében alkotmány-ellenes izgatást folytattak és folytatnak idehaza és külföldön is, a független magyar bíróság által törvényesen bejegyzett és ezzel alkotmányos jogvédelem alá helyezett Magyar Gárda Egyesület bűntelen fiataljai és polgárai ellen! Ez a tény látványos bizonyítéka annak a tudatosan építkező ország rontó programnak, amellyel a magyar népnek a közeljövőben- önvédelmi okokból - szembesülnie kell! Ezért kell felidéznünk a mi legendás ország mentő katonaszentünknek Szent László királynak az eligazító parancsát, hogy: Rontsd az ország rontókat! Velük alkut soha ne köss! És tegyük hozzá a nép ítéletét is: A mi nemzeti vagyonunk kisíbolóinak és a törvényesség formai látszatát megkonstruáló jogi, politikai és pénzügyi labancoknak nem lesz kegyelem!

Már égnek a vésztüzek! A kereszt Kardért, a Kard keresztért kiállt!
Tizenkilenc évvel ezelőtt 1988 június 27-én Árpád nagyfejedelmünk lovas szobra előtt állva 200.000 magyar támogatásától övezve ítéltük Memorandumunkkal halálra N. Ceausescut, a népirtó román diktátort, akinek a sorsa másfél év múlva bevégeztetett. Arra nem gondolhattunk, hogy N. Ceausescu véres kezű, szemkilövető hasonmása 18 év múlva a mi szabad magyar hazánkban fog trónolni. A történelem fogja megadni a választ arra a mindannyiunkat foglalkoztató drámai kérdésre, hogy szült-e magyar anya a magyar nemzetnek olyan honvédtábornokot, mint amilyen a román Stanculescu tábornok volt, aki 1989 decemberében a kommunista múltját megtagadva szembesítette Ceasescut és feleségét a bűneikkel, majd a nép nevében ítélkezett is. Senki ne tápláljon illúziókat, mert ítél majd itt is a nép és akkor ezerszer jaj a bűnösöknek!

Gyurcsány Ferenc! Te nem vagy a mi miniszterelnökünk! Te nem kellesz már senkinek! Zagyva cselekedeteidnek és károkozó döntéseidnek se vége, se hossza. Nevetség tárgyává tetted a magyar miniszterelnöki tisztséget idehaza és külföldön egyaránt. Mentsd magad! Szállj fel végre egy hozzád illő jó öreg Tupoljevre, ha már egyszer egy maradni akaró képviselő párttársad úgyis felvásárolta minden vagyonod! Takarodjatok a néphatalom dobogójáról ti is, a hirdetett eszméiteket cinikus szemtelenséggel rendre eláruló egoista szadeszosok, a Kommunista Ószövetség leghűségesebb szövetségesei és letéteményesei. Ki a népképviselet szent otthonából a magyar munkást, parasztot és értelmiséget becsapó és a tönk szélére juttató aczélgyörgyi szocialista maradványok! Ne szálljatok páncélautókba! Titeket nem véd meg semmi és senki sem!

Éljen Árpád Népe!
Éljen Árpád Fővezérünknek a pozsonyi csatában magasra emelt ősi, vörös-ezüst, hétvágású, győztes magyar hadi zászlaja most és mindörökké!


Ezt üzenik Árpád fejedelmünk halálának 1100.,Szent Imre herceg születésének az 1000., Szent Erzsébet születésének a 800. és gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnökünk születésének a 200. évfordulóján, a Szabad Magyarország fiai és leányai, a magyar nép minden igaz szívű hazai és külföldi barátjának egyaránt.

Éljen Magyarország!
Hajrá Magyarok!

2007. szeptember 20., csütörtök

17 - Budavári Nagygyűlés: Prof. Dr. Bokor Imre 2007.09.15.-én a budai Szent György téri nagygyűlésen

Dr. Bokor Imre beszéde 2007. 09. 15-én
a budai Szent György téri nagygyűlésen,
amelyből a médiák egy sort sem közöltek!

TISZTELT NAGYGYŰLÉS, HÖLGYEIM ÉS URAIM!

Türelmükkel nem visszaélve (és az idővel takarékoskodva), megkísérlem dióhéjban felvázolni a katonai terminológiai tárból vett helyzetértékelés legfontosabb kérdéseit, Önökre bízva az elemzést és a megoldással kapcsolatos tennivalókat.

Ma már minden elfogulatlanul gondolkozó ember előtt világos, hogy hazánk katasztrofális helyzetbe került. A totális csőd-és pusztulás felé száguldó vonatunk szalonkocsijában esztelen dőzsölés, tivornyázás, hazudozás, pénzharácsolás, ígérgetés és önámítás folyik, a szerelvényhez kapcsolt vagonokban összezsúfolva várja sorsát az anyagi-és/vagy morális értelemben egyre süllyedők sokasága, a marhavagonokban pedig a már talajukat vesztett munkanélküliek és a hajléktalanok népes tábora.

A sínek melletti váltók a Rákosi -Kádár érákban beállított helyzetben vannak.

A választási kampány során behazudott (Kóka-Gyurcsány-féle) dübörgő gazdaság délibábos képe egyenértékű lett Lendvai Ildikó gáz-ár-stopjával.

És amikor már azt gondoltuk, hogy rosszabb nem jöhet, akkor színre lépett a Molnár Lajos - Horváth Ágnes-féle duó, és szőnyegbombázás szerűen szétrombolták a magyar egészségügyi ellátást, egyben káosszal, orvoshiánnyal, vizitdíjjal valamint várólistával terhelik a betegek nagy többségét.

Ezzel felgyorsították a népességi mutatónk - eddig is kedvezőtlen -, negatív irányú változását. Nem túlzás azt állítani, hogy rosszabb helyzetben vagyunk, mint Mohács vagy Trianon után,- és rohamosan „befutunk” a tragikus végállomásra, ha nem fékezzük le a szerelvényt, és nem szabadulunk meg az eszüket vesztett, infantilis (illegitim) vezetőktől.

A Magyar Honvédség,- a társadalom integráns részeként, lényegében úgy tükrözi hazánk állapotát, mint a tengerek vagy óceánok egyetlen cseppje a teljes tömeget. Ez a tükörkép sokak számára azért nem látható, mert a sereg helyzetét jobban tudják konspirálni, mint pl. a közlekedést, az egészségügyet, az oktatást, a mezőgazdaság vagy az ipar termelési mutatóit, holott a szervezet szétverése és leépítése semmiben sem maradt és marad el az egészségügytől, az oktatástól, a mezőgazdaságtól, a kis-és középvállalkozásoktól és más szféráktól.

Ez a tükörkép sokak számára azért nem látható, mert az illetékesek a HM-et érintő kérdésekben jobban tudnak konspirálni, mint életünk más területein, holott a Magyar Honvédség szétverése és leépítése semmiben sem maradt (és marad) el más (ismert) szervezetekétől.

Az elmúlt évtizedekben hazánknak nem volt olyan honvédelmi minisztere (Farkastól kezdve, Bata, Janza, Révész, Czinege, Kárpáti, Für, Keleti, Szabó hadügyéreken át Szekeressel bezárólag, aki nem a haderőreform áfiumával kábította volna a közvéleményt, miközben csak a leépítéssel („karcsúsítással”), objektumok eladásával és a katonai költségvetési tételek elherdálásával morzsolgatták idejüket.

A haderőreform azt jelentette, hogy a 150 ezer fős állományt lezsugorították 15-18 ezer főre, menesztették a szakemberek zömét, visszatartották az egykori komisszárokat és pártbizottsági tagokat, eladogatták és elajándékozták a honvédség objektumait, valamint technikai eszközeit.

Für és Kelet urak jóváhagyásával közel 1,3 milliárd dollárt elköltöttek semmit sem érő szovjet-orosz harci-technikai eszközökre, majd Juhász úr ragaszkodott ahhoz, hogy 30 milliárd forint többletkiadással légi-utántöltős Gripen vadászgépeket szállítsanak a svédek, bár hazánk légterében ezekre semmi szükség nincsen, arról nem is beszélve, hogy tanker-gépünk sincsen (vagyis az utántöltést biztosító „légi üzemanyag kúttal” sem rendelkezünk).

A szárazföldi erők mintegy 14 ezer fős állománya, egy agresszió esetében az ország területének 1%-át képes védelmezni, tüzérség és harckocsik hiányában pedig ellenlökés végrehajtására is képtelen.

Légvédelmünk kb. annyit ér, mint a Gyurcsányt védő fekete szolgálati esernyők, ha egy tömeges légicsapásnál az ellenség tojásokat dobálna a magasból.

Egy foghíjasan feltöltött dandárunk mellett viszont – az operetthadseregekre jellemzően -, mintegy 50 dandártábornokkal és több ezer főtiszttel rendelkezünk, miközben nagy hiány van csapattisztekből és képzett tiszthelyettesekből, a katonák létszáma pedig (képletesen) közelít a PÁL UTCAI FIUK csapatában lévőkéhez.

Egy esetleges agresszor visszariasztására Szekeres mellett ott van Vadai Ágnes államtitkár, azt is jelezve, hogy Czinegéhez hasonlóan Karcag város szülöttje, és vita tárgyát nem képezheti, hogy közgazdász ismereteit jobban hasznosíthatja a HM-ben, mint hajdanában, a kovácsinasi oklevéllel rendelkező földije, akit viszont itt kell megkövetnem a nagy nyilvánosság előtt, mert mundéros kiskirálynak tituláltam, holott azóta mundér nélküli császárok és milliárdosok nőtték ki magukat, arroganciában, hazánkat becsmérlő kijelentésekben, csúsztatásokban és hazugságokban messze megelőzve a kiskirályokat.

Nem lehetetlen, hogy a sereg leépítését a közel 40 ezer főre feltupírozott (tömegoszlatási és szétverési feladatokra kiképzett) rendőrséggel akarják kompenzálni, mert tavaly óta (plusz ellátmányként) 4 milliárd forintot költöttek a rendőrség felszerelésének korszerűsítésére, darabonként százmillió forintért vettek modern vízágyukat, amelyekkel egy esetleges ellenségre a kiselejtezett lövegek tűzcsapása helyett,- hideg zuhanyként érné az ellenséget a vízágyukkal kiváltott vízcsapás!

A minap közölték azt az örömhírt is, hogy 160 millió forintért 11 ezer könnygázgránátot és 2200 liter paprikaoldatot vásárolnak a rendőrség részére az októberi ünnepségekre való felkészülés jegyében.

Az ámokfutó, hazugsággal hatalomra került, semmittevő kormány annyira félti a pozícióját, hogy saját védelme érdekében semmilyen (az adófizető állampolgárokkal finanszírozott) beruházásoktól nem riad vissza.

Befejezésként Márai Sándor gondolatait szeretném tolmácsolni Önök felé, miszerint:

A KOMMUNIZMUS MEGBUKOTT MINDENFÉLE ÉRTELEMBEN, DE A KOMMUNISTÁKTÓL NEHÉZ LESZ MEGSZABADULNI, MERT SENKI SEM OLYAN KONOK ÉS VESZEDELMES, MINT EGY BUKOTT ESZME HASZONÉLVEZŐJE, AKI MÁR NEM AZ ESZMÉT VÉDI, HANEM MEZTELEN ÉLETÉT ÉS A ZSÁKMÁNYT”.

2007. szeptember 19., szerda

16 - "Legyünk tüske a gazemberek körme alatt" - Gyurcsány-ellenes tüntetés a várban (Frigyesy Ágnes újságíró)


Rettenetes évnek nevezte Bayer Zsolt újságíró a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hazugság-beszéde óta eltelt egy évet azon a tüntetésen, melyet 2007. szeptember 15-én Bayer Dalma, a neves publicista édesanyja szervezett a Budai Vár Szent György terén.
Utoljára frissítve: 2007. szeptember 17., 16:25


Bayer beszédében kijelentette: - Eladták hazánkat, tönkretették az egészségügyet, az oktatást, a kultúrát, nyolc százalékkal nőtt a csecsemőhalandóság. Cserébe nyolc százalékkal kevesebb lett a nyugdíja azoknak, akik idén mennek nyugdíjba. Nincs külpolitikánk, s mindenkinek azt mondunk, amit hallani szeretne. A miniszterelnök személyes utasítására brutálisan megverték és megalázták a fél országot. Ismét feltették a régi lemezt és kérlelhetetlen antifasiszta harcot vívnak a nem létező fasizmussal. Ez mind rettenetes, de a legrettenetesebb, a mindent elborító hazugság.

Bayer Zsolt szerint látszatvilágban élünk és döbbenten figyeljük, mi történik a szemünk előtt. Mint mondta, ebben a látszatvilágban a miniszterelnök táncra perdül az irodában. Jól előre odakészített kislányokat talál meg véletlenül. A mi világunkban a miniszterelnök megtagadja saját népét, kitagadja a nemzetből a határon túlra rekedteket. (Óriási fütyülés!) Látszat világunkban a miniszterelnök elmondja bűntársai előtt az őszödi beszédet, és aztán a helyén marad. Az írástudók igazságbeszédnek nevezik ezt, mert ebben a látszatvilágban él sajnos a legtöbb aljas írástudó. Ebben a világban hónapok óta antiszemitizmusról vitázgatunk, és az aljasok nyomán a nem létező nácizmussal küzdünk. Miközben tönkremegy a jővönk, a jelenünk és ellopják a múltat. Ez a legrettenetesebb.

Mit tehetünk? - tette fel a kérdést a tüntetés főszónoka. Mit tehetünk egy demokráciában, ha az állam saját népe ellenségévé lesz!? Igaza van a köztársasági elnöknek: Magyarország alkotmányos alapokon nyugszik, és ha ezt az alapot aláássuk, széthullik minden. Csak hozzá kell tennünk annyit: a hazugság, az aljasság, a lopás és a bűn alkotmányos alapokon is az, ami: hazugság, aljasság, lopás és bűn. Mit tehetünk, ha az állam, amelyet 17 évvel ezelőtt naív hittel, és becsapva a sajátunknak gondoltunk, a legádázabb ellenségünkké válik. Ha erre a kérdésre keressük a választ, őszintén szembe kell nézni önmagunkkal.

A neves publicista szerint nincs forradalmi idő, ezért egyetlen járható útnak tartja az alkotmányos keretek betartását, a népszavazás megnyerésével. Véleménye szerint jó esetben vagyunk két és fél milliónyian, akik legalább azt tudjuk, hogy látszatvilágban élünk, és minden hazugság, ami körülvesz bennünket. Mások még ezt sem tudják. Mint mondta, ez nem az ő bűnük, hanem az elmúlt 50 évé, és a mostani gazemberek bűne, továbbá a világ legaljasabb írástudóinak bűne, akikkel bennünket megvert az Isten.

Bayer Zsolt rámutatott: - Forradalom az lesz, amikor senki nem kérdezi meg, vajon ki álljon az élre. Az lesz a forradalom, amikor a munkavállalók nem tűrnek tovább. Amikor lesz végre egy általános és országos sztrájk. Az lesz forradalom, amikor az orvosok, a pedagógusok, a munkások és a gazdák nem lesznek kijátszhatók egymás ellen. Amikor nem félnek többé. Amikor nem érdekli már őket, hogyan egyeznek meg mindig a hatalommal a kilóra megvett szakszervezeti vezetők.

Vizsgáljuk meg, milyen állapotban vagyunk mi magunk? - tette fel a kérdést a főszónok. - Mi sem vagyunk a legjobb állapotban, és ezt 2004. december 5-e óta tudom - mondta Bayer. - Mert azon a szégyenletes népszavazáson elkövettük a legnagyobb bűnt, amit egy nemzet elkövethet, pedig akkor legalább két és félmillió szavazója volt a jobboldalnak. Ha az a két és félmillió ember igent mondott volna, most lenne állampolgársága a határon túli magyaroknak. Hol voltunk akkor barátaim? Mi hol voltunk, akik minden tavasszal elmegyünk Csíksomlyóra, visszük a magyar zászlót és sírunk a magyarságtudattól. De 2004. december 5-én nem mentünk el népszavazni! Ameddig erre a kérdésekre nem adunk őszinte választ sajátmagunknak, addig senki ne álmodozzon itt forradalomról.

Fotó: Gáti András

A neves publicista szerint hamarosan elérkezik az igazság pillanata, mely nem más, mint a sokszor lesajnált, leköpködött, megmosolygott népszavazás. Mint mondta, ha nincs ideje a forradalomnak, maradnak az alkotmányos keretek. Mi tudjuk, hogy ez a hatalom naponta ássa alá a jogállamiságot, az alkotmányosságot, és közben bennünket vádol meg ezzel, akik élünk alkotmányos jogainkkal. Ebben a helyzetben leginkább nekünk kell ragaszkodnunk a jogállamhoz, mely két dolgot jelent: egyrészt megnyerjük a népszavazást! Nem ismétlődhet meg 2004. december 5-e! Ha ezt a népszavazást elveszítjük, akkor mi magunk legitimáljuk az őszödi gazember hatalmát. De a jogállamiság azt is jelenti, hogy nem fogjuk be pörös szánkat. A jogállamiság azt is jelenti, hogy nem megyünk haza! Az őszödi gazember azt mondta: lehet tüntetni, aztán majd megunják és hazamennek. Ezért vagyunk itt, nem unjuk meg! Mi vagyunk és leszünk a tüske a gazemberek körme alatt! Ugyanis mi nem félünk! Ez a legnagyobb fegyver és a legnagyobb hatalom.

- II János Pál pápa minden idők egyik legnagyszerűbb pápája, amikor először hazatért szülőföldjére pápaként és kétmillió ember előtt misézett, ennyit mondott nekik: Ne féljetek! Akkor lett vége a kommunizmusnak! Ezért ne féljetek se az utcán, se otthon, se a munkahelyeken, ne féljetek elmondani mindenkinek, hogy a király meztelen! Mondjátok el: az őszödi gazember most akarja végképp szétverni ezt a nemzetet! És ha mi nem, senki sem fogja ezt megakadályozni! Méltóság, tartás, szembenézés és hit. Mondjátok ki mindennap, hogy nem fognak legyőzni benneteket! Mert az igazság így vagy úgy, de mindig győzedelmeskedik! A keresztény Európában Jézus megfellebbezhetetlen! Nem tehetjük meg, hogy nem hiszünk Őbenne. Őbenne és abban a korbácsban, mellyel kiverte a kufárokat a templomból! Amíg Ő velünk van "valóság" nevű nagybátyánk már készülődik haza! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! - e gondolatokkal zárta nagysikerű beszédét Bayer Zsolt.

A zsúfolásig megtelt Szent György téren felszólalt többek között Murányi László újságíró, a tüntetés műsorvezetője, továbbá Baranyi Károly pedagógus, Bokor Imre, a hadtudományok professzora, Morvai Krisztina jogász, Melocco Miklós szobrászművész, Eperjes Károly színművész, Papp Lajos és Csókay András professzorok.

Frigyesy Ágnes

fidesz.hu

Fotó: Gáti András

15 - Üzenet a Kossuth téri, s valamennyi nemzeti radikális szervezet részére

TÁJÉKOZTATÁSUL TOVÁBBÍTOTTA:
PÉTERI ATTILA ÁRPÁD, 2007. SZEPTEMBER 19.


Kedves Barátaim!

(1919)
"Horthy a nemzeti hadsereg élén november 16- án vonult be a fővárosba. A Gellért téren Bódy főpolgármester köszöntötte Horthyt. Válaszbeszédében Horthy tetemre hívta a magyar fővárost, amely
.............megtagadta ezeréves múltját, sárba rántotta a Szent Koronát, a nemzet színeit, és vörös rongyokba öltözött." (Nagyatádi Szabó István emlékkönyv 132 - 133. oldal. Magyar Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1995).

Nem tudom, Önök hogy vannak vele, magam részéről úgy látom, hogy Budapest ezt az "öltözékét" azóta is hűségesen megőrizte, bárhogy változott is az európai divat. Más lapra tartozik, hogy később Horthy maga is hozzájárult ehhez, mert nem jött rá - legalábbis nem időben vette észre - hogy kik azok, akik folyamatosan gondoskodnak a vörös textíliák utánpótlásáról. De most nem erről akarok beszélni, sokkal inkább arról, hogy a jelenben mit jelent a mi számunkra ez az egész.

Jelenti mindenekelőtt azt, hogy egy bevallottan - abszolúte indokolt és jogos, sőt létkérdést jelentő - sötétvörös, gengszter kormányt buktató demonstrációra szóló meghívással minimum 500-600 ezer, vagy milliós tömeg helyett, jó ha Önök 5-6 ezret tudnak mozgósítani. Sajnálatosan ezt a parányi csoportot sem tudják értelmesen mozgatni. Megkockáztatom a kijelentést, hogy Önök közül többen nem is akarják. Sőt! Ám mai mondanivalómhoz ennek részletezése sem tartozik.

Jelenti azt, hogy - megelőzendő a nemzeti mozgalmak teljes lejáratódását, nevetségessé tételét - ezeket az eddig teljesen eredménytelen tüntetősdi, petíciózásdi játékokat sürgősen abba kell hagyni (Most, hogy "hivatalosan is" kettészakadtak, egyik csoportjuk úgy tűnik belátta, hogy az ilyen akciókat át kell engedni a parlamenti ellenzéknek, ha az egyáltalán élni akar velük)!

Jelenti azt, hogy sikerekre csak akkor számíthatunk, ha az egész ország egységesen (a magyar vidék is) megmozdul a vörös rabiga levetése érdekében. Ebből következően...

...jelenti azt, hogy ki kell menni az emberek közé, s fel kell építeni egy erős várat istenhitből, hazaszeretetből, a nemzet jövője iránti felelősségérzetből és szabadságvágyból! Itt aztán kapkodásnak, lufi eregetésnek helye nincs!

Jelenti azt, hogy észre kellene venni, kitől-mitől retteg a vörös rém! Egyértelműen a Magyar Gárdától és a Magyarok Világszövetségétől (közvetve a Turul madártól, az Árpádsávos lobogótól és a Szent Koronától). Ha ez így van - márpedig igenis így van - akkor Önök közül mindazoknak, akiknek drága a szabadságunk és nemzetünk jövője, lelkiismereti- és kutya kötelessége ezeket a szervezeteket támogatni, s nem kifogásokat keresni, mert olyanokat mindig lehet találni. Lehet fanyalogni a Jobbik miatt, Patrubány, vagy Rácz Sándor öltözéke, vagy kijelentései miatt. Lehet maszatolni őket, lehet a múltjukban vájkálni, lehet ellenük acsarkodni, de aki ezeket teszi, az egészen biztosan a másik oldalon áll.

Nem akarok nagy szavakat, csöpögős hazafias jelszavakat használni! Ehelyett azzal fejezem be: itt az ideje, hogy elváljék a vér víztől, s hogy ebben a totális zűrzavarban, sötét káoszban is pontosan meg tudjuk különböztetni a barátot az ellenségtől még akkor is, ha egész hálózatok dolgoznak azért, hogy ez ne következhessen be!

Reménykedve józan ítélőképességükben, tisztelettel üdvözli Önöket:
Kerecsensólyom

2007. szeptember 18., kedd

14 - A 2007.szept. 17-i Budapesti demonstrációk értékelése

Eredetileg a REFOR(Rendszerváltó Fórum) bejelentése szerint

vonultunk volna a Corvin-köztől, a Kossuth térig, s ott a nagygyűlés

lett volna a folytatás. Tervezve, a tömeg létszámának és akaratának

figyelembevételével az "Y terv" életbeléptetése, vagy annak

halasztása volt.

Később, a REFOR rendezvényének tudatában, és annak ellenére, Bene

Gábor és Gonda László, a Nemzeti Bizottság 2006 nevében, minden

egyeztetés és összehangolás nélkül, szintén bejelentett egy álló

demonstrációt a Kossuth térre.

Ez a lépésük, most, amikor mindannyink az egység, az összefogás

megteremtésért fáradozik. már önmagában barátságtalan, elítélendő

lépés volt.

A vonulás a Corvin köztől jó hangulatban, egyre növekvő létszámmal

indult. A Múzeum körúton már lagalább öt ezer ember lobogtatta az

Árpádsávost és a Nemzeti Trikolórt. A Kossuth térre a menet elején

teljes útszélességű Nemzeti Zászlót tartva érkezett a tömeg. Ott, a

jelenlévő, mintegy ezer fővel együtt, már akár jelképes akciók

végrehajtására is alkalmas volt.

Bene Gábor és Gonda László viszont az általuk odavitt

,körbekordonozott kihangositást, - ami minden Kossuth téri szervezet

tulajdona, - szinte kisajátítva, nem engedte megszólalni sem

Sámsomdi Károlyt, a Kossuth téri Forradalom bejelentőjét, sem

engem. Fáber Károly is korlátozva volt a szólási lehetőségben, akit

Tomcat érthetetlen módon megzavart előadása közben. Tomcatet,

erős szóval jómagam zavartam le a mikrofon mellől, többek

támogatásával.

Dr. Halász József is csalódottan hagyta el a helyszínt, mert Benéék

sorozat-felszólalásai minden elvárható tárgy és tényszerűséget

mellőzve, a tömeget inkább megosztva, cselekvőképtelenségüket

hangsúlyozva, kifejezetten károsak voltak.

El kell azt is mondanom, hogy a REFOR "Y terve" valóban amatőr

elképzelésnek tekinthető. Ez, ott a helyszínen bejelentett, minden

előzetes felkészülés nélküli spontán blokád lett volna, a

kormányépületek bejáratánál, mintegy 30 -30 fővel. Fáber Károly be is

jelentette, a zárt borítékban levő anyagot, jelentkezőknek ki is

osztotta, de már Bene Gáborék akadályozása, egyet nem értése miatt,

a hangosításban való megszólalás lehetősége nélkül, még a

csoportok összeállítása is lehetetlen volt. Ezért e tervből csak


töredéke valósult meg, rövid időre. A Parlament északi és déli kapuját

is elálltuk egy-egy alkalommal, s többszöri, már az oszlatással való

rendőri fenyegetés után tettük szabaddá a kijárást. A tömeg

képviselőket dobált meg, köpködött le. Gusztos Gábor (SzDSz) autóját

megállították, ököllel verték, leköpködték, az északi kapunál. Tehát a

tömeg harcos volt. Bene Gábor, ezt a harcosságot visszafogó, a

cselekvést akadályozó beszédei, akár árulásnak is minősíthetők.

Még az amatőr "Y terv" is jó hatású, hírértékű, cselekvőkészséget

mutató, a társadalmat, a félénk embereket bátorító, felébresztő akció

lett volna. Szégyellje magát az, aki ezt akadályozta.

A rendőri készültség hatalmas volt, de a rendőrök tétlenül nézték,

ahogy az SzDSz-es képviselő autóját megállították és megbüntették az

országrombolót a demonstrálók.

Ma Bene Gáborék akarnak a televízióban beolvastatni valamiféle 13

pontot, mindannyink nevében amit nem is ismerünk. Ott leszünk és

számonkérjük rajtuk, mi is lenne ez a 13 pont. Kossuth tériek

sokasága indulatos, mérges rájuk, s árulónak tartja őket.

Itt is kérek minden hazafit, hogy ma délután fél ötre legalább jöjjön a

Szabadság térre a tv-székház elé, hogy megismerhessük Bene és

Gonda tizenhárom pontját. Amennyiben nem értünk egyet vele, akkor

pedig akadályozzuk meg őket, a további önjelölt, káros

tevékenységükben.

Vass István

NaHÖK, NKT.

2007. szeptember 17., hétfő

13 - DIE ZEIT IST HIER.

17. SEPTEMBER 2007

DIE REVOLUTION DER

PATRIOTEN.

An diesem geschichtlichen Tag treffen wir uns um 16 Uhr

Nachmittag in der Corvin Passage (”Corvin-köz”)

Bring deine menschliche Würde mit.

Dein wahres ungarisches Selbstgefühl und deinen Stolz.

Deinen Glauben, deine Vaterlandsliebe.

Die heldenhafte Erinnerung deiner Väter, Großväter,

Urgroßväter, Ururgroßväter.

All das Gute, das Schöne, auf das dich deine gute Mutter

lehrte.

Bitte um Gottes Hilfe und starten wir gemeinsam zum

GROSSEN UMZUG.

DIE RICHTUNG IST KOSSUTH

PLATZ, DAS LANDESPARLAMENT,

UNSER PARLAMENT.

Wir bringen unseren Willen, unsere Rechte zur Geltung,

und kämpfen darum, wenn es sein muss.

SOGAR AUCH MIT DEM MASKIERTEN, VIPERN

(SCHLAGSTÖCKE) UND GRANATEN ZUR HAND

NEHMENDEN TEUFEL.

Bringt Árpádgestreifte Fahnen („Árpádsávos Zászló”) und nationale Trikolore mit

KOMM MUTIG. WIR WERDEN SIEGEN.

Gemeinschaft des Zusammenschlusses der Nation für das

Vaterland – Nemzettel a Hazáért Összefogás Közössége

István Vass, Auf-dem-Weg-Stehender

Aus dem Ungarischen übersetzt von Daniel Kutasi

12 - ITT AZ IDŐ.

2007. SZEPTEMBER 17.

A HAZAFIAK FORRADALMA.


E történelmi napon, délután 16 órakor találkozunk a Corvin-köznél.


Hozd magaddal emberi méltóságod.

Igaz magyar önérzeted, büszkeséged.

Hitedet, hazaszeretetedet.

Atyáid, nagyapáid, dédapáid, ükapáid hősi emlékét.

Mindazt a jót, szépet, amire jó anyád tanított.

Kérd Isten segítségét és induljunk együtt a

NAGY VONULÁSRA.

IRÁNY A KOSSUTH TÉR, AZ ORSZÁG HÁZA, A MI HÁZUNK.


Érvényre juttatjuk akaratunkat, jogainkat, és megküzdünk értük, ha kell.

AKÁR AZ ÁLARCOS, VIPERÁS. GRÁNÁTVETŐS ÖRDÖGGEL IS.

Hozz Árpádsávos Zászlót, és nemzeti trikolort

GYERE BÁTRAN. GYŐZNI FOGUNK.


Nemzettel a Hazáért Összefogás Közössége.

Vass István utonallo


2007. szeptember 16., vasárnap

11 - LANDESWEITE DEMONSTRATION AUF DEM SZENT GYÖRGY PLATZ, BUDAPEST

15. September 2007 16 Uhr
AUFRUF!

Vor einem Jahr wurde die gemeinste und für am meisten Aufruhr sorgende Lüge der Republik Ungarn enttarnt, das bekennende Geständnis von Ferenc Gyurcsány, welches er vor seinen Parteigenossen und Komplizen vorgetragen hatte. Zum ersten Jahrestag organisieren bürgerliche Kreise und sonstige Privatpersonen eine landesweite Demonstration in der Burg von Buda, auf dem Szent György Platz. (Der ursprünglich verkündete Standort war der Kossuth Platz, indessen hat das Ministerpräsidentenamt für diesen Zeitraum die Besetzung des Gebietes angekündigt.)

Hauptredner der Veranstaltung: Zsolt Bayer
Programmleiter: László Murányi
Eine Rede halten:
Károly Baranyi - Schulisches
Magdolna Csath - Wirtschaft
Lajos Papp - Gesundheitswesen
Krisztina Morvay - 23. Oktober 2006

Unter den namhaften ungarischen Unterzeichnern der März-Charta ergreifen mehrere das Wort.

Geladene Gäste unter anderem: Ferenc Bőzsöny, Imre Makovecz, Milós Melocco, Mátyás Szűrös

In Anbetracht dessen, dass dies eine landesweite Demonstration mit Rednern, geladenen Gästen, Programm ist, kostet sie Geld. Deshalb bitten wir zur Deckung der Unkosten (Einsatz von Lautverstärkern, Aufstellung der Bühne, Projektoren/Beamer, Rettungswagen, Verbotsschilder usw.) jeden, eine ihren Möglichkeiten angemessene finanzielle Spende (wenn auch nur 100 Ft bzw. 50 Cent) an die folgende Bankverbindung zu überweisen:

Für Überweisungen aus Ungarn:

65700062-10119202 (Solymári Takarékszövetkezet).

Wir bitten, auf dem Überweisungsschein den folgenden Verwendungszweck zu benutzen: - Adomány -

Für Überweisungen aus Deutschland:

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG

Daniel Kutasi

BLZ: 700 700 24

Konto-Nr.: 02 57 113

Wir bitten, auf dem Überweisungsschein den folgenden Verwendungszweck zu benutzen: ADOMANY, BAYER

Für Überweisungen aus dem Ausland:

Daniel Kutasi, München
IBAN: DE11 7007 0024 0025 7113 00
BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDBMUC

Wir bitten, auf dem Überweisungsschein den folgenden Verwendungszweck zu benutzen: ADOMANY, BAYER

KOMMEN SIE, SEIEN AUCH SIE DORT!!!

Es gibt kein demokratisches Land, wo die Macht einen derartigen Skandal überlebt hätte. Leider ist nur Ungarn so ein Land. Und diese Macht hat nicht nur seine eigenen Lügen überlebt, sondern ist kurz darauf über seine eigene Nation hergefallen und hat am 50. Jahrestag der ungarischen Revolution versucht, die Bevölkerung mit solch einem Polizeiterror zu beängstigen, für den es heute nur und ausschließlich in den Diktaturen der Dritten Welt Beispiele gibt. Nach alldem fühlen immer mehr - weil sie den Raub unseres Landes, unserer Zukunft sehen - dass sie alldies nicht mehr ertragen können. Sie können die Lügen, die Gemeinheiten, die Verbrechen, die Diebstähle, den Zynismus und die Gleichgültigkeit, deren zusammenfassender Name Ferenc Gyurcsány und die MSZP-SZDSZ Regierung ist. Am 15. September warten wir am Szent György Platz auf all die, die dies nicht nur nicht ertragen und dulden können, sondern auch nicht wollen. Die zeigen wollen, dass man ein ganzes Land nicht beängstigen kann, die bald beruhigt in die Augen ihrer Kinder und Enkel schauen wollen. Stellen wir uns friedlich, aber bestimmt, ohne Angst, mit unseren grundlegenden Rechten neben die Gerechtigkeit, die Demokratie, die Freiheit, und stellen wir uns gleichzeitig gegen die Gyurcsány-Regierung. Weil Ferenc Gyurcsány und die elementare Ehre nicht zusammenzubringen sind. Wer kann, gibt den Aufruf an möglichst viele Menschen weiter!
Ihr Erscheinen und Ihre Mithilfe bedanken wir auch im Voraus!

Dalma Bayer

Organisatorin

Wer zur erfolgreichen Abwicklung der Veranstaltung beitragen möchte, melde sich bitte unter der Telefonnummer +36 20 5500084!

Aus dem Ungarischen übersetzt von Daniel Kutasi

10 - ORSZÁGOS DEMONSTRÁCIÓ A SZENT GYÖRGY TÉREN

2007. szeptember 15. 16 h

FELHÍVÁS!

Egy esztendővel ezelőtt lepleződött le a Magyar Köztársaság legaljasabb, legvérlázítóbb hazugsága, Gyurcsány Ferenc beismerő vallomása, melyet párttársai és bűntársai előtt mondott el. Ennek első évfordulóján polgári körösök és egyéb magánszemélyek országos demonstrációt szerveznek a Budai Várba, a Szent György térre. (Az eredetileg meghirdetett helyszín a Kossuth tér volt, azonban a Miniszterelnöki Hivatal területfoglalást jelentett be erre az időszakra.)

A rendezvény főszónoka: Bayer Zsolt

Műsorvezető: Murányi László

Beszédet mond:

Baranyi Károly - oktatás

Csath Magdolna - gazdaság

Papp Lajos- egészségügy

Morvay Krisztina - 2006. október 23.

Felszólalnak a Márciusi Charta neves magyar aláírói közül többen.

Meghívott vendégek többek között: Bőzsöny Ferenc, Makovecz Imre, Melocco Milós, Szűrös Mátyás

Tekintettel arra, hogy ez egy országos demonstráció, szónokokkal, meghívott vendégekkel, műsorral, pénzbe kerül. Ezért kérünk mindenkit, hogy a költségek (hangosítás, színpadállítás, kivetítő, mentőautó, tilalmi táblák stb.) fedezésére lehetőségeikhez mérten pénzbeli adományokat (akár csak 100 forintot is!) küldjenek a következő számlaszámra: 65700062-10119202 (Solymári Takarékszövetkezet). A közlemény rovatba írják be: - Adomány

Átutalás Németországból:

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG – Daniel Kutasi – BLZ: 700 700 24 – Konto-Nr.: 02 57 113 – A közlemény rovatba írják be: ADOMANY, BAYER

Átutalás külföldről:

Daniel Kutasi, München – IBAN: DE11 7007 0024 0025 7113 00 – BIC (SWIFT-Code): DEUTDEDBMUC – A közlemény rovatba írják be: ADOMANY, BAYER

JÖJJÖN, LEGYEN OTT ÖN IS!!!

Nincsen demokratikus ország, ahol egy ilyen botrányt túlélt volna a hatalom. Sajnos csak Magyarország ilyen ország. S ez a hatalom nem csak túlélte saját hazugságát, de kisvártatva rárontott saját nemzetére és a magyar forradalom 50. évfordulóján olyan rendőrterrorral próbálta megfélemlíteni a lakosságot, amelyre ma már kizárólag a harmadik világ diktatúráiban van példa. Mindezek után, az ország, a jövőnk elrablását látva egyre többen érzik úgy, hogy nem bírják tovább elviselni mindezt. Nem bírják elviselni a hazugságot, az aljasságot, a bűnt, a lopást, a cinizmust és a közönyt, amelynek összefoglaló neve Gyurcsány Ferenc és az MSZP- SZDSZ kormány. Szeptember 15-én azokat várjuk a Szent György térre, akik nem csak nem bírják, de nem is hajlandóak mindezt elviselni és eltűrni. Akik meg akarják mutatni, hogy nem lehet egy egész országot megfélemlíteni, akik nyugodtan akarnak majd belenézni gyermekeik, unokáik szemébe. Békésen, de határozottan, félelem nélkül, élve alapvető jogainkkal álljunk ki az igazság, a demokrácia, a szabadság mellett, és ez a kiállás egyben a Gyurcsány-kormány elleni kiállás is. Mert Gyurcsány Ferenc és az elemi tisztesség összeegyeztethetetlenek. Aki teheti, adja tovább minél több embernek a felhívást! Megjelenésüket és segítségüket előre is köszönjük!

Bayer Dalma

szervező

Aki szeretne hozzájárulni a rendezvény sikeres lebonyolításához,

jelentkezzen RENDEZŐnek a 06-20-5500084 telefonszámon!