Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2012. március 30., péntek

12.365 - Kutasi József Antal: CSAK OLYAN ASSZONYT, AKIT MEGÉRDEMLEK! > Rövid életrajz és fénykép szükséges!

KÍVÁNNÁK EGY HOZZÁM ILLŐ HÖLGYET TÖBBSZÖRI TALÁLKOZÁSRA, 
VAGY AZ EGÉSZ ÉLETRE, 60 ÉVES KORIG!

CSAK OLYAN ASSZONYT, AKIT MEGÉRDEMLEK!
Rövid életrajz és fénykép szükséges!

Kutasi József Antal
H - 2081 Piliscsaba - Klotildliget
Munkácsy Mihály köz 3.

Mobil: 0036 70 589 98 83
E-mail: jozsef@kutasi.eu
Facebook: Üzenöfal

12.364 - Bakk István-Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének szolgálatában

From: Mária Ballán
Date: 2012. március 30. 
Subject: Pálosok
To: Kutasi József Antal

Bakk István
Fathers in the Americas / Pálosok Amerika földjén

Bakk István-Bakk Erzsébet
A magyar Pálos-rend a máriavölgyi Boldogságos Szűz kegyhelyének szolgálatában


Császár Tamás
I. REMETE SZENT PÁL - PAULUS THE FIRST HERMIT


12.363 - Ballán Mária > Hová tűnt a magyarság őstörténete?

From: Mária Ballán
Date: 2012/3/30
Subject: Hová tűnt a magyarság őstörténete?
To: Kutasi József Antal

12.362 - Castro kanosszája vagy valami egészen más? A PÁPA ÉS AZ ŐSZ "FORRADALMÁR" TALÁLKOZÁSA HAVANNÁBAN

From: Palos Passio
Date: 2012. március 30. 
Subject: Castro kanosszája vagy valami egészen más? 
A PÁPA ÉS AZ ŐSZ "FORRADALMÁR" TALÁLKOZÁSA HAVANNÁBAN
Cc: Kutasi József <jozsef@kutasi.eu>

Castro kanosszája vagy valami egészen más?
A PÁPA ÉS AZ ŐSZ "FORRADALMÁR" TALÁLKOZÁSA HAVANNÁBAN 

Mexikói és kubai apostoli látogatása végén, annak záróakkordjaként
találkozott XVI. Benedek pápa és Fidel Castro, a szigetországi
szocialista forradalom egykori vezére. Korábban volt szó arról, hogy
Castro kanosszajárást fog tartani, hogy házasságának elismertetését
tudja elérni az egyházfőnél, illetve hogy nyugodt szívvel léphesse át
a jó 40 éve került havannai katedrális küszöbét, kérni fogja  a pápai
feloldozást.  Mi lett mindebből, illetve mi is történt a pápalátogatás
utolsó fél órájában? Ezt is megtudhatjuk az alábbiakból. Forrás:
Osservatore Romano; epd.de; zenit.org; evangelisch.de;
LaStampaVaticaninsider.it. Írta: Dr. Békefy Lajos.

Az egyházfő és a "forradalmár" - világok választják el őket, de kortársak

Bizonytalanság volt érezhető az utolsó pillanatig: sor kerül vagy sem
az egyház ősz hajú lelki feje és a kommunista forradalom szintén ősz
forradalmára közötti találkozóra. Végül is szerdán, a pápa kubai
látogatása záróakkordjaként a havannai Apostoli Nunciatúrán 12.30-kor
félórás beszélgetésre fogadta XVI. Benedek Fidel Castrot. P. Federico
Lombardi SJ, a Vatikán hivatalos sajtószóvivője szerint a találkozó
"szívélyes, eleven, intenzív" volt. De mi van e protokolláris szavak
mögött? A 85 éves egyházfő és a 86 éves "forradalmár" mit tudtak
mondani egymásnak? Hiszen valóban világok választják el őket.
Kiszivárogtatott hírek szerint az egyházfő korukra utalva elmondta:
"Jóllehet öreg vagyok, de még mindig teljesítem kötelességeimet".

Mivel foglalkozik a pápa?

XVI. Benedek örömének adott hangot a meleg fogadtatásért, amiben a
kubaiak százezrei részesítették. Beszélgetőtársa azon kérdésére:
"Mivel foglalkozik valójában a pápa?", így felelt: "A világegyház
szolgálatában áll". Castro válaszában elmondta, hogy a pápa
látogatásának minden pillanatát figyelemmel kísérte a tv-közvetítések
jóvoltából. Érdekes módon Castro néhány kérdést tett fel a pápának a
liturgiai változtatásokkal kapcsolatosan is, és elismerően szólt
arról, milyen megértéssel tekint a pápa az emberiség problémáira. Az
egykori államelnök azt is szóba hozta, mennyire kívánta Kuba nagy
jótevőjének, Teréz anyának, és II. János Pál pápának a boldoggá
nyilvánítását. A lengyel pápával 1996-ban Vatikánban, 1998-ban pedig
Havannában találkozhatott.
 Isten távollétének a kérdéséről is beszélt a pápa Castronak, meg a
hit és a tudás viszonyáról. Kissé meglepő módon arra kérte a tudós
egyházfőt, küldjön neki könyveket, melyek ezt a témakört tárgyalják.
"Még át kell gondolnom, milyen könyvet küldhetek Önnek" - válaszolta
erre a pápa. A találkozón jelen volt az egykori államfő felesége,
Dalia is. Beszélgetésük végén Castro bemutatta a pápának két
gyermekét. A találkozót követően XVI. Benedek pápa a José Marti
repülőtérre hajtatott, és hazarepült Rómába.

Castro "meginterjúvolta" az egyházfőt?

Katolikus lapok, így például az Osservatore Romano és a
LaStampaVatican történelmi találkozóról írnak, melynek során a kubai
forradalmár valósággal meginterjúvolta a pápát. A két kortársat
világok választják el személyes élettörténetüket illetően, ami a
szófordulatokból is elő-elővillant. Az egykori parancsnok így
fogalmazott: "Most, hogy többé nem terhel a kormányzás felelőssége,
sok időt töltök el az olvasással és az elmélkedéssel. És hogyan tölti
be Ön a szolgálatát?". A válasz az előbbiekből ismert.
 A Financial Times előzetes feltételezéseivel szemben az alkalmat nem
használta fel Castro propaganda céljára, és nem érintették a kubai
menekültek kérdését sem. Felfigyelt a világsajtó arra is, hogy
életének végső szakaszába érve az ateista forradalmár érdeklődéssel
fordul a vallási kérdések felé, s állandóan vissza-visszatér Péter
utódjánál ugyanazokra a kérdésekre.

Kiengesztelődés és béke - "Nekünk is van láthatatlan berlini falunk..."

Ez a két szó, a kiengesztelődés és a béke határozta meg a pápa
háromnapos kubai szolgálatát, amelynek csúcspontja az a mise volt,
melyen mintegy félmillió hívő vett részt. Szavaival közvetve arra a
hatalmas lelki szakadékra és annak gyógyítására is utalt a pápa, ami
az exíliumban, az USA-ban élő kubaiak és az otthoniak között a mai
napig érezhető. Az epd.de német egyházi lapnak valaki így
nyilatkozott: "Nekünk, kubaiaknak is meg van a 'berlini falunk', de ez
láthatatlanabb. Reméljük, hamar le fog omlani ez is, s ebben a pápa
segít nekünk".
 Az egyházfő többször utalt beszédeiben arra, hogy a kormány tartsa
tiszteletben a polgárok alapvető szabadságát. Csak ebben az esetben
lesz képes a karibi szigetország a megújult és a megbékélt társadalmat
felépíteni.

Kísérteties csend - (anti)kommunista intermezzo

Sajtóértesülések szerint a kormány arra utasította hű alattvalóit,
hogy vegyenek részt a pápai alkalmakon. Ezzel kívánták megakadályozni,
hogy az ellenzékből bárki is a pápa közelébe jusson. A hajnalig tartó
razziákban százakat vettek őrizetbe a pápai szentmise előtt, és igen
sok ellenzékit házi őrizetben tartottak. Havanna utcái kiürültek,
kísérteties csend ülte meg a fővárost. Az élet megbénult, minden
utcasarkon rendőrkordon volt.
 Az első szabadtéri misén, hétfőn, amit Santiagoban tartottak, a
biztonsági szolgálat emberei a pápa szeme láttára tartóztattak le egy
ellenzékit, aki mégis átgyúrta magát a kordonokon, az oltárig rohant,
és ott antikommunista jelszavakat kiabált.
 A pápa kubai látogatása meglehetősen változatos volt. Szavaiból
kiderült, hogy ismeri a szigetország belső bajait, a felszín alatti
mély feszültségeket. Mindezek ellenére a megbékélés/kiengesztelődés
szavát és lelkületét vitte a szigetországba. Mennyire tudja ez átjárni
a kubaiak szívét, hogy azok a bizonyos láthatatlan falak ott is
ledőljenek? Ez még Isten és a jövő titka...

12.361 - Magyarok Szövetsége


Az EU-nak állítólag nincs joga a földjog harmonizációjára.

Az EU-nak állítólag nincs joga a földjog harmonizációjára.

A minap kaptam hírt, hogy az Országgyűlésben Vona Gábor kérdőre vonta a miniszterelnököt a földvédelem ügyében, s azonnal vita követte az interneten, s ebből idézek most:
„Nem tetszik ez nekem, hogy ennyien meg szeretnék "védeni" az én földemet...egyetlen dédunokaként örököltem dédikémtől több tíz hektár földet/erdőt a nyugati határszélen, amit most jobb híján - no meg spekuláns megfontolásból is - kiadtam művelésre (én lassan már öreg vagyok a megművelésére, gyerekeim külföldre pályáznak, nem akarnak itt maradni). Alig várom, hogy megnyíljon a piac, és a valódi kereslet felhajtsa az árakat e téren is, és a néhány km-re lévő földekhez hasonló osztrák áron tudjam értékesíteni.”
Ide vezet az alkotmányos jogtudat hiánya, amely a hazai értelmiség - ezen belül leginkább a jogászok és a pártpolitikusok - bűneként nem juthat el a magyarok tömegeihez. Hiszen még ma is, az egykori egyetemi párttitkár vezethet alkotmányjogi tanszéket, így a következő jogászgeneráció sem tud majd felkészülni a valóságos magyar alkotmányból.

Nyilatkozat

 

A Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete (Kásler Árpád képviseli), Makkos Albert közgazdász, Dr. Madari Tibor által képviselt Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője, a Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége (Tilk László Géza elnök képviseli), Soltész Sándor közgazdász, Közvagyon Résztulajdonosainak Polgári Jogi Társasága, a Fehér Kéményseprők Szövetsége (Dabasi Tamás képviseli) és a Magyarok Szövetsége Mozgalom az alábbi közös nyilatkozatot tesszük:

IGAZSÁGOT A GAZDÁKNAK! IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

 

Gazdatüntetés 2005-2012

A 2005-ös gazdatüntetés történelmi folyamatokat indított el, melyek gyökeres változást hoztak Magyarországon. 1000 traktor állt Budapesten a „Gazdák terén” 3 hétig, amíg a tárgyalások eredményre nem vezettek. A traktorok március 13-án hagyták el Budapestet, és most, 7 év után visszatérnek képviselőik, mert jelezniük kell az ország vezetőinek és a magyar népnek, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak. Veszélybe került minden, amiben hittek, veszélybe került a magyar föld, a magyar vidék.

MOGY – egy hétvége, Kárpát-medencei nemzeti összetartozásunk jegyében

 

A Magyarok Szövetsége, Kunszentmiklós Város Önkormányzata és az Országos Baranta Szövetség 2012. augusztus 17. és 20. között közösen rendezi meg a Magyarok Országos Gyűlését a Kunszentmiklós határában fekvő tájvédelmi területen, Bösztörpusztán.

12.360 - A jövő farmja

A jövő farmja

 

A jövő farmjaA jövő farmja

12.359 - Beszámoló az Áldást adj minden magyar szóra rendezvénysorozatról

Beszámoló az Áldást adj minden magyar szóra rendezvénysorozatról

 

Március 2-3-4-én Dunaszerdahelyen nagy sikerrel zajlott az „Áldást adj minden magyar szóra!“ című nemzeti rendezvénysorozat.

12.358 - Magyar Online Újságok, Budapest, péntek, 2012. március 30.

Legnépszerűbb témakörök

Az ezen az oldalon megjelenő cikkeket egy számítógépes program választotta ki és helyezte el.

A megjelenített idő vagy dátum (a Cikkek időrendje funkcióban) azt mutatja, 
hogy egy adott cikket mikor vették fel a Google Hírek rendszerébe, illetve mikor frissítették.Vezető hírek

Schmitt sérthetetlen, de nem bírálhatatlan

Index - 
Orbán Viktor szerint az államfő sérthetetlensége azt jelenti, hogy nem lehet bírálni. Az Indexnek nyilatkozó alkotmányjogászok szerint a köztársaság alaptörvényéből ennek épp az ellenkezője következik, sérthetetlenek csak az uralkodók voltak.

Nemcsak új arc, új agy is kellene

Origo - 
Nem várnak meglepetést a szombati MSZP-s tisztújítástól az [origo] által megkérdezett szocialisták. Úgy vélik, Mesterházy Attila elnök marad, de ez a többség szerint aligha javít hosszú távon a párt népszerűségén. Az MSZP régi vezetői, akik korábban ...

Polt Péter felmentette a Veszprém megyei főügyészt

hvg.hu - 
Felmentette Fejes Péter Veszprém megyei főügyészt és helyettesét, Györe Istvánt a legfőbb ügyész - értesült a Napló Online. A legfőbb ügyész azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmentette a Veszprém Megyei Főügyészség két vezetőjét a hét elején ...

Annan szóvivője: "most van a határideje" a tűzszünetnek Szíriában

hvg.hu - 
Azonnal hozzá kell látnia a Kofi Annan-féle béketerv megvalósításához Bassár el-Aszad szíriai elnöknek - szögezte le pénteken Genfben az ENSZ és az Arab Liga különmegbízottjának szóvivője, hozzátéve, "most van a határideje" annak, hogy a damaszkuszi ...

Rubik-kocka formájú múzeum épül Budapesten

Origo - 
A nagy magyar szellemi teljesítmények bemutatására tervez létrehozni a kormány egy új múzeumot, amely egy Rubik-kocka formájú épületben kapna helyet. Várhatóan 2017-ben nyílik meg a múzeum, a tervezett helyszín a Rákóczi híd budai hídfője.

Ilyet még egy magyar kormány sem produkált

Magyar Nemzet - 
Az államháztartás az uniós módszertan szerint 1204,6 milliárd forint többlettel zárt tavaly, ami a GDP 4,3 százalékát jelenti – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken az MTI-vel. A tárca kiemelte: az egyszeri tételek nélkül az ...

Szeretnék, ha Japán felhagyna ezzel

Magyar Nemzet - 
Az EU sajnálattal vette tudomásul, hogy Japánban csütörtökön kivégeztek három halálraítéltet, és azt szeretné, ha Tokió újból felfüggesztené a halálos ítéletek végrehajtását – közölte Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője.

Fico meggondolta Valko jelölését

Új Szó Online - 
A gazdasági minisztert személyét leszámítva, már teljes a Smer-kabinet. Rábólintott tegnap a Smer elnöksége Robert Fico új kabinetjére, a kormánytagok névsora viszont még nem teljes. Fico ugyanis visszavonta Ján Valko jelölését a gazdasági minisztérium ...

Újabb katonák vesztették életüket

Magyar Nemzet - 
Az egyik katonát egy út mentén elhelyezett pokolgép robbanása ölte meg pénteken, a másik a lázadó fegyveresek egyik csütörtöki támadásában esett el. A NATO egyelőre nem közölte a két halott katona állampolgárságát, s más részleteket sem hozott ...

A román ellenzék bíróságon támadja meg a MOGYE-határozatot

Híradó - 
A kormányhatározat egy új kart hoz létre a magyar és angol tannyelvű szakok számára a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. A kormányhatározat arról is rendelkezik, hogy az egyetemnek választásokat és versenyvizsgát kell szerveznie az új ...

Tovább terjedt Miskolcon a nádasréti tűz

hvg.hu - 
A fatelep és a csarnok is kigyulladt pénteken hajnalra a miskolci Nádasréten, a Tallér utca végén. A tűzoltók 3-as kiemelt riasztás részeként oltják a tüzet. A fatelep mellett egy 800 négyzetméteres csarnok is teljes terjedelmében ég – mondta Rinyu ...

"Jogellenesen bontották el a Károlyi-szobrot" - tüntet az MSZP

hvg.hu - 
"A Köztársaság védelmében" tart pénteken demonstrációt Budapesten az MSZP a Kossuth téri Károlyi-szobor csütörtöki elszállítása miatt - tájékoztatta az ellenzéki párt közleményében az MTI-t. Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke és Horváth Zsolt ...

Nem világháborús bombát találtak Óbudán

InfoRádió.hu - 
A tűzszerészek megállapítása szerint nem világháborús bomba az a tárgy, amelyet Óbudán a Platánliget lakópark sarkánál találtak csütörtökön, és amely miatt mintegy másfél ezer embernek kellett pénteken ideiglenesen elhagynia otthonát.

DK: Orbán elfelejtette megköszönni Gyurcsánynak

BAON.hu - 
A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a miniszterelnöknek a Mercedes-gyár felavatásakor köszönetet kellett volna mondania Gyurcsány Ferenc korábbi kormányfő munkájáért, amelynek eredményeként Kecskemétre telepítette üzemét a Daimler AG.

Régi arcok is felbukkannak Fico új kormányában

hvg.hu - 
Jóváhagyta a leendő szlovák kormány tagjainak listáját a parlamenti választásokon győztes Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) párt elnöksége péntek délután. Az új szlovák kormány összetételét - az április negyedikén alakuló ülést tartó új szlovák ...

Schmitt Pál nélkül osztották ki a Magyar Innovációs Nagydíjakat

hvg.hu - 
A 2011. év kiemelkedő innovációinak díjazására átadták a Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket pénteken az Országházban. Az eseményen a köztársasági elnök is részt vett volna, ám péntek reggel lemondta a programjait. A 2011. évi Magyar Innovációs ...

Több mint 3 milliárd euróval finanszíroztuk tavaly a külföldet

Privátbankár.hu - 
Tavaly a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség 3,58 milliárd euróra rúgott, a negyedik negyedévben pedig 835 millió euró (254 milliárd forint) volt. A szezonális hatások kiszűrésével a finanszírozási képesség a GDP 3,8 százaléka, ...

Nagyot bukott a RIM a tavalyi üzemzavar miatt

Computerworld Online - 
A BlackBerry gyártója csütörtökön, egy befektetők és részvényesek számára rendezett konferencián közölte: 54 millió dollárt bukott a tavaly októberi globális üzemzavar miatt. A BlackBerry okostelefonokat és táblagépeket gyártó kanadai Research In ...

Országos energiaszolgáltatóvá válik a Magyar Telekom

hvg.hu - 
Április 1-jétől az ország teljes területén kínál áramot és földgázt lakossági ügyfeleinek a Magyar Telekom - tájékoztatta a vállalat pénteken. A Magyar Telekom megújítja, tovább egyszerűsíti kedvezményrendszerét - közölte a cég.

Az Mtel és a Richter vonszolta ma a magyar piacot

Portfolio - 
Továbbra is kitart a pozitív nemzetközi hangulat a régióban az uniós tűzfal elfogadás után, míg Nyugat-Európában is csak annyiban változott az összkép, hogy a kezdeti mínuszok kissé zsugorodtak. A BUX minimális pluszban zárta a kereskedést, ...

Bemutatják Einstein agyának szeleteit Londonban

Origo - 
Pácolták, szárították, átfúrták, mumifikálták, darabolták, valamint szeletelték. A csütörtökön Londonban megnyíló Brains: The Mind as Matter című kiállítás, amelyen Einstein agya is látható, azt mutatja be, hogy a tudomány nevében mi mindent műveltek ...

A Föld órája az emberek összefogását szolgálja

Oroszország Hangja - 
Az idén csaknem 2 milliárd ember, egyebek között 15 millió orosz honpolgár vesz részt az Föld órája akcióban, amelyik a világ legnagyobb ökológiai akciója. A Föld óráját a Wild World Found (WWF) rendezi meg évente március utolsó szombatján.

Szávay Ágnes visszatér és indulna az olimpián

Borsod Online - 
Budapest, 2012. március 30., péntek (MTI) – Szávay Ágnes tízhónapos kényszerszünet után áprilisban visszatér a teniszpályákra és indulna a nyári ötkarikás játékokon Londonban. A magyar játékos pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, ...

Rejtélyes sérülés miatt nem játszhat a City sztárja

Magyar Nemzet - 
Az argentin játékos edzője szerint egy „hülye" sérülés miatt lesz kénytelen elmulasztani a Sunderland elleni bajnokit, de hogy pontosan milyen problémáról van szó, nem lehet tudni: „Ez egy hülye sérülés, nem az ő hibája, de így nem lehet játszani" ...

Egy örök élményt vettek el a gyerekektől - letaglózta az U17 ...

Origo - 
A játékosok és a szövetségi edző, Pisont István is hatalmas csalódásként élték meg, hogy a pályán elért csoportelsőség ellenére az U17-es labdarúgó-válogatott lemaradt a Eb-döntőről. Pisont nem érti, az UEFA miért nem pontlevonással büntette az ...

Simeone: A hannoveriek helyében nagyon boldog lennék

Nemzeti Sport - 
Három 2–1-es hazai siker mellett egyetlen idegenbeli győzelem született az Európa-liga negyeddöntőjének első játéknapján, amelyet követően a Schalke otthonában diadalmaskodó Athletic Bilbao az egyetlen, melynek szurkolói nyugodtan várhatják a jövő heti ...

Veszprémbe tartanak a válogatott tagjai

Napló - 
Veszprém - Magabiztos győzelmet aratott Gyöngyösön, edzőmérkőzésen a jövő heti olimpiai selejtezőtornára készülő magyar férfi kézilabda-válogatott Algéria legjobbjai ellen. A Mocsai Lajos által irányított együttes Algéria ellen lépett pályára ...

Kelemen Hunor - In memoriam Fodor Sándor

Transindex (sajtóközlemény) - 
„Elérhető boldogság az, ha az embernek sikerül egyensúlyba kerülnie önmagával. Az önmagunkkal való egyensúlyt azonban nagyon nehéz saját erőből megteremteni. Minden ember segédeszközhöz folyamodik. Boldogsága attól függ, megtalálja-e azt a fogódzót, ...

Szerelmes ska a PASO-tól

Metropol - 
A boltokban a Pannonia Allstars Ska Orchestra új lemeze. Főként szerelemről szól a Lovemonster. Az énekessel, KRSA-val beszélgettünk. A szerelem témája körül forog az új lemez legtöbb dala. Ez tudatos elhatározás? – Inkább véletlenül alakult így.

Réthelyi lép Schmitt helyére

Híradó - 
Réthelyi Miklós nemzetierőforrás-miniszter nyitja meg este Bécsben a Magic and Mystery című Munkácsy-kiállítást, amely szombattól látogatható a bécsi Künstlerhausban - közölte a tárca pénteken az MTI-vel. Az intézmény honlapja szerint eredetileg ...

Szabad-e a vélemény?

Népszava - 
Három hét múlva a Millenárison újból kezdetét veszi a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Ez lesz a XIX., és a szervezők díszvendégségbe idén sem egyetlen államot, hanem egy egész régiót hívnak: a skandináv országokat. A Budapest Nagydíjat a világhírű ...