Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2008. július 31., csütörtök

1.082 -

2008. július 30., szerda

1.081 - Prof. Dr. Bokor Imre a Justitia Bizottság elnöke: MIT VETTEK EL ÉS MIT ADTAK A KOMMUNISTÁK A MAGYAR NÉPNEK!

Von: Péteri Attila Árpád [mailto:pa01@interware.hu]
Gesendet: szerda, 2008. július 30. 00:31
An: Kutasi József
Betreff: Mérleg!

MÉRLEG

 

MIT VETTEK EL ÉS MIT ADTAK A KOMMUNISTÁK A MAGYAR NÉPNEK

(KUN BÉLÁTÓL - RÁKOSIN ÉS KÁDÁRON ÁT - GYURCSÁNYIG)

AMIT ELVETTEK

1/ Az általuk osztályidegenek tartottak ingó és ingatlan javait (államosítás címén és

kisajátítás vagy kitelepítés útján);

2/ A parasztok földjét és a vállalkozók anyagi alapját;

3/ Ereklyés országzászlónkat;

4/ Nemzeti és vallási ünnepeink többségét;

5/ Nemzeti (történelmi) címereink többségét;

6/ A Trianoni emlékművet;

7/ Útleveleinket (évtizedeken át megnehezítve külföldi utazási lehetőségeinket);

8/ Vallási iskolák és egészségügyi intézményeink döntő többségét;

9/ Szakszervezeti és vállalati üdülők többségét;

10/ A betegellátást biztosító kórházi és rendelőintézeti kapacitás 30%-át;

11/ Egészségügyi dolgozói státuszok 35-40 %-át;

12/ Történelmünk és történelmi nagyjaink hiteles oktatását;

13/ Privatizálás címén az állami vagyon 85-90%-át;

14/ Műveleti terület címén a Kossuth teret;

15/ A Magyar Honvédség objektumainak, technikájának és személyi állományának determináns részét.

 

AMIT ADTAK

1/ Proletárdiktatúrát;

2/ Kun, Károlyi, Lenin, Sztalin szobrokat;

3/ Akasztófát, sortüzeket, koporsó nélküli temetést, jeltelen sírokat;

4/ Vörös csillagot, sarlót-és kalapácsot, szovjet címerféleségeket, szovjet tanácsadókat;

5/ Kuláklistát;

6/ Magyar GULAG-ot;

7/ Szovjet ünnepeket, munkaversenyt, brosúrákat, áruhiányt, selejtes árukat;

8/ Marxista maszlagot, párttitkárokat, úttörő nyakkendőket és KISZ vezetőket;

9/ Május elsejei felvonulóknak egy pár virslit és egy pohár seritalt;

10/ Békekölcsönöket;

11/ Kolhozokat és szovhozokat.

12/ Szóvivők és államtitkárok tömegét;

13/ „Melegek” felvonulását és védelmét;

14/ Csúcstechnikájú vízágyúkat, páncélozott személygépkocsikat, gumilövedékeket, „viperákat”, könnygázvetőket, mobil kordonokat;

15/ Vizitdíjat, kórházi széfeket, várakozási listát;

16/ Agyonbürokratizált orvosi vényeket és gyógyvízkúrák igénybevételi procedúráit;

17/ „Kékcédulákkal”, majd „dübörgő gazdasággal” , 19 ezer forintos ígérettel, valamint reggeli, esti és éjszakai hazugságokkal nyert választásokat.

18/ Kipróbált bolsevikok tömegét: Kun Bélát, Szamuely Tibort, Rákosi Mátyást, Farkas Mihályt, Gerő Ernőt, Apró Antalt, Marosán Györgyöt, Péter Gábort, Biszku Bélát, Aczél Tamást, Fekete Jánost, Ormos Máriát, Berecz Jánost, Gál Zoltánt, Gyurcsány Ferencet, Lendvai Ildikót, Kóka Jánost, Horváth Ágnest, stb., stb., végül pedig,- de nem utolsó sorban: Kádár Jánost, történelmünk legvéresebb kezű despotáját, hazugját és a világtörténelem legaljasabb hazaárulóját.

(Prof. Dr. Bokor Imre)

a Justitia Bizottság elnöke

 

MELLÉKLET

KIVONAT A KOMMUNISTA ÉRTELMEZŐ SZÓTÁRBÓL

BOLSEVIK: kommunista a köbön.

BÉKEHARC: előkészület háborúra.

CSENGŐFRÁSZ: hajnali csengetéskor jelentkező pavlovi reflex.

GULAG: szocialista munkatábor.

ELSŐ TITKÁR: lásd: főtitkár.

FEKETE(FÜGGÖNYÖS) GÉPKOCSI: baljós előjel.

FŐTITKÁR: élet és halál ura.

FUNKCIONÁRIUS: VIP-es elvtárs.

IDEIGLENES TARTÓZKODÁS: berendezkedés végleges maradásra.

KB-PÓTTAG: félkész bolsevik.

KB-TAG: kész bolsevik.

KOMMUNISTA SZOMBAT: elorzott pihenőnap.

KOMMUNIZMUS: gyengeelméjűek délibábos ábrándja.

KRITIKA: taposás lefelé, hízelgés felfelé.

KULÁK: kiirtandó dolgos paraszti réteg.

LATRINA: WC a GULAG-on.

LENIN-HEGY: dombos terület Moszkvában.

LENINIZMUS: marxizmus a gyakorlatban.

MÁJUS ELSEJEI FELVONULÁS: gyalogtúra bolsevik főguruk előtt.

MÁLENKIJ ROBOT: bizonytalan időtartamú szovjet turistaút.

MUNKAVERSENY: normán felüli selejt gyártás.

NÉGYSZEMÉLYES BÖRTÖNCELLA: zárka 20-26 főre.

NÉPIDEMOKRÁCIÁK: szovjet szatellitállamok.

NOSZF: szocialista puccs,- Nagy Októberi Szocialista Forradalomra keresztelve.

OSZTÁLYELLENSÉG: üldözendő társadalmi réteg.

OSZTÁLYHARC: vélt ellenség, valamint barát (elvtárs) likvidálása.

ÖNKRITIKA: nem létező bolsevik fogalom.

ÖTÉVES TERV: négy év alatt teljesítendő ötévi előirányzat fele.

PÁRTTITKÁR: kiemelt bolsevik.

PROLETÁRDIKTATÚRA: szabad rablás, szabad terror.

SZEMMINÁRIUM: fontoskodó csevej a nagy semmiről.

SZÍVÁTSZÚRÓ VASBOT: GULAG barakkokból kidobott holttestek „ellenőrzéséhez”.

SZOCIALIZMUS: kommunizmus köbgyök alatt.

SZOCIALISTA DEMOKRÁCIA: fából vaskarika.

SZTALINIZMUS: leninizmus folytatása.

VAGONVÉGRE SZERELT VASGEREBLYE: vagon alján kibújt szökevény „befogó”.

VAGONTETŐ-GÉPPUSKA: vagontetőt kibontó rabok elleni fegyver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.080 - Mózes Gyula Székelyudvarhely: Engedjék meg, hogy a melléklettel bemutatkozzak Önöknek!

Von: Mózes Gyula [mailto:mozesgyula@clicknet.ro]
Gesendet: szerda, 2008. július 30. 08:00
An: Kutasi József
Betreff: Bemutatkozás!

 

Tisztelt Kutasi József

 

Engedjék meg, hogy a melléklettel bemutatkozzak Önöknek.

 

Barátsággal: Mózes Gyula

 

Székelyudvarhely

 

 

Magyar Köztársaság

Főkonzulátus

Csíkszereda

 

Tisztelt Főkonzul úr!

 

Én, Mózes Gyula, édesanyám Bodola Mária, a következőket hozom tudomására: Székelyudvarhelyen az elsők közt voltam akik igényelték a Magyar Igazolványt!

Kiállítási idő: 2002. 05. 23.

Ma 2006. 10. 19-én, az első, vagy elsők közt vagyok, akik lemondanak róla. Visszaadom! Nem tartok rá többé igényt.

 

Indoklásom:

1. “…de szeretném Önöknek elmondani és szeretném Önöket arra kérni, hogy higgyék el: meg kell őrizni a magyar igazolványt, mert nincs messze az idő, amikor a magyar kormány által kibocsátott koronás igazolvány lesz a Kárpát-medence legértékesebb dokumentuma.”

Orbán Viktor, Tiszaújlak, 2003. július 14.

 

Ezt 2005. szeptember 26-a óta nem hiszem!

 

2. A már egy hónapja tartó, Budapest Kossuth Lajos téri tüntetés sorozatot kiváltó, antalli örökség-et betetéző balatonőszödi beszéd ihlette verset idézve, a koronás igazolvány biztosította jogokról lemondok.

 

“Neked kurva ez az ország

Nekünk édes hazánk,

Küldenél, de nem megyünk:

Ezt hagyta ránk anyánk, apánk.

……………………………….

Neked hazátlan román

Nekünk erdélyi magyar testvér,

Kinek régi álmát kilopták;

S te ezért sokat tettél.”

 

3. „…Minden ember és minden nemzet hozzájuthat pénzhez, anyagi javakhoz: más népek-emberek leigázásával, kifosztásával, rablással, lopással, kölcsönkéréssel, uzsorakamattal és ügyeskedéssel, de maradandó nemzeti értéket, közös és egyéni vagyont csak munkával lehet megteremteni. Értékteremtő munkánkhoz elsőként rendezni kell közös dolgainkat. Rendet kell teremteni. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ismét az örök erkölcsi törvények legyenek minden embernek, minden közéleti funkciót vállaló vezetőnek is a legfőbb törvénye.”

Dr. Papp Lajos magyar állampolgár.

 

A bekövetkező rend reményében, valamint annak tudatában, hogy a trianoni békediktátum következtében elcsatolt területeken élő magyarokkal együtt hamarosan visszakapom jogtalanul elvett állampolgárságom, Ön iránti megbecsüléssel:

 

 

Mózes Gyula

Székelyudvarhely, 2006. október 19.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.079 - Dr. Gyarmati Péter: Demokráciának kellene lennie itt, vagy mi a szösz? Király kell, császár? Első Orbán, a viktor? És mit szólna mondjuk Szabó 13. Jánoshoz, vagy Tóth 42. Istvánhoz...

Von: dr. peter gyarmati [mailto:gyarmati@gyarmati.dr.hu]
Gesendet: Mittwoch, 30. Juli 2008 11:48
An: Kutasi József;
Betreff: Ki ez az Orbán Viktor?

 

Kedves Tóth Anikó!

 

Tudom engem nem szólított meg a 'ki legyen az ország vezetője' ügyben, azért talán megengedi, hogy hozzászóljak.

 

Az egyik magyarázatot azt hiszem megkapta Halász Józseftől, nevezetesen a választás arra való, hogy KIVÁLASSZA a képviselőket, azokat, akiket a választók ALKALMASnak találnak!

 

Például Ön Orbán Viktort választotta, mások mást! Honnan vette, hogy Ő alkalmas lesz? Egyáltalán alkalmas volt és alkalmas-e most? Honnan tudja, hogy megváltó lesz?

 

Én például Önre szavaznék! Legyen Ön a miniszterelnök, vagy más állami funkciós! Ehhez mit szól?

Mélyedjen el önmagában és azután kérdezze meg önmagát, hogy ki legyen a magyar fő isten, vagy mi! Azt a kérdést is tegye fel, hogy mennyire fontos ez!

 

Másik gondolat: demokrácia van, vagy királyválasztás lesz?

Egy ország vezetését, csak úgy tudja elképzelni, hogy fog egy "szimpi" pasit, vagy nőt(!) és az élre teszi! Az majd megold mindent! IGEN? Ugye NEM! Hát akkor?

Demokráciának kellene lennie itt, vagy mi a szösz? Király kell, császár?  Első Orbán, a viktor? És mit szólna mondjuk Szabó 13. Jánoshoz, vagy Tóth 42. Istvánhoz, ahogy azelőtt számozták az egyforma nevüeket az azonos intézményben? Király kell uralkodó? Akkor nem mindegy kinek a ... nyaldossa? Darab-darab!

 

Kellemes uralkodóválasztást kívánok és nem akartam megsérteni sem Önt, sem senki mást, de ezt a kérdést feszegetik és ennek tisztánlátása most irtózatosan fontos. NEM A KISEBB SZART AKARJUK VÁLASZTANI!

Pucoljuk ki egyszer végre a küblit, ami a mi Magyarországunk!

 

Tisztelettel

Dr. Gyarmati Péter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Anikó Tóth írta:

Kedves Halász József!

Én nem vagyok egy begyepesedett Orbán imádó, de nem válaszolt a kérdésemre: kit képzelnek el Önök Magyarország vezetőjének, kit ajánlanak Önök, kire szavazzak majd a két év múlvai választásokon, vagy ha holnap lenne a választás?

Ezt őszintén kérdezem, nem cinikusan, hanem teljesen őszintén.

Köszönöm válaszát előre is.

Tné Anikó

"Halász József dr." <hjozsef@pannoniatv.hu> írta, 2008.07.29.:

Kedves Tóthné Anikó!

Igaza van! Orbán Viktor példát mutatott abból, hogy mi a magyar egység, mi a magyar összefogás! Olyan egységre lépett Gyurcsánnyal, Kókával, a Lisszaboni Szerződés (előtte az EU Alkotmány) megerősítésekor, mint a huzat! Az sem zavarta, hogy nem tudja, mit ír alá. Részletkérdésekkel nem bajlódik, ha a nemzeti egységről van szó!
Sőt, már korábban is megmutatta, milyen a jó csapatjátékos! Kormánya elfogadta a termőföld idegenek kezébe átjátszását lehetővé tevő nemzetközi szerződését (a termőföld a tőke része) és Medgyessynek aláírás-készen adta át a kvótát elfogadó jegyzőkönyvet.

Na, ne bolondozzunk, emberek! Vegye mindenki észre, hogy Orbán Viktor és a FIDESZ éppúgy liberális (igaz "mérsékelten"), mint Gyurcsány, Fodor, Kóka, vagy Dávid Ibolya. Tehát éppúgy nem várható el tőle a jelenlegi szenvedhetetlen iga levetése, mint a többi parlamenti párt vezetőjétől.

Van különbség Orbán és Gyurcsány között? Természetesen. Igaz, hogy az EU csatlakozással mindketten jóváhagyták a magyarságra hozott halálos ítéletet, de amikor Gyurcsány elkezdte az ítélet végrehajtását, akkor Orbán keményen tiltakozott: "Te Fletó, kidörzsöli a nyakakat a kötél! A bárd meg nincs minden tranzakció után megélezve!"

Óriási a különbség!

Tudom, hogy a megrögzött Orbán-nagynénik és a-nagybácsik gyalázatnak tartják, amit írtam, mert szemellenzőjükkel csak balt és jobbat látnak, nem akarják akkor sem észrevenni a nyilvánvalót, amikor kiveri a szemüket.

Kedves Szibilla!

Köszönöm az írásodat. Remélem, ugyanígy "oldalaktól nem fertőzve" dolgozol továbbra is, mert nincs bal- és jobboldal, csak magyar érdek, amivel szemben áll az idegen érdek, amit a diktátorok kengyeltartó helytartóságának magyarul beszélő tagjai képviselnek a magyarsággal szemben.

Szeretettel, Halász József

Anikó Tóth írta:

Kedves Mindenki!

Egyszerű és rövid véleményem az, hogy varga szibilla irománya a széthúzást erősíti akkor, amikor éppen össze kellene fognunk a jobboldalon. Tragédiánk, hogy nem tudunk összefogni, és ezt használják ki a komcsik. Önirónikusan azt is mondhatnám, hogy megérdemeljük sorsunkat. Tény hogy többen vagyunk a jobb oldalon, mégsem tudjuk leváltani, elkergetni a posztkommunista gyurcsány-bandát. Köszönhető ez az ilyen varga szibilláknak is, aki egyébként lehet, hogy egy komcsi ügynök, különben józan ésszel nem írna és terjesztene ilyen ostobaságokat. Röhögnek a komcsik a markukba, hogy mi ilyen marhák vagyunk. Ha nem tudunk összefogni, ezek megint megnyerik a választásokat. Az én véleményem, hogy Orbán Viktor egy tisztességes politikus, becsületes ember és kiváló családapa. Ha ő lenne a miniszterelnökünk, ma nem tartanánk ott ahol, a teljes anyagi, erkölcsi, demográfiai, gazdasági stb mélyponton! Tessék csak összehasonlítani a polgári kormány alatti mutatókat és a mostaniakat és egyértelmű a kép. Csak a sok szegény, média által elbutított, elvakított konzum idióta embertársunk nem látja a helyzetet. Aki Orbán Viktort gyalázza az ostoba hülye, és nem érti meg, hogy Orbán Viktornak is kompromisszumokat kell kötnie a "nagyhatalmakkal", máshogy nem megy, és úgy kel védenie nemzeti érdekeinket. Az úgynevezett "radikális jobboldal" kit tud felmutatni Orbán Viktor alternatívájaként, kérdezem, kit tud felmutatni? Varga szibilla kit szeretne látni ma Magyarország vezetőjeként, olyan politikusként aki ki tudja vezetni országunkat a mélységes válságból?

Kíváncsian várom a választ.

Tisztelettel:

dr Tóthné, Anikó

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1.078 - Magyarországon csak az a po­litikus kell, csak az tud labdába rúgni, aki kézben tartható.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Magyar Sors Online Közszolgálat [mailto
:magyarsors@gmail.com]
Gesendet: szerda, 2008. július 30. 19:01
An: Kutasi József

Betreff: Csurkától Orbánon át Medgyessyig, mindenki zsarolható

 

http://magyarsors.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2439&Itemid=112>

 

Magyar Sors Online   

 

Csurkától Orbánon át Medgyessyig, mindenki zsarolható

 

Ez egy nagyon fontos kérdés. Magyarországon csak az a po­litikus kell, csak az tud labdába rúgni, aki kézben tartható. Van olyan ügye, ami miatt azt lehet neki mondani: Öcsi, eddig és ne tovább! Csurkától Orbánon át Medgyessyig. Mindenki zsarolható. Ez így van felépítve, tudatosan. Nem ismertem fel, vagy nem akartam felismerni, hogy a par­lamenti demokrácia akkor is és most is nem a politikai elit demokráciája... Pártfrakciók döntöttek és döntenek arról, hogyan kell szavazni, és nem a képviselői lelkiismeret... Ha kell, ma már be tudom bizonyítani.

 

Hasznos Miklós:

,,Idealista nyuszik voltunk, ós bűnösök vagyunk."

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008. július 29., kedd

1.077 - Die Mehrzahl der Ungarn spart zu wenig für "schlechte Zeiten". Nach Ungarn nie ohne Papiere

Von: Google Alerts [mailto:googlealerts-noreply@google.com]
Gesendet: Dienstag, 29. Juli 2008 22:27
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff
: Ungarn können nur wenig sparen

http://www.pesterlloyd.net/a_logo_lloyd_gross.gif

30.07.2008
Ungarn können nur wenig sparen

Die Mehrzahl der Ungarn spart zu wenig für „schlechte Zeiten“. Eine internationale Umfrage des Lebensversicherers Aviva ergab, dass 77% nicht ausreichend Vorsorge für Anschaffungen oder Notlagen treffen könnten.

Rund die Hälfte der Befragten gab an, überhaupt nichts sparen zu können. 10% meinten, sie würden im Schnitt 60.000 bis 120.000 HUF (260-500 EUR) pro Jahr auf die hohe Kante legen, lediglich 1% spart pro Jahr mehr als 500.000 HUF (2.000 EUR). Damit liegen die Ungarn bei der Sparquote ca. 50% unter ihren Nachbarn in Österreich.

Generell werden in Ungarn, wenn überhaupt, eher kurzfristige Anlageformen bevorzugt. Längerfristige Spar- oder Vermögensmodelle werden als zu riskant angesehen, eruiert die Studie. So seien nur rund 10% der Menschen bereit, ihr Geld für länger als zehn Jahre fest anzulegen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach Ungarn nie ohne Papiere

http://www.omnibusrevue.de/sixcms/detail.php?id=738783

Passagiere sollen ihre Dokumente bei der Einreise dabei haben

Wenn Busreisende nach Ungarn ohne gültige Reisepapiere einreisen, ist im Gelegenheitsverkehr von Busunternehmen keine Geldstrafe mehr zu zahlen. Das hat der bdo mitgeteilt. Die Strafe hatte bislang 4.000 Euro betragen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für den grenzüberschreitenden Linienverkehr. Dort wird das Busunternehmen auch weiterhin für jede Person, die keine gültigen Papiere vorweisen kann, mit einer Strafe von 4.000 Euro belegt.

Generell empfiehlt der LBO, dass auch im Gelegenheitsverkehr geprüft wird, ob jeder Reisegast gültige Papiere dabei hat. In Großbritannien drohen dem Busunternehmen beispielsweise Strafen von 2.000 Pfund pro „illegalem Einwanderer“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.076 - Íme a bizonyíték a turulvédő "erőpróbán"!


---------- Forwarded message ----------
From: Kutasi József
Date: 2008/7/28
Subject: 1.076 - Íme a bizonyíték a turulvédő "erőpróbán"!
To: Kutasi Daniel

1.075 - Kutasi József - HÍRLEVÉL 2008/ 61 - Neked Nekünk: Ismeretlen szerző verse! LEE GALLOWAY - CANON - "Neked kurva ez az ország, Nekünk édes hazánk."

 

Kutasi József – HÍRLEVÉL 2008/ 61

 

 

Von: János Czapp [mailto:czapp81@gmail.com]
Gesendet: hétfő, 2008. július  28. 22:06
An: Kutasi József
Betreff: Neked - Nekünk

Czapp János: "és maradok ezentúl, míg csak élek töretlen hittel ember és magyar."

 

Neked Nekünk! Ismeretlen szerző verse! LEE GALLOWAY – CANON – „Neked kurva ez az ország, Nekünk édes hazánk…“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kedves Magyar Testvéreim!

 

Akik megsértődtek változtassanak rajta,  vagy keressenek egy másik hazát a sivatagba, de ne Magyarországon! Én is vissza szeretnék az Anyaországba költözni -  amit 1956-ban elhagytam - , de ilyen körülmények közt, még mindig lehetetlen.

 

Igaz szeretettel,

 

Kutasi József

www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Von: Katona Ferenc [mailto:frontharcos@freemail.hu]
Gesendet: kedd, 2008. július 29. 05:18
An: 'Kutasi József'
Betreff:  Az idő múlása

 

    Kedves Jóska Bácsi!

 

    Inkább kezdem úgy, hogy „Kedves Jóska Öcsém!”, mert pontosan 14 nappal előztelek meg ezen a Sárgolyón: 1936. 07. 12- én, vasárnap délelőtt 10 órakor, amikor szülőfalumban éppen beharangoztak a szentmisére.

    Természetesen szívből köszöntelek a 72- esek táborában, s kívánom, hogy még 102- esek között is köszönthesselek! Adjon Neked a Jóisten jó egészséget, hogy még sok-sok éven át folytathasd nagyon hasznos munkádat a nemzeti oldalon.

    Egyszer már mondtam, hogy Hírfutárodat igen sokra értékelem: nemrég néztem végig, s a rajta olvasható anyag arra a következtetésre juttatott, hogy amennyiben a különböző radikális csoportok vezetői ugyanúgy végigtanulmányozzák mint én, rá kell jönniük egy egyszerű, de alapvetően fontos igazságra. Ti. arra, hogy teljes egység nélkül nincs mit keresgélnünk. Lerághatják egymás fülét a nagy marakodásban, kifelé akkor is egységes politikai akaratot kell mutatniuk. Itt nem Kovács Géza, Kőműves Géza, Halász József, Schuster Lóránt, Hegedűs Lóránt, Vass István, Takács András, Papp Lajos, Vona Gábor, meg a többiek sorsa forog kockán, hanem egy egész nemzeté, amit most meg kell menteni. Ez kell, hogy a szemük előtt lebegjen, s ha nem teszik meg, nem lesz szükséges hazaárulózniuk egymást, mert valamennyien azzá válnak. Aki pedig jobban szereti saját magát, a saját pártját, bármilyen civil szervezetét, szűk követő csoportját (az őt istenítőket), mint drága magyar nemzetét, édes anyanyelvét, az addig szálljon ki, míg mi, egyszerű népünkért és Hazánkért aggódó százezrek, ki nem ebrudaljuk. Nem igaz, hogy nem találnak egy politikai legkisebb közös többszöröst, a nemzetközi politikában is képviselhető nemzeti minimum programot. Mert ha nem, nem méltók a magyar névre, s főleg a nemzet politikai képviseletére. Akkor keressünk új embereket, s Magyarok Istene segíteni fog nekünk ebben!

    Köszönöm a csodálatos zenés dia összeállításokat, amiket küldesz! Igazán gyönyörűek, némelyik egészen megkapó, sőt megható.  

    Ismételten baráti szeretettel köszöntelek, élj sokáig a lehető legjobb egészségben:

                                                                                                                                                                            Kerecsensólyom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2008. július 28., hétfő

1.074 - Nyíltlevél Kalmár Lászlónak!

Von: "Halász József dr." [mailto:hjozsef@pannoniatv.hu]
Gesendet: szombat, 2008. július 26. 10:07
An: Kutasi József
Betreff: Nyíltlevél Kalmár Lászlónak

 

Kedves Krokó tanár úr!

Őszinte érdeklődéssel olvastam "Orbán-ellenes kampány: Profik és balekok" c. szerecsenmosdató írásodat.

Sajnos, vagy nem sajnos, de Te a tényekkel nem akarsz szembenézni. Olyan vagy, mint az az "Orbán-nagynéni", akik Csepelen, beszédem után nehezményezve, hogy Viktort is elmarasztaltam, utolsó érvként azt mondták: "Amikor a szörnyűségeket csinálta, még aranyos kisfiú volt, aki nem érthette, mi a következménye annak, amit tesz."

A tények lényege a következő:

1.

Az EU csatlakozáshoz előkészített mezőgazdasági kvótarendszert "aláíráskészen" adta át a Medgyessy kormánynak. (Tudod, ez az, ami - több nemzetvesztő gyalázat mellett - egymillió hektár termőterületet kivett a "terület-támogatási" alapból.)

2.

Az EU liberális alapelveinek legnemzetellenesebb tételét, a "tőke szabad áramlását" biztosító termőföld-kiszolgáltatási egyezményt az Orbán kormány írta alá. (Tudod, ez az, ami lehetővé teszi, hogy - puszta életét mentve - a parasztember rákényszerüljön legnagyobb kincse, a termőföld eladására.)

3.

A FIDESZ 2004. december 20-án a megbukott EU Alkotmányt egyhangúan, az ezt átvarázsló Lisszaboni Szerződést 2007. december 17-én két képviselő kivételével megszavazta. Ez utóbbit úgy, hogy a határozathozatal előtt nem olvasták el, mert nem is olvashatták, hiszen a hivatalos szövegegyesítés csak 2008. május 9-én jelent meg. (Tudod, ez az a szerződés, ami a magyar termék magyarországi esélyegyenlőtlenségét garantálja, elveszi tőlünk a jogalkotást, a gazdaság, a kereskedelem, az adó, a pénzügy, a kül- és belbiztonság saját érdekünkben történő működtetését - vagyis megfoszt bennünket függetlenségünktől.)

A pártrendszer százalékháborúja azok számára valós érv, akik az igazságtól menekülnek, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a megosztást - mint a diktatúra fenntartásának alapeszközét - leginkább a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog gyakorlásának meggátolása eredményezi. Ebben pedig a parlament minden pártja fej-fej melletti "küzdelmet" folytat.

A FIDESZ és a személy szerint Orbán Viktor megmérettetését az jelentené, ha mernék - és személy szerint ő merné - vállalni a tényeken alapuló vitát velem az EU csatlakozás előkészítéséről és hatásáról. Természetesen ez vonatkozik a többi liberális - vagyis az összes parlamenti - pártra és azok vezetőire is.

Persze, kérdezheted azt, hogy ki vagyok én, hogy össze akarom mérni érveimet a "nagyokkal".
Nos, ezt a lekicsinylést egy évvel ezelőtt talán (akkor sem a tartalom, hanem a forma kapcsán) elsüthetted volna, de ma már nem.
Most már más a helyzet.
Ha magyar EU parlamenti vagy országgyűlési képviselő nem is, de az Európai Bizottság egyik - magyar származású - vezető tisztségviselője leült velem egy nyolc órás vitára és "nem volt meggyőző" velem szemben, ahogyan azt a vitán részt vevő - sajnos - zárt kör tagjai megjegyezték. (Az erről készült - értelemszerűen "titok-tartó" - közleményt elolvashatod "A vita üzenete" címen.)
Az a tény, hogy az EU tagországaiban egyre erősebb a liberalizmus-ellenesség, természetszerűen azt eredményezte, hogy akik együvé tartoznak az államok és emberek szabadság-visszavételének akaratában, meg is találják egymást. Az a tény, hogy az Európai Bírósághoz tett feljelentésem eredményezte a kapcsolatfelvételét az EU Parlament antiliberális erőivel, ékes bizonyítéka ennek.
Ez a kapcsolat eredményezte, hogy felkértek a Lisszaboni Szerződés helybe léptethető "Európai Konföderációról" szóló szerződéstervezet elkészítésére, amelynek a vitája Brüsszelben lesz ez év szeptemberében.
Szóval, kedves Laci, csak alap nélkül hivatkozhatsz arra, hogy "kicsi" vagyok Orbánnak, Gyurcsánynak és a többi elvtárs-úrnak.

Felvetheted még azt, hogy nem áll mögöttem tömeg. Ez így van, és így is marad. Ugyanis nem mögém kell, hogy álljanak, hanem mellém! Ez a hatalmas különbség a megosztó pártrendszer és az egyesítő természetes érdekképviselet között. De, hogy ne tudd lesöpörni ismert stílusodban mindazt, amit a liberalizmust elutasító erő Magyarországon jelent, szíves tájékoztatásodra közlöm, hogy már most meg tudom nevezni azokat az embereket (legalább 20.000 választó, a jogszabály szerint), akik aláírásukkal lehetővé teszik, hogy az EU Parlamenti választásokon a föderatív EU-t a konföderatív EK-val felváltó erő jelöltjei indulni tudjanak. És, hogy újabb "fogási lehetőséget" vegyek el Tőled: Én nem akarok indulni az EU parlamenti választáson (nekem ugyanis más a küldetésem), hanem azokat támogatom, akik az egészségügyben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzetiségpolitikában, a mezőgazdaságban és a többi szakmai területen tudják és merik vállalni - az EU-ban taktikai okból Magyar Modellnek nevezett - Szent Korona értékrendet. Megjegyzem még, hogy a konföderációra áttérés nemcsak nemzetközi szerződés kérdése, hanem minden országban a liberális-kapitalizmus mintáját az önigazgatás mintájával felváltó (paradigma)váltásra van szükség. Ezért készítettem el mintaként a társadalmi együttélés szentkoronai hármasságon alapuló szabály-rendszerének (jogrendszerének) első két szintjét, amit a http://eunyet.hu honlapról letölthetsz és elolvashatsz.

Kedves Laci, kedves Krokó tanár úr!

Szeretettel kérlek, gondold át írásodat, és - ha tényleg a magyarság érdekeiért küzdesz - ne támogasd a nemzetvesztő liberális pártokat, embereket, gondolatokat, még akkor sem, ha azok korábban - és esetleg most is - kenegetik a mézet az előtted húzogatott madzagra!

Kelt Szegeden, 2008. július 26-án.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel: Halász József

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.073 - WEBCounter ID-Übersicht: Kutasi József - Politikai Hírfutár - www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

Von: webcounter@goweb.de
Gesendet: Montag, 28. Juli 2008 08:58
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

 

 

 

 

Homepage Bezeichnung:

Kutasi József - Politikai Hírfutár

eingetragene EMail Adresse:

antal@jozsef-kutasi.de

eingetragene Kategorie:

Sonstiges

aktueller Counterstand:

12382

letzter Zugriff am:

Mon, 28 Jul 2008, 08:41:07

Anzeige in der HITParade:

JA

Statistiken erzeugen:

JA

gewähltes CounterLayout:

28

Zugriffe der letzten 7 Tage:

11 / 42 / 55 / 37 / 38 / 26 / 93

durchschn. Hits pro Tag:

43

 
 

 

1.072 - Bakk Istvan: Nagyon koszonom a munkadat.

Von: bakk.istvan@ujvilagfesztival.hu

Gesendet: hétfő, 2008. július 28. 20:22
An: antal@jozsef-kutasi.de
Betreff: Nagyon koszonom a munkadat.

 

baratsaggal Bakk Istvan

1.071 - Őszentsége XVI. Benedek Pápa! - Eure Heiligkeit Papst Benedikt XVI.! - IMA-LÁNC FELHÍVÁS! -

Von: Bakk István [mailto:palospassio@freemail.hu]
Gesendet: hétfő, 2008. július 28. 20:10
An: Kutasi József
Betreff: Őszentsége XVI. Benedek Pápa! - Eure Heiligkeit Papst Benedikt XVI.! - IMA-LÁNC FELHÍVÁS! -

 

Kedves Joska!
A csatolasban kuldom. Az ima-lanc alatt van a magyar jpg.
A nemetnyelvu pedig a csatolsaban mint kepi es mind szovesges allomanyban benne van.
Szerintem fel kellene tenni a nemetet is tajekoztatsul.

vatikan magyar txt
vatikan magyar jpg
vatikan nemet txt
vatikan nemet jpg
Kuldom a kovetkezo leveleben meg a Lekai biboros kepet is mert oroszlan resze volt az adatok szerint Neki ebben az ugyben, megerdemli, hogy felkeruljon az arc kepe. Derek magyar egyhazfo volt csak tul hamar meghalt.

Koszonettel és tisztelettel:
Bakk Istvan

 

IMA-LÁNC FELHÍVÁS!

Új magyar szent születőben.

IMÁDKOZZUNK BOLDOG ÖZSÉB SZENTTÉ AVATÁSÁÉRT!

2008. június 29-től MINDEN ESTE 19 órakor -a szentté avatás napjáig!

 

Könyörögjünk:

Isten, ki szentjeidet megdicsőíted, Esztergomi Boldog Özséb közbenjárásával fordulok Hozzád, akit az irántad való szeretet a pilisi remeteségbe vezetett, hogy ott áldozatos, vezeklő életével né­péért engeszteljen.

Add meg, hogy amint összegyűjtötte a remetéket, úgy imádsága gyűjtse össze szeretetben a világ­ban szétszóródott magyar népet. Példájára való­suljon meg az egyházak közötti egység. Szent Fiad akarata szerint.

Boldog Özséb remete lángja világítson be az el­hagyott otthonokba és vezesse vissza a szülőket és a gyermekeket a családi tűzhely melegéhez. Fénye világítson a mindig kereső-kutató fiatalok­nak, hogy a Hozzád vezető úton találják meg éle­tük értelmét és boldogító célját! Az öregeknek, a betegeknek add meg a fényt, hogy felismerjék, a szeretetből vállalt szenvedés­sel milyen sokat segíthetnek embertársaikon. Boldog Özséb imájára add meg, hogy hazánkban is szűnjék meg a paphiány, és akik önként vállalják a papi szolgálatot, életük végéig hűségesek legyenek az Egyházhoz, engedelmességben, tisz­taságban és az egységben. Boldog Özséb egy borzasztó háború után vonult a remeteségbe, hogy áldozatos életével kieszkö­zölje az áldott békét. Add meg ma is a világnak, de főképpen hazánknak a békét és hárítsd el, Özséb érdemeiért a háború veszedelmét.

Végül saját kérésemet terjesztem eléd.......Boldog Özséb közbenjárására add meg, hogy elnyerjem megvalósulását lelkem és az Egyház javára.

Krisztus a mi Urunk által. Ámen.                       Árva Vince atya

 

Citta del Vaticano

Alla SUA Santita

Benedetto 16

Őszentsége XVI. Benedek pápa

 

Őszentsége XVI. Benedek Pápa!

Igen Tisztelt Szentatyám!

 

 

            Tájékoztatom Önt, hogy a magyar Pálos rend alapítójának, Özséb kanonok, oltárra emeléséhez szükséges anyagot 22 évi munkával összegyűjtöttem és Lékai László néhai bíboros prímás, esztergomi érsek úr által reám ruházott posztulátori feladatomat teljesítettem. Mivel ő nem érhette meg, hogy a honi katolicizmus által boldognak mondatott Özséb kanonizált szent legyen, ezért idén, február 8-án kelt levelemben kéréssel fordultam a Püspöki Konferencia tagjaihoz, hogy aktorként képviseljék Lékai László érsek úr akaratát.

 

Előadom, hogy a Szentté Avatási Kongregációban végzett római tanulmányaim során 1985-ben világossá vált előttem hogy a ma is működő lengyel Pálos rend nem azonos az Özséb által alapított renddel, még ha szellemi gyökereik közösek is. VI. Pius pápa – Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére kiadott – 1784. december 3-án kelt »Apostolicae Sedis auctoritas« kezdetű brévéjével ugyanis leválasztotta a lengyel tartományt a magyar központú rendről. Ezen felismerés késztetett arra, hogy minden erőmmel törekedjek az ősi rend működésének újbóli megindítására. E cél vezérelte Özséb kanonok szentté avatási eljárásában tevékenységemet.

 

Előzményként előadom továbbá, hogy az 1960-as években közreműködtem abban, hogy hazámban fennmaradjon a pálos szellemiség, a hatósági tiltások ellenére szerveztem az illegális magyar Pálos rendet. 1990 után irányításommal beindítottuk Budapesten, a Gellért–hegyen a pálos szikla templomot. A Pilis hegységben, Pilisszántón archeológiai feltárásokat végeztem Özséb atya valószínűsíthető sírja környezetében.

 

Kérem Őszentségét, adja áldását Özséb kanonokra, Mária országa egyetlen magyar szerzetes rendjének alapítójára, azért, hogy keresztény nemeztünk megmaradását biztosítsa, s ezáltal erősítse az európai népek  békés együttélését  a keresztény  értékek szerint.

                                                                  

 

Isten áldását kérem Őszentségére. Mindhalálig hű híve:

Árva Vince atya

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citta del Vaticano

Alla SUA Santita

Benedetto 16

Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI.

 

 

18. Februar 2008

Eure Heiligkeit Papst Benedikt XVI.!

Mein hochverehrter Heiliger Vater!

 

 

Ich informiere Sie darüber, dass ich das zur Altarhebung des Gründers des ungarischen Paulinerordens (Kanonikus Eusebius) notwendige Material in 22jähriger Arbeit zusammengesammelt und die mir durch den damaligen Kardinal, Primus und Erzbischof von Esztergom, László Lékai, zugetragene postulatorische Aufgabe erfüllt habe. Da er nicht mehr erleben konnte, dass der durch den heimischen Katholizismus seliggesprochene Eusebius kanonisierter Heiliger wird, wendete ich mich in einem Schreiben vom 8. Februar dieses Jahres an die Mitglieder der Ungarischen Bischofskonferenz, damit diese als Aktoren den Willen des Erzbischofs László Lékai vertreten.

 

Ich trage vor, dass mir im Zuge meiner in der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse abgeschlossenen römischen Studien bewusst geworden ist, dass der auch heute funktionierende polnische Paulinerorden dem durch Eusebius gegründeten Orden nicht gleicht, selbst wenn ihre geistigen Wurzeln auch gemeinsam sind. Papst Pius VI. trennte in seinem mit »Apostolicae Sedis auctoritas« beginnenden Breve vom 3. Dezember 1784 das polnische Gebiet nämlich vom ungarnzentralen Orden ab. Diese Erkenntnis veranlasste mich dazu, mit all meiner Kraft nach der erneuten Ingangsetzung der Funktion des ursprünglichen Ordens zu streben. Dieses Ziel führte meine Tätigkeit im Seligsprechungsprozess des Kanonikus Eusebius an.

 

Als vorhergehendes Ereignis trage ich des Weiteren vor, dass ich in den 1960er Jahren dabei mitgewirkt habe, dass die Pauliner Geistigkeit in meiner Heimat aufrechterhalten bleibt; trotz der behördlichen Verbote habe ich den ungarischen Paulinerorden organisiert. Nach 1990 haben wir die Pauliner Felsenkirche auf dem Gellért-Berg in Budapest in Bewegung gesetzt. Im Pilis-Gebirge in Pilisszántó habe ich archäologische Aufdeckungen in der Umgebung des mutmaßlichen Grabes von Vater Eusebius abgeschlossen.

 

Ich bitte Eure Heiligkeit, seinen Segen für den Kanonikus Eusebius zu geben, für den Gründer des einzigen ungarischen Mönchordens im Land von Maria, damit er den Erhalt unserer christlichen Nation sichert, und dadurch das friedliche Zusammenleben der europäischen Völker nach den christlichen Werten stärkt.

 

 

 

Ich bitte um Gottes Segen für Eure Heiligkeit. Ihr bis zum Tod treuer Gläubiger:
Vater Vince Árva(Aus dem Ungarischen übersetzt von Daniel Kutasi, München – 20.02.2008)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008. február 18.

Rend a lelke
Magyar pálosok és/vagy lengyel pálosok? – Egykor leválasztották Czestochowát
2008. február 9. 00:00

 

Joó István
Bizonytalan, hol állt a Pilisben az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend első kolostora. Amint dokumentumok, tanúkijelentések alapján fölvethető az is, hogy az ősi pálos rend jogilag nem feltétlenül azonos azzal a pálos renddel, amelynek központja a lengyel Czestochowa.

„Elsőnek a spanyol és portugál udvar előtt ismert magyar szerzetesek érkeztek Amerika földjére Kolumbusszal, hozzájárulva  a dél-amerikai indiánok megtérítéséhez.”

Nem az ősi, Boldog Özséb által alapított pálos rendben vagyok! Erre döbbentem rá levéltári kutatásaim során. Fölfedezésem indulatokat és ellenállást ébresztett a rend vezetésében – magyarázza egy ősz pap Özséb általa feltételezett sírhelye mellett. Pilisszántó régi temetőjében fagyoskodunk. Árva Vince – aki jelenleg, 76 évesen kisegítő plébános a faluban – azt tartja magáról: voltaképpen annak az ősi, közvetlenül a tatárjárás után pilisi remetékből alapított magyar pálos rendnek a tagja, amelyre jóhiszeműen fölesküdött, ám ez mégsem ugyanaz a rend. Idekívánkozik a tény: Vince atya az 1990-es évek elején a visszaszerzett Gellért-hegyi pálos sziklatemplom helyreállítója, igazgatója, a hazánkban újra szabadon tevékenykedő, lengyel generális vezette pálos rend országos gondnoka volt. Nem kíván beszélni az ő és egykori rendje, a czestochowai központú pálosok közötti vitákról. A temetőben inkább képzeletbeli vonalat húz a közeli telken fekvő iskolaépület irányába. Arra húzódik az a masszív és hosszú fal a föld alatt, amely szerinte a Szent Kereszt tiszteletére épített kolostoré volt, Remete Szent Pál testvéreinek első központjáé.
– Mindig úgy volt: ha valaminek az emlékét is el akarták tüntetni, temetőt raktak föléje – így hangzik Árva Vince keserű tanítása. A talány, itt állt-e a nevezetes kolostor, ma még megoldatlan. Pár éve a pap ásatást kezdeményezett ugyan, de pénz híján a kutatóárkot visszatemették. A pilisi pálos kolostort mások a Kesztölc melletti Klastrompusztán kutatják, és oda képzelik a remetesége előtt esztergomi mesterkanonok Özséb sírját is. Mások egy Nagykovácsihoz tartozó raktártelepet emlegetnek. Ott is található romemlék, amelyet egyszerre azonosítanak Gertrúd vadászkastélyával, ahol a királynét meggyilkolták, illetőleg a később a kastélyból átalakított állítólagos pálos kolostorral.
A pálos rend története – pusztán az eddig feltárult részletek tanúsága szerint is – regényes. Juhász Miklós jogász, az idős atya önkéntes segítője juttatta el hozzánk azokat a dokumentummásolatokat, amelyekből a szántói pap a már hangoztatott következtetését levonta: jogilag nem azonos az 1250-es években alapított magyar központú rend és a mai.
Lékai László néhai bíboros prímás, esztergomi érsek erős kívánsága, terve volt, hogy a honi katolicizmus által boldognak mondott Özséb végre kanonizált szent legyen. Mert bár a rendalapító „szentség hírében hunyt el” 1270-ben, nem avatták Rómában szentté, de még boldoggá (azaz helyi egyház hatósugarában tisztelhető szentté) sem bő hét évszázadon keresztül. (Igaz, volt rá kezdeményezés a két világháború között és az azt követő években.) Arról, hogy kire lehet alkalmazni a szent jelzőt, legalizálva a már amúgy is kialakult tiszteletét, az Apostoli Szentszék szentté avatási kongregációja, azaz végső soron a pápa mondja ki a döntő szót. Paskai László és Erdő Péter bíborosok elődje, Lékai László 1986. január 18-án ünnepélyes Özséb-emlékmisén jelentette be az esztergomi bazilikában, hogy a kanonizációs eljárás elkezdődött.
A szentté avatás kérelmezője az a márianosztrai egyházközség volt, amelynek plébánosát akkor Árva Vincének hívták. Azt csak kevesen tudhatták róla, hogy korábban klandesztin, azaz titkos fogadalmas pálos szerzetes volt, aki ugyancsak titokban működő rendtársait irányította a kommunista elnyomatás alatt. A bíboros prímás őt nevezte ki – 1985. december 16-án – a szentté avatási eljárás posztulátorává. A posztulátor feladata a szentté avatáshoz szükséges bizonyítékok összegyűjtése és előkészítése a kanonizációs perre. Árva Vince atyát Lékai még 1984-ben Rómába küldte fél évre, hogy megismerje a szentté avatási eljárás szabályait. Mára több kötetre rúgó, teljességre törekvő dokumentumgyűjtemény állt össze, többek között azokkal a képzőművészeti alkotásokkal, amelyekből kitetszik, Özséb vallásos tisztelete végighúzódik a magyar katolicizmus évszázadain.
Éppen e kutató- és gyűjtőmunka során bukkantak fel – figyelemre méltó melléktermékekként – különféle utalások egy 1784-es pápai okmány létére, amely nagyot fordított a pálosság történetén. Tudni való, hogy II. József, a Szent Koronával nem sokat gondoló „kalapos király”, Habsburg uralkodó 1786-ban feloszlatta birodalmában a szerzetesrendeket. Így a magyar pálos kongregációt is. Ekkorra már lengyel földön is javában virágzott a pálos szerzetesség. Ezt az alapozta meg, hogy 1382-ben, Nagy Lajos magyar–lengyel király uralkodásának utolsó évében a vele rokonságban álló Opuliai László nádor meghívására magyar pálosok települtek Czestochowába. 1784-ben a lengyelek bölcs veszélyérzete folytán – amelybe az ország első, 1772-beli felosztása is belejátszhatott – született meg a pápa rendelete. O. Sykstus Szafraniec lengyel pálos tudós 1966-ban írott disszertációja (Konwent Paulinów Jasnagórskich, 1382–1864) így ismerteti ezt: „VI. Piusz pápa 1784. december 3-án pápai »Apostolicae Sedis auctoritas« kezdetű brévével, melyet Szaniszló Ágoston lengyel király kérésére adott, leválasztotta a pálosok lengyel tartományát a rend egészéből, kiemelve ezzel az általános generális hatóköre alól. Ily módon »Congregatio polona Fratrum Ord. S. Pauli i Erem« néven megalakult a lengyel pálos kongregáció. Nemcsak különálló tartományi főnökkel, hanem generális vizitátorral, akit csak egyszerűen generálisnak neveznek, aki az egész kongregáció felett gyakorolja a hatalmat. A lengyel nagykáptalanon választották meg őt, függetlenül a rend többi részétől.”
Csoda-e, ha a pápa által elrendelt jogi aktus, a lengyel pálos tartomány leválasztása idehaza feledésbe merült? Nem az, tekintettel a Nagy Lajos és Mátyás király korában felvirágzó, majd Pázmány Péter bíboros idején újabb csúcsokra jutó magyar pálosság 1786-tal kezdődő, százötven éves tetszhalálára. És arra, hogy 1932-es, czestochowai segédlettel zajló újraéledésének Rákosiék már 1951-ben véget vetettek. Teherautóra rakva és bebörtönözve, esetenként kivégezve a hazai szerzetesrendek tagjait…
A rendi kontinuitás és önazonosság problematikájának említése mintha ma is illetlenség volna. További hivatkozások szintén fölvetik: ez a rend talán nem is az a rend – és ezt a lengyelek is mintha így gondolnák… Egy 1982-es kismartoni rendtörténeti konferencián maga a későbbi rendfőnök, Adam Jan Nalaskowski taglalta a témát. „A kolostorok megszüntetésének fokozódó veszélye, a lengyel pálosok elkülönülési törekvése és a lengyel király, Stanislav August Poniatowski követelése idézte elő, hogy a lengyel rendtartomány 1784-ben a magyar anyaországtól és rendfőnökétől különvált.”
Árva Vince atya némelyek által rögeszmének nyilvánított felfedezését alátámasztani látszanak egyéb lengyel vallomások is. A világhálón jasnagora.com cím alatt található meg egy tárgyunk szempontjából fontos lengyel egyházi enciklopédia. Az Encyklopedia Koscielna című kiterjedt gyűjtemény a XIX. század második felében keletkezett. Ezen belül az archaikus lengyel nyelven íródott Historia Jasna Góra Paulini című munka egyik fejezete idézi fel a VI. Piusz-féle bréve tényét és annak összefüggését II. József intézkedéseivel. (Jasna Góra: kolostor a „fényesség hegyén”; ez a czestochowai pálos központ és Mária-kegyhely elnevezése.) Ezt írja a lengyel krónikás: „Két évvel később Magyarországon feloszlatták a pálosokat, amikor pedig erről értesült a (lengyel) provincia, akkori generális titkára, Kajetan Gyuris atya levelében e szavakat fogalmazta meg: »Gratulálunk a lengyel tartománynak, hogy immár a Szentszék határozatával tartományaink különválva mentek maradtak a végső pusztulástól. Adja Isten, hogy a pálos család az elkövetkező századok során virágozzék és növekedjék, minden mennyországi boldogság és áldás részese legyen!«”
A lengyelek lépése bevált: noha az előbb osztrákok megszállta, majd orosz fennhatóság alá kerülő Czestochowa helyzete nem volt könnyű, a krakkói kolostorral együtt túlélte a történelem viharait. A czestochowai pálos Mária-kegyhely megléte konzerválta a lengyel nemzeti összetartozás-tudatot olyan időkben, amikor országukat nem lehetett megtalálni a térképen.
Rendtörténeti vizsgálódásai és saját elöljáróival való összeütközései nyomán, valamint hogy Paskai László bíboros idején megszűnt Boldog Özséb szentté avatásának magyar egyházvezetési támogatása, Árva Vince radikális döntésre jutott. A neki címzett, 1997. november 7. keltezésű vatikáni válaszlevél részlete így tükrözi vissza ezt: „Ön ismét kéri a Régi Pálos Rendbe tett fogadalmának az elismerését, és így a Boldog Özséb által alapított Régi Pálos Rend elismerését. 1996. június 17-én kelt levelünkben már kifejtettük, hogy hivatalunk most nem tartja szükségesnek a régi rend visszaállítását.” Az idézett sorok aláírója Jesus Torres, a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának (vatikáni csúcshivatalnak) az államtitkára.
De hogyan látja mindezt a jelenlegi magyar rendtartomány – teljes nevén a Magyar Pálos Rend, I. Remete Szent Pál Rendje – pécsi vezetése? Özséb, az esztergomi kanonok, aki IV. Béla szellemi társa volt a tatárjárást elszenvedő ország talpra állításában, majd aki odahagyta további karrierjét a világiassággal szembeforduló életért és egy remeterend megalakításáért… Olyan szerzetért, amely – magyar központtal – a XVI. században már jelen volt Európa szinte valamennyi országában. Özsébnek ugyan nem sikerült elérnie a pápánál, hogy még életében megerősíttesse a pálos rendet, de Rómában jártakor Aquinói Szent Tamás barátságára szert tett. V. Kelemen pápa csak 1308-ban engedélyezte a pálosoknak, hogy Szent Ágoston regulái szerint éljenek. Ennek van most a 700 éves évfordulója…
– A régi pálos rend az, amelynek most is a magyar tartománya vagyunk – Borsos József magyar tartományfőnök Pécsett, a hazai rendházak központjában ezt a következtetést szűri le az általunk továbbított dokumentumokból. Szerinte nyilvánvaló: a pápai rendelet nem külön lengyel rendet teremtett, csak olyan önrendelkezést a lengyel rendtartománynak, amely megakadályozta, hogy a Habsburgok keze Czestochowáig is elérjen. Vagyis hogy a magyar generális elbuktatása ne okozza Czestochowa megbénítását is. – Lengyel testvéreink célja csupán az volt, hogy mentsék a rendet, nem pedig az, hogy elszakadjanak – elemezte a korabeli történéseket József atya. De akkor miért írta azt „Fráter Árvának” a vatikáni illetékes 1997-ben: „hivatalunk most nem tartja szükségesnek a régi rend visszaállítását”? Erre a magyar tartományfőnök a kongregáció megfogalmazásának „tapintatát” említi, mondván, a hivatal nem kívánja megbántani az 1963-tól 1989-ig titkos rendfőnöki megbízottként tevékenykedő Vince atyát. Borsos József megjegyzi: Árva Vince vette át 1977-ben az ő titkos örökfogadalmát is Márianosztrán.
Ami a szentté avatási eljárás folyamatát és a posztulátorságot illeti, a magyar rendtartományfőnök csak két megjegyzést kíván tenni. Özséb szentségének pere, kivizsgálási ügye, beleértve az anyaggyűjtést, folyamatban van. Bár külön dokumentumot a szerzetből kilépett Vince atya „bizonyára” nem kapott posztulátori kinevezése viszszavonásáról, a lengyel rendtartomány egy tudós szerzetese időközben már kapott Rómából egy mindmáig érvényes posztulátori kinevezést…
Az eddigi állítások ellentétéből eredő feszültségeket talán oldhatja egy kulturális hír, amelyet Bakk István közöl velünk, a Bakk Endre Kanonok Alapítvány elnöke. Bakk Endre székely főnemesi családból származó pap volt a XIX. században; a família ezer szállal kapcsolódott az ősi rendhez, perjelt is adott a magyar pálosságnak. A szóban forgó alapítvány, amely tagja az Euro Passion nevű ernyőszervezetnek, nyáron mintegy 160 milliós ráfordítással – Pilisszántó határában – színre viszi a Pilisi pálos passiót az Újvilág fesztivál keretében. S hogy miért említtetik az Újvilág?
– Amerika és Európa között a keresztény hidat a Magyar Pálos Rend építette fel – vallja Bakk István. – Elsőnek a spanyol és portugál udvar előtt ismert magyar szerzetesek érkeztek Amerika földjére Kolumbuszszal, hozzájárulva a dél-amerikai indiánok megtérítéséhez
.