Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. szeptember 29., péntek

22.487 - ​Kutasi József Antal 1956. november 23-án kényszerült elhagyni Magyarországot!


​​
"Talán sokan nem is tudják, hogy egy kis piliscsabai utcában milyen különleges élet
​​
útú lakos éli nyugdíjas napjait."

Megjelent:
Piliscsabai Polgár 2016. szeptember 01. PILISCSABA VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA
9 - dik oldal HELYTÖRTÉNET
Található: http://www.piliscsaba.hu/piliscsabai_polgar.php

Felelős kiadó: Piliscsaba Város Önkormányzata XXVI. évfolyam, 9. szám 
Főszerkesztő: Sólyom Ágnes 
Munkatársak: Palkovics Mária, Szűcs Emese 
Elérhetőségeink: piliscsabai.polgar@gmail.com 
Tel.: +36 70 866 3289

Talán sokan nem is tudják, hogy egy kis piliscsabai utcában milyen különleges életútú lakos éli nyugdíjas napjait. 

​​
Kutasi József Antal '56-ban kényszerült elhagyni Magyarországot, Németországba került, onnan költözött Piliscsabára, ahol a számos mozgalmas év után lelkesen szerkeszti hírblogját.

Kutasi József Antal 1936. július 26-án látta meg a napvilágot, idén ünnepelte 80. születésnapját. Fiatalkorában úttörő volt, majd a Dolgozó Ifjúsági Szövetség tagja és titkára lett, ezután pedig a Mezőgazdasági és Erdészeti Dolgozók Szakszervezetéhez került. Részt vett a munkásmozgalomban is, fontosnak tartotta a kommunista propaganda továbbítását az emberek felé.

1956 januárjában a Magyar Dolgozók Pártjának tagjelöltje lett a pilisjászfalusi Kiscsévi Állami Gazdaságban, ahol agronómusként dolgozott. 
A szabadságharc idején fordított hátat a kommunista ideológiának, és lett kommunistaellenes forradalmár. „A forradalom ideje alatt tudtam meg az igazságot, hogy a kommunisták és azok hatalma minket csak hazugsággal és becsapással neveltek az ő módjuk szerint arra az életre, amit ők jónak láttak és vezettek" – írja. Katona nem volt, mivel az októberi forradalomban való részvétele miatt november 20-án elhagyni kényszerült Magyarországot.

Pilisjászfaluról Leányváron, Dorogon és Győrön keresztül Ausztriába menekült, majd Németországban – némettudás hiányában – vasmunkásnak állt. 1960-tól 65-ig eladóként dolgozott, és szupermarket-vezető lett. Nagyon fontosnak tartja az ebben az időszakban végzett németországi emigráns politikai tevé- kenységeit. Európa több országában járt, hogy felkeresse emigrációban élő magyar honfitársait, és több európai emigráns újságnál jelentek meg írásai. 1987-től önálló áruforgalmazó volt, majd 2001-ben, 65 éves korában vonult nyugdíjba.

A magyar kommunista vezetés megbüntette azzal, hogy csak 13 év után mehetett látogatóba Magyarországra hozzátartozóihoz. Utána az összes politikai tevékenységét be kellett fejeznie Münchenben, ez volt a kikötése a hazai kormánynak. '65-től élt a német városban, de az utasításnak megfelelve, minden magyar tevékenységétől visszavonult, bár a foglalkozása által találkozott magyar vásárlókkal, akikkel beszélgethetett.

A kommunista kormány 1957 után felfüggesztette magyar állampolgárságát, melyet 1993-ban adott vissza az új magyar, demokrata kormány.

Hazatérte után költözött Piliscsabára, ahol több rokona és barátja is el van temetve, így Leányvár és München mellett idevalósinak is tartja magát.

2009. október 23-án a Független Újságírók Szövetsége nemzetépítő tevékenységéért a „Nemzeti Újságírás bronz" fokozatú kitüntetését adományozta Kutasi Józsefnek.

Magát politikai hírfutárnak aposztrofálja, és a mai napig nagy aktivitással szerkeszti az oldalát, melynek saját maga által megfogalmazott célja: „Minél előbb egy új, szebb, jobb és szabad Magyarországot alkotni." 
A Magyarországon és a nagyvilágban élő magyaroknak és más nemzetiségűeknek nyújt tájékoztatást arról, ami az Anyaországban történik.

Véleménye szerint a magyaroknak csak saját erejükből lehet a radikális rendszerváltást tovább folytatni.

Szűcs Emese
Található: http://www.piliscsaba.hu/piliscsabai_polgar.php

22.486 - ​Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. szeptember 28. 11:01
Tárgy: Azonnal, de azonnal!
Címzett: 
 
​​
Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását? 
Meddig érnek a Czeglédy botrány szálai? 
Ez a kiút? 
A tündérmesék kormánya? 
Lesznek-e válaszok?

2017. szeptember 28. 10:23

Párbajhoz hasonlatos  az azonnali kérdések órája a T. Házban: csupa szín, csupa legenda! A mentelmi jog birtokában szabad volt  keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és  szabad volt hazudni, sértegetni, vádaskodni.

A felszólalóknak az ügyvédek világából Cicero ajánlott mintát: „Tagadd a tényeket; ha ez nem lehetséges, akkor vond kétségbe a minősítést; ha ez sem működik, vitasd a cselekmény indítékát, hivatkozz rendkívüli körülmények fennforgására; ha ez sem válik be, jelentsd ki: sanda politika munkálkodik, koncepciós per az egész."

Megtörtént. Amit lelket üdítő dalként üdvözöltek az egyik oldalon, károgásnak minősítették a másikon. A siker egyik oldalon sem volt kétséges: minden párt hálásan megtapsolta a szószóját!

Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Államtitkár Úr!  A katasztrófavédelem a tűzoltóság és a polgári védelem összevonásával alakult meg Magyarországon 2000. január 1-jén, az első Fidesz-kormány idején. Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása, a védekezés megszervezése, irányítása, a káros következmények felszámolása és a helyreállítás, az újjáépítés megvalósítása. A 2010-es kormányváltást követően a kormányzat visszaállította a Belügyminisztériumot, s oda visszahelyezett minden rendvédelmi szervet, köztük a tűzoltóságokat is. 2012. január 1-jén a katasztrófavédelemnél teljes egészében megtörtént az integráció. Ennek eredményeként létrejöttek a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, amelyek a katasztrófavédelem helyi szerveiként működnek.

- A Fidesz-KDNP-kormány hét éve, a 2010-es megalakulásakor Magyarország biztonságának növelését ígérte. A katasztrófavédelem dolgozóinak munkakörülményei a hétköznapokon sem hétköznapiak: akkor kell szolgálni, amikor árvíz van, amikor tűzeset van, amikor vészhelyzet van. Ehhez elengedhetetlen a katasztrófavédők munkájának megbecsülése, az elvégzett munkát és az állandó veszélyhelyzetet honoráló életpályamodell kialakítása, valamint a katasztrófavédelem infrastrukturális eszközeinek megújítása, illetve folyamatos fejlesztése.

- Államtitkár Úr! Különösen örömteli, éppen ezért, hogy a múlt héten újabb hazai gyártású tűzoltóautókat vehetett birtokba a katasztrófavédelem. Az idén elkészülő 54 járműből most 25 kerül átadásra, amelyek az ország egész területén remélhetőleg számos éven keresztül fognak segítséget nyújtani a szükséghelyzetben. Természetesen a fejlesztés nem állhat meg, ezért kérdezem államtitkár urat:

- Milyen segítséget nyújtanak ezek a tűzoltójárművek a katasztrófavédelemnek, milyen további járműpark- fejlesztések várhatóak?

- Hogyan segíti a kormány a katasztrófavédelem feladatának ellátását?

***

KONTRÁT KÁROLY, (belügyminisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Először is szeretném leszögezni: 2017. szeptember 21-én Pintér Sándor által átadott tűzoltógépjárművek a védekezés, a mentés eredményességét, így a magyar emberek, Magyarország biztonságát szolgálják. Itt is szeretnék köszönetet mondani valamennyi tűzoltónak, valamennyi katasztrófavédőnek, akik a magyar emberek, Magyarország biztonságáért dolgoznak, hiszen nagyon sokat tettek azért, hogy megvalósult az a kormányzati célkitűzés, amit 2010-ben tettünk, amikor is a közrend, a közbiztonság helyreállítását nemzeti ügyként határozta meg a kormány, és ennek érdekében a hivatásos állomány megbecsülését kiemelt feladatnak tekintettük. Kifizettük az elmaradt túlórákat, a hivatásos állománynak életpályamodellt biztosítottunk. 2015. július 1-jével az életpályaprogram 50 százalékos illetményemelést tett lehetővé; jelenleg 40 százaléknál tartunk. 2018. január 1-jétől újabb 5 százalék lesz, akkor 45 százaléknál leszünk, és 2019. január 1-jével, ha teljesül a program, akkor pedig elérjük az 50 százalékot.

- Új képzési és követelményrendszert vezettünk be. A technikai fejlesztések is azt szolgálják, hogy még eredményesebben tudjon dolgozni a katasztrófavédelem: Ebben az évben még további járművek átadását tervezzük, hiszen az emberek biztonsága a legfontosabb. Ennek érdekében a kormány egyrészt saját forrásból, másrészt uniós forrásból biztosít forrásokat.

- Külön szeretném említeni az önkéntes tűzoltókat: köszönöm a közösség érdekében végzett tevékenységüket! Magyarország kormánya és a katasztrófavédelem számít az önkéntes segítőkre, és fontosnak tartjuk a velük való együttműködést. A fejlesztési irányokat pedig úgy határozzuk meg, hogy ezt a tendenciát, amit 2010 óta folyamatosan tartunk, a jövőben is be tudjuk tartani, s emelni tudjuk Magyarország és a magyar emberek biztonságát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

FIRTL MÁTYÁS: - Államtitkár Úr! Mindannyiunk nevében megköszönhetjük azt a munkát, amit a katasztrófavédelem az elmúlt időszakban végzett. Számomra az is megnyugtató, hogy a Fidesz-KDNP kormánya élt azokkal a gazdasági lehetőségekkel, amiknek az eredményeit közösen értük el az ország lakosságával együtt, és valóban ez a gazdasági háttér teremtette meg a fejlesztések lehetőségét. A Belügyminisztérium nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a fejlesztéseket magyar vállalkozások, magyar berendezésekkel hajtsák végre, így a magyar gazdaság fejlesztésében is lehetőséget tudtak teremteni. Köszönöm!  (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

KONTRÁT KÁROLY: - A képviselő úr által említett tényeket én is szeretném megerősíteni, és fontosnak tartom kiemelni: 2014 óta indult be egy hazai fejlesztés, hazai gyártás, ami a tűzoltógépjárműveket illeti. A BM Heros Zrt., együttműködve a Rábával készítette ezeket a tűzoltófecskendőket és egyéb mentőeszközöket. Ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, hiszen magyar emberek készítik el ezeket a magyar emberek biztonsága érdekében, jelentős részben magyar alkatrészeket felhasználva. Én ezt fontosnak tartom, és bízom abban, hogy jövőre még nagyobb eredményeket tudunk elérni. Azt gondolom, hogy a technikai fejlesztés, a reagáló képesség növelése, az életpályamodell mind-mind azt segíti elő, hogy a magyar emberek  még nagyobb biztonságban legyenek a jövőt illetően. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Meddig érnek a Czeglédy botrány szálai?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A magyar közvélemény előtt folyik lényegében most már hetek, hónapok óta egy baloldali bűnügyi teleregény, újabb és újabb részletekkel, Czeglédy Csaba főszereplésével, az MSZP és a DK statisztálásával.

- Mit lehet tudni erről a bűnügyi teleregényről eddig? Az már eddig is köztudott volt, hogy Czeglédy Csabát 2005-ben jogerősen csalásért pénzbüntetésre ítélték, de ez nem zavarta sem az MSZP-t, sem a DK-t abban, hogy közös jelöltként szombathelyi képviselővé nevezzék, illetve nem zavarta sem Gyurcsány Ferencet, sem Botka Lászlót, hogy házi jogászként őt alkalmazza.

- Az újabb fordulat, nem tanulva a korábbi esetekből, az, hogy 2013 és 2016 között úgy foglalkoztatott diákokat az általa vezetett szervezet, hogy nem fizette meg a járulékokat, mintegy 3 milliárd forintos kárt okozva ezzel a költségvetésnek. Az ügy pikantériája talán még csak annyi, hogy itt nem egyszerűen adócsalásról van szó, hanem minősített esetként több ezer diákmunkás bérét sem fizette ki az ifjú szocialista képviselő. Mindenki vérmérséklete szerint ítélje meg azt, hogy mindemellett havi bruttó 2,5 millió forint fizetést tett zsebre ezen idő alatt.

- Az újabb rész a héten jelent meg: egyes információk arról szólnak, hogy Kész Zoltán veszprémi baloldali képviselő is belekeveredett az ügybe, ugyanis Veszprém megyéből két gyanúsított cég is érintett az ügyben, és sajtóhírek szerint Czeglédy Csaba 2015-ben személyesen irányította Kész Zoltán kampányát. A kérdés az:

- Hány baloldali politikust érhet még el ez a bűnügyi szál?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Valóban, minden jóérzésű embert megdöbbentett, hogy diákok tömegeit nem fizette ki ez a baloldali maffiahálózat, amely iskolaszövetkezetet működtetett, és amelynek Czeglédy volt a vezére, illetve a főnöke.

- Ez az utóbbi időszak egyik legnagyobb korrupciós botránya! Tehát 2010 után sem szoktak le a szocialisták a korrupcióról. Szombathelyről indult, de behálózza az egész országot. Veszprém megyében is feltűntek a szálai. Jelenleg tizennégyen vannak előzetes letartóztatásban ennek a hálózatnak a tagjai közül, köztük maga Czeglédy Csaba is.

- A Veszprém megyei szálak valóban akár Kész Zoltánig is érhetnek, hiszen a választási kampányában erőteljesen részt vett Czeglédy,  ezért tisztáznia kell, hogy milyen kapcsolatban áll az MSZP, Gyurcsány és Botka ügyvédjével. Nemcsak azért, mert láthatólag politikailag elkötelezett, hanem mert magát ezt a bűnszövetkezetet Veszprém megyében is működtette.

- A sajtóhírek szerint a napokban olyan beadvány érkezett a Legfőbb Ügyészségre - ha izzadságszagról van szó és az MSZP-ről hallunk, az nem lep meg bennünket egyébként -, amelyben az állt, hogy Czeglédy Csaba Veszprém megyei erős embereinek feladata, hogy eltüntessék a nyomokat, aktiválják az alvó cégeket, bírjanak hallgatásra olyan tanúkat, akik a hálózatra terhelő vallomást tehetnének. Ha a beadványt megalapozottnak ítélik, akkor újabb bűncselekmények miatt fog indulni nyomozás. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZATMÁRY KRISTÓF: - Államtitkár Úr! Nem tudunk elég aktuálisak lenni a teleregényben, hiszen épp mai hír, hogy igaz, tanúként, de egy makói diákszövetkezet kapcsán is meghallgatják Czeglédy Csabát, ahol az őáltala nagyon hasonló módszerrel 400 millió forintot csaltak el áfa-befizetésben. Tehát egy újabb szál lehet a fejlemény ebben az ügyben.

- Egyébként az az érdekes, hogy az látszik, hogy kétféle korrupciós ügy van. Vannak vélt vagy vizionált korrupciós ügyek, és vannak valódi korrupciós ügyek, valódi bűnszervezetek, és az látható, hogy a valódiak sajnálatos módon továbbra is a baloldalhoz, az MSZP-hez és a DK-hoz kötődnek. Szeretnénk, ha ezek az ügyek minél előbb tisztázásra kerülhetnének! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL: - Az elhangzottakhoz annyit fűznék hozzá: tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Botka László közeli kapcsolatban állnak Czeglédy Csabával. Botka László is Dél-Magyarországon tanyázik, ezért nem meglepő a makói szál felbukkanása. De valószínűleg megilleti majd Czeglédyt és a többieket is az a kiváltság, ami az MNB Zrt. volt vezetőit illette meg: Császy Zsoltot ugyanis Gyurcsány Ferenc személyesen kísérte el a büntetés-végrehajtási intézet kapujáig, megjutalmazva azért, hogy elhallgatta az ő bűnrészességét, amit egyébként Gyurcsány nyíltan is hangoztatott, hogy tulajdonképpen helyette ültetik le.

- Szerintem ebben az ügyben is valószínűleg hasonló eredményre jutunk, hacsak Czeglédy Csaba nem működik közre a hatóságokkal és nem adja ki a megbízóit, illetve a pénzek útját, hogy hogyan vándoroltak ezek pártkasszákba az MSZP irányába. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ez a kiút?

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ön előtt is ismert: idén augusztus 31-én gyámság alá helyezték a pécsi polgármestert. Egy pécsi fideszes pártbizottság az, ami azóta a város ügyeiben eljár, őhelyette döntéseket előkészít és döntéseket is hoz.  (Font Sándor: A régi szép időkre emlékezel!)

- A polgármester végül is nagy nehezen, harmadjára találta el, hogy mennyi Pécs város ki nem fizetett számlája. Először 5 milliárdot mondott, később bevallotta, hogy ez 7,5 milliárd forint körüli pénz lehet. Erre mondta Orbán Viktor amikor eljött Pécsre, hogy hozzák helyre azok a hibát, akik elrontották a dolgokat!

- Látjuk, hogy nem tudják, de a kormány elengedte a pécsiek kezét, és csak úgy hajlandóak segíteni a 145 ezer pécsin, ha ezért valamit kapnak. Tehát jól jár a kormány is, meg jól járnak a kormányhoz közeli emberek is. Nagyon azt látjuk, hogy a csőd szélére sodortak egy várost, és a város ugyan elkezdett haldokolni, hiszen látjuk, hogy elveszíti a lakosságát, de önök nem várják meg a végórákat, szépen széthordják a családi ezüstöt. Sajtóhírekben azt lehet olvasni, hogy a pécs-pogányi repteret meg fogja vásárolni az állam, majd rögtön bérbe is adja egyébként a Roszatomnak.

- Igaz-e ez, államtitkár úr?

- Miért nem hagyják azt, hogy a pécsi önkormányzat, miért nem hagyják azt, hogy ez a cég, amelyik a pécsieké, az szedje be a bérleti díjat?

- Igaz-e, hogy ezek után a kormány a segítségért cserébe, hogy kihúzza a pécsieket a pénzügyi csávából rá akarja tenni a kezét a közműszolgáltató cégekre, a Tettye Forrásházra, amelyik ivóvizet szolgáltat, vagy éppen a hőszolgáltatóra?

- Igaz-e, hogy el akarják vinni Pécs frekventált helyein lévő ingatlanjainkat azért, hogy később azt majd önök hasznosítsák?

***

FÓNAGY JÁNOS, (nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Ahogy mondani szokták, van egy rövid és van egy hosszabb válasz. A rövid válasz az, hogy nem, a hosszabb válasz az, hogy mindegyik kérdésére az a válasz, hogy nem. Ha viszont Pécs most valóban nem rózsás helyzetét nézem, akkor azért engedje meg, hogy önnel együtt visszapillantsak a múltba.

- Pécs adósságát a jelenlegi kormány éppen úgy rendezte annak idején, mint a többi más 3200 magyar települését, köztük a 26 kiemelt városét, amelyek adóssága sok milliárdra volt tehető. Pécs öröksége is nagyon terhes volt, és a feladata is. Ön is emlékszik rá, hogy amikor Pécs a kultúra fővárosa címét egyébként még, Isten nyugtassa, de szocialista vezetés alatt megszerezte, akkor messze erején felül vállalt fejlesztéseket, amelyek megépültek, és meg kell hogy mondjam: az egész ország a haszonélvezője, legyen ez akár a kulturális központ, legyen ez a Zsolnay, legyen minden más. Ugyanakkor ennek a terheit Pécs annak idején nem jól mérte fel.

- Valóban az a helyzet, hogy Pécs városának a jelenlegi mutatói, valóban nem túl kedvezők. De Pécsnek van egy legitim, megválasztott polgármestere, van egy legitim, megválasztott önkormányzata, a kormány és magam is biztos vagyok abban, hogy ezek az emberek, akik Pécs választópolgárainak bizalmából vannak a jelenlegi helyen, urai lesznek ennek a helyzetnek, és orvosolni fogják.

- Ismétlem: a kérdéseire a válasz az, hogy nem! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZAKÁCS LÁSZLÓ: - Tehát akkor nem veszi meg az állam, a pécs-pogányi repülőteret? Akkor, gondolom, a minisztérium pedig sajtópereket fog indítani, és ezeket meg is fogja nyerni. Ha nem, akkor nem hiteles az, amit ön mondott.

- Államtitkár Úr! Legyen kedves, szóljon majd a pécsi képviselőknek, hogy az adóssághalmaz miatt folyamatosan ne visszamutogassanak! 2009 előtt ugyanis konszolidálták ezt a várost. Páva Zsolt, Pécs polgármestere azt mondta: kétmillió forint adóssága van a városnak, -  most meg 7,5 milliárd!

- Hát mire olyan büszkék, államtitkár úr? Hogyan fog segíteni a pécsieken a kormány? Ez a , kérdésünk, mert pillanatnyilag az van, hogy elviszik a működő tőkét a városból, elviszik a családi ezüstöt, a pécsieknek pedig ott maradnak pontosan e miatt a vezetés miatt a megemelt adók! (Taps az MSZP soraiban.)

***

FÓNAGY JÁNOS: - Köszönöm szépen, képviselő! A kormánynak a saját igazának bizonyítására és önbizalmának növelése érdekében nincs szüksége arra, hogy hírlapi kacsákat feleregető sajtóval szemben pereket indítson és ezeket megnyerje. Ismétlem: biztos vagyok benne, hogy Pécs törvényesen és demokratikusan megválasztott vezetése, élén a polgármesterrel ura lesz ennek a helyzetnek. Kérem, hogy ne beszéljen a családi ezüst eladásáról, részben ott nincs igazán családi ezüst, ezt önök már annak idején elpaterolták onnan (Derültség a kormánypártok soraiban.), másrészt a feltételezéseit, kérem, ne fogalmazza meg a Ház nyilvánossága előtt állításként! Ismétlem: sem a repülőtérrel, sem a mással kapcsolatos állításainak jelenleg semmifajta valóságalapja nincs! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A tündérmesék kormánya?

SZILÁGYI GYÖRGY,  (Jobbik): - Képviselőtársaim! Talán emlékeznek még a tündérmesék, a népmesék világára gyermekkorukból, ahol általában az volt a visszatérő elem, hogy az egyszerű szegény fiú elindul szerencsét próbálni, találkozik a királlyal, jó szolgálatokat tesz neki, majd utána megkapja a megfelelő jutalmát. Hát, vannak-e ma is ilyen népmesék, ilyen tündérmesék a mai magyar kormányban, és a Fideszben: igen, vannak, például ilyen Farkas Flórián! Az egyszerű büntetett szegény fiú elindul, megpróbál szerencsét próbálni, találkozik a nagy emberrel, aki esetünkben nem király, csak keresztapa, egy gengszter kormánynak a keresztpapája! Jó szolgálatokat tesz neki, szállítja az olcsó szavazatokat, a megvásárolható szavazatokat, és ezért azt csinál, amit akar, nyugodtan lophat a közpénzből, nyugodtan elveheti azt a pénzt, ami valamennyiünk pénze!

- Gondolom, emlékeznek még rá, hogy 2016 márciusában az EMMI bejelentette, hogy a felzárkóztatási projekt miatt gyanúbejelentést tesz, szabálytalanságokra hivatkozva, és visszaköveteli azt az 1,6 milliárd forintos támogatást, amit egyszerűen eltüntettek. Arra gondoltunk, hogy innentől Farkas Flórián miniszterelnöki megbízottnak befellegzett, számítottunk rá, hogy esetleg a parlamentből is visszahívják. De nem ez történt, önök 2017. május végén megújították a választási együttműködést, Kövér László aláírta Farkas Flóriánnal együtt, és azt mondta, milyen szép az élet! 

- Majd jött 2017. szeptember, amikor kiderült, hogy Farkas Flórián sofőrje több száz millió forintért egy állami árverésen vett egy budai ingatlant, hogy stílusosak legyünk a tündérmesékhez, egy XII. kerületi tündérhegyi ingatlant 509 millió forintért vásárolt meg Farkas Flórián volt sofőrje. Kérdezem én:

- Nem lehet, hogy ez a pénz abból az 1,6 milliárdból származott?

- Önöket nem érdekli, hogy ez a pénz vajon honnan volt Farkas Flórián sofőrjének, hiszen csak önöknél és a mesékben vannak ilyen nagy vagyont felhalmozó emberek, aki gázszerelő lehet vagy sofőr lehet?

- Hol tart ennek a bizonyos 1,6 milliárd forintos összegnek a behajtása, és milyen eszközökkel tudnák önök biztosítani, hogy ez a pénz visszakerüljön az államháztartásba?

***

SIMICSKÓ ISTVÁN, (honvédelmi miniszter): - Képviselő Úr! Bizonyára nem kerülte el a figyelmét  az a szigorú fellépés a kormány részéről a korrupcióval szemben, amely az elmúlt időszakban jellemző volt. Zéró toleranciát hirdettünk meg! (Derültség az LMP soraiban.) Ezért is foglaltuk Alaptörvénybe az állami vagyonnal való felelős gazdálkodást, ezért van nálunk Európa egyik legszigorúbb közbeszerzési törvénye (Derültség az LMP soraiban.), ezért szorította vissza a kormány az áfacsalásokat, ezért alakította át az uniós pályázati rendszert. És cseppet sem mellékesen: ma már minden pályázaton induló cégnek fel kell fednie a valós tulajdonosi hátteret!

- Képviselő Úr! A kormány sokat tett a feketegazdaság elleni harcban is! Ennek egyik kulcsa az online pénztárgép bevezetése, amely megnehezíti (Derültség az LMP soraiban.) a vállalati bevételek eltitkolását, és hozzájárul a feketefoglalkoztatás visszaszorításához. Egy másik jelentős lépés az elektronikus útdíjrendszer 2015-ös bevezetése, - ennek segítségével megelőzhetők a fuvarozással kapcsolatos áfacsalások.

- Képviselő Úr! Ha megnézik láthatják: a magyar gazdaság folyamatosan növekszik, erősödik! Ha észreveszik, és márpedig felelős parlamenti képviselőként látni kell, hogy a bérek is növekednek! (Derültség az LMP soraiban.) Pedagógusok, katonák, rendőrök és minden hivatásban elkötelezettek bére emelkedik, a családtámogatási rendszer növekszik, az emberek boldogulásának a feltételeit garantálja a kormány, nem beszélve arról, hogy a biztonságát is, hiszen az állami feladatokat ellátja a kormány tisztességesen!

- Képviselő Úr! Ha bármilyen visszaélésre önök látnak utaló jeleket (Derültség az LMP soraiban.), akkor nyugodtan lehet feljelentést tenni, nyugodtan, mert megbízhatóan működik az igazságszolgáltatás rendszere, Magyarország egy kiszámítható, biztonságos állam, és azt hiszem, hogy ezen az úton kell továbbhaladnunk! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZILÁGYI GYÖRGY: - Államtitkár Úr! Úgy néz ki, hogy úgy gondolta, jó a mese, és folytatta tovább! (Közbeszólás a kormánypártok soraiból: Miniszter úr, de semmi gond!) Farkas Flórián itt ül, beszélt itt zéró toleranciáról, beszélt itt az online pénztárgépekről, persze, csak Andy Vajnának nem kell, a fodrásznak meg mindenki másnak kell! Meg aztán a kötvénybizniszekről is beszélhetünk meg minden egyébről a nagy zéró toleranciájukkal kapcsolatosan! Sokan, elaludtak ettől a mesétől!

- Államtitkár Úr! Van egy rossz hírem: a magyar társadalom kezd felébredni! Jó reggelt kívánok önöknek is! Felébrednek, és le fogják váltani önöket, és el fogják önöket zavarni! Vagy önök elszámoltatják Farkas Flóriánt 2018-ig, vagy ha nem, akkor mi el fogjuk számoltatni, higgye el nekem! Az ilyen embereknek, akik ellopják mindannyiunk pénzét, börtönben van a helye! Én azt gondolom, hogy ki kellene vizsgálni ezeket az ügyeket, és nem falazni kellene Farkas Flóriánnak, aki a mai napig itt ül miniszterelnöki biztosként. Szégyellhetnék inkább magukat, mint hogy mesékkel próbálják etetni a magyar társadalmat! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

SIMICSKÓ ISTVÁN: - Az az igazság, hogy én mindig azon politikusok közé tartoztam, akik igyekeznek megőrizni a türelmüket, és azt ajánlom mindenkinek, hogy tegye ezt. Szerintem nem feltétlenül vehemenciával és uszítással kell a hazát építeni, hanem nyugodtan, tettekkel! A magyar kormány minden tettével el tud számolni, a magyar emberek igenis biztonságban élhetnek és boldogulhatnak! Eszerint dolgozunk a jövőben is! Ezt a zászlót húztuk fel, és nyugodtan, következetesen visszük előre az országot, a magyar emberek boldogulását szolgálva! (Taps a kormánypártok soraiban.)

 Meddig érnek a Czeglédy botrány szálai?

SZATMÁRY KRISTÓF, (Fidesz): - Államtitkár Úr! A magyar közvélemény előtt folyik lényegében most már hetek, hónapok óta egy baloldali bűnügyi teleregény, újabb és újabb részletekkel, Czeglédy Csaba főszereplésével, az MSZP és a DK statisztálásával.

- Mit lehet tudni erről a bűnügyi teleregényről eddig? Az már eddig is köztudott volt, hogy Czeglédy Csabát 2005-ben jogerősen csalásért pénzbüntetésre ítélték, de ez nem zavarta sem az MSZP-t, sem a DK-t abban, hogy közös jelöltként szombathelyi képviselővé nevezzék, illetve nem zavarta sem Gyurcsány Ferencet, sem Botka Lászlót, hogy házi jogászként őt alkalmazza.

- Az újabb fordulat, nem tanulva a korábbi esetekből, az, hogy 2013 és 2016 között úgy foglalkoztatott diákokat az általa vezetett szervezet, hogy nem fizette meg a járulékokat, mintegy 3 milliárd forintos kárt okozva ezzel a költségvetésnek. Az ügy pikantériája talán még csak annyi, hogy itt nem egyszerűen adócsalásról van szó, hanem minősített esetként több ezer diákmunkás bérét sem fizette ki az ifjú szocialista képviselő. Mindenki vérmérséklete szerint ítélje meg azt, hogy mindemellett havi bruttó 2,5 millió forint fizetést tett zsebre ezen idő alatt.

- Az újabb rész a héten jelent meg: egyes információk arról szólnak, hogy Kész Zoltán veszprémi baloldali képviselő is belekeveredett az ügybe, ugyanis Veszprém megyéből két gyanúsított cég is érintett az ügyben, és sajtóhírek szerint Czeglédy Csaba 2015-ben személyesen irányította Kész Zoltán kampányát. A kérdés az:

- Hány baloldali politikust érhet még el ez a bűnügyi szál?

***

VÖLNER PÁL, (igazságügyi minisztériumi államtitkár): - Képviselőtársam! Valóban, minden jóérzésű embert megdöbbentett, hogy diákok tömegeit nem fizette ki ez a baloldali maffiahálózat, amely iskolaszövetkezetet működtetett, és amelynek Czeglédy volt a vezére, illetve a főnöke.

- Ez az utóbbi időszak egyik legnagyobb korrupciós botránya! Tehát 2010 után sem szoktak le a szocialisták a korrupcióról. Szombathelyről indult, de behálózza az egész országot. Veszprém megyében is feltűntek a szálai. Jelenleg tizennégyen vannak előzetes letartóztatásban ennek a hálózatnak a tagjai közül, köztük maga Czeglédy Csaba is.

- A Veszprém megyei szálak valóban akár Kész Zoltánig is érhetnek, hiszen a választási kampányában erőteljesen részt vett Czeglédy,  ezért tisztáznia kell, hogy milyen kapcsolatban áll az MSZP, Gyurcsány és Botka ügyvédjével. Nemcsak azért, mert láthatólag politikailag elkötelezett, hanem mert magát ezt a bűnszövetkezetet Veszprém megyében is működtette.

- A sajtóhírek szerint a napokban olyan beadvány érkezett a Legfőbb Ügyészségre - ha izzadságszagról van szó és az MSZP-ről hallunk, az nem lep meg bennünket egyébként -, amelyben az állt, hogy Czeglédy Csaba Veszprém megyei erős embereinek feladata, hogy eltüntessék a nyomokat, aktiválják az alvó cégeket, bírjanak hallgatásra olyan tanúkat, akik a hálózatra terhelő vallomást tehetnének. Ha a beadványt megalapozottnak ítélik, akkor újabb bűncselekmények miatt fog indulni nyomozás. (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZATMÁRY KRISTÓF: - Államtitkár Úr! Nem tudunk elég aktuálisak lenni a teleregényben, hiszen épp mai hír, hogy igaz, tanúként, de egy makói diákszövetkezet kapcsán is meghallgatják Czeglédy Csabát, ahol az őáltala nagyon hasonló módszerrel 400 millió forintot csaltak el áfa-befizetésben. Tehát egy újabb szál lehet a fejlemény ebben az ügyben. Egyébként az az érdekes, hogy az látszik, hogy kétféle korrupciós ügy van. Vannak vélt vagy vizionált korrupciós ügyek, és vannak valódi korrupciós ügyek, valódi bűnszervezetek, és az látható, hogy a valódiak sajnálatos módon továbbra is a baloldalhoz, az MSZP-hez és a DK-hoz kötődnek. Szeretnénk, ha ezek az ügyek minél előbb tisztázásra kerülhetnének! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

VÖLNER PÁL: - Az elhangzottakhoz annyit fűznék hozzá: tudjuk, hogy Gyurcsány Ferenc és Botka László közeli kapcsolatban állnak Czeglédy Csabával. Botka László is Dél-Magyarországon tanyázik, ezért nem meglepő a makói szál felbukkanása. De valószínűleg megilleti majd Czeglédyt és a többieket is az a kiváltság, ami az MNB Zrt. volt vezetőit illette meg: Császy Zsoltot ugyanis Gyurcsány Ferenc személyesen kísérte el a büntetés-végrehajtási intézet kapujáig, megjutalmazva azért, hogy elhallgatta az ő bűnrészességét, amit egyébként Gyurcsány nyíltan is hangoztatott, hogy tulajdonképpen helyette ültetik le.

- Szerintem ebben az ügyben is valószínűleg hasonló eredményre jutunk, hacsak Czeglédy Csaba nem működik közre a hatóságokkal és nem adja ki a megbízóit, illetve a pénzek útját, hogy hogyan vándoroltak ezek pártkasszákba az MSZP irányába. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Lesznek-e válaszok?

 HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Amikor a címet adtuk a kérdésemnek, akkor még nem is gondoltam, hogy a mai napon valahogy ennyire színvonaltalan lesz a kormányoldal válaszadó gárdája. Ma már beszéltünk Farkas Flóriánról, és szerintem a mélypont az volt, amikor a miniszter Farkas Flórián ügyében az útdíjról kezdett el beszélni, tehát valahogy Farkas Flóriántól eljutott az útdíjig. Márpedig Farkas Flórián ügye is a legelesettebb, legkiszolgáltatottabb embereket, embercsoportokat érinti. Ennél még sötétebb ügy volt az a koraszülötteket érintő ügy, amikor egy miniszter feleségének az alapítványa kétszer annyi pénzt kapott teljesen ugyanarra a feladatra, mint két másik alapítvány. Amikor megnéztük, hogy ezt hogyan költötték el, akkor elképesztő összegeket találtunk: az 1,2 milliárd forintból 50 millió forintot költöttek például az óránkénti 50 ezer forintos tanulmányírásra vagy jogi tanácsadásra, vagy pedig havonta 800-900 ezer forintot terveztek be a mentorházak bérlésére.

- A győztes alapítványnak  úgy kellett volna beadni a pályázatát, hogy ezeket az összegeket, ezeket az elképesztő összegeket előzetes árajánlatkéréssel támasztja alá és  akkor nem hasraütésszerűen lehetett volna összegeket bemondani: Ezt megtette a pécsi alapítvány, megtette a debreceni alapítvány, de nem tette meg a szegedi alapítvány. Teljesen szabálytalanul kapták ezt a pénzt. Ezért is kérdezem:

- Ön szerint hogy történhetett meg ennek a formailag teljesen alkalmatlan pályázatnak a támogatása?

***

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy azzal kezdjem: a kormányzati válaszok színvonalának muszáj alkalmazkodnia a kérdező szellemi képességeihez, ellenkező esetben az érthetőség talán problémát okozna, ezért próbálunk meg mindig a kérdező szintjén válaszolni. Amint magasabb szellemi színvonalat tapasztalunk, akkor a válaszok mértéke is, higgyék el, emelkedni fog.

- Képviselő úr többször is hozott furcsa helyzetbe egy olyan alapítványt, amely - azt gondolom - társadalmilag fontos missziót végez, méghozzá a koraszülött-ellátás tekintetében. Engedjék meg, hogy egy korábbi hazugságával szembesítsem Hadházyképviselő urat: amikor a képviselő úr arról beszélt 2017. szeptember 9-én Szegeden egy szakmai egyeztetésen,  mielőtt gazemberséggel vádolt egy alapítványt, hogy teljeskörűen tájékozódott és minden kívánalomnak eleget tett, ami elvárható egy országgyűlési képviselőtől.

- A képviselő úr 2017. VI. hó 21.-én közadatigényléssel fordult az alapítványhoz. Július 11-én teljes körű tájékoztatást kapott az alapítvány részéről a megfogalmazott program tekintetében. A képviselő úr IX. hó 7-én - anélkül hogy szóban, írásban vagy személyesen részt vett volna bármilyen olyan egyeztetésen, amit az alapítvány felkínált - nevezte gazemberségnek azt a pályázatot, nevezte gazemberségnek azt a missziót, amit az alapítvány a koraszülött-ellátásban végez, majd a 9-i sajtótájékoztatón azzal mentette ki magát, hogy most itt van és áll a kérdések elé. Még egyszer mondom: azt megelőzően fogalmazta meg a vádjait.

- Képviselő Úr! Ön  a szakmai kérdések mindegyikére választ kapott. Választ kapott arra, hogy nem 50 millió forintos jogi eljárásról van szó, hanem 39 millió forintról, ami jogsegélyt jelent, jogi tanácsadást jelent, különböző szerzői jogi kérdéseket is lefed. Ha valóban elolvasta a megvalósíthatósági tanulmányt, ezt tudnia kéne! Választ kapott volna arra a kérdésére, amely szerint hazudott akkor, amikor azt mondta, hogy 900 ezer forintért fognak három ingatlant bérelni Gyulán, Kecskeméten, illetve Szegeden, mert ennél sokkal több, 27 járási ingatlanbérlést fed le az alapítvány pályázata.

- Képviselő Úr! Fenntartom állításomat: amennyiben nem kér bocsánatot ezt követően az alapítványtól, ön egy gazember!  (Taps a kormánypárti padsorokból.)

***

HADHÁZY ÁKOS: - Államtitkár Úr! Nem nagyon tudok egy ilyen válaszra mit mondani. Azt tudnám még egyszer megismételni, mert nem adott a kérdésemre választ: hogy lehet az, hogy ez az alapítvány nem adott be előzetes árajánlatokat a pályázatához? Papíron egyébként ott van, le van írva papíron, havonta 900 ezer forintért három mentorházat lehetne bérelni. Tehát ön hazudik! Egész egyszerűen itt a parlamentben hazudik, ott van leírva a papíron, ön is nagyon jól tudja! Szó sem volt - eljöttek oda, Szegedre - arról, hogy hány házat, többet kellene bérelni. Ezt azóta kitalálták! A papír ott van, és a dokumentumban is megvan! Még egyszer kérdezem, válaszoljon erre, bármilyen is a szellemi képességem:

- Ön szerint: hogy lehetett az, hogy az alapítvány nem adott be előzetes árajánlatokat ahhoz, hogy alátámassza ezeket az egészen elképesztő összegeket?

- Ez hogyan történhetett, illetve hogyan lehetett az, hogy ennek ellenére megkapta a pénzeket?

***

CSEPREGHY NÁNDOR: - Képviselő Úr! Kétfajta eljárástípust ismer az európai uniós pályázatunk finanszírozási rendszere. Remélem, ezt tudja, ha nem, akkor vegye elő azokat a szakkönyveket, amelyeket ajánlok figyelembe - talán a Horváth professzor úr által írt a leghatékonyabb. Az egyik olyan eset, amikor pályázó pályázik valamilyen konkrét cél megvalósítására, mondjuk, egy ingatlan építésére, akkor nagyon világos összehasonlítási alap áll rendelkezésére a pályázatot értékelő minisztériumnak, hogy mihez hasonlítja a beadott árajánlatot. Ott, ahol egy teljesen új eljárásnak a kikísérletezéséről van szó, ez a típusú ellenőrzési folyamat pedig a projektbe építetten minden kifizetést megelőzően kell hogy megtörténjen.

- Tehát az EMMI mint támogató, akkor kell hogy ezeket az áralátámasztásokat értékelje, amikor konkrét kifizetési igény érkezik a pályázatról. Remélem, hogy kellően lassú voltam és megalapozott, hogy követni tudta! (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Bartha Szabó József

22.485 - ​Dr. Eva Mária Barki: ...​köszönetet mondani, akik az autóbalesetnem után érdeklődtek,...


Feladó:
​​
​​
Dr. Eva Maria Barki

Dátum: 2017. szeptember 29. 14:32
Tárgy: Köszönet
Címzett: 


Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Magyar Barátaim!

 

Ezúton szeretnék mindenkinek

​​
köszönetet mondani, akik az autóbalesetnem után érdeklődtek, kifejezték jókívánságukat és imádkoztak értem. 

Több őrangyalom volt, mert  a szörnyű elgázolás ellenére „csak" a vállam törött el és a combom,

amin átment az autó kereke csodával határos módon nem törött el, hanem egy óriási hematóma miatt azt is operálni kellett.

A két műtét most hétfőn nagyon sikeresen megtörtént a bécsi Egyetemi Baleseti Klinikán, jól vagyok, az irodában vagyok és kezdek ismét dolgozni.

 

A több oldalról felmerült gyanúsításról azt kell mondanom, hogy eddig még nem tudtam betekinteni a rendőrségi aktába, úgyhogy nem is tudom ki volt a tettes és mit mondott a meghallgatáson.  

Minden előzetes gyanú felelőtlenség  lenne.

 

Nagyon örülök,hogy viszonylag jól jöttem ki és mindenkinek még egyszer nagyon köszönöm az együttérzést.

 

Szívélyes üdvözlettel

Éva Maria Barki


Dr. Eva Maria Barki

Rechtsanwalt

Landhausgasse 4

A-1010 Wien, Austria

 

Tel.       0043-1-535 39 80

             0043-1-535 06 78

Fax        0043-1-533 88 48

Mobil    0043-(0)664-122 14 23

e-mail:  barki@lawvie.at

22.484 - Munkáspárt > ​Vasutasok: emeljék fel a minimális nyugdíjat! > 2017.09.29.


Feladó: Munkáspárt Információs Iroda
Dátum: 2017. szeptember 29. 11:24
Tárgy: Munkáspárt hírlevél 2017.09.29.
Címzett: jozsef@kutasi.eu

150 éve jelent meg A tőke

150 esztendeje, 1867. szeptember közepén jelent meg Karl Marx "A tőke" című művének első kötete. (www.marxist.org)

Bővebben...


Lesz végre repülőtéri vasút?

Ugyan az alagút vége még nem látszik, de zajlanak az előkészületei az új repülőtéri vasút megépítésének.  A Budapest–Cegléd vonal része lenne a szintén kétvágányú, villamosított szakasz. Mint ismert, a kormány még tavaly év végén döntött arról, hogy a főváros és a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér között új vasúti összeköttetés létesüljön. (http://magyarhirlap.hu)

Bővebben...


Hol a demokrácia Ukrajnában?

Minden gyermeknek beszélnie kell ukránul az országban - szögezte le Petro Porosenko ukrán elnök hétfőn New York-ban. (http://www.maszol.ro)

Bővebben...


Elég a hivatásos képviselőkből!

Szászfalvi László országgyűlési képviselő hétfőn bemutatta, milyen egy előrelátó politikus. A KDNP képviselője kispárnával érkezett az ülésnapra, hogy semmi se zavarja a koncentrációt a teremben zajló vitára. És ha mégis ki kéne mennie pár percre, akkor se felejtse el senki választókerületét, ezért a párnán településének nevét hirdeti. Igazán lelkiismeretes! (http://hvg.hu)

Bővebben...


Magyarországról és az EU-ról Minszkben

A Belarusz Állami Egyetem meghívására az egyetem nemzetközi kapcsolatok karának hallgatói számára tartott előadást Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. (www.bsu.by)

Bővebben...


Ne legyen felhőkarcoló Budapesten!

Évek óta folyik a vita, hogy legyen-e felhőkarcoló Budapesten. Talán már döntések is születnek. (http://www.lobu.hu)

Bővebben...


Kell-e több mezőgazdaság?

A mezőgazdaság ma a GDP 3,8 százalékát adja, és a foglalkoztatottak 5 százaléka dolgozik a mezőgazdaságban. (http://mti.hu)

Bővebben...


Sikeres és boldog új évet!

Nemsokára újra kezdődik a zsinagógai év, és számvetést kell készítenünk mindarról, amit magunk mögött hagyunk, napokon belül megkezdődik az őszi ünnepek sorozata. (http://www.mazsihisz.hu)

Bővebben...


Eltűnnek a magyar gyümölcsök?

A hazai ültetvények elöregedésének tudható be, hogy drágultak idén a gyümölcsök a K&H Bank szerint. A belföldi termelés nem tudja kielégíteni az igényeket, ez pedig importnövekedést okoz. (https://www.agrarszektor.hu)

Bővebben...


Vasutasok: emeljék fel a minimális nyugdíjat!

A nyugdíjminimum drasztikus megemelését, s a teljes nyugdíjrendszer átdolgozását követelik a vasutasok. Öt nagy nyugdíjas szervezet már fél évvel ezelőtt is írásban jelezte a kormánynak: veszélyben van az idősek megélhetése, egyre többen nyomorognak, ám a segélykiáltásnak is beillő levelükre azóta sem érkezett válasz. A Vasutasok Szakszervezete felháborítónak és modortalannak is tartja a hallgatást, ezért a nyugdíjasok mellé állt, hogy közösen követeljenek érdemi intézkedést.(https://www.vsz.hu)

Bővebben...


Futni jó, a NATO-ért futni rossz!

Katonák, honvédelmi dolgozók és civilek ezrei álltak rajthoz a budapesti Vérmezőn szeptember 24-én, vasárnap délelőtt, hogy megmérettessék magukat 4, illetve 10 kilométeres távon az idei NATO-futáson. A sportrendezvényt dr. Simicskó István honvédelmi miniszter indította el, aki maga is csatlakozott a mezőnyhöz. (http://www.honvedelem.hu)

Bővebben...


Német választás: nem lehet a régi módon

Az Angela Merkel kancellár vezette CDU/CSU jobbközép pártszövetség kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson, de támogatottsága nagymértékben csökkent, és a koalíciós társé, a szociáldemokrata párté (SPD) történelmi mélypontra süllyedt, a Bundestag harmadik számú ereje pedig az újonc AfD - mutatták ki a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések (exit poll). (http://magyarhirlap.hu)

Bővebben...


Az ügy, ami nem ügy

Jogerősen felmentette a kémkedés, illetve bűnpártolás vádja alól a Fővárosi Ítélőtábla hétfőn kihirdetett másodfokú döntésében Szilvásy György volt titkosszolgálati minisztert, Galambos Lajost és Laborcz Sándort, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóit és egy civilt. (www.mti.hu)

Bővebben...


Nem kellett Botka ajánlata

Az MSZP ajánlattal fordul "a demokratikus ellenzéki pártokhoz" a listás választási helyek elosztása érdekében - közölte az ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Botka László azt mondta: az MSZP a listás helyek felét felajánlja a potenciális szövetségeseknek, az LMP-nek, a Demokratikus Koalíciónak, a Momentumnak, az Együttnek, a Magyar Liberális Pártnak és a Párbeszédnek. (www.mti.hu)

Bővebben...


Porosenko aláírta az oktatási törvényt

Petro Porosenko ukrán elnök aláírta hétfőn az új oktatási törvényt, amelyet szeptember 5-én fogadott el a kijevi parlament, és amely a kisebbségi nyelveken történő oktatás visszaszorítása miatt komoly tiltakozásokat váltott ki belföldön és külföldön, köztük Magyarországon is. (http://mti.hu)

Bővebben...


TESCO: kifullasztani a szakszervezeteket?

Szerdán indul a Tesco országos szintű munkavállalói létszámfelmérése, amelynek célja, hogy boltméretekre és -típusokra lebontva meghatározza a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosításához szükséges minimális dolgozói létszámot - mondta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sztrájkbizottságának elnöke kedden. Karsai Zoltán szólt arról is, hogy a szerdán kezdődő átvilágítási sorozat tapasztalatai hatással lesznek a szakszervezetek által javasolt létszámbővítés mértékére, hiszen ennek fényében kapnak pontos képet az áruházláncban uralkodó állapotokról, a munkavállalók létszámáról és leterheltségéről. (www.mti.hu)

Bővebben...


Macron olvasztótégelybe tenné az európai népeket

Macron francia államfő kedden bemutatta az Európai Unió reformját célzó tízéves útitervét. Fő elemei: közös európai beavatkozási erő, közös védelmi költségvetés, közös doktrína. Kell európai hírszerzési akadémia, európai terrorelhárítási ügyészség és egy, a természeti katasztrófák esetén bevethető közös polgári szolgálat. A "menekültek méltó fogadására" egy európai menekültügyi hivatal, a határok hatékony védelmére pedig egy európai határrendészet. Legyen egy, a pénzügyi tranzakciókra kivetendő, európai szintű adó, Legyen továbbá egy európai innovációs ügynökség. Emmanuel Macron az eurózónát tenné meg az európai gazdasági hatalom középpontjának. Ehhez szerinte az övezetnek saját költségvetésre és pénzügyminiszterre van szüksége, (www.mti.hu)

Bővebben...


NATO-hadgyakorlat Szerbiában: már csak ez hiányzik!

Jövőre akár Szerbiában is gyakorlatozhatnak a NATO és partnerei, jelenleg Tuzlában tartanak hadgyakorlatot. A Blic nem hivatalos értesülései szerint a NATO felsőbb köreiben ez a hír járja, és már ajánlották is, hogy keressenek megfelelő helyet Szerbiában a gyakorlat számára. Belgrád környéke egyike a lehetséges helyszíneknek. A Blic továbbá azt is közli, hogy tavaly ilyen idő tájt Aleksandar Vučić a NATO képviselőivel folytatott tanácskozást, amikor felvetődött a szerbiai NATO gyakorlat ötlete, viszont ezt hivatalos forrásokból még nem erősítették meg, mivel még végleges döntés sem született. (http://www.vajma.info)

Bővebben...


2018: a Munkáspárt kínálja a változás lehetőségét

A Munkáspárt önállóan indul a 2018-as választásokon. A szocliberális pártok célja csupán a Fidesz ütése és az országgyűlésbe bejutás" – mondta Szegeden Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Szerinte ezek a pártok nem törődnek az emberek valódi problémáival, ezért a Munkáspárt alternatívát kíván nyújtani. (http://szegedma.hu)

Bővebben...


Csokvaomány: egy jó megoldás van, a Munkáspárt!

Időközi polgármester-választást tartanak vasárnap a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csokvaományon, a tisztségért hatan indulnak: Kónya Béla (Magyar Munkáspárt), Sztrakay István Norbert (Jobbik Magyarországért Mozgalom), Tóth Zsuzsanna (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség), valamint három független jelölt indul: Mészáros László, Tótszegi István Sándorné és Kaló Péter. A település választásra jogosult 667 lakója október elsején reggel hattól este hét óráig adhatja le szavazatát. (http://mti.hu)

Bővebben...


Merre menetel a román hadsereg?

A román hadsereg 2017 végén kapja meg az első Patriot rakétarendszereket. – jelentette be Mihai Fifor román hadügyminiszter. Szó van 36 darab F-16-os repülő megvásárlásáról is. A román hadsereg megkapja az újabb Piranha páncélozott járműveket is. (https://www.romania-insider.com)

Bővebben...


Liberális puccs készül az MSZP-ben

Csakis Gyurcsány Ferenccel sikerülhet a kormányváltás - jelentette ki Horváth Csaba, az MSZP budapesti frakcióvezetője. Az MSZP-s politikus az ATV reggeli műsorában azt mondta: a mostani demokratikus ellenzék töketlen, beleértve saját pártját is. Azt is mondta, hogy az ellenzéki pártoknak be kell fejezniük a hisztit és le kell ülniük egymással. (http://hirtv.hu)

Bővebben...


Fogadja be több migránst, gyorsabban fogsz fejlődni!

Inkluzív Európát kell teremteni, amely felhasználja a migráció értékeit. A migrációt Európa fejlődésének gyorsítására kell használni. – jelentette ki Ana Brnabić szerb miniszterelnök. (http://www.telegraf.rs)

Bővebben...


Ezt is megértük: Dolgozz ennivalóért!

Bukarestben megnyílt a SocialXChange jótékonysági hálózat újabb boltja, Itt munkavégzésért ennivalóval fizetnek. (https://www.romania-insider.com)

Bővebben...


22.483 - ​A székelyek és a Nemzeti konzultáció Trianonról a Tündérkertben > ​2017. szeptember 30. és október 1.


Feladó: kincsesne <kincsesne@t-online.hu>
Dátum: 2017. szeptember 29. 11:34
Tárgy: Világraszóló Nemzeti Konzultáció lesz Trianonról! - Szept.30.-okt.1. 
Címzett: 

A székelyek és a Nemzeti konzultáció Trianonról a Tündérkertben
2017. szeptember 26. kedd MVSZ.hu

Kétnapos őszi székely sokadalmat rendeznek a Kőbánya-Kispest metró végállomásnál levő Székelyország Tündérkertje Látványparkban. A rendezvény keretében külön tanácskozás zajlik a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) és az Országos Trianon Társaság (OTT) által kezdeményezett Nemzeti konzultáció Trianonról.

Előadást tart Patrubány Miklós, az MVSZ és Drábik János, az OTT elnöke, valamint Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) alapítója és Benkő Emőke, az SZNT alelnöke. A székely sokadalom díszvendége Bőjte Csaba atya OFM, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke. Jelen lesz és beszédet mond Ümit Hamit, az Ujgur Világkongresszus főtitkára, Benke Csaba a Székelyek Világkongresszusának alapító tagja és sokan mások. Alább a szervezők által kiadott részletes program.


Tündérkerti őszi székely sokadalom
Székelyország Tündérkerje Látványpark

​​
2017. szeptember 30. és október 1.

2017. szeptember 30. szombat

11:00 - 21:00 Székely hagyományos étkek kóstoltatása és vására Bíró Ernő a Székely Falat és a Hargita Gyöngye termékforgalmazója jóvoltából
11:00 - 12:30 "A székelyek és a Nemzeti konzultáció Trianonról I." - Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alapító alelnökének és Patrubány
​           ​         
Miklós, a Magyarok Világszövetség elnökének előadása

12:30 -13:30 Jó ebédhez szól a nóta
14:15 - 14:45 Gajda Péter Kispest polgármesterének ünnepi nyitó köszöntő beszéde
15:00 - 16:00 "Áldás, Hazám!" - Áldás Együttes műsora
16:00 - 16:20 "Ujgurok, székelyek, magyarok" - Dr. Horkovics-Kováts János, a Hun Tv tulajdonosának előadása
16:20 - 16:45 Ümit Hamit az Ujgur Világkongresszus főtitkárának előadása
16:45 - 17:15 Benke Csaba, a Székelyek Világszövetsége alapító tagjának gondolatai a székely önrendelkezésről (1.rész)
17:45 - 18:15 "Süvítő nyílvesszők" - Polgár Tibor hagyományőrző íjász bemutatója
18:15 - 18:50"Madéfalvi veszedelem, avagy a székelység, a magyarság és a csángók kapcsolata ezen eseményhez"- Baliga Csaba gyimesi
​                         ​
csángó hagyományőrző előadása

18:50 - 19:00 Film az ujgur, magyar, székely testvér szerződéséről
19:00 - 21:00 "Holdvilágos éjjel..." - őszi székely vigalom Juhász Margaréta csíktapolcai nótaénekes jóvoltából

2017. október 1. vasárnap

11:00 - 19:00 Székelyhagyományos étkek kóstoltatása és vására Bíró Ernő a Székely Falat és a Hargita Gyöngye termékforgalmazója
​             

​                   
jóvoltából
11:00 - 12:30 "A székelyek és a Nemzeti konzultáció Trianonról II." - Benkő Emőke, a Székely Nemzeti Tanács alapító alelnökének és Drábik
​  ​                      
J
ános, az Országos Trianon Társaság elnökének előadása

12:30 -13:30 Jó ebédhez szól a nóta
14:00 - 14:40 "Az őrvidék elvesztése, Ausztria" - Baliga Csaba gyimesi csángó hagyományőrző előadása
14:40 - 15:00 Benke Csaba, a Székelyek Világszövetsége alapító tagjának gondolatai a székely önrendelkezésről (2.rész)
15:00 - 15:55 "Úton Böjte Csabával" - Simon V. László könyvbemutatója
15:55 - 16:00 Szilágyi Béla: Székely miatyánk - Publik Antal székely előadóművész
16:00 - 16:10 Pio Atya Gyermekotthon - Kisiratos - növendékeinek műsora
16:10 - 17:00 "Az embereket csak szeretve lehet jobbá tenni" - Böjte Csaba atya a Látványpark vendége
17:00 - 17:05 Dömötör Tibor: A harcnak még nincsen vége - Publik Antal székely előadóművész
17:05 - 17:40 "Kaptafák" - Baricz Gergő Trió koncertje

Házigazda: Bacsó András, a Székelyország Tündérkert Egyesület elnöke

Műsorvezető: Gaál István

Mindkét nap délelőtti plenáris előadása után - "A székelyek és a Nemzeti konzultáció Trianonról I-II." - szűk körű tanácskozásra kerül sör a Bujdosó Székely Étterem Címer Termében. Az egész rendezvény ideje alatt fel lehet iratkozni aláírásgyűjtésre a Trianonról szóló Nemzeti konzultációhoz.
A helyszínen a Hargita Kincse Kft. (Bíró Ernő +36-70-2788390) jóvoltából kóstolhatók és megvásárolhatók székely házi élelmiszerek, Csíkszentkirályról a Hargita Gyöngye borvíz, Csíkszentsimonról az IGAZI CSÍKI sör. Főtt és sült székely gasztronómiai különlegességek a Bujdosó Székely Vendéglő jóvoltából.

Mindenkit várunk székely vendéglátással!

Elérhetőség:
cím: 1191 Budapest Szabó Ervin u. 37.
honlap: www.szekelyhon.hu, www.facebook.com/szekelyhon.hu, www.facebook.com/bujdososzekelyvendeglo
e-mail cím:
​​
szekfoglalo@gmail.com

mobil: +36-30-2830377 (Bacsó András házigazda),
        +36-70-9469121 (Gaál István szervező)

MVSZ Sajtószolgálat