Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2009. május 31., vasárnap

2.643 - Prof. Dr. Bokor Imre: FELHÍVÁS! TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Prof. Dr. Bokor Imre: FELHÍVÁS! TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Június 7-én, szavazatukkal szíveskedjenek  igazolni, hogy a magyar egység létrehozásáért  eleget tesznek mind a jobboldal,  mind pedig a baloldal kérésének,  és  új  utakon, új alapokon, új felfogásban, új módszerekkel, valamint új vezetéssel kívánják talpra állítani  az erkölcsi és gazdasági csődbe vitt hazánkat.

A jobboldal már  évtizedek óta erre törekedett, a baloldal is szünet nélkül szajkózta  reformtörekvéseit,   de valami fékező tényező mindig   keresztülhúzta "nemes" szándékait. Gyurcsán eltávolítása és Bajnai "trónra léptetése" során is  megígérték, hogy mindent megreformálnak,  sőt (a nyomaték kedvéért)   "eldanolták",  hogy: "Ez a harc lesz a végső....",  és "lerítt" róluk, hogy  komolyan gondolják!

Nyújtsunk számukra segítséget a végső harcukhoz, és  (pártállástól  függetlenül) seperjük ki őket a közéletből! Minden józanul  gondolkodó ember tisztában van azzal, hogy valós rendszerváltás nem oldható meg  a régi  banda ortodox kádereivel  és holdudvaraikkal.   A minap   még   Bajnai  is utalt arra, hogy alapvető változtatásokat kell életbe léptetni,  ami a közvélemény  olvasatában azt jelenti,  a baloldal több évtizedes (gyökeresen elfuserált) kísérletezgetéseknek véget kell vetni!

A mérhetetlen hosszú türelmi idő letelt, elérkeztünk  arra a pontra: rangsorban az európai államok utolsó helyére, ahonnan nincs tovább!

Rákosi vezetésével  "rajtoltunk", Kádárral folytattuk, majd Grósz, Medgyessy, Horn álltak az "élre", végül pedig a félnótás Gyurcsánnyal és  Bajnaival jutottunk  a szakadékba, miközben (a "hosszú menetelés" során) társadalmi és egyéni tragédiák tömegét szenvedtük el. Lélekszámunk  rohamosan  csökkent,  átlagos életkorunk 8-10 évvel maradt el az európai mutatóktól,  gazdaságunk tönkrement,  adósságunk az "eget veri",  egészségügyi bázisunkat  dilettáns (Horváth Ágnes-féle) vezetők szétverték, a hazugságot kormányszintre emelték és  a korrupció elborítja az országot.

Gondoljunk   a kékcédulás választási csalásokra,   a kitelepítésekre, a   kulákverésekre,  a magyar GULAG-okra, a koncepciós perekre,  a  Kun Bélát is  felülmúló "megtorló és akasztgató",  krumplilevest kedvelő   (hazaáruló) Kádárra,  a libalegelőkön és árokpartokban, koporsó és ruházat nélkül "elkapart" (összedrótozott kezű)   mártírokra, a  hozzátartozóik testi és lelki kínzására, nemzeti szimbólumaink megbecstelenítésére,  őseink és hőseink feledtetésére, történelmünk eltorzítására,  a magyarságtól idegen  ideológiák erőszakos terjesztésére.

Gondoljunk Gyurcsány   "ámokfutására": választási csalásaira,   hazudozásaira,   hazánk "leqrvázására", békés felvonulók tönkreveretésére,    vízágyúk,  könnygázgránátvetők,  lovas rendőrök,  rendőrkutyák tömeges  bevetésére,  földön fekvők megtaposására,  nemzeti zászlónk  lábbal tiprására, "műveleti terület" létrehozására, szemkilövésekre, Gergényi  "megdicsőülésére", a haderő szétverésére, a mértéktelen   (permanens)  "rongyrázásokra", a zömében teljesen szükségtelen szóvivők, tanácsadók, és a különféle elnökségi tagok emelt színtű dotálására és semmit sem érő tevékenységükre.

Gondoljunk az adóssághalmaz  megtriplázására, az adófizetők pénzének  elherdálására, a felvett  kölcsönök  eltűntetésére, az imperialistákat  gyűlölő és  "szidalmazó"   kommunisták (bolsevikok) milliárdosokká válására,  a privatizáció "levezénylésére",  az állami  vagyonok felszámolására,  a félmilliós  munkanélkülire, a semmit sem produkáló főpolgármester  ígérgetéseire,  lebukott miniszterek  és  egyéb főguruk végkielégítésére,  számlák nélküli pénzfelmarkolások tömegeire, a "vízfejű" parlamentre és a milliárdos sikkasztók felelősségre vonásának "altatására".

Mélyen Tisztelt Választópolgárok!  Megaláztak, megvertek, kisemmiztek minket!     Göncz Árpáddal az élén,- rossz hírét keltették hazánknak: fasiszták, nácik,  antiszemiták, kirekesztők, honfitársainkat cserbenhagyók lettünk a világ szemében, és ezeket a címkéket terjesztették  egyes  SZDSZ-es  és MSZP-s EU-s parlamenti képviselőink, mérhetetlen nagy elfoglaltságuk és utazgatásuk melléktermékeként.

A rendszerváltozás groteszk minősítését jelentette a Népszabadság c. hazug napilap  túlélése és virágzása, majd a kommunizmus százmilliós áldozatáért felelős kommunista pártok és vezetőik bűneinek szemérmes elhallgatása és felelősségre vonásuk elmaradása. Felbátorodásukat   igazolja, hogy  a Thürmer-féle ortodox  bolsevikok pártja felvette a Magyar Kommunista Munkáspárt  nevet, sőt  képviselőket is jelöl  az EU-ba.

Mindezeket az MSZP   és az SZDSZ  szótlanul tűrte és tűri,  de  a spermabankból született  SZDSZ-es Horn és eszmetársai: Kuncze,  Demszky, Tabajdi, Fodor,  Magyar, Pető, Gusztos és Ungár  újévi malac visítását utánozták egy Turul szobor  vagy egy Árpád-sávos zászló megjelenése miatt, mert szelektíven működő memóriaegységükből kimaradt, hogy a kommunisták  hány  magyar  állampolgárt  likvidáltak  Sztalin, Kun,  Szamuely,  Rákosi és  Kádár  nyílt vagy  burkolt  intézkedésére.

Ők szelektív félelmet építettek ki maguk köré, megszabnák, hogy milyen legyen a zászlónk,  a címerünk,  megszabnák, hogy mit, mikor, hol és hogyan kell ünnepelnünk, új-és új törvényekkel sújtanák a véleménynyilvánítókat,  új-és új adókat vetnének ki az állampolgárokra.

Magyarország (készenléti) rendőrállammá vált, az MSZP és SZDSZ  hatalmi, média, pénzügyi, parlamenti, jogi diktatúrája  lépett életbe. A letartóztatások, a kihallgatások (vallatások) kísértetiesen hasonlítanak  a hajdani ÁVO vagy ÁVH-s  módszerekre.

JÚNIUS 7-ÉN MEGÁLLJT PARANCSOLHATUNK EZEKNEK AZ ANTIDEMOKRATIKUS ÁLLAPOTOKNAK, VISSZAÁLLÍTHATJUK AZ ORSZÁG  SZEKERÉT  A NORMÁLIS KERÉKVÁGÁSBA.

"ITT  AZ  IDŐ,  MOST  VAGY  SOHA"!

Prof. Dr. Bokor Imre

az MJB elnöke

-----------------------------------------------------------------------------------------

2.642 - Aradi Éva: Nagyon sajnálom, igaz magyar ember volt!

Von: Aradi Éva

Gesendet: vasárna, 2009. május 31. 18:59
An: Kutasi József
Betreff: 2.552 - Ballán Mária: Ma délelőtt meghalt szegény Czapp János. Béke poraira! Nagyon fog hiányozni. Szerettem őt.

 

Kedves Kutasi József!

Nagyon sajnálom, igaz magyar ember volt! Imádkozni fogok a lekiüdvéért.

Fogadják őszinte részvétemet: Aradi Éva

------------------------------------------------------------------------------

2.552 - Aradi Éva: Nagyon sajnálom, igaz magyar ember volt!

Von: Aradi Éva

Gesendet: vasárna, 2009. május 31. 18:59
An: Kutasi József
Betreff: 2.552 - Ballán Mária: Ma délelőtt meghalt szegény Czapp János. Béke poraira! Nagyon fog hiányozni. Szerettem őt.

 

Kedves Kutasi József!

Nagyon sajnálom, igaz magyar ember volt! Imádkozni fogok a lekiüdvéért.

Fogadják őszinte részvétemet: Aradi Éva

------------------------------------------------------------------------------

2.641 - Frigyesy Ágnes: Oltalmad alá futunk, Ó dicsőséges és áldott Szűz! Többszázezer zarándok a Csíksomlyói búcsún

Frigyesy Ágnes:

 

Oltalmad alá futunk, Ó dicsőséges és áldott Szűz!

 

Többszázezer zarándok a Csíksomlyói búcsún

 

– Itthon vagyunk Szűz Mária ősi kegyhelyén, a magyar nemzet szíve itt dobog most ebben az ünnepi órában. Égi Édesanyánk összefog bennünket, a világ különböző tájairól érkezett magyarokat – e szavakkal kezdte Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek a Pünkösdi Nagybúcsút 2009. május 30-án Csíksomlyón. A Szent Koronát hozó Asztrik érsek 90. utódaként köszöntötte zarándok testvéreit a szónok, aki hálát adott Istennek az ezeréves egyházmegyéért, valamint a nyolcszáz éves ferences rendért. A csíksomlyói búcsún az idén is többszázezren vettek részt, a Székely gyors ismét külön vonatot indított, immár 850 fővel Budapestről.

 

Bábel Balázs érsek szentbeszédében utalt a 2004. december 5-i szavazás eredményére és kérte: akik nemet mondtak a nemzet összetartozására, vagy közömbösek maradtak, bánják meg bűneiket!  Hangsúlyozta: – Összetartozunk azokkal, akik előttünk jártak, akik keresztényeknek, magyaroknak, székelyeknek, csángóknak vallották, vallják magukat.

– Ki a bölcs? – tette fel a kérdést, majd így válaszolt rá: – Aki mindent a legmagasabb szempont szerint ítél meg. Nem csupán néhány esztendőre tekint előre, vagy a múltba hátra, hanem az örökkévalóság fényénél tudja áttekinteni a történelmet, benne felismeri Isten vonalvezetését, mert ő egyenesen ír görbe vonalakon. Egy francia származású nagy amerikai történész Jacques Barzun írja: „Aki pedig a történelmet a maga teljességében szeretné megismerni, annak Istennel kell társalkodnia.”

Bábel Balázs beszédében rámutatott: – Ha mi ezeréves történelmünkre gondolunk ezen a tájon, Szent István korától napjainkig, az „ember-katedrálisokig”: Márton Áron, és Jakab Antal püspökig, akkor látjuk, mennyi megpróbáltatás érte, s már-már a pusztulás szélére sodorta az ellenség ezt az országrészt. A sokszoros tatár és török pusztítások, majd a 150 évig betöltetlen gyulafehérvári püspökség, a háborúk harcai, ország feldarabolások, a falurombolás már a megsemmisülés vízióját vetítette elő. A török hódoltság ideje alatt már csak a ferencesek maradhattak meg, akik a katolikus hit őrzői voltak és ebből a kicsiny magból újra tudtunk kezdeni, mostani ittlétünk is ennek bizonyítéka. Számunkra a múlt erős gyökér, jelen és a jövő belőle él. A múlt azért reményünk, mert bizonyítja Isten gondviselését. Akik azonban nem tanulnak a történelemből, arra ítéltetnek, hogy megismételjék.

A szónok kitért a világ magyarságának helyzetére is: – A mi világunk benne a magyarság sorsa különösen is nagy válságban van. A magyarországi gondjainkat azért hozom elő, mert az ottani életünk visszahat a világon élő összes magyarra, és a mindent megosztó szándék ellenére mi egy nemzet vagyunk.

A legtöbb ember csak a gazdasági bajokat érzékeli, hogy drágább lett az élet. Némelyek mélyebbre tekintenek, s azt mondják, mindez az erkölcsi válság miatt van. Az igazi okot kell keresnünk. Az európai ember az újkor óta elveszítette Istenbe vetett komoly hitét. Egy darabig még az erkölcsi érzéke megmaradt a jó és a rossz iránt, de hit hiányában ez is megszűnt. Az erkölcs támaszt kíván. Már Dosztojevszkij megállapította: – Ha nincs Isten, mindent szabad.

Az istenhit hiánya magával hozta az erkölcsi válságot: a korrumpálódást, a bűn botrányig való fokozódását. Ezt követte az értékválság, amikor minden a pénz szerint ítéltetik meg és az emberi munka nem kapja meg az igazi értékét. Áldozatos munkakörökben dolgozó emberek egy hónap alatt sem tudnak annyi jövedelemhez jutni, mint a mai világ gazdagjai sokszor egy óra alatt. Az erkölcsi válságban még az is fájó seb, hogy az emberiség őssejtjét, a családot rombolják és vele szemben mindenféle más együttélést a család rangjára emelnek

Az ifjúságot pedig elbizonytalanítják és megrontják a különböző Gender programokkal, amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a mai ember szabadon döntse el, hogy férfi vagy nő, heteroszexuális, vagy homoszexuális, vagy épp transzszexuális lesz-e. Aztán ajánlják, hogy legálisan fogyasztható legyen a kábítószer, mert az nagy bevételt hozhat az államnak. A szenvedélyeknek kiszolgáltatott ifjúság céltalanul sodródik, depresszióssá válik és nagyon sokszor öngyilkosan végzi az életét. Az ifjúság és a család tudatos rombolásának ellent kell állnunk. A bajok elviselésében Szűz Máriától tanuljunk, aki maga is megtanult Krisztus módján szenvedni – mondta a szónok.

Bábel Balázs kijelentette: – Olyan mély depresszióban van népünk, s olyan a magyar lelkiállapot, hogy már szinte nem is hisz semmiben és nem reménykedik. Ilyenre nem volt még példa nagy háborúk után sem. Évekkel ezelőtt hallhattuk az eget verő gőgös kijelentését egy politikusnak: „Magyarok Nagyasszonya levette rólunk a kezét, majd mi gondoskodunk ezután a magyarokról”. Más valaki pedig azt mondta: „jóléti rendszerváltást hozunk”. És mi a valóság? Kisemmizettek lettünk és kifizethetetlen adósság jármában nyögünk. Az egyre növekedő munkanélküliség, a hadisarc szintű adózás milliókat dönt mély szegénységbe. A gátlástalanul gyorsan meggazdagodóknak természetesen ez nem jelent lelkiismereti problémát. A legtehetségebbek közül sokan kilátástalanságukban külföldön keresnek megélhetést. A demoralizált iskolákról és katasztrofális helyzetben lévő egészségügyi intézményekről már ne is szóljunk. Emberileg nincs már remény. És mégis! Társadalomlélektani kutatások bizonyítják, hogy az elkötelezetten vallásos emberek jobb testi, lelki egészségnek örvendenek az ő családjukban nagyobb a gyermekvállalás és még várható földi élettartamuk is hosszabb.

A Kalocsa-kecskeméti érsek hangsúlyozta: –Nem vette le rólunk a kezét a Magyarok Nagyasszonya, a csíksomlyói Szűz Mária. Abban is remélhetünk, hogy Európáról sem, hiszen Európa zászlaja kék mezőben 12 csillaggal Szűz Máriára utal.

A zarándokok az ünnepi órában, a nagy jubileumi évben hálaadással Istennek, mint gondviselő Atyának, megváltást hozó Fiúnak, és megújító Szentléleknek, Szent István király felajánlását mintegy megismételve imádkozták a zarándokok a legősibb Szűz Mária imádságot: Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, Ó dicsőséges és áldott Szűz!

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, aki „házigazdaként” köszöntötte a zarándokokat, utalt a 443 évvel ezelőtti hitvédelemre, amikor a katolikusok ugyanezen a helyen kérték Szűz Mária segítségét. „Isten, tarts meg minket őseink hitében és erényeinkben, ezt kérjük ma Tőled” – mondta Jakubinyi érsek.

Hagyományokhoz illően idén is a világ számos pontjáról érkeztek zarándokok Csiksomlyóra. A Székely gyors, a tavalyi nagy sikerre való tekintettel 850 utassal, 13 kocsival második alkalommal indult útnak, a Kárpáteurópa Utazási Iroda és az Indóház szervezésében. A különvonat idén is befutott a Gyimesekbe, az ezeréves, történelmi Magyarország vasúti határállomásához, ahol megtekintették a Rákóczi vár romjait, a vár tövében álló 30. számú MÁV őrházat, valamint részt vettek a kontumáci kápolna előtt Böjte Csaba által bemutatott szentmisén.

Egy csodálatos imádsággal búcsúzom olvasóimtól: „Óh, kegyelmek Anyja, Székelyek Nagyasszonya! Tekints kegyelmesen sokat szenvedett, sok szükséget megélt hű gyermekeidre!”

 

Frigyesy Ágnes

Forrás: Frigyesy Ágnes

-----------------------------------------------------

 

2.640 - Ballán Mária: Mi is ott jártunk tegnap. Köszönöm a szép beszámolót. Szeretettel: Marika. Budapest, 2009. május 31.

 

2.639 - GYERMEKNAP és Pünkösd alkalmából hallgassák és nézzék meg ezeket a csárdásokot. München, 2009. május 31.

 

Tisztelettel és szeretettel,

 

Kutasi József - Jóska bácsi - Jóska

 

http://www.youtube.com/watch?v=IXMMqFtvep4&feature=channel_page  Duna TV, Kívánságkosár 2007. július 16. Köszönetmondás Aufrufe: 18.914

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/index.php?id=18&view=single_thread&cat_uid=8&conf_uid=6&thread_uid=30  Piliscsaba Forum

http://www.youtube.com/kuvik1991?gl=DE&hl=de  A magyar néptánc hagyománya! Aufrufe: 5.462

www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

http://kutasi.blogspot.com

www.cserkeszbolt.de.vu

www.jozsef-kutasi.de

www.kutasi.eu

antal@jozsef-kutasi.de

Mobil: 0036 70 589 98 83

-------------------------------------------------------------------------------------------

2.638 - PILISSZÁNTÓ/UNGARN >A pilisszántói Boldogasszony kápolna 2006 - 2009 > Küldte: Vattay Szabolcs

A pilisszántói Boldogasszony kápolna

1996. október 16-án a három pilisi falu, Vörösvár, Szentkereszt és Szántó lakóival megtöltött turistabusz megérkezett Medjugorjéba. A küzdelmes, jégesővel, viharral hitelesített hegyi zarándoklat egyöntetűen megállapította: a helyszín mintha csak a Pilisre lenne írva, csak a kereszt hiányzik hozzá. Az ötlet 2003. dec. 20-án valósággá vált. Ladocsi Gáspár püspök úr a Hargitáról ajándékozott hatalmas tölgyfa keresztet megszentelte.

Mindenki érezte, melegsége van ennek a helynek, ahová szívesen jön az ember kiszakadni az őrült világ zörgéséből. Az egyre izgalmasabb kérdéseket felvető Pilis hegység erősödő szakrális tartalmában Pilisszántó határozott szerepet kapott a történelemtől. Kínálkozott hát a feladat, hogy méltó emléket kéne állítani barbárnak hazudott őseinknek: meg kéne jelölni a Pilist, a Kárpát-medence történelmének hagyományosan szent hegyét. Egy településen kívüli, a Pilis erdejében álló kápolnának sajátos hangulata lehet. Menedékhely a hittel, szívvel, az Isten és a természet szeretetével megáldott, csendes emberek számára.

cid:image001.jpg@01C9E202.FE527AC0

A Boldogasszony kápolna, háttérben a Pilis Keresztjével

A kápolnaépítés vékonyka gondolata majd négy évig érlelődött. Kezdettől fogva alapfeltétel volt, ha egyszer megépül, az kizárólag csak adakozásból és munkafelajánlásból történhet; de csak az adjon, aki hisz az ügy tisztaságában és a kápolna üzenetében. A szegényasszony húsz fillérje, imája ugyanolyan értéknövelő. Ettől lesz a kápolnának lelke és támadhatatlan értéke.

Egy erkölcsi értéknek, mely ez esetben nem kisebb léptékű mint a nemzetet születésétől fogva megtartó kereszténység szimbóluma, nem lehet pénz a mértékegysége, csak az eszméhez azonosuló közösség alkotóereje, a népakarat. Az őrt álló két pálos remete toronyban először Kisboldogasszony napján megszólalt két harang hangja Csíksomlyóig hallik, ahol Gergely atya őrzi Hummel Rozália Pilisszántón festett Szántói Szűzanya gyönyörű életnagyságú festményét, viszonzásul a Pilis Keresztjéért. A sors így alkotott hidat két imádságos hely, a somlyói Babba Mária és a szántói Boldogasszony között. A szántói kápolna égre nyújtó két könyörgő karjának anyai ölében és a csíksomlyói templom kettős tornya közt ugyanazt a termékenyítő Napot látjuk, amely itt a sumér elnevezésű Ziribár hegyszoros öléből, december 21-én a nap-éjforduló reggelén éledő, teremtő Fény az évnek ezen a kivételes napján Napba öltözteti az oltár mögött ülő Boldogasszonyt. Tájolásával a kápolna így lett kozmikusan megjelölve.

cid:image002.jpg@01C9E202.FE527AC0

A Ziribár szorosa ködbe burkolódzva

A kápolna építésének első kövét 2006. június 19-én hétfőn raktuk le, miután Vad Tivadar és Szőke András kiöntötte az épület vasbeton alapját, és elkészült Kuhajda Tibi mesteri ácsmunkájával a kápolna fazsaluzata, melyhez Molnár Jóska adta az anyagot. Természetesen mindezt ingyen.

Az építkezés legjellemzőbb hangulata mindvégig az optimista öröm, vidámság, a jóakarat, az önzetlen tenni akarás elégedett mosolya volt. Megértettük az üzenetet: „a fundamentum Istentől való és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat”.

És a Pilis fehér mészkő szikláira, a fundamentumra, Urunk kedves hegyére, melynek mészkő teste évszázadokon át a falu megélhetőségét biztosító mészégetés lehetőségét adta jó emlékű őseinknek, megépült a kápolna.

Nekünk kő volt a mindennapi kenyerünk!

A kápolna építésével valójában a fundamentumot ástuk ki, melyre a nemzet jövője épülhet.

Ő hirdeti a nemzet egységét és a Szent Korona népeinek testvéri közösségét. Ezt az eszmét őrizték a pilisi tót falvak évszázadokon át.

Makovecz Imre tanítványa, Őrfi József szakrális épületet tervezett. Ez volt Makovecz Imre első olyan terve, ami szerint az egész épület csakis kőből és nem fából épül. A nem mindennapi terv nem mindennapi feladatokat jelentett, mégis könnyedén oldódtak meg. Mindig jött annyi segítség amennyi kellett, annyi kéz, annyi pénz amennyire szükség volt. Sok-sok egyszerű segítő ember rakta bele saját kövét a falba névtelenül, csak azért, mert jólesett neki jót tenni. Nem valamely építőipari cég lett megversenyeztetve közbeszerzéssel határidőre, hanem az az ember falazta, aki oda jött, vagy csak éppen arra járt és beállt dolgozni. Ritkán adódik meg az ember életében, hogy kápolnát építhet. Különösen ilyet és ezen a történelmi helyen. A falu konyhása adta az ebédet, szódása a napi két ballon szódát. Volt aki süteményt, volt aki borocskát, uzsonnát, finomságokat hozott fel a faluból, volt aki pénzt rakott le és volt aki „csak” imádkozni tudott értünk.

Ez a kápolna Hitből és Szeretetből épült.

Hittük, hogy Boldogasszony mindnyájunk égi édesanyja mindnyájunkat testvérekké tett. Éreztük érintését az építkezésben.

Olykor társunkká szegődött a pálosok címermadara, két holló, akik vidáman keringtek az égen felettünk. Szokásától eltérően békés féltékenységgel közéjük furakodott néha a sólyom is. Egyik hétvégi munka végeztével a falu felől egy fehér galamb szállt a toronyra, el sem akart menni. Ott is hagytuk, mikor elaludt.

A munkaerőt javarészt a Makovecz vándoriskola építészhallgatói és műegyetemista diákok nyújtották. Kitűnő lecke volt ez számukra, de nem csak szakmailag. A fagyálló kötőanyag kikísérletezésének kudarca, az időtálló, minőségi falazókő megtalálása, hetekig tartó 35 fokos kánikula elviselése, a falu megismerése, mind-mind gazdagította élettapasztalataikat. Nagyszerű értéket teremtett mindenki, aki így vagy úgy a kápolnához nyúlt. Helyi régészeti leleteink tanúsága szerint több ezer éven át Pilisszántó terében mindig a Teremtés misztériumáról, az élet születéséről és szolgálatáról szólt Boldogasszonyunknak, az Ősanyának üzenete, és szól ma is.

Minél nagyobb a külvilág zaja, annál nagyobb lesz az igény kápolnákra, mert az embert nem a jólét tanítja meg imádkozni, hanem a kétségbeesés. Igaz lehet templomunk egyik felirata: „ha a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy”. Péterffy László szobra erről szól. Anyai kegyelmet, reményt, vigaszt, bátorítást és nyugalmat áraszt. Tenyerében tulipánt tart, mellyel a megbocsátó édesanya a jövőnket, az új élet születését jelzi. A kápolna belső terét az Ő jelenlétének varázsa tölti ki.

cid:image003.jpg@01C9E202.FE527AC0

A egyetlen ablakon át beömlő fény a Boldogasszony szobrára ömlik kora délután

A kápolna bejárata fölötti, Molnár Sándor faragta Napmadár kitárt szárnyaival hívja a betérni szándékozót. A Nap egyben a megváltó Krisztus testét, az oltáriszentség kisugárzását is mutatja.

cid:image004.jpg@01C9E202.FE527AC0

Az angyal szobra a boltív zárókövére kerül

A kupola tetején fekvő, Buczkó György által üvegezett fénynyílás alakja a szántói Pálos Keresztes Kő formáját kapta, mintegy égi utasításként az ide belépőnek, aki ezáltal egyfajta érzelmi avatáson esik át.

cid:image005.jpg@01C9E202.FE527AC0

A tetőn elhelyezkedő ablak a szántói

Keresztes Kő alakját mintázza

A Szent György-vonalon álló kör alakú kápolna ősi forma, több szempontból is az Árpád-kori fénytemplomokkal azonos lényegű. A földtől négyszögformából induló oltár az ég felé emelkedve az egyetemesség körében végződik. Pilisszántói őseink emlékét az oltárba beépített szenteltvíztartó őrzi, mely egykor generációkon keresztül a régi ravatalozó tartozéka volt. Rozmaring ágacskát belemártva szentelte meg az elhunytat a részvétét nyilvánító, mielőtt a koporsót lezárták.

cid:image006.jpg@01C9E202.FE527AC0

Ebben az oltárban több nemzedéknyi szántói ős emléke sűrűsödik össze

Mária Országának kitüntetett hegyén, a Pálos rend szülőföldjén a hegy szerves részeként egy tömbként kinövő, maradandóságot kifejező, rideg természetes mészkőből falazott épület lett az egyetemes kereszténység zarándokhelye, ahol hódolatát teheti minden Boldogasszony kultuszát tisztelő jó szándékú ember.

A hozzá való zarándoklat áldozathozatal és vezeklés. Megéri, mert az ide vezető ösvény minden botlasztó köve, verejtékcseppje szükséges az üdvözüléshez és áldást hoz az érte megszenvedőknek. Feljutva Boldogasszonyunkhoz megkapjuk a vigasztalást és reményt, amivel majd innen a szakrális Pilis küszöbét átlépve akár életre szóló erőt kaphat a hegység belső titkait kutató, múltja iránt érdeklődő, azt tisztelő és rá emlékező látogató.

Pilisszántó, 2006 - 2009

Szőnyi József, a kápolna fővédnöke

Forrás: PilisPortálPilisszántói Boldogasszony kápolna.doc

380K

--------------------------------------------------------------

2.637 - PILISSZÁNTÓ MAGYARORSZÁG > 2009.május 30. Pünkösd-pilisszántói búcsú > Küldte: Szabolcs Judit és Vattay Szabolcs
2.636 - Székelykoszorú jótékonysági est! > 2009. június 12-én 19 órára a Polgárok Háza Nagytermébe a H-1089 Budapest, Visi Imre u 6

Meghívó

Székelykoszorú jótékonysági estre

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját

2009. június 12-én 19 órára a

Polgárok Háza Nagytermébe a

(H-1089 Budapest, Visi Imre u 6.)

Magyar Állami Operaház

művészei

Pregitzer Fruzsina,

a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művésze és

Turek Miklós

színművész

műsoros estjével egybekötött jótékonysági estjére.

Az est fővédnöke:

Kondor Katalin

Díszvendég:

Csiki Dénes atya
kanonok Nyárádköszvényesi plébános

Az est programja:

Operaház magánénekesei előadásában: népszerű dallamok, színészek magánszámai közepedte.

Szünet: kiállítás megnyitó

Jámbor János költő: szavalat

A műsoros est után képárverésre kerül sor.

Kiállítás:

Kutlán András a Kárpátaljai Költők, Írók és Képzőművészek Alkotóközösségének társelnöke és művésztársai alkotásaiból

Belépés díjtalan.

Támogató jegyek a helyszínen és előjegyzésben vásárolhatók.

Előjegyzésben az Eudoxia 20 Alapítvány ERSTE Banknál vezetett

11670009-07765400-70000008 számlájára történő befizetéssel lehet vásárolni

2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 forintos címletekben. (A befizetési bizonylat közlemény rovatában kérjük rávezetni: Nyárádköszvényes vagy Székelykoszorú)

Az est teljes bevételét a székelyföldi Nyárádköszvényesi Napközi épületének felújítására és a Székelykoszorú Szoborpark kivitelezésére fordítják a szervezők.

Szervező: Eudoxia 20 Alapítvány, Jámbor János alapító ügyvezető titkár /06 30 363 4122/

Kutlán András Kárpátaljai Szövetség elnökségi tagja

A dalest Kárpáti Attila a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekese és művészvendégeinek koncertje


-Weber:A bűvös vadász c.operából "Annuska áriája"
-Mozart:Figaró házassága c.operából "Grófnő cavatinája"
előadja:Bartha Eszter

-Poulenc:Chemin de l'amour
-Satie:Je te veux
előadja:Borbély Henrietta

-Muszorgszkij:A halál dalai és táncai dalciklusból a "Bölcsődal"
-Bock:Hegedűs a háztetőn c.musicalből "Ha én gazdag lennék"
előadja:Farkas Gábor

-Dvorák:Ruszalka c.operából "Ruszalka áriája"
előadja:Horváth Erika

-Donizetti:Don Pasquale c.operából Norina-Don Pasquale duett
előadják:Horváth Erika és Farkas Gábor

-Gounod:Faust c.operából "Valentin imája"
-Verdi:Trubadúr c.operából "Luna gróf áriája"
előadja:Kárpáti Attila

-Umberto Giordano:Fedora c.operából "Amor ti vieta"-Loris áriája
-Csajkovszkij:Anyegin c.operából "Lenszkij áriája"
előadja:Kovács Zoltán

-Fernando Obrador:"El Vito"
előadja:Kovács Zsuzsanna

-Mozart:Don Giovanni c.operából "Lá ci darem la mano"-Zerlina és Don Giovanni kettőse
előadják:Kovács Zsuzsanna és Kárpáti Attila

-Haydn:C-dúr "Londoni" trió
előadják:Somogyvári Csilla-fuvola
Kunferi Márta-fuvola
Miskolczi Anita-gordonka

-Handel:Xerxes c. operából "Ombra mai fu" ária
előadja:Kovács Zsuzsanna
Zongorán közreműködik:Kovács Ágnes a Magyar Állami Operaház korrepetitora

A műsort konferálja:Pregitzer Fruzsina a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművésznője

 

Támogatók:

Magyar Állami Operaház művészei, Polgárok Háza, Napsziget a Művészetekért Alapítvány, Fecsó Péter, Ro-Ba Kft, Ignéczi & Ignéczi Bt, Hungaroba Kft, Zsonoeszt Kft, Bágyikó Magánkönyvtár, Libra Kiadó, Eudoxia 20 Képzőművészeti Magángyűjtemény, Eudoxia 20 Alapítvány, Bágyi Anikó, Róber Noémi,

Zalahegyi Ákos, Tomcsányi Erzsébet és a Tomcsányi Audit Kft, „Vasút a gyermekekért" Alapítványi Óvoda Dunakeszi, Fil- Tech Kft, Voice City Hangszerbolt

 

2.635 - Újabb részletek Tóásó Előd Börtön Naplójából

Von: www-data

Im Auftrag von www.toasoelod.com
Gesendet: szombat, 2009. május 30. 19:04
An: antal@jozsef-kutasi.de;

Betreff: Újabb részletek Tóásó Előd Börtön Naplójából
Wichtigkeit: Hoch

 

http://www.youtube.com/watch?v=4J8Ynu0Mb90

http://www.youtube.com/watch?v=aGarfL7JSso

-------------------------------------------------------------

2.633 - 2.550 - Vattay Szabolcs: Most Pünkösdkor a Pilisben, három zarándokúton lehet részt venni. ISMÉTLÉS VATTAY SZABOLCS ÚRNAK!

Ismétlés Vattay Szabolcs Úrnak!

Kutasi József - Politikai Hírfutár

2009. május 28.

2.550 - Vattay Szabolcs: Most Pünkösdkor a Pilisben, három zarándokúton lehet részt venni.

Von: Vattay Szabolcs

Gesendet: csütörtök, 2009. május 28. 16:05
An: Kutasi József
Betreff: Pünkösdi szentmise Pilisszántón és Pilisszentléleken

Most Pünkösdkor a Pilisben, három zarándokúton lehet részt venni.

Az egyik zarándokút a pomázi HÉV állomástól (15 km hosszú) május 30-án, reggel 8 órakor indul a pilisszántói Boldogasszony kápolnához, ahol a szentmise, a Csíksomlyói szentmisével egy időben, itthoni idő szerint 11:30-kor, erdélyi időszámítás szerint 12:30-kor kezdődik, tekintettel az egyórás időeltolódásra.

A másik zarándokút a pilisszántói hegy aljában lévő nagy parkoló kék színű raktárházától indul 11 órakor, és ugyancsak a pilisszántói Boldogasszony kápolnához vezet a Csillagösvényen keresztül.

A szentmise a Csíksomlyói szentmisével egy időben, itthoni idő szerint 11:30-kor, erdélyi időszámítás szerint 12:30-kor kezdődik.

A harmadik zarándokút szombaton éjjel lesz, és a Pilisszentléleknél lévő a Pálos kolostor romjaihoz vezet, ahol a szentmise több évtizedes hagyomány szerint Pünkösd Vasárnap reggel 6 órakor kezdődik.

Kegyelemteljes Pünkösdöt kívánok! Üdv.: Vattay Szabolcs

PILISSZENTLÉLEK         Pünkösdi zarándoklat

Hagyományteremtő kezdeményezésként zarándoklatot szervezünk a következők szerint. 2009 május 31-én,Pünkösd vasárnapján,reggel 6 ( azaz hat ) órakor,hosszú évtizedek óta

Szentmisét hallgathatunk Pilisszentléleknél,a Pálos kolostor romjainál.

A zarándoklat szombat éjjel 11-kor indul a Pomázi HÉV állomástól. Az útvonal erdőn-mezőn át kb.20 km.

Aki csatlakozni szeretne,vagy kérdése van,kérem írjon az izso.ildiko@t-online.hu címre.

www.jozsef-kutasi.de

 

2.634 - Nyilt levél Vattay Szabolcs urnak!

Kedves Vattay Szabolcs Úr!

 

A gépnél dolgozok és a kis képen láthattam az Ön posta érkezését. Gondolom, jobb melegébe válaszolni. Köszönöm szépen a levelét és a fényképeket. Pilisszántó azért van emlékezetemben, mert a feleségem húgának a fia és családja a busz végállomástól nem messzi laknak, és busszal vagy autóval, arra járok.

 

Mivel nagy akarata nincs Piliscsabára jönni és engemet meglátogatni, így röviden a következőket!

 

Mind már olvashatta én egy,- a hazájától elszakadt,- de nagyon szerető tiszta magyar vagyok, amit a feleségemről és a 18 éves Daniel fiamról is irhatok. Feladatomat már tudja! Nem túlzás, de a világhálón napi 400 – 800 drótposta levél érkezik. A komputer gép és az én erőm, nem bírja már ezt a kapacitást A Kutasi József – Politikai Hírfutárnak és a Hírleveleknek más a feladatuk, mind meghívókat küldözgetni! Ha azokat bejegyzem, csak azért, hogy a világ másik részén láthassák a nyolc millió magyar barátaink törekvését Magyarországon. Annak a két milliónak nem kell, mert úgyis jól élnek, de lelkük el van rontva és azt is meg kell gyógyítani Különben maga az olvasó testvéreim sem bírják azt a sok anyagot elolvasni, amit küldök. Emlékezésem szerint, egy vagy két éve, bejegyeztem a pilisszántói Bucsut. Ahol nincs visszhang, ott én is visszahúzódott vagyok! Eredményeket szeretnék látni az Anyaországban, de az még mindig nagyon messzi van! Az egymás közti civakodások, már annyira elterjedtek, hogy lassan a polgárháborúra kell gondolni de az nagyon veszélyes!

 

Nos, a tárgy! Az összes munkát – amik itt alul a címeknél található -, Daniel tervezte és szerkesztette, illetve szerkeszti. Az anyagokat én választóm ki és jegyzem be a Hírfutárba. Fiunk múlt év augusztusa óta, USA-ban jár gimnáziumba és most június 23-án jön vissza Münchenbe. Sürgős dolgokat, - amihez én nem értek, - USA-ba küldöm, és Daniel azokat ott szerkeszti, és teszi fel a világhálóra. Például ezeket a 16 fénykép felvételeket is, amit küldött. Későbbre gondoltam „A pilisszántí Boldogasszony kápolnát! Az nem szalad el, és ha jól emlékszek a Kutasi József –Politika Hírfutárban, mind Videó, megtalálható. Én csak szövegeket tudok szerkeszteni!

 

Igaz szeretetettel,

 

Kutasi József

 

http://www.youtube.com/watch?v=IXMMqFtvep4&feature=channel_page  Duna TV, Kívánságkosár 2007. július 16. Köszönetmondás Aufrufe: 18.914

http://www.piliscsaba.hu/piliscsaba/index.php?id=18&view=single_thread&cat_uid=8&conf_uid=6&thread_uid=30  Piliscsaba Forum

http://www.youtube.com/kuvik1991?gl=DE&hl=de  A magyar néptánc hagyománya! Aufrufe: 5.462

www.kutasi-jozsef.hirfutar.de.vu

http://kutasi.blogspot.com

www.cserkeszbolt.de.vu

www.jozsef-kutasi.de

www.kutasi.eu

--------------------------------------------------------

Von: Vattay Szabolcs

Gesendet: vasárnap,2009. május 31 12:38
An: Kutasi József
Betreff: 2009.05.30 Pünkösd-pilisszántói búcsú

 

Tisztelt Kutasi Úr!

 

Sajnos nem olvastam sehol az ez évi pilisszántói búcsúról, melyen Feleségemmel részt vettem, mivel az idén nem tudtunk eljutni Csíksomlyóra.

 

Sajnos technikai problémák miatt nem sikerült műholdas kapcsolatot teremteni Csíksomlyóval, és (tán) ugyanezen ok miatt a hangosítás is nagyon rossz volt.

 

A Pilisszántói Búcsú azonban mindezektől függetlenül nagyon meghitt volt. A mellékelt képek tanúsága szerint szép számú zarándok tisztelte meg jelenlétével ezt a csodálatos eseményt.

 

Szebb jövőt kívánok a hazáját féltőn óvó s szerető minden magyar honfitársamnak!

 

Honfitársi üdvözlettel és szeretettel:

 

Vattay Szabolcs

Budapest

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.632 - Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2009/A.