Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

Viccoldal

Feladó: Mihály Zsolt Vadai
Dátum: 2017. január 12. 18:03
Tárgy:  Műtünk? Nem, boncolunk....
Címzett: jozsef@kutasi.eu

                                                                                         
Mottó: Egészséges ember nincs, csak olyan aki még nem járt orvosnál
 
Nagyvonalúság:
  Őszintén sajnálom – mondja az orvos a frissen operált betegnek, – de újra fel kell nyitnom a hasát.
  Miért?
 Mert benne felejtettem a gumikesztyűmet. Ez nem probléma doktor úr! Itt van száz forint, és vegyen magának egy másikat.
 
A műtétet nem lehet el­kezdeni, mert az altató­or­vos késik. Felhívják te­le­fo­non, hogy mikor ér be.
  Hát sajnos dugóba ke­rül­tem, de mi a páciens fog­lalkozása?
  Útkarbantartó.
  Ó, akkor nem kell al­tat­ni. Tegyenek egy lapátot az álla alá, és rögtön elalszik.
  
Egy bokszolónak sürgősen ki kell venni a vakbelét.
  Alszik már a páciens? – kérdi az operációra érkező sebész az altatóorvost.
  Sajnos nem – panaszkodik. – Már harmadszor próbálom altatni, de nem megy. Miközben számolok 1-től 10-ig, 9-nél mindig talpra ugrik!
  
A műtőben operációhoz készülődnek. A sebész megszólal:
  Nővér, kérek egy kis alkoholt.
Erre a beteg ijedten felül a műtőasztalon:
  Nem tudna várni a műtét utánig, doktor úr?
  
Mi az, amit nem szeretnél a se­bész­orvosodtól hallani a műtőben:
Ø  - Nővérke, aláírta a beteg a szerv­adományozásról szóló nyilat­koza­tot?
Ø   - Ne aggódjon, azt hiszem, elég éles.
Ø   - Mindenki álljon meg ott, ahol van! Ki­esett a kontaktlencsém.
Ø   - A francba, megint kiment a lám­pa…
Ø   - Hozd vissza! Rossz kutya!
  
Tapintatos nővér:
  Mondja Kovács úr, maga babonás?
 Nem. Miért? Mert holnap reggeltől már csak bal lábbal tud felkelni.
  
Egy férfinak amputálni kellett az egyik lá­bát. Műtét után bemegy hozzá az orvos, és azt mondja:
 Van magának egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb?
  A rosszat.
  Az a rossz hír, hogy tévedésből a jó lábát vágtuk le.
  Na, és mi a jó hír?
  Gyógyul a rossz.
  
Kovács úr! Van egy jó meg egy rossz hírem.
  Tudja mit, kezdje a jóval!
  A leletek szerint önnek már csak 24 órája van vissza.
  Uramisten! Mi lehet az, ami ennél is rosszabb?
  Az, hogy elfelejtettem tegnap szól­ni…
  
Ne aggódjon! – mondja az or­vos az egyik betegének vizit köz­ben. Két hé­ten belül kikerül az osz­tályomról.
  Hogyan főorvos úr?
  Vagy így, vagy úgy.

 
Az orvos alaposan megvizsgálja a be­­teget, ellenőrzi a leleteit, de meg sem szó­lal, csak hümmög a papí­rok felett.
A be­teg tü­rel­metlenül kérdezi:
  Doktor úr, hát mi a bajom?
  Azt majd a boncolás mutatja meg. 
  Doktor úr, biztos a diagnózisban?
 Többé-kevésbé. Biztosat majd csak a boncolás után tudok mondani. 
  Doktor úr, hány boncolást végzett hullákon?
  Minden boncolást hullákon végeztem
  
Orvos a pácienshez:
  Van egy jó, meg egy rossz hírem, melyikkel kezdjem?
  Kezdje a jóval!
  Egy betegséget fogunk magáról elnevezni…
  Miért beszélnek az orvosok a műtőben latinul?
  Nem tudom.
  Hogy a beteg szokja a holt nyelveket.
 
Bízzuk szakemberre:
 Jaj, doktor úr, szörnyen beteg vagyok! Reménytelen a helyzetem… Szeretnék véget vetni az életemnek!
  Nana! Ne hamarkodja el, a ba­rátom! Bízza csak énrám!
 Azért hoztam el önhöz a férjemet, professzor úr, mert azt mondják, ön kiváló diagnoszta. Csak azt szeretném megkérdezni: Ön még sohasem tévedett? Annyi esetet hall az ember, hogy valakit ve­sebajjal kezeltek, és mégis tüdőrák vitte el…
 Sose aggódjon, asszonyom! Akit én vesebajjal kezelek, az vesebaj­ban is hal meg.
  Doktor úr, attól félek, hogy élve temetnek el.
  Ettől nem kell félnie, amíg én ke­zelem.
 
Orvosnál:
  Mit ajánl doktor úr?
  Iszappakolást.
  Miért, az használ?
  Nem, de legalább szokja a föl­det.
  Nos uram, önt meg kell mű­teni – mondja az orvos.
Mire a beteg:
  Azt nem. Inkább meghalok.
  Az egyik nem zárja ki a mási­kat.
 
Orvos a beteghez:
  Sajnálom, most már élete vé­géig le kell mondania a szex­ről!
  Jaj, nagyon elkeserített doktor úr?
  Ugyan már, csak kibírja va­la­hogy azt az egy hetet! 
Kovácsot kórházba szál­­lít­ják, s ki­vizsgálás után egy ha­­talmas kór­te­rem­­ben helyezik el. Elszörnyed­ve ta­pasz­tal­ja, hogy az éjszaka fo­­lyamán több beteget is kivisznek a szo­bá­ból, fe­hér lepedővel le­takar­va, hol­tan. Reg­gel a nagyvizitnél fel­há­borod­va rek­la­mál:
  Főorvos úr, miért nem je­löl­nek ki a hal­dok­lóknak egy kü­lön kór­ter­met? Mire a főorvos:
  Röhögni fog Ko­vács úr! Ez az.
  Doktor úr, sajnos nem tudok fi­zet­ni önnek a vizs­gálatért, de be­ve­szem magát a végren­de­le­­tem­be.
  Rendben van, asszo­nyom, de ak­kor kérem, ad­ja vissza a re­cep­tet! Felírok egy másik gyógy­szert!
 
A beteg altatás előtt megkérdi a főorvostól:
  Jaj doktor úr, drága lesz a műtétem?
  Maga most ne törődjön a pénzzel. Bízza ezt az örököseire! 
  Doktor úr, csak azért kerestem fel, hogy őszinte köszönetemet fejezzem ki önnek…
  Ne haragudjon, nem emlékszem… Ön páciens vagy örökös?
  No, Kovács úr! Megvan elégedve az új hallókészülékével?
  Nagyon is doktor úr! Amióta megvan, háromszor módosítottam a végrendeletemet.
 
A súlyos beteg otthon fekszik az ágyában. Mellette van az orvosa, az ügyvédje, a felesége és a gyerekei. Egyszer csak a beteg felül, szétnéz, és mérgesen így szól:
  Gyilkosok, tolvajok, kurvák, szégyentelenek!
Aztán újból álomba merül. A doktor szólal meg először:
  Azt hiszem jobban van, felismert mindannyiunkat.
  Meddig tart még a műtét, professzor úr? – kérdi a kimerült asszisztencia.
  Hogyhogy a műtét? Hát nem boncolunk?
  Doktor úr, nekem van egy komoly problémám. Mindenen olyan könnyen felidegesítem magam.
  No, de miért?
  Mit miért, az istenit!
 
A pszichiáter magyarázza a betegnek:
  Higgye el nekem, nincs olyan akadály, amit erős akarattal le ne győzhetnénk.
A beteg eltűnődik.
  Doktor úr, megpróbálta már a fogkrémet visszanyomni a tubusba?
 
Az idegorvos azt mondja a vizsgálat végén a betegének:
  Nézze, én most felírok magának valami enyhe nyugtatót, de az tenne igazán jót magának, ha bele tudna temetkezni a munkájába.
  Az nem megy, doktor úr.
  Miért nem?
  Mert betonkeverő vagyok.
  Uram, az ön betegsége pszichés eredetű. Azt tanácsolom, hogy mélyedjen el jobban a munkájában!
  Na még csak az kéne!
  Miért? Mivel foglalkozik?
  Emésztőgödröket tisztítok.
  Doktor úr, hipochonder vagyok!
  Ugyan már, csak bebeszéli magának!
 
A pszichiáter várótermében két páciens álldogál. Kérdezi egyik a másiktól:
  Ön most érkezett, vagy már távozni készül?
  Kérem, ha én azt tudnám, akkor nem lennék itt.

A pszichiáter megkérdezi a páciensétől:
  Mi történne, ha levágnám a bal fülét?
  Nem hallanék.
  És ha levágnám a jobb fülét is?
  Akkor nem látnék.
A pszichiáter meglepődve kérdezi:
  Miért?
  Hát, mert leesne a szemüvegem.
 
 


Szövegközi kép 7


Szövegközi
      kép 1
Szövegközi
      kép 4
Szövegközi
      kép 2
Szövegközi
      kép 6
Szövegközi
      kép 3
Szövegközi
      kép 11
Szövegközi
      kép 7
Szövegközi
      kép 15
Szövegközi
      kép 8
Szövegközi
      kép 10
Szövegközi
      kép 17
Szövegközi
      kép 12


Szövegközi
      kép 13


Szövegközi kép 1


Szövegközi kép 2


Szövegközi kép 1


Szövegközi kép 2


Szövegközi kép 3


Szövegközi kép 4


Szövegközi kép 5


Szövegközi kép 6


Szövegközi kép 8


Szövegközi kép 14


Szövegközi kép 15


Szövegközi kép 9


Szövegközi kép 10


Szövegközi kép 12


Szövegközi kép 13


Szövegközi kép 18
Szövegközi kép 24
Szövegközi kép 19

Szövegközi kép 23
Szövegközi kép 2


Szövegközi kép 4


Szövegközi kép 3


Szövegközi kép 1


Szövegközi kép 1
Feladó: Mihály Zsolt Vadai <vadai.mihaly.zsolt@gmail.com>
Dátum: 2016. február 28. 15:03
Tárgy: 

​Viccek!​

Címzett:

​ jozsef@kutasi.eu ​​A per előtt az ügyvéd biztosítja a gazdát, hogy nyerni fog.
– Nem segítene a dolgon, ha küldenék a bírónak egy-két kacsát? – kérdezi a gazda.
– Ó, egek! Eszébe ne jusson – feleli az ügyvéd. – Ezzel csak ártana magának, a bíró megvesztegetési kísérletnek tekintené.
A tárgyalás után az ügyvéd gratulál ügyfelének, amiért felmentették:
– No látja, ugye megmondtam, hogy megnyerem magának a pert.
– Valóban – így a gazda – de azért én elküldtem azt a két kacsát a másik fickó nevében
Egy eltévedt vándor elvetődik egy távoli tanyára. A háziak - egy házaspár - megvendégelik, majd felajánlják neki, hogy töltse ott az éjszakát. A vándor, mivel nagyon fáradt, köszönettel elfogadja a meghívást.
A házaspárnak nincsen vendégszobája, ezért a hitvesi ágyban térnek nyugovóra mindhárman.
A vendégnek tetszik a háziasszony, ezért az ágyban elkezdi simogatni. Az asszonynak is szimpatikus a fiatal utazó, ezért halkan odasúgja neki:...
- Tépj le egy szőrszálat a férjem fenekéről, ha nem ébred fel rá, akkor benne vagyok egy kis szexben!
A vendég letép egy szőrszálat, a férj nem ébred fel, így megtörténik a dolog.
Kicsit később újra fellángol a szenvedély, megint egy szőrszáltépés, megint szex.
Amikor aztán harmadszor is kitépi a férj hátsófeléből a szőrszálat, az méltatlankodva megszólal:
- Már megbocsásson! Azt még elnézem, hogy a saját ágyamban döngeti a feleségem, de legalább ne a seggemet használja eredményjelző táblának!
Egy férfi épp kocog a parkban, amikor meglát egy 90 év körüli öregurat, amint ül az egyik padon és zokog.
Közelebb megy hozzá, hadd lássa, mi a baj.
Az öreg reszkető hangon azt mondja neki:
– Az élet nem is lehetne szebb. Egy 20 éves nimfomániás lánnyal élek együtt! Reggel, alighogy felébredünk, sz*x.
Azután ágyba hozza a reggelimet. Miután el fogyasztottam azt, ismét sz*x, majd visszafeküdhetek aludni egy kicsit.
Általában a városban ebédelünk, egy kedves kis vendéglőben, aztán haza és ledőlhetek sziesztázni. Aztán sz*x, majd egész délután sportközvetítéseket és régi filmeket nézhetek a tévében, míg elkészül a vacsorával.
Azt elfelejtettem mondani, hogy ő foglalkozására nézve szakácsnő. No, aztán vacsora után még egy kis sz*x, majd végre lefeküdhetek aludni egy ilyen megerőltető nap után.
A férfi meglepetten kiált fel:
– De hát ez a tökéletes életforma, amire mindig is vágytam! Akkor meg mi a fenének üldögél és pityereg itt, a parkban?
Mire az öregúr, könnyek közt:
– Nem jut eszembe, hol lakom …
Feladó: Eszter Brust 
Dátum: 2016. február 26. 20:35
Tárgy: Egy kis humor
Címzett: 
​jozsef@kutasi.eu​
 Egy férfi nagyon vágyott egy hajóra . A felesége azonban hallani sem akart róla. Sok-sok vita után a férj felajánlott a feleségének egy lehetőséget:
- Kössünk kompromisszumot. Ha megvehetem a hajót, te adhatsz neki nevet. Az asszony végül beleegyezett. A férfi megvette a hajót, és rábízta feleségére, hogy fesse rá a nevet, amit választott. Másnap a férj kimegy a kikötőbe, látja a hajón az új feliratot : Eladó

Egy asszony panaszolja a férjének: - Észrevetted már, hogy amikor a szomszédunk hazaér a munkából, mindig csókkal üdvözli a feleségét? Te miért nem csinálod ezt?
- Nem ismerem még őt annyira.


​​
- Életem legszebb óráit a mozinak köszönhetem  - mondja Kovács a haverjának.
- Miért? Annyira szeretsz moziba járni?
- Én nem, a feleségem viszont igen.

- Igazán büszke lehetek magamra. 70 éves múltam és nincs egy ősz hajszálam sem! - mondta nagyapó a tükör előtt és boldogan végigsimította kopasz fejét...

A skót nyugodtan ül a hintaszékében, amikor beront hozzá a felesége:
- Képzeld, éppen a lányunk szobáját akartam kitakarítani,  benyitottam, és azt látom, hogy egy vadidegen fiú ölében ül, és a sötétben csókolóznak!
Mire a férje:- Tetszik nekem ez a fiú. Csak egy széket használ, és spórol az árammal.

Te, mi mindig csak a szexről beszélgetünk! Ez annyira unalmas már! Beszéljünk most valami másról!
- Jó, de miről?
- Mondjuk a zenéről.
- Rendben. Csináltad már zongorán?
 
Két barát beszélget a családjáról: - Az én feleségem is állandóan panaszkodik a házimunka miatt.
- És miért?
- Mindig azt mondja, hogy rosszul csinálom.
 
Egy siófoki butikban egy fiatal nő százdollárossal akar fizetni. A butikos megvizsgálja a pénzt és azt mondja: - Sajnálom, hölgyem, de ez a százdolláros hamis.
- Hamis ? - kiált fel a nő. - Hiszen akkor engem megerőszakoltak!

Miután elütött egy gyalogost, az autó tovább megy még 10 métert.
A sofőr megáll, kidugja a fejét az ablakon és ordítja:
- Légy figyelmesebb!
A gyalogos rémülten felkel és megkérdezi:
- Miért, tolatni fogsz?

Mi az, hogy leánykereskedő? - kérdi Kovácsné újságolvasás közben a férjétől.
- Olyan ember, aki nőket ad el szerelmi célokra.
- Például engem is eladna, ha a markába kerülnék?
- Ne keverd össze a régiségkereskedővel!

Date: 02/18/16 13:45:12
To:
jozsef@kutasi.eu
Subject: Olvasd el, tök jó!
Tökéletes válasz egy felháborító mondatra…
​​

50 év házasság után a férj egy nap ránézett a feleségére, majd így összegezte az életét:

„Ötven évvel ezelőtt egy olcsó kis lakásban éltem, egy használt, lerobbant kocsim volt és egy fekete-fehér tévét néztem. De legalább minden éjszaka egy 23 éves lány feküdt az oldalamon. Most van egy óriási házam, egy fantasztikus autóm és egy szuper tévém, de egy 73 éves nő fekszik mellettem az ágyban. Úgy tűnik, hogy te nem javultál az évek során.”

Erre mit válaszolt a feleség?

„Menj és keress magadnak egy 23 éves lányt. Én majd gondoskodom róla, hogy megint egy kis lakásban lakj, egy olcsó kocsival és egy szar tévével!”Feladó: 
​​
Peller Géza

Dátum: 2016. február 11. 1:02
Tárgy: Egy kis napi humor......

Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>, 

  Ne adjafel!                              
A rendőr elhatározza, hogy lékből akar horgászni, neki is kezd a csákánnyal.
Egyszer csak felülről megszólal egy égi hang:
- Nincs a jég alatt hal.
De a rendőr csak csákányoz tovább, mire a hang másodszor is megszólal:
- Mondom, hogy nincs a jég alatt hal!
A rendőrt nem érdekli a hang, ő csak szorgalmasan csákányoz tovább.
- Hidd már el haver, hogy a jég alatt nincsen hal!
Mire a rendőr:
- Ki vagy te, hogy beleszólsz? Ne szólj bele, én rendőr vagyok!
- Én meg a műjégpálya hangosbemondója!


*Érdekes dolgok történtek...

A rendőrfeleség egy férfival van az ágyban. Egyszer kulcscsörgést hallanak.
- Te jó ég, hazaért a férjem! Bújj el, majd én kicsalom a konyhába, addig ki tudsz lógni.
- Jó, de hová bújjak?
- Menj be a TV mögé.
A rendőr bemegy a szobába, bekapcsolja a TV-t, leül és elkezdi nézni...
- Gyere a konyhába, kész a vacsora! - mondja a neje.
- Nem megyek, meccset nézek.
A feleség kimegy a konyhába, fog egy korsót és a földhöz vágja.
Gondolja erre a zajara biztosan kijön a férje, és közben ki tud surranni a szeretője. A korsót földhöz vágja, de az visszapattan a kezébe. Berohan a férjéhez és azt mondja:
- Képzeld, mi történt! Akartam neked sört hozni, de a korsó kicsúszott a kezemből. De nem tört el, hanem visszapattant a kezembe.
- Az semmi - mondja a rendőr -, én nézem a meccset, éppen kiállítottak egy játékost, hát nem itt ment el mellettem!

Egy férfi feljelentést tesz a rendőrségen.
- A szomszédom udvarán tíz köbméter fa van.
- De uram, ez nem büntetendő.
- De ő Ausztriából hozta.
- Ez még mindig nem büntetendő.
- De a fában aranyat csempésztek be az országba.
Erre már felfigyel a rendőr és azonnal szervezni kezdi az akciót.
Ezután a férfi közben átszól a szomszédjának:

- Szevasz Bélám! Megrendeltem neked a favágást. Azt hiszem ugyanaz a társaság lesz, amelyik tavasszal felásta a kerted

*Biblia eladó!

Három pap versenyez azon, hogy melyikük tud több Bibliát eladni. Kettőjük talpraesett, de a harmadik nagyon dadog. Első nap az egyik elad 5 Bibliát, a másik 10-et, a dadogós pedig 25-t. Másnap is a dadogós adja el a legtöbb Bibliát. Megkérdezik tőle, hogyan csinálja:
- Me-me-megké-megkérdez-tem, ho-ho-hogy me-me-megve-veszik, va-va-vagy fe-fe-felol-olvassam?

*Későn jött az info

Egy férfinak kínzó fejfájása van már hosszú hónapok óta. Miután több vizsgálaton átesett, az orvosa azt javasolja neki, hogy kasztráltassa magát, az segíteni fog.
Mivel a fejfájás már teljesen felőrölte a beteg idegeit, rövid gondolkodás után beleegyezik a műtétbe. A műtét után a fejfájás teljesen elmúlik.
Emberünk bemegy egy ruházati boltba, hogy egy kalapot vegyen magának. Az eladó ránéz, és kapásból mondja:
- Az ön kalapmérete 8 és feles.
- Ez bámulatos! Hogyan csinálta?
- Tudja, már vagy 30 éve a szakmában vagyok. Első ránézésre meg tudom állapítani a méreteket. Azt is tudom, hogy 38-os alsónadrágot hord.
- Na, ebben viszont alaposan téved. Az alsónadrágom mérete csak 36-os!
- Ember, ha ilyen szűk gatyát hord, attól olyan fejfájást kaphat...

*Jól megkapta!

A kávéházban egy francia fogyasztja a reggelijét. Kávé, kifli, vaj és dzsem az asztalon, amikor megjelenik egy rágógumizó tipikus amerikai férfi és se szó se beszéd, leül az asztalához.
A francia ügyet sem vet rá.
Egy idő múlva az amerikai nem bírja tovább:
- Ti franciák mindig megeszitek az egész kiflit?
- Persze - morogja mogorván a francia.
Az amerikai kifújja a rágóját, megvárja, míg szétpukkan, majd így
folytatja:
- Mi az Államokban csak a belsejét esszük meg. A héját konténerbe gyűjtjük, újra feldolgozzuk, kiflit sütünk belőle, és eladjuk Franciaországba.
A francia csak hallgat. Ám az amcsi csak nem hagyja abba a piszkálódást:
- Dzsemet esztek a kiflihez?
- Hát persze! - vakkantja oda a francia.
- Mi nem - mondja az amerikai hangosan kérődzve. - Mi odaát friss gyümölcsöt eszünk reggelire, a héját konténerbe gyűjtjük, újra feldolgozzuk, dzsemet főzünk belőle, és eladjuk a franciáknak.
- És mit csináltok a használt kotonokkal? - kérdezi a francia.
- Természetesen kidobjuk őket - vágja rá az amerikai.
- Mi nem - válaszol a francia. - Mi összegyűjtjük a gumijainkat, újrahasznosítjuk, rágógumit készítünk belőle és eladjuk az USA-ba.

*Problémamegoldás

Az 1960-as években a NASA az űrprogramja során hatalmas problémával találta szembe magát: a golyóstollak működési elvükből következően nem működtek a súlytalanság állapotában.
Beindítottak egy programot, amely során mintegy 2 millió dolláros költséggel sikerült is egy tökéletesen működő példányt elkészíteniük.
A szovjetek szintén találkoztak ugyanezen problémával. Rövid tanakodás után úgy döntöttek, hogy a probléma megoldásaként ceruzát fognak használni...

*Egy cég

A pap becsönget egy házba.
A kaputelefonon keresztül kiszól egy női hang:
- Te vagy az, angyalkám?
A pap mosolyogva visszaszól:
- Nem egészen, de ugyanaz a cég..

*Gyógyszeres kezelés - kicsit másképp

Elmegy egy kövér ember az orvoshoz:
- Doktor úr, le szeretnék fogyni, tud valamit ajánlani?
- Itt van 100 tabletta, naponta szedje.
- Mind a 100-at szedjem be naponta?!
- Dehogy is, naponta szórja szét a szobában, majd szedje össze.

*Idős bácsi a dokinál

Egy idős bácsi ellenőrző vizsgálatra megy az orvosához. Az orvos kérdezi tőle, hogy van.
- Nagyszerűen érzem magam, doktor úr. Egy éve újra megházasodtam. Az új feleségem 25 éves és 4 hónapos terhes. Mit szól ehhez, doktor úr?
A doki gondolkodik, aztán megszólal:
- Hadd meséljek el egy történetet magának. Ismerek egy vadászt, aki sosem hagy ki egyetlen vadászidényt sem. Egyszer azonban véletlenül az esernyőjét viszi magával a dzsungelbe a puskája helyett. Szembetalálja magát egy medvével. Ráfogja az esernyőt, céloz, és meghúzza a ravaszt, vagyis a gombot. Bumm! A medve abban a pillanatban elterül a földön.
- Ez lehetetlen! Biztos valaki más is lőtt! - hitetlenkedik az öregúr.
- Na látja! - mondja a doktor. - Nekem is ez a véleményem.

*Frappáns válasz <

Az orvos megvizsgálja a beteget, majd így szól:
- Mondja uram, maga mit szeret jobban? A nőket vagy a bort?
- Az az évjárattól függ, doktor úr!

*Hashajtó

Egy férfi bemegy a gyógyszertárba, hogy rettenetes székrekedése van, és szeretne minél hamarabb túl lenni rajta. A gyógyszerésznek megesik a szíve szegény betegen, és felajánlja:
- Uram! Nekem van egy különleges készítményem, amit személyre szólóan szoktam elkészíteni. Maga megmondja, hogy hol, milyen messze lakik, és én keverek magának egy olyan hashajtót, amit most bevesz, és éppen akkor fog hatni, amikor hazaér.
A páciens belemegy, és beveszi a gyógyszert.
Pár nap múlva felkeresi a gyógyszerészt, aki felismervén a kuncsaftot, vidáman érdeklődik:
- Na, hogyan hatott a gyógyszer?
- Hát uram, minden elismerésem az öné! Gratulálnom kell! Ilyen nagy távolságon mindössze fél métert tévedni!

*Törpebaj <

Elmegy a törpe az urológushoz, mert fájnak a heréi.
- Vetkőzzön le és álljon a vizsgáló asztalra. - mondja az orvos. Aláteszi az ujját a jobb heréjének, és mondja: "köhögjön", majd csak annyit mormol, hogy "ühüm". Aláteszi az ujját a bal herének is és kéri, hogy köhögjön megint, majd megint hümmög.
Ekkor kivesz az orvos egy nagy ollót a műszeres szekrényből és nyissz-nyissz a jobb oldalon, a törpe ájuldozik a félelemtől, majd az orvos újból nyissz-nyissz a baloldalon, majd leemeli a törpét az asztalról, és mondja hogy sétáljon fel-alá a szobába, hogy fájnak-e még a heréi. A törpe csodálkozva veszi észre, hogy minden a legnagyobb rendben van, nem érez tovább semmi fájdalmat.
- Doktor úr, ez csodával határos, nem is éreztem semmi fájdalmat, mikor ott vagdosott a lábaim között, de mit csinált tulajdonképpen?
- Levágtam pár centit a gumicsizmája tetejéből. - válaszol az orvos.

*Megtörtént eset

Egy michigani TV állomás bemondónője, miután mégsem esett az előző nap megjósolt hó, ezzel fordult a meteorológushoz:
- Nos Bob, hol van az a 20 centi, amit tegnap este ígértél?
Nem csak a fickónak, hanem a stáb felének is el kellett hagynia a forgatás helyszínét, annyira röhögtek, a zavarba jött bemondónő pedig gondolom a jövőben kétszer is meggondolja, mielőtt élő adásban kérdez valamit...

*Neki jó így

Jézus sétál a Váci utcán. Köré gyűlnek az emberek, és csodálják.
Jézus odalép egy vakhoz, ráteszi a kezét a vak szemeire, mire az rögtön látni kezd.
Aztán odalép egy sükethez, ráteszi a kezét a süket füleire, az rögtön hallani kezd. Jézus odalép egy romához, mire az ijedtem hátrál:
- Hozzám ne nyúlj, rokkantnyugdíjas vagyok!

*Meglepődött

Két rendőr beszélget a nemrégen nyílt bevásárlóközpont eligazító térképe előtt. Az egyik rábök a karikára, amelyikre az van írva: "Ön itt áll."
Megkérdi a társát:
- Te, ezek honnan tudják, hogy én hol vagyok?


Feladó: Peller Géza
Dátum: 
​​
2016. január 14. 0:48
Tárgy: FSzékely. EGY KIS VIDÀMSÀG………….hahahahaah
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>,

​​
Székely vitzek…


​​
Bánatosan ér haza az öreg székely a munkából. Aszongya az asszonnak:
-Te Mári, bé kell valljam néked, mostanába ollan másodprímásnak érzem magamot ebbe a házasságba!
Erre az asszony egyet húz a vállán s aszongya:
- Folyton bolondságokon töröd a fejed János...máskülönben es, amilyen furulyád van neked, annak kéne örvendjél, hogy egyáltalán még benne vagy a zenekarba..

A székely bémenyen a városba a komájával az orvoshó'. A kivizsgálás után elindulnak hazafelé.
Kérdi a koma: mit mondott a doktor?
- Aszonta: szarkómám van.
- Há' ugyanbiza hunnét ösmer ingöm az a doktor?

Meghal a székely, a temetésen a pap szívhezszóló prédikációt mond. Hangsúlyozza, hogy az elhunyt milyen remek férj és apa volt. Az özvegy szipogva odaszól nagyobbik fiának:
- Menj, fiam nezzé' belé a koporsóba, eisze nem jó temetésre jöttünk.

-Kész van-e a házi fiam?
-Igen édesapám, jőjjön kóstolja meg!

A székely elvesz egy dolgos, de csúnya lányt. A menyecskét bántotta kinézete, mindegyre mondogatta:
- Jaj, de csúnya vagyok, jaj, hogy én milyen csúnya vagyok!
Az ura bólogatott egy ideig, majd azt mondta:
- Ne sajnáltasd magadot, Rózsi, me' te csak a tükör előtt látod magadot.
De mit szóljak én, aki egész nap látlak?

A gyilkos szembeáll a székellyel:
- Pénzt vagy életet!
- Há'... én eisze inkább az életet választom, me' ha má' meghóttam, mit es kezdenék a pénzzel?

Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélgetnek:
- Hallod-e Mári, akartá' vóna-e férfi lenni, legalább egy napra?
- Szerettem vóna. Há' maga?

 
Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a gyermek szépen halad: jár, mosolyog, játszik. Egyetlen baj, hogy nem szólal meg. Betölti a hat éves kort, de semmi. Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben talál, a némaság oka számára is titok. Az idő múlik, végülis a szülők beletörődnek. Ha nem beszél, hát nem beszél, az ő fiacskájuk, akárhogyis. A tizennegyedik születésnapján ebédelni ül össze a család. A tányérokban gőzölög a húsleves.
Egyszer csak megszólal a gyerek:
- Sót!
Az egész család meglepődik.
- Jajj, de boldog vagyok! - szól az anyja. - Te beszélsz, fiam?
- Há' beszélök.
- Há' az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
- Eddig ölég sós vót a leves.

A brassói néplaptól újságíró érkezett Csíkszeredába. Kéri, mutassák meg neki a legöregebb favágót. Amikor találkoznak, azt mondja neki:
- Hallom, maga még a gróf birtokán dolgozott. Nekik gürcölt évtizedeken át, s lám, csak egy kis kunyhót tudott szerezni. Meséljen, bátyám, milyen volt az élet régen. Mondja, akkoriban hány gatyája volt?
- Nyóc.
- Miből?
- Gyócsból.
- És most az új rendszerben hány van?
- Kettő.
- Miből?
- Abból a nyócból.

A székely horgászik. Arra megy egy ember, s megkérdezi:
- Harapnak a halak?
- Dehogy! - mondja a székely. - Simogassa csak meg nyugodtan!

Baktat a székely a szekéren. Egy rendőr gyanakodva megállítja:
- Mit visz bátyám azokban a hordókban? Csak nem bort?
- Harmatlevet.
- Harmatlevet? Na, hadd kóstolom csak meg! 
Pfúúúj! Ez borzalmas! Na,gyorsan menjen el innen!
- Gyí, Harmat!

Kapaszkodva áll a székely az ülések között, a vonaton. Mondják neki:
- Jöjjön, üljön le, bácsi!
- Nem ülök le. Sietek!

A kommunista rendszerben énekel a székely a szilveszteri mulatságban:
- Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentjeeeeee...
Jő a milicista:
- Na, jöjjön velem, János bácsi!
- Há' métt mennék?
- Az ének miatt.
- Ne 'jedjen meg, nem most izente.

Pesti turistabusz áll meg a homoródi borvízforrásnál, a székely tölti a korsóját. Kérdezik a turisták tőle:
- Mióta hordja a vizet innen bácsi?
- Mióta az eszemet tudom.
- Mire jó a borvíz?
- Szomjúságra, lelkem.
- Meddig áll el a víz, bácsi?
- Meddig el nem fogy.

Két székely a mezőn tántorog hazafelé, amikor meglátják a legelésző lovakat. Mondja az egyik:
- Ej, de irigy vagyok a lovakra, komám!
- Há' mé' teee?
- Me' négykézláb mehetnek.

A székely a városban vendéglőben ebédel. Miután jóllakik, kérdezi a pincért:
- Tessék mondani, itt kinek ke' fizetni?
- Nekem.
- No, há' ez az első vendéglő, aho' nem neköm ke'!

 
Mózsibá' elmenyen az orvoshoz, mert fáj a feje. A doktor megvizsgálja, jobbról es, balról es, megütögeti, megszuszogtassa, s a fejét csóválva mondja:
− Nem tetszenek a leletei, hajjaje. Mit szokott maga reggelizni?
− Én-e? Egy kicsi kolbászt, s juhsajtot, rántottát tíz tojásból, s szalonnát. Előtte két pohárka szilvapálinkát.
− És mit szokott ebédelni?
− Megeszem a reggelről maradott kolbászt, szalonnát, utána fuszulykalevest, ekkora csülökkel, né, s osztán lenyomtatom tőtött káposztával. Előtte két pohár szilvapálinkát, utána egy félliter bort.
− Vacsorára?
− Megeszem a délről maradt fuszulykalevest, a csülköt, utána szalonnát, kolbászt, hagymát, s túrót. Na de előtte két pohár szilvapálinkát, utána fél liter veresbort.
− Jaj Mózsi bá', ez nem egészséges! S hogy áll a koleszterinje?
− Mint a cövek!

Kopogtatnak az ötvenes években, hajnalban, Marcsa néni ajtaján. Kiszól:
- Ki az?
- Mi vagyunk az agitátorok!
- Mit akarnak?
- Beszélgetni!
- Hányan vannak?
- Hárman.
- Hát akkor csak nyugodtan beszélgessenek!

 
Egy székely ember Gyergyóban, a vendéglőben,  reámordul a pincérre:
- Ebbő' a tyúkhúslevesbő' hova lett a tyúk?
- Hova-hova! Magát se főztük belé a székelykáposztába!

Székely bácsi mondja, egy súlyos autóbalaset után:
– Persze, öt politikus ment mint az állat, nekimentek a fának, és szanaszét repültek.
– És most hol vannak a sérültek?
– Eltemettem az összest.
– Úristen, és ha még éltek?
– Hát, egyik-másik szólt, hogy ő még él, de én már nem tudok hinni ezeknek...-Feladó: Peller Géza
Dátum: 2016. január 5. 0:00
Tárgy: .. Egy kis HUMOR!
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>,


Mózes hibája
- Miért átkozzák a zsidók Mózest?
- ?
- Mert 40 évi pusztai vándorlás után egy olyan földre vezette őket ahol nincsen kőolaj...
 
Vajas kenyér
A rabbi kihirdeti: Isten rendeltetése, hogy a vajas kenyér mindig a vajas oldalával essen a földre.
Néhány nap múlva keresik a rabbit:
- Hallod-e, rabbi ! Tegnap a másik oldalára esett a vajas kenyér. Hogy lehet az?
Mire a rabbi, hosszas gondolkodás után:
- Biztos, hogy jó oldalát kentétek meg a kenyérnek?

Mit mondjak még?
- Mit mondjak még, kedves testvéreim - szól a szokottnál is hosszabb szónoklatában a pap.
- Mit mondjak még ezen a hideg téli vasárnapon?
- Áment! - mondá a székely -, mert már nagyon fázik a lábam.

Coca Cola
A Coca Cola marketing igazgatója, Kohn úr elmegy a római pápához azzal a kéréssel, hogy a Miatyánkot alakítsa át a következőképpen: a helyett, hogy azt mondaná: "Add meg nekünk mindennapi kenyerünket ma..."
prédikálja ezen túl azt, hogy "Add meg nekünk mindennapi Coca Colánkat ma..."
A pápa hevesen csóválja a fejét és határozottan mondja:
- Erről szó sem lehet!
Mire Kohn úr azt mondja:
- Természetesen nem kérjük ingyen, évi 1 millió dollár támogatást kap érte tőlünk a katolikus egyház!
Pápa:
- Megmondtam, hogy nem!
Kohn úr:
- Szentatya, a Coca Cola nem szűkmarkú! Legyen évi 10 millió dollár!
Pápa:
- Megmondtam, hogy nem !
Kohn:
- Szentatya, lássa a jó szándékunkat! Legyen évi 100 millió dollár !
Pápa:
- Megmondtam, hogy nem, nem és nem! Kérem, távozzon!
Kohn elindul a terem kijárata felé, már fogja a kilincset, mikor megfordul és a következőket kérdezi:
- Szentatya, mondja már meg,  a pékek menyit fizettek?

 
Szőnyeg
Párizsban rázza a szőnyeget egy arab vendégmunkás az emeleti ablakban. Arra jár egy francia és felkiált:
- Mi van, Ali, nem indul?
Mikor?
Tréfásan megkérdi a katolikus pap a rabbit:
- Barátom, mikor eszel már disznóhúst?
Mire a rabbi:
- Majd a te esküvődön, koma!
A beteg ügyvéd
  Az ügyvéd a kórházban halálos betegen lapozza a Bibliát.
  - Maga mit csinál? - kérdezi az orvosa.
  - Joghézagot keresek...

Házasélet
Egy téli estén, mínusz 20 fokban és szélviharban zárás előtt öt perccel betántorog egy ember a pékségbe. Vékony kabátjában fogvacogva mondja:
  - Kérek két szezámmagos zsömlét.
  - Kettőt? - kérdez vissza az eladó.
  - Igen, egyet nekem, egyet a Marikának.
  - Rendben. Marika a felesége?
  - Mit gondol, ki más lehet? Talán anyám küldött ki ilyen időben?

Idős házaspárok közös nyelve
Nagypapa kinyitja az egyik szekrény ajtaját, és keresgélni kezd a polcokon.
A nagymama megkérdezi:
- Mit keresel?
- Semmit!
- Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

Friss házasok beszélgetnek:
- Szeretsz drágám?
- Szeretlek.
- Imádsz?
- Imádlak.
- Mire gondolsz?
- Arra, amire Te...
- Király! Akkor hozz egy üveggel nekem is!
 
A házaspár új szekrénye
A fiatal házaspár vesz egy új szekrényt.
A férj hajnalban elmegy dolgozni, és amikor reggel az első villamos elmegy a ház előtt, a szekrényajtó magától kinyílik. A feleség becsukja, de a következő villamosnál megint kinyílik. Ez így megy egész nap, mire a feleség megunja, és felhív egy asztalost, hogy szerelje meg.
Áll a szerelő meg a feleség a szekrényajtó előtt, és amikor a villamos jön, az mindig kinyílik.
- Hát, sajnos, innen nem látok semmit, lehet, hogy belül van a baj, én beállok a szekrénybe, csukja rám az ajtót, hátha belülről látom, mi a hiba. - mondja a szerelő.
Amikor a szerelő beáll a szekrénybe, a feleség rácsukja a szekrényajtót, pont megérkezik a férj, veszi le a kabátját, és be akarja akasztani a szekrénybe, amikor meglátja bent a szerelőt.
- Maga mit csinál itt ? - kérdi.
- Mondja, elhiszi nekem, ha most azt mondom, hogy a villamosra várok?
A hosszú házasság titka
Egy  műsorba meghívtak egy házaspárt. A néni is, a bácsi is 100 éves volt. A műsorvezető - a bácsihoz fordulva - nem hagyta ki az ilyenkor szokásos kérdést:
-  Bácsi, maga szerint mi a hosszú élet titka?
Mire az:
- Tudja, amikor a feleségemmel összeházasodtunk, már vagy 75 éve, megegyeztünk, hogy ha elkezdünk veszekedni, nem folytatjuk tovább, hanem az egyikünk kimegy a házból. Hosszú életemet annak tulajdonítom, hogy rengeteget voltam friss levegőn!

 
Esküvő
A fiatal jegyespár éppen az esküvőjük előtti napon szenved autóbalesetet. Mindketten meghalnak, és felkerülnek Szent Péter színe elé. Ott aztán megkérdezik, lehetséges lenne-e, hogy összeházasodjanak a Mennyországban?
- Jól van, várjatok itt, gondolkodjatok el azon, tényleg szeretnétek-e házastársak lenni. Nemsokára visszajövök, ha még akkor is szeretitek egy-mást, akkor nem bánom.
Eltelik hat hónap, majd Szent Péter megjelenik egy pappal az oldalán:
- Na, gyermekeim, hogyan döntöttetek?
- Még mindig szeretjük egymást, és szeretnénk összeházasodni! - mondja a fiú.
- De azt azért megkérdezném, ha mégsem sikerül a házasság, elválhatunk?
- Az lehetetlen! - mondja Szent Péter. - Hat hónapba telt, mire találtam itt fent egy papot, mit gondolsz, mikorra találnék egy ügyvédet?

 
Dalai Láma
Meghal a Dalai Láma, és felkerül a Mennyországba. Isten személyesen megy érte a kapuhoz, beinvitálja. Miközben ülnek a felhőkön, Isten megkérdezi tőle:
- Nem vagy éhes, barátom?
- De igen, Uram, szívesen harapnék valamit.
Isten kinyit egy konzervet, odaadja a Dalai Lámának. Az, miközben eszegeti a konzervet, lenéz a Pokol irányába, és azt látja, hogy a Pokolba került elkárhozott lelkek sült húst, kaviárt, lazacot esznek.
Másnap Isten ismét megkérdezi, nem éhes-e? A Dalai Láma ismét igenlően válaszol, erre megint kap egy konzervet. A Pokolban ezúttal languszta, steak és pezsgő a menü.
Amikor harmadnap ugyanez játszódik le, a Dalai Láma nem bírja tovább, és megkérdi:
- Uram, hogy van az, hogy én, aki mindig alázatosan éltem, soha nem vétkeztem, mindig csak konzervet kapok, míg a Pokolba kerültek fejedelmi lakomákat kapnak?
Erre Isten fejcsóválva:
- Tudod, itt fent, kettőnkért nem érdemes szakácsot tartani...
Feladó: Peller Géza
Dátum: 2015. november 7. 22:51
Tárgy: viccek
Címzett: Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>,


Gyanakvó férj a feleségéhez:
- Honnan van ez a gyönyörű nyakláncod, drágám?
- A kocsid hátsó ülésén találtam, édesem.

Aggódó képpel ér haza a férj:
- Édesem, van egy nagy problémám a munkahelyen ...
Megszakítja a feleség:
- De drágám, ne mondd azt, hogy problémád van, a te bajod az enyém is.
Mondd azt, hogy van egy problémánk!
- Jól van, szóval, a mi kis titkárnőnk szülni fog nekünk egy gyereket ...

- Müller, én tudom, hogy a fizetése nem elég ahhoz, hogy megnősüljön. De higgye el, egy nap majd hálás lesz nekem ezért!

Kedvetlenül, láthatóan rossz hangulatban megy haza este a férj.
Megvacsorázik, iszik egy pohár bort, majd bebújik a feleségéhez az ágyba,
és elkezdi simogatni.
- Drágám - súgja az asszony, ma nem lehet ...!
- Én ezt nem értem - morog a férj -, hát ma minden
 nő összebeszélt?

Egy férj búcsúzkodik a feleségétől:
- Drágám, amíg üzleti úton vagyok, hogyan adjak neked hírt magamról?
Telefonon, távirattal vagy faxon?
- Banki átutalással, ha lehet.

Tegnap este, amikor hazaértem, a feleségem arra kért, hogy vigyem el
valami drága helyre. Kivittem a benzinkúthoz.

Rádió, betelefonálós műsor:
- Üzenem a fekete mercisnek, aki bevágott elém a körúton, hogy a mellette ülő szőke már háromszor megvolt! Egy fehér opelos.
5 perc múlva:
- A fekete mercis vagyok, és üzenem az opelosnak, hogy a mellettem ülő
szőke az öcsém.

A beteg hallgatja a diagnózist: veseelégtelenség, májnagyobbodás.
- Doktor úr tudna valami pozitívat is mondani?
- Hát itt van például mindjárt az Aids-teszt végeredménye.

Szőke nő dr. Csernusnál.
- Doktor úr, engem mindenki ostobának tart.
- Értem a problémáját. mondjon el szépen, lassan mindent az elejétől. -
Dok-tor úr, en-gem min-den-ki os-to-bá-nak tart ...

Két szőke nő beszélget:
- Képzeld tegnap vizsgám volt autóvezetésből, és meghúztak.
- Hogy-hogy???
- Bementem a körforgalomba, ki volt írva hogy 30. Hát én körbe is mentem
30-szor, mégis meghúztak.
- Nem lehet hogy elszámoltad?!?!!

A férj megcsalja a feleségét a titkárnőjével. Éppen indulna haza a
hotelból, amikor észreveszi, hogy a vállán egy harapásnyom maradt.
Miközben megy hazafelé, azon töpreng, mit mondjon az asszonynak. Belép a lakásba, a kutyájuk szalad felé. Hirtelen ötlettől vezérelve elkezd
birkózni az állattal, majd mutatja a vállát a feleségnek:
- Nézd csak, mit csinált velem ez a dög!
A felesége széthúzza a blúzát:
- Az semmi, nézd meg, az én melleimmel mit művelt!

Srác bedugja a fejét a fodrászüzlet ajtaján és beszól a tulajnak:
- Mennyit kell várnom egy hajvágásra?
- Körülbelül két órát - válaszol a borbély.
A srác elmegy. Néhány nap múlva ugyanúgy bedugja a fejét az ajtón és kérdi:
- Mennyit kell várnom egy hajvágásra?
A borbély körülnéz a várakozó embereken és válaszol:
- Körülbelül két és fél órát.
A srác elmegy. Egy hét múlva ugyanaz a jelenet játszódik le. A borbély -
miután a srác elment - odaszól az egyik vendégnek:
- Te, komám! Nézzed már meg, hova megy ez a srác, mert soha nem jön vissza hajat vágatni! Egy kis idő múlva a borbély barátja visszatér, a hasát fogja a röhögéstől.
- Na mi van? - kérdi a borbély - Hova ment a srác?
A haverja még mindig fulladozva:
- Hát a nejedhez, te hülye!

A gróf és felesége egy este elmennek színházba. A nőnek azonban nem
tetszik az előadás, így hazamegy. Ahogy belép a házba, szembetalálkozik az inassal, és így szól hozzá:
- James, vegye le az ingemet!
James megteszi.
- James, vegye le a szoknyámat!
James ezt is megteszi.
- James, vegye le a harisnyámat!
Az inas engedelmeskedik.
- James, vegye le a melltartómat!
Megtörténik ez is.
- James, vegye le a bugyimat is! És ha még egyszer meglátom, hogy az én ruháimat viseli, kirúgom!

Egy kisfiú az óvodában az egyik délelőtt így szól az óvónéninek:
- Elnézést kérek, óvó néni, de szeretnék most elmenni haza, mert ...
szexuális problémáim vannak. Az óvónő kicsit hüledezik, de elengedi őt
haza.
Másnap az eset megismétlődik, az óvónő legnagyobb megrökönyödésére, de a kisfiút ismét csak hazaengedi. A harmadik napon viszont már nem tudja türtőztetni magát és izgatottan megkérdezi:
- Ugyan nem akarok az intim dolgaidban turkálni,...deee... khmmm... neked milyen szexuális problémáid vannak?
- Tele van a tököm az óvodával.

 
Szeresd a feleséged gyermekeit, mert lehet, hogy a sajátod is köztük van.

Mi a különbség férfiak és nők között?
- A nő egyetlen férfit akar, aki teljesíti összes kívánságát.
- A férfi az összes nőt akarja, akik teljesítik egyetlen kívánságát.

Halló ?!
- Elnézést, ez a kilenc, három, négy, három, hét, hét, nyolc?
- Nem, igen, nem, igen, igen, nem, nem.

Én valahogy úgy vagyok a nőkkel, mint a zsiráfokkal... Tetszik,
tetszik, de otthonra azért nem kéne.

Ha a cápa a tenyeredből eszik, a lábadból is fog..

Két szőke beszélget:
- Ma voltam terhességi teszten.
- És nehezek voltak a kérdések?

Szőke nő egy szórakozóhelyen egy sráccal beszélget:
- Te milyen kocsival jöttél?
- Busszal jöttem.
- Van egy buszod?

A szőke nő odamegy a benzinkutashoz és így szól:
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!
Mire a benzinkutas:
- Túl messze van, álljon közelebb!
Erre a szőke nő odasimul teljesen a benzinkutashoz.
- Elnézést, de a pumpa nem ér el a kocsiig!

- Nagymama, miért olyan nagy a szád? Nagymama, miért olyan nagy a
szemed? Nagymama, miért olyan nagy az orrod?
- Jaj, Piroska, menj már a fenébe azzal a nagyítóval.

- Tudod, hogyan lehet egy komplett idiótát 24 óráig bizonytalanságban
tartani?
- ???
- Majd holnap megmondom ...

A falu kovácsa oktatta az új inasát:
- először kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráteszem ide, az üllőre.
Amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal. Az inas így is
tett.
Azóta ő a falu kovácsa...

Bemegy egy nyápic fickó a kocsmába, és megkérdi:
- Bocsánat uraim, de nem a maguké az a pitbull kint az ajtó előtt, a
parkolóórához kötve? Egy kétméteres kopasz, dagadt, motorosruhát viselő
fickó lassan megfordul, és felmordul:
- De, az enyém! Nem tetszik talán valami?
- Nos, uram, attól tartok, a helyzet az, hogy a kutyám megölte az Ön
pitbullját.
- Micsoda? Hát milyen kutyád van neked? - kérdi döbbenten a kolosszus. -
Nekem? Egy négy hetes palotapincsi.
- És el is higgyem, hogy az a zsebcirkáló megölte az én kutyámat? Mit
csinált vele?
- Megakadt a torkán...

Jóleső délutáni menet után asszonyka ijedten hallja, hogy egy kocsi fékez
a ház előtt.
- Jó ég, ez a férjem lesz! Tűnj el gyorsan!
Pasas sietve felráncigálja a nadrágját, iszkol az erkélyajtó felé, majd
hirtelen:
- Hülye vagy? Én vagyok a férjed!!!

Férfiruhaüzletben:
- Egy nadrágot szeretnék, de gombos sliccel!
- Miért éppen gombosat?
- Elővigyázatosságból! A kabátomon ugyanis cipzár van, és már háromszor is becsípte a nyakkendőmet.

Főnök az egyik fiatal alkalmazotthoz:
- Goran, hiszel a halál utáni életben?
- Nem.
- Akkor felvilágosítalak, hogy a nagymamád, akinek a temetésére
szabadnapot  kaptál, itt járt, és utánad érdeklődött!Feladó: Peller Géza
Dátum: 2015. október 21. 0:48
Tárgy:  házassági szösszenetek
Címzett:  Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>

Házassági szösszenetek

A kedves felesége kéreti a telefonhoz.
- Kéret? Az nem az én feleségem!
================================

- Mért szomorkodik Kovács úr?
- Itt fulladt vízbe az első feleségem...
- Ugyan, ne gondoljon rá.
Van új, szép, kedves, okos.
- Ja, de az istennek sem akar fürödni.
==================================

- Ugye, most, hogy így levágattam a hajam,már nem úgy nézek ki, mint egy öregasszony?
- Nem! Most már úgy nézel ki,mint egy öregember...
  ================================

- Főorvos úr, maga tette fel a spirált a feleségemnek?
- Igen.
- Akkor legyen szíves levenni rólam.
=================================
- Ha szegény néhai első férjem nem esik el a háborúban,soha nem lettem volna a feleséged.
- Bizony, ilyen rettenetes dolog a háború...
===============================
- Az első férfit, aki megnősült, fel kellett volna akasztani!
- Várj, az elsőnél még van magyarázat, de a második tényleg hülye volt...
=================================
- Feleség:
- Ha mi nők nem lennénk, nem tudom, ti férfiak, hol lennétek?
- Férj: A paradicsomban!
===============================
- Te szereted a buta, piszkos, rendetlen nőket?
- Nem!
- És akik isznak is?
- Kilel a gondolattól is a hideg!
- Akkor mit akarsz a feleségemtől?
=================================
- Húsz évig a feleségemmel mi voltunk a legboldogabb emberek a földön.
Aztán megismerkedtünk...
==================================
- Átvertél!
Azt mondtad, hogy a Józsi gazdag, én meg hozzámentem.
- Nem így fogalmaztam. Azt mondtam, több a pénze, mint az esze!
================================
Józsiné:
- Rájöttem, hogy a férjem csak a pénzemért vett el...
- Örülj neki! Mégsem olyan hülye, mint amilyennek látszik...
===================================
- Miért vagy ilyen bús?
- Nem tudok a feleségemnek sírkövet állíttatni.
- Megőrültél? Hiszen még él!
- Hát ez az...
================================
Vidéki házaspár az ól előtt.
- Apukám!Holnap lesz az ezüstlakodalmunk. Öljük le a disznót...
- Mér? A nyomorult nem tehet arról, ami 25 éve történt!
================================
- Cicuskám! Nagyon nagy rád ez a cipő...
- Én sem értem, pedig szám szerint rendeltem.
- Szád szerint? Akkor értem!
==================================
"Tisztelt Uram!"
Tudomásomra jutott, hogy feleségemmel -házasságunk előtt - viszonya volt.
Kérem, házunkat ezentúl ne látogassa!
"Tisztelt Uram!Tudomásomra jutott..." kezdetű körlevelét megkaptam...
===============================
- Rabbi!
Én szeretném a Schwarcz Fánit feleségül venni.
- Szégyelld magadat Kohn, neked van feleséged.
- Ja. De már köhög...
===============================
A tudományt meg kell becsülni..
- Professzor úr! Igaz, hogy ön veri a feleségét?
- Nem igaz, nem vagyok professzor, csak egyetemi docens!
=================================
Dilidokinál
- Önnek valami krónikus gátlása van, ami megfosztja minden életörömtől...
- Halkabban! Kint ül a váróban.
=================================

Egy szomáliai érkezik Berlinbe, mint bevándorló.

Megállítja az első személyt aki sétál az utcán és mondja:"Köszönjük nektek, németeknek, hogy  hagytál meg engem ebben az országban, hogy
nekem a lakhatás, pénz az élelmiszer, ingyenes orvosi ellátás, ingyenes oktatás és nem adó fizetnem kell.!"
A járókelő azt mondja: "Tévedsz, én afgán vagyok."

A férfi megy, és találkozik egy másik járókelővel."Köszönöm, hogy ilyen szép országot;

​ ​
Németország építettél nekem.! "
Az ember azt mondja: "Én nem lenni német, vagyok iraki!"

Az új érkező mászkál tovább, és a következő személyt megállítja,megrázza a kezét, és azt mondja:"Köszönöm a csodálatos Németország!"
Az illető felemeli a kezét, és azt mondja:"Én vagyok a Pakisztánból származó, nem vagyok a német!"

Végül lát egy kedves hölgyet, és kérdi:"Ön német?" "No, I am from India!"

"És hol vannak a németek?"Az indiai hölgy ellenőrzi az óráját és azt mondja:"Valószínűleg munkában." __

Szeretet és humor
Szeretettel és humorral kell élni az életet. A szeretet a megértéshez, a humor pedig az elviseléséhez kell.
Két barátnő beszélget:
- Imádom a természetet!
A másik végigméri, majd megszólal:
- Azok után, amit veled művelt?

Két barátnő találkozik:
- Hallom, hogy modellt álltál egy híres festőnek!
- Igen, méghozzá meztelenül! A kép címe: Éva és a kígyó.
- És kiről mintázta Évát?

Két asszony beszélget:
- Az én férjem író. Minden évben közöl egy szerelmes regényt.
- Az enyém meg minden hónapban elhallgat egyet.

Két nő üldögél a presszó teraszán. Elsétál előttük egy jól öltözött, aranycsíptetős, szivarozó öregúr.
Az egyik nő megjegyzi:
- Látod, egy ilyentől szívesen elválnék!

Panaszkodik a barátnő:
- Borzalmas a férjem! Szenvedélyes dohányos, naponta elszív ötven cigit, telefüstöli a szobát, szétdobálja a csikkeket...
- Miért nem csináltál úgy, mint én? én már az első napon megmondtam a férjemnek:
- Válassz Lajos, vagy én, vagy a cigaretta!
- S azóta?
- Azóta nem láttam Lajost.

Két vetélytárs színésznő véletlenül egymás mellé kerül az Oscar-díj gálaműsorának ünnepi vacsoráján.
- Képzeld, drágám! - fordul az idősebb a fiatalabbhoz.
- A londoni Lloyds hatmillió dollárra biztosította a mellemet.
- Tényleg, drágám? - méri végig a másik - És mit csináltál a pénzzel?

- Nem értem, nektek, asszonyoknak mire kell annyi pénz - zsörtölődik a férj a feleségével -

hiszen nem isztok, alig dohányoztok, nők után se jártok...

A páciens panaszkodik a pszichiáternek:
- Doktor úr, újabban nagyon aggódom a szellemi képességeim miatt.
- Miről van szó? Milyen tünetei vannak?
- Roppant aggasztóak: okosnak tartom mindazt, amit a feleségem mond!

- Mondd komám! Te miről tudnál könnyebben lemondani, a borról vagy a nőkről?
- Hát ez az évjárattól függ!

Két lefátyolozott nő találkozik az utcán:
- Maga is özvegy? - kérdi az egyik.
- Nem, én csúnya vagyok!

Kikapós hölgyek egymás közt:
- Gyűlölöm a partikat! Nincs semmi új cuccom, amit levethetnék magamról!

- Miért hívják a férfiak a nejüket "az asszonynak"?
- Hát azt várod talán tőlük, hogy még a nevét is megtanulja!?

- Miért teremtette meg az Isten a férfit?
- A gorillákat sehogy sem tudta megtanítani a fűnyírásra.

- Miből áll egy férj hétfogásos ebédje?
- Egy hot-dog, és hat üveg sör.

A vacsora utáni kávénál együtt ül a házaspár. Az asszony megkérdezi:
- Semmi különöset nem veszel észre ma rajtam?
- Új frizurád van?
- Nem.
- Új ruhád?
- Nem.
- Születésnapod van?
- Nem.
- Talán ma van a házassági évfordulónk?
- Ma egy gázálarcot vettem fel, kíváncsi voltam, észreveszed-e?!

A tömött autóbuszon csinos nő furakszik az ajtó felé, útközben útjába kerül egy fiatalember.
- Leszáll, uram? - kérdi a nő.
A fiatalember megfordul, alaposan végigméri a hölgyet, és megkérdezi:
- Leszálljak, asszonyom?

Iskolában
Gyerekek, ki tudna mondani egy jó példát a harmonikus házaséletre? - kérdezi a tanárnő.
Móricka jelentkezik:
- Az én nagyszüleim harmonikusan élnek. A nagypapa horkol, a nagymama meg süket.

Idős házaspárok közös nyelve:
Nagypapa kinyitotta az egyik szekrény ajtaját, és keresgélni kezdett a polcokon. A nagymama megkérdezte:
- Mit keresel?
- Semmit!
- Az nem ott van, hanem az ágy alatt!

Nagycsalád
- Mondja, asszonyom, hány gyermeke van?
- Most várom a hatodikat.
- Valóban? Nem is látszik. Mikorra várja?
- Bármelyik percben itt lehet. Leküldtem a boltba tejfölért.

Kis testvér
- Tudod, hogy kistestvéred lesz? - kérdezi a szomszéd néni a kislánytól.
A kislány boldogan rohan haza, és megkérdezi:
- Anyu, hol van a kistestvérem?
- Itt a hasamban.
A kislány szomorúan megy vissza a szomszédba.
- Nem lesz kistestvérem - mondja -, az anyu megette.

Skót karácsony
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam, parketta...

Friss házasok beszélgetnek:
- Szeretsz drágám?
- Szeretlek.
- Imádsz?
- Imádlak.
- Mire gondolsz?
- Arra, amire Te...
- Király, akkor hozz egy pohárral nekem is!

 Párbeszéd
Két ember beszélget:
- Pontosan rád illik egy közmondás.
- Melyik?
- Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá.
- De hisz nekem nincs is hivatalom.
Na, látod, éppen ezért találó.

Kérdés
- Tudod-e, kisfiam, miért teremtette az Úr először Ádámot, és csak azután Évát?
- Igen, Tiszteletes úr - válaszolja Pistike -, mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó az asszonnyal kezdeni!

 Szegények
- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket?
- Sokat teremtett belőlük.

A teremtés
Isten megteremtette a férfit, és megpihent.
Majd Isten megteremtette a nőt, és azóta senki sem pihen.

Isten felesége
Pistike megkérdezi az apját:
- Apuci! Van az Istennek felesége?
- Dehogy van - feleli a papa -, hiszen akkor nem lenne mindenható.

Utoljára a nő
- Miért teremtette isten utoljára a nőt?
- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.

Szeretet és humor
Szeretettel és humorral kell élni az életet. A szeretet a megértéshez, a humor pedig az elviseléséhez kell.

Bíróságon a bíró:
-- Miért nem segített, amikor látta, hogy a gyilkos ki akarja lökni az anyósát az ablakon?
Vádlott:
-- Mert láttam, hogy a gyilkos egyedül is ki tudja lökni!


Két apáca megy az úton egy kocsival. Egyszer csak kifogy a benzin, ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset.
A farmer, mivel nem talál más edényt egy régi bilibe tölti nekik a benzint.
Az apácák visszamennek az autóhoz és éppen töltik bele az újonnan szerzett üzemanyagot, amikor arra megy egy rabbi és így szól:
"Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, de a hitüket, azt igazán csodálom!"


Az ausztrál farmer egy vödörrel a kezében elindul a közeli gyümölcsösébe. Az útja egy tavacska mellett visz el. Arra lesz figyelmes, hogy a tóban három meztelen nő fürdik, a ruháik szétdobálva a parton. A lányok észreveszik és kikiabálnak neki:
-- Ne leskelődjön, addig úgysem megyünk ki a vízből, amíg el nem megy in-nen!
A farmer egy kicsit felemeli a vödröt és visszakiált:
-- Nem leskelődni akartam, a krokodilt jöttem megetetni!

Felszállás előtti hosszabb várakozás közben a stewardess bejelenti:
-- Elnézést kérünk a késedelemért, de a pilótának nem tetszik a jobb-oldali hajtómű hangja, így kénytelenek vagyunk másik pilótát keresni.


Kohnt beviszik az ÁVH-ra, mert nem volt nála a személyi. Jól meg-verik, aztán megkérdik:
-- Na, hol laksz, te disznó?
-- Kérem, én a Síp utca 6-ban.
-- Menjen csak ki két nyomozó - utasítja a tiszt a beoszottait -, és el-lenőrizze!
Két bőrkabátos el, addig is verik Kohnt. Rövidesen visszajön a két ÁVH-s:
-- Főnök, a megadott címen semmilyen Kohn nem lakik!
-- Szóval hazudtál, te szemét!?
Kohnt egész éjszaka verik, de ő ragaszkodik ahhoz, hogy a Síp utcá-ban lakik. És mivel nem merült fel ellene semmi, hajnalban elengedik.
Kohn kékre-zöldre verve befordul a Síp utcába, meglátja a házmester:
-- Kohn úr, Kohn úr, tegnap kereste két ÁVH-s, de nem árultam el, hogy itt lakik...


Szőke a lottózóban:
-- Mi az a lottó?
-- El kell találni 5 számot....
-- Értem... és milyen messziről?
___________________________________
Már hetedszerre sem sikerült eltalálnia a vénámat, nővérke! Döntse már el, hogy most vért vesz tőlem, vagy tetoválni akar?
___________________________________
Feleség kétségbe esve rohan a férjhez:
-- Drágám, anyám leesett a sámliról, most mit csináljak?
-- Paprikás krumpli jó lesz.
___________________________________
Mórickát elküldi az apja:
-- Fiam, itt van ecset és festék, fessd újra az ablakokat.
20 perc múlva jön is a lurkó:
-- Apu, a keretet is?
___________________________________
Megy a kocsis a kutyájával a szekéren. Lassan megy a ló, ezért a kocsis elkezdi csapni az ostorral, hogy gyorsabban menjen.
Erre a ló megszólal:
-- Jaj édes gazdám! Miért bántasz mindig? Lehetnél velem egy kicsivel
kedvesebb is!
A kocsis megrémül, leugrik a szekérről, és fut a kutyájával, el az erdő-be.
Ott egy fa tövénél kifújják magukat. Mire a kutya megszólal:
-- Hú, te is megijedtél, mikor a ló megszólalt!!

___________________________________


Feladó: Szemák Mihály
Dátum: 2016. augusztus 14. 10:13
Tárgy: A Pasik .....
Címzett: jozsef@kutasi.eu


A bátor...
Hajnali 3-kor totál részegen hazamegy. Felesége AZ ajtóban áll söprûvel
A kezében, mire a pasi rákérdez:
- Takarítasz wazze, vagy mész valahova?

A rámenõs...
Hajnali 3-kor totál részegen hazamegy. Bûzlik a sok nõi parfümtõl, az ingén rúzsfoltok láthatók. Megtapogatja a felesége fenekét és így szól:
- Te vagy a következõ...

A naív...
Hajnali 3-kor totál részegen hazamegy. Belép az ajtón, a felesége sodrófával várja. Mire a férj:
- Drágám, te már hajnalban sütsz?

A pofátlan...
Hajnali 3-kor totál részegen hazamegy. A felesége fekszik az ágyban, nem alszik....
A pali fog egy széket, s az ágya mellé ül. Az asszony kérdésére:
- Mit jelentsen ez? - a válasz ...
- Az elsõ sorban akarok ülni, amikor a cirkusz elkezdõdik...

A pofátlan...mégegyszer...
Hajnali 3-kor totál részegen hazamegy. A felesége fekszik az ágyban, ...nem alszik...
Mielõtt a nõ megszólalna, a pasi rámordul...
- Csönd legyen vazze, elég büntetés az, hogy duplán látlak...

+++

...és csak úgy...vegyesen...:)

Két részeg tántorog hazafelé hajnalban. Mennek-mennek, egyszer csak
megszólal az egyik:
- Jön föl a nap.
Mire a másik:
- Mééé, azt is ittunk?

Szexuális téren egyre összehangoltabb vagyok a feleségemmel.
- Valóban?
- Igen. Tegnap például mindkettõnknek fájt a feje.

Egy részeg vizel a parkban. Egy nõ elmegy mellette és azt mondja:
- Micsoda állat!
- Nyugi, nyugi, fogom - szól a pasi.

Szex közben az ágyban. Feleség:
- Mire gondolsz?
- Nem ismered - feleli a férj.

Egy pasi - gipszelt lábbal - horgászik a folyóparton.
Arra megy egy másik horgász, kérdi:
-Harapnak a halak?
- Áááá, csak elestem...


- Mi AZ, semmit se lõttél? - kérdezi a feleség a vadászatból hazajövõ
férjét.
- De, de...
- Akkor miért nem hoztad haza?
- Ugyan már, nem vagyunk mi kannibálok..


Az esküvõ elõtt azt mondtad, hogy én vagyok az istennõd - mondja a feleség a férjének
- Úgy is volt, de azóta ateista lettem.


A feleség odabújik a férjhez és azt mondja neki:
- Drágám, súgj valami állati mocskosat a fülembe.
- Konyha...

A feleség reggel így szól a férjéhez:
- Egész éjszaka engem szidtál álmodban!
Mire a férj:
- Honnan veszed, hogy aludtam?

A férj veszekszik a nejével:
- Soha nem voltál hû hozzám!
- Ez nem igaz! Gyakran hû voltam hozzád!Egy szõke szendviccsel a bal, üdítõvel a jobb kezében száll fel az autóbuszra.
- Hölgyem! - szól rá a vezetõ. - Ez nem étkezõkocsi!
- Tudom, azért hoztam magammal kaját.


- Elegem van az egészbõl! Sosem jössz haza idõben, éjszakára is kimaradsz. Megcsalsz fûvel-fával! Most már abban sem vagyok biztos, hogy Te vagy a gyerekeink apja!

A rendkívül csinos fiatal hölgy jegye a repülõn egy pap mellé szól, akit megszólít.
- Bocsánat Atya, megtenne nekem egy szívességet?
- Természetesen kisasszony, mit tehetek Önért?
- Van egy dilemmám. Vettem magamnak egy remek elektronikus szõrtelenítõ berendezést. Nagyon sokat fizettem érte. Jóval meghaladja a vámmentesen bevihetõ értékhatárt és attól felek, hogy elkobozzak. De Ön talán titokban át tudná vinni számomra a vámon a reverendája alatt.
- Valóban át tudnám vinni drága, de figyelmeztetnem kell, hogy még sohasem voltam képes hazugságra.
- Önnek olyan becsületes az arca, hogy Öntõl sohasem fognak kérdezni semmit - mondta a hölgy és már át is adta a szõrtelenítõt.
Leszállás után az Atyára kerül a sor a vámvizsgálatnál.
- Atya, van Önnek bármiféle vámköteles áruja? - kérdezi a vámtiszt.
- A fejem búbjától a derekamig semmiféle elvámolni valóm sincs fiam.
A választ furcsállotta a vámtiszt és tovább kérdezi:
- És deréktól lefele?
- Van egy csodálatos szerkezetem, ami nõk szolgálatára rendeltetett, de használva még sohasem volt.
A vámtiszt fuldokolva a nevetéstõl:
- Rendben van, tessék továbbmenni Atya! Kérem a következõt!