Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2013. január 31., csütörtök

16.328 - Prof. Dr. Bokor Imre: HOPPON HAGYOTT MSZMP-S PÁRTTAGOK ÖRÖKSÉGE

Feladó: dr. Bokor Imre
Dátum: 2013. január 31. 20:11
Tárgy: HOPPON HAGYOTT MSZMP-S PÁRTTAGOK ÖRÖKSÉGE
Címzett:  Kutasi József Antal <jozsef@kutasi.eu>,
 
 

 

                              

A MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

FELHÍVÁSA

A HOPPON HAGYOTT – EGYKORI - MSZMP TAGOKHOZ 

 PÉNZ ÁLL A HÁZHOZ!!!

MÉLYEN  TISZTELT  ÉRINTETTEK!

    Tanúi lehettek annak, hogy szép számú elődpártjaik első vagy főtitkárai, illetve elnökei,  a jól bevált lenini gyakorlatnak megfelelően - évtizedek óta –, ügyesen és fondorlatos módon változgatták  “PÁRTJUK” nevét,   mosogatván beszennyezett kezeiket a kalákában  elkövetett  (enyhe kifejezéseket használva) törvénytelenségek,  túlkapások, hazugságok, be nem váltott ígéretek, mészárlások, kivégzések, kínzások, bebörtönzések, kisemmizések, stb., stb. miatt.

      Miután az MSZMP is alaposan  (nyakig)  érintve volt  a felsorolt “csintalanságok” többségében, ezért a rendszerváltozást követően,   gyorsan “kikapták”  PÁRTJUK betűnevéből  (a “jut is, marad is” népi mondóka  figyelembe vételével) a  második  “M”-betűt, majd a nevében és  tagságában  is  fogyókúrán átesett párt a keresztelőn kapott MSZP betűnévvel és  “váltott”  vezetők (Horn Gyula, Kovács László, Hiller István, Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó, végül  Mesterházy Attila)   “Isten tudja”  hányadszor  szajkózott délibábos (fata morgana) ígéreteivel, hazugságaival, valamint bombasztikus  terveivel igyekszik a “padlófogás” után a “kiszámolást” elkerülni, egyben  a hatalom csúcsára jutni, bízva  a feledékeny és/vagy tájékozatlan párttagok hathatós támogatásában.    

       Történelmi tény, hogy a kommunista  (bolsevik) vagy a szocialista  nevet felvett pártok  elsöprő többsége hazugságokkal,  csalásokkal és/vagy erőszakkal jutott hatalomra, és az is tény, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig regnálva,-  látványosan megbuktak,  nyomort, adósságot, tudományos-technikai elmaradottságot és csalódott emberek tömegét hagyva maguk  után.

        Kicsiny hazánkban is lényegében ez történt,  azzal a megmagyarázhatatlan következményekkel (jelenségekkel),  amely  a becsapott, a kifosztott és adóssággal agyonterhelt “kisemberek” (ezen belül a “mezítlábas”  párttagok)  álmélkodását is kiváltotta – látván -, hogy a  rendszerváltozás milyen mélyreható változást eredményezett a legfelsőbb kommunista vezetők körében, akik példátlanul rövid idő elteltével,  a kapitalizmust és a kapitalistákat habzó szájjal átkozókból  “vörös bárokká” vedlettek át, milliárdos vagyonok tulajdonosai lettek, sőt  megúszták az anyagi és erkölcsi  felelősségre vonást is (az egyetlenegy  Czinege Lajos kivételével, akit a Kiskirályok mundérban c.  könyv megjelenése  után hadseregtábornoki rendfokozatától megfosztottak és a honvédség pénzén   átépíttetett luxus lakását elvették tőle,  durva módon megfosztva kutyáit is a  fürdőszobájuktól,   majmait a kényelmes  ketreceiktől és testőreit a kerti munkától). 

        Sokaknak fel sem tűnt, hogy az egykori - mintegy milliós nagyságrendű tagság –  “tizedeiből”  és más (állami, polgári)  forrásokból létrejött MSZMP vagyon  úgy eltűnt, mint Horn  titkos személyi anyaga a hét lakattal őrzött irattárból vagy a Demszky által  elherdált 60 (azaz hatvan) milliárd forint a főváros költségvetéséből.

        Az MSZMP ugyan jogutódjának proklamálta az MSZP-t, de  ennek a pártnak a léte  csak a “feketén”  dolgozók joghiányos (törvénytelen)  helyzetéhez hasonlítható, így az  örökség  sem illeti meg őket!   Többek között azért sem, mert a  Gyurcsány által “kreált” Demokratikus Koalícióhoz hasonlóan ők sem tekintik magukat az MSZMP “en bloc” jogutódjának, csupán a pártvagyonra “éheznek”, de az MSZMP által elkövetett  erkölcsi, fizikai és anyagi  törvénytelenségektől  (hibák, bűnök,  adósságok,  népellenes  cselekedetek, stb.,) nemes egyszerűséggel  elhatárolják magukat.

         Az MSZMP pártvagyonának átjátszási kísérlete a kabaré műfajában is sikerrel szerepelhetne, hiszen az örökösödési  procedúrákban aligha fordult elő a világon, hogy az örökhagyó saját magát jelölje ki örökösnek,  jogot tart   az  ingatlanokra és az ingóságokra, de mint örökös, elutasítja az örökhagyó  elintézetlen “számláinak” a  felvállalását (rendezését). Ezt a megoldást a bíróságok aligha tartják elfogadhatónak, különös tekintettel arra, hogy az örökhagyó és örökös egy-és ugyanazon személy vagy szervezet.

         Az már csak hab a pártvagyon tortáján, hogy Thürmer Gyula, a Magyar Kommunista Munkáspárt vezetője időnként szóvá teszi, hogy az örökség őket illetné, de az MSZMP tőkéje helyett, nekik csupán a Marx tőkéje jutott...  

        A bonyolultnak látszó örökösödési história valójában rendkívül egyszerűen tisztázható, mivel az MSZMP vagyonát a párttagság hozta létre, így a PÁRT hivatalos jogutód nélküli felbomlása (megszűnése, eltűnése, kámforrá válása, stb.,) után, a vagyon a létrehozókat (párttagokat) illeti!  Jelenleg tehát,-  a  kb. 150 milliárd forint értéket tartalmazó egykori MSZMP pártvagyonból    minden egyes  párttagot  megilleti az örökség  bizonyos hányada, hacsak nem mond le az átvételéről.

       Ha  feltételezzük, hogy a kb. egymillió egykori MSZMP tagság 50%-a igényt nyújtana be az örökségre, akkor  fejenként 300 ezer forint (és kamatjai) üthetné a markukat!  Az örökség részarányos  igénylés lehetőségével élhetnek a  letűnt párt tagjai  egyenként (külön -  külön), vagy egy adott szervezetbe tömörülve. Követelhetik a már elorzott örökség  (valaki vagy valakik által  birtokba vett) vagyon visszatérítését, vagy  haszonélvezeti igényt nyújthatnak be egy vagy több  adott objektum  időszakos  használatára, valamint  azok  elárverezés esetén,   a befolyt összegből való  részesedésükre.

        Az igényjogosultság  kiterjeszthető az egykori MKP  és  MDP tagjaira is! A haszonélvezetnél – többek között -  figyelembe kell venni BALATON ALIGA, BALATONŐSZÖD,  TIHANY, GYULAJ  objektumait, a PÁRTUSZODÁT, a PÁRTSZÁLLODÁT, a PÁRTGARÁZST, PÁRTFŐISKOLÁT, valamint a nagyszámú vadásztanyákat (Valkó, Gemenc, Telki, stb., stb.,), tekintettel arra, hogy az utóbbi kategóriába tartozó objektumok  tulajdonjoga  megoszlott a kormány és a  párt között, illetve a  vadásztársaság között, de vita tárgyát nem képezheti, hogy a “gazda”  akkor is az MSZMP  legfelsőbb vezetése volt, ha  “papíron” egy becenevet kapott a társaság.

        A pártvagyon felmérésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni az ingóságokat, mert több száz milliós értéket képviselnek (berendezések, kényelmi és díszítő elemek,  szerszámok tömege),  különös tekintettel az egyes szállodákba, pártszékházakba,-  ezen belül  az MSZMP  KB és PB, valamint a minisztériumok  és   főhatóságok pártbizottságai birtokába került nagy értékű,  a Nemzeti és a Fővárosi Galériából “kikölcsönzött” festményekre, kisplasztikákra, szőnyegekre és egyéb nagy értékű tárgyakra.

         “Apróságnak” vehető az a Kádár elvtárs által  “használt” 1000 darabos (azaz egyezer darabos) nyugati western, szex és krimi film-kollekció, amelyet pártjuk puritán vezére  nézegetett a tv helyett,  és éberen  vigyázott a párttagság erkölcsi és ideológiai tisztaságára, tűzzel, vassal tiltván a hasonló tárgyú filmek forgalmazását  a pornép által  látogatott filmszínházakban.

          Természetesen mielőbb fel kell leltározni  az örökség minden részét (összetevőjét), mert  az idő könyörtelen múlása   a fogyó Hold  változásához hasonlít, miközben egyre bátrabban  és többen markolnak a szabad zsákmánynak minősült pártvagyonból, és egyre gyorsabban fogynak azok, akik szellemi, fizikai és anyagi kapacitásuk nem kevés részével járultak  pártjuk vagyonának létrehozásához és pártvezéreiket a   milliárdosok  kasztjába juttatásához.    

                     Tisztelt egykori MSZMP-s Párttagok! SZABAD A GAZDA!  A jog és az igazság  Önök mellett áll!  Ezek a  megoldások a rendszerváltozás elodázhatatlan részét kell, hogy képezzék!   A párt főgurui főguruk  már régen kivették a  jussukat  az Önök által “kikapart” gesztenye csomagból.  Nem szégyenkeztek,  sokat és  sokszor  markoltak,,, de  Önökre is gondoltak, amikor csillogó szemekkel és  mély átérzéssel   “danolták”  (lásd Google-ból  előkattintható MSZP-s kórust: Gyurcsány, Lamperth, Bajnai, Lendvai, Mesterházy és  kórustagok lelkes csipet-csapatát) a 2009-es kongresszusuk záró akkordjaként,  hogy:   “Föl, föl,  ti  rabjai a földnek, / Föl, föl, te éhes proletár!”, merthogy  jól látták: a proletárok  zöme  “padlózott”,  nyomorognak,  éheznek, fáznak  és félnek, mert  emlékeznek a 2006-os vízágyúkra, a könnygázfelhővel beborított fővárosi utakra (terekre), a véresre vert   felvonulókra,  a gumilövedékek  hatékonyságára, a lovas rendőrök rohamára, a “viperák”  és a gumibotok  csapásaira. Jogosan buzdította tehát az “ad hoc” dalárda a proletárokat, mert azt  még a legrosszabb indulatúak sem állíthatják, hogy ők éheznek, ők nyomorognak és önmagukat “hergelnék” a  rabságuk  eltörlésére, egyedül (talán)  a “múlt végső eltörlésének” strófája vonatkozhat rájuk, mert ami igaz, az igaz:   kifejezetten mocskos  múltjuk volt!      

            Önöknek: becsapott, kihasznált  párttagoknak, joguk volt  tapsolni, fizetni, pártmunkát végezni   és igát vonni,  de nem volt joguk beleszólni a pártvagyon felosztásába vagy az örökség (adott hányadának) a felvételére. Mozduljanak meg, hogy  legalább egyszer életükben visszakaphassák annak a  töredékét, amely  megilleti  Önöket! Kérni kell, sőt követelni, mert egykori vagy jelenlegi vezetőik önmaguktól soha nem adják oda. Soha!  Soha! Soha!             

            Az MJB  tagjai  nem érintettek az öröklési jog kiterjesztésének  kérdésében, de önzetlenül segítik a hoppon hagyottakat jogos igényeik realizálhatóságában. Ettől függetlenül, az  új piaci szellem és gyakorlat szem előtt tartásával, a Magyar Justitia Bizottság bejelenti igényét a sikerdíjra, amely a pártvagyon integrált összegének a kamatokkal kiegészített 1%-át jelenti (kb. 1,5 milliárd HUF-ot), egyben fel is ajánlja jótékony célok finanszírozására.

                                                                                                                                            Lejegyezte:  

                                                                                                                                                          (Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                                                                                                                                   az MJB elnöke

16.327 - Dr. Boór Ferenc Fejér Szövetség szóvivő > Gazdatanácsok Országos Szövetsége Alakuló Gyűlése

Feladó: HUNGÁRIA TELEVÍZIÓ
Dátum: 2013. január 31. 12:51
Tárgy: HUNGÁRIA TÁVIRATI IRODA 
Címzett: Kutasi József Antal

Fejér Szövetség


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelen pillanatig megalakult negyedszáz Gazdatanács tagjai e hétvégén országos szövetséget alapítanak. 
E pillanatban is folynak fórumok több megyében, az ország több pontján.

Tisztelettel hívjuk meg Önöket, hogy legyenek tanúi a Gazdatanácsok Országos Szövetsége megalakulásának.

2012. február 2. (szombat) 14:00 óra
(Gyertyaszentelő Boldogasszony napja)
Kajászó Művelődési Ház

Tervezett menetrend:
13:30-14:00 Regisztráció, alapcsomagok és szavazó lap átadása a gazdatanácsok jelenlévő tagjainak
14:00-15:00 Szakmai előterjesztések (Rácz Sándor - földvédelem, Dr. Varga István - földgazdálkodás, prof. Dr. Nagy Bálint - vidékstratégia, Tamási Béláné - önrendelkezés)
15:00-15:15 Szünet
15:15-16:00 Alapító dokumentumok elfogadása, tisztviselők (szóvivő, fő- és területi szervezők, titkár) választása, felhívások, határozatok megfogalmazása, elfogadása
16:00-16:15 Szünet
16:15-17:00 Egyebek (szervezeti, gyakorlati kérdések, válaszok)

Amennyiben a helyszínen felvételt szeretnének készíteni, kérjük, erre a levélre válaszban jelezzék!
Előre is köszönettel:
Dr. Boór Ferenc
Fejér Szövetség szóvivő

Helyi Gazdatanácsok (folytonosan frissítve): http://gazdatanacs.blogspot.hu/p/blog-page_9.html
Gazdatanácsok Szövetség Honlap (friss hírekkel): http://gazdatanacs.blogspot.hu/
Fejér Szövetség/gazdatanácsok oldal (archív anyagok): http://fejerszovetseg.blogspot.hu/p/szovetseg-fejeren.html
Alapító iratok elérési helye: http://gazdatanacs.blogspot.hu/p/letoltesek.html
FILMAJÁNLÓ:

2013. január 30., szerda

16.326 - Dr. Hegedűs Loránt > 2013. február 16-án........

Nem ébredtél fel többé, 
Örök álomba tértél, 
Mentél ahogy jöttél, 
de ez már a végcél.

Veled együtt fény száll fel, 
az ég és föld közt megállt, 
Még egyszer visszanézned kell, 
Itt maradt a barát és család. 

Rendet, s csendet hagytál itt, 
Csak a megszakadt szívek zaját, 
Hiába keresünk bent s kint 
A föld mélyen magába zárt.

Néha néha még visszatérsz, 
Az este rejtő leple alatt, 
Ha ránk tör a félsz, 
Te megmutatod magad.

Nyugalom telepszik a szívre, 
A szél a neved suttogja, 
Ránk mosolyogsz újra végre, 
S emlékszünk a szép napokra.
Fénykép


16.325 - Jelentkezz te is ferences diáknak

Feladó: László Csaba
Dátum: 2013. január 30. 19:43
Tárgy: Jelentkezz te is ferences diáknak - küldd tovább
Címzett: Kutasi József Antal


Mint egykori "frankás" diák szeretettel ajánlom figyelmetekbe az alábbi felhívást, és kérem, szíveskedjetek azt továbbítani családi, baráti, egyházi köreitek felé.
Az alábbi linket megnyitva a "Bárki bekerülhet" részben megtalálható az az 51 perces interjú, amely a Lánchíd Rádió "Kettesben" c. műsorában P. Tokár János igazgató úr részvételével nemrég elhangzott. Ugyanebben a bekezdésben a kék színű "iskola" szóra kattintva elérhető a gimnázium honlapja is.
http://mno.hu/lanchidradiohirei/megmutatjak-a-gyerekeknek-hol-kezdodik-az-ember-1134631
A több mint 300 címzettnek -adatvédelmi szempontból- titkos másolatként továbbítom levelem.
Köszönettel, barátsággal:
Csaba László (1960-1964 reál)

Kedves Barátunk!

Az immár 81 éves hagyománnyal rendelkező iskolánk a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, ahogy mi hívjuk, a Franka, február 15-ig várja az új tanulók jelentkezését 2013/2014-es évfolyamába. A közel évszázados oktatási hagyományok, a több mint 800 éve köztünk élő szent ferenci szellem mai követői, a ferences szerzetesek és tanárok a kor kihívásainak megfelelő, modern, ugyanakkor értékőrző munkával dolgoznak azon, hogy a fiúkat férfivá, emberré neveljék: tanulással, tudással, művészettel, sporttal, a teremtett világ szépségeire és a mai információs társadalom kihívásaira való nyitottsággal.

A FRANKA EGY TISZTA ABLAK A VILÁGRA!

Várjuk minden bátor, sok kalandra és élményre nyitott fiatal és szüleik jelentkezését:
A ferences barátok
A frankás leendő iskolatársak16.324 - Magyarország Kormánya > Az állam garantálja, hogy igazságosabb és jobb lesz az iskolarendszer (+ videó)


Feladó: Magyarország Kormánya
Dátum: 2013. január 30. 16:35
Tárgy: Magyarország Kormányának Hírlevele
Címzett: jozsef@kutasi.euMagyarország Kormányának Hírlevele 2013-01-30

Meg kell szüntetni az országgal szembeni túlzottdeficit-eljárást

A magyar gazdasági eredmények sikertörténetet jelentenek, ezért meg kell szüntetni az országgal szemben a 2004-es EU-csatlakozás óta folyamatban levő, túlzott deficit miatti eljárást - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Brüsszelben, a gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozó Bruegel Intézetben elhangzott előadásában.

A 47 leghátrányosabb térség lesz szabad vállalkozási zóna (+ videó)

Ennek értelmében az ország társadalmi-gazdasági leszakadással leginkább érintett 47 térsége lesz szabad vállalkozási zóna. E térségek jelentős része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A későbbiekben egyedi kormánydöntéssel további térségekben is létrejöhetnek szabad vállalkozási zónák.

Az állam garantálja, hogy igazságosabb és jobb lesz az iskolarendszer (+ videó)

Sikeresnek nevezte a közoktatási rendszer átalakítását Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár a pedagógusok sztrájkbizottságában részt vevő, majd a megállapodást előző héten aláíró szakszervezetekkel, valamint két másik tömörüléssel folytatott egyeztetést követő sajtótájékoztatóján.

A nap képe (+ videó)

Közel 200 korszerű mentő gépkocsi vásárlása, 22 új mentőállomás felállítása, valamint 60 mentőállomás korszerűsítése válik lehetővé a most útjának induló 11 milliárd forint összegű programnak köszönhetően – jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Martonvásáron. Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Sürgősségi Ellátás Fejlesztése – Mentés című kiemelt projekt 2014 őszéig zárul le. Fotó: Pelsőczy Csaba, kormany.hu.

KUTASI JÓZSEF ANTAL:

http://hirfutar.kutasi.eu/polhirfut.pdf 

https://picasaweb.google.com/daniel.kutasi 

https://www.google.de/search?q=kutasi+j%C3%B3zsef&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zJufUKynE5P34QSr3IHAAw&ved=0CDsQsAQ&biw=1920&bih=955