Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. február 10., kedd

19.803 - ​Így bűnöznek a bírók Ön ellen! (Interjúnk Dr. Monostory Attilával) Hozzáadva: 2015-02-09 20:45:58


Így bűnöznek a bírók Ön ellen! (Interjúnk Dr. Monostory Attilával) 
Hozzáadva: 2015-02-09 20:45:58
A nemzetközi hírű, túlélő és hős jogász a bírói bűnözés egyik fő metodikájáról és kiküszöbölési lehetőségéről beszélt, ahogyan az államilag védett bal- és jobboldali médiában nem találkozhatnak ezzel, mivel ott gyűlölik a leleplezéseket és mind ugyanannál a véres, holtak ezreivel megpakolt állami vágóhídnál tolonganak, ugyanazért a koncért.

Sokat tanulhatnak, akik elolvassák az interjút.Interjú: Molnár F. Árpád
Executive producer: Domján Tibor
 
Feltűnt Önnek, hogy egy-egy bíróságon az Ön vagy ismerőse minden ügyét lesöprik? Hogy kisebb bíróságokon minden Ön által és Ön ellen kezdeményezett per ugyanahhoz a bíróhoz kerül, aki minden alkalommal Ön ellen dolgozik? Pl. mint Monoron, ahol 1 millió 200 ezer forintért (a kiemelt közvetítői díjjal együtt) végleg meg lehet venni az alvilággal közös, korlátlanul védett rendőrmaffiát, amit a bíróság a leglátványosabb bűntettek esetén is korlátlanul kiszolgál! Hogy a legnyilvánvalóbb ügyekben is Ön az ellenség és a bíróság kisgyermekek számára is látványosabbnál látványosabb bűncselekményeket és bűntetteket követ el, olyan feltűnően, hogy nemzetközi szinten mérnek válaszcsapásokat a bűnöző Magyarországra, mint Varga Magdolna, a Békéscsabai Járásbíróság elnöke és bíróbűnözői, valamint az ezzel közös békés megyei ügyvédbűnöző, dr. Csanálosi Ákos és társai miatt! Hogy nincsen sem Isten, sem ember! Hogy a bíró nem találja fontosnak, hogy a törvényesség minimális látszatát fenntartsa! Hogy az Ön tanúit nem hallgatják meg, de a másik oldalnak fényesre van nyalva! Hogy poligráfos vizsgálatot nem mernek elrendelni, akárhogyan kéri és akárhány bíróság előtt! Hogy a bíró akkor is Önt állítja be hazugként vagy gazemberként, ha a bíró által megtagadott hazugságvizsgálatokra vagy eltussolt egyéb szakértésekre Ön saját maga megy, ezért már az elején kénytelen kifizetni a független szakértések díjait! Feltűnt, hogy a bíróság ezek ellenére sem fogadja be az Ön által beszerzett szakértői nyilatkozatokat?! Hogy a bírák komplett idiótákként viselkednek, ha pedig médiát kér a saját védelmére, mert tudja, hogy az ügyész és a bíró bűnöző, akkor a bíró egyszerűen megtagadja a média jelenlétét! Hogy amikor Bánáti Jánoshoz, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökéhez fordul, és Bánáti János lapít és nem válaszol, amikor az összes Ön által feljelentett ügyet nyom nélkül eltünteti, olyankor az ügyvédi kamara összes tisztségviselője is vele együtt bujkál és tussol el mindent!
A sort hosszú oldalakon keresztül kellene folytatni. A bíróbűnözés eredője hol politikai eredetű - politikai megrendelésre történik -, máskor lefizetéses alapon - ami gyakran bűnöző ügyvédeken keresztül zajlik -, megint máskor, amikor a bíró döntését nem igazgatják felülről, olyankor a bíró szimpátia és ellenszenv, valamint a jövőben remélt anyagi és egzisztenciális haszon reményében dönt.
Ahogyan egy a médiából közismert orvos mondta nekem pár hete, akinek barátja az egyik fővárosi bírósági kollégium elnöke: a kollégium bíróelnöke közölte vele: 'Mert mi, bírók, nem tartjuk be a törvényeket és nem tiszteljük a magántulajdont!'

Hallott már ilyet a bennfentes Bánáti Jánostól, az ügyvédi kamara elnökétől? Ugyan! Ő mindig a bíróbűnözés legfőbb szószólói közé tartozott! De kérdezem én, mert jöjjenek bátran, akik arról beszélnének, miket mond Bánáti János az ismerősei körében és szűkebb körű asztali beszélgetéseknél! Jöjjön bátran, bárki, és mindazoknak, akik kérik, hogy hallgassunk, nem vagyunk mi ügyvédek, hogy kiadjuk a tanú nevét és adatait!
Ahogyan azt végre mindenki megláthatta pl. V. László és a Nemzeti Nyomozóiroda, az ORFK, a BRFK stb. lefizetett vezetői összefonódásaiban, elég a bírósági vezetőt lefizetni, megvesztegetni vagy a kormánynak saját kapcsolatába helyezni. Máris korlátlan és fékevesztett út nyílt a bírói bűnözés számára és ahogyan a Vizó-birodalom esetében láthattuk: leplezni sem kell többé a bűnt, hiszen nem létezik az a hatóság és szerv, az az ügyvédi kamara és az a Bánáti János, aki eljárást indítana, de az ellenlábasok ellen az adóhatóság bűnöző söpredékétől kezdve a rendőrség, az ügyészség bűnszervezetein át, a bíróság bűnöző halálgyáráig bezárólag mindenki összekapaszkodott bűnöző! Olyan helyzetek, amikben az Európai Uniónál, a nemzetközi nyomozószerveknél, a külföldi jogvédő szervezeteknél és a külföldi titkosszolgálatoknál kell jelentéseket tenni! És higgye el mindenki, megéri! Megéri, mert rengeteg válaszcsapás érkezik ezekért a gaztettekért, amikben nem tudja a magyarországi, általunk eltartott állami aljanép, miért nem fogadják őket külföldön, miért zárulnak be a kapuk, miért jönnek új és új politikai, gazdasági és más büntető szankciók, világsajtós botrányok, kitiltások, embargók, pénz-befagyasztások és egyéb váratlan csapások!

Ma este a nemzetközi hírű, politikai üldözött és túlélő jogászt, a civil társadalom talán legnépszerűbb és vezetőnek talán legszívesebben választott jogászát, dr. Monostory Attilát a bírói bűnözésről kérdeztem, aki mintegy rögtön annak egyik fajtájáról kezdett interjút adni:

- Az úgynevezett bírói bűnözéssel kapcsolatban honfitársainknak minimálisan százezrei érintettek abban, hogy a bíróságok fedhetetlenül és maradéktalanul törvényesen járjanak el. A bírósági korrupció lehetőségét nemhogy minimálisra kell szorítani, hanem ezeknek az elvi lehetőségét gyakorlatilag a nullával kell egyenlővé tenni. Az én megítélésem szerint ennek egyik feltétele az, hogy az Igazságügyi Minisztérium hozzon olyan rendeletet, amely a bírók kijelölésével van kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy nem a bíróság vezetője, nem a bíróság csoportvezetője jelölje ki szívességi ügyintézés gyanánt az eljáró bírót, bizonyos kényes, politikai, gazdasági vagy más ügyekben, hanem legyen egy olyan igazságügyi minisztériumi rendelet, amelyik alapján a bírók kijelölése másként történne. Magyarán: az ominózus bíróságon senki sem tudhatja, hogy ki lesz annak az ügynek az eljáró bírája! Tehát a korrupciós lehetőségek a most tárgyalt halmazban éppen abban vannak, hogy X, Y vagy Z lehet a kijelölt bírája a konkrét jogvitának. És ezt kell úgy megváltoztatni, hogy egyetlen bírósági vezető se lehessen abban a helyzetben, hogy ő határozza meg azt, hogy az ő megítélése szerint, milyen jellegű ügyekben melyik bíró járhat el. Ezzel a politikai, gazdasági és egyéb korrupciós lehetőségek jelentősen visszaszoríthatók. Olyan játékszabályt kell kialakítani, hogy véletlenszerűen történjenek meg a bírók kijelölései, és ne mesterségesen, a bíróságok illetékesei jelöljék ki a különböző ügyekben az eljáró bírákat, hanem egy olyan technikát kell kialakítani, amivel gyakorlatilag senki sem tudja garantálni azt, hogy ki lesz az a bíró, aki azt az ominózus ügyet fogja vezetni. Ez egy nagyon-nagyon fontos, mondhatnám úgy is, létkérdés lenne a korrupció visszaszorítását illetően Magyarországon.

- Igen - feleltem. - Tehát arról van konkrétan szó, hogy a bíró is ember, nem a föld felett lebeg...
- Így van - vágott közbe a jogász.
- ... tehát ne tudja azt megtenni a bírókat kijelölő bírósági vezető, hogy pl. amikor nem fizetik le, nem kap utasítást vagy eligazítást, olyankor is eldöntse, hogy aki neki szimpatikus, annak azért jelöli ki pl. a haverját, hogy az neki döntsön, akit meg gyűlöl, az ellen pedig azért jelöli ki a haverját, hogy ellene döntsön. És mindegy is, hogy a kijelölő bírósági vezető haverja a bírónak, az a lényeg, hogy akár egy fél szóval el lehessen látni instrukcióval, milyen tróger munkát és ítéletet akar látni a főnök, akitől a kijelölt bíró egzisztenciája, napi anyagi haszna és jövője függ.
- Pontosan! Igen! - kiáltotta Dr. Monostory Attila. - Tehát ne lehessen előre tudni, tehát ezek a mesterséges kijelölések szűnjenek meg Magyarországon! Tehát nyilvánvaló, hogy a politikai hatalom ebben nem érdekelt! Mert vannak bírák, akik politikai ügyekben mellettük állnának, de vannak bírák, akik nem biztos, hogy az elveiket föladnák!
- Igen - vettem át a szót -, mert ugye azt láthatjuk, hogy vannak emberek, akik egyes bíróságokon - annak ellenére, hogy nyilvánvalóan igazuk van és a törvény mellettük áll -, folyamatosan elmeszeleik őket és mindent lesöpörnek. Ebből én arra következtetek, most az alapján, amit elmondtál, hogy a bíróság vezetője, adott esetben azzal a személlyel szemben politikai és igazságügyi üldözést folytat, mert azt a személyt gyűlöli, vagy mert odaszóltak az Államvédelmi Hatóságtól...
- Hát amikor föntről leszólnak! - kiáltotta közbevágva Dr. Monostory. - Akkor nyilvánvaló, a bíróság vezetője is gondoskodik arról, hogy olyan bíró kerüljön kijelölésre abban a jogvitában, ahol nem lehet különösebb, idézőjelben vett megrázkódtatás. Tehát így érthető mindenki számára. Na most ezt viszont meg kell akadályozni, olyan technikával, amelyik előre ki nem számítható módon, a kinevezett bírák tekintetében osztaná el a különböző jogvitákat. Tehát gyakorlatilag senkinek se legyen mesterséges beleszólási joga, sem a bíráknak, sem a politikusoknak, sem a nemzetbiztonságnak, senkinek! Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha a jelenlegi módszert megszüntetjük és újabb igazságügyminisztériumi rendelettel kerül ez szabályozásra. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi politikai hatalom ebben nem érdekelt! Ez nyilvánvaló!
- A bíró szándéka a fontos! - mondta nyomatékkal Monostory. - És mindig a szándék dönt(!), mindig a cél dönt, nem pedig a formai eljárásjogi szabályok alkalmazása. Tehát mindig az dönti el a dolgot, hogy a bíró kinek az oldalára áll, és ezt egy vagy két tárgyalás után már lehet tudni, már lehet érezni, hogy ki így, ki úgy, ki amúgy. Még egy dolog, ami ide tartozik: hogy a jogkereső közönség százezrei hiába érzik, vagy hiába kívánják vagy tudják részben bizonyítani egy bíró elfogultságát, Magyarországon az a tradíció, hogy - és ugyanígy az ügyészségre is értem, hogy - a karon belül rendkívül szigorú az a fajta... hogy mondjam... egymásért való védelem, amelyikből kirekesztik azokat, akik az objektív igazság érdekében járnak el.

Dr. Monostory Attila - aki egyébként az interjú után szépen kitért Bánáti Jánosra, az ügyvédi kamara elnöke által elkövetett bűncselekményekre is - az interjú során visszakanyarodott a bírói bűnözésre. Mint mondta:
- Ugyanis ha nem tudják előre garantálni, hogy ki lesz az eljáró bíró, akkor nem lehet előre garantálni a végeredményt sem, hanem kiszámíthatatlan a jogalkalmazás. Ha pedig kiszámíthatatlan, annak nyilvánvalóan nagyon-nagyon komoly visszatartó ereje van az igazságszolgáltatásban és a bűnüldözésben is, hiszen bárki, bármikor megbukhat és lebukhat! Így meg tök mindegy, hogy ki, kit jelent föl; Józsikám, te kapod meg, te vagy a kijelölt ügyész, te vagy a kijelölt bíró, Pistikém! És az ügyésznek és a bírónak sem mindegy, hogy milyen karriert tud fölépíteni, és egy karriert a pillanat tört része alatt, egy életre össze lehet törni.
 
 
A Dr. Monostory Attilával kapcsolatos irodalomból: