Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2015. február 14., szombat

19.895 - ​Bogár Gyula: Putyin Látogatása Margójára (Azoknak, akik kommunistáktól tanulták a történelmet) > 2015. február 12.


From: NyuMaEgy 
Date: 2015-02-14 22:06 GMT+01:00
Subject:
Azoknak, akik kommunistáktól tanulták a történelmetby Aaron David Miller

Angered by Netanyahu's invitation to address Congress, the White House
is now quietly working to unsettle the prime minister before elections in Israel.
____________________________________________________________________,

Putyin Látogatása Margójára

(Azoknak, akik kommunistáktól tanulták a történelmet)


Ismeretes, hogy a magyarok Oroszországon keresztül vándoroltak a Kárpát medencébe. A krónikában nincs említés, hogy az útjukban a lakosságot kiirtották, vagy kényszermunkára kötelezték volna. A későbbi orosz uralkodók tudhatták, hogy mily veszteséget szenvedtek a tatároktól, majd 150 éven át a törököktől s azok kiverése után a Habsburg dinasztia elnyomásától a magyarok. 1949-ben I. Miklós cár tudta, hogy a magyarok a szabadságukért harcoltak a saját országukban. Mégis, Ferenc József kérésére 200 ezer katonát küldött az önkéntes, gyéren felfegyverzett magyarok lemészárolására. A segesvári csatában tűnt el Petőfi Sándor, akit a kutatások szerint az oroszok magukkal vitték és Szibériába s dolgoztatták, amíg meg nem halt. Tudták, hogy Petőfi híres író, de nem kegyelmeztek, nem engedték, hogy levelet írjon családjának. 1914-ben Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös és felesége meggyilkolása miatt kitört háborúban az oroszok a szerbek segítségére siettek,  s véres csaták voltak, melyben a magyarok kényszerből részt vettek. Ha az oroszok nem verték volna le 1949-ben  szabad-ságharcunkat, s mint függetlenek, nem segítettük volna osztrák elnyomóink a háborúját.

A háborút Nagy-Britannia robbantotta ki, félt, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia versenytárs lesz, mivel tengeri kikötője és flottája volt. 1913-ban Wilson, USA elnök kidolgozott egy elméletet a nemzetek jogairól, országhatárok kiegyenlítéséről, ahol békében élhetnek. Ez Wilson Doctrine néven ismeretes, s világszerte örömmel fogadták a kis, leigázott nemzetek.

Európában folyt a háború, folyt a magyar vér is. 1917-ben Oroszországban kitört a forradalom, I. Miklós cárt családjával együtt kivégezték, az ateista kommunisták kerültek uralomra. A magyar katonák hazamentek az orosz frontról. A Hazatért katonák független Magyarországot akartak, 1918 október 23-á megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Károlyi Mihály elnökletével. Nagy volt az elége-detlenség. Október 28-án a rendőrök a Lánchídnál a tömegbe lőttek, megkezdődött a forradalom. Ezt Kun Béla a Kommunista Párt vezetője kihasználta és a Magyar Szovjet Köztársaság elnöke lett. Az oroszok segítséget ígértek neki és megalakította a Tanács Köztársaságot. Linder Béla lett a hadügy-miniszter, aki kijelentette, hogy "Soha többé katonát nem akarok látni." 1919 tavaszán elkezdődött a vörös terror Szamuely Tibor vezetésével, aki a Lenin fiúknak nevezett különítménnyel vérengzést végzett az ország különböző területén. A román katonák Győrig, a csehek Miskolcig hatoltak, raboltak az országban. Elszabadult a pokol, civil csoportok alakultak az ellenség és a rend fenntartására. Kevés eredménnyel. Horthy Miklós, Ferenc József király szárnysegédje, aki tengeri ütközetekben győzedel-meskedett, hazatért és Szegeden megszervezte a Nemzeti Hadsereget. Az kb. 8 ezer önkéntesből állt és Dunántúlra vonultak. Horthyt elismerte az antant-hatalom, George Russel Clerk brit diplomata meg-állapodott vele, hogy a Nemzeti Hadsereg vegye át az ellenőrzést Budapesten. Ezzel a kis hadsereggel elkezdődött a rend helyreállítása és a megcsonkított, kirabolt ország felépítése.

Az I. világháborúban a csatákat nem repülők, tankok, hanem a lövészárkokban a katonák szemtől-szembe vívták. A döntést a hátországban pezsgőzés közben öncélú emberek hozták. Ismerjük a döntést; a világ történelmében egyedülálló nemzetcsonkítás, hazánk öt részre darabolása volt. A németekkel is hasonlóképpen bánt el az antant-hatalom. Az I. világháború nem oldott meg semmit, sőt nagy elégedetlenséget váltott ki világszerte. A gyarmati népek lázongtak, Oroszországban a kommunisták millió számba gyilkolták le a velük egyet nem értő lakosságot, a kapitalizmus csődbe-ment, gazdasági válság söpört végig a világon. A nagy recesszióban jobb élet volt Magyarországon, mint Amerikában. A népek új rendszer akartak. Európa több országában elterjedt az olasz fasizmus, mely a nemzet totalitárius egységesítésére törekedett a nemzeti közösség tömegei mozgósításával a liberális-demokrácia, a szocializmus és a kommunizmussal szemben. Célja a nemzet megmentése a dekadenciától. (Jó gondolatok, de mindent el lehet rontani) Ezt a 13 millió szavazattal cancellornak választott Adolf Hitler, a Német Munkáspárt vezetője, Nemzeti Szocializmusra változtatta. (terve) 1. A nacionalizmus és baloldali szocializmus ideológiák összedolgozásával egy új világnézet létrehozása. 2. A szakszervezeti rendszer megújítása, a munkások védelme. 3. Németország helyreállítása, a létbiztonság megterem-tése. 4. Antiliberalizmus, marxizmus-kommunizmus-, bolsevizmus ellenesség. Németország gyors fejlődése feltűnt az európai nemzeteknek és átvették a Nemzeti Szocializmus elméletét. Magyaror-szágon, Hungarizmus néven ismeretes, de nem volt népszerű, Horthy reálpolitikai vezetése miatt.


A nép ismerve a Willson Doctrine-t remélte, hogy minden nemzet megkapja önállóságát és rendezik az országhatárokat. A gyarmatosítók hallani sem akartak a Doctrine-ról. A németek új fegyverek gyártá-sával kísérleteztek. 1930-ban Walter Bothe és Herbert Becker neutronnal kísérleteztek. A magyar Leó Szilárd Németországban kísérletezett az atommal, de Hitler kancellornak megválasztása után Londonba ment. Ott, 1934-ben szabadalmaztatta a neuclar chain reaction (British patent 630,726.). Hitler halála órájáig biztos volt, hogy a németek elkészítik az atombom-bát és ő fogja uralni a világot.

A trianoni szerződés megszabta, hogy Magyarország 35 ezer katonát, könnyű fegyverekkel tarthat. Az ország fejlesztése volt a program. Világviszonylatban először megszervezték a társadalmi biztosítást, OTI, MABI híres kórházak voltak Utakat, hidakat, iskolákat építettek. Ott Nagy-Magyarország térképéről tanították az igaz történelmet. Akkor más volt a magyar, volt testvéri, fele-baráti szeretet, az elcsatolt testvérekért önként mentek volna az emberek a csatába. Majd jött a Bécsi Döntés 1938 és 1940-ben, olasz és német kezdeményezésére Magyarország visszakapta Felvidék és Erdély egyes részeit. Ezt érthetően nagy örömmel fogadta a magyar nép, és elkötelezettséget érzett az olasz és német nép iránt.

Hitler győzelmeit elősegítették a Nyugat-Európában lévő Nemzeti Szocialista Pártok. A  Magi-not vonalat nem tudták volna áttörni és Franciaországot elfoglalni a németek, a francia Nemzeti Szocialisták segítsége nélkül. A németek rövid idő alatt visszavették a tőlük elszakított területeket, de a háború nem ért véget. A kapitalizmusnak most két ellensége lett a Kommunizmus és a Nemzeti Szocializmus. A kommunizmus terrort, nyomort eredményezett nem volt népszerű, tehát a fő ellenség a Nemzeti Szocializmus lett. Ennek megszűntetésére összefogtak a kapitalisták a kommunistákkal és folytatódott a világ történelmében a legnagyobb pusztítás. Sajnos mi magyarok nem tudtuk elkerülni a földi poklot. Bár még 1943-ban Magyarországot oázisnak nevezték Hitler sivatagában, 1944 március 19-én megszállták a németek hazánkat. Ismervén a németek újabb és újabb fegyvereit, amivel fél Európát elfoglalták remélte a nép, hogy az ígért új fegyverrel, (atombombával) véget vetnek a hábo-rúnak és visszakapjuk az elcsatolt területeket. Az atombombán még 1944-ben Dél Ausztriában dolgoztak. Időt akartak nyerni, ezért kellett Budapestnél feltartani az oroszokat Dr. Teller Ede szerint a véletlenen múlott, hogy nem a németek készítették el előbb az atombombát.

Az USA által felfegyverzett ateista ázsiai horda elérte hazánkat és oly kárt okozott a magyarság-nak, amit nem lehet jóvátenni, elfelejteni. Nemcsak gyilkoltak, raboltak, megbecstelenítették nők százezreit, de kiölték az emberekből a magyarságot. Ezt elérték a magyarnak nevezett nem magyarok segítségével. Rákosi, Kádár idejében: az elnyomás felszabadítás volt. Iskolákban a bölcs Sztálint dicsőítették, templomainkban a békapapok nem Istent és a hívőket, hanem a kommunistákat szolgál-ták, hirdették, hogy bűnös a magyar nép. Ha 1956-ban nem kezdünk, forradalmat a ruszkik benépe-sítik az országot és ott maradnak örökre. 1990-ben kivonultak, de nem vitték magukkal azt a szennyet, hazugságot mellyel terror alatt, nyomorban tartották a népet. Eljött a rendszerváltás kommunista módra. Az elvtársakból urak lettek, elosztották egymás között az állam tulajdonában lévő gyárakat, üzemeket, s billiómosok lettek a kommunista demokráciában.

Oroszországban is megszűnt a kommunizmus, ott is minden az államé volt. Az állami javakat a szovjet elvtársak saját, családtagjaik, barátaiknak osztották szét. Így lett Oroszország a világ legtöbb billiómos hazája, dollárba számítva, s megalakult a maffia demokrácia, amely elért az USA különböző városaiba. Tovaris Alisher Usmanov, a Metalloinvest tulajdonosa a Forbes szerint több mint $300 milliót költött privát repülőjére. Dmitry Rybolovlev, egy görög szigetet vett meg 100 millió dollárért. Biztos nem örökölték a billiókat. Az Intenet kimutatja, hogy a világon a leggazdagabb ország vezető Vladimir Putin, több mint 70 billió dollárral.  Megváltozott a kommunizmus, de a világot ők akarják uralni. Putin, remélhetőleg nem azért jön Budapestre, hogy megvegye az országot. De annak nagy része már idegenek tulajdona. Mindenesetre legyen résen a magyar nép, mi lesz a megegyezés zárt ajtó mögött. Félő, hogy megveszi a Balatont és a vizet palackozva dollárért adja el, s megnöveli billióit.

  E rövid ismertetőben nem lehetett le írni, hogy mi kárt okoztak az oroszok a magyaroknak. Szomorú, hogy ők saját maguknak, a mai napig nem tudtak olyan rendszert teremteni, ahol békében, jó körülmények között éljenek. Nem várhatunk semmi jót a ruszkiktól. De jóvátételi követelésünk van.

Zárom soraimat az 1947-ben egy esküvői köszöntés alkalmával elhangzott vers részletével:

Kedves elvtársak, nincsen itt már nagy baj, Mind ritkábban halljuk; kicsi robot davaj!   

Száradhat nyugodtan kötélen harisnya,     Nem zabrálja azt el, többé a bárisnya.                        
Kelt: 2015. Február 12, Bogár Gyula