Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2017. július 6., csütörtök

22.351 - ​Az Országgyűlés első felében - 2017 - , zúgott-zakatolt a törvénygyár!


Feladó: mandinka.bt
Dátum: 2017. július 4. 13:56
Tárgy: ÖSSZEFOGLALÓ 1.: zúgott-zakatolt a törvénygyár!
Címzett: 

 
​​
Az esztendő első felében harcos összecsapások révén született 104 új törvényből a kormányt 91, a Fidesz-KDNP duót pedig 13 fémjelezte.

2017. július 4. 11:39

A parlamenti hagyományokhoz híven nem okozott  meglepetést, hogy az ellenzék egyetlen indítványa sem kapott zöld utat, a kormány oldalon viszont határozottan állították: az ország érdekét szolgáló értelmesnek, hasznosnak vélt gondolataikat beépítették a saját javaslataikba. Ismerve a harcos viszonyokat mégis meghökkentő eredménynek számított, hogy a sokat szidott kormány, s pártjai javaslatából  25 az ellenzék által egységesen „üdvözölve", ellenszavazatuk és tartózkodásuk nélkül  kapott zöld utat, 13 pedig csupán egy-kettő vagy három „nem" kíséretében jutott célba. Ezen kívül, önállósítva magukat, az ellenzék táborából kiszakadva a Jobbik egységesen további  23, az LMP pedig további 15 kormányoldalról érkező javaslatot is „üdvözölt".

Ezer oldalt messze meghaladóan áradtak, szövegeztek az indítványok. Kalap megemelve előtte, 'ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kellett megnyomni. Időnként persze voltak, még a kormánypárti padsorokban is, akik nem kis meglepetésre „tévedtek".

Összeállításunk különlegessége: rákattintva a törvények számaira eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó elfogadott új törvények, törvénymódosítások.

Kormány: látványos eredmény!

Trócsányi László igazságügy miniszter lett a listavezető 18 elfogadott javaslatával. Megkülönböztetett figyelemmel szóltak büntetőeljárásról, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról, az ügyészek és az ügyészségi alkalmazottak jogállásáról, ügyészi életpályáról, az üzleti környezet jogi versenyképességének növelésével, a választottbíráskodásról, az általános közigazgatási rendtartásról, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról,  a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a  közigazgatási perrendtartásról, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, a titkos információgyűjtés szabályairól, a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról,s nem utolsó sorban az egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi dilemmák megoldásról.

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, szorosan a listavezető nyomában, 16 elfogadott  indítványt jegyzett. A leghangosabb vitákat kísérő javaslatai  az elektronikus hírközlésről, a  víziközmű-szolgáltatásról, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról, az üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről, a sportról, a közúti közlekedésről, a veszélyes áruk szállításáról és az egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról szóltak.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is dobogós helyet szerzett. 15 előterjesztése között kiemelt helyen szerepelt a milliárdok elosztásáról rendelkező jövő évi költségvetés. Semmivel sem csendesebb vitákat idéztek elő az adókról valamint a pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról. szóló  javaslatai is.

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszterként 10 törvényjavaslatot jegyzett. Megkülönböztetetten fontosnak tartotta a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről, az  egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról,  az anyakönyvi eljárásról és a konzuli védelemről, valamint a Magyarország versenyképességének javításáról szóló törvények módosítását.

Balog Zoltánnak, azemberi erőforrások miniszterének 10 elfogadott javaslata között  megkülönböztetett fontos helyen szerepelt az oktatás szabályozásáról, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, az egészségbiztosításról,  a nemzeti felsőoktatásról, s nem utolsó sorban a gyermekek védelméről szóló törvény módosítása.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is 10 indítvány  fémjelezte. Előterjesztéseit az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló  javaslat látványos támadásának kivételével, általános meglepetésre az ellenzék is támogatta. 

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 6 célba ért előterjesztése  a hulladékkal, az élelmiszerlánccal, halgazdálkodásról és a hal védelméről, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről, az erdőről, az erdő védelméről, az erdőgazdálkodásról, a földügyekről és a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényeket módosította.

Pintér Sándor belügyminiszter 5 elfogadott indítványa közül megkülönböztetett figyelem kísérte a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények kiegészítését.

Simicskó István  honvédelmi miniszter egyetlen, a honvédelmi kérdésekkel összefüggő  törvények módosításáról szóló javaslata  halmozza a tennivalókat:  a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, a közalkalmazottak jogállásáról, a hadigondozásról,  a közszolgálati tisztviselőkről, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról,  a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről, a honvédek jogállásáról, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról,  a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról, a honvédek jogállásáról, a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról,  a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényeket módosította.  

​​
IGAZSÁGÜGYI  MINISZTÉRIUM

2017. évi XCVI. törvény

​​
 
​Kattintani!​

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

 

​​
Az Országgyűlés a javaslatot 135  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-LMP, független: Fodor Gábor) 28 ellenszavazattal  (Jobbik,  független:3,  MSZP: Mesterházy Attila), 30 tartózkodás,  (MSZP + független:3)   kíséretében  fogadta el.

2017. évi XCIII. törvény

 

​Kattintani!​


A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról..

Az Országgyűlés a javaslatot 154  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 34 ellenszavazattal, (MSZP+6 független), 5 tartózkodás (LMP) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XC.  törvény

 

​Kattintani!​
 

A büntetőeljárásról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 154  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 7 ellenszavazattal, (MSZP: Gúr Nándor, Mesterházy Attila, + 5 független), 33 tartózkodás (MSZP-LMP-+ 2 független)   kíséretében fogadta el.

2017. évi LXXXVII. törvény

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 153  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 40 ellenszavazattal (MSZP-LMP-függetlenek),  tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LXXVIII. törvény

Az ügyvédi tevékenységről.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 3 ellenszavazattal  (MSZP: Gúr Nándor, Mesterházy Attila,  független:Szabó Szabolcs), 61 tartózkodás (MSZP-Jobbik-LMP-függetlenek) kíséretében fogadta el.

2017. évi LXI.  törvény

Egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot  117  igen szavazattal (Fidesz-KDNP+LMP), 28 ellenszavazattal (MSZP+4 függetlenek), 22 tartózkodás (Jobbik+3 független) kíséretében fogadta el.

2017. évi LX.  törvény

 

A választottbíráskodásról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 136  igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik+LMP), 2 ellenszavazattal (2 független), 29 tartózkodás (MSZP+5 független)   kíséretében fogadta el.

2017. évi L.  törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 117 igen (Fidesz: 103, KDNP: 14)  szavazattal,  28 nem (MSZP 24,  független:4 )   ellenében,30 tartózkodás (Jobbik: 24, LMP: 5,  független:1, Kész Zoltán) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XLIX. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 121 igen   (Fidesz: 103, KDNP: 13, LMP:5)   szavazattal,  24 nem (MSZP 22,  független: 2) ellenében,  27 tartózkodás (Jobbik: 24,  független:3) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XLVIII. törvény

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 146 igen   (Fidesz: 103, KDNP: 14, Jobbik: 24, LMP: 5),  1 nem  (Mesterházy Attila, MSZP)   ellenében, 28 tartózkodás (MSZP: 23,  független:5) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XLIII. törvény

A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 146 igen   (Fidesz: 103, KDNP: 14, Jobbik: 23, LMP: 5, függetlem:1, Szabó Szabolcs) szavazattal,  3 nem (MSZP:Gúr Nándor, Mesterházy Attila, Velez Árpád) ellenében, 24 tartózkodás   (MSZP: 20,  független:4) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXXIX. törvény

Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot  154  igen   (Fidesz-KDNP, Jobbik, LMP)  29 nem   ellenében (MSZP, +5 független, + Szávay István, jobbik2 tartózkodás  (Demeter Márta, Fodor Gábor, független)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXXVIII. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 182 igen szavazattal, 2 nem (Szabó Szabolcs,  Szelényi Zsuzsanna, független)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXXVII. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 182 igen szavazattal, 2 nem  (Szabó Szabolcs,  Szelényi Zsuzsanna, független)  kíséretében  fogadta el..

2017. évi XXXVI. törvény

Magyarország és a Vietnami Szocialista Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 180 igen szavazattal, 1 nem (Szelényi Zsuzsanna, független) ellenében, 2 tartózkodás (Szabó Szabolcs,  Szabó Timea, független)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXIX. törvény

Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 123 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 38 nem   ellenében (MSZP, LMP+ függetlenek),és 23  tartózkodás  (Jobbik) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXVIII. törvény

A nemzetközi magánjogról.

Az Országgyűlés a javaslatot 146 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP),16 nem (MSZP. LMP+ függetlenek), és 22  tartózkodás  (MSZP) kíséretében  fogadta el.

2017. évi I.  törvény

A közigazgatási perrendtartásról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 127 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 31 nem (MSZP. LMP+ függetlenek), és 22  tartózkodás          (Jobbik+ 2 független) kíséretében  fogadta el.


NEMZETI  FEJLESZTÉSI  MINISZTÉRIUM

2017. évi CIII. törvény

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 154  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik) 30 ellenszavazattal, (MSZP+Jobbik: Vona Gábor+ független: Kész Zoltán, Kónya Péter), 6  tartózkodás  (LMP+független: Demeter Márta)   kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXXXVIII. törvény

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról.

 

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 146 igen   (Fidesz: 102, KDNP: 14, Jobbik: 24, LMP:5,  független: 1, Kónya Péter)  szavazattal,  28 nem (MSZP: 24,  független:4 )  kíséretében, tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi LXXV. törvény

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 121 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 41 ellenszavazattal,  (Fidesz: Becsó Zsolt , Lázár JánosKDNP: Aradszki András, MSZP- LMP-függetlenek), 24 tartózkodás  (Jobbik)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXXIV. törvény

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 154  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 38 ellenszavazattal (MSZP-LMP- függetlenek), tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi LXV. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP) 34 ellenszavazattal  (MSZP+ LMP+ függetlenek),19 tartózkodás   (Jobbik)    kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXIII. törvény

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 131  igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik), 31 ellenszavazattal (MSZP+ függetlenek), 5 tartózkodás (LMP) kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXII. törvény

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával összefüggő egyes törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik), 36 ellenszavazattal (MSZP+LMP+ függetlenek),19 tartózkodás  (Jobbik)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi LV.   törvény

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 116 igen   (Fidesz: 103, KDNP: 14)  szavazattal,  25 nem  (MSZP 24,  független: 1)  ellenében,  33 tartózkodás (Jobbik: 24,  LMP: 5,  független:4)   kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXXV. törvény

Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény 2. mellékletének kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 125 igen szavazattal, (Fidesz- KDNP) 57 nem (MSZP, Jobbik, LMP, függetlenek)  ellenében, tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XXXII. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a törvénymódosítást 122 igen (Fidesz-KDNP) szavazattal, 29 nem   (MSZP-függetlenek) ellenében, 26    tartózkodás  (Jobbik-LMP)    kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXX. törvény

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv szerinti szövegének módosításáról Bernben elfogadott, 2015. szeptember 29-30-án kelt jegyzőkönyv 1-4. mellékletei az egyezmény és annak D, F és G függelékeinek módosítására vonatkozó határozatainak kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 176 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.

2017. évi XXIII. törvény

A Nemzetközi Műholdas Távközlési Szervezetre (ITSO) vonatkozó megállapodás és módosítása kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 164 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XV.  törvény

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 115  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP),  49 ellenszavazat   (MSZP-LMP-Jobbik  frakció+ Fidesz: Varga Mihály+függetlenek: 3) és 3 tartózkodás   (függetlenek)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi XII.  törvény

Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a magyar-ukrán államhatáron lévő közúti határhidak fenntartásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 164  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XI.  törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Abaújvár és Kenyhec (Kechnec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló, Pozsonyban, 2014. június 27. napján aláírt megállapodást módosító 1. kiegészítés kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 163 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadta el.

 

2017. évi X.  törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 160  igen szavazattal, 2 ellenszavazat kíséretében,(LMP: Ikotity István, Szél Bernadett),   tartózkodások nélkül  fogadta el.

 

NEMZETGAZDASÁGI  MINISZTÉRIUM

2017. évi CII. törvény

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt egyezmény  „A" melléklet módosításának kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 195  igen szavazattal, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül fogadta el..

2017. évi CI.  törvény

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 194  igen szavazattal, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül fogadta el..

2017. évi C.  törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 127  igenszavazattal,  (Fidesz-KDNP,) 62 ellenszavazat (MSZP-Jobbik-LMP + független) kíséretében  fogadta el.

2017. évi XCI. törvény

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 195  igen szavazattal, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül  fogadta el..

2017. évi LXXXVI. törvény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 127  igen szavazattal,  (Fidesz-KDNP), 62 ellenszavazat (MSZP-Jobbik LMP + független) kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXXXIII. törvény

Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről..

Az Országgyűlés a javaslatot 194 igen szavazattal, 1  tartózkodás  (Szabó Szabolcs, független) kíséretében fogadta el.

2017. évi LXXVII. törvény

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 152  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 40 ellenszavazattal, (MSZP- LMP-függetlenek),  tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LXXII. törvény

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 129  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 64 ellenszavazattal, (MSZP-Jobbik-LMP-függetlenek), tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LXIX. törvény

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 119  igen szavazattal (Fidesz-KDNP+LMP), 27 ellenszavazattal (MSZP+4 függetlenek), 22 tartózkodás (Jobbik+ 3 független)   kíséretében fogadta el.

2017. évi LIII. törvény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 145 igen (Fidesz: 102, KDNP: 14, Jobbik: 24, LMP: 5)  szavazattal,  25 nem (MSZP: 24, független 1, Demeter Márta)  ellenében, 4 tartózkodás  (független:4) kíséretében fogadta el.

2017. évi LII.  törvény

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 147 igen (Fidesz: 103, KDNP: 14, Jobbik: 24, LMP: 5,  független: 1)  szavazattal,  24 nem (MSZP: 24) ellenében,  4 tartózkodás   (független:4) kíséretében fogadta el.

2017. évi LI.  törvény

Az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank (AIIB) létrehozásáról és működéséről szóló, Pekingben, 2015. június 29-én kelt alapokmány és az AIIB Kormányzótanácsának a tagfelvétel feltételeit rögzítő határozata kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 142 igen (Fidesz: 100, KDNP: 14, Jobbik: 24, LMP: 4)  szavazattal,  1 nem (Demeter Márta ,független) ellenében, 28 tartózkodás   (MSZP:24, független:4) kíséretében fogadta el.

2017. évi XLVII. törvény

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 117 igen (Fidesz: 103, KDNP: 14) szavazattal,  58 nem (MSZP: 24 , Jobbik: 24, LMP: 5,  független: 5) kíséretében, tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XL.  törvény

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a törvénymódosítást 146  igen szavazattal, (Fidesz, KDNP, Jobbik, LMP) 30 nem (MSZP, függetlenek)   kíséretében, tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi IX.  törvény

Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 158  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadta el.

 

MINISZTERELNÖKSÉG

2017. évi XCII. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 131  igen szavazattal,  (Fidesz-KDNP-LMP), 30 ellenszavazattal        (MSZP+független:3) , 28 tartózkodás,  (Jobbik+független:4)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXXX.  törvény

Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 194 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi LXXIX.  törvény

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 190  igen szavazattal,   tartózkodók nélkül, 1 ellenszavazat (Gőgös Zoltán, MSZP)  kíséretében  fogadta el.

2017. évi LVII.  törvény

Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal,   (Fidesz-KDNP), 26 ellenszavazattal (MSZP+4 független), 27 tartózkodás (Jobbik+ LMP+3 független)   kíséretében  fogadta el.

2017. évi XLIV.  törvény

Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 116 igen (Fidesz: 102, KDNP: 14) szavazattal,   29 nem (MSZP: 24, ,független: 5)  ellenében, 29 tartózkodás (Jobbik: 24, LMP: 5)    )kíséretében  fogadta el.

2017. évi XXXI.  törvény

Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról.

 

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 144 igen (Fidesz-KDNP-Jobbik) szavazattal,   33 nem kíséretében   (MSZP-LMP- független)  tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XXIV. törvény

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 110 igen szavazattal   (Fidesz-KDNP),  57nem  (MSZP-Jobbik-LMP-függetlenek)  ellenében, tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi VI.   törvény

A Bolgár Köztársaság és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 161  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi IV.  törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti „Stratégiai Partnerségi Megállapodás" kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 158  igen szavazattal, 3 ellenszavazat (LMP:Ikotity István, dr. Szél Bernadett, független: Szabó Timea) és 1 tartózkodás   (Fidesz:Bencsik János) kíséretében  fogadta el.

2017. évi II.  törvény

A közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 181  igen szavazattal,   tartózkodók nélkül, 1  ellenszavazat  (Hollik István, KDNP) kíséretében  fogadta el.

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK  MINISZTÉRIUMA

2017. évi XCV. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 133  igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-LMP) 34 ellenszavazattal  (MSZP+függetlenek), 25 tartózkodás (Jobbik+független: Szelényi Zsuzsanna) kíséretében  fogadta el.

2017. évi LXXXV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 195  igen szavazattal,  ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

2017. évi LXXXIV. törvény

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló alapmegállapodás kihirdetéséről.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 165  igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

2017. évi LXXI. törvény

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt „Egységes Kábítószer Egyezmény" módosításának kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 129 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 61 ellenszavazattal,  (MSZP- Jobbik-LMP-függetlenek), tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LXX. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 112 (Fidesz-KDNP)  igen szavazattal,  56  nem                   (MSZP+Jobbik+LMP+függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LXVIII. törvény

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 113 (Fidesz-KDNP)  igen szavazattal,  55 nem(MSZP+Jobbik+ LMP+függetlenek)  kíséretében, tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LXVII. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal (Fidesz-KDNP), 36 ellenszavazattal   (MSZP+LMP + függetlenek),19  tartózkodás   (Jobbik)   kíséretében fogadta el.

2017. évi LIX. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot  134 igen  (Fidesz+KDNP+Jobbik)   szavazattal, 30  nem (MSZP+LMP + függetlenek)  kíséretében, tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XXV. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

 

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 138 igen szavazattal (Fidesz-KDNP), 38 nem  (MSZ, LMP+ függetlenek) kíséretében, tartózkodások nélkül fogadta el. A Jobbik egységesen megtagadta a szavazást.

2017. évi XXII. törvény

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai 7. melléklete 2014. május 24-én Genfben, az Egészségügyi Világszervezet 67. Közgyűlésén elfogadott módosításának kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 165  igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

 

KÜLGAZDASÁGI  ÉS  KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

2017. évi XLV.  törvény

Az egyes külügyi igazgatási tárgyú törvények, valamint a tartós külszolgálat ellátásához kapcsolódó egyéb törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 116 igen (Fidesz: 102, KDNP: 14) szavazattal,    1 nem (Demeter Márta ,független)   ellenében, 57 tartózkodás  (MSZP: 24, Jobbik: 24, LMP: 5, független: 4)   kíséretében fogadta el.

2017. évi XXVII. törvény

Az EU-LAC Nemzetközi Alapítvány létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 183 igen szavazattal,  ellenszavazatok és tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi XXVI. törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti Gazdasági Partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 183 igen szavazattal,  ellenszavazatok és tartózkodások nélkül  fogadta el.

2017. évi XIX. törvény

Az egyrészről Ghána, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 163  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi XVIII. törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel létrejött „Kiegészítő Jegyzőkönyv" kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 163  igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

2017. évi XVII. törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz Ecuador csatlakozásának figyelembe vétele céljából csatolt „Csatlakozási Jegyzőkönyv" kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 164  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi VIII.  törvény

A Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) között a Nemzetközi Szövetség Budapesti Regionális Hivatalának és Globális Szolgáltató Központjának jogállásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 164  igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

2017. évi VII.   törvény

A Horvát Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás és három kapcsolódó megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 164  igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Fidesz: Németh Zsolt) kíséretében,   tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi V.  törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 163  igen szavazattal, 1 ellenszavazat (Fidesz: dr. Gulyás Gergely)  kíséretében,   tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi III.   törvény

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a módosító megállapodás kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 165  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodások nélkül fogadta el.

 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI  MINISZTÉRIUM

2017. évi LXVI. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 114  igen szavazattal (Fidesz-KDNP), 49 ellenszavazattal (MSZP+Jobbik+ függetlenek), 6 tartózkodás (LMP+1, független) kíséretében fogadta el.

2017. évi LXIV. törvény

Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot  131 (Fidesz+KDNP+Jobbik)  igen szavazattal, 36  nem (MSZP+ LMP + függetlenek)   kíséretében, tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi LVIII. törvény

Egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a javaslatot 113  igen szavazattal (Fidesz-KDNP+Jobbik), 36 nem (MSZP+LMP+függetlenek) és 19   tartózkodás   (Jobbik)   kíséretében  fogadta el.

2017. évi LVI. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 117 igen (Fidesz: 102, KDNP: 14, Jobbik: 1, Szilágyi György) szavazattal,  57 nem  (MSZP: 24, Jobbik: 23, LMP: 5, független:5)    ellenében,1 tartózkodás (V. Németh Zsolt. Fidesz.) kíséretében fogadta el..

2017. évi XLII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.

 

Az Országgyűlés a törvénymódosítást 117 igen szavazattal (Fidesz-KDNP), 53 nem   (MSZP, Jobbik, független)  ellenében, 6 tartózkodás (LMP: 5 + Szabó Szabolcs, független)  kíséretében fogadta el.

2017. évi XVI. törvény

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 162  igen szavazattal (Fidesz-KDNP),  ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás kíséretében   (LMP: Ikotity István, Szél Bernadett, független:  Szabó Timea, Szelényi Zsuzsanna) fogadta el.

 

BELÜGYIMISZTÉRIUM

2017. évi LXXXII. törvény

Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 195  igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

2017. évi LXXXI. törvény

Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a javaslatot 195  igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodások nélkül  fogadta el.  

2017. évi XXXIV. törvény

A Magyarország Kormánya és Japán Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés a megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot 179 igen szavazattal, 1 nem (Kónya Péter, független) ellenében tartózkodások nélkül fogadta el.

2017. évi XXXIII. törvény

Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról.

 

Az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket 144 igen (Fidesz-KDNP-Jobbik) szavazattal, 30 nem (MSZP- Függetlenek)  ellenében, 4 tartózkodás   (LMP) kíséretében fogadta el.

2017. évi XX.    törvény

A határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

Az Országgyűlés a javaslatot 138  igen szavazattal, 6  ellenszavazat,  (LMP:Ikotity István, Szél Bernadett, független: Demeter Márta, Fodor Gábor, Szabó Szabolcs, Szabó Timea),  és  22  tartózkodás (MSZP frakció, és Kónya Péter független) kíséretében fogadta el.

 

HONVÉDELMI  MINISZTÉRIUM

   2017. évi LIV. törvény

Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról.

 

Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 145  igen (Fidesz: 102, KDNP: 14, Jobbik: 24, LMP: 5) szavazattal,  28 nem  (MSZP: 24,  független:4)  ellenében, 1 tartózkodás   (Kónya Péter, független) kíséretében fogadta el.


Bartha Szabó József