Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. június 12., csütörtök

18.912 - ​Tejfalussy András: FELSZÓLÍTÁS A RÁGALMAZÓ HUNHÍR HONLAP SZERKESZTÉSÉÉRT FELELŐS(ÖK)HÖZ! > ​Verőce, 2014. 06. 12.

Feladó: András Tejfalussy
Dátum: 2014. június 12. 10:26
Tárgy: FELSZÓLÍTÁS A RÁGALMAZÓ HUNHÍR HONLAP SZERKESZTÉSÉÉRT FELELŐS(ÖK)HÖZ! 
Címzett: 
​Kutasi József Antal​

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).

MEHNAM-info / Antiszemétizmus Ügykód: hunhir-bombahir-csalas-140612

FELSZÓLÍTÁS A RÁGALMAZÓ HUNHÍR HONLAP SZERKESZTÉSÉÉRT FELELŐS(ÖK)HÖZ

Követelem, hogy a HUNHIR eltüntetve a „Tomcat" és társai által ellenem közzétett aljas rágalmakat*, tegye ki a honlapjára az alábbi helyreigazítást, és fizesse meg a hitelrontásával nekem és társaimnak okozott kárt.

A megszűnt „Bombahír stábja", a korábban engem egy riportra felkérő Polgár Tamás („Tomcat") és társasága aljas rágalmazásba kezdett ellenem az interneten, hogy ezúton elmebetegnek tüntessenek fel. Azért, mert az Országgyűlés által megbízott méréstani szakértőként lelepleztem a jelenleg „Stop Só Nemzeti Sócsökkentési program"-nak nevezett „sózási reform" (a nátrium-klorid konyhasót pótlás helyett a káliumot túladagolás alkalmazás) egyértelműen népirtó hatásait. Meg azért, mert elmondtam nekik, hogy a rákbetegek gyógyítását ígérő Német Medicina, Új orvoslás szószólóiként egy főrabbi egy német orvossal német közjegyző előtt kinyilvánította, hogy a nem zsidó rákbetegek gyógyulását a Világfőrabbi akadályoztatja. Továbbá azért, mert tájékoztattam őket, hogy én találtam fel az Automatizált Psycho Logikai Analízis (APLA) programot, amivel bonyolult ok-okozati összefüggéseket a korábbinál sokkal hatékonyabban lehet mérlegelni, s fontosság és hozzáértés alapján rangsorolni. Visszaéltek azzal, hogy tájékoztattam őket arról is, hogy a minisztériumi megbízásaink teljesítéséhez is alkalmazott APLA software korábbi változata a számítógéphez adaptálásával általam megbízott programozóknál eltűnt. Félreértelmezték, hogy a tőlem ellopott APLA software-t „Expert Choice"-nak átnevezve a NASA és az US Air Force és sok más nemzetközi cég is elkezdte a szakértői döntéseihez használni, s hogy az APLA általam korszerűsített, jelenlegi kiértékelő algoritmusait a további lopások akadályozására titkosan kezeljük. (Pl. a Paksi Atomerőműre vonatkozó átfogó biztonságtechnikai átvilágítást is végeztünk az APLA programmal, számos veszélyforrást tárva fel, amit a terrorizmus akadályozására is titkosan kezelünk.)

A www.tejfalussy.com honlapomon és az azon belül működő korábbi www.aquanet.fw.hu és többi honlapunkon konkrétan megtalálhatók az általam fent írtak bizonyítékai. Például megtalálható az a dokumentum is, amely szerint német közjegyző előtt egy főrabbi és egy orvos azt nyilatkozta, hogy van egy kemoterápia mentes gyógymód, amivel a zsidó rákbetegek 98%-át meggyógyítják, de azt a Világfőrabbi megtiltotta a nem zsidó betegek gyógyítására is alkalmazni, ő a legfőbb tömeggyilkos, lásd a 94 email könyvemben. Az APLA program működési leírása is megtalálható ezeken a honlapjainkon, kivéve a titkosított algoritmusokat.

  • A HUNHÍR az alábbi címmel terjeszt ellenem rágalmakat: „2013. október 03. 09:34-i Hunhír.info-információ: „Internetszerte terjesztik egyes felelőtlen és ostoba emberek, hogy az üzletekben mérgező konyhasót árusítanak, amivel természetesen az a cél, hogy a magyarokat kiirtsák - tájékoztatta a Hunhír.infót a megszűnt Bombahír volt stábja".

Feljelentőiratként kapják: a Balassagyarmati Városi Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság Kúria elnökei:

Mivel a Hunhír-ben általam f. hó 5-én észrevett szöveg teljes egészében tudatos nyilvános rágalom, becsületsértő, hitelrontó aljas bűnszervezeti produkció, valamennyi személyi felelősét feljelentem a Balassagyarmati Bíróságnál is. Hivatkozva a hasonló bűnelkövetőkkel szemben a Fejér Megyei Bíróságtól átkerült bizonyítékainkra, feljelentem az ügyészeket is, akik ezeket a bűnözőket fedezik.

Melléklet: előfeljelentés (Ügykód: hunhir-esek-altal-felőlem-hiresztelt-ragalmak-140605) és lásd a mellékleteit, valamint a további méréstani stb. bizonyítékokat is, amelyek közzé vannak téve a www.tejfalussy.com honlap MEHNAM terjesztendő hírek, Jogjavítás, Antiszemétizmus, Videók és Email-könyvek rovataiban!

​​
Verőce, 2014. 06. 12.
​​
Tejfalussy András


Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS 
TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli 
ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani 
MEHNAM-info / Antiszemétizmus Ügykód: hunhir-esek-altal-felőlem-hiresztelt-ragalmak-140605
T. ORFK Panasziroda! 
Feljelentem a mérgező kálisó konyhasóba keverését tagadókat. Bizonyítékok, hogy tudatosan hazudoznak és 
rágalmaznak a „Tomcat: Hamisított riporttal terjesztik a rémhírt, Hunhír.info információ" c. alábbi iratukban: 
1./ Szívmérgező kardiológusok (szivmergező-kardiologusok-140416a, szivmergező-kardiologusok-140416b)
2./Népirtókat nem feljelentő igazságügyi csalókat feljelentés (Ügykód: igazsagugyi-csalokat-feljelentes-
140526). 
3./Fajirtó kormányok elleni nyilvános feljelentés (Kód: fajirtokormanyokelleninemzetkozifeljelentes140604)
Kérem nyomozás elrendelését a rágalmazók ellen, s az egészségrontási csalásuk miatt is büntessék meg őket! 
Verőce, 2014. 06. 05. Tejfalussy András
A közzétett hamis publikáció, amivel a népirtást is fedező rágalmazási bűncselekményüket elkövették: 
Tomcat: Hamisított riporttal terjesztik a rémhírt
2013. október 03. 09:34
Hunhír.info-információ
Internetszerte terjesztik egyes felelőtlen és ostoba emberek, hogy az üzletekben mérgező konyhasót 
árusítanak, amivel természetesen az a cél, hogy a magyarokat kiirtsák - tájékoztatta a Hunhír.infót a 
megszűnt Bombahír volt stábja.
"A Bombahír hírportál videóstábjával 2010-ben utánajártunk az összeesküvés-elmélet eredetének, és egy 16 
perces videóriportban bemutattuk, hogy az egész sóhülyeséget egy zavarodott elmebeteg, Tejfalussy András 
terjeszti, aki a kamera előtt csak összefüggéstelen hadoválást produkált valami világfőrabbiról, a jövőt 
kiszámítani és a terroristákat leleplezni képes titkos számítógépeiről és egyéb őrültségekről. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy Tejfalussy András nem ép elméjű ember, hasonlóan a Földre látogató ufókról számtalan 
ostoba könyvet összezagyváló Hargitai Károlyhoz vagy a gömbvillámokat "kutató" Egely György állítólagos 
fizikushoz" - közölték Tomcaték. Hozzátették: "sajnálattal tapasztaltuk, hogy egy újabb szélhámos terjeszti a 
sómérgezés meséjét, és ehhez ráadásul a már megszűnt Bombahír riportját használja fel, amit úgy vágott 
össze és rövidített meg 3 perc hosszúságúra, hogy éppen az ellenkezőjét mondja, mint amiről eredetileg szól. 
A meghamisított riportot sajnos mostanra már ötvenezernél is többen látták a YouTube-on, és folyamatosan 
terjesztik."
A riport készítői - Polgár Tamás "Tomcat", Kováts Attila "Slayer" és Sipos Zoltán "Blogin" - figyelmeztetnek 
mindenkit, hogy "ne üljenek fel a minden bokorban összeesküvést kereső, veszélyes szélhámosoknak, akik 
bármilyen gazemberségre, így egy híranyag meghamisítására is képesek, hogy saját maguknak egy kis 
hírnevet szerezzenek, mint "nagy leleplezők"". Egyúttal üzenik a videó feltöltőjének, hogy szégyellje magát, 
hogy munkájukat ellopta és meghamisította.

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
másolatot kap:
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
dátum: 2014. június 5. 19:48
tárgy:
 Feljelentem a mérgező kálisó konyhasóba keverését tagadókat. Bizonyítékok, hogy 
tudatosan hazudoznak és rágalmaznak a „Tomcat: Hamisított riporttal terjesztik a rémhírt, 
Hunhír.info információ" c.publikáció megjelentetői:
küldő: gmail.com