Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. június 17., kedd

18.930 - ​Prof. Dr. Bokor Imre: ​Horn Gyula csak akkor léphetett a drótkerítés közelébe, amikor az akadálymentesítést végrehajtották...

Feladó: Attila Árpád Péteri
Dátum: 2014. június 17. 14:01
Tárgy: MJB - V. I. Lenin: HASZNOS IDIÓTÁK
Címzett:
​Kutasi József Antal

 

AZ E-MAIL NEM TARTALMAZ VÍRUST,

HAZUGSÁGOT, ELLENŐRIZHETETLEN

ÁLLÍTÁSOKAT,  ALAPTALAN VÁDA-

KAT,  KULTURÁLATLAN KIFEJEZÉ-

SEKET VAGY KÉPEKET. 

            

MAGYAR JUSTITIA BIZOTTSÁG

(SZÓRÓLAPJA)

HASZNOS IDIÓTÁK

                Hajdanában,-  időnként normálisnak   minősíthető  elmeállapotában,   - többek között -,  V. I. Lenin azokra  a  hazai és külföldi személyekre alkalmazta a „hasznos idióták"  címkézést, akik (bár nem voltak a bolsevik párt tagjai) közvetlenül vagy közvetve  támogatták  a marxi-lenini eszméket,  gyakorlati tevékenységüket, valamint egyes  bolsevik kádereket,  mégpedig azzal, hogy  hatékony propagandamunkát  folytattak a népszerűsítésük széleskörű terjesztése érdekében..

                     Az EP parlamentjében (2014. június 9-én)  felavatott   Horn Gyula terem  is hasonló hasznos idióták kezdeményezése volt,  mivel az EP vezetése még áprilisban úgy döntött, hogy Horn Gyulának  Európa és  Németország újraegyesítésében (Sic!) elvitathatatlan érdemei voltak.

                    Valójában  Horn Gyula, mint külügyminiszter  csak Gorbacsov engedélyével nyilatkozhatott az NDK menekültek  határátlépési kérdéséről, és a lábát sem tehette be  a határövezetbe, ha Németh Miklós miniszterelnök, valamit a belügyminiszter és a  Határőrség Országos Parancsnoksága  előzőleg  nem intézkedik  a határnyitás kérdésében.

                     

​​
Horn Gyula  csak akkor léphetett a drótkerítés közelébe, amikor az akadálymentesítést végrehajtották és  egy megmaradt  drótháló elnyiszálására a (propaganda kedvéért)  a kezébe adtak egy drótvágó ollót, valamint az éppen arra csellengő Alois Mock egykori osztrák alkancellár is kapott egy drótvágót, hogy gyorsabban menjen a bontási munka.  Azt csak a Lenin által emlegetett hasznos  idióták  hitték el és híresztelték világgá, hogy egy külügyminiszter, egy drótvágó ollóval,  egy éppen (véletlenül) arra járt  operatőrök előtt egyesítette  Németországot. Ilyen bődületes  szemfényvesztésben csak a  valójában hasznos idióták hihettek és hihetnek.

                      Talán azt is kevesen tudják, hogy Németország egyesítését  elsőként  a vértől csöpögő kezű  Berija  vetette fel egy PB ülésen, és ez   is  az egyik főbűnének számított, amiért kiérdemelte Hruscsov haragját és  likvidálását három jól megtermett smasszer nőre bízták, akik vasdoronggal verték agyon.

                     Viszont Horn  Gyula  ügyesen kihasználta a  külpolitikában beállott enyhülési folyamatot és a hasznos idiótákkal karöltve,  elhitette magáról az EP vezetése által  elismert „elvitathatatlan érdemeit".  

                      Talán érdemes megemlíteni, hogy kik is voltak azok a hasznos idióták, akik az emlékterem  létrehozását  patronálták: Martin Schulz EP-elnök, Hannes Swoboda, az EP szocialista frakcióvezetője, Udo Bullmann, a német szocialista EP-delegáció vezetője, Tabajdi Csaba, az MSZP EP-delegációjának vezetője, Andor László európai biztos Európai Parlament osztrák néppárti alelnöke, Othmar Karas, Astrid Lulling luxembourgi néppárti EP-képviselők, valamint Kósáné Kovács Magda.

                      A felsoroltak  és a tájékozatlanok  szíves figyelmébe ajánljuk, hogy a drótvágás  mellett még Horn Gyula elvitathatatlan „érdemei" között  meg kell említeni a CÖLÖPÖK c.  könyvében  leírt  épületes hazugságait,  a Kádár melletti szoros és elismert kollaborálását,  az '56-os forradalom és szabadságharcban  végzett pufajkás tevékenységét, majd miniszterelnökként a hétlakat alatt őrzött személyi okmányának  csodálatos eltűnését, és az őrzésért felelős  parancsnokkal szembeni   méltatlan eljárást, mert alezredesből csupán ezredessé léptették elő, holott nálánál nagyobb hibát elkövetőktől sem sajnálták a tábornoki kinevezést.  Azt már illetlenség megemlíteni, hogy  krónikus alkoholista volt, bár ezzel a népgazdaság bevételét növelte.

                     Befejezésként, - azt javasoljuk az EP  illetékesei felé, hogy a Horn terem  kialakításával  ne fukarkodjanak,  a termet töltsék fel odakívánkozó tartalommal: legyen benne egy rend  naftalinos pufajka,  egy dobtáras géppisztoly, egy drótvágó olló,   egy  gumibot,  egy üveg vodka vagy konyak, továbbá a terem névadójának a  CÖLÖPÖK c.  hazugságkönyve és eltűnt személyi okmányának másolata (amely megmaradt az utókor számára, de nem fogadható el hitelesnek). 

                                                                                                          Lejegyezte:

                                                                                                                                  (

​​
Prof. Dr. Bokor Imre)

                                                                                                                                             MJB elnök