Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2014. június 7., szombat

18.876 - Trianon - 94: ​A megmozduláson részt vett Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke is!


Feladó: MVSZ Sajtószolgálat
Dátum: 2014. június 6. 17:56
Tárgy: Trianon - 94: Esőben, ügynökökkel és fiatalokkal - Megmozdulás Versailles-ban
Címzett: 
​Kutasi József Antal

Június 4-én, Trianon gyászos napjának 94. évfordulóján a Magyarok Világszövetsége megtartotta az immár hagyományossá vált Versailles-i megmozdulását a trianoni békeparancs felülvizsgálatáért.
Az egész nap zuhogó esőben félszázan gyűltek össze Versailles-ban, a Jeanne d' Arc nevét viselő templom lépcsőjénél. Az idén sem a Kárpát-medencéből, sem Nyugat-Európából nem szerveztek autóbuszos utazókat, így a tüntetők döntő többsége Párizsból és környékéről érkezett.
A franciaországi magyarok nevében dr. Léh Tibor köszöntötte az egybegyűlteket, majd a felvidéki Varga Tamás mondott programbeszédet. Imával a szabadszállási plébános, Kiss József fohászkodott. A párizsi protestáns gyülekezet részéről Hedad Annamária és Svitel Zsuzsa szólt az egybegyűltekhez.
A megmozduláson részt vett Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke is, aki beszédét az első világháború kitörésének 100. évfordulója évében a háború kitörésének körülményeire összpontosította. Az MVSZ elnöke leszögezte: az első világégésnek nagy vesztese, mondhatni áldozata Magyarország és a magyar nemzet volt. Történt mindez annak ellenére, hogy Magyarország akkori miniszterelnöke révén mindent elkövetett azért – még a Koronatanácson belüli vétójogával is élt –, hogy a Monarchia ne indítson háborút a trónörököst meggyilkoló Szerbia ellen. Az MVSZ továbbra is azon az állásponton van, amelyet Küldöttgyűlése által 2009. május 1-jén elfogadott Petíciója kimond: Igazságot Európának! – Európának csak akkor lehet tartós békéje, ha fölülvizsgálják a trianoni (1920. június 4.) és a párizsi (1947. február 10.) békeparancsokat. A Petíció teljes szövege ide kattintva olvasható.
Ezt követően a tüntetők nemzeti színű zászlókkal, az MVSZ zászlajával és Trianon-ellenes feliratokkal (Vesszen Trianon! Igazságot Európának! Igazságot Magyarországnak! Justice pour la Hongrie! Justice pour l'Europe! Justice for Europe! Justice for Hungary!), francia és angol nyelvű szórólapokat osztogatva egy 2 kilométeres útszakaszon, időnként Vesszen Trianon!-t skandálva vonultak végig Versailles utcáin. A reggel óta tartó eső a felvonulás idejére abbamaradt, és kisütött a nap.

A 94. évi megmozdulást nem kímélték az ügynökök sem. Egyikőjük olyan feltűnően és zavaróan fényképezte a tiltakozókat, hogy az a kivezényelt francia titkosszolgálati felelősöknek is feltűnt, akik az esetet azonnal jelezték a „központnak". Válaszként annyi érkezett, hogy a „fényképész" nem francia titkosszolgálati megbízást teljesített. A tüntetők szinte kivétel nélkül kisantantos összefogás megbízottjának tekintették az őket fényképezgetőt. Volt magyar ajkú provokátor is, aki soron kívül szót kért és kapott. A magyarul beszélő nő elmondta, hogy Trianon ellen már nem szabad tiltakozni, csak emlékezni kell rá. A közös Európában, amelyet építünk – mondotta –, nincs helye a Trianon elleni tiltakozásnak, csak a megemlékezésnek. Az MVSZ elnöke helyére tette őt.
A 94. évi megmozdulásnak örömre okot adó körülménye az, hogy döntő többségükben fiatalok voltak a résztvevők. Sokan közülük magukkal hozták óvodás és kisiskolás korú gyerekeiket, akik mintegy tizenöten voltak.
A Versailles-i Trianon-94 megmozdulásra Sajtószolgálatunk még visszatér.

MVSZ Sajtószolgálat
8360/140606

„Az MVSZ legfőbb célja a magyar nemzet világméretű egységének megjelenítése, ezen belül a magyar önazonosság megőrzése és a nemzet épülése. Ennek megvalósítása érdekében szervezi működését." (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetsége egy pártok és kormányok fölötti nemzeti szervezet. A Magyarok Világszövetségét 1938-ban a Magyarok Világkongresszusa hívta életre saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként. A Magyarok Világszövetsége minden magyarnak születő embert hozzá tartozónak tekint.
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.