Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2007. szeptember 16., vasárnap

4 - A Nemzeti Kerekasztal 2007 tárgyalására ajánlott anyag

Belpolitika, belügy, igazságügy, honvédelem:
1. Nemzeti Kerekasztal 2007 megalakulásának kimondása, jogaink dekretálása, és elfogadtatása az
országgyűléssel. Az alkotmányozó bizottság felállítása.
2. Alkotmányozó nemzetgyűlés összehívása 2008. augusztus 20.-ra (tervezve).
3. A Szent Korona eszme alapján megalkotott Történelmi Magyar Alkotmány visszaállítása
népszavazással 2008. október 23.-án.
4. Valódi rendszerváltás, államforma, és államrend váltás kidolgozása.
5. Pártok nélküli nemzeti egység megteremtése.
6. Új választási rend törvényi előkészítése. (Pártok nélküli népképviseleti, választási rendszer,
visszahívható képviselőkkel, két kamarás nemzetgyűlés)
7. Törvény előkészítés a közrend megszilárdításáról. (a bűnözés drasztikus visszaszorítása, a büntetési
tételek megszigorítása, különös tekintettel a korrupció, a tulajdon védelme, és az erőszakos
bűncselekmények tekintetében, a büntetés végrehajtás megszigorítása).
8. A köztörvényes minősítésű, de valójában politikai foglyok azonnali szabadon bocsátása, a politikai
üldözés azonnali megszüntetése.
9. A történelmi egyházak támogatása, biztosítása a pártok helyett, a valójában gazdasági társaságként
működő egyházak, és más nem kizárólag magyarérdekű szervezetek működésének betiltása. Az egyházi
iskolák kiemelt támogatása.
10. Az ügynöklista teljes nyilvánosságra hozása, a titkosszolgálati rendszer felülvizsgálata..
11. A bűncselekmények, és kapcsolódó vizsgálatok titkosításának eltörlése.
12. Új honvédelmi törvény előkészítése, nemzetőrség, önkéntes Nemzeti Gárdák, lovagrendek törvényi
rendezése. Az idegen irányítású, és tulajdonú félkatonai, rendészeti szervezetek betiltása.

Külügy, külpolitika:
13. Törvény előkészítés nemzetközi kapcsolatok felülvizsgálatáról.
14. Törvény előkészítés a népszavazásról a nemzetközi szerződések tekintetében, a NATO, és az EU.
tagságról, az EU „Alkotmány” elfogadásáról hozott országgyűlési határozat semmissé nyilvánításáról
15. A Trianoni diktátum azonnali felülvizsgálatának kezdeményezése.
16. A Trianoni békediktátum által elszakított ősmagyar területen élő magyarság visszafogadása, a kettős
állampolgárság, és a vele járó jogok biztosításával.

Gazdaság:
17. Törvény előkészítés a vagyonelszámoltatásról, vagyonadóról, az erkölcstelen módon szerzett vagyon
felülvizsgálatáról, az állami tulajdon kiárusításának felülvizsgálatáról, külföldi tulajdonba adott nemzeti
vagyon, közvagyon visszavételételéről.
18.Törvény előkészítés a magyar nemzeti vagyon védelméről, a termőföldek és természeti kincseinek
megőrzéséről, termőföldek külföldre eladásának azonnali örökös betiltásáról, a "zsebszerződések"
hatálytalanításáról a gyárak, üzemek lerombolásának felülvizsgálatáról, (pl. MOM: cementipar,
élelmiszeripar.

Határozati javaslatok:
19. Határozat a családsegítő, támogató, társadalompolitikáról, családi alapú adózásról, családi otthonok,
lakások, adójának és az örökösödési és az adó eltörléséről
20. Határozat az általános állami egészségbiztosításról, minden nemű magán, és idegen biztosítási
rendszer azonnali betiltásáról.
21. Határozat Nemzeti szellemű tanügy, az oktatási reformnak nevezett, kártékony
liberális oktatási rend azonnali megszüntetéseséről, ingyenes állami oktatásról
22. A magyar természeti környezet legszigorúbb védelme
23. Az 1956-os forradalom, és szabadságharc hőseinek, és áldozataink, az áldozatok gyermekeinek méltó
vagyoni és erkölcsi kárpótlása.

Összeállította a Nemzeti Koordinációs Testület megbízásából: Rajkai Zsolt