Kattintani > FELADAT ÉS CÉL - AUFGABE UND ZIEL - MISSION AND GOAL
Kattintani > Az összes bejegyzés tartalomjegyzéke 2007. szeptember 10.-től

2007. szeptember 21., péntek

18 - "Kisértet járja be újra európát, a bolsevik ószövetség régi kisértete"

Dr. Nagy László budapesti ügyvéd-politikus
helyzetelemző beszéde 5000 tüntető előtt
2007.szeptember 17-én este a Kossuth téren
Világos beszédet, akartok hallani vagy csak beszédet? -tette fel a szónoki kérdést a tömegnek Nagy dr. Világos beszédet akarunk - üvöltötte egy emberként a tömeg. Nos, akkor halljátok a szavam - mondta a szónok.

Kísértet járja be újra Európát, a demokrácia és a reform álruhájába bújtatott, idegen izmusokkal és idegen fegyverekkel megtámogatott Bolsevik Ószövetség régi kísértete! Ez a kísértet tört rá néhány éve ismét a felszabadulásukat alig megélt közép európai népek és nemzetek keresztény közösségi társadalmaira. Első dolguk az volt, hogy a nemzedékek munkájával megteremtett közvagyonunkat felszámolják. Nincs már iparunk! Nincs -az adottságainkkal élni képes - mezőgazdaságunk! Nincs nemzeti hadseregünk! Idegen országok által felállított magán-hadseregek garázdálkodnak már a Köztársasági Őrezredünk körül is! A magyar nemzet tönkretételét és ellenállásának a megtörését szolgáló uzsora hiteltartozások nyomják a vállunk. Eközben a felkapaszkodásunkra alkalmas új és hatalmas erőforrásaink feletti rendelkezési jogunkat is elvonták! Nyílt titok, hogy a 2500-3000 méter és nem 6000 méter mélységben levő és az 1930-as évek óta zárolt - a nemzetközi szakértő intézet által minimum 600 Milliárd ( ! ) Euró értékre becsült - Makó környéki hatalmas földgázmezőinket hamis indokok alapján kiszervezték a közvagyonból úgy, hogy a magyar államkincstárnak csak 12 %-os részesedést hagytak meg e hatalmas energia kincsünkből. Az a tény, hogy a mi magyar népünknek az ilyen brutális, szennyes és egoista hatalmi visszaélések megakadályozására sincs alkotmányos eszköze a két választás között, ez a magyar alkotmányosság teljes csődjét jelenti! Bizonyára ilyen megfontolásokból lapítanak a közvagyon védelmére felesküdött állami és bűnüldöző szervek irányítói is. Nincs tehát számon-kérhető jogvédelme a nemzeti közvagyonnak és a nemzedékek által lépésről lépésre felépített közjónak sem! Él és virul a korrupció! Nincs miniszteri felelőssége egy hibbant sátáni elmének! Gurul az ország a lejtőn, jelenünkkel, múltunkkal és a jövendőkkel együtt a szakadék felé!

Mélyen Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!
Tanult jogászként teszem fel Önnek is - számos kollégámmal együtt a kérdést: Hol van itt a magyar alkotmányosság? A nemzeti közvagyon biztonsága? A magyar nemzet anyagi javainak normatív eszközökkel való védelmezése? Netán a számonkérhetőség intézménye? Válaszunk az, hogy sehol! Ezért kevés már a puszta ellenállás és az utcai tiltakozás! Egyetemes és mindenre kiterjedő nemzeti ellenállásra és egy valós hatalomváltást eredményező össznépi cselekvésre van szükség! Ezért kellett a teljes kiszolgáltatottság és a magunkra hagyatottság ellensúlyozására, valamint a közjó szolgálatára felesküdött polgároknak a napi munkájukat meghaladva egy össznépi egyesületbe a Magyar Gárdába tömörülniük. Minden más indok és alantas szöveg ordítóan hamis!
Én, az amerikai kongresszusi képviselők által elismert és egykor az ő meghívásukra szakértőként kihallgatott jogvédő ügyvéd, óva intek mindenkit attól, hogy a Magyarországról manipulált, Brezsnyev korú amerikai kongresszusi képviselőnek Tom Lantosnak az elképesztően megalapozatlan nyilatkozatait, az amerikai politikai tényezők hivatalos álláspontjával azonosítsák. Ők jól ismerik a tényeket, az Egyesült Államok Nemzeti Gárdája tökéletesen érti a helyzetet! Süljön ki a szemük azoknak a hamis prófétáknak is, akik a magyarság további eszköztelenítése érdekében alkotmány-ellenes izgatást folytattak és folytatnak idehaza és külföldön is, a független magyar bíróság által törvényesen bejegyzett és ezzel alkotmányos jogvédelem alá helyezett Magyar Gárda Egyesület bűntelen fiataljai és polgárai ellen! Ez a tény látványos bizonyítéka annak a tudatosan építkező ország rontó programnak, amellyel a magyar népnek a közeljövőben- önvédelmi okokból - szembesülnie kell! Ezért kell felidéznünk a mi legendás ország mentő katonaszentünknek Szent László királynak az eligazító parancsát, hogy: Rontsd az ország rontókat! Velük alkut soha ne köss! És tegyük hozzá a nép ítéletét is: A mi nemzeti vagyonunk kisíbolóinak és a törvényesség formai látszatát megkonstruáló jogi, politikai és pénzügyi labancoknak nem lesz kegyelem!

Már égnek a vésztüzek! A kereszt Kardért, a Kard keresztért kiállt!
Tizenkilenc évvel ezelőtt 1988 június 27-én Árpád nagyfejedelmünk lovas szobra előtt állva 200.000 magyar támogatásától övezve ítéltük Memorandumunkkal halálra N. Ceausescut, a népirtó román diktátort, akinek a sorsa másfél év múlva bevégeztetett. Arra nem gondolhattunk, hogy N. Ceausescu véres kezű, szemkilövető hasonmása 18 év múlva a mi szabad magyar hazánkban fog trónolni. A történelem fogja megadni a választ arra a mindannyiunkat foglalkoztató drámai kérdésre, hogy szült-e magyar anya a magyar nemzetnek olyan honvédtábornokot, mint amilyen a román Stanculescu tábornok volt, aki 1989 decemberében a kommunista múltját megtagadva szembesítette Ceasescut és feleségét a bűneikkel, majd a nép nevében ítélkezett is. Senki ne tápláljon illúziókat, mert ítél majd itt is a nép és akkor ezerszer jaj a bűnösöknek!

Gyurcsány Ferenc! Te nem vagy a mi miniszterelnökünk! Te nem kellesz már senkinek! Zagyva cselekedeteidnek és károkozó döntéseidnek se vége, se hossza. Nevetség tárgyává tetted a magyar miniszterelnöki tisztséget idehaza és külföldön egyaránt. Mentsd magad! Szállj fel végre egy hozzád illő jó öreg Tupoljevre, ha már egyszer egy maradni akaró képviselő párttársad úgyis felvásárolta minden vagyonod! Takarodjatok a néphatalom dobogójáról ti is, a hirdetett eszméiteket cinikus szemtelenséggel rendre eláruló egoista szadeszosok, a Kommunista Ószövetség leghűségesebb szövetségesei és letéteményesei. Ki a népképviselet szent otthonából a magyar munkást, parasztot és értelmiséget becsapó és a tönk szélére juttató aczélgyörgyi szocialista maradványok! Ne szálljatok páncélautókba! Titeket nem véd meg semmi és senki sem!

Éljen Árpád Népe!
Éljen Árpád Fővezérünknek a pozsonyi csatában magasra emelt ősi, vörös-ezüst, hétvágású, győztes magyar hadi zászlaja most és mindörökké!


Ezt üzenik Árpád fejedelmünk halálának 1100.,Szent Imre herceg születésének az 1000., Szent Erzsébet születésének a 800. és gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnökünk születésének a 200. évfordulóján, a Szabad Magyarország fiai és leányai, a magyar nép minden igaz szívű hazai és külföldi barátjának egyaránt.

Éljen Magyarország!
Hajrá Magyarok!